of 71 /71
ZAQATALA RAYON MAMRUX KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİ VI SİNİF 2017-2018 Cİ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ SINIF RƏHBƏRİNİN İŞİ SİN İF RƏHBƏRİ:HƏSƏNOV SAKIT

musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin...

Page 1: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

ZAQATALA RAYON MAMRUX

KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİ

VI SİNİF

2017-2018 Cİ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ

SINIF RƏHBƏRİNİN İŞİ

SİN İF RƏHBƏRİ:HƏSƏNOV SAKIT

Page 2: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin
Page 3: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

ѵSinif pasportu

ѵSinif divar qezetinin

nomrələri

ѵFənn müəllimləri ilə

əlaqə

ѵSinif rəhbərinin şagirdləri

müşahidə dəftəri

ѵKitabxana ilə əlaqə

ѵ Istedadlı şagirdlərlə iş

ѵSinif təşkilat saatlarında

keciriləcək mövzuların siyahısı ve

onlarin məruzələri

Sinif rəhbərinə aid sənədlər

ѵSinfin qısa xasiyyətnaməsi

ѵSinif rəhbərinə aid dövlət sənədləri

ѵSinif rəhbərinin iş planı

ѵSinif rəhbərinin həftəlik planı

ѵsinif iclaslarının protokolları

ѵ Zəif oxuyan şagirdlərlə iş

ѵ Valideyn iclaslarının protokolları

ѵValideynlərlə əlaqə

Page 4: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Sinfin qısa xasiyyətnaməsi

Sinifdə 11 nəfər təhsil alır. Şagird özünüidarə orqanının üzvləri səsvermə

yolu ilə seçilmişlər. Dərs ilində həftədə 2 dəfə sinif saatı keçirilir. Sinifdə risq

ehtiyacı olan , nizam intizama tabe olmayan şagird yoxdur. Sinifdə 2 əlaçı 5 nəfər

4 və 5 qiymət alanlar vardır. Ayrı – ayrı fənlərdən 3 nəfər zəif oxuyanlar var.Fərdi

tapşırıqlara məsuliyyətsiz olan 3 nəfərdir. Şagirdlərdə istedad və qabiliyyətlərin

müəyyənləşdirilməsi nəticəsində vəziyyət aşağıdakı kimidir: 2 nəfər bütün fənlər

üzrə, 2nəfər humanitar elmlər, 2 nəfər bədii tikmə, 2 nəfərin rəsm qabiliyyəti , 5

nəfərin idmana marağı vardır. Qeyd olunan qabiliyyətlərinə görə hər bir uşağın

inkişaf etməsinə çalışıram. Hər birinə fərdi tapşırıqlar verib qabiliyyətlərin inkişaf

etməsinə səy göstərirəm. Şagirdlərin məktəb tədbirlərində fəal iştirak etməsinə,

onların əl işləri rayon və məktəb tədbirlərində nümayiş etdirilməsinə çalışıram.

Eyni zamanda sinif şagirdlərinin rayon səviyyəli müxtəlif müsabiqə və yarışlarda

iştirakını planlaşdırmışıq. Ümumən sinif rəhbəri olaraq üzərimə düşən vəzifələri

bacardığım qədər həyata keçirməyə çalışıram.

Yeni dərs ilində qarşıda duran vəzifələr.

1. Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda fəal iştirak edə biləcək , milli və

ümümbəşəri dəyərlərə sadiq vətəndaşlar yetişdirmək.

2. Valideyn və fənn müəllimləri ilə daha sıx və möhkəm əlaqə quraraq

təlimin keyfiyyətini artırmaq.

3. Təhsil islahatının tələblərinə uyğun olaraq öyrənməyi öyrətmək texnologiyas

ilə işləmək.

4. Şagirdlərdə məsuliyyət , fəallıq , özünütərbiyə , özünütəhsil , ana dilinə

sevgi , böyüyə hörmət tərbiyə etmək.

5. Şagirdlərdə bir məsələyə bir neçə prizmadan yanaşmaq , başqalarının fikrinə

hörmətlə yanaşmaq , tolerantlıq tərbiyə etmək.

Page 5: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Şagirdlər haqqında məlumat

Sıra

№-s

i S.A.A Cinsi Doguldugu gün, ay və il

Milliyyəti Ev ünvanı, telefon nömrəsi

1 Davudov Cahid Cavid Kişi 10.11.2006 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi 22-95-3-72

2 Davudova Mominət Əşrəf Qadın 24.11.2006 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-404

3 Əliyev Ramir Rafail Kişi 17.09.2006 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-2-33

4 İsayeva Aysun Mehdi Qadın 30.08.2006 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-3-64

5 Qazıyev Səid Qəhraman Kişi 19.09.2006 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-3-36

6 Qurbanov Tahir Namiq Kişi 18.11.2005 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi

7 Qurbanov Turan Namiq Kişi 02.01.2006 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi

8 Qurbanov İsmayıl Veysəl Kişi 15.06.2006 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi

9 Ramazanov Elmir Elçin Kişi 03.12.2005 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-3-80

10 Rəcəbova Məftunə Oruc Qadın 31.10.2005 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-376

11 Sulxayeva Pəri Kamal Qadın 03.11.2005 Saxur Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-378

Page 6: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Valideynlər haqqında məlumat

Sıra

№-s

i Valideynləin adı Valideynin iş yeri vəzifəsi

Ev ünvanı, telefon nömrəsi

Valideynin mobil nömrəsi

1 1) Davudov Cavid Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi 22-95-3-72

2) Davudova Şəbnəm Evdar qadın

2 1) Davudov Əşrəf Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-404

2) Davudova Təranə Evdar qadın

3 1) Əliyev Rafail Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-2-33

2) Əliyeva Zümrüd Evdar qadın

4 1) İsayev Mehdi Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-3-64

2) İsayeva Məhəbbət Evdar qadın

5 1) Qazıyev Qəhraman Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-3-36

2) Qazıyeva Xalidə Evdar qadın

6 1) Qurbanov Namiq Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi2) Qurbanova Şahnaz Evdar qadın

7 1) Qurbanov Veysəl Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi2) Qurbanova Nərgiz Evdar qadın

8 1) Ramazanov Elçin Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-3-80

2) Ramazanova Evdar qadın

9 1) Rəcəbov Oruc Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-376

2) Rəcəbova Səfurə Evdar qadın

10 1) Sulxayev Kamal Fərdi təsərrüfatçı Zaqatala rayonu Mamrux kəndi22-95-378

2) Sulxayeva Pirdas Evdar qadın

Page 7: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

İŞ PLANI

I – BÖLMƏ

SİNİF KOLLEKTİVİNİN TƏŞKİLİ VƏ ONA PEDAQOJİ RƏHBƏRLİK

Sıra№

Görüləcək işlər Tarix İcraçı Qeyd

1. Sinfin keçən ildəki təlim – tərbiyə vəziyyətinin təhlili

Sentyabr 2017- ci il

Sinif rəhbəri

2. Şagird özünüidarə orqanı üzvlərini təyin etmək :- sinif nümayəndəsi 1nəfər və onun

müavini 1nəfər - təmizlik işləri üzrə nümayəndə

1nəfər , onun köməkçisi 1 nəfər - təlimə kömək 3 nəfər .

Sentyabr2017 – ci il

Sinif rəhbəri

3. Sinif üzrə sənədləri tərtib etmək ( jurnal , plan )

Sentyabr2017

Sinif rəhbəri

4. Sinif pasportunun tərtib olunması Sentyabr Sinif rəhbəri.

5. Növbətçiliyi təşkil etmək Sentyabr 2017

Sinif rəhbəri

6. Gündəlikləri paylamaq Sentyabr 2017

Sinif rəhbəri

II – BÖLMƏ

Page 8: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

ŞAGİRDLƏRİN TƏLİM KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ

1. Fənn müəllimləri ilə əlaqə

Sıra№

Görüləcək işlər Tarix İcraçı Qeyd

1. Sinifdə dərs deyən fənn müəllimlərinin dərslərində iştirak etmək

Il boyu Sinifrəhbəri

2. Çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq məqsədilə fənn müəllimləri ilə müzakirələr aparmaq və kömək tələb etmək

İl boyuSinif rəhbəri və fənn müəllimləri

2. İstedadlı şagirdlərlə iş.

Sıra№

Görüləcək işlər Tarix İcraçı Qeyd

1. Şagirdlərdə qabiliyyət və istedadın müəyyənləşdirilməsi üzrə sistemli iş aparmaq

Sentyabr , oktyabr 2017

Sinif rəhbəri , psixoloq , fənn müəllimləri.

2. Xüsusi istedada malik uşaqların meyl və maraqlarına uyğun sahələrdəki məqsədyönlü fəaliyyətini təmin etmək

İl boyu Sinif rəhbəri , fənn müəllimləri,valideynlər

3. Bütün fənlərdən 5 qiymət alan şagirdlərin potensial imkanlarına uyğun dərinləşdirilmiş tapşırıqların verilməsi

İl boyu Fənn müəllimləri

4. İstedadlı şagirdlərin fənn olimpiadalarında, rayon və respublika səviyyəli müsabiqə və yarışlarda iştirakını təmin etmək

Sinif rəhbəri, fənn müəllimləri.

5. İstedadlı şagirdlərin əl işlərini nümayiş etdirmək ( sərgi keçirmək )

Sinif rəhbəri , şagirdlər.

6. Şagirdlərin sinifdənxaric oxu üçün kitabxana ilə əlaqəsini təmin etmək

İl boyu Sinif rəhbəri , kitabxanaçı.

Page 9: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

3. Zəif oxuyan şagirdlərlə iş

Sıra№

Görüləcək işlər Tarix İcraçı Qeyd

1. Zəif oxuyan, nadinc və məsuliyyətdən yayınan şagirdləri daim diqqət mərkəzində saxlamaq, fənn müəllimləri, psixoloq, tərbiyə işləri üzrə direktor müavini ilə bu sahədə əlbir fəaliyyət göstərmək

İl boyu Sinif rəhbəri , Fənn müəllimləri, psixoloq, təşkilatçı

2. Zəif oxuyan şagirdlərə enerjisinə , gücünə müvafiq mövzular , məsələlər və s tapşırıqlar vermək , onları fəallaşdırmaq

İl boyu Sinif rəhbəri , müəllimlər

3. Təlimdən geri qalan şagirdləri sinif fəallarına təhkim etmək və onlarla müntəzəm iş aparmağı tapşırmaq

İl boyu Sinif rəhbəri , şagirdlər

III – BÖLMƏ

DƏRSDƏNKƏNAR İŞLƏRİN TƏŞKİLİ

Sıra№

Görüləcək işlər Tarix İcraçı Qeyd

1. Sinif saatlarını keçirmək ( həftədə 2 gün )

İl boyu Sinif rəhbəriŞagirdlər

2. Rüb ərzində 2 dəfə sinif iclası keçirmək

Sinif rəhbəri,Şagirdlər

3. Şagirdlərin dərnək və məşğələlərdə iştirakını təmin etmək

İl boyu Sinif rəhbəri , fənn müəllimləri

4. Şagirdlərin məktəbdaxili və məktəbdənkənar tədbir və yarışlarda, habelə məktəbdənkənar müəssisələrindəki iştirak və fəaliyyətini təmin etmək

İl boyu Sinif rəhbəri, təşkilatçı , fənn müəllimləri

5. Görməli yerlərə ekskursiyalar təşkil etmək

İl ərzində müxtəlif vaxtlarda

Sinif rəhbəri

Page 10: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

IV –BÖLMƏ

VALİDEYNLƏRLƏ ƏLAQƏ

Sıra№

Görüləcək işlər Tarix İcraçı Qeyd

1. Rüb ərzində 2 dəfə valideyn iclası çağırmaq

Sinif rəhbəri, valideynlər, məktəb rəhbərləri, müəllimlər

2. Ailələrə baş çəkməklə evlərdə şagirdlərin dərsə hazırlaşması üçün münasib şəraitin yaradılması ilə bağlı valideynlərlə söhbət aparmaq

İl boyu Sinif rəhbəri

3. Ailədə uşağın hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar valideynlərlə söhbətlər aparmaq

İl boyu Sinif rəhbərivalideynlər

4. Valideynlərin hər gün şagird gündəlikləri ilə maraqlanmalarını , nəzərdən keçirərək imza qoymalarınıtələb etmək

İl boyu Sinif rəhbəri, valideynlər

Page 11: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

İl ərzində gündəlik fəaliyyətim

Tarix Görülən işlər I Həftə ( 25 avqust – 27 avqust )25 avqust 2017 cı il Şagirdlər haqqında məlumat hazırladım. Yeni tədris ilində sinifdə

oxuyacaq şagirdlərin dəqiq siyahısını tərtib etdim.26 avqust 2017 cı il Şagirdlərin məktəbli forması ilə təmin olunması barədə valideynlərə

lazım olan məlumatı verdim.

II Həftə ( 28 avqust -03 sentyabr ) 28 avqust 2017 ci il Şagirdlərin dərsliklərlə təmin oluması ilə baglı kitabxanaçı, şagirdlər və

valideynlərlə söhbət apardım. Dərsliklərlə şagirdlər heç bir çətinlik olmadan təmin olundular.

29 avqust 2017– ci il Şagirdləri məktəbə dəvət edərək dərslikləri payladım

30 avqust 2017- ci il Sinif pasportnun işlənib hazırlanmasını təmin etdim

31 avqust 2017-cı il Valideynlər haqqında geniş məlumat hazırladım (soyadı adı, atasının adı, ünvanı, vəzifəsi, telefon nömrəsi və s). Sinif jurnalının təşkili , onun yazılması üzərində işlədim

III Həftə (04sentyabr- 10 sentyabr)04 sentyabr 2017-ci il Sinif valideyn komitəsinin iclası keçirildi. Komitənin tərkibi müəyyən

edildi.

05 senyabr 2017-ci il Sinif otagının vəziyyəti ilə baglı təsərrüfat müdiri ilə müzakirə aparıldı06 sentyabr 2017 ci il Sinif otagında tədris əyaniliklərinin vəziyyəti səhmana salaraq, yeni

avadanlıgın yerləşdirilməsini həyata keçirdim07 sentyabr 2017 ci il Sinif valideyn komitəsinin müdiri ilə şagird geyimləri ilə baglı

müzakirə apardım

IV Həftə (11sentyabr- 17 sentyabr) 11 sentyabr 2016 ci il 15 Sentyabr bilik günü tədbirində iştirakla əlaqədar sinfin fəalları ilə

məktəbdə söhbət apardım.Aşağıdakı şagirdlərin tədbirdə çıxış edəcəkləri müəyyənləşdirildi: Sulxayeva Pəri Ramazanov Elmir Davudov Cahid Rəcəbova Məftunə

15 sentyabr 2015 ci il Sinif kollektivi ilə birgə məktəbdə təşkil olunmuş bilik günü tədbirində iştirak etdik. Dərsdən sonra “ bilik günü “ mövzusunda sinif təşkilat saatını keçirdim. Sinif saatında həmçinin şagirdlərə türk – azəri qardaşlıq birliyinin tarixi zəfəri haqqında məlumat verdim. 15 sentyabr 1918 ci ildə Qafqaz islam ordusu ilə Azərbaycan ordusunun Bakını erməni – bolşevik qüvvələrindən azad etməsinin tarixi əhəmiyyəti vurğulandı.

Page 12: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

16 sentyabr 2015-ci il Sinif pasportu tərtib olundu. Divar qəzetinin tərtib olunmasına rəhbərlik etdim.

17 sentyabr 2016-cı il Məktəbdaxili nizam intizam qaydaları ilə şagirdləri tanış etmək üçün bu məsələləri özündə əks etdirən stend hazırladım

V Həftə (18 sentyabr-24 sentyabr)

18 sentyabr 2017 ci il Sinif pasportu tərtib olundu. Divar qəzetinin tərtib olunmasına rəhbərlik etdim.

19 sentyabr 2017-cı il Sinif iclası keçirildi.İclasın gündəliyində duran məsələlər : yeni dərs ilində qarşıda duran vəzifələr; sinif özünüidarə orqanı üzvlərini təyin etmək

20 sentyabr 2017 cı il Məktəbli kitabçalarını payladım. Məktəbli kitabçaları haqqında , onun rəsmi sənəd olması , doldurmaq qaydaları , valideyn məktəb əlaqələrində rolu və s haqqında geniş məlumat verdim

21 sentyabr 2017-cı il Sinif saatı keçirdim . Milli mənəvi dəyərlərimiz mövzusunda diskussiya apardım

22 sentyabr 2017 cı il Sinif saatında dövlət rəmzləri haqqında məlumat verdim V I– Həftə ( 25 sentyabr – 01 oktyabr )

27 sentyabr 2016 cı il Sinif saatında “27 sentyabr – beynəlxalq turizm günüdür “ mövzusunda məlumat verdim. Həyat bilgisi dərsində iştirak etdim

28 sentyabr 2015-ci il Məktəbli kitabçaları ilə bağlı vəziyyətlə tanış oldum29 sentyabr 2015-ci il Azərbaycan dili dərsində iştirak etdim. Dərsdə köhnə mövzu üzrə

şagirdlərin hazırlıq səviyyəsi , dərs prosesində şagirdlərin fəal və zəif iştirakı ilə bağlı müvafiq qeydlər apardım

30 sentyabr Məktəbdə əxlaq və tərbiyə mövzusunda cədvəl formasında stend hazırladım

01 sentyabr 2016 cı il Şagirdlərin evlərinə baş çəkərək şagirdlərin dərsə hazırlıq şəraiti, valideynlərin təlimə münasibətini öyrəndim. Valideynlərin maarifləndirilməsi ilə baglı məsələləri müzakirə etdim.

VII Həftə ( 02oktyabr – 08 oktyabr )

03 oktyabr 2016 cı il Sinfin dərsə davamiyyəti ilə tanış oldum.Dərsə gecikmə hallarının qarşısını almaq üçün sinif kollektivi ilə tədbirlər müəyyənləşdirdim. Sinif valideyn iclası keçirildi.

04 oktyabr 2016 cı il Sinif şagirdlərinin məktəb kitabxanası ilə necə əlaqə saxladıgı ilə maraqlandım.Sinif saatı :vətənpərvər olmaq üçün nə etmək lazımdır.

05 oktyabr 2016-cı il Sinif divar qəzetinin II nömrəsini hazırladıq. Sinif şagirdlərimin hazırladıqları müəllim günü tədbirində iştirak etdim.

06 oktyabr 2016 cı il Azərbaycan dili dərsində iştirak etdim. Fənn müəllimi ilə şagirdlərin hazırlıq səviyyəsi, fənni mənimsəmə səviyyəsi, zəif oxuyan şagirdlər və

Page 13: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

s məsələlərlə bağlı söhbət apardım. Riyaziyyat dərsində iştirak etdim. Fəal və zəif oxuyan şagirdlərlə bağlı qeydlər apararaq müəllimlə görüləcək tədbirlərlə bağlı söhbət apardım

VIII Həftə (09 oktyabr-15 oktyabr)

09 oktyabr 2017 cı il Şagirdlərin evlərinə baş çəkərək şagirdlərin dərsə hazırlıq şəraiti, valideynlərin təlimə münasibətini öyrəndim. Valideynlərin maarifləndirilməsi ilə baglı məsələləri müzakirə etdim.

10 oktyabr 2017 cı il Şagirdlərlə davamiyyətin vəziyyəti ilə bağlı söhbət apardım.Texnologiya dərsində iştirak etdim

11 oktyabr 2017 cı il İstedadlı şagirdlərlə aparılan işin icrasında mövcud vəziyyətlə tanış oldum. Mənim hüquq və vəzifələrim mövzusunda sinif saatını keçirdim.

12 oktyabr 2017 cı il Şagirdlərin səhər idmanında iştirakını yoxladım, nizam intizamla tanış oldum. Rus dili dərsində iştirak etdim. Sinfimizin bacarıqlı əllər sərgisi nümayiş olundu

13 oktyabr 2017 ci il Sinif nümayəndəsinin hesabatı dinlənildi IX Həftə (16 oktyabr-22 oktyabr)16 oktyabr 2017 ci il Riyaziyyat dərsində iştirak etdim17 oktyabr 2017-ci il Müstəqillik günü üçün məktəb tədbirində iştirakla baglı sinif şagirdləri

ilə müzakirə apardım 18 oktyabr 2017 cı il Sinif nümayəndəsinin həftəlik hesabatı dinlənildi19 oktyabr 2017 cı il Şagirdlərin evlərinə baş çəkərək şagirdlərin dərsə hazırlıq şəraiti,

valideynlərin təlimə münasibətini öyrəndim. Valideynlərin maarifləndirilməsi ilə baglı məsələləri müzakirə etdim

20 oktyabr 2017 ci il Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini izlmək məqsədilə bir neçə fənn müəlliminin dərsində iştirak etdim. Dərslərdən sonra sinif şagirlərinin fənlər üzrə təhsil standartlarının reallaşmasına nail olma səviyyəsi mövzusunda müzakirə təşkil etdim. Mövcud vəziyyət təhlil edildi, qarşıda duran perspektivlər müəyyən olundu.

Page 14: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Zaqatala rayon Mamrux kənd tam orta məktəbinin VI sinfində      19  sentyabr 2017- cı il tarixində keçirilmiş 1 saylı sinif iclasının                                          PROTOKOLU İştirak edir: sinif rəhbəri S. Həsənov və   11 nəfər V sinif şagirdləri.İclasın sədri: Elmir Ramazanov . Katibi          : Pəri Sulxayevaİclasın gündəliyi:    -   sinif özünüidarə orqanı üzvlərinin seçilməsi

-         yeni dərs ilində qarşıda duran vəzifələr     Eşidildi:     Sinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək  yeni dərs ilində qarşıda duran vəzifələr, sinfin şərəfinin və nüfuzunun qorunmasında hər bir şagirdin üzərinə düşən məsuliyyəti onların  diqqətinə çatdırdı.Həmçinin o bildirdi ki dövlətimizin və xalqımızın gələcəyi bu günün şagirdlərindən asılıdır. Zəngin intellektə sahib, vətənpərvər ruhlu şagirdlərin formalaşması məktəbdə reallaşır. Qeyd olunan keyfiyyətlərə sahib olmaq üçün şagirdlər yeni tədris ilində də qarşıda duran əsas vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi üçün çalışmalıdırlar. S. Həsənov öz çıxışında eyni zamanda yeni tədris ilində kollektivə rəhbərlik etmək üçün sinif özünüidarə orqanı üzvlərinin təyin olunmasının vacibliyini qeyd etdi.      Çıxışlar:

1)    A. Isayeva çıxış edərək bu tədris ilində  əlaçı olmaq üçün səylə çalışacağını, üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirəcəyini bildirdi. O, eyni zamanda təlimdə geri qalan şagirdlərə hər cür yardım etməyə hazır olduğunu bildirdi. İsayeva sinif nümayəndəliyinə namizəd olaraq Sulxayeva Pərini  gördüyünü, kollektivin də onunla həmrəy olduğunu qeyd etdi.

2)    Ramazanov Elmir öz çıxışında dərsdə və dərsdənkənar tədbirlərdə fəal olacağını qeyd etdi. O, təmizlik işləri üzrə komissiya sədri vəzifəsinə İsayeva Aysunun  namizədliyini irəli sürdü.

3)    Rəcəbova Məftunə məktəbdə  müəllimlərin ümidlərini doğruldacağını, ictimai yerlərdə özünü nümunəvi aparacağını qeyd edərək sinif yoldaşlarının da hamısını bu cür olmağa çağırdı.

4)    Davudov Cahid bir şagird olaraq təhsilində üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəyini bildirdi.Qərar:1. Yeni dərs ilində   qarşıda duran əsas vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün hər bir şagirdin üzərinə düşən məsuliyyət vicdanla dərk edilərək əməli olaraq həyata keçirilsin.2. Səsvermənin nəticəsinə uygun olaraq sinif nümayəndəliyinəSulxayeva Pərinin, təmizlik işləri üzrə komissiya sədrliyinəİsayeva Aysunun təyin olunduğu qərara alınsın.      Qərar səsə qoyulsun:Lehinə: 11 nəfər; Əleyhinə: yoxdur;       Qərar qəbul edilsin.

                                 İclasın sədri:              E. Ramazanov

Page 15: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

                                            Katib:              P. Sulxayeva Zaqatala rayon Mamrux kənd tam orta məktəbinin VI sinfində      03 oktyabr 2017- ci il tarixində keçirilmiş 1 saylı    valideyn      iclasının protokolu

Mövzu:      təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində valideynin rolu.İştirak edir: sinif rəhbəri S. Həsənov, təşkilatçı T. Mahmudova , psixoloq M. Həsənov və valideynlər.İclasın sədri: T. MahmudovaKatibi          : P. Sulxayeva     İclasın gedişi:     Sinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin  valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin düzgün qurulmasının şəxsiyyətin formalaşmasında rolu qeyd edildi. O eyni zamanda məktəblə daha sıx əlaqə qurmagın yolları və  müəllimlərlə birgə həyata keçirilməsi zəruri olan mühüm məsələləri qeyd etdi.     Təşkilatçı T. Mahmudova aşağıda qeyd olunan məsələlərin əhəmiyyətindən danışdı:

-         valideyn nəzarəti;-         valideyn tələbi;-         gündəliklərin vaxtlı-vaxtında yoxlanılması;-         evdə münasib şəraitin yaradılması.

     Psixoloq M. Həsənov öz çıxışında ailədə saglam psixoloji mühitin şagirdlərin formalaşmasında rolunu  valideynlərin nəzərinə çatdırdı və lazım olan tövsiyyələrini verdi.     Valideyn Ramazanov Elçin  valideyn-məktəb əlaqələrinin səmərəli qurlumasında əlindən gələni edəcəyini bildirdi.     Valideyn Sulxayeva Pirdas  övladının müxtəlif  fənlərdən olan ugur və nöqsanları ilə bağlı məsələlər barədə öz fikirlərini dedi.     Valideyn Rəcəbova Səfurə  övladının saglamlıgı ilə baglı olan məsələri dilə gətirdi.      Ümumilikdə iclasda çıxış edən bütün valideynlər uşaqlarının təhsili üçün üzərlərinə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirməyə hazır olduqlarını bildirdilər.

       Qərara alındı:      Valideynlərin üzərinə düşən məsuliyyətin artırılması, övladları üzərində nəzarətin və tələbkarlığın gücləndirilməsi ilə bağlı məsələlərin onların diqqətinə çatdırıldığı qeyd edilsin

                                 İclasın sədri:              T. Mahmudova

                                            Katib:              E. Ramazanov

Page 16: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

VALİDEYNLƏRLƏ İŞ

Məqsəd:

-ailələrin təhsil və tərbiyə funksiyalarını gücləndirmək;

-valideynlərin məktəbin təlim tərbiyə prosesinə cəlb olunması;

-ailələrə psixo-pedaqoji yardım göstərmək;

-valideynləri XI sinif şagirdlərinin üzərinə düşən tələblərlə tanış etmək, şagirdlərin hüquqları və saglamlıgı haqqında valideynlərlə söhbətlər aparmaq;

-valideynlərdə şəxsiyyətin tərbiyə olunmasında onların üzərinə düşən vəzifələrin düzgün yerinə yetirilməsi bacarıqlarını formalaşdırmaq;

-valideyn övlad münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət və etibar üzərində qurulmasına çalışmaq;

-sinfin kollektiv işlərində valideynlərin köməyini təşkil etmək;

-valideynləri şagirdlərin təlim nəticələri ilə tanış etmək;

-valideynlərlə əlaqənin müxtəlif növlərini təşkil etmək (valideyn iclasları, valideyn komitəsinin yığıncaqları, evlərə baş çəkmək)

-valideynlərlə aşağıdakı suallar ətrafında sorğu aparmaq və çıxış yollarını müəyyənləşdirmək:

1) tətildən sonra şagird məktəbə necə adaptasiya olunub;

2) şagird dərs məşğələlərində tədris proqramından geri qalırmı, geri qalırsa bunu necə aradan qaldırmaq olar;

3) şagird ev tapşırıqlarını müntəzəm olaraq yerinə yetirirmi;

4) ev şəraiti şagirdin dərsə hazırlaşması üçün hr hansı bir problem yaradırmı;

5) şagirdin gün rejimi necə qurulub.

SİNİF VALİDEYN KOMİTƏSİ VƏ İŞ PLANI

Page 17: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

VI sinif valideyn komitəsi

Soyadı və adı vəzifəsi

Ramazanov Elçin Valideyn komitəsinin sədri

Sulxayeva Pirdas Valideyn komitəsinin sədr müavini

Rəcəbova Səfurə Təlimə nəzarət

Davudov Cavid Şagird hüquqları və sağlamlıq işləri üzrə nəzarət

Qurbanov Veysəl əmək və təşkilati məsələlər üzrə nəzarət

SİNİF VALİDEYN KOMİTESİNİN

Page 18: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

İŞ PLANI

İş planında görtərilən tədbirlərin həyata keçirilməsinə məsul şəxslər: sinif rəhbəri, SVK-nin üzvləri və digər valideynlər

Tarix fəaliyyət

sentyabrSinif vaideyn komitsəsinin yıgıncagının keçirilməsi və SVK-nin tərkibini müəyyən etmək məqsədilə seçkinin keçirilməsi;

Yeni dərs ilinə hazırlıq məqsədilə valideynlərlə görüşlər təşkil etmək;Valideynləri məktəb şəraiti ilə (sinif otaqları, fənn kabinetləri, idman zalı, bufet, akt zalı, kitabxana) tanış etmək;Bilik günü tədbirində valideynlərin iştirakının təmin olunması;

oktyabrSinif valideyn iclası;

Ümumməktəb valideyn komitəsinin yıgıncagında sinif valideyn komitəsinin iştirakının təmin olunması;

Açıq qapı günlərində valideynləri dərslərdə iştirak etməyə dəvət etmək;

noyabrValideyn komitəsinin yıgıncagı: “ ailənin tərbiyə imkanları” mövzusunda diskussiya ;Şagirdlərin gün rejiminin necə qurulmasını izləmək məqsədiləreydlərin keçirilməsi;Valideyn komitəsinin yıgıncagı: komitənin təlimə nəzarət sektoru nümayəndəsinin valideynlərin dərslərdə iştirakının nəticələrinə həsr olunmuş hesabatı;

I rübün yekunlarına həsr olunmuş yıgıncaq keçirmək;

Dekabr İstedadlı şagirdlərin qabiliyyətlərinin inkişafı mövzusunda onların valideynləri ilə söhbət aparmaq;

I yarımilin yekunları və növbəti yarımildə qarşıda duran əsas məsələlər mövzusunda valideyn iclasını keçirmək;

Yeni il tədbirinə hazırlıq və valideynərin tədbirdə iştirakının təmin olunması;Valideyn komitəsinin müxtəlif sektorlar üzrə nəzarət edən üzvlərinin I yarımilin yekunlarına həsr olunmuş hesabatı;

yanvar Valideyn komitəsinin yıgıncagı: II yarımildə valideyn komitəsinin fəaliyyətinin planlaşdırılması;

Valideyn komitəsinin yıgıncagı. Yıgıncagın məqsədi:

Page 19: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

fevral-Buraxılış imtahanına və qəbul imtahanına səmərəli hazırlaşmaq üçün şagirdlərə necə kömək etmək olar-mövzusunda valideynləri maarifləndirmək;

mart

Valideyn komitəsinin yıgıncagında “ Yeniyetməlik dövrü və zərərli vərdişlər” mövzusunda komitənin sağlamlıq sektoru üzrə nümayəndəsinin məruzəsi;

Valideyn iclası. Mövzu: şagirdlərin ixtisas seçimi;

Novruz bayramı tədbirinə hazırlıq və tədbirdə iştirakının təmin olunması;

aprel

Açıq qapı günlərində valideynlərin məktəbə gəlişinin və dərslərdə iştirakının təmin olunması;

Valideyn komitəsinin yıgıncagı, komitənin təlimə nəzarət sektoru üzrə nümayəndəsinin hesabatı;

may Şagirdlərin məktəbdənkənar fəaliyyəti haqqında valideynlərlə müzakirə;

Normal qidalanmaq saglam böyüməyin vacib şərtidir mövzusunda SVK-nin yıgıncagında komitənin saglamlıq sektorunun nümayəndəsinin məruzəsi və hesabatı;

Iyun Valideyn iclası. Mövzu: 2017-18 cı dərs ilinin yekunları; Növbəti tədris ilinəhazırlıqməqsədilə sinifi otagının yüngül təmirinin həyata keçirilməsi;

Valideynlərlə aparılmış söhbətlər

Page 20: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

  Tarix  Valideynin soyadı və adı           Görülən işin məzmunu

16.09.2017

Ramazanov Elçin Şagirdin təlim göstəricilərinin vəziyyəti ilə bağlı söhbət aparıldı. Ayrı ayrı fənlər üzrə şagirdin nailiyyət və çatışmamazlıqlarını valideynin nəzərinə çatdırdım. Daha yaxşı nəticəyə çatmaq üçün görüləcək işləri  müzakirə etdik.

23.09.2017

Qazıyev QəhramanValideynlə söhbət zamanı  şagird üzərində davamiyyətlə bağlı nəzarətin artırılması onun diqqtinə çatdırıldı

30.09.2017

Sulxayev Kamal Valideyn övladının  bəzi  fənlərdən  müəyyən problemlərin olduğunu vurğuladı. Çıxış yolları müzakirə olundu.

08.10.2017

Qurbanov Namiq  Şagirdin məktəbdə nadinc hərəkətlərə yol verdiyini valideynin diqqətinə çatdırdım. Şəxsiyyətin formalaşmasında düzgün qurulmuş ailə və məktəb tərbiyəsinin rolunu valideynə xatırladaraq bu sahədə əlbir fəaliyyət göstərməyin vacibliyini onun diqqətinə çatdırdım

10.10.2017

Qurbanov Veysəl   Söhbət zamanı valideyn övladının fənlər üzrə müvafid bilikləri mənimsəmə səviyyəsi ilə əlaqədar  məsələlərlə maraqlandı. Şagirdin nailiyyətlərini valideynin nəzərinə çatdıraraq onların bu işdə əməyinə görə minnətdarlıq bildirdim. Daha yüksək nəticələrə çatmağın yollarını müzakirə etdik

12.10.2017

Davudov CavidValideyn övladının humanitar fənlərə olan böyük həvəsini dilə gətirdi. Daha səmərəli  hazırlıq yollarını müzakir etdik

17.10.2017

Rəcəbov Oruc Davamiyyətlə əlaqədar şagirdin dərsə gəlməsini nəzarətdə saxlamasının vacibliyini qeyd etdim

17.10.2015

Davudov Əşrəf  Şagirdin dərsə hazırlığında olan zəif cəhətləri ətrafında söhbət apardım

18.10.2015

Əliyev Rafail   Valideyn şagirdin təliməmünasibətində  mövcud vəziyyət barəsində suallar verdi. Görülən tədbirlər barəsində müzakirə apardıq. Bu sahədə bir valideyn olaraq üzərinə düşən vəzifələri onun nəzərinə çatdırdım.

Page 21: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

zəif oxuyan şagirdlərlə iş               Müxtəlif tədqiqat metodlarından (dərslərdə iştirak edərək etdiyimiz müşahidələr, fənn müəllimləri ilə apardığım sorğu, fənlər üzrə keçirilmiş test sınaqları) istifadə edərək aşagıda adları qeyd olunan şagirdləri  VI sinifdə zəif oxuyan şagirdlər olaraq müəyyənləşdirdik:-Davudova Mominət;-Əliyev Raul;-Qazıyev Səid.

Tarix Görülən işin məzmunu               İcraçı Nəticə

15 entyabr-20 oktyabr2017-cı il

Yuxarıda adları qeyd olunmuş zəif oxuyan şagirdlərə tarix fənnindən I Bölmə üzrə keçirilmiş mövzulara əsasən   sadələşdirilmiş  asan tapşırıqlar verildi;

Tarix fənn müəllimi:Sakit Həsənov

ŞagirdlərAzərbaycanərazisində ən qədim insan məskənini, dövlətinəlamətlərini, daş dövrünün qədim dövr oldugunu, Manna, Qobustan, Atropatenaya aidən sadə bilikləri nümayiş etdiri.Qədim dövr Azərbaycan dövlətləri ilə bağlısadə formada məlumat verir.

15 sentyabr-20 oktyabr

VI sinif Azərbaycan dili fənni üzrə qeyd olunmuş tarixlərdə tədris olunmuş mövzular üzrə sadə tapşırıqlar verildi;Mətn üzrə iş, nitq hissələri, ismin halları, sifət, say  və s aid  asan tapşırıqlar verildi

Fənn müəllimi:İbrahimova Güldənə

Dinlədiyi fikri anladığına dair vəşifahi nitq bacarıqları iləbaglı sadə biliklərnümayiş etdirir;Mətnin məzmun və strukturunu sadə şəkildə  mənimsədiyini nümayiş etdirir;Nitq hissələri, isim, halları, sifət, say və s aid asan tapşırıqları icra edir

15 sentyabr-20 oktyabr

Riyaziyyat fənni üzrə şagirdlərin gücünə, enerjisinə uygun asan tapşırıqlar verildi;əlavə vaxtlarda naturalədədlər, toplama çıxma, vurma və bölmə, adi kəsrlər, kəsrlər və bölmə əməli, düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər və qarışıq ədələr və sair mövzulara aid izahat verilərək sadə tapşırıqlar tapşırıldı

Fənn müəllimi:Hacıyev Musa

Şagirlər natural ədədlər, say sistemləri, toplama çıxma, vurma vəbölməyə aid   sadə biliklər nümayiş etdirir;     düzgün olmayan kəsrlər və qarışıq ədələr və sair mövzular üzrə asan biliklər nümayiş etdirir

15 sentyabr – 20 oktyabr

V sinif həyat bilgisi fənni üzrə keçilən mövzulara uygun asan tapşırıqlar verildi

Fənn müəllimiAllahverdi İbrahimov

Verilən tapşırıqlara uyğun sadə biliklər nümayiş etdirir

15 sentyabr20 oktyabr

Xarici dil fənnindən  səslər, sadə mətnlər üzərində iş, sait səslər, samitlərə aid sadə tapşırıqlar verildi 

Fənn müəllimi: TəzəgülƏhmədova

Şagirdlər sait və samitlər, mətn üzərində işlə bağlı  bilikləri nümayiş etdirir

Page 22: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

İstedadlı Şagirdlərlə iş

Tarix Görüləcək işin məzmunu

icraçı resurs Nəticə

15sentyabr-20 oktyabr

tarix fənnindən VI sinif Azərbaycan tarixifənnindən dərs prosesində keçilən mövzulara uygundərinləşdirilmiş tapşırıqlar verildi;İnternet resurslarından istifadə etməklə əlavətəqdimatların hazırlanması tapşırıldı;mövzulara aid test tapşırıqları tapşırıldı

Sinif rəhbəri və fənn müəllimi Sakit Həsənov

VIsiniftarix dərsliyi; TQDK VIsiniflər üçün sinif testləri;İKT 

Mövzuların mənimsənilməsi səviyyəsi yoxlanıldı;Testlərin cavabları yoxlanıldı;Yanlış cavablara aydınlıq gətirildi; nəticələr təhlil olundu

20 sentyabr-20 oktyabr

ədəbiyyat və incəsənət sahəsində istedadı olan sinif şagirdlərinədərsdənkənar vaxtda məşgələr müəyyən olundu; tapşırıqlar verildi

Sinif rəhbəri,ədəbiyyat, texnologiya vərəsm müəllimləri

müxtəlif növədəbiyyat; tikməavadanlıqları; rəsm ləvazimatları

əl işlərinin məktəb sərgilərində, rayon müsabiqələrində nümayişi təmin olundu

15sentyabr-20 oktyabr

Azərbaycan dili fənnindən VI sinif fənn kurikulumlarına uygundərinləşdirilmiş tapşırıqlar verildi; həmin bölmələr üzrə test tapşırıqlarının işlənilməsi tapşırldı.

Fənn müəllimi:İbrahimova Güldənə

Azərbaycan dili dərsliyi; TQDK sinif testi; Müxtəlif test topluları

Mövzuların mənimsənilməsi səviyyəsi yoxlanıldı;Testlərin cavabları yoxlanıldı;Yanlış cavablara aydınlıq gətirildi; nəticələr təhlil olundu

15sentyabr-25 oktyabr

Riyaziyyat fənnindən dərinləşdirilmiş təkrar və test tapşırıqlarının işlənilməsi tapşırıldı:

Fənn müəllimi: Musa Hacıyev

Riyaziyyat dərsliyi; TQDK sinif test kitabçaları və test toplusu.

Mövzuların mənimsənilməsi səviyyəsi yoxlanıldı;Testlərin cavabları yoxlanıldı;Yanlış cavablara aydınlıq gətirildi; nəticələr təhlil olundu

Page 23: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Tarix Görüləcək işin məzmunu icraçı resurs Nəticə

15sentyabr-20 oktyabr

 Rus dili fənnindən VI sinif fənn kurikulumlarına uygundərinləşdirilmiş tapşırıqlar verildi; həmin bölmələr üzrə test tapşırıqlarının işlənilməsi tapşırldı

fənn müəllimiTəzəgülƏhmədova

Mövzuların mənimsənilməsi səviyyəsi yoxlanıldı;Testlərin cavabları müzakirə edildi;Yanlış cavablara aydınlıq gətirildi; nəticələr təhlil olundu

İl boyu İncəsənət istiqaməti üzrə( rəsm, bədii tikmə, şeir yazmaq və s) maraq vəmeylləri nəzərə alaraq müvafiq fənn müəllimləri ilə əlbir fəaliyyət göstərmək, onları əlavəməşgələlərə cəlb etmək, onların  əl işlərini rayon və respublika səviyyəli müsabiqə, yarış, vəsərgilərdə iştirakına çalışmaq.

Sinif rəhbəriS. Həsənov , təşkilatçı T. Mahmudova vədigər müəllimlər

Page 24: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

SİNİF TƏŞKİLAT SAATI VƏ ONUN TƏŞKİLİ YOLLARI

Sinif rəhbərlərinin apardığı çoxcəhətli tərbiyəvi işin ən mühümü və ən əsası olan sinif təşkilat saatı şagirdlərin təhsil və tərbiyəsini təşkil etmək, fəaliyyətlərinə düzgün istiqamət vermək üçün çox fayadalı və gərəklidir. Belə bir tərbiyəvi iş üsulu ona görə çox vacibdir ki, bu vaxt şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli və dinamik inkişafı üçün hər cür şərait yaranır.  Əgər sinif rəhbəri möhkəm sinif kollektivi yaratmaq, sinifdəki hər bir şagirdin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini dərindən öyrənmək, onları hər hansı bir işə səfərbər etmək, qarşıda duran problemləri, tərbiyəvi vəzifələri vaxtında və operativ həll etmək istəyirsə, onda sinif saatından məqsədəmüvafiq şəkildə istifadə etməlidir.  Sinif təşkilat saatı dərsdənkənar tərbiyə işi olduğundan onun həftənin sonunda, dərsdən sonra keçirilməsi məqsədəuyğundur. Nəzərə almaq lazımdır ki, sinif təşkilat saatının səmərəliliyi onun çox keçirilməsi ilə deyil, pedaqoji cəhətdən düzgün təşkili, keçirilmə metodikası, şagirdlərin məntiqi təfəkkürünə təsiri, sinif şagirdlərinin fəallığı və təşəbbüskarlığı ilə ölçülür. Təcrübə göstərir ki, sinif təşkilat saatını mütləq hər həftə keçirmək çox da vacib deyildir. Ancaq həftədə bir dəfə sinif təşkilat saatının təşkili işin ziyanına da deyildir.  Sinif təşkilat saatının təşkili ciddi hazırlıq tələb edir. Hər bir sinif rəhbəri bu saatı keçirmək üçün həftə boyu ciddi hazırlaşmalıdır. Sinif təşkilat saatına nə qədər vaxt sərf etmək lazımdır? Əlbəttə, bu müddət işin təşkilindən asılıdır. Onun nə qədər davam edəcəyini qabaqcadan hökm etmək olmaz. Sinif təşkilat saatını o vaxt başa çatdırmaq lazımdır ki, artıq şagirdlər özləri bunu istəmiş olsunlar. Şagirdləri yorana kimi sinif təşkilat saatını davam etdirmək isə yalnız ziyan verə bilər. Yaxşı olar ki, V-VIII siniflərdə bu işə 40-45 dəqiqə vaxt sərf olunsun. IX-XI siniflərdə isə sinif saatını 1 saatadək uzatmaq olar (əgər seçilmiş mövzu aktual və maraqlıdırsa).  Sinif təşkilat saatı dərsdənkənar tərbiyəvi iş forması olduğundan onu cədvələ salmaq düzgün deyildir. Əlamətdar günlərə aid keçirilən sinif təşkilat saatlarını, təbii kihəmin günlərdən 1-2 gün qabaq salmaq lazımdır.Hamını maraqlandıran məsələ isə sinif təşkilat saatı üçün mövzu seçimidir. Aydındır ki, sinif təşklat saatı şagirdlərin təhsil və tərbiyəsi ilə bağlı vəzifələri əhatə etməlidir. Sinif təşkilat saatı şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırmaq, onların Azərbaycan ın müstəqilliyi, suverenliyi, dövlətçiliyi haqqında bilik və təsəvvürlərini genişləndirmək üçün yaxşı vasitədir. Bu saatlarda şagirdlərə ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin əməyi və fəaliyyəti haqqında geniş və hərtərəfli məlumat vermək lazımdır. Onlar hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin respublikamız, xalqımız, xüsusən də gənclər üçün gördüyü işlər barədə də məlumatlandırılmalıdırlar.  Sinif təşkilat saatının məzmununda nələrə fikir vermək lazımdır? Şagirdlərimiz vətənimizin dostlarını, düşmənlərini yaxşı tanımalı, dövlət simvollarını, qanunları yaxşı öyrənməlidirlər. Hər bir şagirdin mənəvi aləmini zənginləşdirmək üçün sinif təşkilat saatlarının böyük imkanları vardır. Göstərilən mövzularda təşkil olunmuş sinif saatlarının proqramı sinif rəhbərinin fəaliyyət planında öz əksini tapmalıdır. Sinif təşkilat saatları mövzuya, şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun, həmçinin sinifdəki şagirdlərin hazırlıq səviyyəsinə müvafiq olaraq müxtəlif formalarda – müzakirə, söhbət, görüş, viktorina, disput, ekskusiya və s. formalarda təşkil oluna bilər. Mövzusundan asılı olaraq, sinif təşkilat saatı məktəbdənkənar da keçirilə bilər. Məsələn, təbiət və ya ekologiyaya həsr olunmuş sinif təşkilat saatını təbiət qoynunda keçirmək daha səmərəli olar.  Təcrübə göstərir ki, sinif təşkilat saatlarının ən əsas üç funksiyası vardır: maarifləndirici, istiqamətləndirici və təşkiledici. Marifləndirici funksiya odur ki, sinif təşkilat saatlarında şagirdlərin bilik və dünyagörüşləri genişləndirilir və keçilən dərslərin yaxşı öyrənilməsinə əsas yaranır. Belə sinif təşkilat saatlarında respublikamızın iqtisadi və siyasi həyatından, elm və texnika sahəsindəki yeniliklərdən, tariximiz, ədəbiyyatımız və mədəniyyətimizdən söhbətlər açmaq çox yaxşı olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, soykökümüzə, milli adət-ənənələrimizə həsr olunmuş mövzular şagirdlərimizdə böyük maraq oyadır. “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Azərbaycan odlar ölkəsidir”, “Xalqımızın böyük oğullları”, “Əsrin müqaviləsi”, “İpək yolu Azərbaycandan keçir”, “Azərbaycanın dövlət simvolları”, “Xalqımızın qədim abidələri”, “Qırmızı kitabımız”, “Heydər Əliyev ümummilli liderimizdir”, “Azərbaycan bədii sərvətlər ölkəsidir” və s. mövzularda keçirilən sinif təşkilat saatları uzun müddət şagirdlərimizin yadından çıxmır.  Sinif təşkilat saatlarının funksiyalarından biri də istiqamətverici funksiyadır. Bu günkü tarixi şəraitdə bu

Page 25: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

funksiya böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şagirdlər praktik olaraq fəaliyyətə, ictimai-faydalı işə cəlb edildikdə onlarda əməyə məhəbbət işi güclənir.  Təşkiledici funksiyada isə müəllim sinif kollektivinin formalaşmasına diqqət yetirir, sinifdə ictimai rəyin, şagirdlər arasında səmimi münasibətlərin yaranmasına çalışır. Təcrübə göstərir ki, bir çox sinif rəhbərləri dərs ilinin əvvəlində sinif təşkilat saatı keçirərək hər bir şagirdin ictimai tapşırığını müəyyən edir. Sinif nümayəndəsi, təmizlik komissiyasının sədri, qəzet redaktoru və s. ictimai vəzifələrə uyğun olan şagirdlərin seçkisini keçirir. Bundan sonra şagirdlər sinif iş planı ilə tanış olurlar. Beləliklə hər bir şagirdin vəzifəsi müəyyənləşdirilir, dəqiq iş bölgüsü aparılır və müvafiq tapşırıqıar verilir.   Sinif təşkilat saatlarında təlim-tərbiyə işlərinin vəziyyəti, məktəbdə və ictimai həyatda davranışı, təhsilə, sinif və məktəb yoldaşlarına münasibəti, ictimai işlərdə fəallığı və s. müzakirə oluna bilər. Şübhəsiz ki, belə müzakirələr şagirdlərdə mənəvi keyfiyyətlərinin düzgün tərbiyə olunmasına, onların şəxsiyyət kimi formalaşmasına kömək edəcəkdir. Sinif təşkilat saatlarında ekspromt söhbətlər də aparıla bilər. Bəzən elə məsəslələr ortaya çıxır ki, heç bir hazırlıq görülmədən onlar barədə söhbətlər aparmaq zəruri olur. Məsələn, şagirdlərin etdiyi hərəkət və davranış, habelə şagird qaydalarının pozulması halları, sinif həyatında baş verən situasiyalar, mürəkkəb konfliktlər və s. Sinif saatında bu kimi məsələlər təhlil və müzakirə olunarkən sinif rəhbərləri təkcə günahkarların tapılması və cəzalandırılması ilə kifayətlənməyib, belə hadisələrin bir daha baş verməməsi üçün şagirdlərə lazımı tövsiyələrini verməlidir. Sinif təşkilat saatını necə təşkil etməli?Sinif təşkilat saatlarını, əsasən, sinif rəhbərləri özləri keçirirlər. Onlar şagirdlər qarşısında müəyyən mövzu ilə bağlı söhbətlər aparır, çıxışlar edirlər. Mövzular öz aktuallığı ilə fərqlənməlidir. Məsələn, “Siz asudə vaxtlarınızı necə keçirməlisiniz”, “Ev tapşırıqlarını nə vaxt yerinə yetirməli?”, “Sən vaxtını necə bölüşdürürsən?”, “Sənin mənəvi dünyan”, “Sən müstəqil necə çalışa bilərsən?” və s. Əlbəttə, belə mövzularda söhbətlər zamanı sinif rəhbərləri müxtəlif mütəxəssis və pedaqoqları da dəvət edə bilərlər. Bəzən sinif təşkilat saatını şagirdlər də təşkil edə bilər. Bu zaman onlar təşkilat saatının mövzusunu sinif rəhbərləri ilə birlikdə müəyyənləşdirilməlidir. Müstəqil olaraq keçirilən sinif təşkilat saatında şagirdlərin fəallığı artır və onlar müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış etmək arzusunda olurlar. Hər bir şagird istəyir ki, onun da fikri eşidilsin. Buna görə də şagirdlərin böyük əksəriyyəti belə sinif təşkilat saatının keçirilməsini səbirsizliklə gözləyirlər. Belə mövzulara “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları”, “Torpaq - əgər uğrunda ölən varsa Vətəndir”, “Əsl dost kim

ola bilər?”, “Doğma vətənimiz” və s. misal ola bilər. Bəzi vaxtlarda sinif təşkilat saatını məktəbə dəvət olunmuş şəxslər keçirir.Belə saatlarda Qarabağ veteranlarını, Milli Qəhrəmanları, alimləri dəvət etmək daha yaxşı olar.Şagirdlərin belə şəxslərlə görüşləri uzun müddət onların yaddaşından silinmir, təlim-tərbiyəsinə müsbət təsir edir.Təşkilat saatından əvvəl sinif rəhbərləri həmin şəxslərlə görüşüb söhbət edir, tədbirin planı, məqsəd və vəzifəsini onlarla müzakirə edir, sinif haqqında bəzi məlumatlar verirlər.Sinif rəhbərləri şagirdləri də bu görüşə ciddi hazırlaşdıdrır, qonaqlar haqqında onları məlumatlandırırlar. Hər bir sinif rəhbəri gündəlik dərsə hazırlaşdığı kimi, sinif təşkilat saatına da hazırlaşmalıdır.Qabaqcadan bütün məsəslələr öıçülüb biçilməlidir. Bu iş üçün sinif rəhbərlərində kifayət qədər bilik, təşkilatçılıq qabiliyyəti, təşəbbüskarlıq, şagird psixologiyasına dərindən bələd olmaq kimi keyfiyətlər tələb olunur. Hər bir sinif rəhbəri təşkilat saatının səmərəli keçirilməsi üçün gərgin əmək sərf etməli, bu işə böyük işgüzarlıq və həvəslə yanaşmalıdır.Təşkilat saatı üçün seçilmiş hər bir mövzu şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.Bu səbəbdən də sinif rəhbəri təşkilat saatının keçirilməsinə laqeydlik göstərməməli, bu işə təlim-tərbiyənin düzgün qurulması amılı kimi yanaşmalıdır.Sinif rəhbəri heç vaxt unutmamalıdır ki, tərbiyə etdikləri hər bir şagird gələcəkdə müstəqil Azərbaycanımıza xidmət edəcəkdir. Sinif təşkilat saatının keçirilməsi üçün müəyyən proqram vermək olmaz, çünki hər bir sinfin şagirdlərinin yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Ona görə də müxtəlif siniflərdə bu proqram dəyişə bilər.

Page 26: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

SİNİF TƏŞKİLAT SAATINDA KEÇİRİLƏCƏK MÖVZULAR VƏ ONLARIN MƏRUZƏLƏRİ

1.15 sentyabr – Bilik günüdür.2. Türk qardaşlığının tarixi zəfəri: 15 sentyabr Bakının azad olunması günüdür3. 5 oktyabr - Müəllim günüdür.4. Milli mənəvi dəyərlərimiz: Qurban bayramı5. Dövlət rəmzləri

6. 27 sentyabr Beynəlxalq turizm günüdür

7. Vətənpərvər olmaq üçün nə etmək lazımdır

8. Mənim hüquq və vəzifələrim: Uşaq Hüquqları Konvensiyasının bəzi maddələrinin şərhi

9.18 oktyabr – Müstəqillik günüdür.10.24 oktyabr BMT-nin yaradılması günüdür

11. Qan yaddaşımız: 30 oktyabr Zəngilanın işğalı günüdür12. 9 noyabr- Bayraq günüdür.13. 12 noyabr – Konstitusiya günüdür.10. 17 noyabr – Milli Dirçəliş günüdür.11. “Təhsil millətin gələcəyidir” (Heydər Əliyev).12. Qarakənd faciəsi.13. Əsl şagird necə olmalıdır?14. QİÇS- lə necə mübarizə aparmaq lazımdır: 01 dekabr ümumdünya QİÇS-lə mübarizə günüdür?15. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.16. Heydər Əliyev – Azərbaycan xalqının ümummilli lideridir.17. Televiziya uşaqların gözü ilə-11 dekabr uşaqların beynəlxalq Televiziya və Radio verilişləri günü

18. 10 dekabr insan hüquqları günüdür

19. Fövqəladə hallara həmişə hazır olmalıyıq-16 dekabr fövqladə hallar nazirliyi işçiləri günüdür20. 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günüdür.21. Milli adət və ənənələrimiz.22. 20 yanvar – Ümumxalq Hüzn günüdür23. Gömrük-dövlət atributudur-29 yanvar Gömrük işçiləri günü24. Gənclər bizim gələcəyimizdir-2 fevral beynlxalq gənclər günü

Page 27: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

25. Vergilərin ödənilməsi hər bir vətəndaşın borcudur-11 fevral vergi ödəyiciləri günüdür

26. “Mənim ana dilim”-21 fevral beynəlxalq ana dili günüdür

27. 26 fevral – Xocalı faciəsi günüdür.28. 8 mart – Beynəlxalq Qadınlar günüdür.29. 10 mart Milli Teatr günü.30. Novruz bayramı – Xalqımızın Milli bayramıdır.31. 27 mart Beynəlxalq Teatr günüdür

32. 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqrimi günüdür.33. 1 aprel ümumdünya gülüş günü34. 7 aprel ümumdünya sağlamlıq günüdür

35. 12 aprel ümumdünya kosmonavtika günüdür

36. Abidələr tariximizin yadigarıdır -18 aprel tarixi abidələrin mühafizəsi günü

37. Hansı peşə yaxşıdır?

38. İslam ən müqəddəs dindir.

39. Yer kürəsi bizim ümumi evimizdir-22 aprel Beynəlxalq Yer Kürəsi günü

40. Kitab bilik mənbəyidir-23 aprel Ümumdünya kitab günü

41. Azad söz azad fikir azad insan – 3 may Beynlxalq söz və mətbuat azadlığı günü

42. 9 may faşizm üzrində qələbə günüdür

43. Təbiəti qoruyaq- 12 may ekoloji təhsil günü

44. 18 may beynəlxalq muzeylər günü

45. 28 may Respublika günü

46. 01 iyun Uşaqların Beynəlxalq mühafizəsi günü

47. 05 iyun Ümumdünya ətraf mühitin mühafizəsi günü

Page 28: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Ekskursiyalarımız

Page 29: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin
Page 30: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin
Page 31: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin
Page 32: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Pedaqoji müşahidə gündəliyi

Şagirdin soyadı və adı : Isayeva Aysu Sinif rəhbəri: Həsənov Sakit

1. Şagird haqqında məlumat 1) S.A.A : İsayeva Aysu Mehdi qızı ; Sinif : VI; Təvəllüdü: 30.08.2006; Ev ünvanı , telefon nömrəsi: Zaqatala rayonu Mamrux k. 2)Ailəsi : anası- S.A.__ İsayeva Məhəbbət ; iş yeri__fərdi təsərrüfat; təhsili __orta; telefon nömrəsi _ 22-95-3-64 atası- S.A.__ İsayev Mehdi; iş yeri _ fərdi təsərrüfat; təhsili__orta; telefon nömrəsi_ 22-95-3-64 3) Ailə tərkibi, strukturu___azuşaqlı ailə, tam ailə Yaşayış evi, məişət şəraiti __Beşotaqlı ev, məişət şəraiti normaldır 4) Ailədaxili münasibətlər : ailədaxili mühit; ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi halların mövcudlugu; ailə üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət və ehtiramın mövcud olması; ailənin yad insana münasibəti; ailənin övladına münasibəti; -Ailədaxili münasibətlərdə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək hallar mövcud deyildir. ailədaxili mühit qarşılıqlı hörmət və ehtiram əsasında formalaşıb. Ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi hallar baş vermir. Ailənin yad insana və övladına normaldır. 5) Ailənin tərbiyə imkanları: uşagın davranışı üzərindəki ciddi nəzarəti; müstəqilliyin məhdudlaşdırılması; valideynlərin müəllimlərlə əməkdaşlıgı; valideynlərin müəllimlərə aqressiv münasibət göstərməsi hallarının mövcud olması _ -uşagın davranışı üzərindəki nəzarəti düzgün qurulmuşdur. Müstəqilliyin məhdudlaşdırılması kimi hallar mövcud deyildir. Valideynlər məktəb və müəllimlərlə sıx əməkdaşlıq edirlər. Valideynlərin müəllimlərlə səmimi və məqsədyönlü fəaliyyəti mövcuddur. 6) Saglamlıq vəziyyəti:___normaldır 2. Təlim fəaliyyəti : nailiyyət səviyyəsi : ______ orta; davamiyyəti: ____dərsdən yayınma halları mövcud deyil; təlim imkanları ____yaddaş, qavrama, anlama, dərketmə göstəriciləri orta səviyyədədir Təlimə münasibəti: a) təlimə maraq göstərir b) laqeydlik göstərir c) mənfi münasibət bəsləyir _ a) maraq göstərir; Tapşırıqları hansı formada icra edir: a) səy göstərir b) səliqəlidir c) işin öhdəsindən gəlir d) məsulliyyətsiz davranır; Təlim materialını necə yadda saxlayır:___ Yaddaş və hafizə imkanları orta səviyyədədir . Təlim materialını yadda saxlaya bilir. övcud çətinliklərin müşahidə edildiyi f ənlər: _ Riyaziyyat, İnformatika, xarici dil __ Çətinliklərin səbəbləri: ____ şagirdin həmin fənlərə qarşı bir qədər laqeyd münasibəti, valideynlərin zəif nəzarəti

Tövsiyyələr:_____Fərdi yanaşma prinsipini əsas götürərək müəllimlər tərəfindən şagirdin fəaliyyətinin stiimullaşdırılmasına nail olmaq, müxtəlif tapşııqlar və fəaliyyətə sövq etməklə şagirdi motivasiyalaşdırmaq. Valideyn nəzarətinin gücləndirilməsi, psixoloji dəstəyin verilməsi.

3. əmək fəaliyyəti: əmək bacarıqlarının mövcudluğu __Müəllimin əmək fəaliyyəti ilə baglı tələblərini yerinə yetirir icra etdiyi əməyin növləri __sinfin və məktəb ərazisinin təmizliyinin aparılması, iməciliklərdə iştirak, texnologiya dərslərində əmək bacarıqlarının nümayişi və s. iş və əmək tədbirlərində iştirakı ___Könüllü və məmnuniyyətlə iştirak edir 4. Məktəbdənkənar fəaliyyəti: Dərsdən sonrakı əlavə təhsil tədbirlərində iştirakı ___dərsdənkənar təlim-tərbiyə tədbir və məşgələlərdə iştirak edir; Ünsiyyət və əlaqə dairəsi (münasibət yaratdıgı insanlar , dostlar) : məktəbdə _____Məftunə, Pəri, Mominət; məktəbdən kənarda_____ Pəri, Şölə, Arzu Məktəbdənkənar uçotlarda qeydiyyatda olması ___Qeydiyyatda deyildir; Yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyanın qeydiyyatında olması__ Qeydiyyatda deyildir; Şagirdlə baglı yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş komissiyasına müraciət olunma halları______Belə hallar mövcud olmamışdır

5. Şagirdin Pedaqoji-psixoloji xarakteristikası: Şagird İsayeva Aysun Mehdi qızının fiziki inkişafı, saglamlıgı, sinir sisteminin aktivliyi normal səviyyədədir. Ailənin yaşayış səviyyəsi ortadır. Ailədə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək mühit mövcud deyildir..

İsayeva Aysunun fərdi keyfiyyətlərində müəllimlərin tapşırıqlarını yerinə yetirmək, keçirilən sinif və məktəb tədbirlərinin aktiv iştirakçısı olmaq halları üstünlük təşkil edir. Şagirdin iradi keyfiyyətlərində

Page 33: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

intizamlılıq, işgüzarlıq, özünü ələ almaq bacarıqları üstünlük təşkil edir. Xarakterin emosionallıgı yüksəkdir. Şagirdin əhvalında diribaşlıq, zirəklik nəzərə çarpır. Şagirdin əqli inkişafı normal səviyyədə izlənilir. Təlim prosesində izah olunan materialı mənimsəyir. Lakin, yaddaş zəifliyi oxuduqların tez bir zamanda unudulmasına gətirib çıxarır. Şagirdin xarakterində səmimiyyət, dostluq, qaygıkeşlik kimi xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir. Ünsiyyətcildir. Nitq mədəniyyəti, sərbəst fikir söyləmək bacarıgı zəif inkişaf edir. Müəllimlərinə və rəfiqələrinə qarşı nəzakətli və həssasdır. Böyüklərə və yaşlılara hörmət edir. Pedqoji müşahidə nəticəsində temperament tipinin sanqvinik oldugu müəyyən edildi. Bu özünü şagirdin zirək və diribaşlıgında, tələskənliyində, hövsələsiz olmasında, maraqlarının qeyri sabit və davamlı olmamasında göstərir. İsayeva Aysun özünü sinfin ayrılmaz bir tərkib hissəsi oldugunu dərk edir. Öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışır. Asudə vaxtını insanlar arasında, kollektivlərdə keçirməyi xoşlayır. Yad insanlarla asanlıqla ünsiyyət yaradır. Yeni situasiyaya tez alışır. Qərarlarında qeyri sabitlik mövcuddur.

Aysun fiziki və psixoloji cəhətdən normal şəkildə inkişaf edir, psixikada əhəmiyyətli bir gərginlik, mənfi dəyişiklik müşahidə olunmur. O, çalışqan, zirək, ətrafdakılarla münasibətdə xeyirxah, ədalətli, təvazökar, səmimidir.

Tövsiyyələr.

müəllimlərə:

-Təlim və tərbiyə proseslərində şagirdin fərdi əqli və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tapşırıqlar vermək; -Psixoloji dəstəkləmək, şagirdi ugur və qələbələrə inandırmaq;

valideynlərə: -Psixoloji dəstək vermək; -şagirdin mövcud çətinlikləri barədə onunla söhbətlər aparmaq, onların həll yollarını birgə müzakirə etmək; -uşagın maraqları, idealları, istək və arzularını nəzərə almaq, ifrat tənqid və təhqirə yol verməmək.

Sinif rəhbəri: S. Həsənov

Psixoloq: M. Həsənov

Gündəlik müşahidə

(əlyazma şəklindən elektron variantla əvəz edilməkdədir. Qısa zaman ərzində yerləşdiriləcəkdir)

S.A.A Tarix Müşahidə olundu Qeyd

İsayeva Aysun M

ehdi

Page 34: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin
Page 35: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Pedaqoji müşahidə gündəliyi

Şagirdin soyadı və adı : Davudova Mominət

Sinif rəhbəri: Həsənov Sakit

1. Şagird haqqında məlumat

S.A.A : Davudova Mominət Əşrəf qızı Sinif : VI Təvəllüdü: 30.08.2006 Ev ünvanı , telefon nömrəsi: Zaqatala rayonu Mamrux k. 22-95-404 Ailəsi : anası- S.A.__ Davudova Təranə ; iş yeri__fərdi təsərrüfat; təhsili __orta; telefon nömrəsi _ 22-95-4-04

atası- S.A.__ Davudov Əşrəf iş yeri _ fərdi təsərrüfat; təhsili__orta; telefon nömrəsi_ 22-95-4-04 Ailə tərkibi, strukturu___azuşaqlı ailə, tam ailə Yaşayış evi, məişət şəraiti __Beşotaqlı ev, məişət şəraiti normaldır

Ailədaxili münasibətlər : ailədaxili mühit; ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi halların mövcudlugu; ailə üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət və ehtiramın mövcud olması; ailənin yad insana münasibəti; ailənin övladına münasibəti; ________________________________________________ -Ailədaxili münasibətlərdə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək hallar mövcud deyildir. Ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi hallar baş vermir. Ailənin yad insana və övladına normaldır.

Ailənin tərbiyə imkanları: uşagın davranışı üzərindəki ciddi nəzarəti; müstəqilliyin məhdudlaşdırılması; valideynlərin müəllimlərlə əməkdaşlıgı; valideynlərin müəllimlərə aqressiv münasibət göstərməsi hallarının mövcud olması _____________________ -uşagın davranışı üzərindəki nəzarəti müəyyən qüsurlar nəzərə alınmazsa demək olar ki düzgün qurulmuşdur. Müstəqilliyin məhdudlaşdırılması kimi hallar mövcud deyildir. Valideynlər məktəb və müəllimlərlə bir qədər zəif əməkdaşlıq edirlər. M əktəbə ciddi çagırışlardan sonra baş ç əkil ər. Saglamlıq vəziyyəti:___normaldır 2. Təlim fəaliyyəti : nailiyyət səviyyəsi : ______ zəif davamiyyəti: ____dərsdən yayınma halları mövcud deyil təlim imkanları ____yaddaş, qavrama, anlama, dərketmə göstəriciləri zəif səviyyədədir Təlimə münasibəti: a) təlimə maraq göstərir b) laqeydlik göstərir c) mənfi münasibət bəsləyir _ b) laqeydlik göstərir Tapşırıqları hansı formada icra edir: a) səy göstərir b) səliqəlidir c) işin öhdəsindən çətin gəlir d) məsulliyyətsiz davranır Təlim materialını necə yadda saxlayır:___ Yaddaş və hafizə imkanları zəif səviyyədədir . Təlim materialını çətinliklə yadda saxlaya bilir. Mövcud çətinliklərin müşahidə edildiyi f ənlər: _______ Bütün fənlər _________________________________________________________________________________________ Çətinliklərin səbəbləri: ____ şagirdin və valideynlərinin təhsilə qarşı laqeyd münasibəti, valideynlərin zəif nəzarəti

Tövsiyyələr:_____Fərdi yanaşma prinsipini əsas götürərək müəllimlər tərəfindən şagirdin fəaliyyətinin stiimullaşdırılmasına nail olmaq, müxtəlif tapşııqlar və fəaliyyətə sövq etməklə şagirdi motivasiyalaşdırmaq. Valideyn nəzarətinin gücləndirilməsi, psixoloji dəstəyin verilməsi.

Page 36: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

3. əmək fəaliyyəti: əmək bacarıqlarının mövcudluğu __Müəllimin əmək fəaliyyəti ilə baglı tələblərini yerinə yetirir icra etdiyi əməyin növləri __sinfin və məktəb ərazisinin təmizliyinin aparılması, iməciliklərdə iştirak, texnologiya dərslərində əmək bacarıqlarının nümayişi və s iş və əmək tədbirlərində iştirakı ___Könüllü və məmnuniyyətlə iştirak edir 4. Məktəbdənkənar fəaliyyəti:

Dərsdən sonrakı əlavə təhsil tədbirlərində iştirakı ___dərsdənkənar təlim-tərbiyə tədbir və məşgələlərində könülsüz iştirak edir Ünsiyyət və əlaqə dairəsi (münasibət yaratdıgı insanlar , dostlar) : məktəbdə _____Məftunə, Pəri, Aysun məktəbdən kənarda_____ Pəri, Günel, Məktəbdənkənar uçotlarda qeydiyyatda olması ___Qeydiyyatda deyildir Yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyanın qeydiyyatında olması__ Qeydiyyatda deyildir Şagirdlə baglı yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş komissiyasına müraciət olunma halları______Belə hallar mövcud olmamışdır

5. Şagirdin Pedaqoji-psixoloji xarakteristikası: Şagird Davudova Mominət Əşrəf qızının fiziki inkişafı, saglamlıgı, sinir sisteminin aktivliyi normal səviyyədədir. Ailənin yaşayış səviyyəsi ortadır. Ailədə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək mühit mövcud deyildir..

Mominətin fərdi keyfiyyətlərində sakit təbiətlilik, müəllim və sinif yoldaşları ilə yüksək davranış mədəniyyətinin olması üstünlük təşkil edir. Şagirdin iradi keyfiyyətlərində işgüzarlıq bacarıgı üstünlük təşkil edir. Xarakterin emosionallıgı normaldır. Şagirdin əhvalında diribaşlıq, zirəklik nəzərə çarpır. Şagirdin əqli inkişafı normal səviyyədə izlənilir. Təlim prosesində izah olunan materialı çətin mənimsəyir. Yaddaş zəifliyi oxuduqların tez bir zamanda unudulmasına gətirib çıxarır. Şagirdin xarakterində səmimiyyət, dostluq, qaygıkeşlik kimi xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir. Çətin ünsiyyət qurur. Nitq mədəniyyəti, sərbəst fikir söyləmək bacarıgı zəif inkişaf edir. Müəllimlərinə və rəfiqələrinə qarşı nəzakətli və həssasdır. Böyüklərə və yaşlılara hörmət edir. Pedqoji müşahidə nəticəsində temperament tipinin melanxolik oldugu müəyyən edildi. Bu özünü şagirdin sakit, həssas olmasında, heç nəyə biganə qalmamasıda, onlara münasibətdə ən kiçik diqqətsizlikdən belə tez inciməsində, kiçik problemlə üzləşdikdə özünü itirməsində, özünün heç bir bacarığını dəyərləndirə bilməməsində, özünə tənqidi yanaşmasında, bacardıqları işin çətin öhdəsindən gələ bilməsində göstərir. Davudova Mominət özünü sinfin ayrılmaz bir tərkib hissəsi oldugunu dərk edir. Öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışır. Mominət fiziki və psixoloji cəhətdən normal şəkildə inkişaf edir, psixikada əhəmiyyətli bir gərginlik, mənfi dəyişiklik müşahidə olunmur. O, nizamlı, sakit, ətrafdakılarla münasibətdə xeyirxah, ədalətli, təvazökar, səmimidir.

Tövsiyyələr.

müəllimlərə:

-Təlim və tərbiyə proseslərində şagirdin fərdi əqli və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tapşırıqlar vermək; -Psixoloji dəstəkləmək, şagirdi ugur və qələbələrə inandırmaq;

valideynlərə: -Psixoloji dəstək vermək; -şagirdin mövcud çətinlikləri barədə onunla söhbətlər aparmaq, onların həll yollarını birgə müzakirə etmək; -uşagın maraqları, idealları, istək və arzularını nəzərə almaq, ifrat tənqid və təhqirə yol verməmək.

Sinif rəhbəri: S. Həsənov Psixoloq: M. Həsənov

Gündəlik müşahidə

Page 37: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Pedaqoji müşahidə gündəliyi

Şagirdin soyadı və adı : __Ramazanov Elmir; Sinif rəhbəri: Həsənov Sakit 1. Şagird haqqında məlumat 1) S.A.A : Ramazanov Elmir; Sinif : VI; Təvəllüdü: 03.12.2005; Ev ünvanı , telefon nömrəsi: Zaqatala rayon Mamrux kəndi; 2)Ailəsi : anası: S.A.__ Ramazanova Nailə __ iş yeri_evdar qadın__təhsili __orta__ telefon nömrəsi _22-95-3-80___ atası- S.A.__Ramazanov Elçin __iş yeri _fərdi təsərrüfatçı__təhsili__orta_telefon nömrəsi_22-95-3-80__ 3) Ailə tərkibi, strukturu__ azuşaqlı ailə, tam ailə ; Yaşayış evi, məişət şəraiti _ Üçotaqlı ev, məişət şəraiti normaldır ; 4) Ailədaxili münasibətlər, Ailədaxili mühit; ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi halların mövcudlugu; ailə üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət və ehtiramın mövcud olması; ailənin yad insana münasibəti; ailənin övladına münasibəti ____ -Ailədaxili münasibətlərdə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək hallar mövcud deyildir. ailədaxili mühit qarşılıqlı hörmət və ehtiram əsasında formalaşıb. Ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi hallar baş vermir. Ailənin yad insana və övladına normaldır. 5) Ailənin tərbiyə imkanları: uşagın davranışı üzərindəki ciddi nəzarəti; müstəqilliyin məhdudlaşdırılması; valideynlərin müəllimlərlə əməkdaşlıgı; valideynlərin müəllimlərə aqressiv münasibət göstərməsi hallarının mövcud olması __-uşagın davranışı üzərindəki nəzarəti düzgün qurulmuşdur. Müstəqilliyin məhdudlaşdırılması kimi hallar mövcud deyildir. Valideynlər məktəb və müəllimlərlə sıx əməkdaşlıq edirlər. Valideynlərin müəllimlərlə səmimi və məqsədyönlü fəaliyyəti mövcuddur._ 6) Saglamlıq vəziyyəti:__normal_ 2. Təlim fəaliyyəti : nailiyyət səviyyəsi : __yüksəkdir__ davamiyyəti: __ dərsdən yayınma halları mövcud deyil; təlim imkanları___ yaddaş, qavrama, anlama, dərketmə göstəriciləri yüksək səviyyədədir ; Təlimə münasibəti: a) təlimə maraq göstərir b) laqeydlik göstərir c) mənfi münasibət bəsləyir ; Tapşırıqları hansı formada icra edir: a) səy göstərir b) səliqəlidir c) işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlir d) məsulliyyətsiz davranır; Mövcud çətinliklərin müşahidə edildiyi f ənlər: mövcud deyil

Tövsiyyələr:__ Şagirdin enerjisini, imkanlarını nəzərə alaraq istedadlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq tədbirlər görülməli, bilik və bacarıgını nümayiş etdirmək üçün məktəb, rayon və respublika səviyyəli tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi tövsiyyə olunur.

3. əmək fəaliyyəti: əmək bacarıqlarının mövcudluğu _ Müəllimin əmək fəaliyyəti ilə baglı tələblərini yerinə yetirir; icra etdiyi əməyin növləri __sinfin və məktəb ərazisinin təmizliyinin aparılması, iməciliklərdə iştirak, texnologiya dərslərində əmək bacarıqlarının nümayişi və s iş və əmək tədbirlərində iştirakı ___Könüllü və məmnuniyyətlə iştirak edir

4. Məktəbdənkənar fəaliyyəti: Dərsdən sonrakı əlavə təhsil tədbirlərində iştirakı ___dərsdənkənar və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə tədbir və məşgələlərdə iştirak edir; Ünsiyyət və əlaqə dairəsi (münasibət yaratdıgı insanlar , dostlar) : məktəbdə _____Məftunə, Aysu, Mominət; məktəbdən kənarda_____Tutu, Aysu, Günel; Məktəbdənkənar uçotlarda qeydiyyatda olması ___Qeydiyyatda deyildir; Yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyanın qeydiyyatında olması__ Qeydiyyatda deyildir; Şagirdlə baglı yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş komissiyasına müraciət olunma halları______Belə hallar mövcud olmamışdır

5. Şagirdin Pedaqoji-psixoloji xarakteristikası: Şagird Ramazanov Elmir Elçin oglunun fiziki inkişafı, saglamlıgı, sinir sisteminin aktivliyi normal səviyyədədir. Ailənin yaşayış səviyyəsi ortadır. Ailədaxili münasibətlərdə, valideyn-

Page 38: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

övlad münasibətlərində xoşagəlməz hallar mövcud deyildir. Şagirdin ailə mühitində valideynlərin düzgün nəzarəti, şagirdə hərtərəfli dəstək, mənəvi stimullaşdırma və s kimi şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayan müsbət hallar mövcuddur.

Fərdi keyfiyyətlərində özünəməxsus arzu və idealları, maraq və meylləri, kollektiv və özünə diqqətliliyi vardır. Şagirdin iradi keyfiyyətlərində müstəqil fikir yürütmək qabiliyyəti, fəallıgı, təşəbbüskarlıgı, çətin situasiyalardan çevik yolla çıxa bilmək bacarıgı, intizamlılıgı, şüurllulugu yüksək səviyyədə oldugu müşahidə edilir. Xarakterin emosional tərəflərində qeyri-normal vəziyyət mövcud deyildir. Şagirdin əhvalında zirəklik, hər şeyi bilmək həvəsi nəzərə çarpır. Şagirdin əqli inkişafının imkanlarına nəzər yetirdikdə təlim prosesində izah olunan materialın normal qavranılması müşahidə olunur. Qərarların qəbul edilməsində və onların nəticələrinə görə məsuliyyətlidir. Sərbəst fikir söyləmə bacarıgı normal səviyyədədir. Fikrini sabit və yazılı şəkildə ifadə edir. Aparılmış diaqnostik metodlar nəticəsində şagirdin xarakterində dostluq, şən əhvallılıq, təvazökarlıq kimi xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir. Onun davranışında təbiilik, dürüstlük kimi keyfiyyətlər özünü biruzə verir. Adatən şagirdin əhvalında nikbinlik, şən əhval ruhiyyə üstünlük təşkil edir. Sürətli əhval dəyişiklikləri nəzərə çarpmır. Nadir hallarda pessimist mövqedə olur. Prinsipiallıq, ədalətlilıik, dürüstlük, xeyirxahlıq kimi mənəvi keyfiyyətlər inkişaf etmiş və yüksək səviyyədə formalaşmışdır. Şagird yüksək ünsiyyət mədəniyyətinə sahibdir: O həmişə nəzakətli və həssasdır. valideynlərinə, müəllimlərinə və yaşlılara hörmət edir. Pedqoji müşahidə nəticəsində temperament tipinin xolerik oldugu müəyyən edildi. Bu özünü şagirdin tez-tez ucadan danışmasında, ifadəli sifətə sahib olmasında, maraqlarının sabit və davamlı olmasında, çətinlik meydana cıxdıqda özünü itirməməsində və böyük enerji ilə onu aradan qaldırmağa çalışmasında göstərir. Onun əhatə dairəsində oldugu və qarşılıqlı münasibət qurdugu insanlara hər zaman qaygı göstərməyə, onlara dəstək olmaga çalışır. Sinif yoldaşlarının, dostlarının düşdüyü çətin vəziyyətdə onlara kömək etməyə çalışır. Yad insanlarla ünsiyyət qurmagı xoşlayır, lakin bunu asanlıqla edə bilmir. Yeni insanlarla tanış olduqda utanclıq göstərir. Yad insanlarla münasibətində dostluq, optimist mövqedə olur. Müəyyən situasiyalarda ilkin reaksiya vermək, hövsələsizlik, tələskənlik halları baş verir. Tənhalıqda özünü narahat hiss edir, daha çox vaxtını insanlar arasında, kollektivlərdə keçirməyi xoşlayır. Qrupun, kollektivin qərarlarına qarşı çıxmagı xoşlamır. Kollektivdə qınaq obyekti olması, ittiham olunması onun üçün yolverilməzdir. Özünü sinif kollektivinin ayrılmaz bir hissəsi oldugunu dərk edir. Qapalı xarakterə sahib deyil. Liderlik xüsusiyyətinə sahibdir. Qərarlarını kollektivə diktə etməyə cəhdlər göstərir. Elmirlə əməkdaşlıq etmək, müzakirə etmək asandır, onu uzun müddət inandırmaq lazım gəlmir.

Şəxsiyyət və ya fərd olaraq Elmir normal şəkildə inkişaf edir, psixikada əhəmiyyətli bir gərginlik, mənfi dəyişiklik müşahidə olunmur. Valideynləri ona dogru tərbiyə, valideyn sevgisi və qaygı göstərməyə çalışırlar. O, əhatə dairəsində oldugu insanlara qarşı xeyirxah, ədalətli, təvazökar, səmimidir. Şagirdin xarici gərginliyi emosional-qeyri stabilliklə müşayiət olunur. Stersli vəziyyətlə əlaqədar olan aktivlik, davranış tempi situasiyaya görə dəyişilə bilər.

Tövsiyyələr.

müəllimlərə:

-şagirdin fəallıgını, qavrama qabiliyyətini nəzərə alaraq daha çox tapşırıqlar vermək, yaradıcı işlər, təqdimatlar tapşırmaq;

Page 39: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

-mənimsəmə qabiliyyətinin yüksək oldugunu, təlim materialının qavranılmasında heç bir çətinlik çəkmədiyini nəzərə alaraq zəif oxuyan şagirlərə kömək göstərməsini tapşırmaq; -şagirdin bəzi məqamlarda tərəddüd etməsini, potensial imkanlarını lazımi səviyyədə nümayiş etdirə bilməməsini nəzərə alaraq müəllimlər onun ugurlarını yaxşı sözlərlə dəyərləndirməli; - özünəinam, özünütəsdiqetmə üçün stimullaşdırıcı metodlardan istifadə etmək.

valideynlərə:

-Şagirdin müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olmaq (rəsm çəkmək, kompüter proqramlarında işləmək, idmanla məşgul olmaq, və s) istəyini dəstəkləyin; -şagirdin gələcək planları mövzusunda söhbət aparmaq, kim olmaq istərdin, bunun üçün nə etmək lazımdır sualları ətrafında müzakirə aparmaq; -uşagın maraqları, idealları, istək və arzularını nəzərə almaq, ifrat tənqid və təhqirə yol verməmək.

Sinif rəhbəri: S. Həsənov

Psixoloq: M. Həsənov

Gündəlik müşahidə

(əlyazma şəklindən elektron variantla əvəz edilməkdədir. Qısa zaman ərzində yerləşdiriləcəkdir)

S.A.A Tarix Müşahidə olundu Qeyd

Ram

azanov Elm

ir Elçin oglu

Page 40: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin
Page 41: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Pedaqoji müşahidə gündəliyi

Şagirdin soyadı və adı : Əliyev Ramir

Sinif rəhbəri: Həsənov Sakit

1. Şagird haqqında məlumat S.A.A : Əliyev Ramir Rafail oglu; Sinif : VI Təvəllüdü: 17.09.2006. Ev ünvanı , telefon nömrəsi: Zaqatala rayonu Mamrux k. 22-95-404

Ailəsi : anası- S.A.__ Əliyev a Zümrüd ; iş yeri__fərdi təsərrüfat; təhsili __orta; telefon nömrəsi _ 22-95-2-33 atası- S.A.__ Əliyev Rafail; iş yeri _ fərdi təsərrüfat; təhsili__orta; telefon nömrəsi_ 22-95-2-33 Ailə tərkibi, strukturu___azuşaqlı ailə, tam ailə; Yaşayış evi, məişət şəraiti __Üçotaqlı ev, məişət şəraiti normaldır

Ailədaxili münasibətlər : ailədaxili mühit; ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi halların mövcudlugu; ailə üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət və ehtiramın mövcud olması; ailənin yad insana münasibəti; ailənin övladına münasibəti; ________________________________________________ -Ailədaxili münasibətlərdə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək hallar mövcud deyildir. Ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi hallar baş vermir. Ailənin yad insana və övladına normaldır.

Ailənin tərbiyə imkanları: uşagın davranışı üzərindəki ciddi nəzarəti; müstəqilliyin məhdudlaşdırılması; valideynlərin müəllimlərlə əməkdaşlıgı; valideynlərin müəllimlərə aqressiv münasibət göstərməsi hallarının mövcud olması _____________________ -uşagın davranışı üzərindəki nəzarəti müəyyən qüsurlar nəzərə alınmazsa demək olar ki düzgün qurulmuşdur. Müstəqilliyin məhdudlaşdırılması kimi hallar mövcud deyildir. Valideynlər məktəb və müəllimlərlə bir qədər zəif əməkdaşlıq edirlər. M əktəbə ciddi çagırışlardan sonra baş ç əkil ər. Saglamlıq vəziyyəti:___normaldır 2. Təlim fəaliyyəti : nailiyyət səviyyəsi : ______ zəif ; davamiyyəti: ____dərsdən yayınma halları mövcud deyil; təlim imkanları ____yaddaş, qavrama, anlama, dərketmə göstəriciləri zəif səviyyədədir Təlimə münasibəti: a) təlimə maraq göstərir b) laqeydlik göstərir c) mənfi münasibət bəsləyir _ b) laqeydlik göstərir Tapşırıqları hansı formada icra edir: a) səy göstərir b) səliqəlidir c) işin öhdəsindən çətin gəlir d) məsulliyyətsiz davranır Təlim materialını necə yadda saxlayır:___ Yaddaş və hafizə imkanları zəif səviyyədədir . Təlim materialını çətinliklə yadda saxlaya bilir. Mövcud çətinliklərin müşahidə edildiyi f ənlər: _______ Bütün fənlər ; Çətinliklərin səbəbləri: ____ şagirdin və valideynlərinin təhsilə qarşı laqeyd münasibəti, valideynlərin zəif nəzarəti Tövsiyyələr:_____Fərdi yanaşma prinsipini əsas götürərək müəllimlər tərəfindən şagirdin fəaliyyətinin stiimullaşdırılmasına nail olmaq, müxtəlif tapşııqlar və fəaliyyətə sövq etməklə şagirdi motivasiyalaşdırmaq. Valideyn nəzarətinin gücləndirilməsi, psixoloji dəstəyin verilməsi.

3. əmək fəaliyyəti: əmək bacarıqlarının mövcudluğu __Müəllimin əmək fəaliyyəti ilə baglı tələblərini yerinə yetirir; icra etdiyi əməyin növləri __sinfin və məktəb ərazisinin təmizliyinin aparılması, iməciliklərdə iştirak, texnologiya dərslərində əmək bacarıqlarının nümayişi və s; iş və əmək tədbirlərində iştirakı ___Könüllü və məmnuniyyətlə iştirak edir

4. Məktəbdənkənar fəaliyyəti: Dərsdən sonrakı əlavə təhsil tədbirlərində iştirakı ___dərsdənkənar təlim-tərbiyə tədbir və məşgələlərində könülsüz iştirak edir ; Ünsiyyət və əlaqə dairəsi (münasibət yaratdıgı insanlar , dostlar) : məktəbdə _____Elmir, Cahid; məktəbdən kənarda_____ Musa, Raul; Məktəbdənkənar uçotlarda qeydiyyatda olması ___Qeydiyyatda deyildir; Yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyanın qeydiyyatında olması__ Qeydiyyatda deyildir; Şagirdlə baglı yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş komissiyasına müraciət olunma halları______Belə hallar mövcud olmamışdır

5. Şagirdin Pedaqoji-psixoloji xarakteristikası: Şagird Əliyev Ramir fiziki inkişafı, saglamlıgı, sinir sisteminin aktivliyi normal səviyyədədir. Ailənin yaşayış səviyyəsi ortadır. Ailədə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək mühit mövcud deyildir..

Page 42: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Ramirin fərdi keyfiyyətlərində sakit təbiətlilik, müəllim və sinif yoldaşları ilə yüksək davranış mədəniyyətinin olması üstünlük təşkil edir. Şagirdin iradi keyfiyyətlərində işgüzarlıq bacarıgı üstünlük təşkil edir. Xarakterin emosionallıgı normaldır. Şagirdin əhvalında diribaşlıq, zirəklik nəzərə çarpır. Şagirdin əqli inkişafı normal səviyyədə izlənilir. Təlim prosesində izah olunan materialı çətin mənimsəyir. Yaddaş zəifliyi oxuduqların tez bir zamanda unudulmasına gətirib çıxarır. Şagirdin xarakterində səmimiyyət, dostluq, qaygıkeşlik kimi xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir. Çətin ünsiyyət qurur. Nitq mədəniyyəti, sərbəst fikir söyləmək bacarıgı zəif inkişaf edir. Müəllimlərinə və rəfiqələrinə qarşı nəzakətli və həssasdır. Böyüklərə və yaşlılara hörmət edir. Pedqoji müşahidə nəticəsində temperament tipinin melanxolik oldugu müəyyən edildi. Bu özünü şagirdin sakit, həssas olmasında, heç nəyə biganə qalmamasıda, onlara münasibətdə ən kiçik diqqətsizlikdən belə tez inciməsində, kiçik problemlə üzləşdikdə özünü itirməsində, özünün heç bir bacarığını dəyərləndirə bilməməsində, özünə tənqidi yanaşmasında, bacardıqları işin çətin öhdəsindən gələ bilməsində göstərir. Davudova Mominət özünü sinfin ayrılmaz bir tərkib hissəsi oldugunu dərk edir. Öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışır. Əliyev Ramir fiziki və psixoloji cəhətdən normal şəkildə inkişaf edir, psixikada əhəmiyyətli bir gərginlik, mənfi dəyişiklik müşahidə olunmur. O, nizamlı, sakit, ətrafdakılarla münasibətdə xeyirxah, ədalətli, təvazökar, səmimidir.

Tövsiyyələr.

müəllimlərə:

-Təlim və tərbiyə proseslərində şagirdin fərdi əqli və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tapşırıqlar vermək; -Psixoloji dəstəkləmək, şagirdi ugur və qələbələrə inandırmaq;

valideynlərə: -Psixoloji dəstək vermək; -şagirdin mövcud çətinlikləri barədə onunla söhbətlər aparmaq, onların həll yollarını birgə müzakirə etmək; -uşagın maraqları, idealları, istək və arzularını nəzərə almaq, ifrat tənqid və təhqirə yol verməmək.

Sinif rəhbəri: S. Həsənov

Psixoloq: M. Həsənov

Gündəlik müşahidə

Page 43: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Pedaqoji müşahidə gündəliyi

Şagirdin soyadı və adı : Sulxayeva Pəri

Sinif rəhbəri: Həsənov Sakit

1. Şagird haqqında məlumat S.A.A : Sulxayeva Pəri Kamal qızı Sinif : VI 1)Təvəllüdü: 03.11.2005 Ev ünvanı , telefon nömrəsi: Zaqatala rayonu Mamrux k. 2) Ailəsi : anası- S.A.__Sulxayeva Pirdas; iş yeri__fərdi təsərrüfat; təhsili __orta; telefon nömrəsi _22-95-378 atası- S.A.__Sulxayev Kamal; iş yeri _ fərdi təsərrüfat; təhsili__orta; telefon nömrəsi_22-95-378 ; Ailə tərkibi, strukturu___azuşaqlı ailə, tam ailə ; Yaşayış evi, məişət şəraiti __Üçotaqlı ev, məişət şəraiti normaldır ; 3) Ailədaxili münasibətlər : ailədaxili mühit; ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi halların mövcudlugu; ailə üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət və ehtiramın mövcud olması; ailənin yad insana münasibəti; ailənin övladına münasibəti; -Ailədaxili münasibətlərdə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək hallar mövcud deyildir. ailədaxili mühit qarşılıqlı hörmət və ehtiram əsasında formalaşıb. Ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi hallar baş vermir. Ailənin yad insana və övladına normaldır. 4)Ailənin tərbiyə imkanları: uşagın davranışı üzərindəki ciddi nəzarəti; müstəqilliyin məhdudlaşdırılması; valideynlərin müəllimlərlə əməkdaşlıgı; valideynlərin müəllimlərə aqressiv münasibət göstərməsi hallarının mövcud olması __-uşagın davranışı üzərindəki nəzarəti düzgün qurulmuşdur. Müstəqilliyin məhdudlaşdırılması kimi hallar mövcud deyildir. Valideynlər məktəb və müəllimlərlə sıx əməkdaşlıq edirlər. Valideynlərin müəllimlərlə səmimi və məqsədyönlü fəaliyyəti mövcuddur. 4)Saglamlıq vəziyyəti:___normaldır 2. Təlim fəaliyyəti : nailiyyət səviyyəsi : ______ yüksək; davamiyyəti: ____dərsdən yayınma halları mövcud deyil; təlim imkanları ____yaddaş, qavrama, anlama, dərketmə göstəriciləri yüksək səviyyədədir ; Təlimə münasibəti: a) təlimə maraq göstərir b) laqeydlik göstərir c) mənfi münasibət bəsləyir _ a) maraq göstərir ; Tapşırıqları hansı formada icra edir: a) səy göstərir b) səliqəlidir c) işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlir d) məsulliyyətsiz davranır ; Təlim materialını necə yadda saxlayır:__Yaddaş və hafizə imkanları yüksəkdir. Təlim materialını asanlıqla yadda saxlayır. Mövcud çətinliklərin müşahidə edildiyi f ənlər: _____bütün fənlər üzrə biliklərin mənimsənilməsi yüksək səviyyədədir. Hər hansı fənn üzrə çətinliklər müşahidə edilmir. _________________________________________________________________________________________ Çətinliklərin səbəbləri: _________________________________________________________________________________________

Tövsiyyələr:_____Şagirdin enerjisini, imkanlarını nəzərə alaraq istedadlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq tədbirlər görülməli, bilik və bacarıgını nümayiş etdirmək üçün məktəb, rayon və respublika səviyyəli tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi tövsiyyə olunur.

3. əmək fəaliyyəti: əmək bacarıqlarının mövcudluğu __Müəllimin əmək fəaliyyəti ilə baglı tələblərini yerinə yetirir; icra etdiyi əməyin növləri __sinfin və məktəb ərazisinin təmizliyinin aparılması, iməciliklərdə iştirak, texnologiya dərslərində əmək bacarıqlarının nümayişi və s iş və əmək tədbirlərində iştirakı ___Könüllü və məmnuniyyətlə iştirak edir

Page 44: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

4. Məktəbdənkənar fəaliyyəti: Dərsdən sonrakı əlavə təhsil tədbirlərində iştirakı ___dərsdənkənar və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə tədbir və məşgələlərdə iştirak edir Ünsiyyət və əlaqə dairəsi (münasibət yaratdıgı insanlar , dostlar) : məktəbdə _____Məftunə, Aysu, Mominət; məktəbdən kənarda_____Tutu, Aysu, Günel; Məktəbdənkənar uçotlarda qeydiyyatda olması ___Qeydiyyatda deyildir; Yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyanın qeydiyyatında olması__ Qeydiyyatda deyildir; Şagirdlə baglı yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş komissiyasına müraciət olunma halları______Belə hallar mövcud olmamışdır

5. Şagirdin Pedaqoji-psixoloji xarakteristikası:

Şagird Sulxayeva Pəri Kamal qızının fiziki inkişafı, saglamlıgı, sinir sisteminin aktivliyi normal səviyyədədir. Ailənin yaşayış səviyyəsi ortadır. Ailədə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək mühit mövcud deyildir.. Valideynlər övladına dogru tərbiyə verməyə çalışırlar. Valideyn sevgisi, qaygısı, nəzarəti, şagirdə hərtərəfli dəstəyi yüksək səviyyədədir.

Sulxayeva Pərinin fərdi keyfiyyətlərində fəal şagird olaraq müəllimlərin və şagirdlərin diqqətində olmaq, ev tapşırıqlarını mükəmməl yerinə yetirmək, keçirilən sinif və məktəb tədbirlərinin aktiv iştirakçısı olmaq halları üstünlük təşkil edir. Şagirdin iradi keyfiyyətlərində müstəqil fikir yürütmək qabiliyyəti, müstəqil fərd olaraq öz təklif və tələblərini ifadə etmə, onları həyata keçirmək üçün səy göstərmək bacarıqları üstünlük təşkil edir. Xarakterin emosional cəhətləri normal vəziyyətdədir. Şagirdin əhvalında diribaşlıq, yaradıcılıq həvəsi nəzərə çarpır. Şagirdin əqli inkişafı normal səviyyədə izlənilir. Təlim prosesində izah olunan materialı yüksək səviyyədə mənimsəyir. Davranış, hərəkət və fəaliyyətinə, onların nəticələrinə görə məsuliyyətlidir. Pəridə sərbəst fikir söyləmə bacarıgı inkişaf etmişdir. Şagirdin xarakterində səmimiyyət, dostluq, qaygıkeşlik kimi xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir. Onun davranışında sünilik, qeyri-təbiilik, qeyri səmimilik kimi keyfiyyətlər müşahidə edilməmişdir. Həyata baxışında nikbindir. Prinsipiallıq, ədalətlilıik, dürüstlük, xeyirxahlıq kimi mənəvi keyfiyyətlər inkişaf etmiş və yüksək səviyyədə formalaşmışdır. Ünsiyyətcildir. Yüksək nitq mədəniyyətinə sahibdir. Müəllimlərinə və rəfiqələrinə qarşı nəzakətli və həssasdır. Böyüklərə və yaşlılara hörmət edir. Pedqoji müşahidə nəticəsində temperament tipinin xolerik oldugu müəyyən edildi. Bu özünü şagirdin diskussiya, müzakirələr zamanı ucadan danışmasında, hövsələsiz olmasında, maraqlarının sabit və davamlı olmasında, problemlərin həllində əzmkarlıq nümayiş etdirməsində göstərir. Sulxayeva Pəri sinfin nüfuzunun qorunmasında, sinfin ugurlarının çoxalmasında öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışır. Çətinlik çəkən məktəbli yoldaşlarına problemlərin həllində yardım göstərir. Onlara dəstək olmaga çalışır. Xarakterindən irəli gələn hövsələsizlik, tələskənlik halları bəzən onun ugursuzluqlarla üzləşməsinə səbəb olsa da, onları aradan qaldırmaga çalışır. Asudə vaxtını insanlar arasında, kollektivlərdə keçirməyi xoşlayır. Liderlik xüsusiyyətinə sahibdir. Qərarlarında sabitlik və onları realizə etmək mövqeyində olur. Pərinin ünsiyyətcil olması onunla dialoqda olanların məmnunluq ifadə etməsindən hiss olunur..

Pəri fiziki və psixoloji cəhətdən normal şəkildə inkişaf edir, psixikada əhəmiyyətli bir gərginlik, mənfi dəyişiklik müşahidə olunmur. O, çalışqan, zirək, ətrafdakılarla münasibətdə xeyirxah, ədalətli, təvazökar, səmimidir.

Tövsiyyələr.

müəllimlərə:

Page 45: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

-Təlim və tərbiyə proseslərində şagirdin fərdi əqli və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tapşırıqlar vermək; -Yaradıcılıq imkanlarının yüksək oldugunu nəzərə alaraq yaradıcı layihələrdə, müxtəlif tədbirlərdə iştirakını təmin etmək; -Fənlər üzrə mənimsəmə faizinin yüksək oldugunu əsas götürərək əlavə tapşırıq və çalışmalar vermək; -Psixoloji dəstəkləmək, şagirdi ugur və qələbələrə inandırmaq;

valideynlərə: -Psixoloji dəstək vermək;

-Şagirdin müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olmaq (rəsm çəkmək, kompüter proqramlarında işləmək, idmanla məşgul olmaq, və s) istəyini dəstəkləyin; -şagirdin gələcək planları mövzusunda söhbət aparmaq, kim olmaq istərdin, bunun üçün nə etmək lazımdır sualları ətrafında müzakirə aparmaq; -uşagın maraqları, idealları, istək və arzularını nəzərə almaq, ifrat tənqid və təhqirə yol verməmək.

Sinif rəhbəri: S. Həsənov

Psixoloq: M. Həsənov

Page 46: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Gündəlik müşahidə

S.A.A Tarix Müşahidə olundu Qeyd

Page 47: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin
Page 48: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Pedaqoji müşahidə gündəliyi

Şagirdin soyadı və adı : Qurbanov Turan

Sinif rəhbəri: Həsənov Sakit

1. Şagird haqqında məlumat S.A.A : Qurbanov Turan Namiq oglu; Sinif : VI Təvəllüdü: 02.01.2006 Ev ünvanı , telefon nömrəsi: Zaqatala rayonu Mamrux k.

Ailəsi : anası- S.A.__ Qurbanova Şahnaz; iş yeri__fərdi təsərrüfat; təhsili __orta; telefon nömrəsi _ atası- S.A.__ Qurbanov Namiq; iş yeri _ fərdi təsərrüfat; təhsili__orta; telefon nömrəsi_ Ailə tərkibi, strukturu___azuşaqlı ailə, tam ailə; Yaşayış evi, məişət şəraiti __İkiotaqlı ev, məişət şəraiti normaldır

Ailədaxili münasibətlər : ailədaxili mühit; ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi halların mövcudlugu; ailə üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət və ehtiramın mövcud olması; ailənin yad insana münasibəti; ailənin övladına münasibəti; ________________________________________________ -Ailədaxili münasibətlərdə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək hallar mövcud deyildir. Ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi hallar baş vermir. Ailənin yad insana və övladına normaldır.

Ailənin tərbiyə imkanları: uşagın davranışı üzərindəki ciddi nəzarəti; müstəqilliyin məhdudlaşdırılması; valideynlərin müəllimlərlə əməkdaşlıgı; valideynlərin müəllimlərə aqressiv münasibət göstərməsi hallarının mövcud olması _____________________ -uşagın davranışı üzərindəki nəzarəti müəyyən qüsurlar nəzərə alınmazsa demək olar ki düzgün qurulmuşdur. Müstəqilliyin məhdudlaşdırılması kimi hallar mövcud deyildir. Valideynlər məktəb və müəllimlərlə bir qədər zəif əməkdaşlıq edirlər. M əktəbə ciddi çagırışlardan sonra baş ç əkil ər. Saglamlıq vəziyyəti:___normaldır 2. Təlim fəaliyyəti : nailiyyət səviyyəsi : ______ zəif ; davamiyyəti: ____dərsdən yayınma halları mövcud deyil; təlim imkanları ____yaddaş, qavrama, anlama, dərketmə göstəriciləri zəif səviyyədədir Təlimə münasibəti: a) təlimə maraq göstərir b) laqeydlik göstərir c) mənfi münasibət bəsləyir _ b) laqeydlik göstərir Tapşırıqları hansı formada icra edir: a) səy göstərir b) səliqəlidir c) işin öhdəsindən çətin gəlir d) məsulliyyətsiz davranır Təlim materialını necə yadda saxlayır:___ Yaddaş və hafizə imkanları zəif səviyyədədir . Təlim materialını çətinliklə yadda saxlaya bilir. Mövcud çətinliklərin müşahidə edildiyi f ənlər: _______ Bütün fənlər ; Çətinliklərin səbəbləri: ____ şagirdin və valideynlərinin təhsilə qarşı laqeyd münasibəti, valideynlərin zəif nəzarəti Tövsiyyələr:_____Fərdi yanaşma prinsipini əsas götürərək müəllimlər tərəfindən şagirdin fəaliyyətinin stiimullaşdırılmasına nail olmaq, müxtəlif tapşııqlar və fəaliyyətə sövq etməklə şagirdi motivasiyalaşdırmaq. Valideyn nəzarətinin gücləndirilməsi, psixoloji dəstəyin verilməsi.

3. əmək fəaliyyəti: əmək bacarıqlarının mövcudluğu __Müəllimin əmək fəaliyyəti ilə baglı tələblərini yerinə yetirir; icra etdiyi əməyin növləri __sinfin və məktəb ərazisinin təmizliyinin aparılması, iməciliklərdə iştirak, texnologiya dərslərində əmək bacarıqlarının nümayişi və s; iş və əmək tədbirlərində iştirakı ___Könüllü və məmnuniyyətlə iştirak edir

4. Məktəbdənkənar fəaliyyəti: Dərsdən sonrakı əlavə təhsil tədbirlərində iştirakı ___dərsdənkənar təlim-tərbiyə tədbir və məşgələlərində könülsüz iştirak edir ; Ünsiyyət və əlaqə dairəsi (münasibət yaratdıgı insanlar , dostlar) : məktəbdə _____Elmir, Cahid; məktəbdən kənarda_____ İsmayıl, Raul; Məktəbdənkənar uçotlarda qeydiyyatda olması ___Qeydiyyatda deyildir; Yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyanın qeydiyyatında olması__ Qeydiyyatda deyildir; Şagirdlə baglı yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş komissiyasına müraciət olunma halları______Belə hallar mövcud olmamışdır

5. Şagirdin Pedaqoji-psixoloji xarakteristikası: Şagird Qurbanov Turan fiziki inkişafı, saglamlıgı, sinir sisteminin aktivliyi normal səviyyədədir. Ailənin yaşayış səviyyəsi ortadır. Ailədə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək mühit mövcud deyildir..

Turanın fərdi keyfiyyətlərində sakit təbiətlilik, müəllim və sinif yoldaşları ilə yüksək davranış mədəniyyətinin olması üstünlük təşkil edir. Şagirdin iradi keyfiyyətlərində işgüzarlıq bacarıgı üstünlük

Page 49: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

təşkil edir. Xarakterin emosionallıgı normaldır. Şagirdin əhvalında diribaşlıq, zirəklik nəzərə çarpır. Şagirdin əqli inkişafı normal səviyyədə izlənilir. Təlim prosesində izah olunan materialı çətin mənimsəyir. Yaddaş zəifliyi oxuduqların tez bir zamanda unudulmasına gətirib çıxarır. Şagirdin xarakterində səmimiyyət, dostluq, qaygıkeşlik kimi xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir. Çətin ünsiyyət qurur. Nitq mədəniyyəti, sərbəst fikir söyləmək bacarıgı zəif inkişaf edir. Müəllimlərinə və rəfiqələrinə qarşı nəzakətli və həssasdır. Böyüklərə və yaşlılara hörmət edir. Pedqoji müşahidə nəticəsində temperament tipinin melanxolik oldugu müəyyən edildi. Bu özünü şagirdin sakit, həssas olmasında, heç nəyə biganə qalmamasıda, onlara münasibətdə ən kiçik diqqətsizlikdən belə tez inciməsində, kiçik problemlə üzləşdikdə özünü itirməsində, özünün heç bir bacarığını dəyərləndirə bilməməsində, özünə tənqidi yanaşmasında, bacardıqları işin çətin öhdəsindən gələ bilməsində göstərir. Turan Mominət özünü sinfin ayrılmaz bir tərkib hissəsi oldugunu dərk edir. Öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışır. Əliyev Ramir fiziki və psixoloji cəhətdən normal şəkildə inkişaf edir, psixikada əhəmiyyətli bir gərginlik, mənfi dəyişiklik müşahidə olunmur. O, nizamlı, sakit, ətrafdakılarla münasibətdə xeyirxah, ədalətli, təvazökar, səmimidir.

Tövsiyyələr.

müəllimlərə:

-Təlim və tərbiyə proseslərində şagirdin fərdi əqli və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tapşırıqlar vermək; -Psixoloji dəstəkləmək, şagirdi ugur və qələbələrə inandırmaq;

valideynlərə: -Psixoloji dəstək vermək; -şagirdin mövcud çətinlikləri barədə onunla söhbətlər aparmaq, onların həll yollarını birgə müzakirə etmək; -uşagın maraqları, idealları, istək və arzularını nəzərə almaq, ifrat tənqid və təhqirə yol verməmək.

Sinif rəhbəri: S. Həsənov

Psixoloq: M. Həsənov

Gündəlik müşahidə

Page 50: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

Pedaqoji müşahidə gündəliyi

Şagirdin soyadı və adı : Qurbanov Tahir

Sinif rəhbəri: Həsənov Sakit

1. Şagird haqqında məlumat S.A.A : Qurbanov Tahir Namiq oglu; Sinif : VI Təvəllüdü: 02.01.2006 Ev ünvanı , telefon nömrəsi: Zaqatala rayonu Mamrux k.

Ailəsi : anası- S.A.__ Qurbanova Şahnaz; iş yeri__fərdi təsərrüfat; təhsili __orta; telefon nömrəsi _ atası- S.A.__ Qurbanov Namiq; iş yeri _ fərdi təsərrüfat; təhsili__orta; telefon nömrəsi_ Ailə tərkibi, strukturu___azuşaqlı ailə, tam ailə; Yaşayış evi, məişət şəraiti __İkiotaqlı ev, məişət şəraiti normaldır

Ailədaxili münasibətlər : ailədaxili mühit; ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi halların mövcudlugu; ailə üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət və ehtiramın mövcud olması; ailənin yad insana münasibəti; ailənin övladına münasibəti; ________________________________________________ -Ailədaxili münasibətlərdə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək hallar mövcud deyildir. Ailədə davranış normalarından kənara çıxması kimi hallar baş vermir. Ailənin yad insana və övladına normaldır.

Ailənin tərbiyə imkanları: uşagın davranışı üzərindəki ciddi nəzarəti; müstəqilliyin məhdudlaşdırılması; valideynlərin müəllimlərlə əməkdaşlıgı; valideynlərin müəllimlərə aqressiv münasibət göstərməsi hallarının mövcud olması _____________________ -uşagın davranışı üzərindəki nəzarəti müəyyən qüsurlar nəzərə alınmazsa demək olar ki düzgün qurulmuşdur. Müstəqilliyin məhdudlaşdırılması kimi hallar mövcud deyildir. Valideynlər məktəb və müəllimlərlə bir qədər zəif əməkdaşlıq edirlər. M əktəbə ciddi çagırışlardan sonra baş ç əkil ər. Saglamlıq vəziyyəti:___normaldır 2. Təlim fəaliyyəti : nailiyyət səviyyəsi : ______ zəif ; davamiyyəti: ____dərsdən yayınma halları mövcud deyil; təlim imkanları ____yaddaş, qavrama, anlama, dərketmə göstəriciləri zəif səviyyədədir Təlimə münasibəti: a) təlimə maraq göstərir b) laqeydlik göstərir c) mənfi münasibət bəsləyir _ b) laqeydlik göstərir Tapşırıqları hansı formada icra edir: a) səy göstərir b) səliqəlidir c) işin öhdəsindən çətin gəlir d) məsulliyyətsiz davranır Təlim materialını necə yadda saxlayır:___ Yaddaş və hafizə imkanları zəif səviyyədədir . Təlim materialını çətinliklə yadda saxlaya bilir. Mövcud çətinliklərin müşahidə edildiyi f ənlər: _______ Bütün fənlər ; Çətinliklərin səbəbləri: ____ şagirdin və valideynlərinin təhsilə qarşı laqeyd münasibəti, valideynlərin zəif nəzarəti Tövsiyyələr:_____Fərdi yanaşma prinsipini əsas götürərək müəllimlər tərəfindən şagirdin fəaliyyətinin stiimullaşdırılmasına nail olmaq, müxtəlif tapşııqlar və fəaliyyətə sövq etməklə şagirdi motivasiyalaşdırmaq. Valideyn nəzarətinin gücləndirilməsi, psixoloji dəstəyin verilməsi.

3. əmək fəaliyyəti: əmək bacarıqlarının mövcudluğu __Müəllimin əmək fəaliyyəti ilə baglı tələblərini yerinə yetirir; icra etdiyi əməyin növləri __sinfin və məktəb ərazisinin təmizliyinin aparılması, iməciliklərdə iştirak, texnologiya dərslərində əmək bacarıqlarının nümayişi və s; iş və əmək tədbirlərində iştirakı ___Könüllü və məmnuniyyətlə iştirak edir

4. Məktəbdənkənar fəaliyyəti: Dərsdən sonrakı əlavə təhsil tədbirlərində iştirakı ___dərsdənkənar təlim-tərbiyə tədbir və məşgələlərində könülsüz iştirak edir ; Ünsiyyət və əlaqə dairəsi (münasibət yaratdıgı insanlar , dostlar) : məktəbdə _____Elmir, Cahid; məktəbdən kənarda_____ İsmayıl, Raul; Məktəbdənkənar uçotlarda qeydiyyatda olması ___Qeydiyyatda deyildir; Yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə komissiyanın qeydiyyatında olması__ Qeydiyyatda deyildir; Şagirdlə baglı yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş komissiyasına müraciət olunma halları______Belə hallar mövcud olmamışdır

5. Şagirdin Pedaqoji-psixoloji xarakteristikası: Şagird Qurbanov Tahir fiziki inkişafı, saglamlıgı, sinir sisteminin aktivliyi normal səviyyədədir. Ailənin yaşayış səviyyəsi ortadır. Ailədə şagirdin tərbiyəsinə mənfi təsir göstərəcək mühit mövcud deyildir..

Tahirin fərdi keyfiyyətlərində sakit təbiətlilik, müəllim və sinif yoldaşları ilə yüksək davranış mədəniyyətinin olması üstünlük təşkil edir. Şagirdin iradi keyfiyyətlərində işgüzarlıq bacarıgı üstünlük

Page 51: musabiqe.edu.az · Web viewSinif rəhbəri S. Həsənov çıxış edərək əvvəlcə şagirdlərin valideynlərin hüquq və vəzifələrini onlara xatırlatdı. Ailə tərbiyəsinin

təşkil edir. Xarakterin emosionallıgı normaldır. Şagirdin əhvalında diribaşlıq, zirəklik nəzərə çarpır. Şagirdin əqli inkişafı normal səviyyədə izlənilir. Təlim prosesində izah olunan materialı çətin mənimsəyir. Yaddaş zəifliyi oxuduqların tez bir zamanda unudulmasına gətirib çıxarır. Şagirdin xarakterində səmimiyyət, dostluq, qaygıkeşlik kimi xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir. Çətin ünsiyyət qurur. Nitq mədəniyyəti, sərbəst fikir söyləmək bacarıgı zəif inkişaf edir. Müəllimlərinə və rəfiqələrinə qarşı nəzakətli və həssasdır. Böyüklərə və yaşlılara hörmət edir. Pedqoji müşahidə nəticəsində temperament tipinin melanxolik oldugu müəyyən edildi. Bu özünü şagirdin sakit, həssas olmasında, heç nəyə biganə qalmamasıda, onlara münasibətdə ən kiçik diqqətsizlikdən belə tez inciməsində, kiçik problemlə üzləşdikdə özünü itirməsində, özünün heç bir bacarığını dəyərləndirə bilməməsində, özünə tənqidi yanaşmasında, bacardıqları işin çətin öhdəsindən gələ bilməsində göstərir. Tahir özünü sinfin ayrılmaz bir tərkib hissəsi oldugunu dərk edir. Öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışır. Tahir fiziki və psixoloji cəhətdən normal şəkildə inkişaf edir, psixikada əhəmiyyətli bir gərginlik, mənfi dəyişiklik müşahidə olunmur. O, nizamlı, sakit, ətrafdakılarla münasibətdə xeyirxah, ədalətli, təvazökar, səmimidir.

Tövsiyyələr.

müəllimlərə:

-Təlim və tərbiyə proseslərində şagirdin fərdi əqli və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tapşırıqlar vermək; -Psixoloji dəstəkləmək, şagirdi ugur və qələbələrə inandırmaq;

valideynlərə: -Psixoloji dəstək vermək; -şagirdin mövcud çətinlikləri barədə onunla söhbətlər aparmaq, onların həll yollarını birgə müzakirə etmək; -uşagın maraqları, idealları, istək və arzularını nəzərə almaq, ifrat tənqid və təhqirə yol verməmək.

Sinif rəhbəri: S. Həsənov

Psixoloq: M. Həsənov

Gündəlik müşahidə