Click here to load reader

megalos.rs · Web viewStranica 1Stranica 1 Stranica 1 Stranica 1 Stranica 2Stranica 2 Stranica 2 Stranica 2 Megalos Travel Agency d.o.o. •Srbija • 21000 Novi Sad, Ilije Ognjanovića

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Stranica 1

Stranica 2

ČAROBNA

S L O V E N I J A

LJUBLJANA- KRANJ – TRST & PIRAN - KLAGENFURT & BLED

PAKET ARANŽMAN AUTOBUSOM 4 DANA 2 NOĆI

PROMO CENA ARANŽMANA VAŽI DO 15.01.2020.

Trajanje aranžmana: 14.02.2020.-17.02.2020.

IZRAŽENA U € PO OSOBI

Redovna cena

89€

Hotel Bellevue Kranj

http://www.bellevue.si/en/

99€

doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 25€

1.DAN programa putovanja (14.02.2020.) NOVI SAD - BEOGRAD - LJUBLJANA

Polazak iz Novog Sada u 21:15 h sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici, a polazak sa Novog Beograda je sa parkinga kod robne kuće Emezzeta na Bežanijskoj kosi u 22:30 h. Noćna vožnja preko Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. DAN programa putovanja (15.02.2020.) LJUBLJANA - KRANJ

U prepodnevnim satima dolazak u ljupku prestonicu Ljubljanu i informativna šetnja gradom: BISKUPSKA PALATA – STIŠKI DVORAC – KATEDRALA SVETOG NIKOLAJA – AUERSPREGOVA PALATA – UNIVERZITET i TROMOSTOVJE na reci Ljubljanici sa mnoštvom restorana i barova, a potom, ostaje nam nešto slobodnog vremena za samostalno istraživanje. Nakon posete Ljubljani, kraća vožnja do Kranja, te zajednička šetnja istorijskim jezgrom grada – među najlepšim u Sloveniji sa kućama iz 16. veka i kućom - muzejom gde je živeo France Prešeren. Potom sledi odlazak do hotela u Kranju i smeštaj. Večera u hotelu uz doplatu. Noćenje.

3. DAN programa putovanja (16.02.2020.) KRANJ – TRST – PORTOROŽ – PIRAN - KRANJ

DORUČAK. Slobodan dan u Kranju ili fakultativni, celodnevni izlet do Jadranske obale: po dolasku u Trst (oko 11:00č.), razgledanje grada: Kanal Grande - Ponte Rosso – srpska pravoslavna crkva Svetog Spiridona i Svetog Trojstva - trg Ujedinjenja Italije sa palatom Prefekture… slobodno vreme (do okvirno 13:30č). U nastavku izleta, kraća poseta Portorožu (30 min.-za fotografisanje), poznatom mondenskom letovalištu i Piranu (1,5 sat) , starom gradu kog krasti Tartinijev trg, a čiji će Vas ambijent vratiti u neka stara, romantična vremena. Polazak iz Pirana. Povratak u hotel u Kranju oko 19:00 h. Večera u hotelu uz doplatu. Noćenje.

4./5. DAN programa putovanja (17.02.2020./18.02.2020.)

KRANJ - KLAGENFURT- BLED - SRBIJA (BEOGRAD I NOVI SAD)

DORUČAK. Odjava iz hotela. Slobodan dan u Kranju ili fakultativni izlet Klagenfurt i Bled. Po dolasku u Klagenfurt – razgledanje jednog od najlepših starih gradova Austrije čije srce krasi Neuer Platz sa Lindwurmom - krilatim zmajem i slobodno vreme. U povratku iz Klagenfurta, kraća poseta Bledu za predah uz čuvenu bledsku krempitu i kafu i polazak za Srbiju oko 17:00h. Dnevno-noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti i očekivani dolazak na mesta polaska posle ponoći u zavisnosti od saobraćajnih i graničnih uslova . Kraj programa.

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE

· Prevoz viskopodnim/spratnim/ autobusom visoke turističke klase sa svim pripadajućim troškovima prema planu puta

· Smeštaj u hotelu Bellevue 3* u dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi dva noćenja sa doručkom (kontinentalni doručak- „Švedski sto“)- opširnije o hotelskom smeštaju i sardžaju smeštajnog objekta na stranici br. 3 ovog turističkog programa

· lokalnu turističku taksu,

· usluge turističkog vodiča,

· obilaske prema programu,

· organizacione troškove.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE

· Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (međunarodno putno osiguranje kompanije Sava osiguranje sa osiguranom sumom do 30.000€ je moguće kupiti uz aranžman u iznosu od 580 dinara po osobi). (preporučuje se za putovanja u zemlje EU; u slučaju neposedovanja istog granične vlasti mogu sprečiti ulazak na teritoriju EU te putnici sami snose odgovornost za neposedovanje istog)

· Troškove fakultativnih izleta: Trst, Portorož i Piran 30€, Klagenfurt & Bled 20€; neophodan minimum prijavljenih putnika da bi se izlet realizovao je 30 putnika,

· Doplata za polupansion 10€ po osobi i večeri za koje se prijavljuje prilikom rezervacije aranžmana, a plaća predstavniku agencije na licu mesta (moguća je poslednja prijava u toku putovanja, vodiču)

· Ulaznice za spomenike, muzeje i sve programom nepomenute usluge.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

· 40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja

- dinarski po srednjem kursu NBS na dan, platnim karticama VISA, MASTER CARD,

- čekovima građana ili putem administrativne zabrane.

OPŠTE NAPOMENE: Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja, jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporuka je da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). Organizator putovanja je Megalos Travel Agency doo, OTP Licenca kategorije A 20 br. 73/2017. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 35 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. U skladu sa odredbama Zakona o turizmu organizator putovanja ima garanciju MILENIJUM OSIGURANJA a.d.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, 11000 Beograd, u visini 300.000.- eur. Garancija se aktivira kod MILENIJUM OSIGURANJA a.d.o. u slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku. Putnik se može obratiti na mail: [email protected], telefon: +381 11 440 77 00 ili asistentskoj kući CORIS na telefon +381 11 36 36 999 ili na mail [email protected] uz potpunu podršku putniku od 24h. PRIJAVE I INFORMACIJE: Megalos Travel Agency doo, Ilije Ognjanovića 8, Novi Sad, tel.: 021/3828058. Cenovnik broj 1 (Sezona Zima/Proleće 2020, autobus, 4 dana) od 01.01.2020.

Program turističkog putovanja “Čarobna Slovenija“ je zaveden pod rednim brojem 1 u knjizi evidencije programa turističkih putovanja (*na osnovu izmena Zakona o turizmu od 22.03.2019.)

Opis smeštajnog objekta:

Hotel Bellevue 3* - kategorizacija prema važećim propisima Rep. Slovenije

Smešten na 3 km od centra Kranja. U ponudi su lokacija na vrhu brda, terasa i à-la-carte restoran. Sve sobe obuhvataju balkon sa panoramskim pogledom. Besplatan bežični internet dostupan je u celom objektu. Sve sobe u hotelu Bellevue nude flat-screen TV sa kablovskim kanalima i besplatan internet. Pored toga sadrže sadrže radni sto i mini-bar. Objekat Bellevue obuhvata terasu sa natkrivenim prostorom za ručavanje. Na raspolaganju je takođe prostor sa ležaljkama i suncobranima. Terasa je okružena lepim vrtom u kojem se nalazi dečije igralište. (detaljniji opis sadržaja hotela se nalazi na stranici br.3 ovog programa turističkog putovanja)

Sadržaj hotela i soba:

Megalos Travel Agency d.o.o. •Srbija • 21000 Novi Sad, Ilije Ognjanovića 8 •OTP Licenca kategorije A 20 br. 73/2017

mail: [email protected] • www.megalos.rs • MB 21322318 • PIB 110238096

tel. +381 21 382 80 58 • tel./fax. +381 21 382 80 59 • mob. +381 63 813 58 56

Tekući računi: 275-10229621131-44; 340-11023036-62

Srbija • 21000 Novi Sad, Ilije Ognjanovića 8 • OTP licenca br. 73/2017

mail: [email protected] • www.megalos.rs • MB 21322318 • PIB 110238096

tel. +381 21 382 80 58 • tel./fax. +381 21 382 80 59 • mob. +381 63 813 58 56

Tekući računi: 275-10229621131-44; 340-11023036-62