of 106 /106
Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9 ŠKOLSKI KURIKULUM školske godine 2018. / 2019. 1

€¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI...

Page 1: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Poštanska i telekomunikacijska škola

Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9

ŠKOLSKI KURIKULUMškolske godine 2018. / 2019.

Listopad, 2018. godine

1

Page 2: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Temeljem članka 28. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

Školski odbor je na prijedlog Nastavničkog vijeća dana 01.10.2018. godine donio ŠKOLSKI

KURIKULUM za školsku godinu 2018./2019. godinu.

Prijedlog Školskog kurikuluma dalo je Nastavničko vijeće škole na sjednici održanoj

01.10.2018.godine.

Školski kurikulum razmatran je na sjednici Vijeća roditelja 28.09.2018. godine.

Zagreb, 01.10.2018.

Ravnatelj: Predsjednik Školskog odbora:

____________________ ____________________

mr. sc. Zlatko Sviben Jure Vuković, dipl. ing.

KLASA: 602-03/18-01/125

URBROJ: 251-105-01-18-1

2

Page 3: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

SadržajŠKOLSKI KURIKULUM-------------------------------------------------------------------------------1školske godine 2018. / 2019.-----------------------------------------------------------------------1

UVOD-----------------------------------------------------------------------------------------------------5NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM----------------------------------------------------------5KURIKULARNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG

PROCESA---------------------------------------------------------------------------------------5ZADAĆA ŠKOLE--------------------------------------------------------------------------------------5

1.FAKULTATIVNA NASTAVA------------------------------------------------------------------------61.1 GEOEKOLOGIJA--------------------------------------------------------------------------------61.2. ODBOJKA----------------------------------------------------------------------------------------71.3. STOLNI TENIS-----------------------------------------------------------------------------------71.4. INOVA----------------------------------------------------------------------------------------------81.5. KULTURA IZRAŽAVANJA-------------------------------------------------------------------91.6. NJEMAČKI JEZIK-----------------------------------------------------------------------------101.7. NOGOMET--------------------------------------------------------------------------------------111.8 BIOLOGIJA--------------------------------------------------------------------------------------12

1.9 POVIJEST------------------------------------------------------------------------------------------122. DODATNA NASTAVA--------------------------------------------------------------------------142.1. HRVATSKI JEZIK-----------------------------------------------------------------------------142.2. ENGLESKI JEZIK-----------------------------------------------------------------------------142.3. NJEMAČKI JEZIK-----------------------------------------------------------------------------162.4. MATEMATIKA----------------------------------------------------------------------------------172.5. NOVČANO POSLOVANJE-----------------------------------------------------------------173. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI----------------------------------183.1.PRVA POMOĆ----------------------------------------------------------------------------------184. DOGAĐANJA U ŠKOLI------------------------------------------------------------------------184.1 OTVORENI DAN ŠKOLE--------------------------------------------------------------------184.3 DOJDI OSMAŠ, ZAGREB TE ZOVE!-----------------------------------------------------195. IZLETI I PUTOVANJA--------------------------------------------------------------------------195.1. IZLETI---------------------------------------------------------------------------------------------195.2. MATURALNA PUTOVANJA---------------------------------------------------------------206. NATJECANJA------------------------------------------------------------------------------------206.1. INFORMATIKA---------------------------------------------------------------------------------206.2. MATEMATIKA----------------------------------------------------------------------------------216.3. POVIJEST---------------------------------------------------------------------------------------216.4. GEOGRAFIJA----------------------------------------------------------------------------------226.5. PT PROMET------------------------------------------------------------------------------------226.6. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I MJERENJA U ELEKTROTEHNICI------------236.7. SPORT-------------------------------------------------------------------------------------------246.8. ENGLESKI JEZIK-----------------------------------------------------------------------------246.9. NJEMAČKI JEZIK-----------------------------------------------------------------------------257. OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA------------------------------------------------------258. GRAĐANSKI ODGOJ--------------------------------------------------------------------------268.1.DRUŠTVENI-------------------------------------------------------------------------------------268.2. PMF 1---------------------------------------------------------------------------------------------438.3. PMF 2---------------------------------------------------------------------------------------------478.4. PMF 3---------------------------------------------------------------------------------------------518.5. PMF 4---------------------------------------------------------------------------------------------558.6. RAČ 1---------------------------------------------------------------------------------------------618.7. RAČ 2---------------------------------------------------------------------------------------------62

3

Page 4: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

8.8 . ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI-------------------------------------------------648.8.1. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA-----------------------------758.8.2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NASTAVNIKA I OSTALIH DJELATNIKA-------759. ERASMUS+ PROJEKTI------------------------------------------------------------------------76

10. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA ŠKOLSKOG KURIKULUMA77

4

Page 5: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

UVOD

Ime škole: Poštanska i telekomunikacijska školaAdresa: 10000 Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9Ravnatelj: Mr. sc. Zlatko Sviben, prof. savj.E – mail adresa: [email protected] Web stranica škole: www.ss-pts-zg.skole.hrBroj usmjerenja: 3, Tehničar za telekomunikacije, Tehničar PT prometa (i novi program Tehničar za poštanske i financijske usluge), Tehničar za računalstvoBroj zaposlenih: 65Broj nastavnika: 55Broj nenastavnog osoblja: 8Broj učenika: 458Broj stručnih suradnika: 2Jezik na kojem se izvodi nastava: hrvatski jezikStrani jezici: engleski jezik, njemački jezikBroj razrednih odjela: 24Vid organizacije nastave: učionica, laboratorij, radionicaBroj smjena: dvijeRaspoloživ prostor: zgrada škole, dvorana, igralište

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM Dana 30.7.2010. donesen je NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM.NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM je temeljni dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, utvrđuje načine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja, određuje odgojna i obrazovna postignuća na određenim stupnjevima učenikova razvoja, koncepciju učenja i poučavanja.NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM osnova je za izradbu školskog kurikuluma.

KURIKULARNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG PROCESA

Sukladno novom Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju Nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

ZADAĆA ŠKOLE Poštanska i telekomunikacijska škola treba omogućiti stjecanje općih i stručnih znanja i kompetencija. Suvremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnike i tehnologije treba stvoriti uvjete za uspjeh svakog učenika.Zadaća škole je odgajati i obrazovati učenika za aktivnog partnera u procesima ostvarivanja složenih zadaća svijeta promjena u kojemu živimo. Potrebno je unapređivanje svih oblika komunikacije u školi, stručno usavršavanje svih djelatnika škole, unapređivanje odgojno obrazovnog procesa, poticanje suradnje škole s lokalnom zajednicom, promicanje nulte tolerancije na bilo koji oblik nasilja u školi i poticanje učenika i djelatnika škole na kvalitetan odnos prema osobama s posebnim potrebama. Brojnim i raznovrsnim aktivnostima u nastavi i izvan nje omogućava se razvoj učenikovih stvaralačkih potencijala i kreativnosti. Zadaća naše škole je da stvorimo zajednicu koja će biti visokomotivirana za učenje i rad, u kojoj će se učenici i djelatnici osjećati ugodno i stvaralački nadahnuto za uspjeh. Potreban je kolektiv koji će timskim radom rješavati zadaće i probleme.

5

Page 6: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

1.FAKULTATIVNA NASTAVA

1.1 GEOEKOLOGIJA

Naziv aktivnosti,

program

Fakultativna nastava iz geoekologije

(Geoekologija 1, Geoekologija 2, Geoekologija 3)

Ciljevi programa

Zainteresirati učenike za geoekologiju i održivi razvoj, upoznati ih s prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, potaknuti ih na čuvanje prirodnih resursa i energije, poticati ih na kritičko razmišljanje, stjecanje navike istraživanja svakodnevnih pojava i procesa u vlastitom okruženju

Namjena programa

Namijenjeno učenicima

1. razreda (Geoekologija 1)

2. razreda (Geoekologija 2)

3. razreda (Geoekologija 3)

Nositelj programa

Višnja Klepac, prof.

Način realizacije

Ekologija 1 – jedan sat tjedno u dogovorenom terminu

Ekologija 1 – jedan sat tjedno u dogovorenom terminu

Ekologija 2 – jedan  sat tjedno u dogovorenom terminu

Ekologija 3 – jedan  sat tjedno u dogovorenom terminu

Nastava će se održavati u obliku radionica

Vremenik aktivnosti

Školska godina 2018./2019.

Troškovnik Troškovi kopiranja materijala za učenike, oko 200 kn

Način vrednovanja

Ocjenjivanje

6

Page 7: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

1.2. ODBOJKA

Naziv aktivnosti, program

Odbojka - fakultativna nastava.

Učenici od 1. do 3. razreda.

Ciljevi programa

Individualno i momčadsko postizanje najviše razine znanja i sposobnosti,

usavršavanje motoričkih znanja i razvijanje specifičnih sposobnosti.

Namjena programa

Programom treba razvijati i poboljšati motoričke sposobnosti kao i funkcionalne sposobnosti, dakle utjecati na poboljšanje aerobnog kapaciteta učenika i srčano-žilnog sustava. Učenici će usvajati motorička znanja iz odbojke te sudjelovati u školskim natjecanjima.

Nositelj programa

Maja Turkalj, prof.

Način realizacije

Vježbanje učenika na satu fakultativne nastave. Vježbanje učenika u slobodno vrijeme.

Vremenik aktivnosti

Dva školska sata tjedno tijekom školske godine.

Troškovnik Nema posebnih troškova.

Način vrednovanja

Ocjenjivanje i praćenje razvoja učenika. Mjerenjem treba utvrditi napredak motoričkih sposobnosti.

1.3. STOLNI TENIS

Naziv aktivnosti, program

Stolni tenis- fakultativna nastava Učenici od 1. do 4. razreda

Ciljevi programa

Dugoročni cilj je stjecanje navike redovitog bavljenja tjelesnim aktivnostima te poboljšanje zdravlja učenika. Programom se žele postići kvalitetne promjene kinantropoloških obilježja te stjecanje novih motoričkih znanja

7

Page 8: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Namjena programa

Programom treba razvijati i poboljšati motoričke sposobnosti kao i funkcionalne sposobnosti, dakle utjecati na poboljšanje aerobnog kapaciteta učenika i srčano-žilnog sustava. Učenici će usvajati motorička znanja iz stolnog tenisa.

Nositelj programa

Ivan Aragović, mag.cin.

Način realizacije

Vježbanje učenika na satu fakultativne nastave.

Vježbanje učenika u slobodno vrijeme.

Vremenik aktivnosti

Dva školska sata tjedno tijekom školske godine.

Troškovnik Nema posebnih troškova.

Način vrednovanja

Ocjenjivanje i praćenje razvoja učenika. Mjerenjem treba utvrditi napredak motoričkih znanja i sposobnosti.

1.4. INOVA

Naziv aktivnost, program Fakultativna nastava iz inovacija - inova

Ciljevi programaCilj je pokrenuti inovativni i kreativni  način razmišljanja kod rješavanja tehničkih problema, te vlastita rješenja primijeniti kod izrade konkretnih praktičkih uradaka.

Namjena programa

Program je namijenjen učenicima 2.  3.i 4 razreda tehničkog usmjerenja koji žele izraziti svoju inovativnost i kreativnost.(sudjelovanje na natjecanjima i izložbama)

Nositelj programa

Željko Šafran, ing. telekomunikacija

Način realizacijePredavanja, međusobna razmjena informacija, izrada i testiranje projektiranih uradaka

8

Page 9: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Vremenik aktivnosti

Nastava će se održavati jedanput tjedno po dva sata

Troškovnik Troškovi materijala za izradu konkretnih uređaja približno 2000 kuna (koristiti će se postojeći alat i instrumentarij)

Način vrednovanja

-          dolasci i aktivnost-          kreativnost i nove ideje-          realizacija praktičkog uratka-          sudjelovanje i rezultati na natjecanjima i izložbama

1.5. KULTURA IZRAŽAVANJA

Aktivnosti,program

Fakultativna nastava  KULTURA IZRAŽAVANJA

Ciljevi programa

Kultura izražavanja pomaže učenicima u savladavanju svakodnevnih izazova s kojima se suočavaju u školi i izvan nje. Kroz jedan sat tjedno razgovora, radionica, istraživanja i analiza aktualnih problema u društvu, usvajanja dobrih jezičnih praksi, pomoći u izradi završnoga rada i drugih pisanih oblika u školi i izvan nje, osnažuje se učenika u postizanju boljih ocjena u svim nastavnim predmetima, a osobito u predmetu Hrvatski jezik.

Namjena programa

Nastava je namijenjena učenicima trećih razreda kao dodatna priprema za državnu maturu,ali i način njihova kognitivnog, emocionalnog, profesionalnog, etičkog,i kreativnog razvoja.Upoznavanje sa sadržajima koji utječu na cjelokupnu nastavu i kasniji profesionalni život.

Nositelj programa

Gordana Bagić, prof. hrvatskoga jezika

Vremenik aktivnosti

Jedan školski sat tjedno s tehničarima za telekomunikacije (A razredi) i jedan školski sat tjedno s tehničarima za računalstvo (B razredi) tijekom

školske godine 2018/2019.

TroškovnikTroškovi kopiranja nastavnih materijala

Način vrednovanja

Učenike se ocjenjuje i prati u njihovim postignućima, boduju se testovi i eseji, provodi se samovrednovanje učenika.

9

Page 10: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

1.6. NJEMAČKI JEZIK

Naziv aktivnosti,program

Njemački jezikDrugi razredi smjera tehničar za računalstvo.

Ciljevi programa

Omogućiti učenicima smjera tehničar za računalstvo učenje drugog stranog jezika, tj. njemačkog.

Namjena programa

Program fakultativne nastave iz njemačkog jezika namijenjen je učenicima drugih razreda. Učenici će steći osnovna jezična znanja koja odgovaraju stupnju A1 Europskog referentnog okvira.

Nositelj programa

Jelena Pranjić, prof. njemačkog jezika I engleskog jezika I književnosti

Način realizacije

Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine (ukupno 35 sati).

Vremenik aktivnosti

Jedan školski sat tjedno tijekom školske godine.

Troškovnik Troškovi kopiranja različitih materijala potrebnih za održavanje nastave.

Način vrednovanja

Ocjenjivanje pismenih radova i usmenih provjera znanja.

1.7. NOGOMET

Aktivnosti,Program

Nogomet – fakultativna nastava.Učenici od 1. do 4. razreda.

Ciljevi programa

Uspješno psihofizičko aktiviranje učenika zainteresiranih za višu razinu provedbe sportske igre nogomet.

10

Page 11: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Namjena programa

Usavršavanje naprednijih motoričkih znanja iz nogometa, pojačan razvoj motoričkih dostignuća i sposobnosti. Poboljšanje funkcionalnih sposobnosti unaprjeđenjem aerobnog kapaciteta i funkcije srčano žilnog sustava. Zadovoljenje dodatne potrebe za igrom, socijalizacijom i aktivnosti. Unaprjeđenje odgojnih učinaka.

Nositelj programa

Martin Andrijašević, prof.

Način realizacije

Vježbanje učenika na satovima fakultativne nastave i u slobodno vrijeme.

Vremenik aktivnosti

Dva školska sata tjedno tijekom školske godine.Blok sat četvrtkom, od 19:10 do 20:40

Troškovnik Nema dodatnih troškova.

Način vrednovanja

Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje napretka motoričkih znanja učenika. Praćenje i ocjenjivanje odgojnih učinaka.

1.8 BIOLOGIJA

Naziv aktivnosti,program

Fakultativna nastava – Biologija

Ciljevi programa Upoznati učenike s građom ljudskog tijela. Potaknuti ih na zdrav način života te ih upoznati s bolestima koje se mogu pojaviti kao posljedica nezdravog načina života

Namjena programa

Namijenjeno učenicima1.,2. razreda

Nositelj programa Ana Marić, prof.

Način realizacije Nastava će se održavati u obliku radionica i predavanja

Vremenik aktivnosti

Školska godina 2018./2019.

Troškovnik /

11

Page 12: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Način vrednovanja Ocjenjivanje

1.9 POVIJESTNaziv aktivnosti,

program

Povijest, fakultativna nastava

Ciljevi programa Zainteresirati učenike za povijest, upoznati ih s povijesnom građom, potaknuti ih na samostalno istraživanje, raspravu i kritičko razmišljanje, razvijati empatiju i toleranciju prema drugima

Namjena programa Namijenjeno učenicima 1.razreda

Nositelj programa Sanja Hrenar Gostrec, prof.

Vedran Suton, prof.

Način realizacije

1 sat tjedno ili svaka dva tjedna blok sat, 2 grupe

Radionice, debate, projekcije filmova, izrada plakata

Vremenik aktivnosti Školska godina 2018./19.

Troškovnik Trošak kopiranja materijala za učenike, oko 20 kn

Način vrednovanja Ocjenjivanje

12

Page 13: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

2. DODATNA NASTAVA

2.1. HRVATSKI JEZIK

Aktivnosti, program

Hrvatski jezik, pripreme za državnu mature (4. razredi)

Ciljevi programa

• ponavljanje osnovnih književnoteorijskih pojmova i prepoznavanje na primjerima• ponavljanje slijeda književnih razdoblja, predstavnika i djela• obrada osobito važnih sadržaja koji su propisani gimnazijskim programom (književna djela)• ponavljanje prema zadacima s državne mature

Namjena programa

Program je namijenjen učenicima četvrtih razreda koji se žele pripremiti za državnu maturu na dodatnim satovima uz stručno vodstvo profesora.

Nositelji programa

Snježana Zrinjan, Ivana Piršić, Kristina Guja (Maja Lozo Herceg), Rafaela Filipčić Jolić

Način realizacije

Za sve završne razrede prema rasporedu sati tijekom školske godine 2018./19.

Vremenik aktivnosti

Tijekom školske godine 2018./2019.

Troškovnik Troškovi kopiranja materijala za učenike. Broj kopiranih primjeraka ovisi o broju učenika (polaznika), tjedno po učeniku otprilike 4-6 kopiranih stranica - 1.20 kn - 1.80 kn po učeniku svaki nastavni sat). Eventualne odlaske na kazališnu predstavu učenici plaćaju sami.

Način vrednovanja

Rezultati državne mature.

13

Page 14: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

2.2. ENGLESKI JEZIK

Nastavnik Katarina Svalina, Miroslav Kirin

Aktivnosti, program

Dodatna nastava – priprema za ispit na državnoj maturi iz engleskog jezikaPonavljanje gramatičkih struktura i tematskih cjelina vokabulara obrađenih do 4.razredaRad na četiri vještine (čitanje, slušanje, pisanje i govor)

Ciljevi programa Osigurati sustavnu potporu učenicima u pripremi za ispit iz engleskog

jezika na državnoj maturi u ljetnom roku školske 2018./2019. godine

Namjena programa

- ponoviti gramatičke strukture i tematske cjeline vokabulara- upoznati učenike završnih razreda sa različitim tipovima zadataka koji se pojavljuju na ispitu iz engleskog jezika na državnoj maturi- razvijati vještine razumijevanja čitanjem, slušanjem te vještine pisanja eseja koje su potrebne za uspješno polaganje ispita

Nositelj programa Katarina Svalina, prof. engleskog jezika, Miroslav Kirin,

prof.engleskog jezika

Način realizacije Sa skupinom učenika, u razredu, kroz vježbe i diskusiju

Vremenik aktivnosti 2 sata, jedanput tjedno, tijekom školske 2018./2019. godine

TroškovnikSredstva osiguralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja RH

Način vrednovanja Praćenje napretka koji učenici postižu iz tjedna u tjedan kroz rješavanje

primjerenih zadataka i pružanje adekvatne povratne informacije

14

Page 15: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

2.3. NJEMAČKI JEZIK

Naziv aktivnosti,program

Dodatna nastava iz predmeta Njemački jezik (pripreme za maturu)

Ciljevi programa

-         razvijanje jezičnih vještina, slušanja, čitanja, pisanja i govorenja njemačkog jezika

-         ponoviti gradivo razine A2 i B2 Europskog referentnog okvira

Namjena programa

Priprema završnih razreda smjerova tehničar za telekomunikacije, tehničar za računalstvo i tehničar za poštanski promet za nacionalni ispit iz predmeta Njemački jezik

Nositelj programa

Jelena Pranjić, prof.

Način realizacije

Dodatna nastava održavat će se jedan sat tjedno u dogovorenom terminu.

Vremenik aktivnosti

Školska godina 2018/19.rujan/listopad: sadržajna i gramatička analiza teksta studeni/prosinac: pisanje esejasiječanj/veljača: vođeni razgovor i rasprava o odslušanom materijaluožujak/travanj: pregled gramatikesvibanj: probni testovi

Troškovnik Do 50 kn za fotokopirani materijal

Način vrednovanja

Probni testovi dva puta u polugodištu.

15

Page 16: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

2.4. MATEMATIKA

Aktivnosti,program MATEMATIKA – dodatna nastava

Ciljevi programa

Kombiniranom nastavom, uz uporabu suvremenih sredstava i metoda poučavanja:

  - povećati razinu matematičke pismenosti- kvalitetno pripremiti učenike za polaganje ispita državne

mature

Namjena programa

Motivirati i zainteresirati učenike za gradivo matematikei pripremiti ih za polaganje državne mature

Nositelj programa Prof. Jasna Sušac-Peičić

Način realizacije Jedan do dva sata tjedno,za sve maturalne razrede, prema rasporedu sati

Vremenik aktivnosti

Tijekom školske godine 2018./19.

Troškovnik Troškovi fotokopirnih materijala

Način vrednovanja Ispiti i ocjene tijekom i na kraju nastavne godine Rezultati ispita državne mature

2.5. NOVČANO POSLOVANJE

Aktivnosti, program Novčano poslovanje, 2. i 3. razredi (udžbenik o osobnim financijama za srednje škole: Moj novac, moja budućnost)

Ciljevi programa • usvojiti osnove odgovorne potrošnje i kupovine te zaštite potrošača• ponavljanje razvoja novca, načina plaćanja i cijene novca• navesti i objasniti financijske institucije u Republici Hrvatskoj te vrste financijskih proizvoda• usvojiti planiranje osobnih financija

Namjena programa Program je namijenjen učenicima drugih i trećih razreda koji žele usvojiti znanje o financijskoj pismenosti na dodatnim satovima uz stručno vodstvo profesora.

Nositelji programa Iva Bugarin, dipl. oec. (2 sata tjedno)Način realizacije Tijekom školske godine 2018./2019. prema izvedbenom planuVremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2018./2019. za 2. i 3. razrede

16

Page 17: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Troškovnik Troškovi fotokopirnih materijalaNačin vrednovanja Redovno pohađanje nastave, ocjene iz zalaganja (Novčano

poslovanje)

3. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

3.1.PRVA POMOĆ

Nositelj aktivnosti Mentorica: Josipa Čaić, mag.edu.

Ciljevi aktivnostiRazvijati kod učenika humanost, učiti ih i navikavati na nužnost pomaganja drugima.

Namjena aktivnostiNjegovati osjećaj solidarnosti, jačati sposobnost empatije, razvijati kompetencije u pružanju prve pomoći ozlijeđenim osobama.

Način realizacije grupni sastanci radi edukacije i priprema za natjecanje

Vremenik aktivnosti tjedni sastanci tijekom nastavne godine

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

plasman na natjecanju

Troškovnik 0 kn

4. DOGAĐANJA U ŠKOLI

4.1 OTVORENI DAN ŠKOLE

Naziv aktivnosti,

programOtvoreni dan škole

Cilj programa promidžba škole, upis kvalitetnih učenika

Nositelji programakoordinator Vlatka Buneta, prof., Jelena Pranjić, prof. – stručna suradnica knjižničarka u suradnji s nastavnicima i učenicima

Način realizacije uređenje učionica i škole, organizacija prigodnog programa

Vremenik aktivnosti održavanje: lipanj 2019.

17

Page 18: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

priprema: tijekom cijele godine

Troškovnik ~2 000 kn

4.3 DOJDI OSMAŠ, ZAGREB TE ZOVE!

Naziv aktivnosti,

programDojdi osmaš, Zagreb te zove!

Ciljevi programapredstavljanje programa škole učenicima završnih razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima kako bi im se pomoglo u donošenju odluke o nastavku školovanja

Nositelj programakoordinator Vlatka Buneta, prof. – stručna suradnica knjižničarka u suradnji s nastavnicima i učenicima trećih razreda

Način realizacije

- izrada promidžbenih letaka, plakata i CD-a za izlaganje i podjelu

posjetiteljima štanda

- program na pozornici (sviranje, ples, pjevanje)

Vremenik aktivnostipriprema: tijekom ožujka i travnja

održavanje: svibanj 2019.

Troškovnik ~ 5000,00 kn

5. IZLETI I PUTOVANJA

5.1. IZLETIPlaniraju se jednodnevni ili dvodnevni izleti i posjete muzejima i PMF-u za učenike

prvih i drugih razreda ovisno o interesu pojedinih razreda tijekom 2018./2019. godine.Razredi 1.A1, 1.A2, 1.B1, 1.B2, , 1.C1, 1.C2, 2.A1, 2.A2, 2.B1, 2.B2, 2.B3, 2.C1, 2.C2

planiraju jednodnevni izlet po Hrvatskoj (bilo koja regija ili grad na području Republike Hrvatske) ili jednodnevni ili dvodnevni izlet u inozemstvo (Italija, Austrija, Mađarska, Slovenija…).

Cilj je izleta upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti odabrane destinacije te sadržaja vezanih za realizaciju nastavnog plana i programa. Na navedene izlete ići će učenici čiji će roditelji dati pismenu suglasnost. Roditelji učenika snosit će troškove izleta tako da će učenici i roditelji sami odabrati program putovanja s cijenom i agencijom, a u skladu s Pravilima za provedbu školskih izleta i ekskurzija.

18

Page 19: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

5.2. MATURALNA PUTOVANJAMaturalna putovanja u inozemstvo se planiraju za učenike 3.A1, 3.A2, 3.B1, 3.B2, 3B3, 3.C1, 3.C2 razreda krajem kolovoza/početkom rujna 2019. godine.Destinaciju će odabrati učenici i roditelji u suradnji s razrednicima početkom drugog polugodišta.Cilj izleta je upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti odabrane destinacije te sadržaja vezanih za realizaciju nastavnog plana i programa.Na navedene izlete ići će učenici čiji će roditelji dati pismenu suglasnost.Roditelji učenika snosit će troškove izleta tako da će učenici i roditelji sami odabrati program putovanja s cijenom i agencijom u skladu s Pravilima za provedbu školskih izleta i ekskurzija.

6. NATJECANJA

6.1. INFORMATIKAAktivnosti,

program

Natjecanje iz informatike/računalstva “Infokup”-Osnove informatike

Ciljevi programaNatjecanje na školskoj, županijskoj i državnoj razini

Namjena programaUspoređivanje kvalitete znanja s ostalim strukovnim školama

Nositelj programa Rakamarić Zlatko, Vujnović Marko, Marinković Andrea

Način realizacijeNatjecanje se sastoji iz rješavanja niza zadataka iz osnova informatike (pisanje testa)

Vremenik aktivnosti

Prema planu i programu organizatora (početkom II polugodišta).Termini školske, županijske i najviše državne razine biti će objavljeni na portalu www.infokup.hr

TroškovnikNastavna sredstva i pomagala škole, (olovka, papir, kopiranje testova)

Način vrednovanjaRezultati testova.

19

Page 20: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

6.2. MATEMATIKA

Aktivnosti, program Statistička olimpijada

Ciljevi programaGlavna zadaća je promicanje statističke pismenosti među učenicima srednjih škola.

Namjena programaNamjena je motivirati učenike da se bave statistikom izvan redovitih školskih programa.

Nositelj programa prof. Kristina Zeman

Način realizacijeNatjecanje se provodi u roku od 2 tjedna i učenici pristupaju zadacima putem računala.

Vremenik aktivnosti

Okvirno:Razdoblje održavanja ispita za prvi krug natjecanja:  od 28. siječnja do 11. veljače 2019.Objava rezultata prvoga kruga natjecanja:  13. veljače 2019.Razdoblje održavanja drugog kruga natjecanja:  od 14. veljače do 7. ožujka 2019.

Troškovnik Nema troškova

Način vrednovanja Plasman na natjecanju

6.3. POVIJEST

Naziv aktivnosti,program Natjecanje iz povijesti

Ciljevi programa Motivirati učenike i zainteresirati ih za nastavu povijesti te ih usmjeriti ka što boljim rezultatima na natjecanju

Namjena programa Uspoređivanje kvalitete znanja s ostalim strukovnim školama, namijenjeno učenicima 2. razreda

Nositelj programa Sanja Hrenar Gostrec, prof., Vedran Suton, prof.

Način realizacijeProfesori će za svaku godinu gimnazijskog programa pripremiti testove koje će učenici rješavati, a profesori ispraviti i upozoriti na greške.

Vremenik aktivnosti 10. mj. 2018. priprema inicijalnih testova

11. mj. 2018.2. mj. 2019.

priprema za natjecanje prema gimnazijskom program, rješavanje inicijalnih testova

1. tjedan 2. mj. 2019.

školsko natjecanje

20

Page 21: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

3. mj.2019.pripreme završavaju sa županijskim natjecanjem, a nastavljaju se ako se netko plasira na državno natjecanje

Troškovnik Troškovi kopiranja materijala za učenike, oko 50 kn

Način vrednovanja Probni testovi, pohvale i kritike, rezultati natjecanja

6.4. GEOGRAFIJA

Naziv aktivnosti,program Natjecanje učenika iz geografije

Ciljevi programa Natjecanje na školskoj, županijskoj i državnoj razini

Namjena programa Uspoređivanje znanja i geografskih vještina s ostalim strukovnim školama i gimnazijama

Nositelj programa

Višnja Klepac, prof.Povjerenstvo škole za provođenje natjecanjaPrijavljeni učenici za natjecanjeAgencija za odgoj i obrazovanje

Način realizacije Natjecanje se sastoji od rješavanja testova

Vremenik aktivnosti

Prijave učenika za školsko i županijsko natjecanje školske godine 2018./2019.Provođenje natjecanja prema terminu određenog od AZOOPriprema prvoplasiranog učenika za županijsko i državno natjecanjeSudjelovanje na županijskom i državnom natjecanju prema terminu i mjestu određenom od AZOO

TroškovnikNastavna sredstva i pomagala školeFotokopiranje testovaUkupno oko 500 kn

Način vrednovanja Rezultati testova

6.5. PT PROMET

Naziv aktivnosti,program Natjecanje učenika iz PT prometa

Ciljevi programa Natjecanje na županijskoj i državnoj razini

Namjena programa Uspoređivanje kvalitete stručnih znanja s ostalim strukovnim školama koje školuju za zanimanje Tehničar PT prometa

Nositelj programa Povjerenstvo škole za provođenje natjecanja na županijskoj raziniPrijavljeni učenici za natjecanje (max. 20)Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Način realizacije Natjecanje se sastoji od tri dijela:- daktilografija- zadaci praktične primjene znanja

21

Page 22: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

- zadaci objektivnog tipa

Vremenik aktivnosti Prijave učenika za županijsko natjecanjeProvođenje županijskog natjecanja prema terminu određenog od ASOO-aPriprema prvoplasiranog učenika za državno natjecanjeSudjelovanje na državnom natjecanju prometnih škola prema terminu i mjestu određenom od ASOO 2018./2019.

Troškovnik Nastavna sredstva i pomagala školeFotokopiranje testovaSokovi i sendviči za natjecateljePlastificiranje diplomaKnjiga – nagrada najboljem učenikuIzrada rada za natjecanjeUkupno oko 1.000,00kn

Način vrednovanja Rezultati testova

6.6. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I MJERENJA U ELEKTROTEHNICI

Naziv aktivnosti, program

Natjecanje učenika iz Osnova elektrotehnike i Mjerenja u elektrotehnici

Ciljevi programa Razviti sposobnost u zainteresiranim učenicima da brzo i točno rješavaju probleme iz struke, koju će pokazati na natjecanju

Namjena programa Razviti ljubav za strukovne sadržaje i detaljnije ih upoznati. Obraditi poglavlja koja nisu obuhvaćena Planom i programom

Nositelj programa

teoretski dioLidija Čavčić-Švenda, dipl. ing.Jure Vuković, dipl. ing.Svjetlana Sekulović-Mihajlović, dipl. ing.

praktični dioDrago Jurin, ing.Željko Šafran, ing.Stjepko Mačković, ing.

Način realizacije Konzultacije sa zainteresiranim učenicima izvan nastave

Vremenik aktivnosti

Izbor učenika i rad s kandidatima tijekom prvog polugodištaOrganizacija školskog natjecanja u siječnju 2019.Analiza rezultata sa školskog natjecanja.Županijsko natjecanje u ožujku 2019.Analiza rezultata sa županijskog natjecanja.

Troškovnik Troškovi kopiranja materijala za učenike, oko 500 kn

Način vrednovanja Uspjeh na natjecanju

6.7. SPORT

Naziv aktivnosti, Natjecanje iz atletike, nogometa, stolnog tenisa, odbojke, krosa,

22

Page 23: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

program futsala, košarke, rukometa

Ciljevi programa Natjecanje na nivou škole i županije

Namjena programa Promicanje sporta u slobodno vrijeme mladih, razvijanje vlastitih sportskih sposobnosti

Nositelj programa Maja Turkalj, prof. , Martin Andrijašević, prof., Ivan Aragović mag.cin.

Način realizacije Priprema provođenja i natjecanja u sklopu fakultativnih aktivnosti i izvan nastave

Vremenik aktivnosti Prema kalendaru natjecanja Školskog športskog saveza 2018./2019.

Troškovnik Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja Ostvareni rezultati na natjecanjima, pohvale i nagrade

6.8. ENGLESKI JEZIK

Aktivnosti,program

Natjecanje iz engleskog jezika

Ciljevi programa Razvijati i poticati pisano izražavanje učenika i motivirati ih i zainteresirati za kulturu engleskog jezika

Namjena programa Uspoređivanje kvalitete znanja s ostalim strukovnim školama, namijenjeno učenicima 2. razreda

Nositelj programa Nastavnici engleskog jezika u PT školi (Katarina Svalina, Miroslav Kirin, Dijana Šprem)

Način realizacije Profesori će pripremiti testove koje će učenici rješavati te će time uvježbavati jezične strukture engleskog jezika.

Vremenik aktivnosti Odredit će se prema vremeniku propisanom od strane Agencije za odgoj i obrazovanje

Troškovnik troškovi kopiranja materijala i dostave materijala poštom, ovisno o plasmanu

Način vrednovanja Inicijalni testovi, motivacije kroz kritiku i pohvalu, ispitni testovi

6.9. NJEMAČKI JEZIK

Aktivnosti,program

Natjecanje iz njemačkog jezika

Ciljevi programa Razvijati i poticati pisano izražavanje učenika i motivirati ih i zainteresirati za kulturu njemačkog jezika

23

Page 24: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Namjena programa Uspoređivanje kvalitete znanja s ostalim strukovnim školama, namijenjeno učenicima 2. i 3. razreda

Nositelj programa Rafaela Filipčić Jolić, prof.

Način realizacije Profesori će pripremiti testove koje će učenici rješavati te će time uvježbavati jezične strukture njemačkog jezika

Vremenik aktivnosti Odredit će se prema vremeniku propisanom od strane Agencije za odgoj i obrazovanje

Troškovnik troškovi kopiranja materijala i dostave materijala poštom, ovisno o plasmanu

Način vrednovanja Inicijalni testovi, motivacije kroz kritiku i pohvalu, ispitni testovi

7. OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA

Redni broj Sadržaj aktivnosti Vrijeme realizacije Nositelj aktivnosti

1. Dan hrvatskih voda 07.09. Višnja Klepac

2. Dan hrvatskih pošta 10.10. Maja Tabak

3. Svjetski dan hrane 16.10. Miroslav Cilar

4. Svjetski humanitarni dan 23.11. Maja Tabak

5. Dan ljudskih prava 10.12. Josipa Zelić

6. Međunarodni dan materinskog jezika 21.02. Gordana Bagić

7. Dan darovitih učenika 21.03. Željko Šafran

8. Svjetski dan pjesništva 21.03. Miroslav Kirin

9. Svjetski dan voda 22.03. Višnja Klepac

10. Svjetski dan zdravlja 07.04. Ana Marić

11. Dan grada Zagreba 31.05. Ivana Piršić

8. GRAĐANSKI ODGOJ

8.1.DRUŠTVENIRazred : prviProfesori: povijesti, hrvatskoga jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, etike, vjeronauka

Naziv Demokratska država i uloga građana u demokratskoj državi

Svrha Učenik građanin koji objašnjava ishodišta demokracije te primjenjuje načela izgradnje demokratskih odnosa i zaštite zajedničke dobrobiti

24

Page 25: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Ishodi

Politička dimenzijaDruštvena dimenzijaKulturna dimenzija

Učenik/ca

objašnjava što je ustavna vlast, zašto je potrebna trodioba vlasti i ograničenje svakog oblika vlasti u demokraciji

određuje hrvatskog građanina kao političkog subjekta i nositelja hrvatske državne vlasti (znanje i razumijevanje)

nadgleda način funkcioniranja, prikuplja podatke i objašnjava na temelju činjenica, podataka iz službenih izvora i primjera iz prakse kako funkcioniraju pojedini ogranci vlasti u Republici Hrvatskoj

koristi vještine javnog nastupa, prezentacije, timskog rada, aktivnog slušanja, vođenja i moderiranja grupe

     (vještine i sposobnosti) pokazuje privrženost načelima pravednosti, izgradnje demokratskih

odnosa i zaštiti zajedničke dobrobitipoštuje hrvatsku domovinsku kulturu te kulture drugih nacija (vrijednosti i stavovi)

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:

HRVATSKI JEZIK

                                   (George Orwell, Životinjska farma)

Učenici će: u skupini prokomentirati likove kao primjere određenih tipova ljudi

na vlasti odrediti obilježja društva u kojem žive životinje (totalitarističko

društvo ) objašnjavajući alegorijsko značenje djela i ideju romana spoznati

razliku između totalitarnog i demokratskog društva zaključiti što je demokracija i koje su obveze pojedinca u

demokratskom društvu argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje izraziti vlastite misli u skladu s normom standardnoga jezika, izraziti

svoja razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja (npr. odnos pojedinca i vlasti, suprotstavljanje vlasti…)

ENGLESKI JEZIK

                                  (The life of a hard-working future king)

Učenici će:    usporediti funkcioniranje Ujedinjenog Kraljevstva kao

parlamentarne monarhije i Hrvatske kao republike (usporedba društvene funkcije britanske kraljice i hrvatske predsjednice/predsjednika)

u skupini prokomentirati likove kao primjere određenih tipova ljudi na vlasti

odrediti obilježja demokratskog  društva zaključiti što je demokracija i koje su obveze pojedinca u

demokratskom društvu argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje izraziti vlastite misli služeći se političkim žargonom, izraziti svoja

razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja (npr.odnos pojedinca i vlasti, suprotstavljanje vlasti…)

POVIJEST

25

Page 26: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

                                               (Stara Grčka)

Učenici će:

objasniti što je demokracija te usporediti karakteristike demokracije u staroj Grčkoj i danas (pravo glasa)

objasniti na koji način su stari Grci izražavali nezadovoljstvo vlašću, a na koji način to društvo čini danas

razvijati kritičko razmišljanje

  (Hrvatska – neovisna i priznata europska država)

navesti titule koje su nosili hrvatski narodni vladari objasniti kako je Hrvatska dobila međunarodno priznanje te kakvo je

značenje priznanje imalo za Hrvatsku usporediti priznanje i samostalnost Hrvatske u doba kneza Branimira

u 9. st. s priznanjem i samostalnošću  Republike Hrvatske 1991./1992. g.

razvijati kritičko razmišljanje

NJEMAČKI JEZIK

                                        ( Sprachen und Länder )

Učenici će:

usporediti političkog sustava DACH zemalja i Republike Hrvatske odrediti obilježja demokratskog  društva zaključiti što je demokracija i koje su obveze pojedinca u

demokratskom društvu argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje izraziti vlastite misli služeći se političkim žargonom, izraziti svoja

razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja (npr. odnos pojedinca i vlasti...)

ETIKA

                                    (Angažman za sebe i druge)

Učenici će:

u skupini s etičkog aspekta prokomentirati način i kvalitetu života u različitim tipovima političkih poredaka i mogućnost angažmana za sebe i druge

odrediti obilježja parlamentarne demokracije i ukazati na mogućnosti i potrebu angažmana za sebe i druge

objasniti razliku između totalitarnog i demokratskog društva s posebnim osvrtom na etičke norme i mogućnosti angažmana čovjeka i građanina

zaključiti što je demokracija i koje su obveze pojedinca u demokratskom društvu i kako se mogu angažirati i pridonijeti kvaliteti života

26

Page 27: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje i predlagati konkretne projekte u svojoj sredini

izraziti vlastite stavove s aspekta etike o angažmanu za sebe i druge, izraziti svoja razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja (npr. odnos pojedinca i vlasti, suprotstavljanje autoritarnoj vlasti, mogućnost političkog djelovanja…)

VJERONAUK                                 (Vjera iskonska ljudska potreba)

Učenici će:

razgovarati o vjeri i povjerenju kao osnovnim ljudskim potrebama nabrojati različite pojmove koji u sebi sadrže pojam vjere; uočiti

važnost vjere u svakodnevnom životu prokomentirati izazove modernog društva za život kršćanskih

vrijednosti napisati u bilježnicu najčešće uzore modernog čovjeka i usporediti ih

s osnovnim kršćanskim idealima

                                   (Živjeti kao protagonist)

Učenici će:

analizirati i  interpretirati prispodobu o talentima (Mt 25,14-30) pročitati misao Ive Andrića „Ja moram noću da se dižem..." i

prokomentirati poruku te misli razgovarati s učenicima o uporišnim točkama u planiranju životnog

puta napisati u bilježnicu hijerarhiju životnih vrednota i prokomentirati

redoslijed napisati sastavak na temu "Moje mjesto pod suncem"

Ciljna grupa 1. razred

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Analiza teksta, razgovor, čitanje, prijevod, suradničko učenje, rad u paru i u grupi, diferencirana nastava u obliku individualnog rada.

Resursi Program  međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja  građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)Čitanka iz hrvatskoga jezika i radna bilježnica za 1. razred četverogodišnje strukovne školeNew Headway, Fourth edition, Oxford University Press, 1. razred četverogodišnje strukovne školeDirekt Neu 1, udžbenik njem. jezika za 1. razred gimnazija i strukovnih školaKoraci kroz vrijeme, povijesni atlas za gimnazije, Školska knjiga.Udžbenik iz povijesti: Vesna Đurić, Ivan Peklić, HRVATSKA I SVIJET od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. godine, Profil.Udžbenik EtikeVjeronauk: Vjeronaučni udžbenik za 1. razred srednje škole, "Tražitelji

27

Page 28: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

smisla"Biblija; Novi zavjet

Vremenik Engleski jezik – 2 sata (listopad)Hrvatski jezik - 4 sata (prosinac)Njemački jezik - 2 sata (istopad)Povijest – 2 sata (listopad, prosinac)Etika - 2 sata (listopad)Vjeronauk - 3 sata (rujan-listopad)

Način vrednovanja ikorištenje rezultata vrednovanja

Opisno.Kao dodatna ocjena unutar predmeta za aktivnosti i praktičan rad učenika.

Troškovnik (npr. za projekt)

--------------------

Nositelj odgovornosti Profesori   povijesti, hrvatskoga jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, etike, vjeronauka  i učenici prvih razreda

Razred : drugiProfesori: povijesti, hrvatskoga jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika,  etike, vjeronauka

Naziv Tolerancija prema drugom i drugačijemStvorimo bolji internet zajedno

Svrha Učenik građanin koji objašnjava što je tolerancija, diskriminacija, pravo na zaštitu prava privatnosti, prednosti i opasnosti interneta te to primjenjuje u svakodnevnom životu i izgradnji demokratskih odnosa i zaštiti zajedničke dobrobiti.

Ishodi

Politička dimenzijaDruštvena dimenzijaKulturna dimenzija

Učenik/ca

-objašnjava pojavu diskriminacije u društvu u odnosu na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili  socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, naobrazbu, društveni položaj ili druge osobine te uzroci i posljedice isključivanja za pojedinca, grupu i društvo u cjelini

- objašnjava zašto imamo ista prava bez obzira na naše vrijednosti, stavove, fizičke i duševne osobine

- opisuje kako se unutar sustava zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj štite temeljnaljudska prava; u odnosu na dob, spol, etničku, vjersku, klasnu i drugu pripadnost, rasu i druge razlike- opisuje što je diskriminacija i navodi primjere diskriminacije u odnosu na rasu, boju kože,spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, naobrazbu, društveni položaj ili druge osobine te koji su uzroci i posljedice isključivanja za pojedinca, grupu i hrvatsko društvo u cjelini- objašnjava pravo građana na točnu informaciju i prava na zaštitu privatnosti- navodi prednosti i opasnosti interneta, sigurnost na internetu, otpornost i kritičko razumijevanje internetskih sadržaja- istražuje osnove za zaštitu prava na privatnost

Kratki opis Učenje će se realizirati u sljedećim koracima:

28

Page 29: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

aktivnosti HRVATSKI JEZIK

                 Tolerancija prema drugom i drugačijem

                            (J. W. Goethe, Patnje mladog Werthera)

Učenici će rješavajući radnu bilježnicu u skupinama prokomentirati obilježja

romantičarskog junaka prokomentirati njegov odnos prema društvu  i društva prema

Wertheru prokomentirati odnos našeg vremena prema Wertheru prisjetiti se „drugačijih“ likova i njihovih sudbina u književnim

djelima argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje

                   Stvorimo bolji internet zajedno

                                  (Školska zadaća)

Učenici će:

izraziti vlastite misli u skladu s normom standardnoga jezika, izraziti svoja razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja (npr. opasnosti interneta, sigurnost na internetu, otpornost i kritičko razumijevanje internetskih sadržaja)

ENGLESKI JEZIK              Tolerancija prema drugom i drugačijem                           (Billy’s Story)

Učenici će:

analizirati stupnjeve tolerancije prema drugačijima i različitima u hrvatskom društvu te procijeniti sposobnost hrv. društva da prihvati nešto što nije „mainstream“

razvijati sposobnosti empatičnog razmišljanja argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje

      Stvorimo bolji internet zajedno

  (What do you do on the Net?)

Učenici će:

raspraviti  korisnost Interneta i njegovu zloporabu promišljati stav da je internet predstavlja demokratsku arenu različitih

ideja izraziti svoja razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja (npr.

opasnosti interneta, sigurnost na internetu, otpornost i kritičko razumijevanje internetskih sadržaja )

POVIJEST

29

Page 30: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

                 (I. faza II. svjetskog rata; II. faza II. svjetskog rata;  III. faza II. svjetskog rata)

Učenici će:

objasniti što je diskriminacija te objasniti tko je i na koji način diskriminiran u Drugom svjetskom ratu

razviti suosjećanje sa žrtvama Drugog svjetskog rata te sa svima koji su izloženi diskriminaciji

navesti skupine ljudi koje su danas izložene diskriminaciji objasniti kako sami mogu doprinijeti smanjenju diskriminacije i većoj

toleranciji

NJEMAČKI JEZIK

                                         (Jobs und Berufe)

Učenici će:

analizirati stupnjeve tolerancije prema drugačijima i različitima na hrvatskom tržištu rada te procijeniti njegovu sposobnost da prihvati ljude s invaliditetom

razvijati sposobnosti empatičnog razmišljanja argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje

                              (Wűnsche und Träume)

Učenici će:

raspraviti o dobrim i lošim stranama korištenja interneta promišljati stav da internet predstavlja demokratsku arenu različitih

ideja izraziti svoja razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja (npr.

opasnosti interneta, sigurnost na internetu, otpornost i kritičko razumijevanje internetskih sadržaja)

reći što bi željeli promijeniti u vlastitom načinu korištenja internetom

ETIKA                                          (Autoritet)

Učenici će:

u skupini s etičkog aspekta prokomentirati autoritet, vrste autoriteta, moć i uporabu moći u različitim društvima

odrediti obilježja  autoriteta u parlamentarnoj demokracije uočiti razliku odnosa poštovanja i uporabe moći u odnosima s

posebnim osvrtom na etičke norme zaključiti što je autoritet i koje su obveze pojedinca u demokratskom

društvu argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje izraziti vlastite stavove s aspekta etike o vrstama autoriteta i uporabe

30

Page 31: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

moći, izraziti svoja razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja (npr. odnos autoriteta i moći, suprotstavljanje autoritarnosti ...)

VJERONAUK

                     (Mladi čovjek u hodu prema zrelosti)

Učenici će:

kroz uvodni razgovor navesti čimbenike koji utječu na razvoj osobnosti

uočiti razlike između zrelog i nezrelog ponašanja nabrojati najčešće poteškoće u odnosu prema drugim vršnjacima ili

drugačijim osobama u svojoj sredini analizirati tekst Gal 5, 13-26 u kontekstu govora o slobodi "od" i

slobodi "za" radom u grupama analizirati tekstove Mt 4, 1-11; Mt 12, 9-14; Iv 10,

14-18; Mk 7, 1-22 iznijeti zapažanja i zaključke iz pročitanog

                             ( Ususret drugome)

Učenici će:

kroz uvodni razgovor opisati značenje pojma "prijatelj" uočiti ljudsku potrebu za odnosima s drugim ljudima i razlikovati

odnose; prijateljstvo, zaljubljenost, ljubav analizirati tekst Post 1, 27 i  Post 2, 21-25 napisati sastavak "Savršeni prijatelj"

        Stvorimo bolji internet zajedno

                          (Domaći uradak)

Učenici će:

prebrojati na jednom portalu, po izboru, omjer dobrih i loših vijesti zapažanja zapisati u bilježnicu prokomentirati opažanja

Ciljna grupa 2. razred

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Analiza teksta, razgovor, čitanje, prijevod, suradničko učenje, rad u paru i u grupi, diferencirana nastava u obliku individualnog rada.

Resursi Program  međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja  građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)

31

Page 32: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Čitanka iz hrvatskoga jezika i radna bilježnica za 2. razred četverogodišnje strukovne školeNew Headway, Fourth edition, Oxford University Press, 2. razred četverogodišnje strukovne školeDirekt Neu 2, udžbenik za 2. razred gimnazija i strukovnih školaKoraci kroz vrijeme, povijesni atlas za gimnazije, Školska knjiga.Udžbenik iz povijesti: Vesna Đurić, Ivan Peklić, HRVATSKA I SVIJET od sredine XVIII. do kraja XX. stoljeća, Profil.Udžbenik EtikeVjeronauk: Vjeronaučni udžbenik za 2. razred srednje škole, "Odvažni svjedoci"                     Biblija

Vremenik Hrvatski jezik - 4 sata (ožujak i travanj )Engleski jezik - 2 sata (prosinac i siječanj)Povijest – 3 sata (travanj)Njemački jezik - 2 sata (veljača)Etika - 3 sata (listopad )Vjeronauk: 3 sata (rujan-listopad)

Način vrednovanja ikorištenje rezultata vrednovanja

OpisnoKao dodatna ocjena unutar predmeta za aktivnosti i praktičan rad učenika

Troškovnik (npr. za projekt)

--------------------

Nositelj odgovornosti

Profesori   povijesti, hrvatskoga jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, etike, vjeronauka  i učenici drugih razreda.

Razred : trećiProfesori: hrvatskoga jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, politike i gospodarstva, etike, vjeronauka

Naziv Dijalog između politike i religijeSloboda govora

Svrha Učenik građanin koji objašnjava važnost dijaloga između politike i religije, važnost prava na slobodu govora.

Ishodi

Politička dimenzijaDruštvena dimenzijaKulturna dimenzija

Učenik/ca

- opisuje obilježja religija u Hrvatskoj- opisuje u čemu se sastoji religijski i politički dijalog i zašto je važan za izgradnju demokratskezajednice- prepoznaje i suzbija predrasude većinske religije prema religijskim manjinama i nacionalne manjine prema većinskoj naciji- istražuje hrvatske velikane ,pripadnike nacionalnih i vjerskih manjina, koji su pridonijeli hrvatskom i svjetskom napretku- istražuje odnos politike i religije kroz povijest čovječanstva- istražuje i primjerima potkrepljuje kako se unutar sustava zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj štiti temeljno ljudsko pravo na vjersku pripadnost- objašnjava pravo građana na predstavke i žalbe, referendum, na pravodobni odgovor, pravo peticije, pravo na prosvjed, štrajk, građanski neposluh, priziv savjesti- istražuje pravo govora kroz povijest, kada su žene u odnosu na muškarce dobile pravo slobode govora

32

Page 33: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

- istražuje postoji li danas u Hrvatskoj sloboda govora

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:

HRVATSKI JEZIK                                 Dijalog između politike i religije                              (S.S.Kranjčević, Eli! Eli! lama azavtani?!)Učenici će:

u skupinama objasniti Kranjčevićev odnos prema povijesti i religiozne motive u pjesmi

komentirajući izreku  “povijest je učiteljica života”  prisjetiti se događaja iz povijesti čovječanstva i zaključiti je li čovječanstvo iz tih događaja izvuklo pouku

prisjećajući se Dantea i Božanstvene komedije prokomentirati u kolikoj mjeri politika i religija mogu odrediti autorov život i njegovo stvaralaštvo

razviti kratku debatu o pitanju – Treba li se crkva uplitati u društveno – politička pitanja

Sloboda govora

                   (V. Novak, Posljednji Stipančići; H. Ibsen, Nora)

komentirajući patrijarhalne odnose u obitelji Stipančić ( posebice Antin i Lucijin odnos ) učenici će spoznati važnost pojedinca da slobodno iznese svoje razmišljanje

u skupinama usporediti Noru i Luciju povezati motiv slobode u Nori s motivom slobode u drami Tri sestre

A. P. Čehova prokomentirati sudbinu takvih junakinja upoznajući Ibsenovu biografiju i čitajući kraj drame, spoznat će što

znači cenzura (kazališta su često mijenjala kraj drame i prilagođavala ga ukusu tadašnje publike)

ENGLESKI JEZIK

                           Dijalog između politike i religije

                                 (Religion and politics)

Učenici će:

na temelju kratkog članka o političko-religioznom konfliktu u Sjevernoj Irskoj prokomentirati odnos politike i religije te napraviti eventualne usporedbe sa situacijom u Hrvatskoj, tj.  razviti kratku debatu o pitanju – treba li se crkva uplitati u društveno – politička pitanja

razvijati argumentirano i tolerantno mišljenje s oprečnih stajališta

33

Page 34: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

analizirati pravo na vjeroispovijest, jezik i pismo u konkretnoj zajednici

usvojiti terminologiju vezanu uz vjersko-političku problematiku

                                    Sloboda govora

                      (Freedom of speech and information )

Učenici će:

protumačiti razliku između slobode govora i odgovornosti u javnom prostoru

analizirati gdje je granica između slobode govora i (auto)cenzure, tj. kada je nužna restrikcija slobode govora

uočiti što je sloboda govora s obzirom na drugoga navesti primjere iz javnog života (medija) gdje je zloporabljena

sloboda govora, i gdje je sloboda govora kršena istražiti pravne regulative vezane uz slobodu govora u

anglosaksonskim zemljama i Europi

NJEMAČKI JEZIK

                          ( Deutschlandbilder )

Učenici će:

komentirati odnos politike i religije u Hrvatskoj i u Njemačkoj, tj. razviti kratku debatu o pitanju – treba li se crkva uplitati u društveno – politička pitanja

razvijati argumentirano i tolerantno mišljenje s oprečnih stajališta analizirati pravo na vjeroispovijest, jezik i pismo u konkretnoj

zajednici usvojiti terminologiju vezanu uz vjersko-političku problematiku

                              (Bist du fit in Politik?)

Učenici će:

protumačiti razliku između slobode govora i odgovornosti u javnom i političkom prostoru

analizirati gdje je granica između slobode govora i (auto)cenzure, tj. kada je nužna restrikcija slobode govora

uočiti što je sloboda govora s obzirom na drugoga navesti primjere iz javnog života (medija) gdje je zloporabljena

sloboda govora i gdje je sloboda govora kršena istražiti pravne regulative vezane uz slobodu govora u DACH

zemljama i u Hrvatskoj

34

Page 35: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

POLITIKA I GOSPODARSTVO

(Politika i javnost, ljudska prava, politika i vjera)

Učenici će:

analizirati važnost dijaloga između politike i religije, važnost prava na slobodu govora.

opisati obilježja religija u Hrvatskoj opisati u čemu se sastoji religijski i politički dijalog i zašto je važan za

izgradnju demokratske zajednice prepoznati predrasude većinske religije prema religijskim manjinama

i nacionalne manjine prema većinskoj naciji istražiti i primjerima potkrijepiti kako se unutar sustava zaštite

ljudskih prava u Republici Hrvatskoj štiti temeljno ljudsko pravo na vjersku pripadnost

objasniti pravo građana na predstavke i žalbe, referendum, na pravodobni odgovor, pravo peticije, pravo na prosvjed, štrajk, građanski neposluh, priziv savjesti

istražiti pravo govora kroz povijest, kada su žene u odnosu na muškarce dobile pravo slobode govora

istražiti postoji li danas u Hrvatskoj sloboda govora

ETIKA

                              (Zaštita ugroženih vrsta)

Učenici će:

u skupini s etičkog aspekta prokomentirati stanje zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta kod nas.

objasniti razliku između čovjekovog odgovornog i neodgovornog ponašanja i moguće ugroženosti vrsta s etičkog aspekta

zaključiti što je čovjekovo odgovorno i neodgovorno ponašanje prema ugroženim vrstama i kako se mogu angažirati i pomoći ugroženim vrstama

argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje i predlagati konkretne projekte u svojoj sredini

izraziti vlastite stavove s aspekta etike o čovjekovom odgovornom i neodgovornom ponašanju, izraziti svoja razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja i očuvanju biodiverziteta kod nas (npr. odnos prema sredozemnoj medvjedici, bjeloglavom supu, velebitskoj degeniji …)

VJERONAUK

                    (Čovjek polazište etičkog razmišljanja)

Učenici će:

ponoviti značenje pojmova moral, etika, kršćanski moral

35

Page 36: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

pročitati  tekstove u udžbeniku o različitim definicijama čovjeka str.17

-uočiti problem moralnih načela u pojedinim područjima ljudskog djelovanja. Prirediti  intervju učenika ili druge osobe prema unaprijed pripremljenim pitanjima s moralnom problematikom

vođenim razgovorom i tumačenjem prepoznati osnovne etičke pojmove

                       (Odnos vjere i morala)

Učenici će:

ponoviti razliku između prirodnog i objavljenog moralnog zakona u  grupnom radu analizirati norme i određena pravila iz svakodnevnog

života i uočiti koje su od njih moralne norme, a koje nekog drugog tipa.

analizom teksta iz udžbenika (str. 23) prepoznati međusobnu uvjetovanost mnogih zakonskih normi s osnovnim moralnim načelima

kroz razgovor osvijestiti povezanost vjerskih moralnih načela s općim moralnim normama

                (Savjest pred zakonom i suvremenim etičkim pitanjima)

Učenici će:

podsjetiti se "Zlatnog pravila“ koje predstavlja vrhunac humanističke etike

prepoznati kroz analizu glavnih značajki velikih religija sličnost temeljnih moralnih zahtjeva

kroz razgovor o svakodnevnim situacijama u kojima se savjest kosi s vlastitim nagnućima prepoznati stalnu aktualnost "univerzalne etike", koju danas mnogi promiču i zastupaju

                             (Sloboda govora)

Učenici će:

napisati sastavak na temu: Riječ kao oružje; Poruka psovke; Oblici govora

Ciljna grupa 3. razred

Način provedbe

Model međupredmetno

Metode ioblici rada

Analiza teksta, razgovor, čitanje, prijevod, suradničko učenje, rad u paru i u grupi, diferencirana nastava u obliku individualnog rada.

Resursi Program  međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja  građanskog odgoja i

36

Page 37: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)Čitanka iz hrvatskoga jezika i radna bilježnica za 3. razred četverogodišnje strukovne školeSolutions, Upper-intermediate, SB, OUPDirekt Neu 3, udžbenik njemačkog jezika za 3. razred gimnazija i strukovnih školaPolitika i gospodarstvo, udžbenik za srednje strukovne školeUdžbenik EtikeVjeronauk: Vjeronaučni udžbenik za 3. razred srednje škole, "Životom darovani"Biblija

Vremenik Hrvatski jezik - 4 sata (siječanj, veljača )Engleski jezik – 2 sata ( prosinac siječanj )Njemački jezik 2 sata (svibanj)Politika i gospodarstvo - 2 sata (prosinac)Etika - 4 sata (listopad, studeni )Vjeronauk- 4 sata (listopad-studeni)

Način vrednovanja ikorištenje rezultata vrednovanja

OpisnoKao dodatna ocjena unutar predmeta za aktivnosti i praktičan rad učenika

Troškovnik (npr. za projekt)

--------------------

Nositelj odgovornosti

Profesori   povijesti, hrvatskoga jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, politike i gospodarstva, etike, vjeronauka  i učenici trećih razreda.

Razred : četvrtiProfesori: povijesti, hrvatskoga jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, politike i gospodarstva, etike, vjeronauka

Naziv Utjecaj medija na formiranje javnog mnijenjaGlobalno zatopljenje i društvena svijest

Svrha Učenik građanin koji objašnjava vrste medija, neovisnost medija, pravo građana na točnost informiranja, važnost prava na zdravi okoliš te se aktivno uključuje u brigu za očuvanje okoliša.

Ishodi

Politička dimenzijaDruštvena dimenzijaKulturna dimenzija

Učenik/ca- opisuje pojam i navodi vrste medija (tiskovine, radio, tv, internet)- objašnjava značenje neovisnosti medija, prava građana na točnu informaciju i prava nazaštitu privatnosti- navodi neke pozitivne i negativne utjecaje medija, otpornost i kritičko razumijevanje medijskih sadržaja- objašnjava važnost prava na zdravi okoliš i održivi razvoj zajednice- određuje pozitivne i negativne utjecaje gospodarstva, znanosti, kulture i politike naokoliš- opisuje i potkrepljuje podacima ulogu pojedinca i civilnog društva u osiguranju održivograzvoja i zaštiti živih bića te prirodnog i kulturnog okoliša- pokazuje privrženost očuvanju živih bića, te prirodnog i kulturnog bogatstva RepublikeHrvatske- prati zbivanja u okolišu i pokreće aktivnosti za njegovo očuvanje i uređenje

37

Page 38: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:

HRVATSKI JEZIK                                Utjecaj medija na formiranje javnog mnijenja                                    (Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi)Učenici će:

na osnovi pročitanog ulomka o napisima socijalističke štampe o aferi Rupert – Canjeg i odgovora Glembajevih  objasniti značenje neovisnosti medija, utjecaje medija na formiranje javnoga mnijenja

objasniti važnost neovisnosti medija, prava građana na točnu informaciju

objasniti i primjerima potkrijepiti neke pozitivne i negativne utjecaje medija

                              Globalno zatopljavanje i društvena svijest

                                     (Školska zadaća)

izraziti vlastite misli u skladu s normom standardnoga jezika, izraziti svoja razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja

ENGLESKI JEZIK

                           Utjecaj medija na formiranje javnog mnijenja

                                                (News)

Učenici će: objasniti značenje neovisnosti medija, utjecaje medija na formiranje

javnoga mnijenja usporediti klasične informativne tiskovine (novine, časopise ...) s

digitalnim medijima raspraviti prednosti i nedostatke internetskog (digitalnog) novinarstva usvojiti riječi iz novinarskog žargona (engl.) raspraviti u kojoj mjeri mladi prate različite informativne servise

(novine, radio, televizija, internet) i kako formiraju svoje stavove

Globalno zatopljenje i društvena svijest

                                          (Feed the world)

Učenici će : u parovima raspraviti što uzrokuje manjak odnosno neravnomjernu

raspodjelu hrane u svijetu; koji su argumenti protiv uzgoja GM hrane te što misle o prijedlogu da treba jesti manje mesa

(velik uzgoj žitarica radi uzgoja tovnih životinja) raspraviti  kakav je utjecaj velikih proizvođača hrane na globalno

zatopljenje raspraviti odnos prema hrani u velikim trgovačkim lancima

(nepotrebno bacanje hrane)

38

Page 39: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

NJEMAČKI JEZIK

                                          (Globale Medien)

Učenici će:

objasniti značenje neovisnosti medija, utjecaje medija na formiranje javnoga mnijenja

usporediti klasične informativne tiskovine (novine, časopise ...) s digitalnim medijima

raspraviti prednosti i nedostatke internetskog (digitalnog) novinarstva usvojiti riječi iz novinarskog žargona (njem) raspraviti u kojoj mjeri mladi prate različite informativne servise

(novine, radio, televizija, internet) i kako formiraju svoje stavove

                         ( Das Umweltbewusstsein )

Učenici će:

u parovima raspraviti što uzrokuje globalno zatopljenje usporediti stupanj razvoja svijesti o globalnom zatopljenju u DACH

zemljama i u Hrvatskoj raspraviti  kakav je utjecaj velikih proizvođača hrane na globalno

zatopljenje naučiti svaki pojedinac može pridonijeti učinkovitijoj zaštiti okoliša

POLITIKA I GOSPODARSTVO

                      (Politika i javnost, ljudska prava, politika i vjera )

Učenici će :

objasniti vrste medija, neovisnost medija, pravo građana na točnost informiranja, važnost prava na zdravi okoliš te se aktivno uključuje u brigu za očuvanje okoliša.

opisati pojam i navesti vrste medija (tiskovine, radio, tv, internet) objasniti značenje neovisnosti medija, prava građana na točnu

informaciju i prava na zaštitu privatnosti navesti neke pozitivne i negativne utjecaje medija, objasniti važnost prava na zdravi okoliš i održivi razvoj zajednice odrediti pozitivne i negativne utjecaje gospodarstva, znanosti, kulture

i politike na okoliš pratiti zbivanja u okolišu i pokreće aktivnosti za njegovo očuvanje i

uređenje

ETIKA                                      (Pravednost)

Učenici će:

u skupini s etičkog aspekta prokomentirati pojam pravednosti - određenje, struktura i vrste pravednosti

39

Page 40: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

odrediti obilježja parlamentarne demokracije i potrebu razvijanja svijesti o pravednosti

objasniti razliku između pravednosti i nepravednosti s posebnim osvrtom na etičke norme i mogućnosti angažmana čovjeka i građanina

zaključiti što je pravednost i koje su obveze pojedinca u demokratskom društvu i kako se mogu angažirati i pridonijeti poštivanja pravednosti u društvu

argumentirati svoja stajališta, razvijati kritičko razmišljanje i predlagati konkretne projekte u svojoj sredini

izraziti vlastite stavove s aspekta etike o pravednosti, izraziti svoja razmišljanja o navedenoj temi građanskoga odgoja (npr. odnos pojedinca i vlasti, suprotstavljanje autoritarnoj vlasti, mogućnosti političkog djelovanja i stvaranja pravednijeg društva …)

VJERONAUK

                                      (Informatizacija i globalizacija)

Učenici će:

kroz uvodni razgovor analizirati koliko prosječno vremena u danu provedemo pred televizorom, računalom i mobitelu.

navesti primjere utjecaja sadržaja iz tih izvora na vlastite stavove i odnose prema drugima

analizirati tekst iz udžbenika o globalizaciji (str. 138.) i uočiti navedene prednosti i izazove  globalizacijskog procesa

kroz razgovor o najzanimljivijim reklamnim porukama (navesti primjere) analizirati njihov govor; izravni i skriveni

domaća zadaća: osmisliti reklamu za određenu (po izboru) vjersku moralnu normu

                                           (Briga za okoliš)

Učenici će:

analizirati biblijski tekst Post 1-2 i uočiti temeljnu ekološku poruku kojom Bog obvezuje čovjeka

prepoznati ljudsku pohlepu kao jedan od  temeljnih uzroka ekološke problematike

uočiti odgovornost svakog pojedinca, kroz  osobne životne navike, za opće ekološke probleme modernog svijeta

pročitati molitvu Svetog Franje i u bilježnicu napisati   vlastite dojmove

Ciljna grupa 4. razred

Način Model međupredmetno

Metode Analiza teksta, razgovor, čitanje, prijevod, suradničko učenje, rad u paru i u

40

Page 41: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

provedbe

ioblici rada

grupi, diferencirana nastava u obliku individualnog rada.

Resursi Program  međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja  građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)Čitanka iz hrvatskoga jezika i radna bilježnica za 4. razred četverogodišnje strukovne školeSolutions, Upper-intermediate, SB, OUPDirekt Neu 4, udžbenik njemačkog jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih školaPolitika i gospodarstvo, udžbenik za srednje strukovne školeUdžbenik EtikeUdžbenik Politike i gospodarstva za strukovne školeČitanka iz hrvatskoga jezika i radna bilježnica za 4. razred četverogodišnje strukovne školeVjeronauka: Vjeronaučni udžbenik za 4. razred srednje škole, "Svjetlom vjere"

Vremenik Hrvatski jezik - 4 sataEngleski – 2 sata (rujan, travanj)Njemački jezik 2 sata (ožujak)Politika i gospodarstvo - 3 (travanj)Etika- 4 sata (listopad, studeni)Vjeronauk: 4 - sata (veljača-ožujak)

Način vrednovanja ikorištenje rezultata vrednovanja

OpisnoKao dodatna ocjena unutar predmeta za aktivnosti i praktičan rad učenika

Troškovnik (npr. za projekt)

--------------------

Nositelj odgovornosti

Profesori   povijesti, hrvatskoga jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, politike i gospodarstva, etike, vjeronauka  i učenici četvrtih razreda.

8.2. PMF 1

Razred – prvi, smjer tehničar za računalstvo i tehničar za telekomunikacije

Profesori: geografije, matematike, fizike, kemije, biologije, tjelesne i zdravstvene kultureNaziv Gospodarska dimenzija povezana s ostalim

dimenzijama

Svrha Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita potrošača: Državni proračun( kako se puni i raspodjeljuje; posljedice utaje poreza i načine na koje se utaja sprječava; Socijalna država (državni proračun - općedruštvena solidarnost); Prava potrošača (odgovorna potrošnja u odnosu na zdravlje,

41

Page 42: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

upravljanjefinancijama te obiteljsku i društvenu stabilnost, zaštitu okoliša i racionalno upravljanje novcem i dobrima); Domoljublje na djelu (poduzetnošću, istraživanjem, rješavanjem problema, radom i proizvodnjom stvaranje osobnog i društvenog bogatstva te očuvanje i

razvoj sustava zajedničke dobrobiti); Novac - mjerilo rada, rad –temeljna ljudska vrijednost

IshodiEkološka dimenzijaDruštvena dimenzija

Učenik/ca:- objašnjava što je državni proračun, kako se puni i raspodjeljuje; -opisuje posljedice utaje poreza za pojedinca i društvo i načine na koje se utaja sprječava;- opisuje trošenje na racionalan način vodeći računa o vlastitoj ekonomskoj sigurnosti, o zaštiti okoliša, zdravlja, te o socijalnoj odgovornosti;- navodi prava potrošača;- istražuje i dokumentira utjecaj reklame na individualnu potrošnju i druge potrošače;- opisuje svojim riječima domoljublje na djelu;- obrazlaže zašto je novac mjerilo rada, zašto je rad temeljna ljudska vrijednost i zašto se prema novcu treba odnositi kao rezultatu ljudskog rada;- demonstrira etičan odnos prema novcu;- zaključuje o povezanosti cjeloživotnog učenja i konkurentnosti na tržištu radne snage.

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:MATEMATIKARačunske operacije s racionalnim brojevima (postotci)

Aktivnost će se realizirati kroz poučavanje o postotnom i promilnom računu, obradi podataka i primjeni na svakodnevne životne situacije

FIZIKAMjere, mjerne jedinice, odnosi veličina u prostoru

Aktivnost ću realizirati kroz poučavanje o mjernim jedinicama I fizikalnim veličinama te njihovim odnosima u prostoru I primjeni u svakodnevnom životu

KEMIJA  Uvod u elektrokemiju(Važnost znanstvenog istraživanja za napredak gospodarstva)

Aktivnost će se realizirati kroz satove kemije prilikom gledanja dokumentarnih filmova o načinu obrade ruda i pravilnom zbrinjavanju otpadnih tvari i reciklaži materijala

Učenici će analizirati zakone koji se odnose na zaštitu okoliša

TZK     Odbojka- igra s pravilima Aktivnost će se realizirati kroz teorijsko predavanje o

povezanosti vrhunskog sporta (odbojka, nogomet, košarka) s industrijom i sponzorstvom(obuća, odjeća, napitci, prehrambena industrija)

BIOLOGIJA  Imunološki sustav i  bolesti

42

Page 43: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Radom na tekstu iz udžbenika učenik će razumjeti uzročnike bolesti i posljedice

Proučavajući novinske članke istražit će načine kako zaštititi zdravlje pojedinaca

Istražujući internetske sadržaje sudjelovat će u grupnoj raspravi o mogućnostima poboljšavanja uvjeta života u zemljama slabog gospodarskog razvoja

GEOGRAFIJA Vode na kopnu (1. sat)

Aktivnost će se realizirati kroz pisanje asocijativnih nizova na temu voda

Aktivnosti prepoznavanja gdje se svakodnevno troši voda u kućanstvu i koliko

Izrada plakata o potrošačima vode u kućanstvu

Obnovljivi izvori energije (2. sat) Aktivnost će se realizirati kroz poučavanje o vodi, vjetru,

Suncu i toplim izvorima kao energentima budućnosti Aktivnosti prepoznavanja gdje se svakodnevno troši

električna energija            Izrada plakata o obnovljivim izvorima energije

Ciljna grupa 1. razredi  tehničara za računalstvo i tehničar za

telekomunikacije

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Razgovor, vježbanje zadataka, rad u paru, grupni rad, rad na računalu, izrada postera sa statističkim podacima (matematika i fizika)Metoda usmenog izlaganja i rad na tekstu, razgovor  (kemija i biologija)Metoda usmenog izlaganja I metoda demonstracije(tzk)Opisivanje slika, grupni rad, ispunjavanje upitnika, izrada postera (geografija)

Resursi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog

odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)

Nastavni plan i program: matematike, fizike, kemije, biologije, geografije i TZK

Udžbenici, Internet

Javni mediji

43

Page 44: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Računi iz kućanstvaVremenik 1 sat matematike (rujan/listopad)

1 sat fizika (rujan/ožujak) 2 sata geografija (siječanj/svibanj) 1 sat kemija 1 sat; veljača 1 sat biologije 1 sat; svibanj 1 sat tjelesne i zdravstvene kulture (siječanj)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Vrednovanje razumijevanja i govornih sposobnosti (kemija, biologija, geografija)Vrednovanje zadataka prilikom usmenog i pisanog ocjenjivanja (matematika, fizika, kemija, biologija, geografija)Skala procjena ishodaVrednovanje motoričkog znanja ocjenjivanjem( tjelesna i zdravstvena kultura )

Troškovnik (npr. za projekt)

-

Nositelj odgovornosti Profesori   geografije, matematike, fizike, kemije, biologije, tjelesne i zdravstvene kulturei učenici prvih razreda

Ciljna grupa 1. razredi  Tehničara za poštanske i financijske usluge

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Razgovor, vježbanje zadataka, rad u paru, grupni rad, rad na računalu, izrada postera sa statističkim podacima (matematika i fizika)Metoda usmenog izlaganja i rad na tekstu, razgovor (geografija)Metoda usmenog izlaganja I metoda demonstracije(tzk)Gledanje i analiza kratkog filma, opisivanje slika, grupni rad, ispunjavanje upitnika, izrada postera (geografija)

Resursi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

44

Page 45: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

(Narodne novine 104/14)

Nastavni plan i program: matematike, fizike, geografije i tjelesne i zdravstvene kulture

Udžbenici, Internet

Javni mediji

Računi iz kućanstvaVremenik 1 sat matematike (rujan/listopad)

1 sat fizika (rujan/ožujak) 2 sata geografija (siječanj/svibanj) 1 sat tjelesne i zdravstvene kulture  (siječanj)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Vrednovanje razumijevanja i govornih sposobnosti (geografija)Vrednovanje zadataka prilikom usmenog i pisanog ocjenjivanja (matematika, fizika, geografija)Skala procjena ishodaVrednovanje motoričkog znanja ocjenjivanjem( tjelesna i zdravstvena kultura )

Troškovnik (npr. za projekt)

-

Nositelj odgovornosti Profesori   geografije, matematike, fizike, tjelesne i zdravstvene kulture i učenici prvih razreda

8.3. PMF 2Razred – drugi, tehničar za računalstvo tehničar za telekomunikacije

Profesori:  geografije, matematike, fizike,  tjelesne i zdravstvene kultureNaziv Zaštita okoliša i održivi razvoj

Svrha Angažirani građanin koji primjenjuje postupke racionalnog trošenja prirodnih resursa,vode i hrane te u suradnji s drugim građanima primjenjuje mehanizme

njihove zaštite

IshodiEkološka dimenzijaDruštvena dimenzija

Učenik/ca: Objašnjava značenje i važnost prava na zdrav okoliš i održivi

razvoj zajednice Navodi neke od najvažnijih odredbi i mehanizama zaštite

okoliša i održivog razvoja u zakonodavstvu RH

45

Page 46: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

određuje pozitivne i negativne utjecaje gospodarstva, znanosti, kulture i politike na okoliš

građansko znanje i razumijevanje) koristi vještine traženja i kritičke analize informacija iz više

izvora, uključujući internet za informiranje i aktivno sudjelovanje u raspravama o rješavanju problema hrvatskog političkog, društvenog, kulturnog i gospodarskog života

povezuje društveno-humanistička, matematička, informatička, prirodoslovna i kulturološka znanja, posjeduje vještine provođenja individualnih i grupnih istraživačkih projekata usmjerenih na rješavanje zajedničkih problema

građanske vještine i sposobnosti) pokazuje privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i

kulturnog bogatstva Republike Hrvatske, EU i svijetagrađanske vrijednosti i stavovi)

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:MATEMATIKAKvadar

Aktivnost će se realizirati kroz analizu podataka o potrošnji topline u kućanstvu (uspoređivanje veličina, izrada tablica, dijagrama i grafikona, pretvaranje mjernih jedinica)  kao i izračunavanje potrošnje boje prilikom bojenja stana ili potrošnje vode kod punjenja bazena

FIZIKAElektrična struja

Aktivnost ću realizirati kroz alternativne izvore električne energije kao i kroz načine uštede energije u kućanstvu

KEMIJAUčenje o održivom razvoju

Aktivnost će se realizirati kroz satove kemije prilikom izvođenja pokusa u kojima treba pravilno zbrinuti nastale produkte.

Učenici će analizirati zakone koji se odnose na zaštitu okoliša

GEOGRAFIJAHidrografske značajke Hrvatske (1. sat)

Proučavanjem teksta u udžbeniku učenik će razumjeti ulogu vode u organizmu

Proučavajući novinske članke istražit će potrebu za štednjom vode

Proučavanjem internetskih stranica, teksta u udžbeniku I novinskih materijala učenik će shvatiti važnost zaštite vode od onečišćenja

Stanje i zaštita okoliša u Hrvatskoj (2. sat)

       Aktivnost će se realizirati cjeloživotnim djelovanjem u

46

Page 47: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

svojoj      sredini na zaštiti okoliša

TZK      Atletika- cikličko kretanje različitim tempom do 12 minuta              Aktivnost će se realizirati kroz različita ciklička kretanja              (trčanje, hodanje) i ukazat će se na zdrave načine kretanja               bez uporabe motornih vozila i tako utjecati na zaštitu               okoliša.

Aktivnost će se realizirati kroz gledanje kratkog filma o važnosti racionalne uporabe vode

Aktivnosti prepoznavanja gdje se svakodnevno troši voda u kućanstvu i koliko

Izrada postera o načinima štednje vodeCiljna grupa 2. razredi  tehničara za računalstvo i tehničar za

telekomunikacije

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Razgovor, vježbanje zadataka, rad u paru, grupni rad, rad na računalu, izrada postera sa statističkim podacima (matematika i fizika)Metoda usmenog izlaganja i rad na tekstu, razgovor (geografija)Metoda usmenog izlaganja I metoda demonstracije (tzk)Gledanje i analiza kratkog filma, opisivanje slika, grupni rad, ispunjavanje upitnika,izrada postera (geografija i fizika)

Resursi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole(Narodne novine 104/14)Nastavni plan i program matematike, fizike, geografije, tjelesne i zdravstvene kultureUdžbenici, InternetZakon o kemikalijama, N.N. 150/05; Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija, N.N. 23/08, Zakon o zaštiti okoliša, N.N. 110/07; Zakon o otpadu, N.N. 178/04.Javni medijiZakon o vodama, Zakon o zaštiti prirodeRačuni iz kućanstva

Vremenik 1 sat matematike (svibanj) 1 fizika (studeni/prosinac) 1 sat tjelesne i zdravstvene kulture (listopad) 2 geografija (siječanj/veljača)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Vrednovanje razumijevanja i govornih sposobnosti (geografija)Vrednovanje zadataka prilikom usmenog i pisanog ocjenjivanja (matematika i fizika)Skala procjena ishoda

47

Page 48: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Vrednovanje motoričkih dostignuća( tjelesna i zdravstvena kultura )

Troškovnik (npr. za projekt)

-

Nositelj odgovornosti Profesori  geografije, matematike, fizike , tjelesne i zdravstvene kulture i učenici drugih razreda

Razred – drugi, tehničar PT prometa

Profesori:  matematike, fizike,  tjelesne i zdravstvene kultureNaziv Zaštita okoliša i održivi razvoj

Svrha Angažirani građanin koji primjenjuje postupke racionalnog trošenja prirodnih resursa,vode i hrane te u suradnji s drugim građanima primjenjuje mehanizme

njihove zaštite

IshodiEkološka dimenzijaDruštvena dimenzija

Učenik/ca: Objašnjava značenje i važnost prava na zdrav okoliš i održivi

razvoj zajednice Navodi neke od najvažnijih odredbi i mehanizama zaštite

okoliša i održivog razvoja u zakonodavstvu RH određuje pozitivne i negativne utjecaje gospodarstva,

znanosti, kulture i politike na okolišgrađansko znanje i razumijevanje)

koristi vještine traženja i kritičke analize informacija iz više izvora, uključujući internet za informiranje i aktivno sudjelovanje u raspravama o rješavanju problema hrvatskog političkog, društvenog, kulturnog i gospodarskog života

povezuje društveno-humanistička, matematička, informatička, prirodoslovna i kulturološka znanja, posjeduje vještine provođenja individualnih i grupnih istraživačkih projekata usmjerenih na rješavanje zajedničkih problema

građanske vještine i sposobnosti) pokazuje privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i

kulturnog bogatstva Republike Hrvatske, EU i svijetagrađanske vrijednosti i stavovi)

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:MATEMATIKAKvadar

Aktivnost će se realizirati kroz analizu podataka o potrošnji topline u kućanstvu (uspoređivanje veličina, izrada tablica, dijagrama i grafikona, pretvaranje mjernih jedinica)  kao i izračunavanje potrošnje boje prilikom bojenja stana ili potrošnje vode kod punjenja bazena

FIZIKAElektrična struja

Aktivnost ću realizirati kroz alternativne izvore električne

48

Page 49: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

energije kao i kroz načine uštede energije u kućanstvu

KEMIJA Učenje o održivom razvoju Aktivnost će se realizirati kroz satove kemije prilikom

izvođenja pokusa u kojima treba pravilno zbrinuti nastale produkte.

Učenici će analizirati zakone koji se odnose na zaštitu okoliša

TZK  Atletika- cikličko kretanje različitim tempom do 12 minuta              Aktivnost će se realizirati kroz različita ciklička kretanja              (trčanje, hodanje) i ukazat će se na zdrave načine kretanja               bez uporabe motornih vozila i tako utjecati na zaštitu               okoliša.

Aktivnost će se realizirati kroz gledanje kratkog filma o važnosti alternativnih izvora energije

Aktivnosti prepoznavanja kako uštedjeti struju Izrada postera o načinima štednje energije

Ciljna grupa 2. razredi  tehničara PT prometa

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Razgovor, vježbanje zadataka, rad u paru, grupni rad, rad na računalu, izrada postera sa statističkim podacima (matematika i fizika)Metoda usmenog izlaganja I metoda demonstracije (tzk)Gledanje i analiza kratkog filma, opisivanje slika, grupni rad, ispunjavanje upitnika,izrada postera (fizika)

Resursi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole(Narodne novine 104/14)Nastavni plan i program matematike, fizike, TZKUdžbenici, InternetZakon o kemikalijama, N.N. 150/05; Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija, N.N. 23/08, Zakon o zaštiti okoliša, N.N. 110/07; Zakon o otpadu, N.N. 178/04.Javni medijiZakon o vodama, Zakon o zaštiti prirodeRačuni iz kućanstva

Vremenik 1 sat matematike (svibanj) 1 sat fizika (studeni/prosinac) 1 sat tzk (listopad)

Način vrednovanja i korištenje rezultata

Vrednovanje razumijevanja i govornih sposobnosti (fizika)Vrednovanje zadataka prilikom usmenog i pisanog ocjenjivanja

49

Page 50: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

vrednovanja (matematika i fizika)Skala procjena ishodaVrednovanje motoričkih dostignuća(tzk)

Troškovnik (npr. za projekt)

-

Nositelj odgovornosti Profesori  matematike, fizike , tjelesne i zdravstvene kulturei učenici drugih razreda

8.4. PMF 3Razred – treći, tehničar za računalstvo i tehničar za telekomunikacije

Profesori:  matematike, fizike,  tjelesne i zdravstvene kultureNaziv Socijalne vještine i društvena solidarnost

Svrha Društvene komunikacijske vještine; Mediji i kritičko razumijevanje medijskih sadržaja; Volontiranje i dobrovoljni društveni rad u zajednici; Prepoznavanje i suzbijanje stereotipa, predrasuda i diskriminacije; Društvena solidarnost prema osobama s invaliditetom; Obitelj – temeljna društvena zajednica

IshodiEkološka dimenzijaDruštvena dimenzija

Učenik/ca:- određuje što je i koju ulogu imaju dijalog, pregovaranje, dokazivanje temeljeno na činjenicama, donošenje zajedničkih zaključaka u upravljanju sukobima;- obrazlaže značenje neovisnosti medija, prava građana na točnu informaciju i prava na zaštitu privatnosti;- obrazlaže i primjerima potkrepljuje učinke dobrovoljnog društvenog rada u zajednici, Hrvatskoj i svijetu;- objašnjava pravne odredbe o obvezi društvene solidarnosti prema osobama s invaliditetom;- objašnjava i primjerima potkrepljuje što su stereotipi, predrasude i diskriminacija, kako do njih dolazi, zašto su predrasude i diskriminacija štetni za društvo i kako se uklanjaju;- navodi imena hrabrih pojedinaca iz svoje sredine, Hrvatske ili svijeta koji su svojim djelovanjem utjecali na razvoj humanijih i pravednijih podnosa u društvu, kroz povijest i danas.

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:MATEMATIKATrigonometrijske funkcije

Aktivnost će se realizirati kroz analizu svojstava trigonometrijskih funkcija (uspoređivanje veličina, izrada tablica, dijagrama i grafikona), te korištenja trigonometrije pravokutnog trokuta u savladavanju prepreka za invalide (npr. postavljanje rampi)

Grafovi funkcija sinus i kosinus Aktivnost će se realizirati kroz analizu svojstava

trigonometrijskih funkcija , posebno svojstva periodičnosti, kao osobitosti koja se često nalazi u prirodi

50

Page 51: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

i opaža u društvu

FIZIKAMoment sile

Aktivnost ću realizirati kroz povezivanje teme iz života osoba s posebnim potrebama i invalidima te mehanici. Na koji način polugu koristimo u olakšavanju svakodnevnih životnih potreba.

TZK Gimnastika- stoj na rukama, kolut naprijed        Aktivnost će se realizirati kroz međusobno pomaganje i        I ukazivanje na različitosti među učenicima.        Razvijati pozitivne osobine ličnosti i izgrađivati humane        međuljudske odnose.

Aktivnost će se realizirati kroz gledanje kratkog filma o važnosti socijalnih vještina

Aktivnosti prepoznavanja kako svakodnevno pomoći drugim osobama

Izrada postera o načinima pomaganja drugimaCiljna grupa 3. razredi  tehničara za računalstvo i tehničar za

telekomunikacije

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Razgovor, vježbanje zadataka, rad u paru, grupni rad, rad na računalu, izrada postera sa statističkim podacima (matematika i fizika)Metoda usmenog izlaganja I metoda demonstracije(tzk)Gledanje i analiza kratkog filma, opisivanje slika, grupni rad, ispunjavanje upitnika,izrada postera (fizika)

Resursi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole(Narodne novine 104/14)Nastavni plan i program matematike, fizike, tjelesne i zdravstvene kultureUdžbenici, InternetZakon o osobama s posebnim potrebama,Zakon o zaštiti okoliša,Javni mediji

Vremenik 2 sata matematike (rujan/listopad) 1 sat fizika (siječanj) 1 sat tjelesne i zdravstvene kulture  (studeni)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Vrednovanje razumijevanja i govornih sposobnosti (fizika)Vrednovanje zadataka prilikom usmenog i pisanog ocjenjivanja (matematika i fizika)Vrednovanje motoričkog znanja ocjenjivanjem( tjelesna i zdravstvena kultura )Skala procjena ishoda

51

Page 52: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Troškovnik (npr. za projekt)

-

Nositelj odgovornosti Profesori  matematike, fizike , tjelesne i zdravstvene kulturei učenici trećih razreda

Razred – treći, tehničar PT prometa

Profesori:  matematike, fizike,  tjelesne i zdravstvene kultureNaziv Socijalne vještine i društvena solidarnost

Svrha Društvene komunikacijske vještine; Mediji i kritičko razumijevanje medijskih sadržaja; Volontiranje i dobrovoljni društveni rad u zajednici; Prepoznavanje i suzbijanje stereotipa, predrasuda i diskriminacije; Društvena solidarnost prema osobama s invaliditetom; Obitelj – temeljna društvena zajednica

IshodiEkološka dimenzijaDruštvena dimenzija

Učenik/ca:- određuje što je i koju ulogu imaju dijalog, pregovaranje, dokazivanje temeljeno na činjenicama, donošenje zajedničkih zaključaka u upravljanju sukobima;- obrazlaže značenje neovisnosti medija, prava građana na točnu informaciju i prava na zaštitu privatnosti;- obrazlaže i primjerima potkrepljuje učinke dobrovoljnog društvenog rada u zajednici, Hrvatskoj i svijetu;- objašnjava pravne odredbe o obvezi društvene solidarnosti prema osobama s invaliditetom;- objašnjava i primjerima potkrepljuje što su stereotipi, predrasude i diskriminacija, kako do njih dolazi, zašto su predrasude i diskriminacija štetni za društvo i kako se uklanjaju;- navodi imena hrabrih pojedinaca iz svoje sredine, Hrvatske ili svijeta koji su svojim djelovanjem utjecali na razvoj humanijih i pravednijih podnosa u društvu, kroz povijest i danas.

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:MATEMATIKATrigonometrijske funkcije

Aktivnost će se realizirati kroz analizu svojstava trigonometrijskih funkcija (uspoređivanje veličina, izrada tablica, dijagrama i grafikona), te korištenja trigonometrije pravokutnog trokuta u savladavanju prepreka za invalide (npr. postavljanje rampi)

FIZIKAHarmonijsko titranje

Aktivnost će se realizirati kroz proučavanje periodičnosti u prirodi te utjecaj čovjeka na takvo gibanje

Matematičko njihalo Aktivnost će se realizirati kroz proučavanje odnosa

veličina vremena i pomaka u odnosu na prirodu Učenici će analizirati zakone koji se odnose na zaštitu

okoliša

52

Page 53: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

TZK Gimnastika- stoj na rukama, kolut naprijed        Aktivnost će se realizirati kroz međusobno pomaganje i        I ukazivanje na različitosti među učenicima.        Razvijati pozitivne osobine ličnosti i izgrađivati humane        međuljudske odnose.

Aktivnost će se realizirati kroz gledanje kratkog filma o važnosti društvene solidarnosti

Aktivnosti prepoznavanja gdje se svakodnevno očituje društvena solidarnost

Izrada postera o načinima društvene solidarnostiCiljna grupa 3. razredi  tehničara PT prometa

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Razgovor, vježbanje zadataka, rad u paru, grupni rad, rad na računalu, izrada postera sa statističkim podacima (matematika i fizika)Metoda usmenog izlaganja I metoda demonstracije(tzk)Gledanje i analiza kratkog filma, opisivanje slika, grupni rad, ispunjavanje upitnika,izrada postera (fizika)

Resursi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole(Narodne novine 104/14)Nastavni plan i program matematike, fizike, tjelesne i zdravstvene kultureUdžbenici, InternetZakon o osobama s posebnim potrebama,Zakon o zaštiti okoliša,Javni mediji

Vremenik 1 sata matematike (rujan/listopad) 1 sat fizika (rujan/listopad) 1 sat tjelesne i zdravstvene kulture  (studeni)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Vrednovanje razumijevanja i govornih sposobnosti (fizika)Vrednovanje zadataka prilikom usmenog i pisanog ocjenjivanja (matematika i fizika)Vrednovanje motoričkog znanja ocjenjivanjem(tzk)Skala procjena ishoda

Troškovnik (npr. za projekt)

-

Nositelj odgovornosti Profesori  matematike, fizike , tjelesne i zdravstvene kulturei učenici trećih razreda

8.5. PMF 4Razred – četvrti, tehničar za računalstvo

53

Page 54: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Profesori:  matematike, fizike,  tjelesne i zdravstvene kultureNaziv Među/kulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha Svjetska lista kulturne baštine – različitost svijeta kao bogatstvo; Doprinos hrvatskih velikana i velikana nacionalnih manjina u Hrvatskoj svjetskoj znanstveno-tehnološkoj i kulturnoj baštini; Dijalog među civilizacijama – međukulturni dijalog, put razvoja demokratskih odnosa (ravnopravnih odnosa među narodima) i mira u svijetu

IshodiEkološka dimenzijaDruštvena dimenzija

Učenik/ca:- istražuje, prikuplja podatke, objašnjava i prezentira listu svjetske kulturne baštine- istražuje, prikuplja dokaze, objašnjava i prezentira podatke o hrvatskim velikanima te velikanima nacionalnih manjina u Hrvatskoj i obrazlaže njihovu ulogu i doprinos hrvatskoj i svjetskoj znanstveno-tehnološkoj i kulturnoj baštini;- opisuje i dokumentira primjere uspješne suradnje u izgradnji zajedničke hrvatske kulture i dobrih međunarodnih odnosa;- opisuje u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je važan za izgradnju demokratske zajednice i mira među narodima;- pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, uvažavanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole i društva u cjelini;- prepoznaje i suzbija predrasude većinske nacije prema nacionalnim manjinama a nacionalne manjine prema većinskoj naciji.

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:MATEMATIKAZlatni rez

Uočiti pojavnost zlatnog reza u mnogim područjima (arhitekturi, umjetnosti, dizajnu, prirodi… uz matematičku interpretaciju)

FIZIKALjudsko oko

Aktivnost ću realizirati kroz građu oka i povezati tu jednakost građe s ostalim rasama I nacijama

Učenje o održivom razvoju Aktivnost će se realizirati kroz satove kemije prilikom

izvođenja pokusa u kojima treba pravilno zbrinuti nastale produkte.

Učenici će analizirati zakone koji se odnose na zaštitu okoliša

TZK   Košarka- Košarkaški dvokorak          Aktivnost će se realizirati upoznavanjem učenika s velikanima          hrvatske košarke koji su ušli u Kuću slavnih (Dražen Petrović,    Krešimir Ćosić).Prenijeti učenicima potrebu očuvanja sportske povijesno-kulturne tradicije i baštine.

Aktivnost će se realizirati kroz gledanje kratkog filma o

54

Page 55: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

važnosti društvene solidarnosti Aktivnosti prepoznavanja gdje se svakodnevno očituje

društvena solidarnost Izrada postera o načinima društvene solidarnosti

Ciljna grupa 4. razredi  tehničara za računalstvo

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Razgovor, vježbanje zadataka, rad u paru, grupni rad, rad na računalu, izrada postera , prezentacija (matematika i fizika)Metoda usmenog izlaganja I metoda demonstracije(tzk)Gledanje i analiza kratkog filma, opisivanje slika, grupni rad, ispunjavanje upitnika,izrada postera (fizika)

Resursi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole(Narodne novine 104/14)Nastavni plan i program matematike, fizike, TZKUdžbeniciInternetZakon o zaštiti okolišaJavni mediji

Vremenik 1 sat matematike (studeni) 1 sat fizika (prosinac) 1 sat tjelesne i zdravstvene kulture  (travanj)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Vrednovanje razumijevanja i govornih sposobnosti (fizika)Vrednovanje zadataka prilikom usmenog i pisanog ocjenjivanja (matematika i fizika)Vrednovanje motoričkog znanja ocjenjivanjemSkala procjena ishoda

Troškovnik (npr. za projekt)

-

Nositelj odgovornosti Profesori  matematike, fizike , tjelesne i zdravstvene kulture i učenici četvrtih razreda

Razred – četvrti, tehničar za telekomunikacije

Profesori:  matematike, fizike,  tjelesne i zdravstvene kultureNaziv Među/kulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha Svjetska lista kulturne baštine – različitost svijeta kao bogatstvo; Doprinos hrvatskih velikana i velikana nacionalnih manjina u Hrvatskoj svjetskoj znanstveno-tehnološkoj i kulturnoj baštini; Dijalog među civilizacijama – međukulturni dijalog, put razvoja demokratskih odnosa (ravnopravnih odnosa među narodima) i mira u svijetu

Učenik/ca:

55

Page 56: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

IshodiEkološka dimenzijaDruštvena dimenzija

- istražuje, prikuplja podatke, objašnjava i prezentira listu svjetske kulturne baštine

- istražuje, prikuplja dokaze, objašnjava i prezentira podatke o hrvatskim velikanima te velikanima nacionalnih manjina u Hrvatskoj i obrazlaže njihovu ulogu i doprinos hrvatskoj i svjetskoj znanstveno-tehnološkoj i kulturnoj baštini;

- opisuje i dokumentira primjere uspješne suradnje u izgradnji zajedničke hrvatske kulture i dobrih međunarodnih odnosa;

- opisuje u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je važan za izgradnju demokratske zajednice i mira među narodima;

- pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, uvažavanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole i društva u cjelini;

- prepoznaje i suzbija predrasude većinske nacije prema nacionalnim manjinama a nacionalne manjine prema većinskoj naciji.

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:MATEMATIKAZlatni rez

Uočiti pojavnost zlatnog reza u mnogim područjima (arhitekturi, umjetnosti, dizajnu, prirodi… uz matematičku interpretaciju)

Derivacija Usvojiti matematički pojam derivacije. Derivacija kao

mjera za brzinu promjene funkcije (a tako i pojavnosti u prirodi i društvu). Prepoznati kad funkcija raste (pada).

Povezati rast i pad s nagibom tangente i brzinom promjene.FIZIKALjudsko oko

Aktivnost ću realizirati kroz građu oka i povezati tu jednakost građe s ostalim rasama I nacijama

Učenje o održivom razvoju Aktivnost će se realizirati kroz satove kemije prilikom

izvođenja pokusa u kojima treba pravilno zbrinuti nastale produkte.

Učenici će analizirati zakone koji se odnose na zaštitu okoliša

TZK  Košarka- Košarkaški dvokorak          Aktivnost će se realizirati upoznavanjem učenika s velikanima          hrvatske košarke koji su ušli u Kuću slavnih (Dražen Petrović,     Krešimir Ćosić).Prenijeti učenicima potrebu očuvanja sportske povijesno-kulturne tradicije i baštine.

Aktivnost će se realizirati kroz gledanje kratkog filma o

56

Page 57: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

važnosti međukulturne dimenzije Aktivnosti prepoznavanja važnosti međukulturnih dijaloga

kao puta razvoja demokratskih odnosa Izrada postera o načinima međukulturnih dijaloga

Ciljna grupa 4. razredi  tehničara za telekomunikacije

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Razgovor, vježbanje zadataka, rad u paru, grupni rad, rad na računalu, izrada postera , prezentacija (matematika i fizika)Metoda usmenog izlaganja I metoda demonstracije(tzk)Gledanje i analiza kratkog filma, opisivanje slika, grupni rad, ispunjavanje upitnika,izrada postera (fizika)

Resursi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole(Narodne novine 104/14)Nastavni plan i program matematike, fizike, tjelesne i zdravstvene kultureUdžbeniciInternetZakon o zaštiti okolišaJavni mediji

Vremenik 2 sata matematike (studeni i travanj) 2 sata fizika (prosinac, ožujak) 1 sat tjelesne i zdravstvene kulture  (travanj)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Vrednovanje razumijevanja i govornih sposobnosti (fizika)Vrednovanje zadataka prilikom usmenog i pisanog ocjenjivanja (matematika i fizika)Vrednovanje motoričkog znanja ocjenjivanjem(tzk)Skala procjena ishoda

Troškovnik (npr. za projekt)

-

Nositelj odgovornosti Profesori  matematike, fizike , tjelesne i zdravstvene kulturei učenici četvrtih razreda

Razred – četvrti, tehničar PT prometa

Profesori:  matematike, tjelesne i zdravstvene kultureNaziv Među/kulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

Svrha Svjetska lista kulturne baštine – različitost svijeta kao bogatstvo; Doprinos hrvatskih velikana i velikana nacionalnih manjina u Hrvatskoj svjetskoj znanstveno-tehnološkoj i kulturnoj baštini; Dijalog među civilizacijama – međukulturni dijalog, put razvoja demokratskih odnosa (ravnopravnih odnosa među narodima) i mira u svijetu

IshodiUčenik/ca:- istražuje, prikuplja podatke, objašnjava i prezentira listu svjetske

57

Page 58: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Ekološka dimenzijaDruštvena dimenzija

kulturne baštine- istražuje, prikuplja dokaze, objašnjava i prezentira podatke o hrvatskim velikanima te velikanima nacionalnih manjina u Hrvatskoj i obrazlaže njihovu ulogu i doprinos hrvatskoj i svjetskoj znanstveno-tehnološkoj i kulturnoj baštini;- opisuje i dokumentira primjere uspješne suradnje u izgradnji zajedničke hrvatske kulture i dobrih međunarodnih odnosa;- opisuje u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je važan za izgradnju demokratske zajednice i mira među narodima;- pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, uvažavanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole i društva u cjelini;- prepoznaje i suzbija predrasude većinske nacije prema nacionalnim manjinama a nacionalne manjine prema većinskoj naciji.

Kratki opis aktivnostiUčenje će se realizirati u sljedećim koracima:MATEMATIKAZlatni rez

Uočiti pojavnost zlatnog reza u mnogim područjima (arhitekturi, umjetnosti, dizajnu, prirodi… uz matematičku interpretaciju)

Derivacija Usvojiti matematički pojam derivacije. Derivacija kao

mjera za brzinu promjene funkcije (a tako i pojavnosti u prirodi i društvu). Prepoznati kad funkcija raste (pada).

Povezati rast i pad s nagibom tangente i brzinom promjene.TZK  Košarka- Košarkaški dvokorak          Aktivnost će se realizirati upoznavanjem učenika s velikanima          hrvatske košarke koji su ušli u Kuću slavnih (Dražen Petrović,     Krešimir Ćosić).Prenijeti učenicima potrebu očuvanja sportske povijesno-kulturne tradicije i baštine.

Aktivnost će se realizirati kroz gledanje kratkog filma o važnosti međukulturne dimenzije

Aktivnosti prepoznavanja važnosti međukulturnih dijaloga kao puta razvoja demokratskih odnosa

Izrada postera o načinima međukulturnih dijalogaCiljna grupa 4. razredi  tehničara PT prometa

Način provedbe

Model Međupredmetno

Metode ioblici rada

Razgovor, vježbanje zadataka, rad u paru, grupni rad, rad na računalu, izrada postera , prezentacija (matematika)Metoda usmenog izlaganja I metoda demonstracije(tzk)Gledanje i analiza kratkog filma, opisivanje slika, grupni rad, ispunjavanje upitnika,izrada postera (matematika)

Resursi Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole(Narodne novine 104/14)Nastavni plan i program matematike, TZKUdžbeniciInternet

58

Page 59: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Zakon o zaštiti okolišaJavni mediji

Vremenik 2 sata matematike (studeni i travanj) 1 sat tzk (travanj)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Vrednovanje zadataka prilikom usmenog i pisanog ocjenjivanja (matematika)Vrednovanje motoričkog znanja ocjenjivanjem(tzk)Skala procjena ishoda

Troškovnik (npr. za projekt)

-

Nositelj odgovornosti Profesori  matematike, tzki učenici četvrtih razreda

8.6. RAČ 1Razred – prviProfesori računalstvaNaziv Stvorimo bolji internet zajednoSvrha Učenik građanin koji koristi dobrobiti interneta i društvenih

mreža za razvoj demokratskog društva te izbjegava i štiti se od mogućih zlouporaba

IshodiLjudsko pravna dimenzijaDruštvena dimenzija

Učenik: objašnjava razloge za poštovanje pravila sigurnog

korištenja interneta opisuje ulogu društvenih mreža na internetu

objašnjava i opisuje oblike rizičnog ponašanja na internetu

navodi postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima

(građansko znanje i razumijevanje) aktivno sudjeluje u uočavanju e-nasilja i rizičnih ponašanja

na internetu – prijavljuje ih roditeljima i učiteljima primjenjuje sigurnosne postavke zaštite privatnosti i

osobne sigurnosti na društvenim mrežama, koristi društvene mreže za širenje prijateljstva, dijeljenje obrazovnih sadržaja, zabavnih sadržaja

pokazuje otpornost na e-provokacije te društveno nepoželjno i rizično ponašanje

koristi Internet za pokretanje i sudjelovanje u akcijama solidarnosti, volontiranja, rješavanja društvenih problema te zaštite i razvoja zajedničke dobrobiti

(građanske vještine i sposobnosti)

pokazuje privrženost dobrobitima interneta i društvenih

59

Page 60: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

mreža te izbjegava moguće zlouporabegrađanske vrijednosti i stavovi

Kratki opis aktivnosti Prvi razred – Nastavna jedinica: Računalne mreže

Upute za rad, dogovor o raduPregled radova na portalu www.ucitelji.hr koji su objavljeni u prošlim kampanjamaRazgovor, rasprava – što radimo i kako se ponašamo na internetu?Ideja-koju vrstu rada odabratiPretraživanje informacija na internetuProučavanje zakona (Kazneni zakon, članaka koji se odnose na sankcije vezane uz vrijeđanje na internetu)Izrada učeničkih radova - prezentacija, filmova, glogstera, crteža, kvizova, stripovaIspunjavanje obrasca za prijavu radaObjava rada na portalu www.ucitelji.hrPrezentacija rada pred razredom i učiteljimaPraćenje broja lajkova pojedinog rada na portalu www.ucitelji.hr

Ciljna grupa Učenici 1. razredaNačinprovedbe

Model nastava računalstvaMetode i oblici rada

Metoda usmenog izlaganja, razgovora, rad na tekstu, rasprava, rad na računalu, frontalni rad, individualni rad, izrada plakata, crteža, stripova, video zapisa i kvizova

ResursiProgram međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)Računala spojena na Internet, Facebook profili učenika i njihovih prijatelja, interesne grupe na Facebook-u, brošura Zaštitite svoju privatnost na Facebook-u, Kazneni zakon RH, on-line alati, portal: www.ucitelji.hr, e-mail usluga

VremenikTijekom školske godine i nacionalne kampanje „Stvorimo bolji Internet zajedno“ - Izborna nastava informatike I redovna nastava tehničke kulture1. razred – 1 sat, 32. sat, svibanj

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Analiza i evaluacija prezentiranih radova od strane učitelja, učenika i šire društvene zajednice (radovi su objavljeni na portalu: www.ucitelji.hr. Svaki rad dobio je određeni broj lajkova (glasova publike).

Troškovnik (npr. za projekt)

--------------------

Nositelj odgovornosti nastavnici informatike i učenici 1. razreda

8.7. RAČ 2Razred – drugiProfesori računalstva

60

Page 61: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Naziv Stvorimo bolji internet zajedno

SvrhaUčenik građanin koji koristi dobrobiti interneta i društvenih mreža za razvoj demokratskog društva te izbjegava i štiti se od mogućih zlouporaba

IshodiLjudsko pravna dimenzijaDruštvena dimenzija

Učenik: objašnjava razloge za poštovanje pravila sigurnog

korištenja interneta opisuje ulogu društvenih mreža na internetu objašnjava i opisuje oblike rizičnog ponašanja na internetu navodi postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima

(građansko znanje i razumijevanje) aktivno sudjeluje u uočavanju e-nasilja i rizičnih ponašanja

na internetu – prijavljuje ih roditeljima i učiteljima primjenjuje sigurnosne postavke zaštite privatnosti i

osobne sigurnosti na društvenim mrežama, koristi društvene mreže za širenje prijateljstva, dijeljenje obrazovnih sadržaja, zabavnih sadržaja

pokazuje otpornost na e-provokacije te društveno nepoželjno i rizično ponašanje

koristi Internet za pokretanje i sudjelovanje u akcijama solidarnosti, volontiranja, rješavanja društvenih problema te zaštite i razvoja zajedničke dobrobiti

(građanske vještine i sposobnosti) pokazuje privrženost dobrobitima interneta i društvenih

mreža te izbjegava moguće zlouporabegrađanske vrijednosti i stavovi

Kratki opis aktivnostiDrugi razred – Nastavna jedinica: MalwareUpute za rad, dogovor o raduPregled radova na portalu www.ucitelji.hr koji su objavljeni u prošlim kampanjamaRazgovor, rasprava – što radimo i kako se ponašamo na internetu?Ideja-koju vrstu rada odabratiPretraživanje informacija na internetuProučavanje zakona (Kazneni zakon, članaka koji se odnose na sankcije vezane uz vrijeđanje na internetu)Izrada učeničkih radova - prezentacija, filmova, glogstera, crteža, kvizova, stripovaIspunjavanje obrasca za prijavu radaObjava rada na portalu www.ucitelji.hrPrezentacija rada pred razredom i učiteljimaPraćenje broja lajkova pojedinog rada na portalu www.ucitelji.hr

Ciljna grupa Učenici 2. razredaNačinprovedbe

Model nastava računalstvaMetode i oblici rada

Metoda usmenog izlaganja, razgovora, rad na tekstu, rasprava, rad na računalu, frontalni rad, individualni rad, izrada plakata, crteža, stripova, video zapisa i kvizova

61

Page 62: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

ResursiProgram međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)Računala spojena na Internet, Facebook profili učenika i njihovih prijatelja, interesne grupe na Facebook-u, brošura Zaštitite svoju privatnost na Facebook-u, Kazneni zakon RH, on-line alati, portal: www.ucitelji.hr, e-mail usluga

VremenikTijekom školske godine i nacionalne kampanje „Stvorimo bolji Internet zajedno“ - Izborna nastava informatike I redovna nastava tehničke kulture2. razred – 1 sat, 18. sat, veljača

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja

Analiza i evaluacija prezentiranih radova od strane učitelja, učenika i šire društvene zajednice (radovi su objavljeni na portalu: www.ucitelji.hr. Svaki rad dobio je određeni broj lajkova (glasova publike).

Troškovnik (npr.projekt) -

Nositelj odgovornosti nastavnici informatike i učenici 2. razreda

62

Page 63: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

8.8 . ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI

Procjena stanja i potreba:

Nedovoljno usvojene prehrambene navike, zlouporaba duhana i alkohola, neprihvatljivi oblici ponašanja za vrijeme nastavnog sata, znatan broj izostanaka s nastave, verbalni sukobi među učenicima, rizični obiteljski uvjeti (narušeni obiteljski odnosi, zdravstvene poteškoće).

Potrebno je raditi na osvješćivanju i prihvaćanju zdravih stilova života te socijalnih vještina.

Ciljevi programa:

Provedba preventivnih aktivnosti usmjerenih na poticanje cjelokupnog pozitivnog razvoja učenika (tjelesnog, mentalnog, emocionalnog, socijalnog), usvajanje zdravih stilova života, prosocijalnih oblika ponašanja te prevencija rizičnih ponašanja.

Voditelj / i ŠPP:

Katarina Janković- voditelj

Natalija Čanaki (koordinator)

63

Page 64: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Aktivnosti: RAD S UČENICIMAPROGRAM

Naziv programa/aktivnosti

Cilj/namjena Metode rada

Program:a) Evaluiran*b) Ima stručnomišljenje/preporuku**c) Ništa od navedenoga

Razina intervencije:a) Univerzalnab) Selektivnac) Indicirana

Razred Broj učenika

Planirani broj susreta

Voditelj, suradnici

Preventivno predavanje “Ne zato jer ne”

Učenike će se informirati o štetnim utjecajima sredstava ovisnosti na ljudski organizam te poticati na stvaranje negativnog stav spram konzumiranja navedenog

Predavanje,Diskusija,Evaluacijski listić

Prvi razredi

82 Po jedan sat u svakom prvom razredu (4 sata godišnje)

Djelatnici PU Zagrebačke

Preventivno predavanje“Sigurno u prometu”

Kroz informiranje učenika o pravilima sigurnosti u prometu i štetnim posljedicama uzimanja alkoholnih pića prilikom korištenja motornih vozila , prevenirati neodgovorno ponašanje mladih sudionika u prometu

Predavanje,Diskusija,Evaluacijski listić

Prvi razredi

82 Po jedan sat u svakom prvom razredu(4 sata godišnje)

Djelatnici PU Zagrebačke

Prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti (alkohol, duhan, droge)

Osposobiti mlade za zrelo i odgovorno ponašanje; naučiti se oduprijeti utjecaju vršnjaka, osvijestiti

Razgovor, predavanje, diskusija, radionice

1., 2., 3., 4

460 Po dva sata u prvim i drugim razredim

Razrednik, pedagoginja,Nastavni

64

Page 65: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

važnosti socijalno-emocionalnih vještina prilikom donošenja prihvatljivih i zdravih izbora ponašanjaInformirati učenike o štetnim utjecajima alkohola, duhanskog dima , droga na ljudski organizam te poticati na stvaranje negativnog stava spram konzumiranja navedenog

a, po jedan sat u drugim i trećim razredima( 34 sata godišnje)

k biologije, nastavnici TZK

Klađenje i kockanje Razvijanje kritičkog mišljenja uz aktualizaciju temeUčenici će moći navesti rizike koje donosi kockanje i klađenje

Razgovor, diskusija

1 82 Po jedanSat u prvim razredima(4 sata godišnje)

Razrednik

Internet Razvijanje kritičkog mišljenja uz aktualizaciju temeUčenici će moći raščlaniti dobre i loše strane interneta

Razgovor, diskusija

1,2,3, 321 Po jedan sat u prvim drugim,i trećim razredima (17 sati godišnje)

Razrednik,Nastavnici računalstva

Živjeti zdravo Ukazati na važnost tjelesnog zdravlja; detektirati prednosti bavljenja fizičkim

Razgovor, diskusija

2, 3.,4 321 Po jedan sat u drugim trećim i

Razrednik,Nastavnici TZK

65

Page 66: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

aktivnostima za očuvanje zdravlja

četvrtim razredima ( 20 sati godišnje)

Osobna higijena Upoznati učenike sa važnošću održavanja osobne higijene; očuvanje zdravlja, prevencija bolesti; dobrobiti održavanja i posljedice neodržavanja osobne higijene

Razgovor, predavanje, sistematski pregled

1. 80 Po jedan sat u prvim razredima ( 4 godišnje)

Razrednik, školska liječnica

Pravilna prehrana Upoznavanje sa obilježjima pretilosti i posljedicama nezdrave prehrane; analiziranje deklaracija na prehrambenim proizvodima; definiranje pretilosti, rizika i borbe protiv pretilosti; poboljšati prehrambene navike

Razgovor, diskusija, čitanje, upitnik

1., 2.,3., 321 Po jedan sat u prvim drugim i trećim razredima( 17 sati godišnje)

Razrednik,,pedagoginja

Odgovorno spolno ponašanje

Poticati učenike na stvaranje zdravih stilova i navika življenja kroz upoznavanje i informiranje o njihovom psihofizičkom razvoju i zdravlju, promjenama u razdoblju adolescencije, spolno prenosivim bolestima i mjerama

Razgovor, rad u skupinama

2,3, 147 Po jedan sat u drugim i trećim razredima( 13 sati godišnje

Razrednik,nastavnik etike, školski liječnik

66

Page 67: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

zaštite (kontracepcija) Osvijestiti važnost, odgovornog spolnog ponašanja; raspraviti moguće poteškoće pri dogovoru o upotrebi zaštite; prepoznati rizično ponašanje, situacije i zatražiti stručnu pomoć

Obilježavanje .Mjeseca borbe protiv ovisnosti

Smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti; pružiti podršku učenicima koji su ušli u svijet ovisnosti i uputiti ih u odgovarajuće institucije radi liječenja; promicanje zdravih stilova života

Diskusija, radionice, Izrada plakata,

1., 2., 3., 4.

460 Po jedan sat u svim razredima

(24 sata godišnje)

razrednici,nastavnik biologije , etike, vjeronauka, ekologije

Prevencija nasilja Analizirati oblike neprimjerenog ponašanja, njegovanje pozitivnih međuljudskih odnosa; njegovati toleranciju i demokratski dijalog; razviti uvažavanje različitosti, nenasilno rješavati probleme

Razgovor, predavanje, radionice

1., 2., 3., 4.

460 Po jedan sat u svim razredima(24 sata godišnje)

Razrednik, nastavnik etike, vjeronauka, pedagoginja

Komunikacija Prikazati umijeće komuniciranja, osvijestiti važnost

Razgovor, diskusija, igranje uloga

1,2,3,4 460 Po jedan sat u svim

Razrednik, nastavni

67

Page 68: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

verbalne i neverbalne komunikacije; objasniti pogreške u komunikaciji i način njihova ispravljanja; prikazati primjer uspješne komunikacije

razredima(24 sata godišnje)

k etike, nastavnik kulture komuniciranja

Prijateljstvo poticanje na stvaranje kvalitetnog odnosa; prepoznati (ne)kvalitetnu vezu/odnos; usvojiti stav o važnosti prijateljstva i njegovanju pozitivnih suradničkih odnosaRazmijeniti iskustva prijateljstva preko društvenih mreža, upozoriti na pozitivne i negativne pojave na društvenim mrežama

Razgovor, diskusija

1,,4 221 Po jedan sat u prvim i četvrtim razredima(11 sati godišnje)

Razrednik, nastavnik vjeronauka, etike

Nenasilno rješavanje konflikta

Osvijestiti načine suočavanja, kako se zauzeti za sebe; koristiti nenasilne metode rješavanja sukoba i asertivno se zauzeti za sebe

Razgovor, igranje uloga

1., 2., 3., 4.

460 Po jedan sat u svim razredima(24 sata godišnje)

Razrednik, nastavnik etike,Kulture komuniciranja

Izražavanje emocija Osvijestiti ulogu emocija i prepoznati svoje i tuđe emocionalno stanje

Razgovor diskusija, radionica

2 109 Po jedan sat u drugim razredim

Razrednik, nastavnik etike,

68

Page 69: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Poštivanje pravila i autoritetaPrepoznati vlastite potrebe

a(6 sati godišnje)

nastavnik kulture komuniciranjapedagoginja

Izbor razrednog rukovodstva

Izabrati predstavnike učenika za zaduženja i pri tome razvijati demokratske načine odlučivanjaUčenici će aktivno sudjelovati u školskim aktivnostima

Razgovor, primjenjivanje izbornog postupka

1., 2., 3., 4.

460 Po jedan sat u svim razredima(24 sata godišnje)

razrednik

Moja uloga u očuvanju okoliša

Poticanje očuvanja okolišaUčenici će upoznati važnost čuvanja okoliša i djelovanja u široj zajednici

Razgovor, diskusija

1 82 Po jedan sat u prvim razredima( 4 sata godišnje)

Razrednik, nastavnik ekologije, geografije

Utjecaj medija Izdvojiti pozitivne i negativne strane društvenih mreža; razvijanje kritičkog mišljenja uz aktualizaciju teme; Osvijestiti ulogu medija u društvenom životu, upozoriti na pozitivne i negativne posljedice utjecaja medija;

Razgovor, diskusija, radionice

2., 3., 4. 378 20 RazrednikNastavnici računalstva, nastavnik politike i gospodarstva

69

Page 70: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

prepoznati načine na koje mediji utječu na svakodnevni život; prepoznati manipuliranje informacijama tijekom donošenja odluka; razumijevanje ciljeva oglašavanja i marketinga sa stajališta interesa potrošača

Ravnopravnost spolova Razvoj zdravog i odgovornog spolnog ponašanja; informiranje o pojmu seksualne orijentacije ; usporedba različitih stavova o spolnosti; povećati vještinu komuniciranja o spolnosti; izgraditi vrijednosti prihvaćanja i tolerancije seksualnih različitost

Razgovor, diskusija

4. 139 7 Razrednik,Nastavnik vjeronauka, etike,

Sudjelovanje na natjecanjima

Poticati i afirmirati kvalitetno provođenje slobodnog vremena i zdrave stilove života te vlastite potencijale

1., 2., 3., 4.

Prema interesu učenika

Prema interesu učenika

Predmetni nastavnici

Kulturna i javna djelatnost

Razvijanje kulturnih navika i opće kulture

Posjeti kinu kazalištu, muzejima, izleti sudjelovanje na Dojdi osmaš, obilježavanje Dana sjećanja

1., 2., 3., 4.

Prema interesu učenika

Prema interesu učenika

Razrednici, nastavnici, knjižničar

70

Page 71: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

na VukovarSudjelovanje u humanitarnoj akciji Caritasa „Za 1000 radisti“

Poticati na solidarnost, empatiju i pomoć drugima

Prikupljanje financijskih sredstava

1., 2., 3., 4.

Prema interesu učenika

Prema interesu učenika

Nastavnici vjeronauka, etike, pedagoginja

Individualni rad s učenicima

Pomoć učenicima s rizičnim čimbenicima i rizičnim ponašanjima

razgovor selektivna 1., 2., 3., 4.

Po potrebi

Po potrebi

Razrednik, pedagoginja

Vijeće učenika Davanje sugestija u cilju poboljšanja rada škole

Pisani prijedlozi, razgovor

1,2,3,4, 24 Po potrebi

Sadržaji Školskog programa integrirani su u redovnu nastavu, fakultativnu nastavu, satove razredne zajednice i izvannastavne aktivnosti.

Rad s roditeljima:

Oblik rada aktivnosti

a) Individualno savjetovanje

b) Grupno savjetovanjec) Roditeljski sastanakd)

Razina intervencije

a) Univerzalnab) Selektivnac) Indicirana

Sudionici Tema/Naziv radionice/predavanja

Planirani broj susreta

Voditelj/suradnici

1. Individualno savjetovanje s roditeljima učenika kod kojih je uočena sklonost rizičnom ponašanju (izbjegavanju nastave, neispunjavanju školskih obaveza i nedoličnom

selektivna roditeljiučenici

Prema potrebi razrednik pedagoginjapo potrebi ravnatelj

izvanškolske institucije

71

Page 72: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

ponašanju), teškoćama u razvoju2. Roditeljski sastanci univerzalna roditelji Vršnjačko

nasilje1 razrednici

vanjski suradnici

3.Vijeće roditelja univerzalna Vijeće roditelja Stanje sigurnosti i

zaštita prava učenika

2 ravnatelj

Rad s nastavnicima:

Oblik rada aktivnosti

a) Individualno savjetovanje o postupanju prema učenicima

b) Grupno savjetovanje s ciljem prevencije problema u ponašanju

c) Razredna vijećad) Učiteljska vijeća

Razina intervencije

a) Univerzalnab) Selektivnac) Indicirana

Sudionici Tema/Naziv radionice/predavanja

Planirani broj susreta

Voditelj/suradnici

1. Individualno savjetovanje o postupanju s

Selektivna nastavnici Prema potrebi razrednik Pedagoginja

72

Page 73: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

učenicima sklonim rizičnom ponašanju, unapređenje rada s učenicima s teškoćama u razvoju2. Razredna vijeća Univerzalna nastavnici Učenici s

teškoćama u razvoju,

učenici kod kojih je uočena

sklonost rizičnom

ponašanju i rizični

čimbenici

Prema potrebi Razrednici, pedagoginja

3. Nastavničko vijeće Univerzalna nastavnici Vršnjačko nasilje, Stanje

sigurnosti i zaštita prava

učenika

2 Vanjski suradnici,ravnatelj

Za uspješno provođenje programa važan je timski rad, suradnja nastavnika, roditelja i ostalih suradnika. Osim povjerenstva koje prati realizaciju navedenih zadataka i sudjeluje pri njihovu ostvarivanju, u rad su uključeni svi zaposlenici. Povjerenstvo:mr.sc. Zlatko Sviben, ravnatelj; Natalija Čanaki, prof., pedagog; Jure Vuković, dipl. ing., nastavnik Marko Vujnović, prof., Jasmina Špoljarić roditelj; Nikol Kovačević učenik .

73

Page 74: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

8.8.1. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA

Cilj : edukacija o zdravim stilovima života i unaprjeđenje psihološkog i fizičkog zdravlja.

Zadaće :1. Edukacija učenika o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti 2. Sistematski liječnički pregledi učenika prvih razreda 3. Edukacija o spolno odgovornom ponašanju

Sadržaj, metode i aktivnosti:Sadržaji socijalne i zdravstvene zaštite učenika te zaštite okoliša integrirani su u redovnu nastavu, fakultativnu nastavu, satove razrednika i izvannastavne aktivnosti. Provodi se i izradom školskih panoa. Neke se aktivnosti odvijaju i izvan škole (školska ambulanta ). Za uspješno provođenje programa važan je timski rad, suradnja nastavnika, učenika, roditelja i ostalih suradnika.Metode rada usklađene su sa sadržajem. Rad se odvija kroz radionice, predavanja i diskusije.

Aktivnosti će se provodit na sljedećim razinama: za sve učenike - edukacija - sistematski pregledi

aktivnosti s roditeljima - savjetovanje i informiranje o dodatnim oblicima pomoći koju pružaju stručnjaci izvan škole aktivnosti za nastavnike - permanentno stručno usavršavanje nastavnika

Nositelji aktivnosti su: razrednici, predmetni nastavnici, pedagoginja, Vijeće roditelja i Vijeće učenika , vanjski suradnici

8.8.2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NASTAVNIKA I OSTALIH DJELATNIKACilj :očuvanje vlastitog fizičkog i psihičkog zdravlja te očuvanje zdravlja učenika i ostalih osoba u njihovoj sredini.

Zadaće 1. Organiziranje sistematskog pregleda 2. Permanentno usavršavanje nastavnika

Sadržaj aktivnosti Sadržaji zdravstvene zaštite za nastavnike i ostale djelatnike ostvaruju se ili izvan školske ustanove ili u školi. - sistematski pregledi, - edukacija nastavnika ovisno o potrebi i interesu ( u srpnju 2018. održana je edukacija iz pružanja prve pomoći)

Nositelji aktivnosti su tajnica, ravnatelj, vanjski suradnici

74

Page 75: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

9. ERASMUS+ PROJEKTI

Aktivnosti,Program

Škola će se prijavljivati na KA1 i KA2 projekte tijekom godine te aktivno sudjelovati u e-Twinning projektima.

Ciljevi programa

Cilj je projekta poboljšati kvalitetu obrazovanja u PT školi.Cilj projekata je pridonošenje kvalitete poučavanja orijentiranom na učenika i na razvoj njegovih kompetencija.Pružanjem podrške nastavnicima usavršit će se metode podučavanja kroz kontinuirani rad na njihovom stručnom usavršavanju i sistematičan razvoj prikladnih materijala.

Namjena programa

Program je namijenjen nastavnicima škole kao i učenicima u svrhu poboljšanja njihovih kompetencija. Aktivnosti su usmjerene na primjenu novih metoda podučavanja, a orijentirane na učenike.

Nositelj programa

Mario Drenški, prof., Dijana Šprem, prof. Zaga Ščepanović prof.

Način realizacije

Između partnera i partnerskih organizacija razvit će se snažna suradnja u vidu razmjene materijala, iskustava i dobre prakse. Pratit će se natječaji objavljeni na stranicama agencije za mobilnost te kontinuirano raditi na razvoju školskih aktivnosti prema Europskom razvojnom planu.

Vremenik aktivnosti

Tijekom tekuće školske godine.

Troškovnik Potencijalni troškovi tijekom edukacija usavršavanja i priprema za izvođenje projekata.

Način vrednovanja

Mjerit će se anketiranjem učenika i nastavnika, te po broju potencijalno kreiranih materijala koji bi se ostvarili tijekom godine.

10. PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARIVANJA ŠKOLSKOG KURIKULUMAVanjsko vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje.

75

Page 76: €¦ · Web viewPoštanska i telekomunikacijska škola. Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 9. ŠKOLSKI KURIKULUM. školske godine 2018. / 2019. Listopad, 2018. godine. Temeljem članka

Ocjenjivanjem i praćenjem učenikovih postignuća nastavnici provode vrednovanje svakog učenika, Razredna i Nastavničko vijeće provode vrednovanje utvrđivanjem općeg uspjeha učenika na kraju nastavne i školske godine i na završnom ispitu.Rezultati vrednovanja govore o postignutoj razini kompetencija: znanje, vještine, sposobnosti, samostalnost i odgovornost prema radu.Uspješni i naročito uspješni učenici bit će pohvaljeni i nagrađeni za postignute rezultate.Prioritetni cilj je smanjiti broj izostanaka s nastave, smanjiti broj negativnih ocjena i broj ponavljača te onih koji napuštaju školu.Samovrednovanje rada u školi podrazumijeva vrednovanje svih kurikulumskih sastavnica kao i nositelja odgojno-obrazovnog rada u školi. U proces samovrednovanja bit će uključeni svi djelatnici škole, učenici, roditelji, lokalna zajednica i stručne službe.Na kraju nastavne godine potrebno je utvrditi jesu li aktivnosti predviđene školskim kurikulumom ispunile potrebe učenika, škole i šire zajednice.

76