Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook!

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook!. Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013 Marjolein de Booys Adviseur Zorg Dichtbij. Hans Vlek Senior Adviseur. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook!

 • Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013

  Marjolein de BooysAdviseur Zorg Dichtbij

  Hans VlekSenior Adviseur

 • Programma

  - kennismaking- pretoets- doelen workshop- toelichting Raamwerk- toelichting generiek IZP- discussie kernthemas- afsluiting- uw recept voor ons

  Congres Zelfmanagement21 november 2013

 • PretoetsDe kern van het IZP is het medisch behandelplan: juist of onjuistHet proces van gezamenlijke besluitvorming maakt deel uit van het IZP: juist of onjuistHet IZP gaat niet over zelfmanagement: juist of onjuistHet opstellen van een IZP vraagt niet veel tijd en is daarom heel makkelijk te introduceren in de dagelijkse zorgverleningspraktijk: juist of onjuist Het is ongewenst om meerdere IZPs per patint te hebben: juist of onjuist

  *

 • Doelen workshopInformeren

  Draagvlak creren

  Kritische reflectie

  *

 • Werken met een generiek Individueel Zorgplan. Zo kan het ook! Congres Zelfmanagement Nieuwegein, 21 november 2013

  Marjolein de BooysKwaliteitsinstituut i.o.Adviseur Zorg Dichtbij

 • ZiN i.o: Nog veel problemen te overwinnen, o.a

  Richtlijnen en indicatoren niet in samenhang ontwikkeldUitvraag indicatoren en patintpreferenties onvoldoende gebaseerd op registratiesVersnipperde informatie-structuurOnduidelijkheid effectieve methoden van patintenparticipatieZorg sluit niet integraal aan op de vraag van patinten, nog te weinig gericht op voor patinten relevante uitkomsten (kwaliteit van leven)Richtlijnen gericht op n aandoening, houdt geen rekening met multimorbiditeit

 • Een andere kijk Kantelen van zorgaanbodZorg is slechts een middel, kwaliteit van leven het doelRelatie met andere domeinen: welzijn, participatie , geestelijk welbevinden etc.Zelfmanagement & eigen regie

  Zorgstandaarden in Model (CPZ) basis voor ToetsingskaderBeschrijving organisatie van zorgGenerieke modules

  Raamwerk IZP: verder uitrollen Pilot doelgerichte zorg en gezamenlijke besluitvormingInstrument voor multimorbiditeit

 • Zorgstandaard in model*

 • ToetsingskaderIs de beschrijving van het zorgtraject compleet:Individueel zorgplan met gezondheidsdoelen of gewenste kwaliteit van levenAfspraken over taken en verantwoordelijkheden o.b.v. IZPAfspraken over casemanagement en zelfmanagement

  Organisatie van zorgproces:Gentegreerd dossierAfspraken over overdracht van informatie, taken & verantwoordelijkheden tussen zorgverleners onderling en informele zorgverleners*

 • ZorgmodulesOvereenkomsten chronische aandoeningen groter dan de verschillenChronische aandoeningen gaan vaak met elkaar samenVoorkomen van dubbellingen in zorginkoopGenerieke beschrijving, stepped care

  Gereed: Stoppen met roken & Voeding

  In ontwikkeling, oplevering 1 februari 2014: Palliatieve zorgArbeidBewegenZelfmanagement

  *

 • Raamwerk Individueel Zorgplan*

 • Richtlijnen en MultimorbiditeitRichtlijnen vooral gericht op n ziekteAanbevelingen conflicteren met aanbevelingen uit andere richtlijnenOnbekend in hoeverre beleid voor ene ziekte gevolgen heeft voor andere ziekteIn gezamenlijke besluitvorming bepalen welke klachten ja/nee aanpakken

  Uit: CBO-onderzoek in opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg (2013)

 • Raamwerk Individueel Zorgplan*

 • *

 • Het Raamwerk Individueel ZorgplanHeeft betrekking op:

  zowel het proces: - inventariseren wensen, behoeften, vaardigheden, doelen- gezamenlijke besluitvorming

  als het product :- afspraken die patint en zorgverlener maken - welke doelen moeten wanneer behaald zijn- wie doet wat- wanneer komen we er op terug: cyclisch proces

 • Patintgerichte zorg met het Raamwerk IZP? Geen kwestie van in geloven, maar doen!*

  ProjectOntwikkeling Plan van eisen IZP &referentiemodel IZP/ fase 4

  Citaat Mevr. Smilde,voorzitter DVNWij zijn actief aan het lobbyen om het gebruik van het Individueel Zorgplan te stimuleren. Het Individueel Zorgplan betrekt mensen bij hun zorg en nodigt uit tot een gesprek tussen zorgverlener en patint. In dat gesprek gaat het bij uitstek over diabetes in de dagelijkse praktijk. Hoe gaat het, welke streefdoelen heb je en hoe ga je die bereiken? Door afspraken en streefdoelen te noteren, weten patint en zorgverlener waar ze aan toe zijn. En zo gaat de kwaliteit van de behandeling omhoog.

  Wat is een Individueel ZorgplanEen dynamische set van afspraken van de patint en de zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement [= product]die zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de patint [= proces] Deze zijn de kern van de gezamenlijke besluitvorming over de individuele zorgplanning [=proces] Het generiek IZP is niet aandoeningsgericht maar integraal. Het is modulair opgebouwd en multidisciplinair te gebruiken. Een belangrijke voorwaarde is dat het IZP toegankelijk is voor de patint en de betrokken zorgverleners.

  Waarom integraal?Waarom integraal?

 • Combinaties van chronische aandoeningen Barnett et al. Epidemiology of multimorbidity. Lancet 2012

  Primaire proces persoonsgerichte zorgZZGGICPCICF

 • Referentiemodel

  Referentie model:functionaliteitInvoeren nieuw zorgplan Afsluiten zorgplanInvoeren doel (met indeling problemen naar SFMPC-model)Afsluiten doelInvoeren nieuwe afspraak (welke actie, door wie, wanneer eval.)Aanpassen afspraakAfsluiten afspraakOverzicht tonen van gehele planOverzicht uitdraaien voor de patint

 • Kernpunten discussieIZP is proces n product! IZP gaat over door de patint gestelde doelen! IZP vraagt een cultuuromslag: welke dan en hoe?Generiek IZP is haalbaar en uitvoerbaar!

 • Post-toetsmening bijgesteld?De kern van het IZP is het medisch behandelplan: juist of onjuistHet proces van gezamenlijke besluitvorming maakt deel uit van het IZP: juist of onjuistHet IZP gaat niet over zelfmanagement: juist of onjuistHet opstellen van een IZP vraagt niet veel tijd en is daarom heel makkelijk te introduceren in de dagelijkse zorgverleningspraktijk: juist of onjuist Het is ongewenst om meerdere IZPs per patint te hebben: juist of onjuist

 • Wilt u ons een recept voorschrijven over een bepaald aspect van het (Raamwerk) generiek IZP of de invoering daarvan?Dank!

  Unieke kans: recept voor ons

  Introductie College voor zorgverzekeringenIntroductie College voor zorgverzekeringen**Introductie College voor zorgverzekeringenIntroductie College voor zorgverzekeringen**Introductie College voor zorgverzekeringenIntroductie College voor zorgverzekeringen**Introductie College voor zorgverzekeringenIntroductie College voor zorgverzekeringen**Introductie College voor zorgverzekeringenIntroductie College voor zorgverzekeringen**Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringenIntroductie College voor zorgverzekeringen**Introductie College voor zorgverzekeringenIntroductie College voor zorgverzekeringen**Introductie College voor zorgverzekeringenIntroductie College voor zorgverzekeringen**Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringenIntroductie College voor zorgverzekeringen**Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringenBlad *Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringen*Introductie College voor zorgverzekeringen*