Click here to load reader

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na poziomie GIMNAZJUM

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na poziomie GIMNAZJUM. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na poziomie GIMNAZJUM

 • Wewntrzszkolny system

  doradztwa zawodowego na poziomie

  GIMNAZJUM

 • Poradnictwo zawodowe to dugofalowe i wieloetapowe dziaania wychowawcze, towarzyszce jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszcej jednostce satysfakcj i zawodowy sukces.

 • Poradnictwo zawodowe to og dziaa, ktre obejmuj:

  1. Zadania Rady Pedagogicznej.

  2. Prac z uczniami.

  3. Prac z rodzicami.

  4. Gromadzenie i aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej w ramach Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej.

 • 1. Zadania Rady Pedagogicznej:1.1. Utworzenie i zapewnienie cigoci dziaania wewntrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie ze statutem szkoy.

  1.2. Okrelenie priorytetw orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoy.

  1.3. Realizacja dziaa z zakresu przygotowania uczniw do wyboru drogi zawodowej zawartych w programie wychowawczym szkoy.

 • 2. Praca z uczniami:Klasa I:Poznawanie siebie.Klasa II:Poznawanie zawodw. Podejmowanie wstpnych decyzji. Indywidualna praca z uczniami, ktrzy mog mie problemy z wyborem szkoy i zawodu.Klasa III:Informacja edukacyjna i zawodowa.Konfrontacja samooceny z wymaganiami szk i zawodw decyzje.

 • 3. Praca z rodzicami:Klasa I:

  Prezentacja zaoe pomocy informacyjno- -doradczej szkoy na rzecz uczniw,

  Zajcia psychoedukacyjne dla rodzicw wspomaganie rodzicw w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.

 • 3. Praca z rodzicami:Klasa II:

  Wczanie rodzicw, jako przedstawicieli rnych zawodw, do dziaa informacyjnych szkoy.

 • 3. Praca z rodzicami:Klasa III:Przedstawienie aktualnej i penej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego (szkoy zawodowe, technika, licea oglnoksztacce, licea profilowane).Indywidualna praca z rodzicami uczniw, ktrzy maj problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. Wsppraca z poradni psychologiczno -pedagogiczn.

 • "Kim bdzie moje dziecko?"Elementy doradztwa zawodowego

  w ramach wsppracy

  z rodzicami

 • Alan i Robert Davidsonowie w ksice Tajemnica sukcesu. Jak wychowa wspaniae dziecko, wskazuj rodzicom, jakie dziaania powinni podj, by ksztatowa twrczpostaw u dziecka. S to:Waciwe porozumienie z dzieckiem. Wspomaganie jego rozwoju intelektualnego.Stosowanie odpowiedniej dyscypliny.Wpajanie dziecku poczucia wasnej godnoci.Pomoc dziecku w budowaniu hierarchii wartoci.Utrzymywanie przez dziecko wizi spoecznych.

 • KROK PRZED DECYZJ...Wane jest, aby przed wyborem szkoy wiedzie duo o sobie:ZainteresowaniaUzdolnieniaUmiejtnociWartociTemperamentCechy charakteruStan zdrowia

 • PREDYSPOZYCJEW Internecie mona znale testysuce do tego, aby samodzielniesprbowa okreli swoje predyspozycje.

  Wykonujc je monaotrzyma informacje o tym, co si lubi,co nas interesuje, w czym bdziemydobrzy.

 • TESTY NA PREDYSPOZYCJE W INTERNECIE:talentgame.pllabirynt-zawodow.progra.plzawodowe. Infointerklasa.pleinsteinpce. strefa. Plkariera.pl

 • DECYZJA JAK SZKO WYBRA?

 • Aby dobrze wybra szko,warto kierowa si:INFORMACJAMI O SOBIE (czy to dla mnie?);INFORMACJAMI O SWOICH MOLIWOCIACH (czy dam rad?);OFERT EDUKACYJN, ZAWODOW SZKOY;WYNIKAMI NAUCZANIA SZKOY I JEJ OSIGNICIAMI;WYMOGAMI REKRUTACYJNYMI OBOWIZUJCYMI W DANEJ SZKOLE;INFORMACJAMI O TYM, CZY SZKOA WSPPRACUJE Z PRACODAWCAMI;CO KRYJE SI POD NAZW PROFILU (do czego nam si przyda?);JAKIE ZAJCIA DODATKOWE OFERUJE SZKOA

 • RDA INFORMACJI O SZKOACH:Informatory szkolne,Dni otwarte i akcje promocyjne szk,Targi edukacyjne szk,Prasa lokalna, media,Rozmowa z rodzin, znajomymi,Tzw. poczta pantoflowa,Rankingi szk,Strony internetowe Kuratorium Owiaty,Internet: www.szkolnictwo.pl, www.edubaza.pl, www.koweziu.edu.pl

 • JAK SZUKA INFORMACJI O ZAWODACH?S dostpne rda informacji o zawodach.Warto do nich sign, by mie pewno, e wiemy, co wybieramy. Dobrymi przykadami takich materiaw s:

  Przewodnik po zawodach dostpny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.euroguidance.pl

 • BibliografiaPoradnik dla rodzicw Kim zostanie moje dziecko?, Krystyna Grzesiak, Beata Zienkiewicz, wyd. MEN, Krakw 2011.

  http://www.koweziu.edu.pl/

  http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/

  Wewntzrszkolny system doradztwa zawodowego dla Gimnazjum im. gen. Franciszka Ggora w Koniuszowej na rok szkolny 2012/2013.

Search related