Wegwijzer 2012 - herfsteditie

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

met aandacht voor 'zekerheid - de toekomst, ...

Text of Wegwijzer 2012 - herfsteditie

 • V.U

  .: W

  ilfrie

  d G

  oose

  ns, L

  ambe

  rmon

  tlaan

  158

  , 103

  0 Br

  usse

  l

  Wat is jouw verhaal ?

  Driemaandelijks tijdschrift

  38ste jaargang

  www.hetgoedeboek.be/wegwijzer

  wegwijzer

 • 2ann

  solidariteit

  I

  Christian de Duve

  n het voorjaar van dit jaar is verschenen De Jsus Jsus ... en

  passant par Darwin, een boekje geschreven door de Belgische wetenschapper Christian de Duve. Hij is een in Engeland geboren bioloog van 95 jaar die in 1974 de Nobelprijs voor Geneeskunde heeft ontvangen en over wie je op Wikipedia kunt nalezen hoe hij tot vandaag maar door weinig andere Belgische wetenschappers is gevenaard.

  Christian de Duve is opgegroeid in een katholiek gezin en heeft

  daar kennisgemaakt met Jezus. Op dit moment noemt hij zichzelf ongelovig. De titel van zijn boekje viel me meteen op, omdat het blad waarin hij hierover genterviewd werd meestal in intellectueel-spottende bewoordingen over het christelijk geloof bericht. Hij is dan ook een eminent wetenschapper: hij gelooft in de mogelijkheden van de wetenschap en in de evolutie van de soorten volgens Darwin. Dat deze man een uitgebreid interview krijgt, heeft hij in de eerste plaats aan zijn wetenschappelijke erkenning te danken.

  Christian de Duve geeft in dit boekje een filosofisch antwoord op een aantal problemen van maatschappelijk belang. Hij beschrijft hoe de mens volgens de theorie van Darwin steeds sterker en machtiger wordt en generatie

  Over Darwin

  naar Jezus

  Marieke Rommel

 • 3solidariteit

  Editoriaal

  op generatie worden genetische troeven doorgegeven. Die inherente profileringsdrang legt de mens vooral in groep aan de dag. Je krijgt dus een soort van groepsegosme dat steeds verder evolueert. Ik besef dat ik, allesbehalve onderlegd in het darwinisme, wellicht een gebrekkige weergave ervan lever, maar ik moest meteen denken aan de armoede in Afrika, die het - voorlopig - welvarende Westen koud laat. Ik dacht ook onwillekeurig aan verjaardagspartijtjes van onze kinderen in een speelstad: hoe groepjes genodigden van n jarige steevast aan het rivaliseren gaan met een ander groepje feestende kinderen. Echt, een speelstad is haast altijd het toneel voor kinderlijke oorlogsvoering terwijl de ouders koffie drinken. Darwin in de praktijk.

  De Duve zegt in het interview dat de mens, indien hij geen mechanisme vindt om deze evolutie om te buigen, ze tot onze ondergang zal leiden: economisch, en ecologisch. Het probleem hierbij is dat we niet kunnen bepalen wat er dan in onze huidige genen moet aangepast worden (door de wetenschapper) om deze nefaste evolutie een halt toe te roepen. Christian de Duve concludeert ten slotte dat er, van alle filosofien die we tot nu toe hebben gekend, slechts n daadwerkelijk een verschil kan maken in de neerwaartse spiraal waarin de mensheid zich bevindt: de leer van Jezus Christus van Nazaret. Hij noemt Jezus een mens - daar wijs ik erop dat Hij volgens christenen ook God is - die als enige een leer verkondigde waarin liefde als essentile norm geldt:

  in de 'filosofie' van Jezus staat een houding van oprechte en praktische naastenliefde centraal, in tegenstelling tot de egostische mechanismen van de 'Struggle for Life' van Darwin. "Heb je

  naaste lief als jezelf" is een advies dat lijnrecht staat tegenover de hebzuchtige cultuur waarin wij momenteel leven, maar nefast kan zijn.

  Deze nobelprijswinnaar gaat bijgevolg van de Jezus die mirakels verricht via diepe teleurstelling in de kerk en ongeloof naar een hoopvolle filosofische beschouwing, maar helemaal heeft hij het nog niet begrepen. Het voorbeeld van Jezus praktisch navolgen zou zeker ten goede komen van de hele mensheid, en mensen die dit in het verleden hebben gedaan en nog steeds doen maken vaak ook een verschil, al wordt dat vaak vergeten of verguisd. Het is goed dat een wetenschapper dit voorbeeld naar waarde inschat. Alleen is de leer van Jezus mr dan dat: de mens komt pas echt tot zijn doel en bestemming in een persoonlijke relatie met Jezus.

  In deze Wegwijzer vind je een ludiek artikel met een scherp kantje over de technische aspecten van lopen over water, het antwoord op de vraag of de wereld echt binnen een paar weken zal stoppen met bestaan en het verhaal van een agressieve gevechtssporter die plots anders naar vlinders en bloemen keek. Nu alleen jouw verhaal nog, beste lezer. Wat doet Jezus met jou?

  Christian de Duve concludeert dat er van alle filosofien slechts

  n daadwerkelijk een verschil kan maken: de leer van

  Jezus Christus van Nazaret.

 • 4Zon uitleg had ik nog nooit gehoord, maar op de Belgische televisie had men dit bewijs uitvoerig uit de doeken gedaan. Omdat ik even uit mijn lood geslagen was en niet meteen antwoord gaf, kwam er een brede grijns op de gezichten van enkelen van zijn collegas.

  Yvan Thomas

  Jezus liep over mazena!

  Kun je me even vertellen hoe dit experiment in elkaar stak? vroeg ik. Het was heel simpel: het water werd met mazenabloem vermengd en in een klein zwembadje gedaan. Als je bleef staan, zakte je natuurlijk naar de bodem. Liep je daarentegen heel snel over het papje, dan kon je over water lopen.

  Jezus liep over mazena! Dat was wat ik hoorde van een cipier toen ik in de gevangenis de gedetineerden stond op te wachten om hen mee te nemen naar de Bijbelstudie in de kapel.

  Maar ... er zouden ettelijke

  vrachtwagens mazena nodig

  zijn om ook maar enigszins

  het effect te bereiken

  van het experiment.

 • 5Jezus liep over mazena!

  Zout waterEen penitentiair ambtenaar merkte op dat het water van de Dode Zee erg zout is. Je kan er inderdaad door het zoutconcentraat op het water drijven. Maar dit was een geografische fout, want het gaat in deze geschiedenis over het meer van Galilea, ook wel 'het meer van Tiberias genoemd. Dit meer is n van de grootste zoetwatermeren van Isral en mondt uit in de Dode Zee. Het

  meer is gekend als zuurstofrijk, waardoor het heel rijk is aan zoetwatervis. Van zout is er geen sprake, omdat er een sterke stroming is in tegenstelling tot de Dode Zee.

  De grootte van het meerLaten we even ingaan op de kwestie van de mazena. Er zijn namelijk nog een aantal praktische problemen. Ten eerste heeft dit meer een oppervlakte van 165 km. Op

  Wonderen

  Bijbel, Matthes 14 vers 22-36:(Nieuwe Bijbel Vertaling)

  Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadin van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: Een spook! en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang! Petrus antwoordde: Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei: Kom! Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: U bent werkelijk Gods Zoon!

 • 6sommige plaatsen heeft het een diepte van 46 meter. Dit verklaart waarom sommige Bijbelvertalers het woord zee gebruiken in plaats van meer. Zie je Jezus hier al aan de slag gaan om een papje te maken van mazena? Er zouden ettelijke vrachtwagens mazena nodig zijn om ook maar enigszins het effect te bereiken van het experiment. Daarbij zou er een kanjer van een mixer nodig zijn om het geheel te mengen tot iets wat enigszins homogeen zou moeten zijn. Arme vissen, daar gaat hun zuurstofrijk water!

  Stadin verJa maar zou je kunnen zeggen dit tafereel speelde zich af aan de oever van het meer. Ook dit argument houdt geen steek. Het verhaal vertelt dat de apostelen al vele stadin ver waren op het meer. Een stadie is ongeveer 190 m. Als er sprake is van vele stadin kunnen we zeker veronderstellen dat de discipelen al enkele kilometers ver het meer waren opgevaren. Bovendien wordt verslag gegeven van heel woelig water.

  Zijn er nog meer argumenten nodig om aan te tonen dat dit experiment, dat op de televisie vast heel wat kijkers had, als louter entertainment kan worden gezien?

  De proefpersoon moest daar trouwens heel snel over het water lopen. Van snel lopen is echter geen sprake in de Bijbel: Jezus kwam naar hen toe en toen Petrus eenmaal zijn angst overwonnen had, vroeg hij aan Jezus of hij naar Hem toe mocht komen. Hij stapte uit de boot. In het experiment zou Petrus op dat moment al aan het zinken zijn.

  Gods zoonDe apostelen konden na dit wonder niet meer doen dan uitroepen U bent Gods Zoon!, zo overweldigend was dit teken van de Heer. Maar wat is jouw beeld over Jezus Christus? Als je zijn wonderen niet voor waar aanneemt, kom je doorheen de evangelin voortdurend in moeilijkheden. Zijn wonderen interpreteren als geestelijk, filosofisch en helemaal niet letterlijk, houdt even weinig steek als te proberen bewijzen dat Jezus over mazena liep. Als God de wereld gemaakt heeft en ook de natuurwetten, zoals de zwaartekracht, zou het toch voor Hem ook geen probleem kunnen zijn om die natuurwetten op te heffen. Als je Jezus louter wil reduceren tot een mens, kom je inderdaad in de problemen. Waarom wordt er dan nog