246
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST IZVOD IZ STUDIJSKOG PROGRAMA PREDDIPLOMSKI STUDIJ KLAVIR (točke 3.1 i 3.2. Opis programa) (dokument sadržava izvadak iz studijskog programa sa izdanom dopusnicom od 21.6.2005. i sa svim usvojenim izmjenama i dopunama istog od strane Senata Sveučilišta J.J. Strossmayera do 27.6. 2019.)

 · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUAKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST

IZVOD IZ STUDIJSKOG PROGRAMA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

KLAVIR

(točke 3.1 i 3.2. Opis programa)

(dokument sadržava izvadak iz studijskog programa sa izdanom dopusnicom od 21.6.2005. i sa svim usvojenim izmjenama i dopunama istog od strane Senata

Sveučilišta J.J. Strossmayera do 27.6. 2019.)

Osijek, lipanj 2019.

Page 2:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

KAZALO

stranica

3.1. OPIS PROGRAMAPopis obveznih predmeta, izbornih predmeta i modula3.2. opis obveznih predmetaKlavir KP101 – KP801Klavirski duo KP102 – KP202Komorna glazba KP103 – KP603Korepeticija KP104 - KP204Poznavanje klavirske literature KP105 – KP405Koncertna praksa KP106 – KP406Solfeggio ZP101 – ZP401 Harmonija ZP102 – ZP202Polifonija ZP103 – ZP203Glazbeni oblici i stilovi ZP104 – ZP404Glazbena informatika IZ106-IZ206Povijest glazbe I ZP106 – ZP206Povijest glazbe II ZP 112Povijest hrvatske glazbe ZP113Zbor ZP108 – ZP408Poznavanje instrumenata GP102-GP202Strani jezik ZP109 - ZP409 Tjelesna i zdravstvena kultura ZP111 – ZP4113.2. izborni modul pedagoških predmetaPsihologija odgoja i obrazovanja I, II LKBA045 – LKBA046Pedagogija I, II LKMA021 – LKMA022Didaktika I, II LKMA023 – LKMA024Metodika nastave klavira KP108-KP208Pedagoška praksa KP109-KP2093.2. izborni predmetiZbor IZ102 – IZ202Harmonija II IK104-IK204Dirigiranje IZ104-IZ204Strani jezik PP102 – PP202 Osnove jazz improvizacije IK106-IK206Ples IK107-IK207Svirački praktikum I i II IK108, IK208, IK308, IK408, IK508, IK608, IK708, IK808Skladanje I i II IK109, IK209Ansambl I i II IK 110, IK210

2

Page 3:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

3. OPIS PROGRAMA

3.1. Popis obveznih i izbornih predmet i modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS-bodova

Preddiplomski studij: KLAVIR

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. 7. sem. 8. sem.OBAVEZNI PREDMETI (176 ECTS)

tj. EC tj. EC tj. EC tj. EC tj. EC tj. EC tj. EC tj. EC

Klavir KP101 – KP801 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10Klavirski duo KP102 – KP202

2 2 2 2

Komorna glazba KP103 -KP603

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Korepeticija KP104 - KP204 2 2 2 2Poznavanje klavirske literature KP105 – KP405

2 2 2 2

Koncertna praksa KP106-KP406

- 2 - 2 - 2 - 2

Solfeggio ZP101 – ZP401 2 2 2 2 2 2 2 2Harmonija ZP102 – ZP202 2 3 2 3Polifonija ZP103 – ZP203 2 2 2 2Glazbeni oblici i stilovi ZP104 – ZP404

2 2 2 2 2 2 2 2

Glazbena informatika IZ106-IZ206

1 2 1 2

Povijest glazbe I ZP106 – ZP206

2 2 2 2

Povijest gazbe II ZP112 2 2Povijest hrvatske glazbe ZP113

2 2

Zbor ZP108 – ZP408 4 4 4 4 4 4 4 4Poznavanje instrumenata GP102-GP202

1 2 1 2

Strani jezik ZP109 - ZP409 2 1 2 1 2 1 2 1Tjelesna i zdravstvena kultura ZP111 – ZP411

2 1 2 1 2 1 2 1

Završni ispit (10 ECTS) 5 5 UKUPNO 17 26 17 26 20 27 20 27 11 22 11 22 6 21 6 21

3

Page 4:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

*Upisuje se kao modul. Tijekom preddiplomskog studija student je dužan sakupiti ukupno 38 bodova za izborne predmete.

ZAVRŠNI ISPIT – ukupno 10 ECTS. Završni ispit obuhvaća 3 dijela: pismeni dio: završni rad – 2 ECTS usmeni dio – obrana završnog rada – 2 ECTS koncert – 6 ECTS

Ukupno ECTS bodova na preddiplomskom studiju Klavira:

IZBORNI PREDMETI – OSTALI (44 ECTS)

zimski sem. ljetni sem.sati

tjednoECTS sati

tjednoECTS

Zbor IZ102 – IZ402 4 4 4 4

Harmonija II IK104-IK204 2 2 2 2

Dirigiranje IZ104-IZ204 1 2 1 2

Strani jezik PP102 – PP202 2 2 2 2

Osnove jazz improvizacije IK106-IK206 1 1 1 1

Ples IK107-IK207 2 1 2 1

Svirački praktikum I – VIIIIK108, IK208, IK308, IK408, IK508, IK608, IK708, IK808

1 2 1 2

Skladanje I i II, IK109, IK209 1 2 1 2

Ansambl I i II, IK 110, IK210 1 2 1 2

UKUPNO - 18 - 18

IZBORNI MODUL PEDAGOŠKIH PREDMETA (26 ECTS)*

zimski sem. ljetni sem.sati

tjednoECTS sati

tjednoECTS

Psihologija odgoja i obrazovanja I, II LKBA045 – LKBA046

3 3 3 3

Pedagogija I, II LKMA021 – LKMA022 3 3 3 3Didaktika I, II LKMA023 – LKMA024 3 3 3 3Metodika nastave klavira KP108-KP208 2 3 2 3Pedagoška praksa KP109-KP209 2 3 2 3 UKUPNO - 15 - 15

4

Page 5:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KLAVIR Šifra: KP101 Semestar: 1. ECTS: 10Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Tehničke vježbe i repetitorij etida raznih autora. 2 koncertne etide, polifona skladba po izboru, 2 sonate iz raznih stilskih epoha, 2 značajne skladba iz razdoblja romantizma i drugo.Cilj predmeta: Predmet ima za cilj osposobiti studenta za profesionalnu interpretaciju skladbi određenih sadržajem predmeta. Cilj je postići kvalitetu izvedbe odabranih skladbi primjerenu javnom nastupu (u trajanju od najviše 30 minuta) koji se ostvaruje u obliku kolokvija na kraju semestra.Literatura:Od tehničkih vježbi i etida raznih autora: Czerny, Clementi, Kessler, Novakowsky; Koncertne etide: Chopin, Liszt, Skrjabin, Debussy, Prokofjev, Bartok, Rahmanjinov; Iz razdoblja baroka: Couperin, Rameau, D.Scarlatti;Haydn, Mozart, Beethoven;Preludiji i fuge: J.S.Bach, Mendelssohn, Saint-Saens, Hindemith, Šostakovič; Veće barokne skladbe: Bach, Handel; Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Prokofjev, Skrjabin;Preludije, nokturna, valceri, impromptua, arabeske: Chopin, Schubert, Schumann, Debussy, Rahmanjinov i dr.;Balade, skerza (Chopin), Slike s izložbe (Musorgski); Hrvatske skladbe: Papandopulo, Bjelinski; koncerti: Beethoven, Prokofjev, Ravel, Schumann, Franck i dr.Način polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu, 2. Analizirati i izabrati pijanistički repertoar srednje složenosti, 3. Opisati, definirati i usporediti produkciju klavirskog tona u odnosu na funkcioniranje

mehanizma instrumenta.4. Ocjeniti , opisati tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta,

5. Upoznati pravila i tehnike vježbanja, usvojiti dobre navike,6. Klasificirati i definirati kriterije kvalitete tona te načine njegova dobivanja.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Primijeniti tehničke vještine na izvođenju

2 1,3,4,6. Kolokvij Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij

5 10

ECTSOBVEZNI PREDMETI 192IZBORNI PREDMETI 38ZAVRŠNI ISPIT 10

ukupno 240

5

Page 6:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

određene skladbe. Selektirati , interpretirati te smisleno upotrebljavati dinamičke i kolorističke nijanse, priprema programa kolokvija

pred komisijom.

Analiza pravila i tehnike vježbanja, Poznavanje kapitalnih djela povijesnih i suvremenih glazbenih stilova te razumijevanje njihove uloge u razvoju glazbenog stvaralaštva, priprema usmenog ispita.

2 2,4,5. Usmeni ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, usmeni ispit pred komisijom.

5 10

Priprema javnog nastupa

5 1,3,4,6. Javni nastup

Praćenje rada tijekom cijele godine, organizirani javni koncertni nastup pred publikom

12,5 25

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

5 2,4,5. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Priprema programa godišnjeg ispita.

6 1,3,4,6. Praktični (godišnji) ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, god. ispit pred komisijom.

15 30

20(10+10) 50 100

6

Page 7:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KLAVIR Šifra: KP201 Semestar: 2. ECTS: 10Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Tehničke vježbe i repetitorij etida raznih autora. 1 koncertna etida, polifona skladba po izboru, 1 sonata L. van Beethovena, 2 značajne skladbe ili ciklus iz razdoblja romantizma, značajna skladba 20. stoljeća, značajna skladba hrvatskog skladatelja i drugo.Cilj predmeta: Predmet ima za cilj osposobiti studenta za profesionalnu interpretaciju skladbi određenih sadržajem predmeta. Cilj je postići kvalitetu izvedbe odabranih skladbi primjerenu javnom nastupu (u trajanju od najviše 50 minuta) koji se ostvaruje u obliku praktičnog ispita na kraju semestra.Literatura:Od tehničkih vježbi i etida raznih autora: Czerny, Clementi, Kessler, Novakowsky; Koncertne etide: Chopin, Liszt, Skrjabin, Debussy, Prokofjev, Bartok, Rahmanjinov; Iz razdoblja baroka: Couperin, Rameau, D.Scarlatti;Haydn, Mozart, Beethoven;Preludiji i fuge: J.S.Bach, Mendelssohn, Saint-Saens, Hindemith, Šostakovič; Veće barokne skladbe: Bach, Handel; Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Prokofjev, Skrjabin;Preludije, nokturna, valceri, impromptua, arabeske: Chopin, Schubert, Schumann, Debussy, Rahmanjinov i dr.;Balade, skerza (Chopin), Slike s izložbe (Musorgski); Hrvatske skladbe: Papandopulo, Bjelinski; koncerti: Beethoven, Prokofjev, Ravel, Schumann, Franck i dr.Način polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni praktični x

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu, 2. Analizirati i izabrati pijanistički repertoar srednje složenosti, 3. Opisati, definirati i usporediti produkciju klavirskog tona u odnosu na funkcioniranje

mehanizma instrumenta.4. Ocijeniti , opisati tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta,

5. Upoznati pravila i tehnike vježbanja, usvojiti dobre navike,6. Klasificirati i definirati kriterije kvalitete tona te načine njegova dobivanja.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Primijeniti 2 1,3,4,6. Kolokvij Praćenje rada 5 10

7

Page 8:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

tehničke vještine na izvođenju određene skladbe. Selektirati , interpretirati te smisleno upotrebljavati dinamičke i kolorističke nijanse, priprema programa kolokvija

tijekom cijele godine, kolokvij pred komisijom.

Analiza pravila i tehnike vježbanja, Poznavanje kapitalnih djela povijesnih i suvremenih glazbenih stilova te razumijevanje njihove uloge u razvoju glazbenog stvaralaštva, priprema usmenog ispita.

2 2,4,5. Usmeni ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, usmeni ispit pred komisijom.

5 10

Priprema javnog nastupa

5 1,3,4,6. Javni nastup

Praćenje rada tijekom cijele godine, organizirani javni koncertni nastup pred publikom

12,5 25

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

5 2,4,5. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Priprema programa godišnjeg ispita.

6 1,3,4,6. Praktični (godišnji) ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, god. ispit pred komisijom.

15 30

20(10+10) 50 100

8

Page 9:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KLAVIR Šifra: KP301 Semestar: 3. ECTS: 10Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Tehničke vježbe i repetitorij etida raznih autora. 2 koncertne etide, veliki barokni ciklus – partita ili suita J. S. Bacha, 2 sonate iz raznih stilskih epoha, 1 značajna skladba iz razdoblja romantizma, 1 značajna skladba 20. stoljeća i drugo.Cilj predmeta: Predmet ima za cilj osposobiti studenta za profesionalnu interpretaciju skladbi određenih sadržajem predmeta. Cilj je postići kvalitetu izvedbe odabranih skladbi primjerenu javnom nastupu (u trajanju od najviše 30 minuta) koji se ostvaruje u obliku kolokvija na kraju semestra.Literatura:Od tehničkih vježbi i etida raznih autora: Czerny, Clementi, Kessler, Novakowsky; Koncertne etide: Chopin, Liszt, Skrjabin, Debussy, Prokofjev, Bartok, Rahmanjinov; Iz razdoblja baroka: Couperin, Rameau, D.Scarlatti;Haydn, Mozart, Beethoven;Preludiji i fuge: J.S.Bach, Mendelssohn, Saint-Saens, Hindemith, Šostakovič; Veće barokne skladbe: Bach, Handel; Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Prokofjev, Skrjabin;Preludije, nokturna, valceri, impromptua, arabeske: Chopin, Schubert, Schumann, Debussy, Rahmanjinov i dr.;Balade, skerza (Chopin), Slike s izložbe (Musorgski); Hrvatske skladbe: Papandopulo, Bjelinski; koncerti: Beethoven, Prokofjev, Ravel, Schumann, Franck i dr.Način polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Analizirati i definirati pijanistički repertoar srednje složenosti,3. Opisati i prikazati povijesni razvoj instrumenta,4. Definirati potrebu ekonomije pokreta u skladu s fiziologijom tijela,5. Smisleno izabrati te razlikovati dinamičke i kolorističke nijanse,6. Razlikovati i opisati glavne stilove te stilski izvoditi određenu skladbu.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Analiza kriterija kvalitete tona i načina njegova

2 1,2,4,5 Kolokvij Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij

5 10

9

Page 10:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

dobivanja,priprema programa kolokvija.

pred komisijom.

Analiza pravila i tehnike vježbanja,

2 2,3,6. Usmeni ispit Praćenje rada

tijekom cijele godine, usmeni ispit pred komisijom.

5 10

Priprema javnog nastupa

5 1,4,5. Javninastup

Praćenje rada tijekom cijele godine, organizirani javni koncertni nastup pred publikom

12,5 25

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

5 2,3,4,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje radapojedinog studenta jenjegovo redovito pohađanje nastave,aktivnosti na nastavi,kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Upoznavanje kapitalnih djela povijesnih i suvremenih glazbenih stilova i razumijevanje njihove uloge u razvoju glazbenog stvaralaštva,priprema programa godišnjeg ispita.

6 1,2,4,5. Praktični (godišni)ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij pred ispitnom komisijom.

15 30

20(10+10) 50 100

10

Page 11:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KLAVIR Šifra: KP401 Semestar: 4. ECTS: 10Status predmeta:obvezn X

izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Tehničke vježbe i repetitorij etida raznih autora. 1 koncertna etida, 2 preludija i fuge J. S. Bacha, 1 sonata L. van Beethovena, 2 značajne skladbe ili ciklus iz razdoblja romantizma, koncert za klavir I orkestar iz razdoblja klasike ili romantike, značajna skladba hrvatskog skladatelja i drugo.Cilj predmeta: Predmet ima za cilj osposobiti studenta za profesionalnu interpretaciju skladbi određenih sadržajem predmeta. Cilj je postići kvalitetu izvedbe odabranih skladbi primjerenu javnom nastupu (u trajanju od najviše 50 minuta) koji se ostvaruje u obliku praktičnog ispita na kraju semestra.Literatura:Od tehničkih vježbi i etida raznih autora: Czerny, Clementi, Kessler, Novakowsky; Koncertne etide: Chopin, Liszt, Skrjabin, Debussy, Prokofjev, Bartok, Rahmanjinov; Iz razdoblja baroka: Couperin, Rameau, D.Scarlatti;Haydn, Mozart, Beethoven;Preludiji i fuge: J.S.Bach, Mendelssohn, Saint-Saens, Hindemith, Šostakovič; Veće barokne skladbe: Bach, Handel; Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Prokofjev, Skrjabin;Preludije, nokturna, valceri, impromptua, arabeske: Chopin, Schubert, Schumann, Debussy, Rahmanjinov i dr.;Balade, skerza (Chopin), Slike s izložbe (Musorgski); Hrvatske skladbe: Papandopulo, Bjelinski; koncerti: Beethoven, Prokofjev, Ravel, Schumann, Franck i dr.Način polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni praktični X

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Analizirati i definirati pijanistički repertoar srednje složenosti,3. Opisati i prikazati povijesni razvoj instrumenta,4. Definirati potrebu ekonomije pokreta u skladu s fiziologijom tijela,5. Smisleno izabrati te razlikovati dinamičke i kolorističke nijanse,6. Razlikovati i opisati glavne stilove te stilski izvoditi određenu skladbu.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Analiza kriterija 2 1,2,4,5 Kolokvij Praćenje rada 5 10

11

Page 12:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

kvalitete tona i načina njegova dobivanja,priprema programa kolokvija.

tijekom cijele godine, kolokvij pred komisijom.

Analiza pravila i tehnike vježbanja,

2 2,3,6. Usmeni ispit Praćenje rada

tijekom cijele godine, usmeni ispit pred komisijom.

5 10

Priprema javnog nastupa

5 1,4,5. Javninastup

Praćenje rada tijekom cijele godine, organizirani javni koncertni nastup pred publikom

12,5 25

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

5 2,3,4,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje radapojedinog studenta jenjegovo redovito pohađanje nastave,aktivnosti na nastavi,kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Upoznavanje kapitalnih djela povijesnih i suvremenih glazbenih stilova i razumijevanje njihove uloge u razvoju glazbenog stvaralaštva,priprema programa godišnjeg ispita.

6 1,2,4,5. Praktični (godišni)ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij pred ispitnom komisijom.

15 30

20(10+10) 50 100

12

Page 13:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KLAVIR Šifra: KP501 Semestar: 5. ECTS: 10Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Tehničke vježbe i repetitorij etida raznih autora. 2 koncertne etide, 2 barokne skladbe po izboru, 2 sonate iz raznih stilskih epoha, 1 značajna skladba iz razdoblja romantizma, 1 značajna skladba 20. stoljeća, praizvedba hrvatskog skladatelja (može biti I studentski rad) i drugo.Cilj predmeta: Predmet ima za cilj osposobiti studenta za profesionalnu interpretaciju skladbi određenih sadržajem predmeta. Cilj je postići kvalitetu izvedbe odabranih skladbi primjerenu javnom nastupu (u trajanju od najviše 30 minuta) koji se ostvaruje u obliku kolokvija na kraju semestra.Literatura:Od tehničkih vježbi i etida raznih autora: Czerny, Clementi, Kessler, Novakowsky; Koncertne etide: Chopin, Liszt, Skrjabin, Debussy, Prokofjev, Bartok, Rahmanjinov; Iz razdoblja baroka: Couperin, Rameau, D.Scarlatti;Haydn, Mozart, Beethoven;Preludiji i fuge: J.S.Bach, Mendelssohn, Saint-Saens, Hindemith, Šostakovič; Veće barokne skladbe: Bach, Handel; Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Prokofjev, Skrjabin;Preludije, nokturna, valceri, impromptua, arabeske: Chopin, Schubert, Schumann, Debussy, Rahmanjinov i dr.;Balade, skerza (Chopin), Slike s izložbe (Musorgski); Hrvatske skladbe: Papandopulo, Bjelinski; koncerti: Beethoven, Prokofjev, Ravel, Schumann, Franck i dr.Način polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Usporediti, analizirati , definirati i klasificirati složeniji pijanistički repertoar,3. Detaljno analizirati elemente glazbe i opisati njihovu interakciju te načela njihove

organizacije,4. Imati razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata te njihove

prezentacije široj javnosti,5. Razložiti kapitalna djela povijesnih i suvremenih glazbenih stilova i opisati njihovu ulogu

u razvoju glazbenog stvaralaštva,6. Kategorizirati te indentificirati međuodnose i međuzavisnost praktičnog i teorijskog

djela studija

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

13

Page 14:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Priprema programakolokvija

2 1. Kolokvij Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij pred komisijom.

5 10

Analiza i upoznavanje pijanističkirepertoar srednje složenosti,

2 2,3,4,5,6. Usmeni ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, usmeni ispit pred komisijom.

5 10

Priprema javnog nastupa

5 1. Javninastup

Praćenje rada tijekom cijele godine, organizirani javni koncertni nastup pred publikom

12,5 25

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

5 2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Priprema programa godišnjeg ispita.

6 1. Praktični(godišnji) ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, godišnji ispit pred komisijom.

15 30

20(10+10) 50 100

14

Page 15:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KLAVIR Šifra: K601 Semestar: 6. ECTS: 10Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Tehničke vježbe i repetitorij etida raznih autora. 1 koncertna etida, 2 preludija i fuge J. S. Bacha, 2 sonate L. van Beethovena, 1 značajna skladba ili ciklus iz razdoblja romantizma, koncert za klavir i orkestar iz razdoblja romantike ili 20. stoljeća, značajna skladba hrvatskog skladatelja i drugo.Cilj predmeta: Predmet ima za cilj osposobiti studenta za profesionalnu interpretaciju skladbi određenih sadržajem predmeta. Cilj je postići kvalitetu izvedbe odabranih skladbi primjerenu javnom nastupu (u trajanju od najviše 50 minuta) koji se ostvaruje u obliku praktičnog ispita na kraju semestra.Literatura:Od tehničkih vježbi i etida raznih autora: Czerny, Clementi, Kessler, Novakowsky; Koncertne etide: Chopin, Liszt, Skrjabin, Debussy, Prokofjev, Bartok, Rahmanjinov; Iz razdoblja baroka: Couperin, Rameau, D.Scarlatti;Haydn, Mozart, Beethoven;Preludiji i fuge: J.S.Bach, Mendelssohn, Saint-Saens, Hindemith, Šostakovič; Veće barokne skladbe: Bach, Handel; Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Prokofjev, Skrjabin;Preludije, nokturna, valceri, impromptua, arabeske: Chopin, Schubert, Schumann, Debussy, Rahmanjinov i dr.;Balade, skerza (Chopin), Slike s izložbe (Musorgski); Hrvatske skladbe: Papandopulo, Bjelinski; koncerti: Beethoven, Prokofjev, Ravel, Schumann, Franck i dr.Način polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni praktični X

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Usporediti, analizirati , definirati i klasificirati složeniji pijanistički repertoar,3. Detaljno analizirati elemente glazbe i opisati njihovu interakciju te načela njihove

organizacije,4. Imati razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata te njihove

prezentacije široj javnosti,5. Razložiti kapitalna djela povijesnih i suvremenih glazbenih stilova i opisati njihovu ulogu

u razvoju glazbenog stvaralaštva,6. Kategorizirati te indentificirati međuodnose i međuzavisnost praktičnog i teorijskog

djela studija

15

Page 16:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Priprema programakolokvija

2 1. Kolokvij Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij pred komisijom.

5 10

Analiza i upoznavanje pijanističkirepertoar srednje složenosti,

2 2,3,4,5,6. Usmeni ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, usmeni ispit pred komisijom.

5 10

Priprema javnog nastupa

5 1. Javninastup

Praćenje rada tijekom cijele godine, organizirani javni koncertni nastup pred publikom

12,5 25

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

5 2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Priprema programa godišnjeg ispita.

6 1. Praktični(godišnji) ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, godišnji ispit pred komisijom.

15 30

20(10+10) 50 100

16

Page 17:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KLAVIR Šifra: KP701 Semestar: 7. ECTS: 10Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Tehničke vježbe i repetitorij etida raznih autora. 2 koncertne etide, skladba J. S. Bacha po izboru – partita, suita, transkripcija, 1 sonata L. van Beethovena i 1 sonata iz razdoblja romantizma ili 20. stoljeća, 1 značajna skladba iz razdoblja romantizma, 1 značajna skladba 20. stoljeća, značajna skladba suvremenog hrvatskog skladatelja i drugo.Cilj predmeta: Predmet ima za cilj osposobiti studenta za profesionalnu interpretaciju skladbi određenih sadržajem predmeta. Cilj je postići kvalitetu izvedbe odabranih skladbi primjerenu javnom nastupu (u trajanju od najviše 30 minuta) koji se ostvaruje u obliku kolokvija na kraju semestra.Literatura:Od tehničkih vježbi i etida raznih autora: Czerny, Clementi, Kessler, Novakowsky; Koncertne etide: Chopin, Liszt, Skrjabin, Debussy, Prokofjev, Bartok, Rahmanjinov; Iz razdoblja baroka: Couperin, Rameau, D.Scarlatti;Haydn, Mozart, Beethoven;Preludiji i fuge: J.S.Bach, Mendelssohn, Saint-Saens, Hindemith, Šostakovič; Veće barokne skladbe: Bach, Handel; Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Prokofjev, Skrjabin;Preludije, nokturna, valceri, impromptua, arabeske: Chopin, Schubert, Schumann, Debussy, Rahmanjinov i dr.;Balade, skerza (Chopin), Slike s izložbe (Musorgski); Hrvatske skladbe: Papandopulo, Bjelinski; koncerti: Beethoven, Prokofjev, Ravel, Schumann, Franck i dr.Način polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu, 2. Razložiti i navesti složeniji pijanističkirepertoar,3. Stvaranje osnova za stjecanje pedagoške kvalifikacije–nastavnika klavira u glazbenim

školama,4. Imati u potpunosti razvijenu sposobnost učenja,samomotivacije i samostalnost u

djelovanju posebice u segmentu tehnika vježbanja,5. Usvojiti stilski ispravan pristup jednostavnijim skladbama od baroka do suvremenih

stilova,

17

Page 18:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

6. Stilski primjereno usporediti i izvoditi skladbe različitih stilskih epoha.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Izrada i obrana pisanog završnog rada srednjeg opsega.

3 2,3,4,5,6. Usmeni ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, usmeni ispit pred komisijom.

5 10

Priprema javnog nastupa

5 1,6. Javninastup

Praćenje rada tijekom cijele godine, organizirani javni koncertni nastup pred publikom

12,5 25

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

5 2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave,aktivnost na nastavi,kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Priprema programa godišneg ispita.

7 1,6. Praktični(godišni)ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine i diplomski ispit pred ispitnom komisijom.

20 40

20(10+10) 50 100

18

Page 19:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KLAVIR Šifra: KP801 Semestar: 8. ECTS: 10Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Tehničke vježbe i repetitorij etida raznih autora. 2 koncertne etide, 2 preludija i fuge J. S. Bacha ili veća barokna skladba, 1 sonata L. van Beethovena, 1 značajna skladba ili ciklus iz razdoblja romantizma, značajna skladba 20. stoljeća, značajna skladba hrvatskog autora i drugo.Cilj predmeta: Predmet ima za cilj osposobiti studenta za profesionalnu interpretaciju skladbi određenih sadržajem predmeta. Priprema programa za završni ispit preddiplomskog studija. Kolokvij svjedoči o ispunjenim uvjetima pristupa završnom ispitu.Literatura:Od tehničkih vježbi i etida raznih autora: Czerny, Clementi, Kessler, Novakowsky; Koncertne etide: Chopin, Liszt, Skrjabin, Debussy, Prokofjev, Bartok, Rahmanjinov; Iz razdoblja baroka: Couperin, Rameau, D.Scarlatti;Haydn, Mozart, Beethoven;Preludiji i fuge: J.S.Bach, Mendelssohn, Saint-Saens, Hindemith, Šostakovič; Veće barokne skladbe: Bach, Handel; Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Prokofjev, Skrjabin;Preludije, nokturna, valceri, impromptua, arabeske: Chopin, Schubert, Schumann, Debussy, Rahmanjinov i dr.;Balade, skerza (Chopin), Slike s izložbe (Musorgski); Hrvatske skladbe: Papandopulo, Bjelinski; koncerti: Beethoven, Prokofjev, Ravel, Schumann, Franck i dr.Način polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni praktični X

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu, 2. Razložiti i navesti složeniji pijanističkirepertoar,3. Stvaranje osnova za stjecanje pedagoške kvalifikacije–nastavnika klavira u glazbenim

školama,4. Imati u potpunosti razvijenu sposobnost učenja,samomotivacije i samostalnost u

djelovanju posebice u segmentu tehnika vježbanja,5. Usvojiti stilski ispravan pristup jednostavnijim skladbama od baroka do suvremenih

19

Page 20:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

stilova,6. Stilski primjereno usporediti i izvoditi skladbe različitih stilskih epoha.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Izrada i obrana pisanog završnog rada srednjeg opsega.

3 2,3,4,5,6. Usmeni ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine, usmeni ispit pred komisijom.

5 10

Priprema javnog nastupa

5 1,6. Javninastup

Praćenje rada tijekom cijele godine, organizirani javni koncertni nastup pred publikom

12,5 25

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

5 2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave,aktivnost na nastavi,kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Priprema programa godišneg ispita.

7 1,6. Praktični(godišni)ispit

Praćenje rada tijekom cijele godine i diplomski ispit pred ispitnom komisijom.

20 40

20(10+10) 50 100

20

Page 21:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KLAVIRSKI DUO Šifra: KP102 Semestar: 1 ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Sadržaj predmeta čine djela svih stilova originalno skladana za klavirski duo, čiji popis broji preko 1300 jedinica. Strani autori: J.S.Bach, C.Ph.E.Bach, M.Clementi, J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, A.Diabelli, C.M.von Weber, F.P.Schubert i dr.Hrvatski autori: F.Livadić, I.P.Zajc, F.Vilhar-Kalski i dr. Priprema i javna izvedba 1 klavirskog dua na kolokviju.Cilj predmeta: Stjecanje znanja i umijeća zajedničkog muziciranja. Savladavanje interpretacijskih rješenja primjerenih izvođenju djela navedenih skladatelja za klavirski duo. Upoznavanje studenata s originalnom literaturom. Poticanje samostalnog rada studenata na kraćim i jednostavnijim skladbama.Literatura: Prema sadržaju predmetaNačin polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Student će se osposobiti za timski rad, 2. Umjeti savladati tehnike analize glazbenog teksta, 3. Znati izabrati, reproducirati i odrediti repertoar raznih glazbenih stilova za klavirski

duo, 4. Prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi, realizirati zadanu literaturu s

povijesnog i stilskog aspekta,5. Sintetizirati stečeno znanje pri stvaranju zajedničke interpretacije; usuglasiti zajednički

pristup umjetničkom djelu,6. Izvoditi na javnom nastupu,

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja Bodovi

min max

21

Page 22:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

2 1,2,3,4,5. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka

25 50

Demonstracija reprezentativnog repertoar za klavirski duo,

0,5 1,5,6 Kolokvij Polaganje kolokvija:kolokvij(tijekom zimskog semestra)- izvođenje zadanog kraćeg i jednostavnijeg djela, svim studentima istog. Djelo se zadaje 7 do 10danaprije kolokvija i studenti pripremaju izvođenjepotpunosamostalno, bez sugestije nastavnika.

2. kolokvij(krajem zimskog semestra)- izvođenje jedne skladbe obrađene tijekom semestra.

5 10

Detaljno opisati, analizirati i formulirati elemente glazbe te odrediti njihovu interakciju i načela njihove organizacije

0,75 1,2,3,4,5. Praktičnirad

Kolokvij(tijekom ljetnog semestra)- izvođenje koncertnog programa u minimalnom trajanju 30 minuta.Tijekom studija studenti nastupaju na produkcijama odsjeka, smotrama odsjeka,i drugim priredbama.

10 20

Pripremiti se i demonstrirati glazbeni materijal za godišnji ispit

0,75 1,5,6. Praktični (godišnji)ispit

Ispit na kraju akademske godine. Izvođenje programa u trajanju 10 do 30minuta obrađenog tijekom akademske godine.Ispitse polaže na krajuljetnog semestra predkomisijom.Ispit je javnii organiziran je u obliku Javne priredbe Umjetničke akademije.

10 20

22

Page 23:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Ispitu mogu pristupiti samostudenti koji su prethodno položili sva tri kolokvija.

4(2+2) 50 100

Predmet: KLAVIRSKI DUO Šifra: KP202 Semestar: 2. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Sadržaj predmeta čine djela svih stilova originalno skladana za klavirski duo, čiji popis broji preko 1300 jedinica. Strani autori: J.Brahms, P.Hindemith, G.Bizet, E.Satie, G.Faure, C.Debussy, E.Grieg, A.Dvorak i dr. Hrvatski autori: B.Bersa, I Lang, D.Detoni i dr. Priprema i javna izvedba na ispitu 2 klavirska dua raznih stilskih razdoblja po izboru.Cilj predmeta: Stjecanje znanja i umijeća zajedničkog muziciranja. Savladavanje interpretacijskih rješenja primjerenih izvođenju djela navedenih skladatelja za klavirski duo. Upoznavanje studenata s originalnom literaturom. Poticanje samostalnog rada studenata na kraćim i jednostavnijim skladbama.Literatura: Prema sadržaju predmetaNačin polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni praktični X

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Student će se osposobiti za timski rad, 2. Umjeti savladati tehnike analize glazbenog teksta, 3. Znati izabrati, reproducirati i odrediti repertoar raznih glazbenih stilova za klavirski

duo, 4. Prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi, realizirati zadanu literaturu s

povijesnog i stilskog aspekta,5. Sintetizirati stečeno znanje pri stvaranju zajedničke interpretacije; usuglasiti zajednički

pristup umjetničkom djelu,6. Izvoditi na javnom nastupu,

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti Udio Ishod Nastavna Metoda procjenjivanja Bodovi

23

Page 24:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

studenata ECTS učenja ** aktivnost min max

Praćenje verbalnih i ne verbalnih uputa profesora

2 1,2,3,4,5. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka

25 50

Demonstracija reprezentativnog repertoar za klavirski duo,

0,5 1,5,6 Kolokvij Polaganje kolokvija:kolokvij(tijekom zimskog semestra)- izvođenje zadanog kraćeg i jednostavnijeg djela, svim studentima istog. Djelo se zadaje 7 do 10danaprije kolokvija i studenti pripremaju izvođenjepotpunosamostalno, bez sugestije nastavnika.

2. kolokvij(krajem zimskog semestra)- izvođenje jedne skladbe obrađene tijekom semestra.

5 10

Detaljno opisati, analizirati i formulirati elemente glazbe te odrediti njihovu interakciju i načela njihove organizacije

0,75 1,2,3,4,5. Praktičnirad

Kolokvij(tijekom ljetnog semestra)- izvođenje koncertnog programa u minimalnom trajanju 30 minuta.Tijekom studija studenti nastupaju na produkcijama odsjeka, smotrama odsjeka,i drugim priredbama.

10 20

Pripremiti se i demonstrirati glazbeni materijal za godišnji ispit

0,75 1,5,6. Praktični (godišnji)ispit

Ispit na kraju akademske godine. Izvođenje programa u trajanju 10 do 30minuta obrađenog tijekom akademske godine.Ispitse polaže na krajuljetnog semestra predkomisijom.Ispit je javnii organiziran je u obliku Javne priredbe

10 20

24

Page 25:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Umjetničke akademije.Ispitu mogu pristupiti samostudenti koji su prethodno položili sva tri kolokvija.

4(2+2) 50 100

Predmet: KOMORNA GLAZBA Šifra: KP103 Semestar: 3. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Sadržaj predmeta čine djela svih stilova originalno skladana za instrumentalne i vokalno instrumentalne sastave, čiji popis broji preko 1300 jedinica. Strani autori: J.S.Bach, C.Ph.E.Bach, M.Clementi, J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, A.Diabelli, i dr. Hrvatski autori: L.Sorkočević, F.Livadić, I.P.Zajc i dr. Komorna djela: C.L.Monteverdi, I.Lukačić, H.Purcell, A.Vivaldi i dr.Cilj predmeta: Stjecanje znanja i umijeća skupnog muziciranja u različitim komornim instrumentalnim i instrumentalno vokalnim sastavima. Savladavanje interpretacijskih rješenja primjerenih izvođenju komornih navedenih autora. Priprema i javna izvedba odabrane komorne skladbe na kolokviju u trajanju od najviše 15 minuta.Literatura: Prema sadržaju predmetaNačin polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Analizirati i izvoditi reprezentativan repertoar za komorni ansambl,3. Sposoban je reproducirati notni tekst čitati s lista,4. Student će se osposobiti za timski rad,5. Objasniti te definirati pravila i tehnike komunikacije unutar ansambla ,6. Analizirati i definirati pravila i tehnike vođenja probe ansambla.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

25

Page 26:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Pripremanje za kolokvij na kraju zimskog semestra.

0,4 1,3. Kolokvij Praćenje rada studenata kroz godinu (na nastavi, produkcijama).

5 10

Pripremanje za polaganje godišnjeg ispita.

0,4 1,3. Praktični (godišni) ispit

Godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ocjenjuje se zalaganje i ukupni učinak studenta na pokusima, nastupima i završnoj izvedbi.

5 10

Priprema javnog nastupa

1 1,5,6. Javni nastup

Minimalno dvije javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

12,5 25

Redovito pohađanje nastave, Čitanje stručne literature.

1 1,2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Vježbanje i samostalan i zajednički rad, Slušanje snimki(CD,DVD).

1,2 1,2,3,4,5,6. Praktični rad

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, te kvaliteta obavljenih zadataka

15 30

4(2+2) 50 100

26

Page 27:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KOMORNA GLAZBA Šifra: KP203 Semestar: 4. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Sadržaj predmeta čine djela svih stilova originalno skladana za instrumentalne i vokalno instrumentalne sastave, čiji popis broji preko 1300 jedinica. Strani autori: J.S.Bach, J. Haydn, W.A.Mozrt, L.van Beethoven, C.M.von Weber, F.Schubert, i dr. Hrvatski autori: I.P.Zajc, B.Bersa, dr. Komorna djela: A.Vivaldi, J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, i dr.Cilj predmeta: Stjecanje znanja i umijeća skupnog muziciranja u različitim komornim instrumentalnim i instrumentalno vokalnim sastavima. Savladavanje interpretacijskih rješenja primjerenih izvođenju komornih navedenih autora. Priprema i javna izvedba 2 odabrane komorne skladbe na ispitu u trajanju od najviše 30 minuta.Literatura: Prema sadržaju predmetaNačin polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni praktični X

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Analizirati i izvoditi reprezentativan repertoar za komorni ansambl,3. Sposoban je reproducirati notni tekst čitati s lista,4. Student će se osposobiti za timski rad,5. Objasniti te definirati pravila i tehnike komunikacije unutar ansambla ,6. Analizirati i definirati pravila i tehnike vođenja probe ansambla.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

27

Page 28:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Pripremanje za kolokvij na kraju zimskog semestra.

0,4 1,3. Kolokvij Praćenje rada studenata kroz godinu (na nastavi, produkcijama).

5 10

Pripremanje za polaganje godišnjeg ispita.

0,4 1,3. Praktični (godišni) ispit

Godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ocjenjuje se zalaganje i ukupni učinak studenta na pokusima, nastupima i završnoj izvedbi.

5 10

Priprema javnog nastupa

1 1,5,6. Javni nastup

Minimalno dvije javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

12,5 25

Redovito pohađanje nastave, Čitanje stručne literature.

1 1,2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Vježbanje i samostalan i zajednički rad, Slušanje snimki(CD,DVD).

1,2 1,2,3,4,5,6. Praktični rad

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, te kvaliteta obavljenih zadataka

15 30

4(2+2) 50 100

28

Page 29:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KOMORNA GLAZBA Šifra: KP303 Semestar: 5. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Sadržaj predmeta čine djela svih stilova originalno skladana za instrumentalne i vokalno instrumentalne sastave, čiji popis broji preko 1300 jedinica. Strani autori: F.Schubert, R.Schumann, J.Brahms, E.Grieg, A.Dvorak, i dr. Hrvatski autori: B.Papandopulo, A.Marković, i dr. Komorna djela: L.van Beethoven, G.Rossini, F.Schubert, M.Glinka, J.Brahms i dr.Cilj predmeta: Stjecanje znanja i umijeća skupnog muziciranja u različitim komornim instrumentalnim i instrumentalno vokalnim sastavima. Savladavanje interpretacijskih rješenja primjerenih izvođenju komornih navedenih autora. Priprema i javna izvedba odabrane komorne skladbe na kolokviju u trajanju od najviše 15 minuta.Literatura: Prema sadržaju predmetaNačin polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Razvijati sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata te njihove prezentacije,3. Unaprijediti te izgraditi produkciju i oblikovanje tona i uspostaviti stabilnost intonacije

unutar ansambla,4. Definirati repertoar za različite komorne ansamble,5. Stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija te umjeti vrednovati

odslušane primjere,6. Detaljno prikazati poznavanje elemenata glazbe , njihovu interakciju i načela njihove

organizacije.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

29

Page 30:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pripremanje za kolokvij na kraju zimskog semestra.

0,4 1. Kolokvij Praćenje radastudenata kroz godinu (na nastavi, produkcijama).

5 10

Pripremanje za polaganje godišnjeg ispita.

0,4 1. Praktični (godišni) ispit

Godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ocjenjuje se zalaganje i ukupni učinak studenta na pokusima, nastupima i završnoj izvedbi.

5 10

Priprema javnog nastupa

1 1. Javni nastup

Minimalno dvije javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

12,5 25

Redovito pohađanje nastave,Čitanje stručne literature.

1 1,2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Vježbanje i samostalan i zajednički rad,Slušanje snimki (CD,DVD).

1,2 Praktični rad

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, te kvaliteta obavljenih zadataka

15 30

4(2+2) 50 100

30

Page 31:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KOMORNA GLAZBA Šifra: KP403 Semestar: 6. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Sadržaj predmeta čine djela svih stilova originalno skladana za instrumentalne i vokalno instrumentalne sastave, čiji popis broji preko 1300 jedinica. Strani autori: E.Grieg, A.Dvorak, P.Hindemith, C.Saint-Saens, G.Bizet, E.Satie, G.Faure, i dr. Hrvatski autori: suvremeni hrvatski skladatelji. Komorna djela: G.Rossini, F.Schubert, M.Glinka, J.Brahms i dr.Cilj predmeta: Stjecanje znanja i umijeća skupnog muziciranja u različitim komornim instrumentalnim i instrumentalno vokalnim sastavima. Savladavanje interpretacijskih rješenja primjerenih izvođenju komornih navedenih autora. Priprema i javna izvedba odabrane komorne skladbe na ispitu u trajanju od najviše 30 minuta.Literatura: Prema sadržaju predmetaNačin polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni praktični X

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Razvijati sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumenata te njihove prezentacije,3. Unaprijediti te izgraditi produkciju i oblikovanje tona i uspostaviti stabilnost intonacije

unutar ansambla,4. Definirati repertoar za različite komorne ansamble,5. Stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija te umjeti vrednovati

odslušane primjere,6. Detaljno prikazati poznavanje elemenata glazbe , njihovu interakciju i načela njihove

organizacije.

31

Page 32:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pripremanje za kolokvij na kraju zimskog semestra.

0,4 1. Kolokvij Praćenje radastudenata kroz godinu (na nastavi, produkcijama).

5 10

Pripremanje za polaganje godišnjeg ispita.

0,4 1. Praktični (godišni) ispit

Godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ocjenjuje se zalaganje i ukupni učinak studenta na pokusima, nastupima i završnoj izvedbi.

5 10

Priprema javnog nastupa

1 1. Javni nastup

Minimalno dvije javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

12,5 25

Redovito pohađanje nastave,Čitanje stručne literature.

1 1,2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Vježbanje i samostalan i zajednički rad,Slušanje snimki (CD,DVD).

1,2 Praktični rad

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, te kvaliteta obavljenih zadataka

15 30

4(2+2) 50 100

32

Page 33:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KOMORNA GLAZBA Šifra: KP503 Semestar: 7. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Sadržaj predmeta čine djela svih stilova originalno skladana za instrumentalne i vokalno instrumentalne sastave, čiji popis broji preko 1300 jedinica. Strani autori: P.Hindemith, C.Saint-Saens, G.Bizet, E.Satie, G.Faure. Skladbe 20. stoljeća. Hrvatski autori: praizvedba suvremenog hrvatskog autora (može biti i studentski rad). Komorna djela suvremenih skladatelja.Cilj predmeta: Stjecanje znanja i umijeća skupnog muziciranja u različitim komornim instrumentalnim i instrumentalno vokalnim sastavima. Savladavanje interpretacijskih rješenja primjerenih izvođenju komornih navedenih autora. Priprema i javna izvedba odabrane komorne skladbe na kolokviju u trajanju od najviše 15 minuta.Literatura: Prema sadržaju predmetaNačin polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Student je sposoban, na visokoj razini, sluhom prepoznavati kompleksan glazbeni

materijal, pamtiti ga i njime manipulirati,3. Poznaje kapitalna djela povijesnihi suvremenih glazbenih stilova u domeni komorne

glazbe te je reduciran opisati njihovu ulogu u razvoju glazbenog stvaralaštva,4. Poznaje osnove zajedničkog muziciranja i u stanju je to umijeće primijeniti u izvedbi

odabranih djela,5. Ima razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumentirati njihove prezentacije

široj javnosti,6. Svjestan je neverbalne komunikacije sa ostalim članovima ansambla,sposoban je čuti

zajednički zvuk sastava te prilagoditi svoju izvedbu intonacijom,dinamikom i bojom

33

Page 34:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

tona.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pripremanje za kolokvij na kraju zimskog semestra.

0,4 1,2. Kolokvij Praćenje rada studenata kroz godinu (na nastavi, produkcijama).

5 10

Pripremanje za polaganje godišnjeg ispita.

0,4 1,2. Praktični (godišni) ispit

Godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ocjenjuje se zalaganje i ukupni učinak studenta na pokusima, nastupima i završnoj izvedbi.

5 10

Priprema javnog nastupa.

1 1,2. Javni nastup

Minimalno dvije javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

12,5 25

Redovito pohađanje nastave, Čitanje stručne literature.

1 2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Vježbanje i samostalan te zajednički rad, Slušanje snimki (CD,DVD).

1,2 1,2,3,4,5,6. Praktičnirad Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, te kvaliteta obavljenih zadataka

15 30

4(2+2) 50 100

34

Page 35:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KOMORNA GLAZBA Šifra: K603 Semestar: 8. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Konstantin KrasnitskiSadržaj predmeta: Sadržaj predmeta čine djela svih stilova originalno skladana za instrumentalne i vokalno instrumentalne sastave, čiji popis broji preko 1300 jedinica. Strani autori: izbor 4 skladbe raznih stilskih razdoblja. Hrvatski autori: 2 značajne skladbe suvremenih hrvatskih skladatelja. Komorna djela: 2 značajne skladbe stilskih razdoblja po izboru.Cilj predmeta: Stjecanje znanja i umijeća skupnog muziciranja u različitim komornim instrumentalnim i instrumentalno vokalnim sastavima. Savladavanje interpretacijskih rješenja primjerenih izvođenju komornih navedenih autora. Priprema i javna izvedba odabrane komorne skladbe na ispitu u trajanju od najviše 50 minuta.Literatura: Prema sadržaju predmetaNačin polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni praktični X

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. Javni satovir.b. Ishod učenja1. Izvoditi na javnom nastupu,2. Student je sposoban, na visokoj razini, sluhom prepoznavati kompleksan glazbeni

materijal, pamtiti ga i njime manipulirati,3. Poznaje kapitalna djela povijesnihi suvremenih glazbenih stilova u domeni komorne

glazbe te je reduciran opisati njihovu ulogu u razvoju glazbenog stvaralaštva,4. Poznaje osnove zajedničkog muziciranja i u stanju je to umijeće primijeniti u izvedbi

odabranih djela,5. Ima razvijenu sposobnost kritičkog razvijanja ideja i argumentirati njihove prezentacije

široj javnosti,6. Svjestan je neverbalne komunikacije sa ostalim članovima ansambla,sposoban je čuti

35

Page 36:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

zajednički zvuk sastava te prilagoditi svoju izvedbu intonacijom,dinamikom i bojom tona.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pripremanje za kolokvij na kraju zimskog semestra.

0,4 1,2. Kolokvij Praćenje rada studenata kroz godinu (na nastavi, produkcijama).

5 10

Pripremanje za polaganje godišnjeg ispita.

0,4 1,2. Praktični (godišni) ispit

Godišnji ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ocjenjuje se zalaganje i ukupni učinak studenta na pokusima, nastupima i završnoj izvedbi.

5 10

Priprema javnog nastupa.

1 1,2. Javni nastup

Minimalno dvije javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

12,5 25

Redovito pohađanje nastave, Čitanje stručne literature.

1 2,3,4,5,6. Pohađanje nastave

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

12,5 25

Vježbanje i samostalan te zajednički rad, Slušanje snimki (CD,DVD).

1,2 1,2,3,4,5,6. Praktičnirad Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, te kvaliteta obavljenih zadataka

15 30

4(2+2) 50 100

36

Page 37:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: KOREPETICIJA Šifra: KP104 Semestar: 7. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Ante Blažević,umj.suradnikSadržaj predmeta: Solo pjesme za glas i klavir iz raznih stilskih razdoblja. Značajni vokalni ciklusi. Solo pjesme hrvatskih skladatelja. Praizvedba skladbe za glas i klavir suvremenog hrvatskog skladatelja (može biti i studentski rad). Priprema i javna izvedba 2 odabranih solo pjesama ili javna izvedba odabranog vokalnog ciklusa u cjelosti na kolokviju.Cilj predmeta: Pratnja studenata i upoznavanje glazbene literature na studiju Pjevanja te upoznavanje sa specifičnostima pojedinih glasova. Literatura: Prema sadržaju predmeta.Način polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokviji.r.b. Ishod učenja1. Pripremiti,uvježbati klavirsku pratnju uz solista(Pjevača,instrumentalista)2. Zapamtiti i primijeniti pravila klavirske pratnje uz instrument ili solo glas3. Reproducirati pripremljen program(Ispit,javni nastup)

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Uvježbavanje i reprodukcija klavirskih

2 1-3 Ispit(Koncert) Kontinuirano praćenje obveza

50 100

37

Page 38:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

korepeticija

2 ECTS

50 100

Predmet: KOREPETICIJA Šifra: KP204 Semestar: 8. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Ante Blažević,umj.suradnikSadržaj predmeta: Operne arije. Operne arije hrvatskih skladatelja. Solo pjesme, vokalni ciklusi i operne arije raznih stilskih razdoblja. Priprema i javna izvedba odabranog programa za glas i klavir na ispitu, u trajanju od najviše 30 minuta. Cilj predmeta: Pratnja studenata i upoznavanje glazbene literature na pjevačkom odsjeku Glazbene umjetnosti te upoznavanje sa specifičnostima glasova. Literatura: Prema sadržaju predmeta.Način polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni praktični x

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni kolokvijir.b. Ishod učenja1. Pripremiti,uvježbati klavirsku pratnju uz solista(Pjevača,instrumentalista)2. Zapamtiti i primijeniti pravila klavirske pratnje uz instrument ili solo glas3. Reproducirati pripremljen program(Ispit,javni nastup)

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Uvježbavanje i reprodukcija klavirskih korepeticija

2 1-3 Ispit(Koncert) Kontinuirano praćenje obveza

50 100

38

Page 39:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

2 ECTS

50 100

Predmet: POZNAVANJE KLAVIRSKE LITERATURE Šifra: KP105 Semestar: 5. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red.prof.art. Sanja DrakulićSadržaj predmeta: Najstariji izvori klavirske glazbe: «Il Transilvano» G. Dirute, engleski virginalisti, talijanski čembalisti, francuski clavecinisti, klavirska glazba 17.-18. st. U Njemačkoj, J. S. Bach. Galantni stil (Bachovi sinovi), J. Haydn (periodizacija Haydnovih sonata), W. A. Mozart (klavirska faktura sonata i koncerata), M. Clementi (razvoj virtuozne tehnike). Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s glavnim djelima klavirske literature, što će im biti od velike pomoći u pedagoškom radu i u izboru koncertnog programa.Literatura: Ajnštajn A., Mozart, Nolit, Beograd, 1987. Bach C. P. E., Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Berlin 1753. Burge D., Twentieth – Century Piano Music, Schirmer, New York, 1990. Cortot A., La Musique Francais de Piano, Paris, 1944. Način polaganja ispita:kolokvij

pismeniusmeni X praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. Prepoznavanje zadanog slušnog primjera.r.b. Ishodi učenja1. prepoznavati, razlikovati i definirati specifičnosti klavirske literature kroz određena

povijesna razdoblja 2. argumentirati vrednovanje stilske izvedbe3. razvijati i kombinirati primjenu tehničke vještine na pijanistički repertoar4. primijeniti stečena znanja u samostalnom kreiranju vlastite interpretacije klavirske

39

Page 40:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

literature svih razdoblja

Aktivnosti studenata

ECTS

Ishod učenja **

Nastavna Aktivnost*

Metoda procjenjivanja

Bodovimin max

-pohađanje predavanja 1 4 pohađanje nastave

evidencija 5 10

- reprodukcija na klaviru zadanih tema iz klavirske literature

1 1-3 kolokvij evaluacija prezentacije

5 10

- izrađivanje domaćih zadataka: iz analize povijesnih izvora (10 zadaća), iz analize stilske izvedbe (3 zadaće), iz primjenjivih tehničkih vještina (2 zadaće)

1,20

1,2,3 praktični rad kontinuirano praćenje obaveza, evaluacija istraživačkog dijela i procjena napretka studenta tijekom godine

20 40

-proučavanje, prepoznavanje, razlikovanje i definiranje specifičnosti klavirske literature i stilske izvedbe kroz povijest

0,80

1-4 usmeni ispit opisivanje i analiza audio-vizualnih materijala korištenih tijekom predavanja i dostupnih na mrežnim stranicama

20 40

4 50 100Predmet: POZNAVANJE KLAVIRSKE LITERATURE Šifra: KP205 Semestar: 6. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red.prof.art. Sanja DrakulićSadržaj predmeta: L. Van Beethoven (faktura sonata i koncerata). Rani romantizam: C. M. Weber, F. Mendelssohn; F. Schubert R. Schumann (vokalni ciklusi i veza s programnim klavirskim ciklusima), F. Chopin (karakteristike klavirskog sloga)Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s glavnim djelima klavirske literature, što će im biti od velike pomoći u pedagoškom radu i u izboru koncertnog programa.Literatura: Couperin F., L’ art de toucher le clavecin, Paris, 1717. Dolmetsch A., The interpretation of the Music of the XVII and XVIII Centuries,Novello, London, 1946. Gillespie J., Five Centuries of Keyboard Music, Dover, New York, 1965. Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni X usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. Prepoznavanje zadanog slušnog primjera.r.b. Ishodi učenja1. prepoznavati, razlikovati i definirati specifičnosti klavirske literature kroz određena

povijesna razdoblja 2. argumentirati vrednovanje stilske izvedbe3. razvijati i kombinirati primjenu tehničke vještine na pijanistički repertoar4. primjeniti stečena znanja u samostalnom kreiranju vlastite interpretacije klavirske

literature svih razdoblja

40

Page 41:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Aktivnosti studenata

ECTS

Ishod učenja **

Nastavna Aktivnost*

Metoda procjenjivanja

Bodovimin max

-pohađanje predavanja 1 4 pohađanje nastave

evidencija 5 10

- reprodukcija na klaviru zadanih tema iz klavirske literature

1 1-3 kolokvij evaluacija prezentacije

5 10

- izrađivanje domaćih zadataka: iz analize povijesnih izvora (10 zadaća), iz analize stilske izvedbe (3 zadaće), iz primjenjivih tehničkih vještina (2 zadaće)

1,20

1,2,3 praktični rad kontinuirano praćenje obaveza, evaluacija istraživačkog dijela i procjena napretka studenta tijekom godine

20 40

-proučavanje, prepoznavanje, razlikovanje i definiranje specifičnosti klavirske literature i stilske izvedbe kroz povijest

0,80

1-4 usmeni ispit opisivanje i analiza audio-vizualnih materijala korištenih tijekom predavanja i dostupnih na mrežnim stranicama

20 40

4 50 100

Predmet: KONCERTNA PRAKSAŠifra: KP106 Semestar: 5. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja vježbe seminari

Nositelj predmeta: nema nositeljaSadržaj predmeta: Kolegij Koncertna praksa koncipiran je kao jedan od ključnih segmenata umjetničke izobrazbe koncertantnog umjetnika. U svojem sadržaju, tijekom I. Semestra slušanja, kolegij je profiliran sadržajem koji teži obuhvatiti što savršeniji sklop svih segmenata umjetničke i nekih drugih djelatnosti, okupljenih u ličnosti samog reproduktivnog umjetnika. Cilj predmeta: Najdirektniji cilj kolegija Koncertna praksa jest osposobiti kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertantnu umjetničku djelatnost.Literatura: Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba ka određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni X usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. r.b. Ishod učenja1. pripremiti program za javni nastup -koncert2. reproducirati pripremljeni program pred auditorijem

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

41

Page 42:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Reprodukcija pripremljenog glazbenog programa

4 1-2Javni nastup -koncert

Evaluacija javne glazbene izvedbe

60 100

4ECTS

Predmet: KONCERTNA PRAKSAŠifra: KP206 Semestar: 6. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja vježbe seminari

Nositelj predmeta: nema nositeljaSadržaj predmeta: Umjetnik se kao takav, a tijekom svoje koncertantne djelatnosti, susreće ne samo sa izvedbom djela već i tehničkim koncipiranjem svojih nastupa, doziranjem, razvrstavanjem, uklapanjem i načinom javnog prikazivanja skladbi koje izvodi. Sadržaj kolegija prikazao bi studentu raznolike vrste sročnosti koncertnog programa, idelne relacije određenih glazbenih stilova tijekom izvedbe koncerta, planiranje koncertnih aktivnosti s obzirom na vrstu koncertnog programa te njegovu lokaciju. Analiza i obrazlaganje cjelokupne koncepcije solističkog koncertnog programa.Cilj predmeta: Teži se osposobljavanju ka uspješnom usklađivanju svih umjetničkih i umjetničko organizacijskih izazova koji se, nedvojbeno, nalaze u složenoj strukturi koncertantne aktivnosti svakog reproduktivnog glazbenika, tako i umjetnika klavirista. Literatura: Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba ka određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. Način polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni X praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. r.b. Ishod učenja1. pripremiti program za javni nastup -koncert2. reproducirati pripremljeni program pred auditorijem

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti Udio Ishod Nastavna Metoda Bodovi

42

Page 43:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

studenata ECTS učenja **

aktivnost procjenjivanja min max

Reprodukcija pripremljenog glazbenog programa

4 1-2Javni nastup -koncert

Evaluacija javne glazbene izvedbe

60 100

4ECTS

Predmet: KONCERTNA PRAKSAŠifra: KP306 Semestar: 7. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja vježbe seminari

Nositelj predmeta: nema nositeljaSadržaj predmeta: Umjetnik se kao takav, a tijekom svoje koncertantne djelatnosti, susreće ne samo sa izvedbom djela već i tehničkim koncipiranjem svojih nastupa, doziranjem, razvrstavanjem, uklapanjem i načinom javnog prikazivanja skladbi koje izvodi. Kolegij u svojoj prikazbi sadrži i niz umjetničko organizacijskih detalja vezanih uz koncertantnu djelatnost. Analiza i obrazlaganje koncepcije kvalitetnog koncertnog programa uz više sudionika tijekom izvedbe. Samostalna izradba programskog materijala.Cilj predmeta: Najdirektniji cilj kolegija Koncertna praksa jest osposobiti kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertantnu umjetničku djelatnost. Koncipiranje kvalitetnog koncertnog programa, samostalna izrada programskog materijala.Literatura: Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba ka određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni X usmeni praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. r.b. Ishod učenja1. pripremiti program za javni nastup -koncert2. reproducirati pripremljeni program pred auditorijem3. organizirati izvedbu klavirskog koncerta

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

43

Page 44:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Reprodukcija pripremljenog glazbenog programa ,Organizacija koncerta

4 1-3Javni nastup -koncert

Evaluacija javne glazbene izvedbe

60 100

4ECTS

Predmet: KONCERTNA PRAKSAŠifra: KP406 Semestar: 8. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja Vježbe seminari

Nositelj predmeta: nema nositeljaSadržaj predmeta: Nadogradnja uspješne koncertne prakse umjetnika kao pojedinca sadrži širenje uspješnosti istoga, a li i uvrštava kvalitetnu regulaciju koncertne prakse umjetnika solista u interakciji s većim izvođačkim tijelom (npr. komornim ili većim od toga). Cilj predmeta: Teži se osposobljavanju ka uspješnom usklađivanju svih umjetničkih i umjetničko organizacijskih izazova koji se, nedvojbeno, nalaze u složenoj strukturi koncertantne aktivnosti svakog reproduktivnog glazbenika, tako i umjetnika klavirista. Literatura: Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba ka određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. Način polaganja ispita:kolokvij pismeni usmeni X praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. r.b. Ishod učenja1. pripremiti program za javni nastup -koncert2. reproducirati pripremljeni program pred auditorijem3. organizirati izvedbu klavirskog koncerta

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

44

Page 45:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

** min max

Reprodukcija pripremljenog glazbenog programa ,Organizacija koncerta

4 1-3Javni nastup -koncert

Evaluacija javne glazbene izvedbe

60 100

4ECTS

Predmet: SOLFEGGIO Šifra: ZP101 Semestar: 1 ECTS: 2Status predmeta:Obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Oliver Oliver, v. predavačSadržaj predmeta: Intonativna kretanja u okviru dijatonike. Razvijanje i učvršćivanje osjećaja za tonalitet kao sintaktičke osovine glazbenog jezika. Pjevanje: tonalni glazbeni primjeri s alteracijama i bez njih; primjeri s dijatonskim, modulacijama; primjeri za učvršćivanje glazbenih pojmova – intervala, ljestvica, rastavljenih akorda i sl. Diktati: jednoglasni nemodulativni i modulativni dijatonski primjeri, te primjeri s primjenom alteracija. Slušanje i identificiranje pojedinačnih tonova u nizu.Cilj predmeta: Razvijanje, obogaćivanje i usavršavanje znanja glazbenog jezika na osnovi razvijanja, učvršćivanja, usavršavanja i uspostavljanja (stjecanja) novih glazbenojezičnih (zvučnih akustičkih) pojmova i predodžbi.Literatura:Primjeri iz glazbene literatureB. i N. Devčić: Intervali, Ritam, Solfeggio, Sv. 1., Zagreb, Muzička akademija u Zagrebu, 1979., 1981.A. Marković: 222 teme za solfeggioV. Tomerlin: SolfeggioNačin polaganja ispita:Kolokvij X Pismeni X Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.r.b. Ishod učenja1. Prepoznati vrstu i definirati specifičnosti dur i mol ljestvica, intervala, vrstu i oblik svih

45

Page 46:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

trozvuka u tonalitetu i izvan njega2. Intonirati intervale i trozvuke u tonalitetu, i na zadanom tonu, sa i/ili bez prethodne

intonativne reference 3. Prepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz

glazbene literature, sa i/ili bez prethodne intonativne reference5. Zapisati intervalski, harmonijski, ritamski, te jednoglasni i dvoglasni melodijsko-ritamski

diktat iz glazbene literature

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

- povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu- diskutiranje- zaključivanje i predlaganje- izvedba zadanog primjera

0,40 1-3 Aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog uz računalnu aplikaciju

0,80 1-4 Domaći zadaci

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- usmena i pismena prezentacija zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom semestra

1,10 4,5 Kolokvij Evaluacija svakog segmenta

15 30

- usmena i pismena prezentacija zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih

1,70 4,5 Ispit/pismeni i usmeni/

Evaluacija svakog segmenta

20 40

46

Page 47:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

tijekom godine4 ECTS

50 100

Predmet: SOLFEGGIO Šifra: ZP201 Semestar: 2 ECTS: 2Status predmeta:Obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Oliver Oliver, v. predavačSadržaj predmeta: Intonativna kretanja u okviru dijatonike. Razvijanje i učvršćivanje osjećaja za tonalitet kao sintaktičke osovine glazbenog jezika. Pjevanje: tonalni glazbeni primjeri s alteracijama i bez njih; primjeri s dijatonskim, modulacijama; primjeri za učvršćivanje glazbenih pojmova – intervala, ljestvica, rastavljenih akorda i sl. Diktati: jednoglasni nemodulativni i modulativni dijatonski primjeri, te primjeri s primjenom alteracija. Slušanje i identificiranje pojedinačnih tonova u nizu. Dvoglasni dijatonski modulativni diktati. Ritamske vježbe i diktati.Cilj predmeta: Razvijanje, obogaćivanje i usavršavanje znanja glazbenog jezika na osnovi razvijanja, učvršćivanja, usavršavanja i uspostavljanja (stjecanja) novih glazbenojezičnih (zvučnih akustičkih) pojmova i predodžbi.Literatura:V. Tomerlin: SolfeggioG. Fridkin: Muzički diktatD. Divjaković: Jednoglasni diktati s prijelazima iz G ključa u F ključ i obrnuto unutar istog primjeraD. Divjaković: Dvoglasni diktatiNačin polaganja ispita:Kolokvij X Pismeni X Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

47

Page 48:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

r.b. Ishod učenja1. Prepoznati vrstu i definirati specifičnosti dur i mol ljestvica, intervala, vrstu i oblik svih

trozvuka u tonalitetu i izvan njega2. Intonirati intervale i trozvuke u tonalitetu, i na zadanom tonu, sa i/ili bez prethodne

intonativne reference 3. Prepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz

glazbene literature, sa i/ili bez prethodne intonativne reference5. Zapisati intervalski, harmonijski, ritamski, te jednoglasni i dvoglasni melodijsko-ritamski

diktat iz glazbene literature

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

- povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu- diskutiranje- zaključivanje i predlaganje- izvedba zadanog primjera

0,40 1-3 Aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog uz računalnu aplikaciju

0,80 1-4 Domaći zadaci

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- usmena i pismena prezentacija zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom semestra

1,10 4,5 Kolokvij Evaluacija svakog segmenta

15 30

- usmena i pismena prezentacija zadanih primjera u obimu znanja i

1,70 4,5 Ispit/pismeni i usmeni/

Evaluacija svakog segmenta

20 40

48

Page 49:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

vještina usvojenih tijekom godine

4 ECTS

50 100

Predmet: SOLFEGGIO Šifra: ZP301 Semestar: 3. ECTS: 2Status predmeta:Obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Oliver Oliver, v. predavačSadržaj predmeta: Intonativna kretanja u okviru dijatonike s većom uporabom kromatike, dijatonskih i kromatskih modulacija. Pjevanje: tonalni primjeri s alteracijama; primjeri s dijatonskim i kromatskim modulacijama; primjeri za osamostaljivanje glazbenih pojmova (intervala, melodijskih formula, rastavljenih akorda) od tonalne sintakse, s postepenim napuštanjem tonaliteta. Diktati: jednoglasni modulativni primjeri s primjenom kromatike; Ritamske vježbe i ritamski diktati. Stari ključevi parlato.Cilj predmeta: Razvijanje, obogaćivanje i usavršavanje znanja glazbenog jezika na osnovi razvijanja, učvršćivanja, usavršavanja i uspostavljanja (stjecanja) novih glazbenojezičnih (zvučnih akustičkih) pojmova i predodžbi.Literatura:D. Divjaković: Jednoglasni diktati s prijelazima iz G ključa u F ključ i obrnuto unutar istog primjeraD. Divjaković: Dvoglasni diktatiD. Divjaković: Troglasni i četveroglasni diktatiE. Leonova: Polifoni solfeggio (dvoglasje i troglasje) – Lenjingrad „Muzika“ 1990.Način polaganja ispita:Kolokvij X Pismeni X Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

49

Page 50:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

r.b. Ishod učenja1. Prepoznati i definirati specifičnosti modusa, intervala, vrstu i oblik svih trozvuka, te

durskih i molskih četverozvuka u tonalitetu i izvan njega2. Intonirati moduse, intervale, trozvuke i durske i molske četverozvuke u tonalitetu i na

zadanom tonu, sa i/ili bez prethodne intonativne reference3. Prepoznati i definirati nepravilne ritamske vrste i promjene metra4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju modulativnog primjera iz glazbene

literature, sa i/ili bez prethodne intonativne reference5. Zapisati intervalski, harmonijski, ritamski, te jednoglasni, dvoglasni i troglasni

melodijsko-ritamski diktat iz glazbene literature

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

- povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu- diskutiranje- zaključivanje i predlaganje- izvedba zadanog primjera

0,40 1-3 Aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog uz računalnu aplikaciju

0,80 1-4 Domaći zadaci

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- usmena i pismena prezentacija zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom semestra

1,10 4,5 Kolokvij Evaluacija svakog segmenta

15 30

- usmena i pismena prezentacija zadanih primjera u obimu znanja i

1,70 4,5 Ispit/pismeni i usmeni/

Evaluacija svakog segmenta

20 40

50

Page 51:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

vještina usvojenih tijekom godine

4 ECTS

50 100

Predmet: SOLFEGGIO Šifra: ZP401 Semestar: 4. ECTS: 2Status predmeta:Obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Oliver Oliver, v. predavačSadržaj predmeta: Intonativna kretanja u okviru dijatonike s većom uporabom kromatike, dijatonskih i kromatskih modulacija. Pjevanje: tonalni primjeri s alteracijama; primjeri s dijatonskim i kromatskim modulacijama; primjeri za osamostaljivanje glazbenih pojmova (intervala, melodijskih formula, rastavljenih akorda) od tonalne sintakse, s postepenim napuštanjem tonaliteta. Diktati: jednoglasni modulativni primjeri s primjenom kromatike; jednostavni troglasni primjeri; slušanje i identifikacija pojedinačnih tonova zadanih u nizu; slušna identifikacija troglasnih harmonijskih progresija u dijatonici. Ritamske vježbe i ritamski diktati. Stari ključevi parlato.Cilj predmeta: Razvijanje, obogaćivanje i usavršavanje znanja glazbenog jezika na osnovi razvijanja, učvršćivanja, usavršavanja i uspostavljanja (stjecanja) novih glazbenojezičnih (zvučnih akustičkih) pojmova i predodžbi.Literatura:D. Divjaković: Jednoglasni diktati s prijelazima iz G ključa u F ključ i obrnuto unutar istog primjeraD. Divjaković: Dvoglasni diktatiD. Divjaković: Troglasni i četveroglasni diktatiE. Leonova: Polifoni solfeggio (dvoglasje i troglasje) – Lenjingrad „Muzika“ 1990.Lazzari: Solfeggi cantatiNačin polaganja ispita:

51

Page 52:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Kolokvij X Pismeni X Usmeni X praktičniNačin praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.r.b. Ishod učenja1. Prepoznati i definirati specifičnosti modusa, intervala, vrstu i oblik svih trozvuka, te

durskih i molskih četverozvuka u tonalitetu i izvan njega2. Intonirati moduse, intervale, trozvuke i durske i molske četverozvuke u tonalitetu i na

zadanom tonu, sa i/ili bez prethodne intonativne reference3. Prepoznati i definirati nepravilne ritamske vrste i promjene metra4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju modulativnog primjera iz glazbene

literature, sa i/ili bez prethodne intonativne reference5. Zapisati intervalski, harmonijski, ritamski, te jednoglasni, dvoglasni i troglasni

melodijsko-ritamski diktat iz glazbene literature

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

- povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu- diskutiranje- zaključivanje i predlaganje- izvedba zadanog primjera

0,40 1-3 Aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog uz računalnu aplikaciju

0,80 1-4 Domaći zadaci

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- usmena i pismena prezentacija zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom semestra

1,10 4,5 Kolokvij Evaluacija svakog segmenta

15 30

- usmena i pismena prezentacija zadanih

1,70 4,5 Ispit/pismeni i usmeni/

Evaluacija svakog segmenta

20 40

52

Page 53:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom godine

4 ECTS

50 100

Predmet: HARMONIJA Šifra: ZP102 Semestar: 1. ECTS: 3Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof. art. Sanda Majurec

Sadržaj predmeta: Osnove teorije glazbe neophodne za svladavanje harmonije. Povijesni i estetski aspekti harmonije. Osnovni pojmovi i načela harmonije (vrste akorda i njihovo postavljanje u četveroglasnom slogu; srodnost akorda i njihovo spajanje; kadence; akordički i neakordički tonovi). Tretman pojedinih vrsta akorada u četveroglasnom slogu (kvintakord i njegovi obrati, sepakord i njegovi obrati, nonakord). Izrada didaktičkih zadataka (harmonizacija zadanih basova i soprana, izrada modulacija - jednostavniji primjeri). Analiza djela iz glazbene literature baroka, klasike i romantike (jednostavnija djela vokalne i instrumentalne glazbe).Cilj predmeta: Ovladavanje osnovama harmonije, tj. načelima i tehnikama ove glazbene discipline. U okviru postavljene zadaće, student se osposobljava za izradu lakših harmonijskih zadataka (harmonizaciju zadanog soprana, obilježenog i neobilježenog basa, svih vrsta modulacija) te svladava znanja potrebna za harmonijsku analizu glazbene literature baroknog, klasičnog i romantičkog razdoblja. Navedene vještine su neophodne za studij vokalne i instrumentalne glazbe na svim odsjecima, posebno radi razumijevanja glazbenih djela, kao i njihove odgovarajuće interpretacije.Literatura:Obvezna literatura: Devčić, N., Harmonija, Zagreb, 1975.Lhotka, F., Harmonija I., II., Zagreb, 1948.

53

Page 54:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Ruždjak, M., Zbirka primjera za harmonijsku analizu, Zagreb, MA i MIC, 1988.Dopunska literatura:W. Piston: Armonia, E. D. T. Edizinoi di Torino, Torino, 1989 per l'edizione italiana; D. Despić: Kontrast tonaliteta, Beograd 1989. J. Haydn, W. A. Mozart i L. van Beethoven: Sonate za klavir, komorna glazba; J. S. Bach: Korali; J. S. Bach i G. F. Haendel: Kantate; F. Schubert: Solo – pjesmeNačin polaganja ispita:Kolokvij Pismeni x Usmeni x praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishodi učenja1. prepoznati i definirati oblik i vrstu akorda i melodijskih linija u tonalitetu2. analizirati zadanu melodijsku liniju i napisati odgovarajuću harmonijsku progresiju u

didaktičkom slogu3. diskutirati o mogućnostima harmonijskih progresija, oblikovanjima melodijskih linija i

vrstama i oblicima akorda4. izraditi samostalni modulativni stavak u zadanim tonalitetima5. primijeniti stečena znanja u analizi glazbene literature6. razvijati vlastiti glazbeni vokabular i glazbeni ukus

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

- povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu- diskutiranje- zaključivanje i predlaganje- izvedba izrađenog primjera

0,4 1 - 6 Aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog u izradi zadanih primjera

1,60 1,2,4 Domaći zadaci

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih

2 1,2,4 Kolokvij Evaluacija svakog segmenta

15 30

54

Page 55:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

tijekom semestra- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom godine

2 1,2,4 Pismeni ispit Evaluacija svakog segmenta

20 40

6 ECTS

50 100

Predmet: HARMONIJA Šifra: ZP202 Semestar: 2. ECTS: 3Status predmeta:obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof. art. Sanda MajurecSadržaj predmeta: Izučavanje povijesnih i estetskih aspektata harmonije. Osnovni pojmovi i načela harmonije (vrste akorda i njihovo postavljanje u četveroglasnom slogu; srodnost akorda i njihovo spajanje; kadence; akordički i neakordički tonovi). Tretman pojedinih vrsta akorada u četveroglasnom slogu (kvintakord i njegovi obrati, sepakord i njegovi obrati, nonakord). Posebnosti povećanog sekstakorda, povećanog kvintsekstakorda, povećanog sekundakorda, napuljskog sekstakorda, smanjenog septakorda. Kromatika i enharmonija. Modulacije. Izrada didaktičkih zadataka (harmonizacija zadanih basova i soprana, izrada modulacija - jednostavniji primjeri). Analiza djela iz glazbene literature baroka, klasike i romantike (jednostavnija djela vokalne i instrumentalne glazbe). Cilj predmeta: Ovladavanje osnovama harmonije, tj. načelima i tehnikama ove glazbene discipline. U okviru postavljene zadaće, student se osposobljava za izradu lakših harmonijskih zadataka (harmonizaciju zadanog soprana, obilježenog i neobilježenog basa, svih vrsta modulacija) te svladava znanja potrebna za harmonijsku analizu glazbene literature baroknog, klasičnog i romantičkog razdoblja. Navedene vještine su neophodne za studij vokalne i instrumentalne glazbe na svim odsjecima, posebno radi razumijevanja glazbenih djela, kao i njihove odgovarajuće interpretacije.Literatura:Obvezna literatura:

55

Page 56:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Devčić, N., Harmonija, Zagreb, 1975.Lhotka, F., Harmonija I., II., Zagreb, 1948.Ruždjak, M., Zbirka primjera za harmonijsku analizu, Zagreb, MA i MIC, 1988.Dopunska literatura: W. Piston: Armonia, E. D. T. Edizinoi di Torino, Torino, 1989 per l'edizione italiana; D. Despić: Kontrast tonaliteta, Beograd 1989. J. Haydn, W. A. Mozart i L. van Beethoven: Sonate za klavir, komorna glazba; J. S. Bach: Korali; J. S. Bach i G. F. Haendel: Kantate; F. Schubert: Solo – pjesmeNačin polaganja ispita:kolokvij Pismeni x Usmeni x praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishodi učenja1. prepoznati i definirati oblik i vrstu akorda i melodijskih linija u tonalitetu2. analizirati zadanu melodijsku liniju i napisati odgovarajuću harmonijsku progresiju u

didaktičkom slogu3. diskutirati o mogućnostima harmonijskih progresija, oblikovanjima melodijskih linija i

vrstama i oblicima akorda4. izraditi samostalni modulativni stavak u zadanim tonalitetima5. primijeniti stečena znanja u analizi glazbene literature6. razvijati vlastiti glazbeni vokabular i glazbeni ukus

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

- povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu- diskutiranje- zaključivanje i predlaganje- izvedba izrađenog primjera

0,4 1 - 6 Aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog u izradi zadanih primjera

1,60 1,2,4 Domaći zadaci

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i

2 1,2,4 Kolokvij Evaluacija svakog segmenta

15 30

56

Page 57:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

vještina usvojenih tijekom semestra- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom godine

2 1,2,4 Pismeni ispit Evaluacija svakog segmenta

20 40

6 ECTS

50 100

Predmet: POLIFONIJAŠifra: ZP103 Semestar: 3. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof. art. Davor BobićSadržaj predmeta: Vokalna polifonija: pisanje slobodnih polifonih (dvoglasnih i troglasnih) stavaka te kanona, moteta ili madrigala na zadani tekst u stilu renesanse te proučavanje polifonih djela iz razdoblja renesanse, baroka, klasike i romantike. Cilj predmeta: Razvijanje polifonog načina mišljenja i smisla za formu polifone i pretežno polifone građe. Razvijanje smisla za razvoj melodijske linije. Bolje razumijevanje polifonih i umjetničkih djela i djela koja u sebi sadržavaju polifone isječke. Literatura: Obvezna literature:G. P. da Palestrina, moteti; O. Di Lasso: moteti, madrigali; Dopunska literature:O. Swindale: Polyphonic Composition; G. P. da Palestrina: Missa papae MarcelliNačin polaganja ispita:kolokvij Pismeni X usmeni X praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. r.b. Ishodi učenja1. Analizirati i definirati vokalnu polifonu skladbu2. Razlikovati različite polifone stilove

57

Page 58:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

3. Prepoznati i usporediti kapitalna djela renesansne i barokne polifonije4. Izraditi (napraviti) samostalni dvoglasni stavak5. Opisati teorijski i praktično pravila izgradnje dvoglasnih polifonih glazbenih vrsta6. Razvijati vlastiti glazbeni vokabular i glazbeni ukus te unutarnji sluh i logiku glazbenog

mišljenja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

-povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu-diskutiranje, zaključivanje i predlaganje-izvedba izrađenog primjera

0,40 1 - 6 Prisustvovanje i aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog u izradi zadanih primjera

0,801,2,4,6 Domaći

zadaciKontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom semestra

1,20 1,2,4,5 Kolokvij /pismeno/

Evaluacija svakog segmenta

15 30

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom godine

1,60 1,2,3,4,5 Pismeno-usmeni ispit

Evaluacija svakog segmenta

20 40

4 50 100

58

Page 59:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

ECTS

Predmet: POLIFONIJAŠifra: ZP203 Semestar: 4. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof. art. Davor BobićSadržaj predmeta: Instrumentalna polifonija: pisanje dvoglasnih i troglasnih fugata i fuga u stilu baroka, klasike i romantike te analiza istovjetnih djela iz literature.Cilj predmeta: Razvijanje polifonog načina mišljenja i smisla za formu polifone i pretežno polifone građe. Razvijanje smisla za razvoj melodijske linije. Bolje razumijevanje polifonih i umjetničkih djela i djela koja u sebi sadržavaju polifone isječke. Literatura: Obvezna literature:J. S. Bach: Dobro ugođeni klavir I i II; W. A. Mozart: Reqiuem; L. Van Beethoven: Klavirske sonate; F. Chopin: Sonata za klavir u b – molu; F. Liszt: Sonata za klavirDopunska literature:A. Schoenberg: Preliminary exercises in Counterpoint; W. A.Mozart, L. Van Beethoven: komorna glazba, Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni X usmeni X praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti. r.b. Ishodi učenja

59

Page 60:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1. Analizirati i definirati vokalnu polifonu skladbu2. Razlikovati različite polifone stilove3. Prepoznati i usporediti kapitalna djela renesansne i barokne polifonije4. Izraditi (napraviti) samostalni dvoglasni stavak5. Opisati teorijski i praktično pravila izgradnje dvoglasnih polifonih glazbenih vrsta6. Razvijati vlastiti glazbeni vokabular i glazbeni ukus te unutarnji sluh i logiku glazbenog

mišljenja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

-povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu-diskutiranje, zaključivanje i predlaganje-izvedba izrađenog primjera

0,40 1 - 6 Prisustvovanje i aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog u izradi zadanih primjera

0,801,2,4,6 Domaći

zadaciKontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom semestra

1,20 1,2,4,5 Kolokvij /pismeno/

Evaluacija svakog segmenta

15 30

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih

1,60 1,2,3,4,5 Pismeno-usmeni ispit

Evaluacija svakog segmenta

20 40

60

Page 61:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

tijekom godine4 ECTS

50 100

Predmet: GLAZBENI OBLICI I STILOVIŠifra: ZP104 Semestar: 3. ECTS: 2Status predmeta:obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof.art. Sanda Majurec, mr.sc. Zdravko Drenjančević, pred.Sadržaj predmeta: Barok. Obrtajni kontrapunkt (posebno dvostruki). Imitacija. Kanon. Dvoglasna i troglasna invencija. Fuga. Dvostruka fuga. Passacaglia. Barokna suita. Barokni koncert. Analize se zasnivaju pretežno na Bachovim i Händlovim djelima.Cilj predmeta: Upoznavanje glazbenih djela iz razdoblja baroka te njihovih formalnih, izražajnih i stilskih značajki. Elementi glazbenog oblika. Pregled karakterističnih glazbenih oblika kroz stilska razdoblja.Literatura:Cipra,M., Glazbeni oblici, Zagreb 1962.Lučić, F., Polifona kompozicija, Zagreb 1955.Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni x Usmeni x praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti.

r.b. Ishod učenja1. Prepoznavati, razlikovati i definirati glazbene oblike, vrste i tehnike iz razdoblja baroka i

klasicizma.2. Slušno prepoznavati glazbene primjere iz razdoblja baroka i klasicizma.3. U fazi primjene moći upotrijebiti stečena znanja u nastavi glazbene kulture i umjetnosti

61

Page 62:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

-prisustvovanje nastavi

0,40 1-3 Prisustvovanje nastavi

Evidencija 5 10

-Analiziranje zadane skladbe,-Usmena prezentacija

0,8 0 1-3 Seminarski rad

Evaluacija navedenih segmenata

10 20

-Proučavanje literature , prepoznavanje, razlikovanje i opisivanje glazbenih oblika navedenih razdoblja

1,40 1 Pismeni ispit Koristit će se notni materijali uporabljeni tijekom predavanja

17,5 35

-Proučavanje literature , prepoznavanje, razlikovanje i opisivanje glazbenih oblika navedenih razdoblja

1,40 1 Usmeni ispit Koristit će se notni materijali uporabljeni tijekom predavanja

17,5 35

4 ECTS

50 100

62

Page 63:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: GLAZBENI OBLICI I STILOVIŠifra: ZP204 Semestar: 4. ECTS: 2Status predmeta:obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof.art. Sanda Majurec, mr.sc. Zdravko Drenjančević, pred.Sadržaj predmeta: Klasika. Motiv. Rad s motivom. Dvotaktna fraza. Rečenica. Perioda. Dvodijelna i trodijelna pjesma. Složena trodijelna pjesma. Rondo. Sonata. Sonatni rondo. Varijacije. Analize se zasnivaju pretežno na Haydnovim, Mozartovim i Beethovenovim sonatama i simfonijama.Cilj predmeta: Upoznavanje glazbenih djela iz razdoblja klasike te njihovih formalnih, izražajnih i stilskih značajki. Elementi glazbenog oblika. Pregled karakterističnih glazbenih oblika kroz stilska razdoblja.Literatura:Cipra,M., Glazbeni oblici, Zagreb 1962.Piston, W., Motivska struktura, New York 1964.Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni x usmeni x praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti.

r.b. Ishod učenja1. Prepoznavati, razlikovati i definirati glazbene oblike, vrste i tehnike iz razdoblja baroka i

klasicizma.2. Slušno prepoznavati glazbene primjere iz razdoblja baroka i klasicizma.3. U fazi primjene moći upotrijebiti stečena znanja u nastavi glazbene kulture i umjetnosti

63

Page 64:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

-prisustvovanje nastavi

0,40 1-3 Prisustvovanje nastavi

Evidencija 5 10

-Analiziranje zadane skladbe,-Usmena prezentacija

0,8 0 1-3 Seminarski rad

Evaluacija navedenih segmenata

10 20

-Proučavanje literature , prepoznavanje, razlikovanje i opisivanje glazbenih oblika navedenih razdoblja

1,40 1 Pismeni ispit Koristit će se notni materijali uporabljeni tijekom predavanja

17,5 35

-Proučavanje literature , prepoznavanje, razlikovanje i opisivanje glazbenih oblika navedenih razdoblja

1,40 1 Usmeni ispit Koristit će se notni materijali uporabljeni tijekom predavanja

17,5 35

4 ECTS

50 100

64

Page 65:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: GLAZBENI OBLICI I STILOVIŠifra: ZP304 Semestar: 5. ECTS: 2Status predmeta:obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof.art. Sanda Majurec, mr.sc. Zdravko Drenjančević, pred.Sadržaj predmeta: Romantika. Melodijska i harmonijska struktura u razdoblju romantike. Popijevka – Schumann, Schubert, Wolf, Mahler i drugi. Minijatura – Mandelssohn, Chopin, Grieg i drugi. Ciklički oblik – Mandelsson, Schuman, Čajkovski, Lizst i drugi. Impresionizam. Melodijska, harmonijska i formalna struktura u razdoblju impresionizma. Debussy: Preludij za klavir: I. i II. Knjiga (po izboru), Gudački kvartet, Faunovo poslijepodne.Cilj predmeta: Upoznavanje glazbenih djela iz razdoblja romantike i impresionizma te njihovih formalnih, izražajnih i stilskih značajki. Elementi glazbenog oblika. Pregled karakterističnih glazbenih oblika kroz stilska razdoblja.Literatura:Cipra,M., Glazbeni oblici, Zagreb 1962.Kohoutek, C. Novodobé skladbené směri v hudbě, Praha 1965.Piston, W., Motivska struktura, New York 1964.Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni x usmeni x praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti.

r.b. Ishod učenja1. Prepoznavati, razlikovati i definirati glazbene oblike, vrste i tehnike iz razdoblja

klasicizma, romantizma i 20 st.2. Slušno prepoznavati glazbene primjere iz razdoblja klasicizma, romantizma i 20 st.3. U fazi primjene moći upotrijebiti stečena znanja u nastavi glazbene kulture i umjetnosti

65

Page 66:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

-prisustvovanje nastavi

0,40 1-3 Prisustvovanje nastavi

evidencija 5 10

-Analiziranje zadane skladbe,-Usmena prezentacija

0,80 1-3 Seminarski rad

Evaluacija navedenih segmenata

10 20

-Proučavanje literature , prepoznavanje, razlikovanje i opisivanje glazbenih oblika navedenih razdoblja

1,40 1 Pismeni ispit Koristit će se notni materijali uporabljenitijekom predavanja

17,5 35

-Proučavanje literature , prepoznavanje, razlikovanje i opisivanje glazbenih oblika navedenih razdoblja

1,40 1 Usmeni ispit Koristit će se notni materijali uporabljenitijekom predavanja

17,5 35

4ECTS 50 100

66

Page 67:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: GLAZBENI OBLICI I STILOVIŠifra: ZP404 Semestar: 6. ECTS: 2Status predmeta:obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof.art. Sanda Majurec, mr.sc. Zdravko Drenjančević, pred.Sadržaj predmeta: XX. stoljeće (ekspresionizam i suvremeni pravci) Karakteristike ritma (horizontalna, vertikalna i kombinirana polimetrija). Prošireni tonalitetni sustavi (bitonotalitetnost, politonalitetnost). Stravinski: Petruška, Posvećenje proljeća, Priča o vojniku i drugo. Dodekafonija – Schönberg: Suita za klavir. Berg: Violinski koncert i drugo. Aleatorika (parametara) – Pendereski: Tren.Cilj predmeta: Upoznavanje glazbenih djela iz razdoblja XX. stoljeća te njihovih formalnih, izražajnih i stilskih značajki. Elementi glazbenog oblika. Pregled karakterističnih glazbenih oblika kroz stilska razdoblja.Literatura:Gieseler, W., Komposition im 20. Jarhundert, Celle 1975.Kohoutek, C. Novodobé skladbené směri v hudbě, Praha 1965.Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni x usmeni x praktični

Način praćenja nastave: razgovor sa studentima, ankete, javni ispiti.

r.b.

Ishod učenja

1.

Prepoznavati, razlikovati i definirati glazbene oblike, vrste i tehnike iz razdoblja klasicizma, romantizma i 20 st.

67

Page 68:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

2.

Slušno prepoznavati glazbene primjere iz razdoblja klasicizma, romantizma i 20 st.

3.

U fazi primjene moći upotrijebiti stečena znanja u nastavi glazbene kulture i umjetnosti

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

-prisustvovanje nastavi

0,40 1-3 Prisustvovanje nastavi

evidencija 5 10

-Analiziranje zadane skladbe,-Usmena prezentacija

0,80 1-3 Seminarski rad

Evaluacija navedenih segmenata

10 20

-Proučavanje literature , prepoznavanje, razlikovanje i opisivanje glazbenih oblika navedenih razdoblja

1,40 1 Pismeni ispit Koristit će se notni materijali uporabljenitijekom predavanja

17,5 35

-Proučavanje literature , prepoznavanje, razlikovanje i opisivanje glazbenih oblika navedenih razdoblja

1,40 1 Usmeni ispit Koristit će se notni materijali uporabljenitijekom predavanja

17,5 35

4ECTS 50 100

68

Page 69:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: GLAZBENA INFORMATIKAŠifra: IZ106 Semestar: 5 ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:Predavanja 1 Vježbe seminari

Nositelj predmeta: Davor Dedić, pred.Sadržaj predmeta: Razvoj elektroničke glazbe; Osnove psihoakustike; Sinteze zvuka (aditivna, subtraktivna, FM, granularna itd.); Analogni i digitalni sistem; MIDI.Cilj predmeta: Upoznavanje i praktično svladavanje upotrebe računala u procesima kreiranja, snimanja, montaže i obrade zvuka i MIDI informacija. Primjena računala u nastavi – priprema i predstavljanje nastavnih cjelina putem računala te korištenje računala u notografiji.

Literatura:Bianchini, Cipriani: Virtual SoundChadabe, J: Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music, Prentice-Hall, 1997.Cross, Lowell: A Bibliography of Electronic Music, Toronto, 1967.Roads, C: Computer Music Tutorial, M. I. T. Press, Cambridge, 1993. Rubin, David M., The Desktop Musician, Berkeley, 1995.Moore F. R., Elements of Computer Music, Prentice-Hall, 1990.Način polaganja ispita:na kraju godinekolokvij Pismeni X Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja1. Samostalno kreirati i izraditi, uz upotrebu računala i dostupnih računalnih programa

(Sibelius 7, Musink, MuseScore), notne materijale (partiture), od jednostavnih (jednoglasnih vokalnih) do složenih (instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih).

69

Page 70:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

2. Izvoziti i umetati različite digitalne formate (MIDI, WAVE, BMP, PDF,...) uz upotrebu skenera, pametnih telefona, i drugih različitih računalnih sklopovlja, u programe za izradu digitalnih notnih materijala.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Prisustvovanje i aktivnost 0,40 1-2 Aktivnost na nastavi Evidencija 10 20

Rada u računalnom programu Sibelius-7

0,80 1 Predavanja, vježbe i praktični rad

Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja

20 40

Rad s različitim dostupnim računalnim programima za unos notnog teksta

0,20 1 Predavanja,samostalni zadaci

Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja

0,5 10

Rad sa različitim računalnim sklopovljem radi unosa i izvoza digitalnih notnih zapisa

0,20 2 Predavanja,samostalni zadaci

Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja

0.5 10

Samostalna Izrada vokalno-instrumentalne partiture u zadanom računalnom programu

0,40 1-2 Pismeni ispit

Analiza kvalitete izrađene partiture

10 20

2 ECTS 50 100

70

Page 71:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: GLAZBENA INFORMATIKAŠifra: IZ206 Semestar: 6. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:Predavanja Vježbe 1 seminari

Nositelj predmeta: Davor Dedić, pred.Sadržaj predmeta: Upotreba računala u glazbi (notografija, virtualni sintetizatori, snimanje na tvrdi disk); Snimanje i procesiranje zvuka.Cilj predmeta: Upoznavanje i praktično svladavanje upotrebe računala u procesima kreiranja, snimanja, montaže i obrade zvuka i MIDI informacija. Primjena računala u nastavi – priprema i predstavljanje nastavnih cjelina putem računala te korištenje računala u notografiji.

Literatura:Bianchini, Cipriani: Virtual SoundChadabe, J: Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music, Prentice-Hall, 1997.Cross, Lowell: A Bibliography of Electronic Music, Toronto, 1967.Roads, C: Computer Music Tutorial, M. I. T. Press, Cambridge, 1993. Rubin, David M., The Desktop Musician, Berkeley, 1995.Moore F. R., Elements of Computer Music, Prentice-Hall, 1990.Hiller, Lerajen A., Informationtheorie und Computermusik, Mainz 1964.Mathews, Max: The Technology of Computer Music, London 1969.Pierce J.R., The Science of Music Sound, New York, 1992Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni X Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja1. Samostalno kreirati i izraditi, uz upotrebu računala i dostupnih računalnih programa

71

Page 72:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

(Sibelius 7, Musink, MuseScore), notne materijale (partiture), od jednostavnih (jednoglasnih vokalnih) do složenih (instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih).

2. Izvoziti i umetati različite digitalne formate (MIDI, WAVE, BMP, PDF,...) uz upotrebu skenera, pametnih telefona, i drugih različitih računalnih sklopovlja, u programe za izradu digitalnih notnih materijala.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Prisustvovanje i aktivnost 0,40 1-2 Aktivnost na nastavi Evidencija 10 20

Rada u računalnom programu Sibelius-7

0,80 1 Predavanja, vježbe i praktični rad

Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja

20 40

Rad s različitim dostupnim računalnim programima za unos notnog teksta

0,20 1 Predavanja,samostalni zadaci

Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja

0,5 10

Rad sa različitim računalnim sklopovljem radi unosa i izvoza digitalnih notnih zapisa

0,20 2 Predavanja,samostalni zadaci

Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja

0.5 10

Samostalna Izrada vokalno-instrumentalne partiture u zadanom računalnom programu

0,40 1-2 Pismeni ispit

Analiza kvalitete izrađene partiture

10 20

2 ECTS 50 100

72

Page 73:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: POVIJEST GLAZBE I Šifra: ZP106 Semestar: 3. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:Predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: dr.sc. Branka Ban, viši predavačSadržaj predmeta: Problem stila u kontekstu glazbene povijesti. Klasika u glazbi kroz autore I djela, formu i sadržaj. Retrogradno prikazivanje baroka kao stila, njegovih autora i djela. Renesansa kao stilski i povijesni problem. Srednji vijek: specifičnost filozofske osnove i manifestiranje u glazbenim djelima. Antika kao uzor klasičnih parametara. Komparativni pristup glazbi prvobitne društvene zajednice. Razvijanje kritičkog rasuđivanja.Cilj predmeta: Upoznavanje povijesti glazbe u slijedu povijesno stilskih razdoblja. Razvijanje _ulture slušanja i estetskog doživljavanja glazbenog djela, izgrađivanje kriterija za stilsko povijesno-analitičko određivanje glazbenog djela. Razvijanje spoznaje o kontinuitetu glazbene _ulture i njenoj povezanosti s društvenim procesima.Literatura:J. Andreis: Povijest glazbe sv. I, II, III, IV, Sveučilišna naklada Liber, Liber – Mladost Zagreb, 1974.L. Županović: Tragon hrvatske glazbene baščine, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1976.E. Stipčević: Hrvatska glazbena kultura 17. stoljeća, Književni krug, Split, 1992.S. Tuksar: Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka, Hrvatsko muzikološko društvo, Muz.inf. Centar, Zagreb, 1992.J. Mc Kinnon: Music in Early Christian Literature, Cambtidge University Press 1987., Reptented 1993.M. Paddison: Adorno’s Aesthetics of Music, Cambridge University Press 1995.N. Cook: Symphony br. 9, Cambridge University PressNačin polaganja ispita:

73

Page 74:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

kolokvij Pismeni X Usmeni X praktičniNačin praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja

1. Prepoznavati, razlikovati i moći definirati specifičnosti glaznog izražavanja kroz povijesna razdoblja

2. Nabrojati, analizirati, prepoznati kapitalna djela iz povijesti 3. Pisati i argumentirati vlastite tekstove iz područja povijesti glazbe prema muzikološkim

normama , upotrijebljavajući stečena znanja u nastavi povijesti glazbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje i aktivnost nastave

0,8 1-3 Aktivnost na nastavi evidencija 10 20

Istraživanje povijesnih glazbenih izvora, sistematizacija, prezentacija.Obrada određene nastavne jedinice (pred kolektivom)

1,6 1-3 4 seminara Evaluacija istraživačkog dijela i prezentacije u power pointu i usmeno, svaki seminar maksimalno nosi 10 bodova

20 40

-proučavanje i slušanje literature iz povijesti glazbe

1,6 1,2 Usmeni ispit Primjenjivati će se vizualni i auditivni materijali korišteni tijekom predavanja za provjeru ishoda učenja

20 40

4 ECTS

50 100

74

Page 75:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: POVIJEST GLAZBE I Šifra: ZP206 Semestar: 4. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:Predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: dr.sc. Branka Ban, viši predavačSadržaj predmeta: L. van Beethoven – ličnost i značenje kroz analizu opusa. Rana i kasna romantika: skladatelji i njihova djela, značenje za naredni tijek razvoja povijesti glazbe. Razvoj pojedinih glazbenih oblika kroz razdoblja. Bunt i restauracija u umjetnosti i glazbi. Problemski pristupi pojedinim autorima i djelima. Približavanje razmišljanja glazbenoj estetici XX. Stoljeća. Estetika glazbe XX. Stoljeća: prikazi različitih filozofskih stajališta. Problem pristupa glazbi XX. Stoljeća.Cilj predmeta: Upoznavanje povijesti glazbe u slijedu povijesno stilskih razdoblja. Razvijanje _ulture slušanja i estetskog doživljavanja glazbenog djela, izgrađivanje kriterija za stilsko povijesno-analitičko određivanje glazbenog djela. Razvijanje spoznaje o kontinuitetu glazbene _ulture i njenoj povezanosti s društvenim procesima.Literatura:J. Andreis: Povijest glazbe sv. I, II, III, IV, Sveučilišna naklada Liber, Liber – Mladost Zagreb, 1974.L. Županović: Tragon hrvatske glazbene baščine, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1976.E. Stipčević: Hrvatska glazbena kultura 17. stoljeća, Književni krug, Split, 1992.S. Tuksar: Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka, Hrvatsko muzikološko društvo, Muz.inf. Centar, Zagreb, 1992.J. Mc Kinnon: Music in Early Christian Literature, Cambtidge University Press 1987., Reptented 1993.M. Paddison: Adorno’s Aesthetics of Music, Cambridge University Press 1995.

75

Page 76:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

N. Cook: Symphony br. 9, Cambridge University PressNačin polaganja ispita:kolokvij Pismeni X Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja

1. Prepoznavati, razlikovati i moći definirati specifičnosti glaznog izražavanja kroz povijesna razdoblja

2. Nabrojati, analizirati, prepoznati kapitalna djela iz povijesti 3. Pisati i argumentirati vlastite tekstove iz područja povijesti glazbe prema muzikološkim

normama , upotrijebljavajući stečena znanja u nastavi povijesti glazbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje i aktivnost nastave

0,8 1-3 Aktivnost na nastavi evidencija 10 20

Istraživanje povijesnih glazbenih izvora, sistematizacija, prezentacija.Obrada određene nastavne jedinice (pred kolektivom)

1,6 1-3 4 seminara Evaluacija istraživačkog dijela i prezentacije u power pointu i usmeno, svaki seminar maksimalno nosi 10 bodova

20 40

-proučavanje i slušanje literature iz povijesti glazbe

1,6 1,2 Usmeni ispit Primjenjivati će se vizualni i auditivni materijali korišteni tijekom predavanja za provjeru ishoda učenja

20 40

4 ECTS

50 100

76

Page 77:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: POVIJEST GLAZBE II Šifra: ZP112 Semestar: 5. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:Predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: dr.sc. Branka Ban, viši predavačSadržaj predmeta: Rad po problemima tipa Nova bečka škola, Serijalna glazba odnosno profiliranjem značajnih autora glazbe XX. Stoljeća, I. Stravinskog, B. Bartoka, S. Prokofjeva, D. Šostakoviča i drugih. Razmatranje i proučavanje tehnika suvremenog stvaralaštva (dodekafonija, integralni serijalizam, aleatorika kontrolirana i slobodna itd.). Problem avangarde. Stvaralački odnos i tretman tradicionalnih “klasičnih” formalnih obrazaca u glazbi skladatelja XX. Stoljeća.Cilj predmeta: Upoznavanje povijesti glazbe u slijedu povijesno stilskih razdoblja. Razvijanje _ulture slušanja i estetskog doživljavanja glazbenog djela, izgrađivanje kriterija za stilsko povijesno-analitičko određivanje glazbenog djela. Razvijanje spoznaje o kontinuitetu glazbene _ulture i njenoj povezanosti s društvenim procesima.Literatura:J. Andreis: Povijest glazbe sv. I, II, III, IV, Sveučilišna naklada Liber, Liber – Mladost Zagreb, 1974.L. Županović: Tragon hrvatske glazbene baščine, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1976.E. Stipčević: Hrvatska glazbena kultura 17. stoljeća, Književni krug, Split, 1992.S. Tuksar: Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka, Hrvatsko muzikološko društvo, Muz.inf. Centar, Zagreb, 1992.J. Mc Kinnon: Music in Early Christian Literature, Cambtidge University Press 1987., Reptented 1993.M. Paddison: Adorno’s Aesthetics of Music, Cambridge University Press 1995.

77

Page 78:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

N. Cook: Symphony br. 9, Cambridge University PressD. Burrows: Handel: Messiah, Cambridge University Press 1995.J. Dunsby: Pierot lunaire, Camridge University Press 1992.I. Bent: Music Analysis in the Nineteenth Century, Columbia University, New YorkNačin polaganja ispita:kolokvij Pismeni X Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja

1. Prepoznavati, razlikovati i moći definirati specifičnosti glaznog izražavanja kroz povijesna razdoblja

2. Nabrojati, analizirati, prepoznati kapitalna djela iz povijesti 3. Pisati i argumentirati vlastite tekstove iz područja povijesti glazbe prema muzikološkim

normama , upotrijebljavajući stečena znanja u nastavi povijesti glazbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje i aktivnost nastave

0,8 1-3 Aktivnost na nastavi evidencija 10 20

Istraživanje povijesnih glazbenih izvora, sistematizacija, prezentacija.Obrada određene nastavne jedinice (pred kolektivom)

1,6 1-3 4 seminara Evaluacija istraživačkog dijela i prezentacije u power pointu i usmeno, svaki seminar maksimalno nosi 10 bodova

20 40

-proučavanje i slušanje literature iz povijesti glazbe

1,6 1,2 Usmeni ispit Primjenjivati će se vizualni i auditivni materijali korišteni tijekom predavanja za provjeru ishoda učenja

20 40

4 ECTS

50 100

78

Page 79:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: POVIJEST HRVATSKE GLAZBE Šifra: ZP113 Semestar: 6. ECTS: 2Status predmeta:obvezni X izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:Predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: dr.sc. Branka Ban, viši predavačSadržaj predmeta: Problem stila u kontekstu glazbene povijesti I u odnosu na europsku povijest glazbe. Kronološko sistematiziranje povijesti hrvatske glazbe po procesima: Razdoblje srednjeg vijeka (11-15. st.) u nas; Uvod u povijest hrvatske glazbe preko renesanese (16.st); Razdoblje baroka u nas (1600-1750), (16. I 17.st.); Klasicizam u nas (o.1750-o.1850.); Razdoblje romantizma u hrvatskoj glazbenoj povijesti (o. 1830-1916); Moderna u nas I stilovi XX. Stoljeća (1916-2000). Značajne skladateljske osobnosti, izbor: I.Lukačić, V.Jelić i drugi. Razvijanje kritičkog rasuđivanja. Profiliranje naših pojedinih stilskih autoriteta: F.Kuhač, F.Krežma, J.Slavenski, J.Hatze, D. Pejačević, B.Bersa I drugi. O povijesti hrvatske glazbe: razdoblja romanztcizma (o.1830-o.1916). Skladateljski kulture za cjelovito predstavljanje (monografska skica I glazbeni primjer, slušni primjer, uz partituru):- I.Jarnović, L.Sorkočević, J.Bajamonti, L.Ebner, F. Livadić. Problemsko povijesno I ideološko promatranje hrvatske glazbe tada: F.Kuhač, I.pl Zac, B.Bersa itd. kao pokretači narodnog preporoda, te druga struja usvajanje avangardnih tendencija u hrvatskom tijeku kroz povijest glazbe do danas (XXI. Stoljeće). Hrvatska glazba 1916-2000.: razdoblje moderne I stilova 20. stoljeća. Stvaralački I povijesni prijelazi, 1. generacija: J.Hatze, B.Bersa, D.Pejačević, A.Dobronić. Druga stvaralačka generacija: kulture I utjecaj na hrvatsku glazbenu povijest: J.Gotovac, K.Baranović, B.Širola, J.Š.Slavenski. Treća stvaralačka generacija: M.Kelemen, D.Kempf, M.Cipra, R.Radica, D.Detoni, A. Marković, M.Ruždjak I drugi.Cilj predmeta: Upoznavanje povijesti glazbe u slijedu povijesno stilskih razdoblja, posebno povijesti hrvatske glazbe. Razvijanje kulture slušanja I estetskog doživljavanja glazbenog

79

Page 80:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

djela, izgrađivanje kriterija za stilsko povijesno-analitičko određivanje glazbenog djela. Promišljanje hrvatske povijesti glazbe u odnosu na europsku.Literatura: Muzička enciklopedija I, II, III; Zagreb 1971., Jugoslavenski leksikografski zavod.L. Županović: Tragon hrvatske glazbene baščine, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1976.;E. Stipčević: Hrvatska glazbena kultura 17. stoljeća, Književni krug, Split, 1992.;S. Tuksar: Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka, Hrvatsko muzikološko društvo, Muz. Inf. Centar, Zagreb, 1992S. Tuksar: Kratka povijest europske glazbe Matica hrvatska, Zagreb, MM;S. Tuksar: Kratka povijest hrvatske glazbe, Matica hrvatska, Zagreb, MM;J. Mc Kinnon: Music in Early Christian Literature, Cambridge University Press 1987., Reptented 1993.;M. Paddison: Adorno’s Aesthetics of Music, Cambridge University Press 1995.;N. Cook: Symphony br. 9, Cambridge University Press;D. Burrows: Handel: Messiah, Cambridge University Press 1995.;J. Dunsby: Pierot lunaire, Camridge University Press 1992.;Bent: Music Analysis in the Nineteenth Century, Columbia University, New York;P. Rummelhöller: Glazbena pretklasika; Kulturni I glazubenopovijesni oris glazbe u 18. stoljeću između baroka I klasike; s njemačkog preveo Sead MuhamedagićNačin polaganja ispita:kolokvij Pismeni X Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja

1. Prepoznavati, razlikovati i moći definirati specifičnosti glaznog izražavanja kroz povijesna razdoblja

2. Nabrojati, analizirati, prepoznati kapitalna djela iz povijesti

3. Pisati i argumentirati vlastite tekstove iz područja povijesti glazbe prema muzikološkim normama , upotrijebljavajući stečena znanja u nastavi povijesti glazbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje i aktivnost nastave

0,4 1-3 Aktivnost na nastavi evidencija 10 20

Istraživanje povijesnih glazbenih izvora, sistematizacija, prezentacija.Obrada određene nastavne jedinice (pred

0,8 1-3 4 seminara Evaluacija istraživačkog dijela i prezentacije u power pointu i usmeno, svaki seminar maksimalno nosi 10 bodova

20 40

80

Page 81:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

kolektivom)

-proučavanje i slušanje literature iz povijesti glazbe

0,8 1,2 Usmeni ispit Primjenjivati će se vizualni i auditivni materijali korišteni tijekom predavanja za provjeru ishoda učenja

20 40

2 ECTS

50 100

Predmet: ZBOR Šifra: ZP108 Semestar: 1. ECTS: 4Status predmeta:Obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 4 Vježbe seminari

Nositelj predmeta: red.prof.mr.art. Josip Jerković, Antoaneta Radočaj, asistentSadržaj predmeta: Nastavu zbora slušaju zajedno studenti svih godina Odsjeka za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije, te se odabir kompozicija ne odnosi isključivo tekući semestar nego ih studenti obrađuju u različitim studijskim godinama. Partiture najpoznatijih autora, stilova, kao i partiture za različite vrste zborova, a sve primjereno mogućnostima zborskih sastava u svakoj akademskoj godini. Literatura može biti a cappella, a može i sa instrumentalnom pratnjom. Prema prosudbi predmetnog profesora studenti mogu i javno nastupiti. Tijekom rada studenti će upoznati i usvajati specifičnosti muziciranja u zboru: način pjevanja i, vokalnu tehniku, kvalitetan izgovor teksta pri pjevanju, homogeniziranje zborskog zvuka, fraziranje, čistoću intonacije, ritmičku preciznost, kvalitetan zvuk zbora, čvrstoću pjevanja, lakoću pjevanja, memoriranje svoje dionice, osluškivanje, «ostalih» dionica, brzinu čitanja nepoznatog materijala, različite artikulacije, staccato, sforzato, markato, legato … Najmanje 6 zborskih kompozicija iz hrvatske i inozemne glazbene baštine.Cilj predmeta: Što više upoznati opsežnu zborsku _ulture_e_ (iz svjetske i nacionalne glazbene povijesti), prilagođavanje na zajedničko muziciranje; upoznavanje i savladavanje različitih vokalno tehničkih i stilskih zahtjevnosti u ansamblu; kroz rad sa zborom student upoznaje i priprema se za budući rad sa različitim vrstama zbora u školama, crkvama i različitim amaterskim udrugama.Literatura: Zborske partiture iz hrvatske i inozemne glazbene baštine sljedećih autora: G. B. Palestrina, O. di Lasso, J. Arcadelt, A. Patricije, A. Lotti, L. Marenzzio, T. Morley, A. Vittoria, J. S. Bach, C. Monteverdi, A. Scarlatti, G. F. Händel, W. A. Mozart, I. Lukačić, A. Bruckner, F.

81

Page 82:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Mendelsohn, D. Bortnjanski, S. Rahmanjinov, G. Sviridov, Z. Kodaly, V. Novak, V. Lisinski, I. Zajc, Z. Grgošević, I. Brkanović, B. Bersa, R. Matz, J. Hatze, F. Dugan ml., J. Vrhovski, L. županović, B. Papandopulo, A. Klobučar, V. Špoljarić, A. Marković, I. Kuljerić, F. Parać, M. Ruždjak, K. Odak, J. Gotovac...Način polaganja ispita:kolokvij x pismeni usmeni x praktični x

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti. Javni nastupi.r.b. Ishodi učenja1. zapamtiti - slušno, interpretativno i analitički rudimentarna djela hrvatske i svjetske

zborske literature 2. interpretirati glazbeni tekst intonacijski čisto i ritamski precizno 3. razviti vlastitu vokalnu tehniku na osnovnoj razini4. primijeniti osnovne vokalno-tehničke odrednice zborske glazbe5. razviti osjećaj za zajedničko muziciranje

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

ECTS Ishod učenja **

Nastavna Aktivnost*

Metoda procjenjivanja

Bodovimin max

-prisustvovanje nastavi i aktivnost

2,5 1-5 Aktivnost na nastavi

Evidencija nastave

15 30

-demonstriranje usvojenog gradiva

1,5 1 kolokvij Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

- demonstriranje usvojenosti vještina

2,5 2-3 Praktični ispit

Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

-sinteza znanja i vještina 1,5 2-5 Usmeni ispit

Javni ispit procjena kvalitete glazbene izvedbe

15 30

8 ECTS

50 100

82

Page 83:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: ZBOR Šifra: ZP208 Semestar: 2 ECTS: 4Status predmeta:Obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 4 Vježbe 2 seminari

Nositelj predmeta: izv. prof.art. Antoaneta Radočaj – JerkovićSadržaj predmeta: Partiture najpoznatijih autora, stilova, kao i partiture za različite vrste zborova, a sve primjereno mogućnostima zborskih sastava u svakoj akademskoj godini. Najmanje 8 kompozicija iz hrvatske i inozemne glazbene baštineCilj predmeta: Što više upoznati opsežnu zborsku _ulture_e_ (iz svjetske i nacionalne glazbene povijesti), prilagođavanje na zajedničko muziciranje; upoznavanje i savladavanje različitih vokalno tehničkih i stilskih zahtjevnosti u ansamblu; kroz rad sa zborom student upoznaje i priprema se za budući rad sa različitim vrstama zbora u školama, crkvama i različitim amaterskim udrugama.Literatura: Zborske partiture iz hrvatske i inozemne glazbene baštine sljedećih autora: G. B. Palestrina, O. di Lasso, J. Arcadelt, A. Patricije, A. Lotti, L. Marenzzio, T. Morley, A. Vittoria, J. S. Bach, C. Monteverdi, A. Scarlatti, G. F. Händel, W. A. Mozart, I. Lukačić, A. Bruckner, F. Mendelsohn, D. Bortnjanski, S. Rahmanjinov, G. Sviridov, Z. Kodaly, V. Novak, V. Lisinski, I. Zajc, Z. Grgošević, I. Brkanović, B. Bersa, R. Matz, J. Hatze, F. Dugan ml., J. Vrhovski, L. županović, B. Papandopulo, A. Klobučar, V. Špoljarić, A. Marković, I. Kuljerić, F. Parać, M. Ruždjak, K. Odak, J. Gotovac...Način polaganja ispita:kolokvij x pismeni usmeni x praktični x

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti. Javni nastupi.r.b. Ishodi učenja

83

Page 84:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1. zapamtiti - slušno, interpretativno i analitički rudimentarna djela hrvatske i svjetske zborske literature

2. interpretirati glazbeni tekst intonacijski čisto i ritamski precizno 3. razviti vlastitu vokalnu tehniku na osnovnoj razini4. primijeniti osnovne vokalno-tehničke odrednice zborske glazbe5. razviti osjećaj za zajedničko muziciranje

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

ECTS Ishod učenja **

Nastavna Aktivnost*

Metoda procjenjivanja

Bodovimin max

-prisustvovanje nastavi i aktivnost

2,5 1-5 Aktivnost na nastavi

Evidencija nastave

15 30

-demonstriranje usvojenog gradiva

1,5 1 kolokvij Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

- demonstriranje usvojenosti vještina

2,5 2-3 Praktični ispit

Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

-sinteza znanja i vještina 1,5 2-5 Usmeni ispit

Javni ispit procjena kvalitete glazbene izvedbe

15 30

8 ECTS

50 100

Predmet: ZBOR Šifra: ZP308 Semestar: 3. ECTS: 4Status predmeta:Obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 4 Vježbe seminari

Nositelj predmeta: izv. prof.art. Antoaneta Radočaj – JerkovićSadržaj predmeta: Partiture najpoznatijih autora, stilova, kao i partiture za različite vrste zborova, a sve primjereno mogućnostima zborskih sastava u svakoj akademskoj godini.Najmanje 6 kompozicija iz hrvatske i inozemne glazbene baštine.Cilj predmeta: Što više upoznati opsežnu zborsku literaturu (iz svjetske i nacionalne glazbene povijesti), prilagođavanje na zajedničko muziciranje; upoznavanje i savladavanje različitih vokalno tehničkih i stilskih zahtjevnosti u ansamblu; kroz rad sa zborom student upoznaje i priprema se za budući rad sa različitim vrstama zbora u školama, crkvama i različitim amaterskim udrugama.Literatura: Zborske partiture iz hrvatske i inozemne glazbene baštine sljedećih autora: G. B. Palestrina, O. di Lasso, J. Arcadelt, A. Patricije, A. Lotti, L. Marenzzio, T. Morley, A. Vittoria, J. S. Bach, C. Monteverdi, A. Scarlatti, G. F. Händel, W. A. Mozart, I. Lukačić, A. Bruckner, F. Mendelsohn, D. Bortnjanski, S. Rahmanjinov, G. Sviridov, Z. Kodaly, V. Novak, V. Lisinski, I. Zajc, Z. Grgošević, I. Brkanović, B. Bersa, R. Matz, J. Hatze, F. Dugan ml., J. Vrhovski, L. županović, B. Papandopulo, A. Klobučar, V. Špoljarić, A. Marković, I. Kuljerić, F. Parać, M. Ruždjak, K. Odak, J. Gotovac...Način polaganja ispita:kolokvij x pismeni usmeni x praktični x

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti. Javni nastupi.r.b. Ishodi učenja

84

Page 85:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1. demonstrirati - slušno, interpretativno i analitički rudimentarna djela hrvatske i svjetske zborske literature

2. interpretirati glazbeni tekst intonacijski čisto i ritamski precizno , artikulacijski korektno prema zadanom predlošku

3. razviti vlastitu vokalnu tehniku na srednjoj tehničkoj razini4. primijeniti osnovne vokalno-tehničke odrednice zborske glazbe5. razviti osjećaj za zajedničko muziciranje6. analizirati vokalno-tehničke odrednice interpretacije zborske glazbe 7. Predstaviti vlastitu mogućnost javne zajedničke izvedbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

ECTS Ishod učenja **

Nastavna Aktivnost*

Metoda procjenjivanja

Bodovimin max

-prisustvovanje nastavi i aktivnost

2,5 1-5 Aktivnost na nastavi

Evidencija nastave

15 30

demonstriranje usvojenog gradiva

1,5 1,6 kolokvij Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

-demonstriranje usvojenosti vještina

2,5 2-4 Praktični ispit

Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

-sinteza znanja i vještina 1,5 1-7 Usmeni ispit

Javni ispit procjena kvalitete glazbene izvedbe

15 30

8 ECTS

50 100

Predmet: ZBOR Šifra: ZP408 Semestar: 4 ECTS: 4Status predmeta:Obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 4 Vježbe seminari

Nositelj predmeta: izv. prof.art. Antoaneta Radočaj – JerkovićSadržaj predmeta: Partiture najpoznatijih autora, stilova, kao i partiture za različite vrste zborova, a sve primjereno mogućnostima zborskih sastava u svakoj akademskoj godini. Najmanje 8 kompozicija iz hrvatske i inozemne glazbene baštine.Cilj predmeta: Što više upoznati opsežnu zborsku _ulture_e_ (iz svjetske i nacionalne glazbene povijesti), prilagođavanje na zajedničko muziciranje; upoznavanje i savladavanje različitih vokalno tehničkih i stilskih zahtjevnosti u ansamblu; kroz rad sa zborom student upoznaje i priprema se za budući rad sa različitim vrstama zbora u školama, crkvama i različitim amaterskim udrugama.Literatura: Zborske partiture iz hrvatske i inozemne glazbene baštine sljedećih autora: G. B. Palestrina, O. di Lasso, J. Arcadelt, A. Patricije, A. Lotti, L. Marenzzio, T. Morley, A. Vittoria, J. S. Bach, C. Monteverdi, A. Scarlatti, G. F. Händel, W. A. Mozart, I. Lukačić, A. Bruckner, F.Mendelsohn, D. Bortnjanski, S. Rahmanjinov, G. Sviridov, Z. Kodaly, V. Novak, V. Lisinski, I. Zajc, Z. Grgošević, I. Brkanović, B. Bersa, R. Matz, J. Hatze, F. Dugan ml., J. Vrhovski, L. županović, B. Papandopulo, A. Klobučar, V. Špoljarić, A. Marković, I. Kuljerić, F. Parać, M. Ruždjak, K. Odak, J. Gotovac...Način polaganja ispita:kolokvij x pismeni usmeni x praktični x

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti. Javni nastupi.r.b. Ishodi učenja

85

Page 86:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1. demonstrirati - slušno, interpretativno i analitički rudimentarna djela hrvatske i svjetske zborske literature

2. interpretirati glazbeni tekst intonacijski čisto i ritamski precizno , artikulacijski korektno prema zadanom predlošku

3. razviti vlastitu vokalnu tehniku na srednjoj tehničkoj razini4. primijeniti osnovne vokalno-tehničke odrednice zborske glazbe5. razviti osjećaj za zajedničko muziciranje6. analizirati vokalno-tehničke odrednice interpretacije zborske glazbe 7. Predstaviti vlastitu mogućnost javne zajedničke izvedbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

ECTS Ishod učenja **

Nastavna Aktivnost*

Metoda procjenjivanja

Bodovimin max

-prisustvovanje nastavi i aktivnost

2,5 1-5 Aktivnost na nastavi

Evidencija nastave

15 30

demonstriranje usvojenog gradiva

1,5 1,6 kolokvij Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

-demonstriranje usvojenosti vještina

2,5 2-4 Praktični ispit

Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

-sinteza znanja i vještina 1,5 1-7 Usmeni ispit

Javni ispit procjena kvalitete glazbene izvedbe

15 30

8 ECTS

50 100

86

Page 87:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: POZNAVANJE INSTRUMENATA Šifra: GP102, GP202 Semestar: 1., 2. ECTS: 2,2Status predmeta:obvezni X Izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 1 Vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof. art. Davor BobićSadržaj predmeta: Povijesni pregled razvitka instrumentalnog muziciranja i pojedinih instrumenata. Razvitak orkestra od baroka do danas. Vrste instrumentalne glazbe. Upoznavanje pojedinih orkestralnih skupina i pojedinih instrumenata (povijesni razvitak, građa, tehnika sviranja, tonske osobitosti i glazbena literatura). Kordofoni instrumenti. erofoni instrumenti. Udaraljke. Električni instrumenti. Orijentacija u partiturama. Analiza tehničkih mogućnosti pojedinih instrumenata u djelima velikih skladatelja (Berlioz, Rimski-Korsakov, R.Strauss, Stravinski, Ravel i dr.). Istaknuti interpretatori.Cilj predmeta: Upoznavanje glazbenih instrumenata, njihovih mogućnosti i njihove moguće uporabe kao solističkih i orkestralnih glazbala. Literatura: Obvezna literatura:Odak, K., Ruždjak, M.: Poznavanje instrumenata., Muzička naklada, ZagrebPiston, W.: Orchestration., (W.W. Norton and Comp., New York, 1955)Muzička enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagrebdjela pogodna i dostupna iz glazbene skladateljske literatureDopunska literatura:The New Grove Dictionary of Music and Musicians., edited by Stanley Sadie, 1980International Association of Music Libraries: Terminorum musicae index septem linguis redactus., Akadémiai Kiadó Budapest, 1980Despić, D.: Muzički instrumenti., Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1986.Rogalj-Levickij, D.: Sovremennyj orkestr., Muzgiz, Moskva 1953.Sach, C.: The History of Musical Instruments., W.Norton & Co., New York, 1940Maljter, R.: Instrumentovedenie v notnyh obrascah. Simfoničeskij orkestr., Sovjetskij kompozitor, Moskva, 1981.Škerjanc, L.M.: Nauk o instrumentih., Ljubljana, 1964Porvenikov, V.: Akustika i nastroika muzykaljnyh instrumentov., Muzika, Moskva, 1990diplomski radovi o glazbenim instrumentima Način polaganja ispita:na kraju godinekolokvij X pismeni Usmeni X Praktični

Način praćenja nastave: ankete, razgovor sa studentima.r.b. Ishodi učenja1. Usporediti razvoj orkestra od epohe baroka do suvremenosti2. Definirati povijesni pregled razvoja instrumentalnog muziciranja i pojedinih instrumenata3. Analizirati tehničke mogućnosti pojedinih instrumenata u poznatim djelima glazbene

literature4. Razlikovati vrste instrumentalne glazbe5. Opisati orijentaciju u partiturama6. Razvijati vlastito glazbeno mišljenje, jezik i poznavanje literature te povezivati i

uspoređivati glazbenu umjetnost s likovnim, književnim, plesnim umjetnostima i arhitekturom

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

-Prisutvovanje i 0,40 1 - 6 Aktivnost na Evidencija 7 10

87

Page 88:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

aktivnost nastavi

-Priprema power point prezentacije.-Usmena prezentacija

0,801,2,3,4,6 Domaći

zadaciKontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- Proučavanje literature, prepoznavanja, razlikovanja i mogućnosti definiranja specifičnosti orkestralnih korpusa i instrumenata-

1,20 1,2,3,4 Kolokvij/pismeni/

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

15 30

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog -povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu- diskutiranje- zaključivanje i predlaganje

1,60 1,2,3,4,5 Pismeno-usmeni ispit

Koristiti će se vizualni materijali korišteni tijekom predavanja i dostupni na mrežnim stranicama

20 40

4 50 100

88

Page 89:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: STRANI JEZIK Šifra: ZP109 Semestar: 1. ECTS: 2Status predmeta:Obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Engleski: Jurica Novaković, pred.Sadržaj predmeta: Student nastavlja učenje onog stranog jezika, kojeg je učio u prethodnom školovanju. Predmet ima zadatak da osposobi studente- da se samostalno služe literaturom (stručnom), dokumentacijom i drugim izvorima

informacija na stranom jeziku,- da se samostalno usavršavaju i prate najnovija znanstveno-tehnološka dostignuća i tako

doprinose razvoju privrednih i društvenih djelatnosti u skladu s potrebama udruženog rada,- da usvajaju tečevine svjetske kulture i obogaćuju svoja saznanja,- da svladaju komunikaciju na stranom jeziku koja je u uskoj povezanosti sa stručnim

usmjerenjem i zahtjevima rada za čije se potrebe student obrazuje..."Cilj predmeta: Nastava se stranih jezika na ovoj, kao i na ostalim visokoškolskim ustanovama, zasniva na prosječnim temeljima jezičnog znanja stečenog u srednjoj školi, što znači da je preduvjet za uspješno savladavanje gradiva poznavanje osnova određenog jezika. U skladu s općim ciljevima i zadacima na ovom će se Fakultetu posebna pažnja posvetiti savladavanju jezičnih pojava koje su karakteristične za jezik pedagoških znanosti, kao i terminologiji u vezi s predmetima pojedinih studijskih grupa.Literatura:ENGLESKI:Velčić, V., Narančić, S. Radni _ulture_ za studente Prirodoslovnog fakulteta, I. i II. Godina, ZagrebStručni časopisi Scientific American, Physics todayEnglish - Croatian dictionaryEngleska gramatika po izboruNJEMAČKI:Aktualni članci iz stručnih časopisaSchumann, M., Thomschke, F. Physik. Eine einführung in die Fachsprache (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Anders, S. etc. Physik. Aufbaukurs zur Studienvorbereitung für Ausländer (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Fieder, M. etc. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer Texte und übungen; Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)RUSKI JEZIK:Poljanec, R.F. Rusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, ZagrebPoljanec, R.F. Pregled gramatike ruskog jezika, Školska knjiga, ZagrebTolstoj, L.N. Hrvatsko-ruski rječnik, Akad. Nauk, MoskvaHorga, D.,Volos, R. Ruski jezik za studente humanističkih znanostiZorotov, V.M. Načinajušćemu učitelju, Pedgogika, MoskvaBondarenko, A.K. Slovesnie Igri v detskom sadu, Prosvešćenije, MoskvaJuriša, S. Teksti Dlja Čtenija i Pere Voda Dlja Studentov jestestvenih naukNačin polaganja ispita:Kolokvij x Pismeni Usmeni praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja1. posjedovati osnovna znanja gramatike, sintakse engleskog odnosno njemačkog jezika

te vokabulara iz stručne terminologije vezane uz područje glazbene umjetnosti

2. Biti osposobljen za elementarno korištenje stručnom literaturom o glazbenoj umjetnosti na engleskom odnosno njemačkom jeziku.

89

Page 90:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje nastave

0,5 1 Aktivnost na nastavi

Evidencija dolazaka studenata

12,5 25

Prezentiranje usvojenog gradiva

0,75 2 Pismeni ispit Jezični test 18,75 37,5

Prezentiranje i primjena usvojenog gradiva

0,75 2 Usmeni ispitI kolokvij

Javna provjera pred drugim studentima

18,75 37,5

2 ECTS

50 100

90

Page 91:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: STRANI JEZIK Šifra: ZP209 Semestar: 2. ECTS: 2Status predmeta:Obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Engleski: Jurica Novaković, pred.Sadržaj predmeta: Student nastavlja učenje onog stranog jezika, kojeg je učio u prethodnom školovanju. Predmet ima zadatak da osposobi studente- da se samostalno služe literaturom (stručnom), dokumentacijom i drugim izvorima

informacija na stranom jeziku,- da se samostalno usavršavaju i prate najnovija znanstveno-tehnološka dostignuća i tako

doprinose razvoju privrednih i društvenih djelatnosti u skladu s potrebama udruženog rada,- da usvajaju tečevine svjetske kulture i obogaćuju svoja saznanja,- da svladaju komunikaciju na stranom jeziku koja je u uskoj povezanosti sa stručnim

usmjerenjem i zahtjevima rada za čije se potrebe student obrazuje..."Cilj predmeta: Nastava se stranih jezika na ovoj, kao i na ostalim visokoškolskim ustanovama, zasniva na prosječnim temeljima jezičnog znanja stečenog u srednjoj školi, što znači da je preduvjet za uspješno savladavanje gradiva poznavanje osnova određenog jezika. U skladu s općim ciljevima i zadacima na ovom će se Fakultetu posebna pažnja posvetiti savladavanju jezičnih pojava koje su karakteristične za jezik pedagoških znanosti, kao i terminologiji u vezi s predmetima pojedinih studijskih grupa.Literatura:ENGLESKI:Velčić, V., Narančić, S. Radni _ulture_ za studente Prirodoslovnog fakulteta, I. i II. Godina, ZagrebStručni časopisi Scientific American, Physics todayEnglish - Croatian dictionaryEngleska gramatika po izboruNJEMAČKI:Aktualni članci iz stručnih časopisaSchumann, M., Thomschke, F. Physik. Eine einführung in die Fachsprache (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Anders, S. etc. Physik. Aufbaukurs zur Studienvorbereitung für Ausländer (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Fieder, M. etc. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer Texte und übungen; Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)RUSKI JEZIK:Poljanec, R.F. Rusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, ZagrebPoljanec, R.F. Pregled gramatike ruskog jezika, Školska knjiga, ZagrebTolstoj, L.N. Hrvatsko-ruski rječnik, Akad. Nauk, MoskvaHorga, D.,Volos, R. Ruski jezik za studente humanističkih znanostiZorotov, V.M. Načinajušćemu učitelju, Pedgogika, MoskvaBondarenko, A.K. Slovesnie Igri v detskom sadu, Prosvešćenije, MoskvaJuriša, S. Teksti Dlja Čtenija i Pere Voda Dlja Studentov jestestvenih naukNačin polaganja ispita:Kolokvij x Pismeni Usmeni praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja1. posjedovati osnovna znanja gramatike, sintakse engleskog odnosno njemačkog jezika

te vokabulara iz stručne terminologije vezane uz područje glazbene umjetnosti

2. Biti osposobljen za elementarno korištenje stručnom literaturom o glazbenoj umjetnosti na engleskom odnosno njemačkom jeziku.

91

Page 92:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje nastave

0,5 1 Aktivnost na nastavi

Evidencija dolazaka studenata

12,5 25

Prezentiranje usvojenog gradiva

0,75 2 Pismeni ispit Jezični test 18,75 37,5

Prezentiranje i primjena usvojenog gradiva

0,75 2 Usmeni ispitI kolokvij

Javna provjera pred drugim studentima

18,75 37,5

2 ECTS

50 100

92

Page 93:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: STRANI JEZIK Šifra: ZP309 Semestar: 3. ECTS: 2Status predmeta:Obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Engleski: Jurica Novaković, pred.Sadržaj predmeta: Student nastavlja učenje onog stranog jezika, kojeg je učio u prethodnom školovanju. Predmet ima zadatak da osposobi studente- da se samostalno služe literaturom (stručnom), dokumentacijom i drugim izvorima

informacija na stranom jeziku,- da se samostalno usavršavaju i prate najnovija znanstveno-tehnološka dostignuća i tako

doprinose razvoju privrednih i društvenih djelatnosti u skladu s potrebama udruženog rada,- da usvajaju tečevine svjetske kulture i obogaćuju svoja saznanja,- da svladaju komunikaciju na stranom jeziku koja je u uskoj povezanosti sa stručnim

usmjerenjem i zahtjevima rada za čije se potrebe student obrazuje..."Cilj predmeta: Nastava se stranih jezika na ovoj, kao i na ostalim visokoškolskim ustanovama, zasniva na prosječnim temeljima jezičnog znanja stečenog u srednjoj školi, što znači da je preduvjet za uspješno savladavanje gradiva poznavanje osnova određenog jezika. U skladu s općim ciljevima i zadacima na ovom će se Fakultetu posebna pažnja posvetiti savladavanju jezičnih pojava koje su karakteristične za jezik pedagoških znanosti, kao i terminologiji u vezi s predmetima pojedinih studijskih grupa.Literatura:ENGLESKI:Velčić, V., Narančić, S. Radni _ulture_ za studente Prirodoslovnog fakulteta, I. i II. Godina, ZagrebStručni časopisi Scientific American, Physics todayEnglish - Croatian dictionaryEngleska gramatika po izboruNJEMAČKI:Aktualni članci iz stručnih časopisaSchumann, M., Thomschke, F. Physik. Eine einführung in die Fachsprache (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Anders, S. etc. Physik. Aufbaukurs zur Studienvorbereitung für Ausländer (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Fieder, M. etc. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer Texte und übungen; Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)RUSKI JEZIK:Poljanec, R.F. Rusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, ZagrebPoljanec, R.F. Pregled gramatike ruskog jezika, Školska knjiga, ZagrebTolstoj, L.N. Hrvatsko-ruski rječnik, Akad. Nauk, MoskvaHorga, D.,Volos, R. Ruski jezik za studente humanističkih znanostiZorotov, V.M. Načinajušćemu učitelju, Pedgogika, MoskvaBondarenko, A.K. Slovesnie Igri v detskom sadu, Prosvešćenije, MoskvaJuriša, S. Teksti Dlja Čtenija i Pere Voda Dlja Studentov jestestvenih naukNačin polaganja ispita:Kolokvij x Pismeni Usmeni praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja1. posjedovati napredna znanja engleskog odnosno njemačkog jezika iz stručne

terminologije vezane uz područje glazbene umjetnosti 2. biti osposobljeni za suvereno korištenje stručnom literaturom o glazbenoj umjetnosti na

engleskom odnosno njemačkom jeziku.

93

Page 94:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

3. posjedovati konverzacijske vještine za prezentaciju vlastitog rada i kritičko tumačenje glazbenih djela

4. biti osposobljeni za verbalnu i pismenu analizu radova s područja glazbene umjetnosti na engleskom odnosno njemačkom jeziku.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje nastave

0,5 1 Aktivnost na nastavi

Evidencija dolazaka studenata

12,5 25

Prezentiranje usvojenosti gradiva

0,75 2 - 4 Pismeni ispit Jezični test 18,75 37,5

Prezentiranje i primjena usvojenog gradiva

0,75 2 -4 Usmeni ispitI kolokvij

Javna provjera pred drugim studentima

18,75 37,5

2 ECTS

50 100

94

Page 95:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: STRANI JEZIK Šifra: ZP409 Semestar: 4. ECTS: 2Status predmeta:Obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Engleski: Jurica Novaković, pred.Sadržaj predmeta: Student nastavlja učenje onog stranog jezika, kojeg je učio u prethodnom školovanju. Predmet ima zadatak da osposobi studente- da se samostalno služe literaturom (stručnom), dokumentacijom i drugim izvorima

informacija na stranom jeziku,- da se samostalno usavršavaju i prate najnovija znanstveno-tehnološka dostignuća i tako

doprinose razvoju privrednih i društvenih djelatnosti u skladu s potrebama udruženog rada,- da usvajaju tečevine svjetske kulture i obogaćuju svoja saznanja,- da svladaju komunikaciju na stranom jeziku koja je u uskoj povezanosti sa stručnim

usmjerenjem i zahtjevima rada za čije se potrebe student obrazuje..."Cilj predmeta: Nastava se stranih jezika na ovoj, kao i na ostalim visokoškolskim ustanovama, zasniva na prosječnim temeljima jezičnog znanja stečenog u srednjoj školi, što znači da je preduvjet za uspješno savladavanje gradiva poznavanje osnova određenog jezika. U skladu s općim ciljevima i zadacima na ovom će se Fakultetu posebna pažnja posvetiti savladavanju jezičnih pojava koje su karakteristične za jezik pedagoških znanosti, kao i terminologiji u vezi s predmetima pojedinih studijskih grupa.Literatura:ENGLESKI:Velčić, V., Narančić, S. Radni _ulture_ za studente Prirodoslovnog fakulteta, I. i II. Godina, ZagrebStručni časopisi Scientific American, Physics todayEnglish - Croatian dictionaryEngleska gramatika po izboruNJEMAČKI:Aktualni članci iz stručnih časopisaSchumann, M., Thomschke, F. Physik. Eine einführung in die Fachsprache (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Anders, S. etc. Physik. Aufbaukurs zur Studienvorbereitung für Ausländer (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Fieder, M. etc. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer Texte und übungen; Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)RUSKI JEZIK:Poljanec, R.F. Rusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, ZagrebPoljanec, R.F. Pregled gramatike ruskog jezika, Školska knjiga, ZagrebTolstoj, L.N. Hrvatsko-ruski rječnik, Akad. Nauk, MoskvaHorga, D.,Volos, R. Ruski jezik za studente humanističkih znanostiZorotov, V.M. Načinajušćemu učitelju, Pedgogika, MoskvaBondarenko, A.K. Slovesnie Igri v detskom sadu, Prosvešćenije, MoskvaJuriša, S. Teksti Dlja Čtenija i Pere Voda Dlja Studentov jestestvenih naukNačin polaganja ispita:Kolokvij x Pismeni x Usmeni x praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvalitetir.b. Ishod učenja1. posjedovati napredna znanja engleskog odnosno njemačkog jezika iz stručne

terminologije vezane uz područje glazbene umjetnosti 2. biti osposobljeni za suvereno korištenje stručnom literaturom o glazbenoj umjetnosti na

engleskom odnosno njemačkom jeziku.3. posjedovati konverzacijske vještine za prezentaciju vlastitog rada i kritičko tumačenje

glazbenih djela

95

Page 96:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

4. biti osposobljeni za verbalnu i pismenu analizu radova s područja glazbene umjetnosti na engleskom odnosno njemačkom jeziku.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje nastave

0,5 1 Aktivnost na nastavi

Evidencija dolazaka studenata

12,5 25

Prezentiranje usvojenosti gradiva

0,75 2 - 4 Pismeni ispit Jezični test 18,75 37,5

Prezentiranje i primjena usvojenog gradiva

0,75 2 -4 Usmeni ispitI kolokvij

Javna provjera pred drugim studentima

18,75 37,5

2 ECTS

50 100

96

Page 97:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURAŠifra: ZP111 Semestar: 1. ECTS: 1Status predmeta:obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja Vježbe 2 seminari

Nositelj predmeta: Zoran Pupovac, pred.Sadržaj predmeta: Svi prirodni oblici kretanja. Hodanje i trčanje. Skakanje. Bacanje, hvatanje i gađanje. Penjanje, puzanje i provlačenje. Dizanje i nošenje. Kotrljanje i kolutanje. Plesne _ulture_e. Vješanje i upiranje. Vučenje, potiskivanje i navlačenje. Sportske igre. Cilj predmeta: Pozitivan utjecaj na obilježja antropološkog statusa i na funkcionalne morfološke i motoričke sposobnosti. Utjecati na konativno-kognitivne osobine koje sudjeluju u motoričkom izražavanju. Čuvanje i promicanje zdravlja putem TZK kao dio općeg obrazovanja i kulture življenja. Zadovoljavanje biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljenja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti. Njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. Teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja.Literatura: Prema postojećem programu na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku.Način polaganja ispita: nema ispitakolokvij pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

r.b. Ishod učenja1. Stjecanje trajne navike i potrebe bavljenja fizičkim aktivnostima i sportom u

svakodnevnomživotu kao jednim od preduvjeta za očuvanje i unaprjeđenje vlastitoga zdravlja

2. Stjecanje općeg poboljšanja motoričkih sposobnosti3. Lakše svladavanje kako fizičkih tako i intelektualnih zadataka.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

2 1-3 vježbe Evidencija dolazaka studenata, praćenje studenata

50 100

50 100

97

Page 98:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURAŠifra: ZP211 Semestar: 2. ECTS: 2Status predmeta:obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja Vježbe 2 seminari

Nositelj predmeta: Zoran Pupovac, pred.Sadržaj predmeta: Svi prirodni oblici kretanja. Hodanje i trčanje. Skakanje. Bacanje, hvatanje i gađanje. Penjanje, puzanje i provlačenje. Dizanje i nošenje. Kotrljanje i kolutanje. Plesne _ulture_e. Vješanje i upiranje. Vučenje, potiskivanje i navlačenje. Sportske igre. Cilj predmeta: Pozitivan utjecaj na obilježja antropološkog statusa i na funkcionalne morfološke i motoričke sposobnosti. Utjecati na konativno-kognitivne osobine koje sudjeluju u motoričkom izražavanju. Čuvanje i promicanje zdravlja putem TZK kao dio općeg obrazovanja i kulture življenja. Zadovoljavanje biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljenja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti. Njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. Teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja.Literatura: Prema postojećem programu na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku.Način polaganja ispita: nema ispitakolokvij pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

r.b. Ishod učenja1. Stjecanje trajne navike i potrebe bavljenja fizičkim aktivnostima i sportom u

svakodnevnomživotu kao jednim od preduvjeta za očuvanje i unaprjeđenje vlastitoga zdravlja

2. Stjecanje općeg poboljšanja motoričkih sposobnosti3. Lakše svladavanje kako fizičkih tako i intelektualnih zadataka.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

2 1-3 vježbe Evidencija dolazaka studenata, praćenje studenata

50 100

50 100

98

Page 99:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURAŠifra: ZP311 Semestar: 3. ECTS: 1Status predmeta:obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja x Vježbe seminari

Nositelj predmeta: Zoran Pupovac, pred.Sadržaj predmeta: Svi prirodni oblici kretanja. Hodanje i trčanje. Skakanje. Bacanje, hvatanje i gađanje. Penjanje, puzanje i provlačenje. Dizanje i nošenje. Kotrljanje i kolutanje. Plesne kulture. Vješanje i upiranje. Vučenje, potiskivanje i navlačenje. Sportske igre. Cilj predmeta: Pozitivan utjecaj na obilježja antropološkog statusa i na funkcionalne morfološke i motoričke sposobnosti. Utjecati na konativno-kognitivne osobine koje sudjeluju u motoričkom izražavanju. Čuvanje i promicanje zdravlja putem TZK kao dio općeg obrazovanja i kulture življenja. Zadovoljavanje biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljenja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti. Njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. Teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja.Literatura: Prema postojećem programu na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku.Način polaganja ispita: nema ispitakolokvij pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

r.b. Ishod učenja1. Stjecanje trajne navike i potrebe bavljenja fizičkim aktivnostima i sportom u

svakodnevnomživotu kao jednim od preduvjeta za očuvanje i unaprjeđenje vlastitoga zdravlja

2. Stjecanje općeg poboljšanja motoričkih sposobnosti3. Lakše svladavanje kako fizičkih tako i intelektualnih zadataka.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

2 1-3 vježbe Evidencija dolazaka studenata, praćenje studenata

50 100

50 100

99

Page 100:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURAŠifra: ZP411 Semestar: 4. ECTS: 1Status predmeta:obvezni x izborni

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja Vježbe 2 seminari

Nositelj predmeta: Zoran Pupovac, pred.Sadržaj predmeta: Svi prirodni oblici kretanja. Hodanje i trčanje. Skakanje. Bacanje, hvatanje i gađanje. Penjanje, puzanje i provlačenje. Dizanje i nošenje. Kotrljanje i kolutanje. Plesne kulture. Vješanje i upiranje. Vučenje, potiskivanje i navlačenje. Sportske igre. Cilj predmeta: Pozitivan utjecaj na obilježja antropološkog statusa i na funkcionalne morfološke i motoričke sposobnosti. Utjecati na konativno-kognitivne osobine koje sudjeluju u motoričkom izražavanju. Čuvanje i promicanje zdravlja putem TZK kao dio općeg obrazovanja i kulture življenja. Zadovoljavanje biopsihosocijalnih potreba čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljenja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti. Njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. Teorijsko i praktično osposobljavanje studenata za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja.Literatura: Prema postojećem programu na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku.Način polaganja ispita: nema ispitakolokvij pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

r.b. Ishod učenja1. Stjecanje trajne navike i potrebe bavljenja fizičkim aktivnostima i sportom u

svakodnevnomživotu kao jednim od preduvjeta za očuvanje i unaprjeđenje vlastitoga zdravlja

2. Stjecanje općeg poboljšanja motoričkih sposobnosti3. Lakše svladavanje kako fizičkih tako i intelektualnih zadataka.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

2 1-3 vježbe Evidencija dolazaka studenata, praćenje studenata

50 100

50 100

100

Page 101:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

3. 2. IZBORNI MODUL PEDAGOŠKIH PREDMETA

Naziv predmeta PEDAGOGIJA IKod LKMA 021Vrsta Obvezni Razina Sveučilišni diplomski nastavnički studijGodina prva Semestar I.ECTS 3 Način izvođenja nastave/satnica (P+V+S)

1+1+1

Nastavnik izv.prof.dr.sc. Zlatko MilišaCilj ili svrha kolegija

Studenti će dobiti cjelovit uvid u pedagogijsku znanost, kritičko propitivanje problema suvremene pedagoške teorije i prakse

Preduvjeti za upis

Završen preddiplomski studij; odslušan kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja I (ili njegov ekvivalent)

Ishodi učenja Nakon završenog kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja očekuje se da će studenti raspolagati sljedećim znanjima i vještinama:

1. Sažeti i definirati pedagogijsku znanost, njezino utemeljenje i terminologiju i alternativne pedagoške koncepcije.

2. Obrazložiti i analizirati strukturu i proširenu djelatnost škole i nastave.

3. Opisati kritički analizirati suvremenu pedagošku teoriju i povezati sa školskom praksom

4. Samostalno pripremiti i ostvariti pedagošku radionicu 5. Definirati i analizirati odgojne probleme u nastavnoj praksi 6. Samostalno izraditi seminar s manjim istraživanjem

učinkovitosti prakticiranih oblika odgajanja i obrazovanja.Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Isho

d uč

enja Aktivnost

studenataMetode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje predavanja

0,75 1-6 Prisutnost na nastavi

Evidencija - -

Aktivnost na nastavi

0,5 1-6 Domaće zadaće i zadaci

Evidencija 0 5

Provjera znanja(pismeni ispit)

0,75 1-6 Priprema za pismeni ispit

Pismeni ispit 36 60

Provjera znanja (praktični zadatak)

0,5 1-6 Priprema za praktični zadatakSeminarRadionica

Pismeni praktični zadatak

12 20

Završni ispit

0,5 1-6 Ponavljanje gradiva

Usmeni ispit 12 20

Ukupno 3 1-6 60 100

101

Page 102:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Konzultacije U vrijeme konzultacija i prema individualnom dogovoru; pismenim i usmenim putem

Kompetencije koje se stječu

Poznavanje i demonstriranje opće razine znanja i razumijevanja te sposobnost analiziranja, sintetiziranja i vrednovanja u području pedagoške teorije i prakse. Sposobnost timskog rada i učenja rješavanjem problema u okviru širega višekulturalnog konteksta u kulturi nastavi i škole. Sposobnost konstruktivnog rješavanja problema u razrednom i školskom okruženju i odlučivanja u okviru svoje profesionalne i etičke uloge. Razlikovanje modela alternativnih škola. Razumijevanje osobnih vrijednosti, predrasuda i utjecaje na odgoj, kulturu škole i razredne procese, uključujući identifikaciju činitelja suvremene nastave kao što su strategije, stilovi učenja, disciplina i stilovi vođenja razred.Primjena različitih oblike dijaloga, usmenoga izlaganja te produktivnih pitanja u nastavi s ciljem i uspješnoga učenja i poučavanja i aktivnosti učenika te procijena učinaka svog komuniciranja u različitim profesionalnim situacijama.Raščlamba i analiza indikatora vlastite nastave, jačanje veze ishoda učenja i vrednovanja postignuća učenika te primjena refleksije i akcije za unaprijeđivanje vlastite nastave/upravljanja kvalitetom u svakodnevnom radu.

Sadržaj Predmet pedagogijske znanosti. Sustav pedagogijskih disciplina. Povijesni razvoj pedagogije. Teorije odgoja i odgojne prakse u svijetu i u Hrvatskoj. Socijalizacija. Akulturacija. Odgoj i obrazovanje. Odgojno-obrazovni sustav. Filozofska i antropološka polazišta odgoja, teorije, proces i čimbenici odgoja. Učenik – aktivni sudionik odgoja. Osobnost učitelja i učiteljski poziv. Metode i sredstva odgoja. Moć i nemoć odgojnih metoda i sredstava. Teorije škole. Učenje i poučavanje. Metode i stilovi učenja i poučavanja. Obiteljski odgoj. Odgoj u domovima. Odgoj u slobodnom vremenu. Odgoj i suvremena informacijsko-komunikacijska tehnologija. Odgojno-socijalni rad. Preventivni rad u odgoju i obrazovanju. Metodologija pedagogije. Vrste pedagogijskih istraživanja. Kvantitativna i kvalitativna paradigma pedagogijskih istraživanja.

Preporučena literatura

Gudjons H. (1994), Pedagogija. Temeljna znanja. Zagreb: EducaMijatović, A. (ur.) (1998), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb:HKZ "MI" HPKZ.Vukasović, A. (2001), Pedagogija. Zagreb: HKZ "MI".

Dopunska literatura

Armstrong, T.(2008), Najbolje škole. Zagreb:EducaKönig, E. i Zedler, P. (2001). Znanosti o odgoju. Zagreb: Educa.Mlinarević, V. (2002). Učitelj i odrednice uspješnog poučavanja. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja Život i škola, br.7/2002., Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet i Visoka učiteljska škola, str. 140-147.Mlinarević, V., Brust Nemet, M. (2012), Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku.

Oblici provođenja nastave

Nastava će se odvijati kroz predavanja, seminare i radionice.

102

Page 103:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Način provjere znanja i polaganja ispita

Redovita provjera znanja tijekom nastave (zadaci, domaći radovi). Ispit se sastoji iz pismenog ispita i problemskog zadatka tijekom godine i završnog usmenog ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

Kontinuirana komunikacija nastavnika sa studentima, te anonimna studentska anketa.

103

Page 104:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Naziv predmeta PEDAGOGIJA IIKod LKMA 022Vrsta Obvezni Razina Sveučilišni diplomski nastavnički studijGodina prva Semestar II.ECTS 3 Način izvođenja nastave/satnica (P+V+S)

1+1+1

Nastavnik izv.prof.dr.sc. Zlatko MilišaCilj ili svrha kolegija

Senzibilizirati studente za osobe/učenike kojima je, iz bilo kojeg razloga, potrebna dodatna podrška u socijalnoj integraciji. Predmet objašnjava uzroke i pojavne oblike teškoća socijalne integracije te osposobljava studente za prilagođavanje njihova pristupa svakom učeniku u razredu ovisno o njegovim potrebama i mogućnostima, a usmjeren je na razvoj ideje o potrebi inkluzivnog odgoja i obrazovanja kod studenata i kritičkog mišljenja studenata kroz primjere iz prakse, debate i hipotetske problemske situacije. Studenti će dobiti cjelovit uvid u pedagogijsku znanost, kritičko propitivanje problema suvremene pedagoške teorije i prakse

Preduvjeti za upis

Završen preddiplomski studij

Ishodi učenja Nakon završenog kolegija Pedagogija II. očekuje se da će studenti raspolagati sljedećim znanjima i vještinama:

1. Nabrojati, objasniti i primijeniti u svome radu odredbe zakona, pravilnika i drugih dokumenata koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja, učiteljsku profesiju i reguliraju integrirani odgoj i obrazovanje.

2. Objasniti razlike među ključnim pristupima učenicima s poremećajima u ponašanju, darovitim, učenicima s razvojnim teškoćama i teškoćama u učenju kao i potrebe učenika iz različitih sociokulturnih skupina te razviti i primijeniti tehnike i instrumente koji će omogućiti učeniku da samostalno provjerava svoje napredovanje i prilagođava strategije učenja.

3. Pokazati osjetljivost za posebne potrebe učenika, socijalna i kulturalna obilježja osoba s kojima dolazi u doticaj te znati učinkovito odgojno i obrazovno djelovati kako bi se uspostavilo razumijevanje i uspjeh učenika.

4. Prepoznati i objasniti važnost uloge obitelji u učenju i cjelokupnom razvoju djeteta i usvojiti oblike suradnje s roditeljima.

5. Uočiti i analizirati nepovoljne okolnosti i prepreke za učenje te inicirati aktivnosti usmjerene na unapređivanje poticajnog i sigurnog školskog ozračja te unaprjeđivanja kvalitete nastave.

104

Page 105:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

6. Objasniti i analizirati vođenje škole i razreda, prepoznati i primijeniti etičke i profesionalne vrijednosti u učećoj zajednici kroz poticanje cjeloživotnog učenja.

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Isho

d uč

enja Aktivnost

studenataMetode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje predavanja

0,75 1-6 Prisutnost na nastavi

Evidencija - -

Aktivnost na nastavi

0,5 1-6 Domaće zadaće i zadaci

Evidencija 0 5

Provjera znanja(pismeni ispit)

0,75 1-6 Priprema za pismeni ispit

Pismeni ispit 36 60

Provjera znanja (praktični zadatak)

0,5 1-6 Priprema za praktični zadatakSeminarRadionicaTerenska nastava

Pismeni praktični zadatak

12 20

Završni ispit

0,5 1-6 Ponavljanje gradiva

Usmeni ispit 12 20

Ukupno 3 1-6 60 100Konzultacije U vrijeme konzultacija i prema individualnom dogovoru; pismenim i

usmenim putemKompetencije koje se stječu

Korištenje suvremenih pedagoških spoznaja za oblikovanje ozračja demokratske škole te usmjeravanje na aktivan položaj učenika u nastavi.Prepoznavanje posebnih potreba i specifičnost odgojnog i obrazovnog rada darovitih učenika, učenika s razvojnim teškoćama i teškoćama u učenju kao i potrebe učenika iz različitih sociokulturnih skupina.Suradnja sa stručnjacima, roditeljima i zajednicom u profesionalnom radu i sudjelovanje u planiranju, provedbi i evaluaciji programa za učenike s posebnim potrebama.Uvođenje u nastavu suvremene društveno prioritetne teme kao što su održivi razvoj, poduzetništvo, cjeloživotno učenje, društvena pravednost.Korištenje rezultata praćenja učenikovih postignuća u svrhu izrade plana podrške u učenju te prilagodbi načina poučavanja učenikovim potrebama. Primjena strategija za poticanje roditelja na uključivanje u život škole.Vještine izgradnje učeće organizacije na humanističkim principima i iskazivanje sposobnosti inventivnosti, fleksibilnosti, timskog rada, kreativnosti i kritičnosti.Razumijevanje i analizira menadžmenta odgojno-obrazovne ustanove i rad na dokumentaciji.Zastupanje profesionalne vrijednosti, standarda i ugled učiteljske profesije u dodiru s drugim članovima stručne i šire zajednice te

105

Page 106:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

uključivati u dostupne programe i aktivnosti cjeloživotnog učenja.Sadržaj Opće karakteristike, pedagoške potrebe i problemi djece s posebnim

potrebama. Definicije i terminologija posebnih potreba. Klasifikacija i etiologija posebnih potreba. Povijesni položaj i stavovi prema osobama s posebnim potrebama. Zakonske odrednice i značaj ranog otkrivanja i ranog stručnog tretmana djece s teškoćama u razvoju. Timski rad u procesu dijagnosticiranja, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. Sustav odgoja i obrazovanja i rehabilitacije. Stereotipni stavovi. Filozofija inkluzije. Integrirani odgoj i obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju. Marginalizirane skupine, suvremene tendencije i građanski odgoj. Socijalna i pravna skrb o djeci s teškoćama u razvoju. Praktični problemi uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovnu školu. Darovitost, osobnost, kreativnost. Darovito dijete u obitelji i školi. Obogaćeni programi praćenja i vođenja darovite djece i mladeži. Elementi cjelovitog sustava potpore darovitima. Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti. Kompetencije suvremenog učitelja.Menadžment škole i vođenje razreda. Pravila i disciplina. Suradnja u školi, s roditeljima i zajednicom. Cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj.

Preporučena literatura

Bouillet, D. i Uzelac, S. (2007). Osnove socijalne pedagogije. Zagreb: Školska knjiga.Jensen, E. (2004). Različiti mozgovi, različiti učenici - Kako doprijeti do onih do kojih se teško dopire. Zagreb: Educa. Bouillet, D. (2010). Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.

Dopunska literatura

Senge, P. M. (2001). Peta disciplina: principi i praksa učeće organizacije. Zagreb: Mozaik knjiga.Peko, A., Mlinarević, V., Buljubašić-Kuzmanović (2008): Potreba unaprjeđivanja sveučilišne nastave. Odgojne znanosti. 10, 1. , str. 195-208,Šprljan, K. A. i Rosandić, A. (2008). Krug znanja. Priručnik za učitelje, nastavnike i profesore. UNESCO (2009). Policy guidelines on inclusion in education. Paris: UNESCO.

Oblici provođenja nastave

Nastava će se odvijati kroz predavanja, seminare, radionice i terenske nastave.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Redovita provjera znanja tijekom nastave (zadaci, domaći radovi). Ispit se sastoji iz pismenog ispita i problemskog zadatka tijekom godine i završnog usmenog ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili

Kontinuirana komunikacija nastavnika sa studentima, te anonimna studentska anketa.

106

Page 107:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

modula

Naziv predmeta

PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA I

Kod LKBA 045Vrsta ObavezniRazina Sveučilišni diplomski nastavnički studijGodina prva Semestar I.ECTS 3 Način izvođenja nastave/satnica (P+V+S)

1+1+1

Nastavnik doc.dr.sc. Danijela ŠincekCilj ili svrha kolegija

Upoznati studente s praktičnim aspektima psihologije odgoja i obrazovanja

Preduvjeti za upis

Završen preddiplomski studij

Ishodi učenja Nakon završenog kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja očekuje se da će studenti raspolagati sljedećim znanjima i vještinama:

1. Definirati osnovne pojmove iz psihologije odgoja i obrazovanja2. Opisati biološke osnove ponašanja3. Razlikovati i usporediti faze razvoja pojedinca4. Objasniti odnos procesa poučavanja, procesa pamćenja i ishoda

učenja 5. Objasniti odnos između razvoja pojedinca (kognitivni), osobina

ličnosti i procesa obrazovanja6. Opisati specifičnosti u poučavanju učenika s teškoćama u učenju7. Opisati specifičnosti u poučavanju učenika s posebnim potrebama8. Opisati specifičnosti u poučavanju učenika s poremećajima u

ponašanju Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Isho

d uč

enja Aktivnost

studenataMetode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje predavanja

0,75 1-8 Prisutnost na nastavi

Evidencija - -

Aktivnost na nastavi

0,5 1-8 Domaće zadaće i zadaci

Evidencija 0 5

Provjera znanja(pismeni ispit)

0,75 1-8 Priprema za pismeni ispit

Pismeni ispit 36 60

Provjera 0,5 1-8 Priprema za Pismeni 12 20

107

Page 108:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

znanja (praktični zadatak)

praktični zadatak

praktični zadatak

Završni ispit

0,5 1-8 Ponavljanje gradiva

Usmeni ispit 12 20

Ukupno 3 1-8 60 100Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (provjere u obliku jednog pismenog i jednog praktičnog zadatka) te završni ispit. Aktivnost na nastavi nije dio ukupne ocjene već dodatak na ukupni broj bodova ostvaren na preostalim elementima praćenja i ispitivanja. Aktivnost studenata bilježi se svaki nastavni sat.

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente : Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: pismeni

ispit + praktični zadatak + završni ispit = ukupni broj bodova + aktivnost na nastavi

Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 60%.

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 60% - 69,9% = dovoljan (2), 70% - 79,9% = dobar (3), 80% - 89,9% = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Konzultacije U vrijeme konzultacija i prema individualnom dogovoru; pismenim i usmenim putem

Kompetencije koje se stječu

Poznavanje primarnih znanja iz područja psihologije odgoja i obrazovanja; poznavanje bioloških osnova ponašanje; razumijevanje faza razvoja pojedinca te veze između intelektualnog razvoja, ličnosti i procesa obrazovanja; poznavanje temeljnih procesa vezanih uz pamćenje, važnijih modela učenja te njihovu primjenu u obrazovnim sustavima; poznavanje specifičnosti rada s učenicima s teškoćama u učenju, poremećajima u ponašanju i učenicima s posebnim potrebama;

Sadržaj 1. Uvod u znanstvenu psihologiju2. Definiranje područja psihologije obrazovanja3. Biološke osnove ponašanja4. Razvoj pojedinca5. Kognitivne sposobnosti i kreativnost6. Ličnost i individualne razlike7. Pamćenje8. Učenje9. Učenici s teškoćama u učenju i posebnim obrazovnim potrebama

Preporučena literatura

Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D., (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP- VERN.Zarevski, P. (2007). Psihologija učenja i pamćenja (5. izdanje).

108

Page 109:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Jastrebarsko: Naklada Slap.Dopunska literatura

Atkinson i Hilgard (2007). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada SlapBeck, M. (2004). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap.Čorkalo Biruški, D. (2009). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.Čudina-Obradović, , M. (1991). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga.Gardner, H. Kornhaber, M.L. i Wake, W. K. (1999). Inteligencija. Jastrebarsko: Naklada Slap.Grgin, T. (2004). Edukacijska psihologija (2. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja (4. Izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.Hock, R.R. (2004). Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.Rathus S.A. (2001). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.Ribić, K. (1991). Psihofizičke razvojne poteškoće. Zadar: ITP Forum.Slavin, R.E. (2012). Educational psychology: Theory and practice (10th ed.). New York: Pearson.Vasta, R, Haith, M. M. i Miller, S. A. (2004). Dječja psihologija (3. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Članci iz tekuće periodikeOblici provođenja nastave

Nastava će se odvijati kroz predavanja, seminare i diskusijske grupe.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Redovita provjera znanja tijekom nastave (zadaci, domaći radovi). Ispit se sastoji iz pismenog ispita i problemskog zadatka tijekom godine i završnog usmenog ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

Kontinuirana komunikacija nastavnika sa studentima, te anonimna studentska anketa.

109

Page 110:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Naziv predmeta

PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA II

Kod LKBA 046Vrsta ObavezniRazina Sveučilišni diplomski nastavnički studijGodina prva Semestar II.ECTS 3 Način izvođenja nastave/satnica (P+V+S)

1+1+1

Nastavnik doc.dr.sc. Danijela ŠincekCilj ili svrha kolegija

Upoznati studente s praktičnim aspektima psihologije odgoja i obrazovanja

Preduvjeti za upis

Završen preddiplomski studij; odslušan kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja I (ili njegov ekvivalent)

Ishodi učenja Nakon završenog kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja očekuje se da će studenti raspolagati sljedećim znanjima i vještinama:

1. Definirati osnovne pojmove iz različitih teorija motivacije i emocija

2. Opisati i usporediti alternativne pristupe obrazovanju3. Analizirati i odabrati postupke za motivaciju učenika u nastavi4. Opisati i kritički analizirati različite činitelje školskog (ne)uspjeha5. Opisati i usporediti različite grupne procese i grupnu dinamiku6. Opisati i kritički analizirati razredne procese i odabrati prikladne

načine upravljanja razredom i disciplinom7. Odabrati i planirati različite metode mjerenja i evaluacije znanja u

pojedinim akademskim domenamaPovezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost

EC

TS

Isho

d uč

enja Aktivnost

studenataMetode

procjenjivanja

Bodovi

min max

Pohađanje predavanja

0,75 1-7 Prisutnost na nastavi

Evidencija - -

Aktivnost na nastavi

0,5 1-7 Domaće zadaće i zadaci

Evidencija 0 5

Provjera 0,75 1-7 Priprema za Pismeni ispit 36 60

110

Page 111:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

znanja(pismeni ispit)

pismeni ispit

Provjera znanja (praktični zadatak)

0,5 1-7 Priprema za praktični zadatak

Pismeni praktični zadatak

12 20

Završni ispit

0,5 1-7 Ponavljanje gradiva

Usmeni ispit 12 20

Ukupno 3 1-7 60 100Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (provjere u obliku jednog pismenog i jednog praktičnog zadatka) te završni ispit. Aktivnost na nastavi nije dio ukupne ocjene već dodatak na ukupni broj bodova ostvaren na preostalim elementima praćenja i ispitivanja. Aktivnost studenata bilježi se svaki nastavni sat.

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente : Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: pismeni

ispit + praktični zadatak + završni ispit = ukupni broj bodova + aktivnost na nastavi

Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 60%.

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 60% - 69,9% = dovoljan (2), 70% - 79,9% = dobar (3), 80% - 89,9% = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Konzultacije U vrijeme konzultacija i prema individualnom dogovoru; pismenim i usmenim putem

Kompetencije koje se stječu

Poznavanje različitih činitelja motiviranog ponašanja i razumijevanje prirode motivacije kroz perspektivu različitih motivacijskih teorija; razlikovanje različitih činitelja školskog (ne)uspjeha; poznavanje, priprema i realizacija strategija za poboljšanje motivacije u razredu; identificiranje, priprema i realizacija odgovarajućih metoda poučavanja, mjerenja i evaluacije znanja; poznavanje i kritičko razumijevanje različitih utjecaja na razredne procese, uključujući identifikaciju činitelja produktivne nastave kao što su strategije i stilovi rukovođenja razredom, obilježja grupe i grupni procesi, te primjenu istih u upravljanju razredom

Sadržaj 1. Motivacija2. Razumijevanje emocija – uloga emocija u procesu učenja3. Poučavanje4. Planiranje obrazovnog procesa5. Mjerenje i ocjenjivanje znanja6. Evaluacija rada učitelja7. Grupni procesi i grupna dinamika

111

Page 112:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

8. Upravljanje razredom i disciplina9. Neprilagođeno ponašanje10. Alternativni pristupi obrazovanju

Preporučena literatura

Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D., (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP- VERN.

Dopunska literatura

Barth, B. M. (2004). Razumjeti što djeca razumiju. Zagreb: Profil International.Beck, M. (2000). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Čudina-Obradović, , M. (1991). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga.Gossen, D. C. (2011). Restitucija - preobrazba školske discipline (2. izdanje). Zagreb: Alineja.Grgin, T. (2004). Edukacijska psihologija (2. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.  Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja (4. Izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.Matijević, M. (2004). Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex Woolfolk, A. (2012). Educational psychology (12th ed.). New York: Allyn and Bacon (poglavlje 10, 11, 12).Vlahović-Štetić, V.(ur.), Vizek Vidović, V., Arambašić, L., Vojnović, N. (2005). Daroviti učenici: Teorijski pristup i primjena u školi. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.

Članci iz tekuće periodike.Oblici provođenja nastave

Nastava će se odvijati kroz predavanja, seminare i diskusijske grupe.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Redovita provjera znanja tijekom nastave (zadaci, domaći radovi). Ispit se sastoji iz pismenog ispita i problemskog zadatka tijekom godine i završnog usmenog ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

Kontinuirana komunikacija nastavnika sa studentima, te anonimna studentska anketa.

112

Page 113:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Naziv predmeta

DIDAKTIKA I

Kod LKMA 023Vrsta Obavezni Razina Sveučilišni diplomski nastavnički studijGodina prva Semestar ljetniECTS 3Način izvođenja nastave/satnicaP+V+S

1P+1V+1S

Nastavnik doc.dr.sc. Renata JukićCilj ili svrha kolegija

Upoznati studente s osnovnim teorijskim I praktičnim aspektima obrazovanja i nastave

Preduvjeti za upis

Završen preddiplomski studij

Ishodi učenja Nakon završetka nastave iz kolegija Didaktika I očekuje se da će studenti moći:- pravilno interpretirati i opisati temeljne pojmove didaktike, različite

didaktičke teorije, pravce i modele;- izraditi i analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikularni

pristup nastavi;- osmisliti nastavni sat primjenom suvremenih nastavnih strategija;- izraditi materijal za samostalno učenje;- koristiti i obrazložiti izbor nastavne tehnologije;- osmisliti i primijeniti tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća

učenika;- provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja

didaktike.Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i

Bodovi

113

Page 114:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

ocjenjivanja Nastavna aktivnost E

CT

S

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanj

amin max

Pohađanje predavanja

0,75 1-7 Prisutnost na nastavi

Evidencija - -

Seminarski rad

0,25 1-7 Prezentacija izabrane teme

Evidencija 0 10

Aktivnosti na nastavi i zadaće

0,25 1-7 Aktivno učenje na primjerima

Portfolio 7 10

Kontinuirano praćenje znanja

1 1-7 Priprema za pismeni ispit

Pismeni ispit 26 50

Završni ispit 0,75 1-7 Priprema za usmeni ispit

Usmeni ispit 20 30

Ukupno 3 1-7 60 100Konzultacije U vrijeme konzultacija i prema individualnom dogovoru; pismenim i

usmenim putemKompetencije koje se stječu

Identificirati i objasniti temeljne didaktičke pojmove. Objasniti i usporediti različite didaktičke teorije i pravce te metodološka pitanja didaktike. Opisati etape, pristupe i aspekte procesa planiranja i programiranja te vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa. Razlikovati socijalne oblike rada, nastavne strategije, metode i postupke u nastavi i primijeniti ih u razradi nastavnoga sata. Definirati i opisati čimbenike koji utječu na nastavnu klimu, školsku kulturu i ekologiju. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživanje iz područja didaktike.

Sadržaj Osnovni pojmovi. Didaktika, obrazovanje, odgoj, nastava, edukacija, naobrazba, izobrazba, školovanje. Nastava kao komunikacija. Interaktivnost nastave. Neverbalna nastavna komunikacija. Cilj ili ciljevi nastavne komunikacije. Bipolarnost nastave. Koncept kurikuluma. Svrha, ciljevi i zadaće obrazovanja i nastave. Opći ciljevi obrazovanja, individualni ciljevi, praćenje ostvarivanja ciljeva obrazovanja. Taksonomijsko određivanje ciljeva. Ciljevi i zadaće nastave.Sadržajna utemeljenost nastave. Školski kurikulum. Nacionalni kurikulum. Nastavni plan i program. Opseg, dubina i slijed obrazovnog programa. Praćenje programskog oblikovanja sadržaja.Organizacijska utemeljenost nastave. Nastavni izvori. Nastavne metode. Nastavne tehnike. Društveno radni oblici u nastavi. Čelni rad, skupni rad, rad u paru, individualni i individualizirani rad. Suradničko učenje. Projektna nastava.Tijek nastavnoga procesa. Pripremanje, prijam i obradba sadržaja, vježbanje, ponavljanje, vrednovanje. Snimanje i analiza nastave. Vrednovanje obrazovanja.Nastavni sustavi. Pojmovna određenja i vrste. Predavačka i predavačkoprikazivačka nastava. Katehetička i majeutička nastava. Egzemplarna nastava. Problemska nastava. Mentorska nastava. Programirana nastava. Simulacija i igra u nastavi. Individualizirana nastava. Od nastavnikova poučavanja do učenikova samostalnog učenja. Osposobljavanje učenika za samoobrazovanje. Poučavanje i učenje izvan škole. Instrukcija i obučavanje. Samoorganizirano učenje.

Preporučena Bognar, L., Matijević, M. (2002.), Didaktika. Zagreb: Školska

114

Page 115:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

literatura knjiga. Pranjić, M. (2005.), Didaktika. Zagreb: Golden marketing. Meyer, H. (2005.), Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita. Peko, A. (1999.), Obrazovanje, U: Osnove suvremene pedagogije

(ur.: Mijatović, A., Vrgoč, H., Peko, A., Mrkonjić, A., Ledić, J.), Hrvatsko pedagoško-književni zbor, Zagreb, str. 203.-223.

Jelavić, F. (1995.), Didaktičke osnove nastave. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Terhart, E.(2001.), Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.Dopunska literatura

Desforges, C. (2001.), Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi. Zagreb: Educa.

Dryden, G., Vos, J.(2001), Revolucija u učenju. Zagreb: Educa. Klippert, H. (2001.), Kako uspješno učiti u timu. Zagreb: Educa. Meyer, H. (2002.), Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.

Oblici provođenja nastave

Nastava će se odvijati kroz predavanja, seminare i vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

Seminarski rad, aktivnosti na satu, kontinuirana provjera znanja (kolokvij) i završni ispit.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

Kontinuirana komunikacija nastavnika sa studentima, završna evaluacija studenata i nastavnika na kraju nastave te anonimna studentska anketa na razini Fakulteta.

115

Page 116:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Naziv predmeta

DIDAKTIKA II

Kod LKMA 024Vrsta Obavezni Razina Sveučilišni diplomski nastavnički studijGodina druga Semestar zimskiECTS 3Način izvođenja nastave/satnicaP+V+S

1P+1V+1S

Nastavnik doc.dr.sc. Renata JukićCilj ili svrha kolegija

Upoznati studente s teorijskim i praktičnim aspektima didaktike kao teorije kurikuluma.

Preduvjeti za upis

Završena prva godina diplomskog studija

Ishodi učenja Nakon završetka nastave iz kolegija Didaktika II student će moći:- definirati, pravilno interpretirati i opisati temeljne pojmove

kurikuluma, različita kurikulumska polazišta, teorije i metodološke pristupe izradi kurikuluma;

- analizirati i kritički promišljati kurikulumska pitanja i modele evaluacije.;

- implementirati kurikulum u odgojno-obrazovnoj ustanovi;- analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikulumski

pristup; - na temelju stečenog uvida u teorijsko-metodološke pristupe

provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja istraživanja kurikuluma.

Povezanost ishoda učenja,

Nastavna aktivnost

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja Bodovi

116

Page 117:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

nastavnih metoda i ocjenjivanja

EC

TS

Ish

od

uče min max

Pohađanje predavanja

0,75 1-7 Prisutnost na nastavi

Evidencija - -

Seminarski rad

0,25 1-7 Prezentacija izabrane teme

Evidencija 0 10

Aktivnosti na nastavi i zadaće

0,25 1-7 Aktivno učenje na primjerima

Portfolio 7 10

Kontinuirano praćenje znanja

1 1-7 Priprema za pismeni ispit

Pismeni ispit 26 50

Završni ispit 0,75 1-7 Priprema za usmeni ispit

Usmeni ispit 20 30

Ukupno 3 1-7 60 100Konzultacije U vrijeme konzultacija i prema individualnom dogovoru; pismenim i

usmenim putem.Kompetencije koje se stječu

Razumjeti osnovne teorijske pristupe kurikulumu u kontekstu obrazovnih i kurikulumskih promjena u Europi, svijetu te Republici Hrvatskoj (NOK, HKO).Prepoznati i opisati standardne metodologije planiranja kurikuluma, uvjeta implementacije i načina vrednovanja. Razumjeti kroskurikularne i međupredmetne teme te sukonstruktivan pristup kurikulumu (učenici, nastavnici, roditelji, zajednica, gospodarstvenici…). Analizirati i kritički promišljati o kurikulumu te ga implementirati u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Unaprjeđivati i razvijati kurikulum zasnovan na potrebama, aktivnom učenju i ishodima učenja: kurikulum usmjeren na učenika i njegov cjelovit razvoj.

Sadržaj Pojmovno određenje kurikuluma. Vodeći teorijsko-metodološki pristupi razvoju kurikuluma (konceptualna određenja, kurikulumske koncepcije, načini legitimiranja i tipovi kurikuluma). Socijalno-političko, ekonomsko, kulturno i pravno utemeljenje i legitimiranje kurikuluma. Permanentno inoviranje odnosno razvijanje kurikuluma kao odgovor na nove tendencije u svijetu rada i kulturi (komparativna analiza na globalnoj odnosno nacionalnoj razini).Metodologija planiranja i oblikovanja kurikuluma (teorija ciljeva, modeli formuliranja, modeli legitimiranja ciljeva učenja, kriteriji izbora sadržaja i metodologija didaktičkog oblikovanja sadržaja, planiranje provedbe, kriteriji i načini evaluacije odgojno-obrazovnih učinaka).

Preporučena literatura

Marsch, J.C. (1994.), Kurikulum: Temeljni pojmovi, Zagreb:Educa

Previšić, V. (ur.) (2007.), Kurikulum: Teorije, metodologija, sadržaj, struktura. Zagreb: Zavod za pedagogiju; Školska knjiga.

Peko A., Varga R., Mlinarević, V., Munjiza E., Lukaš M.(2014.) Kulturom nastave (p)o učeniku,Osijek:Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku.

Didaktičke teorije (1992.) (ured. Gudjons et.al.), Zagreb: EducaDopunska literatura

Moon, B.(2001.), A Guide to the national Curriculum. Oxford, New York:Oxford University Press.

Ornstein, A.C.& Hunkins, F.P. (1998.):Curriculum:Fundations,

117

Page 118:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Principies, and Issues. Boston:Allan&Bacon piblishers Hameyer, E. /Hrsg./ (1983.) : Hdb. der Curriculumforschung,

darin: Strukturtheoretische KonzepteSchröder, H. (2002.) : Lernen, Lehren, Unterricht: lernpsychologische und didaktische Grundlagen. München: Oldenbourg

Oblici provođenja nastave

Nastava će se odvijati kroz predavanja, seminare i vježbe.

Način provjere znanja i polaganja ispita

Seminarski rad, aktivnosti na satu, kontinuirana provjera znanja (kolokvij) i završni ispit.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

Kontinuirana komunikacija nastavnika sa studentima, završna evaluacija studenata i nastavnika na kraju kolegija te anonimna studentska anketa na razini Fakulteta.

118

Page 119:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: METODIKA NASTAVE KLAVIRAŠifra: KP108 Semestar: 5. ECTS: 3Status predmeta:

Izborni modul x

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 Vježbe seminari

Nositelj predmeta: Mirna Sabljar, pred.Sadržaj predmeta: Anatomija i fiziologija sviračkog aparata (smještaj za klavirom, držanje ruke, ukrasi i pedal.) Upoznavanje s glavnim komponentama interpretacije i njihovom realizacijom (dinamika, agogika, tempo, artikulacija, fraziranje, akcentuacija). S pregledom glavnih stilova. Utvrđivanje sposobnosti za učenje klavira, orgulja i čembala: muzikalnost, fizičke i fiziološke pretpostavke. Optimalni početak učenja i početna nastava klavira s optimalnom organizacijom nastave. Nastavni plan i program niže i srednje škole. Efikasno i uspješno vježbanje: psihologija stjecanja glazbenih znanja i umijeća; zakonitosti učenja; metode i načini učenja i vježbanja; umor i odmor pri vježbanju.Cilj predmeta: Proučavanje, objašnjavanje i unapređivanje procesa stjecanja znanja i umijeća u nastavi klavira, orgulja i čembala. Osposobljavanje studenata za efikasno poučavanje klavira, orgulja i čembla na temelju suvremenih pedagoških, psiholoških, didaktičkih, metodičkih, kinezioloških i medicinskih spoznaja. Osposobljavanje studenata za samoobrazovanje i samostalno rješavanje specifičnih pitanja nastave klavira, orgulja i čembala.Literatura: Casella A. II pianoforte, Ricordi, Milano, 1954.Gat J. The Techniques of Piano Playing, Collet,s Ltd. London, 1974.Gerig R. Famous Pianists and Their Techique, Luce R.B., Inc. Bridgeport, 1985.Taylor K. The Techniques of Piano Playing, Novelo, London, 1987.Timakin E. M. Odgoj pijaniste, Muzika, Moskva 1986.Timakin E. M. Razvoj koordinacije u sviranju klavira, Muzika, Moskva 1989.Zlatar J. Metodika klavira, Liber, Zagreb, 1982.Zlatar J. Uvod u klavirsku interpretaciju, MIC, MA, Zagreb, 1989.Brugnoli A. Dinamica pianistica, Milano, Ridordi, 1926.Dichler J. Der Weg zum kunstlerischen Spiel, Wien, 1948.Način polaganja ispita: Kolokvij X pismeni usmeni praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

119

Page 120:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

r.b. Ishod učenja1. Opisati fizičke karakteristike ruke i tijela i objasniti položaj tijela i postavu ruke pri

sviranju 2. Navesti i opisati klavirske početnice i odabrati prikladnu prema karakteristikama

pojedinog učenika3. Definirati sve vrste i karakteristike klavirske tehnike i opisati metodički postupak

primjene.4. Objasniti i demonstrirati vrste udara o klavirsku tipku i upotrebu pedala.5. Usmeno i interpretativno, metodički primjereno, prikazati način sviranja klavirskih

skladbi prema stilskom određenju, skladateljskim karakteristikama, dinamičkim i agogičkim elementima pojedine klavirske skladbe potrebne za poučavanje određene kompozicije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Dolaženje i aktivno sudjelovanje komentiranjem, propitivanjem i analiziranjem ponuđenih sadržaja na nastavi

1 1 - 5 Aktivnost na nastavi

evidencija 10 25

Istraživanje dostupne literature, analiziranje klavirskih početnica, analiziranje klavirskih skladbi

1 1 - 5 Aktivno sudjelovanje komentiranjem, kritičkim osvrtima, sudjelovanjem u grupnim zadatcima

Usmeni razgovor sa studentima, procjenjivanje izgovorenih tvrdnji, komentara

10 25

Prezentiranje usvojenih znanja, vještina i stavova

4 1 - 5 Usmeni ispit Vrednovanje studentovih prezentiranih znanja usmenim putem

30 50

6 ECTS

50 100

120

Page 121:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: METODIKA NASTAVE KLAVIRAŠifra: KP208 Semestar: 6. ECTS: 3Status predmeta:

Izborni modul x

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 Vježbe seminari

Nositelj predmeta: Mirna Sabljar, pred.Sadržaj predmeta: Problem treme i javnog nastupanja. Učenje napamet, mentalno vježbanje, tehnike opuštanja u nastavi instrumenta. Udžbenici “škole“ klavira, klavirske početnice. Poticanje dječje kreativnosti. Uloga tehničkih vježbi, etida i ljestvica u procesu stjecanja sviračkog umijeća. Poseban odnos učenika i nastavnika u situaciji individualne nastave. Motivacija učenika za učenje instrumenta. Praćenje i vrednovanje (ocjenjivanje). Praktičan rad s učenicima nižih i srednjih glazbenih škola na elementima sviračke tehnike i glazbenog oblikovanja skladbi.Cilj predmeta: Proučavanje, objašnjavanje i unapređivanje procesa stjecanja znanja i umijeća u nastavi klavira, orgulja i čembala. Osposobljavanje studenata za efikasno poučavanje klavira, orgulja i čembla na temelju suvremenih pedagoških, psiholoških, didaktičkih, metodičkih, kinezioloških i medicinskih spoznaja. Osposobljavanje studenata za samoobrazovanje i samostalno rješavanje specifičnih pitanja nastave klavira, orgulja i čembala.Literatura: Enoch Yvonne and Lyke James. Creative Piano Teaching, Champaign III. USA, Stipes, 1977.Nejgauz H., O umjetnosti sviranja na klaviru, Moskva, 1957.Perelman N. Na satu klavira, J. Zlatar, Zagreb, 1995.Ščepov A. Metodika klavira, Moskva, n. d. Uhde J. i Wieland R. Denken und Spielen, Barenreiter, Kassel, 1988.Varro M. Dynamic Piano Taeching, 1966.Varro M. Der lebendige Klavierunterricht, Leipzig, N. Simrock, Musikverlag, 1929.Wolff K. The teaching of A. Schnabel, Faber, London, 1972.Način polaganja ispita: Kolokvij pismeni Usmeni X Praktični X

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

r.b. Ishod učenja1. Opisati fizičke karakteristike ruke i tijela i objasniti položaj tijela i postavu ruke pri

sviranju

121

Page 122:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

2. Navesti i opisati klavirske početnice i odabrati prikladnu prema karakteristikama pojedinog učenika

3. Definirati sve vrste i karakteristike klavirske tehnike i opisati metodički postupak primjene.

4. Objasniti i demonstrirati vrste udara o klavirsku tipku i upotrebu pedala.5. Usmeno i interpretativno, metodički primjereno, prikazati način sviranja klavirskih

skladbi prema stilskom određenju, skladateljskim karakteristikama, dinamičkim i agogičkim elementima pojedine klavirske skladbe potrebne za poučavanje određene kompozicije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Dolaženje i aktivno sudjelovanje komentiranjem, propitivanjem i analiziranjem ponuđenih sadržaja na nastavi

1 1 - 5 Aktivnost na nastavi

evidencija 10 25

Istraživanje dostupne literature, analiziranje klavirskih početnica, analiziranje klavirskih skladbi

1 1 - 5 Aktivno sudjelovanje komentiranjem, kritičkim osvrtima, sudjelovanjem u grupnim zadatcima

Usmeni razgovor sa studentima, procjenjivanje izgovorenih tvrdnji, komentara

10 25

Prezentiranje usvojenih znanja, vještina i stavova

4 1 - 5 Usmeni ispit Vrednovanje studentovih prezentiranih znanja usmenim putem

30 50

6 ECTS

50 100

122

Page 123:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: PEDAGOŠKA PRAKSAŠifra: KP109 Semestar: 7. ECTS: 3Status predmeta:

Izborni modul x

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja Vježbe 1 seminari 1

Nositelj predmeta: Mirna Sabljar, pred.Sadržaj predmeta: Utvrđivanje sposobnosti djeteta za učenje klavira; početna nastava klavira; suvremene klavirske početnice; teoretske jedinice; efikasno vježbanje; motivacija učenika za učenje instrumenta; praćenje i vrednovanje učenikova napretka; učenje napamet; problem javnog nastupa; poticanje kreativnosti u djeteta; nastavni plan i program niže i srednje glazbene škole; racionalna organizacija sata klavira. Student piše dvije seminarske radnje i hospitalizira 8 sati na nižoj glazbenoj školi.Cilj predmeta: Osposobljavanje studenta za efikasno podučavanje klavira na temelju suvremenih dostignuća klavirske pedagogije, a i pedagogije općenito, te psihologije i didaktike. Osposobljavanje studenata za samoobrazovanje i samostalno rješavanje različitih pitanja nastave klavira.Literatura: Brudnoli A. Dinamica pianista, Milano, Rikordi, 1926.Dichler J. Der Weg zum kunstlerischen Spiel, Wien, 1948.Enoch Yvonne and Lyke James: Creative Piano Teaching, champaign III. USA, Stipes, 1977.Nejgauz, H.: O umjetnosti sviranja na klaviru., Moskva 1957.Perelman, N.: Na satu klavira., J. Zlatar, Zagreb, 1995.Ščapov, A.: Metodika klavira., Moskva, M.D.Uhde, R.: Wieland: Denkem und spielen, Barenreiter, Kassel, 1988.Varro, M.: Der Lebendige klavieruntericht, Leipzig, N. Simrock, Muzikverlag, 1929.Wolf, K.: The Zeaching of A. Schnabel, Faber, London, 1972.Način polaganja ispita: Kolokvij pismeni Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

r.b. Ishod učenjaOsmisliti i interpretirati usmeno i pismeno tijek nastavnog sata klavira Vrednovati nastavni sat klaviraVrednovati sposobnosti potrebne za sviranje klavira i procijeniti potencijal pojedinog učenika u odnosu na kognitivne, psihomotoričke i emocionalne karakteristike djetetaPrilagoditi se individualnosti svakog učenika, njegovoj dobi i prema tome odabrati

123

Page 124:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

prikladnu klavirsku literaturu za pojedinog učenikaUkazati na pogreške učeniku pri vježbanju i demonstrirati ispravne načine vježbanjaPripremiti učenika za javni nastupIzraditi samostalni pismeni rad na teme iz instrumentalne pedagogije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Dolaženje na nastavu i hospitacije

0,50 Dolazak na nastavu

Evidencija 2,5 5

Aktivno sudjelovanje u nastavi

0,50 1 - 6 Sudjelovanje u grupnom radu, komentiranje tema koje se obrađuju na satu

Analiziranje studentovih osvrta i prijedloga, komentara

2,5 5

Vođenje dnevnika hospitacija

1 1 - 6 Kritički osvrt na hospitirane sate

Analiza napisanih izvještaja s hospitiranja

10 20

Samostalno vođenje nastavnog sata

2 1 - 5 Priprema sata i vođenje sata

Procjenjivanje razine iskazane stručnosti elemenata koje sadržava nastava klavira.Ophođenje s učenikom, prilagodba uzrastu učenika, razinademonstracije skladbi.

20 40

Seminarski radovi iz područja instrumentalne klavirske pedagogije

2 7 Samostalno pisanje rada iz područja instrumentalne pedagogije

Analiza korištene literature, procjena elaboriranja teme, inovativnost u pristupu određenoj temi, doprinos razvoju klavirske pedagogije

15 30

50 100

124

Page 125:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: PEDAGOŠKA PRAKSAŠifra: KP209 Semestar: 8. ECTS: 3Status predmeta:

Izborni modul x

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja Vježbe 1 seminari 1

Nositelj predmeta: Mirna Sabljar, pred.Sadržaj predmeta: Utvrđivanje sposobnosti djeteta za učenje klavira; početna nastava klavira; suvremene klavirske početnice; teoretske jedinice; efikasno vježbanje; motivacija učenika za učenje instrumenta; praćenje i vrednovanje učenikova napretka; učenje napamet; problem javnog nastupa; poticanje kreativnosti u djeteta; nastavni plan i program niže i srednje glazbene škole; racionalna organizacija sata klavira. Student piše dvije seminarske radnje i hospitalizira 8 sati na nižoj glazbenoj školi.Cilj predmeta: Osposobljavanje studenta za efikasno podučavanje klavira na temelju suvremenih dostignuća klavirske pedagogije, a i pedagogije općenito, te psihologije i didaktike. Osposobljavanje studenata za samoobrazovanje i samostalno rješavanje različitih pitanja nastave klavira.Literatura: Brudnoli A. Dinamica pianista, Milano, Rikordi, 1926.Dichler J. Der Weg zum kunstlerischen Spiel, Wien, 1948.Enoch Yvonne and Lyke James: Creative Piano Teaching, champaign III. USA, Stipes, 1977.Nejgauz, H.: O umjetnosti sviranja na klaviru., Moskva 1957.Perelman, N.: Na satu klavira., J. Zlatar, Zagreb, 1995.Ščapov, A.: Metodika klavira., Moskva, M.D.Uhde, R.: Wieland: Denkem und spielen, Barenreiter, Kassel, 1988.Varro, M.: Der Lebendige klavieruntericht, Leipzig, N. Simrock, Muzikverlag, 1929.Wolf, K.: The Zeaching of A. Schnabel, Faber, London, 1972.Način polaganja ispita: Kolokvij pismeni Usmeni X praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

r.b. Ishod učenjaOsmisliti i interpretirati usmeno i pismeno tijek nastavnog sata klavira Vrednovati nastavni sat klaviraVrednovati sposobnosti potrebne za sviranje klavira i procijeniti potencijal pojedinog učenika u odnosu na kognitivne, psihomotoričke i emocionalne karakteristike djetetaPrilagoditi se individualnosti svakog učenika, njegovoj dobi i prema tome odabrati

125

Page 126:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

prikladnu klavirsku literaturu za pojedinog učenikaUkazati na pogreške učeniku pri vježbanju i demonstrirati ispravne načine vježbanjaPripremiti učenika za javni nastupIzraditi samostalni pismeni rad na teme iz instrumentalne pedagogije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Dolaženje na nastavu i hospitacije

0,50 Dolazak na nastavu

Evidencija 2,5 5

Aktivno sudjelovanje u nastavi

0,50 1 - 6 Sudjelovanje u grupnom radu, komentiranje tema koje se obrađuju na satu

Analiziranje studentovih osvrta i prijedloga, komentara

2,5 5

Vođenje dnevnika hospitacija

1 1 - 6 Kritički osvrt na hospitirane sate

Analiza napisanih izvještaja s hospitiranja

10 20

Samostalno vođenje nastavnog sata

2 1 - 5 Priprema sata i vođenje sata

Procjenjivanje razine iskazane stručnosti elemenata koje sadržava nastava klavira.Ophođenje s učenikom, prilagodba uzrastu učenika, razinademonstracije skladbi.

20 40

Seminarski radovi iz područja instrumentalne klavirske pedagogije

2 7 Samostalno pisanje rada iz područja instrumentalne pedagogije

Analiza korištene literature, procjena elaboriranja teme, inovativnost u pristupu određenoj temi, doprinos razvoju klavirske pedagogije

15 30

50 100

126

Page 127:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

IZBORNI PREDMETI - OSTALI

Predmet: ZBOR Šifra: IZ102 Semestar: zimski ECTS: 4Status predmeta:Obvezni Izborni X

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 Vježbe 2 seminari

Nositelj predmeta: izv.prof.art. Antoaneta Radočaj - JerkovićSadržaj predmeta: Partiture najpoznatijih autora, stilova, kao i partitura za različite vrste zborova, a sve primjereno mogućnostima zborskih sastava u svakoj akademskoj godini. Najmanje 6 kompozicija iz hrvatske i inozemne glazbene baštine.Cilj predmeta: Što više upoznati opsežnu zborsku literaturu (iz svjetske i nacionalne glazbene povijesti), prilagođavanje na zajedničko muziciranje; upoznavanje i savladavanje različitih vokalno tehničkih i stilskih zahtjevnosti u ansamblu; kroz rad sa zborom student upoznaje i priprema se za budući rad sa različitim vrstama zbora u školama, crkvama i različitim amaterskim udrugama.Literatura: Zborske partiture iz hrvatske i inozemne glazbene baštine sljedećih autora: G. B. Palestrina, O. di Lasso, J. Arcadelt, A. Patricije, A. Lotti, L. Marenzzio, T. Morley, A. Vittoria, J. S. Bach, C. Monteverdi, A. Scarlatti, G. F. Händel, W. A. Mozart, I. Lukačić, A. Bruckner, F. Mendelsohn, D. Bortnjanski, S. Rahmanjinov, G. Sviridov, Z. Kodaly, V. Novak, V. Lisinski, I. Zajc, Z. Grgošević, I. Brkanović, B. Bersa, R. Matz, J. Hatze, F. Dugan ml., J. Vrhovski, L. županović, B. Papandopulo, A. Klobučar, V. Špoljarić, A. Marković, I. Kuljerić, F. Parać, M. Ruždjak, K. Odak, J. Gotovac...Način polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni X praktični X

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti. Javni nastupi.r.b. Ishodi učenja1. zapamtiti - slušno, interpretativno i analitički izabrana djela hrvatske i svjetske zborske

literature 2. Koristiti i kritički vrjednovati vlastitu vokalnu tehniku na visokoj interpretativnoj

umjetničkoj razini3. primijeniti dirigentske i vokalno-interpretativne tehnike potrebne za samostalno vođenje

amaterskog pjevačkog zbora 4. Sintetizirati, analizirati, vrjednovati i izvoditi zborsku literaturu različitih stilskih razdoblja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti ECTS Ishod Nastavna Metoda Bodovi

127

Page 128:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

studenata učenja **

Aktivnost* procjenjivanja min max

-prisustvovanje nastavi i aktivnost

2,5 1 Aktivnost na nastavi

Evidencija nastave

15 30

-demonstriranje usvojenosti gradiva

1,5 1,3 kolokvij Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

- demonstriranje usvojenosti vještina

2,5 2-3 Praktični ispit

Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

-sinteza znanja i vještina 1,5 2-4 Usmeni ispit

Javni ispit procjena kvalitete glazbene izvedbe

15 30

8 ECTS

50 100

Predmet: ZBOR Šifra: IZ202 Semestar: ljetni ECTS: 4Status predmeta:Obvezni Izborni X

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 Vježbe 2 sata seminari

Nositelj predmeta: izv.prof.art. Antoaneta Radočaj - JerkovićSadržaj predmeta: Partiture najpoznatijih autora, stilova, kao i partiture za različite vrste zborova, a sve primjereno mogućnostima zborskih sastava u svakoj akademskoj godini. Najmanje 8 kompozicija iz hrvatske i inozemne glazbene baštine.Cilj predmeta: Što više upoznati opsežnu zborsku _ulture_e_ (iz svjetske i nacionalne glazbene povijesti), prilagođavanje na zajedničko muziciranje; upoznavanje i savladavanje različitih vokalno tehničkih i stilskih zahtjevnosti u ansamblu; kroz rad sa zborom student upoznaje i priprema se za budući rad sa različitim vrstama zbora u školama, crkvama i različitim amaterskim udrugama.Literatura: Zborske partiture iz hrvatske i inozemne glazbene baštine sljedećih autora: G. B. Palestrina, O. di Lasso, J. Arcadelt, A. Patricije, A. Lotti, L. Marenzzio, T. Morley, A. Vittoria, J. S. Bach, C. Monteverdi, A. Scarlatti, G. F. Händel, W. A. Mozart, I. Lukačić, A. Bruckner, F. Mendelsohn, D. Bortnjanski, S. Rahmanjinov, G. Sviridov, Z. Kodaly, V. Novak, V. Lisinski, I. Zajc, Z. Grgošević, I. Brkanović, B. Bersa, R. Matz, J. Hatze, F. Dugan ml., J. Vrhovski, L. županović, B. Papandopulo, A. Klobučar, V. Špoljarić, A. Marković, I. Kuljerić, F. Parać, M. Ruždjak, K. Odak, J. Gotovac...Način polaganja ispita:kolokvij X pismeni usmeni X praktični X

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti. Javni nastupi.r.b. Ishodi učenja1. zapamtiti - slušno, interpretativno i analitički izabrana djela hrvatske i svjetske zborske

literature 2. Koristiti i kritički vrjednovati vlastitu vokalnu tehniku na visokoj interpretativnoj

umjetničkoj razini3. primijeniti dirigentske i vokalno-interpretativne tehnike potrebne za samostalno vođenje

amaterskog pjevačkog zbora 4. Sintetizirati, analizirati, vrjednovati i izvoditi zborsku literaturu različitih stilskih razdoblja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

128

Page 129:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Aktivnosti studenata

ECTS Ishod učenja **

Nastavna Aktivnost*

Metoda procjenjivanja

Bodovimin max

-prisustvovanje nastavi i aktivnost

2,5 1 Aktivnost na nastavi

Evidencija nastave

15 30

-demonstriranje usvojenosti gradiva

1,5 1,3 kolokvij Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

- demonstriranje usvojenosti vještina

2,5 2-3 Praktični ispit

Javna provjera pred ostalim studentima

10 20

-sinteza znanja i vještina 1,5 2-4 Usmeni ispit

Javni ispit procjena kvalitete glazbene izvedbe

15 30

8 ECTS

50 100

Predmet: HARMONIJA II Šifra: IK104 Semestar: zimski ECTS: 2Status predmeta:obvezni Izborni X

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof. art. Sanda MajurecSadržaj predmeta: Enharmonija: povećani sekstakord, kvartsekstakord i terckvartakord. Enharmonijske modulacije.Cilj predmeta: Upoznati i usvojiti logiku harmonijskog mišljenja. Doći do razumijevanja harmonijske strukture tonske umjetnine. Na osnovi uzajamnosti teorijskog i praktičnog razviti sposobnost praktične primjene stečenog znanjaLiteratura:N. Devčić: Harmonija, Školska knjiga, Zagreb, 1993.;M. Ivanović – A. Tavčar: Glazbena škrinjica 1 i 2, Profil, 2001;A. Tavčar – D. Rudolf – Perković: Glazbalica 3, 4, 5 i 6, Profil, 2000. i 2001.W. Piston: Armonia, E. D. T. Edizinoi di Torino, Torino, 1989 per l'edizione italiana; D. Despić: Kontrast tonaliteta, Beograd 1989.J. Haydn, W. A. Mozart i L. van Beethoven: Sonate za klavir, komorna glazba; J. S. Bach: Korali; J. S. Bach i G. F. Haendel: Kantate; F. Schubert: Solo – pjesmeF. Chopin: PreludijJ.B. Christensen: 18th Century Continuo Playing;A. Schoenberg: Manuale di armonia, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, 1991Način polaganja ispita:olokvij Pismeni x Usmeni x praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.r.b. Ishodi učenja1. prepoznati i definirati oblik i vrstu akorda i melodijskih linija u tonalitetu2. analizirati zadanu melodijsku liniju i napisati odgovarajuću harmonijsku progresiju u

didaktičkom slogu3. analizirati zadanu melodijsku liniju i izraditi modulaciju u formi periode u klavirskom

slogu4. analizirati zadanu melodijsku liniju i tekst i izraditi modulaciju u zborskom slogu5. diskutirati o mogućnostima harmonijskih progresija, oblikovanjima melodijskih linija i

vrstama i oblicima akorda6. otpjevati izrađeni zadatak

129

Page 130:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

7. primijeniti stečena znanja u analizi glazbene literature

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

- povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu- diskutiranje- zaključivanje i predlaganje

0,4 1 - 7 Aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog u izradi zadanih primjera- analiza glazbene literature

1,60 1 -4, 7 Domaći zadaci

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom semestra

2 1 - 3 Kolokvij Evaluacija svakog segmenta

15 30

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom godine

2 1,2,4 Pismeni ispit Evaluacija svakog segmenta

20 40

6 ECTS

50 100

130

Page 131:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: HARMONIJA II Šifra: IK204 Semestar: ljetni ECTS: 2Status predmeta:obvezni Izborni X

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: red. prof. art. Sanda MajurecSadržaj predmeta: Harmonijska analiza djela baroka, klasike, romantike i skladatelja 20. stoljeća i praktična primjena upoznatog stila ili tehnike skladanja. Harmonizacija primjera iz literature te one namijenjene za rad u nastavi na klaviru.Cilj predmeta: Upoznati i usvojiti logiku harmonijskog mišljenja. Doći do razumijevanja harmonijske strukture tonske umjetnine. Na osnovi uzajamnosti teorijskog i praktičnog razviti sposobnost praktične primjene stečenog znanjaLiteratura:N. Devčić: Harmonija, Školska knjiga, Zagreb, 1993.;M. Ivanović – A. Tavčar: Glazbena škrinjica 1 i 2, Profil, 2001;A. Tavčar – D. Rudolf – Perković: Glazbalica 3, 4, 5 i 6, Profil, 2000. i 2001.W. Piston: Armonia, E. D. T. Edizinoi di Torino, Torino, 1989 per l'edizione italiana; D. Despić: Kontrast tonaliteta, Beograd 1989.J. Haydn, W. A. Mozart i L. van Beethoven: Sonate za klavir, komorna glazba; J. S. Bach: Korali; J. S. Bach i G. F. Haendel: Kantate; F. Schubert: Solo – pjesmeF. Chopin: PreludijJ.B. Christensen: 18th Century Continuo Playing;A. Schoenberg: Manuale di armonia, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, 1991Način polaganja ispita:kolokvij Pismeni x Usmeni x praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.r.b. Ishodi učenja1. prepoznati i definirati oblik i vrstu akorda i melodijskih linija u tonalitetu2. analizirati zadanu melodijsku liniju i napisati odgovarajuću harmonijsku progresiju u

didaktičkom slogu3. analizirati zadanu melodijsku liniju i izraditi modulaciju u formi periode u klavirskom

slogu4. analizirati zadanu melodijsku liniju i tekst i izraditi modulaciju u zborskom slogu

131

Page 132:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

5. diskutirati o mogućnostima harmonijskih progresija, oblikovanjima melodijskih linija i vrstama i oblicima akorda

6. otpjevati izrađeni zadatak7. primijeniti stečena znanja u analizi glazbene literature

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

- povezivanje ranije stečenih znanja i vještina s materijom na satu- diskutiranje- zaključivanje i predlaganje

0,4 1 - 7 Aktivnost na nastavi

Evidencija 7 10

- proučavanje i analiziranje gradiva obrađenog na satu i prepoznavanje i uvježbavanje istog u izradi zadanih primjera- analiza glazbene literature

1,60 1 -4, 7 Domaći zadaci

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom godine

8 20

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom semestra

2 1 - 3 Kolokvij Evaluacija svakog segmenta

15 30

- izrada zadanih primjera u obimu znanja i vještina usvojenih tijekom godine

2 1,2,4 Pismeni ispit Evaluacija svakog segmenta

20 40

6 ECTS

50 100

132

Page 133:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: DIRIGIRANJE Šifra: IZ104 Semestar: zimski ECTS: 2Status predmeta:obvezni Izborni x

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:Predavanja 1 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Simon DešpaljSadržaj predmeta: Tehnika taktiranja; osnovni stav dirigenta; osnovne i složene mjere; pripremne kretnje; taktiranje na pododjele; korone različitih situacija; promjena jedinica mjere; kontrola ritma i mjere;Cilj predmeta: Izgraditi muzikalne i psihofizičke pretpostavke dirigentskog umijeća i dirigentske tehnike. Osnovni je cilj ovog kolegija upoznavanje sa (zanatsko) tehničkom i glazbeno-interpretativnom komponentom dirigentskog umijeća i sa značajem i specifičnostima dirigentsko-pedagoškog rada sa zborom i orkestrom u školi ili amaterskom društvu.Literatura:U izbor skladbi za rad će se uzeti i nekoliko homofonih domoljubnih popjevaka te državna himna "Lijepa naša", studentska himna "Gaudeamus igitur" i 5 Bachovih korala.Primjeri iz udžbenik glazbene kulture za osnovnu školu od V. do VIII. razreda.Jerković, J., Osnove dirigiranja I - taktiranje, Pedagoški fakultet, Osijek, 2001Način polaganja ispita:Kolokvij x pismeni Usmeni x Praktični x

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.r.b. Ishod učenja1. Primijeniti vježbe opuštanja i zagrijavanja ruku2. Demonstrirati osnovne i složene mjere u dirigiranju3. Uočiti i riješiti tehničke probleme u zadanoj literaturi4. Objasniti i demonstrirati vrste kretnji u odnosu na tempo, dinamiku i artikulaciju5. Analizirati i izvesti zadanu literaturu6. Primijeniti vještinu unutarnjeg slušanja prilikom izvođenja zadane literarure

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

133

Page 134:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

min maxdolazak na nastavu

0,60 1-6 Aktivnost na nastavi

evidencija 1 2

demonstracija zadatka i reagiranje na upute na satu

0,80 1-4 Praktični rad Kontinuirano praćenje tjednih obaveza

1,5 3

izvođenje jedne od zadanih skladbi

0,80 5-6 1.kolokvij evaluacija izvedbe zadane skladbe, procjena osobnog napretka studenta

15 30

izvođenje jedne od zadanih skladbi

0,80 5-6 2.kolokvij evaluacija izvedbe zadane skladbe, procjena osobnog napretka studenta

15 30

rekapitulacija godišnjeg gradiva

1,00 1-6 Usmeni ispit evaluacija svakog segmenta praktičnog i teoretskog znanja

17,5 35

4 ECTS

50 100

134

Page 135:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: DIRIGIRANJE Šifra: IZ204 Semestar: ljetni ECTS: 2Status predmeta:obvezni Izborni x

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:Predavanja 1 vježbe seminari

Nositelj predmeta: doc.art. Simon DešpaljSadržaj predmeta: Lakoća pokreta ruku; tehnike taktiranja u različitoj artikulaciji, različitom tempu i dinamici, završna kretnja; ekonomično korištenje prostora dirigentske geste; razvijanje sposobnosti memoriranja i brzog zapažanja detalja partiture.Cilj predmeta: Izgraditi muzikalne i psihofizičke pretpostavke dirigentskog umijeća i dirigentske tehnike. Osnovni je cilj ovog kolegija upoznavanje sa (zanatsko) tehničkom i glazbeno-interpretativnom komponentom dirigentskog umijeća i sa značajem i specifičnostima dirigentsko-pedagoškog rada sa zborom i orkestrom u školi ili amaterskom društvu.Literatura:U izbor skladbi za rad će se uzeti i nekoliko homofonih domoljubnih popjevaka te državna himna "Lijepa naša", studentska himna "Gaudeamus igitur" i 5 Bachovih korala.Primjeri iz udžbenik glazbene kulture za osnovnu školu od V. do VIII. razreda.Jerković, J., Osnove dirigiranja I - taktiranje, Pedagoški fakultet, Osijek, 2001Način polaganja ispita:Kolokvij x pismeni Usmeni x Praktični x

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.r.b. Ishod učenja1. Primijeniti vježbe opuštanja i zagrijavanja ruku2. Demonstrirati osnovne i složene mjere u dirigiranju3. Uočiti i riješiti tehničke probleme u zadanoj literaturi4. Objasniti i demonstrirati vrste kretnji u odnosu na tempo, dinamiku i artikulaciju5. Analizirati i izvesti zadanu literaturu6. Primijeniti vještinu unutarnjeg slušanja prilikom izvođenja zadane literarure

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

135

Page 136:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

min maxdolazak na nastavu

0,60 1-6 Aktivnost na nastavi

evidencija 1 2

demonstracija zadatka i reagiranje na upute na satu

0,80 1-4 Praktični rad Kontinuirano praćenje tjednih obaveza

1,5 3

izvođenje jedne od zadanih skladbi

0,80 5-6 1.kolokvij evaluacija izvedbe zadane skladbe, procjena osobnog napretka studenta

15 30

izvođenje jedne od zadanih skladbi

0,80 5-6 2.kolokvij evaluacija izvedbe zadane skladbe, procjena osobnog napretka studenta

15 30

rekapitulacija godišnjeg gradiva

1,00 1-6 Usmeni ispit evaluacija svakog segmenta praktičnog i teoretskog znanja

17,5 35

4 ECTS

50 100

136

Page 137:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Predmet: STRANI JEZIK Šifra: I105 Semestar: zimski ECTS: 2Status predmeta:Obvezni Izborni X

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Engleski: D. Kuna; Njemački: G. Todorović; Ruski: S. JurišaSadržaj predmeta: Student nastavlja učenje onog stranog jezika, kojeg je učio u prethodnom školovanju. Predmet ima zadatak da osposobi studente- da usvajaju tečevine svjetske kulture i obogaćuju svoja saznanja,- da svladaju komunikaciju na stranom jeziku koja je u uskoj povezanosti sa stručnim

usmjerenjem i zahtjevima rada za čije se potrebe student obrazuje..."Cilj predmeta: Nastava se stranih jezika na ovoj, kao i na ostalim visokoškolskim ustanovama, zasniva na prosječnim temeljima jezičnog znanja stečenog u srednjoj školi, što znači da je preduvjet za uspješno savladavanje gradiva poznavanje osnova određenog jezika.U skladu s općim ciljevima i zadacima na ovom će se Fakultetu posebna pažnja posvetiti savladavanju jezičnih pojava koje su karakteristične za jezik pedagoških znanosti, kao i terminologiji u vezi s predmetima pojedinih studijskih grupa.Literatura:ENGLESKI:Velčić, V., Narančić, S. Radni materijal za studente Prirodoslovnog fakulteta, I. i II. godina, ZagrebStručni časopisi Scientific American, Physics todayEnglish - Croatian dictionaryEngleska gramatika po izboruNJEMAČKI:Aktualni članci iz stručnih časopisaSchumann, M., Thomschke, F. Physik. Eine einführung in die Fachsprache (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Anders, S. etc. Physik. Aufbaukurs zur Studienvorbereitung für Ausländer (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Fieder, M. etc. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer Texte und übungen; Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)RUSKI JEZIK:Poljanec, R.F. Rusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb

137

Page 138:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Poljanec, R.F. Pregled gramatike ruskog jezika, Školska knjiga, ZagrebTolstoj, L.N. Hrvatsko-ruski rječnik, Akad. Nauk, MoskvaHorga, D.,Volos, R. Ruski jezik za studente humanističkih znanostiZorotov, V.M. Načinajušćemu učitelju, Pedgogika, MoskvaBondarenko, A.K. Slovesnie Igri v detskom sadu, Prosvešćenije, MoskvaJuriša, S. Teksti Dlja Čtenija i Pere Voda Dlja Studentov jestestvenih naukNačin polaganja ispita:Kolokvij x Pismeni Usmeni praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

Predmet: STRANI JEZIK Šifra: I205 Semestar: ljetni ECTS: 2Status predmeta:Obvezni Izborni X

Oblik provođenja nastave s tjednim brojem sati:predavanja 2 vježbe seminari

Nositelj predmeta: Engleski: D. Kuna; Njemački: G. Todorović; Ruski: S. JurišaSadržaj predmeta: Student nastavlja učenje onog stranog jezika, kojeg je učio u prethodnom školovanju. Predmet ima zadatak da osposobi studente- da usvajaju tečevine svjetske kulture i obogaćuju svoja saznanja,- da svladaju komunikaciju na stranom jeziku koja je u uskoj povezanosti sa stručnim

usmjerenjem i zahtjevima rada za čije se potrebe student obrazuje..."Cilj predmeta: Nastava se stranih jezika na ovoj, kao i na ostalim visokoškolskim ustanovama, zasniva na prosječnim temeljima jezičnog znanja stečenog u srednjoj školi, što znači da je preduvjet za uspješno savladavanje gradiva poznavanje osnova određenog jezika.U skladu s općim ciljevima i zadacima na ovom će se Fakultetu posebna pažnja posvetiti savladavanju jezičnih pojava koje su karakteristične za jezik pedagoških znanosti, kao i terminologiji u vezi s predmetima pojedinih studijskih grupa.Literatura:ENGLESKI:Velčić, V., Narančić, S. Radni materijal za studente Prirodoslovnog fakulteta, I. i II. godina, ZagrebStručni časopisi Scientific American, Physics todayEnglish - Croatian dictionaryEngleska gramatika po izboruNJEMAČKI:Aktualni članci iz stručnih časopisaSchumann, M., Thomschke, F. Physik. Eine einführung in die Fachsprache (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Anders, S. etc. Physik. Aufbaukurs zur Studienvorbereitung für Ausländer (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)Fieder, M. etc. Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer Texte und übungen; Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. (Enzyklopädie Verlag, Leipzig)RUSKI JEZIK:Poljanec, R.F. Rusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb

138

Page 139:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Poljanec, R.F. Pregled gramatike ruskog jezika, Školska knjiga, ZagrebTolstoj, L.N. Hrvatsko-ruski rječnik, Akad. Nauk, MoskvaHorga, D.,Volos, R. Ruski jezik za studente humanističkih znanostiZorotov, V.M. Načinajušćemu učitelju, Pedgogika, MoskvaBondarenko, A.K. Slovesnie Igri v detskom sadu, Prosvešćenije, MoskvaJuriša, S. Teksti Dlja Čtenija i Pere Voda Dlja Studentov jestestvenih naukNačin polaganja ispita:Kolokvij x Pismeni x Usmeni x praktični

Način praćenja nastave: Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti

Naziv kolegija OSNOVE JAZZ IMPROVIZACIJE IŠifra kolegija IK106

Opći podaciStudijski program Preddiplomski studij - klavir Godina 4.Ime nositelja kolegija Davor Dedić, pred. Semestar VII.Suradnik na kolegijuStatus kolegija Obvezatan Izborni RadionicaBodovna vrijednost i način izvođenja nastaveECTS – bodovi 1Broj sati po semestru 15Ishodi učenja i studentske kompetencijeStudent će ovladati znanjima potrebnim za savladavanje dijelova partitura u kojima je zadana šifrirana ili neka druga vrsta jazz improvizacije kroz analizu stilova i praktične vježbe u zadanim situacijama.

Okvirni sadržaj kolegijaUpoznavanje sa osnovama jazz improvizacije, savladavanje modusa, dijatonskih i prokomponiranih, karakterističnoh intervala, ritmičko snalaženje u specifičnim situacijama stilskih zahtjeva, kreiranje solističkih dionica po zadanim progresijama, analiza formi i sadržaja.Studenti vježbaju jazz (swing) fraziranje, kreiraju vlastite solo-dionice, kako zapisivanjem, tako i varijacijama na skupnim sessionima- radionicama.Obveza studenta je nastup na produkciji.Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom/boldom)

Predavanja Seminari Vježbe Samostalni zadaci

Terenska nastava Konzultacije Radionice Mentorski rad

Praćenje nastave i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom / boldom samo relevantne kategorije)

139

Page 140:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Pohađanje nastave Aktivnost u nastavi Seminarski rad Praktični rad

Pismeni ispit Usmeni ispit Esej

Projekt Kontinuirana provjera znanja Kolokvij

Obvezna literaturaJamey Aebersold: Vol. 1 – How to play and improvise Vol. 3 – The II-V-I progression Vol. 16 – Turnarounds,Cycles & II/Vs Vol. 26 – The „Scale syllabus“ Mark Levine: Jazz Theory Book

Izborna literatura

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.r.b. Ishod učenja1. Definirati, primijeniti i izvoditi sinkopirani (swing) ritam u zadanim primjerima2. Analizirati i iščitavati različite vrste harmonijskih i akordičkih (jazz) šifri 3. Samostalno svirati na klaviru (gitari) jednostavnije jazz primjere (jazz standardi)4. Transkribirati jednostavnije (zapisati melodiju i ritam), kratke solističke dionice

(instrumentalne ili vokalne)

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Prisustvovanje i aktivnost 0,50 1-4 Aktivnost na nastavi Evidencija 15 30

-usvajanje gradiva, proučavanje, analiziranje i preslušavanje audio-vizualnih primjera

1 1-4 Predavanja, vježbe i samostalne vježbe

Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja

20 40

- sinteza znanja i vještina

0,50 1-4 Usmena provjera znanja

Provjera stečenog znanja

15 30

2 ECTS 50 100

140

Page 141:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Naziv kolegija OSNOVE JAZZ IMPROVIZACIJE IŠifra kolegija IK206

Opći podaciStudijski program Preddiplomski studij - klavir Godina 4.Ime nositelja kolegija Davor Dedić, pred. Semestar VIII.Suradnik na kolegijuStatus kolegija Obvezatan Izborni RadionicaBodovna vrijednost i način izvođenja nastaveECTS – bodovi 1Broj sati po semestru 15Ishodi učenja i studentske kompetencijeStudent će ovladati znanjima potrebnim za savladavanje dijelova partitura u kojima je zadana šifrirana ili neka druga vrsta jazz improvizacije kroz analizu stilova i praktične vježbe u zadanim situacijama.

Okvirni sadržaj kolegijaUpoznavanje sa osnovama jazz improvizacije, savladavanje modusa, dijatonskih i prokomponiranih, karakterističnoh intervala, ritmičko snalaženje u specifičnim situacijama stilskih zahtjeva, kreiranje solističkih dionica po zadanim progresijama, analiza formi i sadržaja.Studenti vježbaju jazz (swing) fraziranje, kreiraju vlastite solo-dionice, kako zapisivanjem, tako i varijacijama na skupnim sessionima- radionicama.Obveza studenta je nastup na produkciji.Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom/boldom)

Predavanja Seminari Vježbe Samostalni zadaci

Terenska nastava Konzultacije Radionice Mentorski rad

Praćenje nastave i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom / boldom samo relevantne kategorije)

141

Page 142:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Pohađanje nastave Aktivnost u nastavi Seminarski rad Praktični rad

Pismeni ispit Usmeni ispit Esej

Projekt Kontinuirana provjera znanja Kolokvij

Obvezna literaturaJamey Aebersold: Vol. 1 – How to play and improvise Vol. 3 – The II-V-I progression Vol. 16 – Turnarounds,Cycles & II/Vs Vol. 26 – The „Scale syllabus“ Mark Levine: Jazz Theory Book

Izborna literatura

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.r.b. Ishod učenja1. Definirati, primijeniti i izvoditi sinkopirani (swing) ritam u zadanim primjerima2. Analizirati i iščitavati različite vrste harmonijskih i akordičkih (jazz) šifri 3. Samostalno svirati na klaviru (gitari) jednostavnije jazz primjere (jazz standardi)4. Transkribirati jednostavnije (zapisati melodiju i ritam), kratke solističke dionice

(instrumentalne ili vokalne)

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

Prisustvovanje i aktivnost 0,50 1-4 Aktivnost na nastavi Evidencija 15 30

-usvajanje gradiva, proučavanje, analiziranje i preslušavanje audio-vizualnih primjera

1 1-4 Predavanja, vježbe i samostalne vježbe

Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja

20 40

- sinteza znanja i vještina

0,50 1-4 Usmena provjera znanja

Provjera stečenog znanja

15 30

2 ECTS 50 100

142

Page 143:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Naziv kolegija PlesŠifra kolegija  IK107, IK207 Opći podaci Studijski program   Godina  Ime nositelja kolegija Vuk Ognjenović, asistent Semestar  Suradnik na kolegiju    Status kolegija Obvezatan Izborni RadionicaBodovna vrijednost i način izvođenja nastaveECTS – bodovi 1 Broj sati po semestru 30Ishodi učenja i studentske kompetencijeOvladavanje osnova plesnih tehnika, kao i osnovnih plesnim stilova, plesova i koraka, te znanje osnova baletne/plesne terminologije, kao i razvijanje znanja o povijesti plesne umjetnosti. Okvirni sadržaj kolegijaUpoznavanje sa povijesti plesa u Hrvatskoj i svijetu; učenje osnova baletne terminologije, gledanje 2-3 klasična baleta, te 1 moderan, učenje osnova baletnih pozicija i koraka, osnova modernih plesnih tehnika, učenje povijesnih plesova: renesanse(pavana, branl), baroka(menuet), karaktrnih plesova (polka, mazurka), standardnih plesova (valcer, tango etc.) Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom/boldom)

 Predavanja

                     Seminari

 Vježbe

 Samostalni

zadaci

  

 Terenska nastava

 Konzultacije

 Radionice

 Mentorski rad

  

Praćenje nastave i ocjenjivanje studenata

143

Page 144:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

(označiti masnim tiskom / boldom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave

Aktivnost u nastavi Seminarski rad Praktični rad

Pismeni ispit Usmeni ispit Esej  Projekt Kontinuirana provjera

znanja Kolokvij

Obvezna literatura Mišić, Ljiljana, Osnovi scenske igre, Novi Sad / Zagreb,

Izborna literaturaAgrippina Yakovlevna Vaganova, Osnove klasičnog baleta, 1934.

 Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketar.b. Ishod učenja1. Prepoznati i ispraviti pogreške vezane uz držanje tijela te proširiti svijest o kretanju u

prostoru.2. Analizirati baletne i plesne predstave iz pozicije plesne umjetnosti.3. Prepoznati i imenovati različite standardne i latinoameričke plesove.4. Izvoditi osnovne pokrete standardnih i latinoameričkih plesova.5. Razviti tjelesnu motoriku i tjelesnu kondiciju.

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Aktivnosti studenata

Udio ECTS

Ishod učenja **

Nastavna aktivnost

Metoda procjenjivanja

Bodovi

min max

-prisutnost i aktivnost

0,10 1-5 Aktivnost na nastavi

Evidencija 2,5 5

-Analiza gledanih baletnih i plesnih predstava-Usmena prezentacija-Pismeni rad

0,20 2 Seminarski rad

Evaluacija svakog segmenta

7,5 15

-Pamćenje i plesanje osnovnih plesnih koraka standardnih i latinoameričkih plesova

0,30 1,3,4,5 Praktični rad Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

20 40

Prezentacija i demonstracija naučenih plesova

0,40 1,3,4,5 Ispit Analiza prezentacije pokreta kroz kratke plesne koreografije

20 40

144

Page 145:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1ECTS 50 100

Opis predmeta

Opće informacije

Naziv predmeta Svirački praktikum I

Nositelj predmeta Izv.prof.art. Konstantin Krasnitski

Suradnik na predmetu Borjan Oliver, ass., Yuliya Krasnitskaya, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK108

Status predmeta Izborni

GodinaBodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2

Broj sati (P+V+S) 15 (0 +15 +0)

1. OPIS PREDMETA

1.1. Ciljevi predmetaCilj kolegija Svirački praktikum jest započeti proces osposobljavanja kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertantnu umjetničku djelatnost. Započeti s uvodom u efikasni samostalni rad.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Student će:1. razjasniti vještine što bržeg i neposrednijeg čitanja zapisa glazbenog djela, 2. opisati tehnike, forme i mogućnosti tonskog oblikovanja glazbenog materijala na primjeru orkestralnih partitura3. odrediti specifične tehnike sviranja i transponiranja notnog teksta u cilju baratanja harmonijskim elementima glazbe i primjene teoretskih znanja u praksi 4. interpretirati će na individualan (jedinstveni) način notni/glazbeni materijal te isti predstaviti široj javnosti javnim nastupima i/ili projektima5. Prepoznati kapitalna djela povijesnih i suvremenih glazbenih stilova 6. prezentirati sposobnost kritičkog razvijanja ideja 7. prepoznati obrasce i procese glazbene improvizacije

1.4. Sadržaj predmetaSadržaj predmeta obuhvaća usvajanje svih izražajnih sredstava u izvođenju, s naglaskom na proučavanje ritma. Literatura i gradivo su stilski usmjereni prema ranom baroku.

1.5. Vrste izvođenja nastave predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad

145

Page 146:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

terenska nastava ostalo ___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataRedovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalni rad, izvršenje zadanih vježbi i zadataka, sudjelovanje u grupnoj nastavi, javni nastupi, slušanje koncerata, snimki i praćenje seminara gostujućih profesora.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,5 Aktivnost u

nastavi 0,5 Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit

Esej Istraživanje

Projekt 0,5Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad 0,5

Portfolio

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA

ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

Aktivnost na nastavi 0,5 1, 3 -prisustvovanje i

aktivnost Praćenje rada tijekom cijele godine

12,5 25

Projekt 0,5 4,5,6,7 pripremiti program za

javni nastup -koncertreproducirati pripremljeni program pred auditorijemorganizirati izvedbu instrumentalnog koncerta

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

12,5 25

Usmeni ispit 0,5 2,4,5,7 -Proučavanje

literature , razvoj vještina prepoznavanja, razlikovanja i definiranja specifičnosti odijevanja kroz sva povijesna razdoblja

Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij, godišnji ispit pred predmetnim nastavnikom, kvaliteta obavljenih zadataka

12,5 25

Pohađanje nastave0,5 2,3 Redovito pohađanje

nastave evidencija 12,5 25

Uklupno2 50 100

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba ka određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku.

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Grigorjev, L., Platek, J.: Suvremeni pijanisti. Sovjetski kompozitor, Moskva 1990; Friskin, J., Freundlich, J.: Music for the Piano. A Handbook of Concert and Teaching Material from 1580 to

146

Page 147:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1952, New York 1954; Alexejew, A.D.: Geschichte der Klaviermusik und ihrer Interpretation., Berlin 1956;

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

* Uz svaku aktivnost studenta/nastavnu aktivnost treba definirati odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. ** U ovaj stupac navesti ishode učenja iz točke 1.3 koji su obuhvaćeni ovom aktivnosti studenata/nastavnika.

Opis predmeta

Opće informacije

Naziv predmeta Svirački praktikum II

Nositelj predmeta Izv.prof.art. Konstantin Krasnitski

Suradnik na predmetu Borjan Oliver, ass., Yuliya Krasnitskaya, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK208

Status predmeta Izborni

GodinaBodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2

Broj sati (P+V+S) 15 (0 +15 +0)

1. OPIS PREDMETA

1.1. Ciljevi predmetaCilj kolegija Svirački praktikum jest postepeno raditi na procesu osposobljavanja kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertnu umjetničku djelatnost. Poticati na samostalni rad i usmjeravati u istom.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Student će:1. čitati zapise glazbenog djela, opisati najvažnije elemente glazbenog materijala i analizirati njihovu interakciju i načela njihove organizacije2. oblikovanti glazbeni materijala na primjeru orkestralnih partitura3. odrediti specifične tehnike sviranja i transponiranja notnog teksta u cilju baratanja harmonijskim elementima glazbe i primjene teoretskih znanja u praksi 4. interpretirati će na individualan (jedinstveni) način notni/glazbeni materijal te isti predstaviti široj javnosti javnim nastupima i/ili projektima5. prepoznati će djela povijesnih i suvremenih glazbenih stilova i 6. kritički razvijati ideje 7. prepoznajti obrasce glazbene improvizacije te ih primijeniti.

1.4. Sadržaj predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća usvajanje svih izražajnih sredstava u izvođenju, s naglaskom na proučavanje

147

Page 148:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

ritma. Literatura i gradivo su stilski usmjereni prema ranom baroku i klasicizmu.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo

___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataRedovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalni rad, izvršenje zadanih vježbi i zadataka, sudjelovanje u grupnoj nastavi, javni nastupi, slušanje koncerata, snimki i praćenje seminara gostujućih profesora.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,5 Aktivnost u

nastavi 0,5 Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit

Esej Istraživanje

Projekt 0,5 Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad 0,5

Portfolio

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA

ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

Aktivnost na nastavi 0,5 1, 3 -prisustvovanje i

aktivnost Praćenje rada tijekom cijele godine

12,5 25

Projekt 0,5 4,5,6,7 pripremiti program za

javni nastup -koncertreproducirati pripremljeni program pred auditorijemorganizirati izvedbu instrumentalnog koncerta

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

12,5 25

Usmeni ispit 0,5 2,4,5,7 -Proučavanje

literature , razvoj vještina prepoznavanja, razlikovanja i definiranja specifičnosti odijevanja kroz sva povijesna razdoblja

Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij, godišnji ispit pred predmetnim nastavnikom, kvaliteta obavljenih zadataka

12,5 25

Pohađanje nastave0,5 2,3 Redovito pohađanje

nastave evidencija 12,5 25

Uklupno2 50 100

148

Page 149:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba ka određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku.

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Grigorjev, L., Platek, J.: Suvremeni pijanisti. Sovjetski kompozitor, Moskva 1990; Friskin, J., Freundlich, J.: Music for the Piano. A Handbook of Concert and Teaching Material from 1580 to 1952, New York 1954; Alexejew, A.D.: Geschichte der Klaviermusik und ihrer Interpretation., Berlin 1956;

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

* Uz svaku aktivnost studenta/nastavnu aktivnost treba definirati odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. ** U ovaj stupac navesti ishode učenja iz točke 1.3 koji su obuhvaćeni ovom aktivnosti studenata/nastavnika.

Opće informacije

Naziv predmeta Svirački praktikum III

Nositelj predmeta Izv.prof.art. Konstantin Krasnitski

Suradnik na predmetu Borjan Oliver, ass., Yuliya Krasnitskaya, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Klavir

Šifra predmeta IK308

Status predmeta Izborni

GodinaBodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2

Broj sati (P+V+S) 15 (0 +15 +0)

1. OPIS PREDMETA

1.1.1.Ciljevi predmetaCilj kolegija Svirački praktikum jest započeti proces osposobljavanja kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertantnu umjetničku djelatnost i osposobiti ga na efikasni samostalni rad.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Po završetku kolegija student će:1. razjasniti vještine što bržeg i neposrednijeg čitanja zapisa glazbenog djela (razdoblje: baroka) 2. opisati tehnike, forme i mogućnosti tonskog oblikovanja glazbenog materijala na primjeru gudačkih kvarteta 3. odrediti specifične tehnike sviranja i transponiranja notnog teksta u cilju baratanja harmonijskim elementima glazbe i primjene teorijskih znanja u praksi

149

Page 150:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

4. prepoznati obrasce i procese glazbene improvizacije

1.4. Sadržaj predmetaSadržaj predmeta obuhvaća usvajanje svih izražajnih sredstava u izvođenju, s naglaskom na proučavanje polifonije. Literatura i gradivo su stilski usmjereni prema baroku.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanja☐ ☐ seminari i radionice

☒ vježbe obrazovanje na daljinu☐

☒ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij mentorski rad☐ ostalo ☐___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataRedovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalni rad, izvršenje zadanih vježbi i zadataka, sudjelovanje u grupnoj nastavi, javni nastupi, slušanje koncerata, snimki i praćenje seminara gostujućih profesora.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,5 Aktivnost u

nastavi 0,5 Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit 0,5

Esej Istraživanje

Projekt 0,5 Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA

ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

Aktivnost na nastavi 0,5 1-4 -prisustvovanje i

aktivnost Praćenje rada tijekom cijele godine

12,5 25

Projekt 0,5 1-4 pripremiti program za

javni nastup -koncertreproducirati pripremljeni program pred auditorijemorganizirati izvedbu instrumentalnog koncerta

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

12,5 25

Usmeni ispit 0,5 1-3 -Proučavanje

literature , razvoj vještina

evaluacija godišnjeg ispita pred predmetnim nastavnikom, kvaliteta obavljenih zadataka

12,5 25

150

Page 151:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Pohađanje nastave0,5 2,3 Redovito pohađanje

nastave evidencija 12,5 25

Ukupno2 50 100

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba ka određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. 1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Grigorjev, L., Platek, J.: Suvremeni pijanisti. Sovjetski kompozitor, Moskva 1990; 2. Friskin, J., Freundlich, J.: Music for the Piano. A Handbook of Concert and Teaching Material

from 1580 to 1952, New York 1954; Alexejew, A.D.: Geschichte der Klaviermusik und ihrer Interpretation., Berlin 1956;

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

Opis predmeta

Opće informacije

Naziv predmeta Svirački praktikum IV

Nositelj predmeta Izv.prof.art. Konstantin Krasnitski

Suradnik na predmetu Borjan Oliver, ass., Yuliya Krasnitskaya, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK408

Status predmeta Izborni

GodinaBodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2

Broj sati (P+V+S) 15 (0 +15 +0)

1. OPIS PREDMETA

1.1. Ciljevi predmetaCilj kolegija Svirački praktikum jest postepeno raditi na procesu osposobljavanja kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertnu umjetničku djelatnost. Poticati na samostalni rad i usmjeravati u istom.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Student će:1. čitati zapise glazbenog djela, opisati najvažnije elemente glazbenog materijala i analizirati njihovu interakciju i načela njihove organizacije (razdoblje: klasični stil)2. oblikovati glazbeni materijala na primjeru partitura manjih komornih sastava

151

Page 152:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

3. odrediti specifične tehnike sviranja i transponiranja notnog teksta u cilju baratanja harmonijskim elementima glazbe i primjene teorijskih znanja u praksi

1.4. Sadržaj predmetaSadržaj predmeta obuhvaća usvajanje svih izražajnih sredstava u izvođenju, s naglaskom na proučavanje homofonije. Literatura i gradivo su stilski usmjereni prema klasicizmu.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanja☐ ☐ seminari i

radionice ☒ vježbe

obrazovanje na ☐daljinu☒ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij mentorski rad☐ ostalo ☐___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataRedovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalni rad, izvršenje zadanih vježbi i zadataka, sudjelovanje u grupnoj nastavi, javni nastupi, slušanje koncerata, snimki i praćenje seminara gostujućih profesora.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,5 Aktivnost u

nastavi 0,5 Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit

0,5

Esej Istraživanje

Projekt 0,5Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA

ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

Aktivnost na nastavi 0,5 1, 3 -prisustvovanje i

aktivnost Praćenje rada tijekom cijele godine

12,5 25

Projekt 0,5 1-3 pripremiti program za

javni nastup -koncertreproducirati pripremljeni program pred auditorijemorganizirati izvedbu instrumentalnog koncerta

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

12,5 25

Usmeni ispit 0,5 1-3 -Proučavanje

literature , razvoj vještina

evaluacija godišnjeg ispita pred predmetnim

12,5 25

152

Page 153:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

nastavnikom, kvaliteta obavljenih zadataka

Pohađanje nastave0,5 2,3 Redovito pohađanje

nastave evidencija 12,5 25

Ukupno2 50 100

1.10. Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba k određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. 1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Grigorjev, L., Platek, J.: Suvremeni pijanisti. Sovjetski kompozitor, Moskva 1990; 2. Friskin, J., Freundlich, J.: Music for the Piano. A Handbook of Concert and Teaching Material

from 1580 to 1952, New York 1954; Alexejew, A.D.: Geschichte der Klaviermusik und ihrer Interpretation., Berlin 1956;

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

Opće informacije

Naziv predmeta Svirački praktikum V

Nositelj predmeta Izv.prof.art. Konstantin Krasnitski

Suradnik na predmetu Borjan Oliver, ass., Yuliya Krasnitskaya, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK508

Status predmeta Izborni

Godina Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2

Broj sati (P+V+S) 15 (0 +15 +0)

1. OPIS PREDMETA

153

Page 154:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1.1. Ciljevi predmetaCilj kolegija Svirački praktikum jest započeti proces osposobljavanja kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertantnu umjetničku djelatnost. Započeti s uvodom u efikasni samostalni rad.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Student će:1. razjasniti vještine što bržeg i neposrednijeg čitanja zapisa glazbenog djela (razdoblje: romantizma)2. opisati tehnike, forme i mogućnosti tonskog oblikovanja glazbenog materijala na primjeru većih ansambala3. odrediti specifične tehnike sviranja i transponiranja notnog teksta u cilju baratanja harmonijskim elementima glazbe i primjene teorijskih znanja u praksi 4. prepoznati obrasce i procese glazbene improvizacije

1.4. Sadržaj predmetaSadržaj predmeta obuhvaća usvajanje svih izražajnih sredstava u izvođenju, s naglaskom na proučavanje harmonije. Literatura i gradivo su stilski usmjereni prema romantizmu.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanja☐ ☐ seminari i radionice

☒ vježbe obrazovanje na daljinu☐

☒ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij mentorski rad☐ ostalo ☐___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataRedovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalni rad, izvršenje zadanih vježbi i zadataka, sudjelovanje u grupnoj nastavi, javni nastupi, slušanje koncerata, snimki i praćenje seminara gostujućih profesora.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,5 Aktivnost u

nastavi 0,5 Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit

0,5

Esej Istraživanje

Projekt 0,5Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA

ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

Aktivnost na nastavi 0,5 1, 3 -prisustvovanje i

aktivnost Praćenje rada tijekom cijele godine

12,5 25

154

Page 155:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Projekt 0,5 1-4 pripremiti program za

javni nastup -koncertreproducirati pripremljeni program pred auditorijemorganizirati izvedbu instrumentalnog koncerta

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

12,5 25

Usmeni ispit 0,5 1-4 -Proučavanje

literature , razvoj vještina

evaluacija godišnjeg ispita pred predmetnim nastavnikom, kvaliteta obavljenih zadataka

12,5 25

Pohađanje nastave0,5 2,3 Redovito pohađanje

nastave evidencija 12,5 25

Ukupno2 50 100

1.10. Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba k određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. 1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Grigorjev, L., Platek, J.: Suvremeni pijanisti. Sovjetski kompozitor, Moskva 1990; 2. Friskin, J., Freundlich, J.: Music for the Piano. A Handbook of Concert and Teaching Material

from 1580 to 1952, New York 1954; Alexejew, A.D.: Geschichte der Klaviermusik und ihrer Interpretation., Berlin 1956;

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

Opis predmeta

Opće informacije

Naziv predmeta Svirački praktikum VI

Nositelj predmeta Izv.prof.art. Konstantin Krasnitski

Suradnik na predmetu Borjan Oliver, ass., Yuliya Krasnitskaya, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK608

Status predmeta Izborni

GodinaBodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2

Broj sati (P+V+S) 15 (0 +15 +0)

155

Page 156:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1. OPIS PREDMETA

1.1. Ciljevi predmetaCilj kolegija Svirački praktikum jest postepeno raditi na procesu osposobljavanja kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertnu umjetničku djelatnost. Poticati na samostalni rad i usmjeravati u istom.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Student će:1. čitati zapise glazbenog djela, opisati najvažnije elemente glazbenog materijala i analizirati njihovu interakciju i načela njihove organizacije (razdoblje: 20.i 21.stoljeće)2. oblikovani glazbeni materijala na primjeru orkestralnih partitura3. odrediti specifične tehnike sviranja i transponiranja notnog teksta u cilju baratanja harmonijskim elementima glazbe i primjene teorijskih znanja u praksi 4. demonstrirati proširene tehnike sviranja

1.4. Sadržaj predmetaSadržaj predmeta obuhvaća usvajanje svih izražajnih sredstava u izvođenju, s naglaskom na proučavanje ritma. Literatura i gradivo su stilski usmjereni prema djelima pisanima u 20. i 21. stoljeću.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanja☐ ☐ seminari i

radionice ☒ vježbe

obrazovanje na ☐daljinu☒ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij mentorski rad☐ ostalo ☐___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataRedovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalni rad, izvršenje zadanih vježbi i zadataka, sudjelovanje u grupnoj nastavi, javni nastupi, slušanje koncerata, snimki i praćenje seminara gostujućih profesora.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,5 Aktivnost u

nastavi 0,5 Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit

0,5

Esej Istraživanje

Projekt 0,5Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad

Portfolio

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA

ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

Aktivnost na nastavi 0,5 1, 3 -prisustvovanje i

aktivnost Praćenje rada tijekom cijele

12,5 25

156

Page 157:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

godine

Projekt 0,5 1-4 pripremiti program za

javni nastup -koncertreproducirati pripremljeni program pred auditorijemorganizirati izvedbu instrumentalnog koncerta

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

12,5 25

Usmeni ispit 0,5 1-4 -Proučavanje

literature , razvoj vještina

evaluacija godišnjeg ispita pred predmetnim nastavnikom, kvaliteta obavljenih zadataka

12,5 25

Pohađanje nastave0,5 2,3 Redovito pohađanje

nastave evidencija 12,5 25

Ukupno2 50 100

1.10. Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba k određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. 1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Grigorjev, L., Platek, J.: Suvremeni pijanisti. Sovjetski kompozitor, Moskva 1990; 2. Friskin, J., Freundlich, J.: Music for the Piano. A Handbook of Concert and Teaching Material

from 1580 to 1952, New York 1954; Alexejew, A.D.: Geschichte der Klaviermusik und ihrer Interpretation., Berlin 1956;

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

Opće informacije

Naziv predmeta Svirački praktikum VII

Nositelj predmeta Izv.prof.art. Konstantin Krasnitski

Suradnik na predmetu Borjan Oliver, ass., Yuliya Krasnitskaya, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK708

Status predmeta Izborni

GodinaBodovna vrijednost i način izvođenja

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2Broj sati (P+V+S) 15 (0 +15 +0)

157

Page 158:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

nastave

1. OPIS PREDMETA

1.1. Ciljevi predmetaCilj kolegija Svirački praktikum jest započeti proces osposobljavanja kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertantnu umjetničku djelatnost. Započeti s uvodom u efikasni samostalni rad.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Student će:1. razjasniti vještine što bržeg i neposrednijeg čitanja zapisa glazbenog djela 2. opisati tehnike, forme i mogućnosti tonskog oblikovanja glazbenog materijala na primjeru većih ansambala3. odrediti specifične tehnike sviranja i transponiranja notnog teksta u cilju baratanja harmonijskim elementima glazbe i primjene teorijskih znanja u praksi 4. prepoznati obrasce i procese glazbene improvizacije 5. demonstrirati proširene tehnike sviranja6. prezentirati sviranje partitura

1.4. Sadržaj predmetaSadržaj predmeta obuhvaća usvajanje svih izražajnih sredstava u izvođenju, s naglaskom na proučavanje harmonije. Literatura i gradivo su stilski usmjereni prema kasnom romantizmu.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanja☐☐ seminari i radionice ☒ vježbe

obrazovanje na daljinu☐☒ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij mentorski rad☐ ostalo ☐___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataRedovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalni rad, izvršenje zadanih vježbi i zadataka, sudjelovanje u grupnoj nastavi, javni nastupi, slušanje koncerata, snimki i praćenje seminara gostujućih profesora.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,5 Aktivnost u

nastavi 0,5 Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit

Esej Istraživanje

Projekt 0,5Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad 0,5

Portfolio

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA

ECTS ISHOD UČENJA

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

158

Page 159:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

**

Aktivnost na nastavi 0,5 1, 3 -prisustvovanje i

aktivnost Praćenje rada tijekom cijele godine

12,5 25

Projekt 0,5 1-4 pripremiti program za

javni nastup -koncertreproducirati pripremljeni program pred auditorijemorganizirati izvedbu instrumentalnog koncerta

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

12,5 25

Usmeni ispit 0,5 1-4 -Proučavanje

literature , razvoj vještina prepoznavanja, razlikovanja i definiranja specifičnosti odijevanja kroz sva povijesna razdoblja

Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij, godišnji ispit pred predmetnim nastavnikom, kvaliteta obavljenih zadataka

12,5 25

Pohađanje nastave0,5 2,3 Redovito pohađanje

nastave evidencija 12,5 25

Ukupno2 50 100

1.10. Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba k određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. 1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Grigorjev, L., Platek, J.: Suvremeni pijanisti. Sovjetski kompozitor, Moskva 1990; Friskin, J., Freundlich, J.: Music for the Piano. A Handbook of Concert and Teaching Material from 1580 to 1952, New York 1954; Alexejew, A.D.: Geschichte der Klaviermusik und ihrer Interpretation., Berlin 1956; 1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

Opis predmeta

Opće informacije

Naziv predmeta Svirački praktikum VIII

Nositelj predmeta Izv.prof.art. Konstantin Krasnitski

Suradnik na predmetu Borjan Oliver, ass., Yuliya Krasnitskaya, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK808

Status predmeta Izborni

159

Page 160:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

GodinaBodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2

Broj sati (P+V+S) 15 (0 +15 +0)

1. OPIS PREDMETA

1.1. Ciljevi predmetaCilj kolegija Svirački praktikum jest postepeno raditi na procesu osposobljavanja kandidata za što samostalniju i suvereniju koncertnu umjetničku djelatnost. Poticati na samostalni rad i usmjeravati u istom.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Student će:1. čitati zapise glazbenog djela, opisati najvažnije elemente glazbenog materijala i analizirati njihovu interakciju i načela njihove organizacije2. oblikovani glazbeni materijala na primjeru orkestralnih partitura3. odrediti specifične tehnike sviranja i transponiranja notnog teksta u cilju baratanja harmonijskim elementima glazbe i primjene teorijskih znanja u praksi 4. demonstrirati proširene tehnike sviranja5. prezentirati sviranje partitura 6. razviti tehnike improvizacije

1.4. Sadržaj predmetaSadržaj predmeta obuhvaća usvajanje svih izražajnih sredstava u izvođenju, s naglaskom na proučavanje ritma. Literatura i gradivo su stilski usmjereni prema djelima pisanima u 20. i 21. stoljeću.

1.5. Vrste izvođenja nastave

☐ predavanja☐ seminari i radionice ☒ vježbe

obrazovanje na daljinu☐☒ terenska nastava

☒ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij☐ mentorski rad

ostalo ☐___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataRedovito pohađanje nastave, vježbanje i samostalni rad, izvršenje zadanih vježbi i zadataka, sudjelovanje u grupnoj nastavi, javni nastupi, slušanje koncerata, snimki i praćenje seminara gostujućih profesora.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,5 Aktivnost u

nastavi 0,5 Seminarski rad

Eksperimentalni rad

Pismeni ispit

Usmeni ispit

Esej Istraživanje

Projekt 0,5Kontinuirana provjera znanja

Referat Praktični rad 0,5

Portfolio

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

160

Page 161:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

* NASTAVNA METODA

ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

Aktivnost na nastavi 0,5 1, 3 -prisustvovanje i

aktivnost Praćenje rada tijekom cijele godine

12,5 25

Projekt 0,5 1-4 pripremiti program za

javni nastup -koncertreproducirati pripremljeni program pred auditorijemorganizirati izvedbu instrumentalnog koncerta

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

12,5 25

Usmeni ispit 0,5 1-4 -Proučavanje

literature , razvoj vještina prepoznavanja, razlikovanja i definiranja specifičnosti odijevanja kroz sva povijesna razdoblja

Praćenje rada tijekom cijele godine, kolokvij, godišnji ispit pred predmetnim nastavnikom, kvaliteta obavljenih zadataka

12,5 25

Pohađanje nastave0,5 2,3 Redovito pohađanje

nastave evidencija 12,5 25

Ukupno2 50 100

1.10. Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Najizravniji izvor informacija studentu jest uvid u sadržaje kritičkih osvrta održanih koncerata, apsolviranje te pročavanje sugestija i potreba k određenim koncepcijama samog koncertnog događaja, objavljenih u tisku. 1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)Grigorjev, L., Platek, J.: Suvremeni pijanisti. Sovjetski kompozitor, Moskva 1990; Friskin, J., Freundlich, J.: Music for the Piano. A Handbook of Concert and Teaching Material from 1580 to 1952, New York 1954; Alexejew, A.D.: Geschichte der Klaviermusik und ihrer Interpretation., Berlin 1956; 1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

Opće informacije

Naziv predmeta Skladanje I

Nositelj predmeta red. prof. Art. Sanda Majurec

Suradnik na predmetu Ana Horvat, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

161

Page 162:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Šifra predmeta IK109

Status predmeta izborni

Godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2Broj sati (P+V+S) 15 (15+0+0)

1. OPIS PREDMETA1.1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s kreativnim procesima u glazbi. Povezivanje znanja usvojenih na svim predmetima koje slušaju na studijskim programima. Razumijevanje spona između glazbenog oblika, glazbenog sadržaja i harmonijsje vertikale i praktična primjena. Upoznavanje s instrumentacijom uz praktičnu primjenu. Razvijanje vlastitog glazbenog jezika i ukusa. Upoznavanje, u prvom redu, sa suvremenom no, i ostalom glazbenom literaturom.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

Nema specifičnih uvjeta upisa

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Nakon završetka kolegija student će moći:1. prepoznati, razlikovati i definirati specifičnosti glazbenih oblika kroz određena stilska razdoblja.2. prepoznati i kreativno primijeniti osnovna znanja glazbenih oblika3. napisati vlastitu skladbu.4. izvoditi vlastitu skladbu

1.4. Sadržaj predmeta

Osnove skladanja kroz bazične glazbene oblike u raznim stilovima: motiv rečenica perioda mala dvodijelna i trodijelna pjesma suita za klavir ili klavir četveroručno ili za glavni instrument polaznika i kombinacije svega navedenog.

*Student može samostalno izabrati stil i tehniku skladanja.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i

radionice vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i

mreža laboratorij mentorski rad ostalo

___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenata

Studenti su dužni aktivno sudjelovati na nastavi, redovito raditi samostalne praktične radove.

1.8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

Aktivnost u nastavi 0,4 Seminarsk

i rad

Eksperimentalni rad    

Pismeni ispit

    Usmeni ispit 0,6 Esej     Istraživanje    

Projekt    

Kontinuirana provjera znanja

    Referat     Praktični rad 1

Portfolio              

162

Page 163:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

   1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

Aktivnost na nastavi 0,40 1-3 -prisustvovanje i aktivnost

evidencija 10 20

Praktični rad 1 1-3 -samostalni rad na sadržajima i zadacima obrađenih na satu-skladanje vlastite kompozicije

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

25 50

Usmeni ispit 0,60 4 -aktivno sudjelovanje u izvedbi vlastite skladbe

evaluacija pojedinih segmenata

15 30

Ukupno2 50 100

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Odabrani notni zapisi

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Odabrani notni zapisi

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

Opće informacije

Naziv predmeta Skladanje II

Nositelj predmeta red. prof. art Sanda Majurec

Suradnik na predmetu Ana Horvat, umj.sur.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK209

Status predmeta izborni

Godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2Broj sati (P+V+S) 15 (15+0+0)

1. OPIS PREDMETA1.1. Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s kreativnim procesima u glazbi. Povezivanje znanja usvojenih na svim predmetima koje slušaju na studijskim programima. Razumijevanje spona između glazbenog oblika, glazbenog sadržaja i harmonijsje vertikale i praktična primjena. Upoznavanje s instrumentacijom uz praktičnu primjenu. Razvijanje vlastitog glazbenog jezika i ukusa. Upoznavanje, u prvom redu, sa suvremenom no, i ostalom glazbenom literaturom.

163

Page 164:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

1.2. Uvjeti za upis predmeta

Nema specifičnih uvjeta upisa

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Nakon završetka kolegija student će moći:1. prepoznati, razlikovati i definirati specifičnosti glazbenih oblika kroz određena stilska razdoblja.2. prepoznati i kreativno primijeniti znanja o pjevačkoj tehnici te o trzalačkim instrumentima3. napisati vlastitu skladbu.za zbor i zbor u kombinaciji s klavirom/gitarom/tamburom4. moći konstruktivno voditi i organizirati vježbanje i izvedbu vlastite skladbe.

1.4. Sadržaj predmeta

Skladanje za glas i klavir ili gitaru ili tamburu.Skladanje za zbor a capella ili uz instrumentalnom pratnjom:

dječji zbor ženski zbor muški zbor mješoviti zbor

*Student može samostalno izabrati stil i tehniku skladanja.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanja seminari i

radionice vježbe

obrazovanje na daljinu

terenska nastava

samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo

___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenata

Studenti su dužni aktivno sudjelovati na nastavi, redovito raditi samostalne praktične radove.

1.8. Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

Aktivnost u nastavi 0,4 Seminarsk

i rad

Eksperimentalni rad    

Pismeni ispit

    Usmeni ispit 0,6 Esej     Istraživanje    

Projekt    

Kontinuirana provjera znanja

    Referat     Praktični rad 1

Portfolio    

           

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE

BODOVImin max

Aktivnost na nastavi 0,40 1-3 -prisustvovanje i aktivnost

evidencija 10 20

Praktični rad 1 1-3 -samostalni rad na sadržajima i zadacima obrađenih na satu-skladanje vlastite kompozicije

Kontinuirano praćenje tjednih obaveza, procjena osobnog napretka tijekom semestra

25 50

Usmeni ispit 0,60 4 -aktivno sudjelovanje u izvedbi vlastite skladbe

evaluacija pojedinih segmenata

15 30

164

Page 165:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Ukupno2 50 100

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Odabrani notni zapisi

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Odabrani notni zapisi

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razgovori sa studentima tijekom kolegija i praćenje napredovanja studenta. Sveučilišna anketa.

165

Page 166:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Opće informacije

Naziv predmeta ANSAMBL I

Nositelj predmeta Doc.art. Mia Elezović

Suradnik na predmetu Yulija Krasnitskaya, umj.sur., Saša Botički, ass., Darko Čuvidić, ass., Borjan Oliver, ass.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK110

Status predmeta Izborni

GodinaBodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2Broj sati (P+V+S) 15 (0+15+0)

1. OPIS PREDMETA

1.1. Ciljevi predmetaProučavanje, objašnjavanje i unapređivanje procesa stjecanja znanja i umijeća u nastavi skupnog muziciranja.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvijeta za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Po završetku kolegija student će:1. Sudjelovati na kraćem javnom nastupu2. Razviti sposobnost kritičkog promišljanja ideja 3. Unaprijediti te izgraditi produkciju i oblikovanje tona 4. Definirati vlastito mišljenje na temelju prikupljenih informacija5. Demonstrirati praksu rada u ansamblu

1.4. Sadržaj predmetaSadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog ansambla i očekivanim sviračkim kompetencijama studenata prve godine.Obavezni sadržaj predmeta su skladbe različitih razdoblja.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanjaseminari i radionice X vježbe X obrazovanje na daljinuX terenska nastava

X samostalni zadaci X multimedija i mreža

laboratorij mentorski rad ostalo

___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataStudenti su dužni aktivno sudjelovati na nastavi, redovito samostalno vježbati svoju dionicu i biti maksimalno spremni za nastavu. Provjera sposobnosti sviranja u ansamblu vrši se na praktičnom ispitu na kraju svakog semestra.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,4 Aktivnost u

nastavi 0,3 Seminarski rad

Eksperimentalni rad    

Pismeni     Usmeni ispit Esej     Istraživanje

166

Page 167:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

ispit

Projekt    Kontinuirana provjera znanja

Referat     Praktični rad 0,7

Portfolio     javni nastup 0,2 Završni javni ispit 0,4    

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE BODOVImin max

Sudjelovanje najavnom nastupu.

0.2 1-5 Javni nastup Minimalno dvije javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

5 10

Redovito pohađanje nastave i aktivnost

0.7 1-5 Pohađanje nastave Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave.

17,5 35

Praktični rad: 0.7 1-5 Vježbanje, samostalan i zajednički rad

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

17,5 35

Polaganje ispita0.4 1-5 Vježbanje,

samostalan i zajednički rad

Ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ocjenjuje se zalaganje i ukupni učinak studenta na pokusima, nastupima i završnoj izvedbi.

10 20

Ukupno2 50 100

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Reprezentativna literatura pisana za ansamble.

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Reprezentativna literatura pisana za ansamble.

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Praćenje napredovanja studenata kroz nastavu, konzultacije. Sveučilišna anketa.

167

Page 168:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Opće informacije

Naziv predmeta ANSAMBL II

Nositelj predmeta Doc.art. Mia Elezović

Suradnik na predmetu Yulija Krasnitskaya, umj.sur., Saša Botički, ass., Darko Čuvidić, ass., Borjan Oliver, ass.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij klavir

Šifra predmeta IK210

Status predmeta Izborni

GodinaBodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata 2Broj sati (P+V+S) 15 (0+15+0)

1. OPIS PREDMETA

1.1. Ciljevi predmetaOsposobljavanje studenata za uspješno sudjelovanje u komornim sastavima sastavljenih od žičanih instrumenata ili kombinaciji s drugim instrumentima, uključujući vokaliste u standardnim ili nestandardnim sastavima.

1.2. Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvijeta za upis predmeta

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet Po završetku kolegija student će:1. Sudjelovati na javnom nastupu2. Razviti sposobnost kritičkog promišljanja ideja i argumenata te njihove prezentacije unutar ansambla3. Unaprijediti te izgraditi produkciju i oblikovanje tona i uspostaviti stabilnost intonacije unutar ansambla4. Definirati vlastito mišljenje na temelju prikupljenih informacija5. Demonstrirati praksu rada u ansamblu

1.4. Sadržaj predmetaSadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog ansambla i očekivanim sviračkim kompetencijama studenata prve godine.Obavezni sadržaj predmeta su skladbe različitih razdoblja.

1.5. Vrste izvođenja nastave

predavanjaseminari i radionice X vježbe X obrazovanje na daljinuX terenska nastava

X samostalni zadaci X multimedija i mreža

laboratorij mentorski rad ostalo

___________________

1.6. Komentari

1.7. Obveze studenataStudenti su dužni aktivno sudjelovati na nastavi, redovito samostalno vježbati svoju dionicu i biti maksimalno spremni za nastavu. Provjera sposobnosti sviranja u ansamblu vrši se na praktičnom ispitu na kraju svakog semestra.

1.8. Praćenje rada studenataPohađanje nastave 0,4 Aktivnost u

nastavi 0,4 Seminarski rad

Eksperimentalni rad    

Pismeni ispit     Usmeni ispit

Esej     Istraživanje 0,1

168

Page 169:  · Web viewPrepoznati i definirati specifičnosti ritamskih vrsta i ritamskih figura 4. Povezati i primjeniti stečena znanja u a vista pjevanju dijatonskog zadanog primjera iz glazbene

Projekt    Kontinuirana provjera znanja

0,1 Referat     Praktični rad 1,0

Portfolio                

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

* NASTAVNA METODA ECTS ISHOD UČENJA **

AKTIVNOST STUDENTA

METODA PROCJENE BODOVImin max

Sudjelovanje najavnom nastupu.

0.2 1-5 Javni nastup Minimalno dvije javno izvedene skladbe u sklopu javnih priredbi.

5 10

Redovito pohađanje nastave i aktivnost

0.7 1-5 Pohađanje nastave Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave.

17,5 35

Praktični rad: 0.7 1-5 Vježbanje, samostalan i zajednički rad

Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenih zadataka izvan nastave

17,5 35

Polaganje ispita0.4 1-5 Vježbanje,

samostalan i zajednički rad

Ispit pred ispitnim povjerenstvom. Ocjenjuje se zalaganje i ukupni učinak studenta na pokusima, nastupima i završnoj izvedbi.

10 20

Ukupno2 50 100

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Reprezentativna literatura pisana za ansamble.

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Reprezentativna literatura pisana za ansamble.

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Praćenje napredovanja studenata kroz nastavu, konzultacije. Sveučilišna anketa.

169