of 12/12
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI Centrul lingvistic LIMBA NOASTRĂ Proiect finanţat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în perioada iunie 2018 – decembrie 2018 INVITAŢIE Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în colaborare cu Direcția Generală de Învățământ UTA Găgăuzia Direcția Raională de Învățământ, Tineret şi Sport Taraclia Vă invită în data de 22 noiembrie să participați la conferința de închidere a proiectului Program de eficientizare a predării limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia şi din Raionul Taraclia, Republica Moldova.

learnromanian.udjg.ro · Web viewimplementarea strategiilor didactice bazate pe principiile flexibilităţii şi ale învăţării activ-participative prin organizarea de clase pilot

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of learnromanian.udjg.ro · Web viewimplementarea strategiilor didactice bazate pe principiile...

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Centrul lingvistic LIMBA NOASTRĂ

Proiect finanţat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în perioada iunie 2018 – decembrie 2018

INVITAŢIEUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galați în colaborare cuDirecția Generală de Învățământ UTA Găgăuzia Direcţia Raională de Învăţământ, Tineret şi Sport Taraclia Vă invită în data de 22 noiembrie să participați la conferinţa de închidere a proiectului Program de eficientizare a predării limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia şi din Raionul Taraclia, Republica Moldova. Deschiderea lucrărilor se va face de către Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN, şi va avea loc în sala de festivităţi a Direcției Generale de Învățământ Taraclia, începând cu ora 10.00.

Proiectul a avut ca obiectiv general optimizarea procesului de predare-învățare a limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia și din raionul Taraclia, Rep. Moldova, prin oferirea unui program de formare profesională cadrelor didactice specializate din unităţi de învăţământ (primar și gimnazial) reprezentative din cele trei raioane ale Unităţii Autonome Teritoriale Găgăuzia (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești) și din raionul Taraclia. Prin acest proiect educaţional ne-am propus implementarea de noi strategii didactice pentru eficientizarea procesului de învățare a limbii române ca limbă nematernă în grădinițele și școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, rezultatul aşteptat fiind, în primul rând, creşterea performanţei lingvistice a elevilor care învață în şcolile cu predare în limba rusă, aceștia fiind, de fapt, adevărații beneficiari ai proiectuluiÎntre obiectivele specifice ale proiectului, menţionăm:· perfecționarea pregătirii de specialitate în domeniul predării limbii române, atât ca limbă maternă, cât şi (mai ales) ca limbă nematernă / străină a cadrelor didactice din UTAG şi din raionul Taraclia înscrise în grupul ţintă; · implementarea strategiilor didactice bazate pe principiile flexibilităţii şi ale învăţării activ-participative prin organizarea de clase pilot în toate unităţile şcoalre din cele trei raioane ale UTAG şi din raionul Taraclia;· îmbunătățirea calității și eficienței sistemului educațional și de formare profesională în învăţământul primar și gimanzial din UTAG şi din raionul Taraclia;· stimularea, la elevii din UTAG şi din raionul Taraclia, a interesului pentru învăţarea limbii române, în care să găsească factorul necesar de coeziune şi integrare socială;· formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română ale elevilor, familiarizarea lor cu diverse situaţii de comunicare (orală/scrisă), adecvate vârstei şcolare, crearea unor situaţii reale de comunicare, utilizând cuvintele uzuale, necesare închegării unei conversaţii.Echipa proiectuluiConf. dr. Gina Auroa Necula, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi — coordonatorConf. dr. Ionel Apostolatu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Prof. dr. Adrian Cîrciumaru, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Prof. pentru învăţământul primar Liliana Scîntei, dеlеgаt dіn раrtеа Іnѕресtоrаtuluі Șсоlаr Јudеțеаn Gаlаțі Prof. Evghenia Mandaji, Director Direcția Generală de Învățământ și Tineret Taraclia, rep. Moldova.

INVITAŢIEUniversitatea „Dunărea de Jos” din Galați în colaborare cuDirecția Generală de Învățământ UTA Găgăuzia Direcţia Raională de Învăţământ, Tineret şi Sport Taraclia Vă invită în data de 23 noiembrie să participați la conferinţa de închidere a proiectului Program de eficientizare a predării limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia şi din Raionul Taraclia, Republica Moldova, Deschiderea lucrărilor se va face de către Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN, şi va avea loc în sala de festivităţi a Direcției Generale de Învățământ UTA Găgăuzia, începând cu ora 10.00.

Proiectul a avut ca obiectiv general optimizarea procesului de predare-învățare a limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia și din raionul Taraclia, Rep. Moldova, prin oferirea unui program de formare profesională cadrelor didactice specializate din unităţi de învăţământ (primar și gimnazial) reprezentative din cele trei raioane ale Unităţii Autonome Teritoriale Găgăuzia (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești) și din raionul Taraclia. Prin acest proiect educaţional ne-am propus implementarea de noi strategii didactice pentru eficientizarea procesului de învățare a limbii române ca limbă nematernă în grădinițele și școlile din UTA Găgăuzia și din Raionul Taraclia, rezultatul aşteptat fiind, în primul rând, creşterea performanţei lingvistice a elevilor care învață în şcolile cu predare în limba rusă, aceștia fiind, de fapt, adevărații beneficiari ai proiectuluiÎntre obiectivele specifice ale proiectului, menţionăm:· perfecționarea pregătirii de specialitate în domeniul predării limbii române, atât ca limbă maternă, cât şi (mai ales) ca limbă nematernă / străină a cadrelor didactice din UTAG şi din raionul Taraclia înscrise în grupul ţintă; · implementarea strategiilor didactice bazate pe principiile flexibilităţii şi ale învăţării activ-participative prin organizarea de clase pilot în toate unităţile şcoalre din cele trei raioane ale UTAG şi din raionul Taraclia;· îmbunătățirea calității și eficienței sistemului educațional și de formare profesională în învăţământul primar și gimanzial din UTAG şi din raionul Taraclia;· stimularea, la elevii din UTAG şi din raionul Taraclia, a interesului pentru învăţarea limbii române, în care să găsească factorul necesar de coeziune şi integrare socială;· formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română ale elevilor, familiarizarea lor cu diverse situaţii de comunicare (orală/scrisă), adecvate vârstei şcolare, crearea unor situaţii reale de comunicare, utilizând cuvintele uzuale, necesare închegării unei conversaţii.Echipa proiectuluiConf. dr. Gina Auroa Necula, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi — coordonatorConf. dr. Ionel Apostolatu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Prof. dr. Adrian Cîrciumaru, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Prof. pentru învăţământul primar Liliana Scîntei, dеlеgаt dіn раrtеа Іnѕресtоrаtuluі Șсоlаr Јudеțеаn Gаlаțі Prof. Sofia Torlac, Director Direcția Generală de Învățământ UTA Găgăuzia, Rep. MoldovaProf. Natalia Bârlădean, Liceul Teoretic „G. A. Gaidarji”, Comrat, Rep. Moldova