What You Don’t Know Can Hurt You 1

  • View
    962

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kajian kes what you don't know can hurt you ; John Mccullum

Text of What You Don’t Know Can Hurt You 1

Seorang guru yang efektif perlu menguasai

kemahiran pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid yang berkesan. Pengurusan bilik darjah yang baik mencakupi aspek persekitaran fizikal dan psikososial serta peraturan dan rutin bilik darjah. Selain itu, kecekapan pengurusan disiplin serta tingkah laku murid-murid adalah penting untuk memastikan keadaan persekitaran pembelajaran kondusif bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

John merupakan seorang guru pelatih yang sedang menjalani di sebuah sekolah rendah. John sering menghadapi masalah untuk mengawal kelas gred 8 yang mempunyai 15 orang pelajar. Komposisi pelajar :

15 orang murid Bijak 7 orang Lemah 8 orang (5 suka cakap,ketawa dan

suka mendominasikan kelas ketika John mengajar)

Pada suatu hari,John merancang untuk menjalankan proses P&P dalam bentuk kuiz atau soal jawab(gurupenyelia tidak hadir) John berasa bebas untuk melakukan P&P mengikut pendekatan yang berlainan berbanding dengan pendekatan yang selalu digunakan oleh penyelia iaitu dengan hanya memberi tugasan individu untuk disiapkan dan kurang aktiviti kumpulan. Bagi John, adalah sangat penting menggunakan pelbagai pendekatan dalam pengajaran.

John membiarkan para pelajarnya membentuk kumpulan sendiri. 6 orang pelajar yang mempunyai

pencapaian yang baik membentuk 2 kumpulan. 9 orang pelajar lagi membentuk 3 kumpulan(8 orang lemah). Telah mencetuskan pergaduhan antara kumpulan yang tinggi pencapaian (Chris) dengan kumpulan pelajar lemah (Richard)

John menghentikan pergaduhan dengan

segera kerana mereka sudah mula tolak menolak antara satu sama lain. Kemudian, John berjaya meneruskan permainan kuiz yang dirancang dan dianggap tidak berjaya sehingga akhir masa P&P.

John memanggil Chris dan Richard ke belakang kelas namun Richard melarikan diri. Tindakan Richard itu membuatkan John merasakan sia-sia untuk berbincang dengan hanya sebelah pihak.

John merasakan bahawa dia tidak

sepatutnya Richard ingkar John mengambil keputusan untuk mencari Richard dan menegur kesalahan Richard itu. John menghantar borang aduan disiplin kepada pejabat sekolah itu.

Akibat terlampau marah,Richard mengancam John. Richard juga telah memandang John dengan pandangan yang sinis serta telah bersikap kurang ajar.

Richard dikenakan hukuman berada di kelas tahanan. Kelas tahanan ini dipantau oleh Mr. Roberts.

John berasa tidak puas hati dengan cara Mr. Roberts iaitu menangguhkan hukuman kepada Richard setelah kesalahan itu berlaku. Richard menyuarakan ketidakpuasan hatinya berulang kali kepada John kerana John tidak mengenakan sebarang hukuman terhadap Chris.

John menjelaskan kepada Richard bahawa kelas tahanan berlaku bukan kerana pergaduhan antara mereka berdua tetapi akibat daripada Richard meningkari arahan gurunya.

Richard bertindak semakin agresif apabila dia bersikap kurang ajar dan meninggikan suara kepaa John. Pada masa yang sama, guru Bahasa Inggeris yang datang untuk menolong turut menerima ancaman yang sama seperti John

John meminta seorang murid memanggil bekas guru Bahasa Inggeris Richard untuk membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Guru tersebut mengarahkan Richard untuk duduk dengan cara lemah lembut namun turut menerima ancaman. Menyedari hakikat itu,guru tersebut memanggil vice-principal untuk melepaskan Richard daripada kelas tahanan

John masih berasa tidak puas hati dengan hukuman yang dikenakan ke atas Richard John tetap ingin mengenakan hukuman lain ke atas Richard walaupun Richard telah menghabiskan tempoh hukuman tersebut

Berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan pelbagai kaedah walaupun penyelesaian tersebut gagal. Berasa menyesal kerana tidak berkongsi dan tidak meminta pandangan dari guru lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menekankan kepentingan guru dalam memberikan kepecayaan dan tanggungjawab kepada murid-murid untuk bersama-sama menjaga disiplin dalam bilik darjah. Menekankan guru perlu kenal pasti punca masalah tingkah laku. Murid perlu dibimbing untuk memahami peraturan disiplin dalam bilik darjah

Contoh yang berlaku John mengambil peluang ketika ketiadaan

penyelia dengan cara mendominasi kelas dengan menjalankan proses P&P mengikut pendekatan yang dirasakan bersesuaian. John memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih ahli bagi setiap kumpulan semasa aktiviti kuiz.

Membalas dendam Richard mengancam John untuk

mencederakan John

Mencabar kuasa Richard tidak datang kepada John setelah

dipanggil Richard memberi ugutan terhadap John serta bersikap kurang ajar

Pengurusan tingkah laku dalam bilik darjah adalah berkaitan dengan kebolehan guru untuk mengawasi kesemua perkara yang berlaku di dalam bilik darjahnya pada setiap masa dan cara untuk menangani masalah sebelum menjadi masalah disiplin. John segera meleraikan pergaduhan di antara Richard dan Chris sebelum menjadi bertambah serius.

Berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhada akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan, Sekiranya murid mematuhi peraturan yang ditetapkan, guru memberikan peneguhan positif sebaliknya jika murid melanggar peraturan,guru mengenakan peneguhan negatif yang berstruktur

John mengenakan peneguhan negatif terhadap Richard iaitu tetap akan mengenakan kelas tahanan terhadap Richard seandainya dia masih melakukan tingkah laku tersebut.

Menggunakan prinsip peneguhan yang menggunakan elemen-elemen luaran untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini. Elemen-elemen luaran ini berupa peneguhan-peneguhan yang menjadi rangsangan untuk meningkatkan tingkah laku yang dikehendaki. Richard dikenakan hukuman kelas tahanan di atas tingkah lakunya yang kurang ajar dan tidak mendengar kata.

Keperluan fisiologi dan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang bermotivasi untk mengembangkan potensi diri belajar perkara baru memanipulasi keupayaan diri serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik.

Mendatangkan kesan ke atas keperluan yang lain (tingkat seterusnya)

Richard tidak memenuhi keperluan asas (tingkat bawah) yang diperlukan bagi perkembangan dirinya.

Keperluan manusia terbahagi kepada 2 bahagian: Keperluan kekurangan Keperluan perkembangan

Richard berasal daripada keluarga yang miskin

di mana keperluan perkembangannya tidak dipenuhi bagi membolehkannya mengembangkan potensi diri. Manakala Chris berasal daripada keluarga yang berada yang memenuhi segala keperluan untuk mengembangkan potensi diri.

Teori pelaziman operan Bf Skinner Pelaziman operan menekankan hasil kesan

atau akibat membawa kepada tingkah laku baharu, tingkah laku diteruskan atau diulangi serta sebaliknnya. Kesan atau akibat boleh berlaku dalam bentuk ganjaran atau hukuman. Boleh dirumuskan dalam bentuk A-B-Cx A anticedent x B- behavior x C - consequence

A ketidakpuasan hati berlaku B - Richard bergaduh dengan Chris C Richard dikenakan kelas tahanan

Ee Ah Meng (2003). Ilmu Pengetahuan dan Ketrampilan Ikhtisas Semester 1. Selangor. Penerbit Fajar Bakti. John Biggs & David Watkins (1995). Classroom Learning Educational Psychology For The Asian Teacher. Singapore. Prentice Hall. Mok Soon Sang (2003). Ilmu Pendidikan untuk KPLI. Selangor. Siri Pendidikan Perguruan. Open University Malaysia (2006). HBET2103 Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur. UNITEM SDN. BHD. Shahabuddin Hashim & Dr. Rohizani Yaakub (2003). Psikologi Pembelajaran dan Personaliti. Pahang. PTS Publications & Distributors.