of 43 /43
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: - Naipakikita ang pagmamahal sa kapwa sa lahat ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan. - Kalamidad (sunog) II. Paksang Aralin: Pagmamahal at Kabutihan Aralin: “Ang Sunog” Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 pah. 15 Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13 Teaching Guide ph. 4 ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. 21-22 Pagpapaunlad ng Kakayahan sa Pagbasa pah. 16 Kagamitan: larawan ng bata, tsart ng kwento III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Sagutin: Tama o Mali __Itago kaagad ang nabasag na bagay upang makaiwas na mapagalitan. __Aminin at humingi ng paumanhin. __Ituro ang iba sa nagawang kasalanan. __Ang batang matapat ay kinagigiliwan ng lahat. __Angkinin na lang ang sobrang sukli. 2. Pagganyak: Awit: Ako ang Kapitbahay Pinapatay ko ang sunog. Sinong kapitbahay ako? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad “Ang Sunog” Katatapos pa lamang ng malaking sunog sa malapit kina Loleng. Nakita ni Loleng ang kaawa-awang kalagayan ng mga nasunugan. Barung-barong lamang ang kanilang tahanan. Anong dudumi ng kanilang mga damit! Natutulog sila ng walang kumot. Mga karton lamang ang kanilang banig. Umuwi si Loleng at pinili niya ang maliliit niyang damit upang ibigay sa mga nasunugan. 2. Pagtalakay: a. Sino ang bata sa kwento? b. Anong kalamidad ang nangyari malapit sa kanilang lugar? c. Anong nakaaawang kalagayan ng mga nasunugan ang nakita niya? d. Paano ipinakita ni Loleng ang kanyang pagmamahal at kabutihan sa kapwa? C. Pangwakas na Gawain

1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

  • Author
    others

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang...

Page 1: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAOPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo(Unang Araw)

I.Layunin:- Naipakikita ang pagmamahal sa kapwa sa lahat

ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan.- Kalamidad (sunog)

II. Paksang Aralin: Pagmamahal at Kabutihan Aralin: “Ang Sunog”

Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 pah. 15Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13Teaching Guide ph. 4ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. 21-22Pagpapaunlad ng Kakayahan sa Pagbasa pah. 16Kagamitan: larawan ng bata, tsart ng kwento

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Balik-aral:

Sagutin: Tama o Mali__Itago kaagad ang nabasag na bagay upang makaiwas na mapagalitan.__Aminin at humingi ng paumanhin.__Ituro ang iba sa nagawang kasalanan.__Ang batang matapat ay kinagigiliwan ng lahat.__Angkinin na lang ang sobrang sukli.

2. Pagganyak:Awit: Ako ang Kapitbahay Pinapatay ko ang sunog. Sinong kapitbahay ako?

B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad

“Ang Sunog”Katatapos pa lamang ng malaking sunog sa malapit kina Loleng. Nakita ni Loleng ang kaawa-awang kalagayan ng mga nasunugan. Barung-barong lamang ang kanilang tahanan. Anong dudumi ng kanilang mga damit! Natutulog sila ng walang kumot. Mga karton lamang ang kanilang banig.Umuwi si Loleng at pinili niya ang maliliit niyang damit upang ibigay sa mga nasunugan.

2. Pagtalakay: a. Sino ang bata sa kwento? b. Anong kalamidad ang nangyari malapit sa kanilang lugar? c. Anong nakaaawang kalagayan ng mga nasunugan ang nakita niya? d. Paano ipinakita ni Loleng ang kanyang pagmamahal at kabutihan sa kapwa?

C. Pangwakas na Gawain1. Paglalahat:

Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa kapwa sa lahat ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan?Tandaan: Kaibiga’y ating kailanganSa hirap at ginhawa ng buhayTayo’y kanilang matutulunganSa oras ng kagipitan.Paglalapat

Ipasadula ang pangyayari.

IV.Pagtataya:Lutasin:Kung malapit din sa bahay ninyo ang mga taong nasunugan, anong tulong ang maari mong ipagkaloob sa kanila? V. Takdang-aralinIsaulo ang tandaan.

Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 2: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAOPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo

(Ikalawang Araw)I.Layunin:- Naipakikita ang pagmamahal sa kapwa sa lahat

ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan.- Kalamidad ( bagyo at baha)

II. Paksang Aralin: Pagmamahal at Kabutihan Aralin: “Mga Ulirang Bata”

Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 pah. 15Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13Teaching Guide ph. 4ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. 21-22Pagpapaunlad ng Kakayahan sa Pagbasa pah. 16Kagamitan: larawan ng bata, tsart ng kwento

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Anong tulong ang ibinigay ni Loleng sa kanyang mga kapitbahay?Anong mabuting ugali ang ipinakita ni Loleng?Kaya mo bang tularan o gayahin ang ginawa ni Loleng?

2. Pagganyak:Ano sa palagay ninyo ang dahilan at bakit nagkakaroon ng malalaking pagbaha sa iba’t ibang lugar sa ating bansa?

B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad

“Mga Ulirang Bata” Isang malakas na bagyo ang dumating sa bansa noong Nobyembre, 2009. Nagsanhi ito ng malaking pagbaha. Maraming lugar ang nalubog at maraming buhay ang nasawi.Maraming paaralan din ang napinsala. Isa sa mga ito ang paaralan kung saan nag-aaral si Betina. Nalubog lahat ng kanilang kagamitan. Nabasa ang mga aklat.Agad tinawag ni Betina ang kanyang mga kamag-aaral at tinulungan nilang maglinis ang mga guro. Kanya-kanya sila ng lugar na nilinis kaya naman agad na naibalik sa dati ang ayos ng kanilang silid-

aralan. Tuwang-tuwa ang kanilang guro sa ginawang tulong ng mga bata.Sa araw ng Pagkilala binigyan sila ng parangal ng punong-guro bilang mga ulirang mga bata.2. Pagtalakay:

a. Sinu-sino ang mga bata sa kwento? b. Anong kalamidad ang nangyari sa kanilang lugar? c. Anong tulong ang ginawa ni Betina at mga kaibigan niya para sila makatulong?

C. Pangwakas na Gawain1. Paglalahat:

Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa kapwa sa lahat ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan?Tandaan: Kaibiga’y ating kailanganSa hirap at ginhawa ng buhayTayo’y kanilang matutulunganSa oras ng kagipitan.Paglalapat

Ipasadula ang pangyayari.

IV.Pagtataya:Lagyan ng / ang mga bagay na maari mong

gawin upang makatulong sa mga taong nasa oras ng kagipitan.

__ Magbigay ng mga pagkain at damit__ Manood ng mga nababaha.__ Tumulong sa paglilinis.__ Sisihin ang mga tao.__ Magkaloob ng tulong pinansiyal.

V. Takdang-aralinAnu-anong paghahanda ang dapat gawin kung

may paparating na kalamidad? Maglista ng 5.

Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin

Page 3: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAOPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo

(Ikalawang Araw)I. Layunin:- Naipakikita ang pagmamahal sa kapwa sa lahat

ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan.- Pagtulong sa kaibigan

II. Paksang Aralin: Pagmamahal at Kabutihan Aralin: “Tunay na Magkaibigan”

Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 pah. 15Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13Teaching Guide ph. 4ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. 148-149Pagpapaunlad ng Kakayahan sa Pagbasa pah. 16Kagamitan: larawan ng bata, tsart ng kwento

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Balik-aral:

Magbigay ng mga tulong na maari mong ibigay sa mga taong nangangailangan nito sa oras ng kalamidad tulad ng baha.

2. Pagganyak:Inuubos mo ba lahat ang baong ibinibigay sa iyo ng iyong nanay?Bakit?Bakit kailangang mag-ipon?

B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad

“Tunay na Magkaibigan” Sina Langgam at Tipaklong ay magkaibigan. Si Langgam ay masipag. Si Tipaklong ay tamad. Araw-araw ay naghahakot ng pagkain mula sa bukid si Langgam. Si Tipaklong naman ay umaawit at sumasayaw sa buong maghapon. Dumating ang tag-ulan. Gutom na gutom si Tipaklong. Si Langgam ay busog na busog sa dami ng nakaimbak na pagkain. “Kaibigang Langgam, maawa ka naman sa akin. Wala akong makain,” ang umiiyak na sabi ni Tipaklong. “Halika, kaibigang Tipaklong. Heto ang aking mga pagkain,” pagmamalaki ni Langgam, sabay abot ng pagkain sa kaibigan.

“Salamat, kaibigan. Nagsisisi na ako, kung nagtrabaho lamang ako, sana’y marami rin akong pagkaing naipong tulad mo,” ang malungkot na wika ni Tipaklong.2. Pagtalakay:

a. Sinu-sino ang magkaibigan? b. Ano ang Gawain nila araw-araw? c. Anong tulong ang ginawa ni Langgam para sa kaibigan? d. Sa iyong palagay, magbago na kaya si Tipaklong?

C. Pangwakas na Gawain1. Paglalahat:

Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa kapwa sa lahat ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan?Tandaan: Kaibiga’y ating kailanganSa hirap at ginhawa ng buhayTayo’y kanilang matutulunganSa oras ng kagipitan.Paglalapat

Ipasadula ang pangyayari.

IV.Pagtataya: Lutasin: Nakita mong umiiyak ang kaklase mo. Nawala pala ang baon niyang bente pesos. Nagugutom siya pero wala siyang perang pambili sa kantina. Ano ang gagawin mo?

V. Takdang-aralin May nakita kang batang tinutukso ng mga kapwa bata. Paano mo siya tutulungan?

Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 4: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAOPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo

(Ika-apat na Araw)I. Layunin:- Naipakikita ang pagmamahal sa kapwa sa lahat

ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan.- Pagtulong sa kaibigan

II. Paksang Aralin: Pagmamahal at Kabutihan Aralin: “Si Langgam at si Kalapati”

Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 pah. 15Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13Teaching Guide ph. 4ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. 148-149Pagpapaunlad ng Kakayahan sa Pagbasa pah. 16Kagamitan: larawan ng bata, tsart ng kwento

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Balik-aral:

Paano tinulungan ni Langgam si Tipaklong?2. Pagganyak:

Awit: Ang mga IbonB. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad

“Si Langgam at si Kalapati” Isang mainit na tanghaling tapat. Isang langgam na uhaw na uhaw ang nagtungo sa ilog.Dahan-dahan siyang pumunta sa gilid upang makainom subalit nadulas siya at tuloy-tuloy na nahulog sa tubig. Kawag nang kawag si Langgam dahil hindi siya marunong lumangoy.Sa di kalayuan, isang kalapati na nakadapo sa isang sanga ng mataas na puno ang nakakita kay Langgam. Agad itong kumuha ng isang dahon sa pamamagitan ng kanyang tuka. Inihulog ang dahon sa tapat ni Langgam. Agad naming sumakay si Langgam sa dahon at siya’y nakaligtas sa pagkalunod. Nagpasalamat siya kay Kalapati.Isang hapon, habang nakadapo si Kalapati sa isang sanga, isang mangangaso ang akmang babaril sa kanya. Nakita ito ni Langgam. Agad siyang umaakyat sa binti ng lalaki at kinagat ng buong lakas ang mama. Napasigaw ito at narinig ni Kalapati kaya nakalipad ito palayo.

Nang magkita ang magkaibigan pinasalamatan din ni Kalapati si Langgam sa pagliligtas sa buhay niya.2. Pagtalakay:

a. Sino ang uhaw na uhaw? b. Paano iniligtas ni Kalapati si Langgam? c. Anong kapahamakan ang nakaambang mangyari kay Kalapati? d. Paano nailigtas ni Langgam ang Kalapati? e. Anong aral ang natutuhan mo sa kwento?

C. Pangwakas na Gawain1. Paglalahat:

Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa kapwa sa lahat ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan?Tandaan: Kaibiga’y ating kailanganSa hirap at ginhawa ng buhayTayo’y kanilang matutulunganSa oras ng kagipitan.Paglalapat

Ipasadula ang pangyayari.

IV.Pagtataya: Tama O mali___1. Uhaw na uhaw si Kalapati.___2. Kinagat ni Langgam si kalapati.___3. Hinulugan ng dahon ni Kalapati si Langgam.___4. May gusting bumaril kay Langgam.___5. Mabuti ang pagtulong sa kapwa sa oras ng kagipitan.

V. Takdang-aralinIguhit ang isang tagpo sa kwento na ibig mo.

Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 5: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAOPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo

(Ikalimang Araw)I.Layunin:- Naipakikita ang pagmamahal sa kapwa sa lahat

ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan.- Pagtulong sa alagang hayop

II. Paksang Aralin: Pagmamahal at Kabutihan Aralin: “Ang Kabayo ni Pule”

Sanggunian: Gabay sa Kurikulum ng K-12 pah. 15Edukasyon sa Pagpapakatao pah. 13Teaching Guide ph. 4ESP- Pupils’ Activity Sheets pah. Wastong Pag-uugali sa Makabagong Panahon I pah. 93Pagpapaunlad ng Kakayahan sa Pagbasa pah. 16Kagamitan: larawan ng bata, tsart ng kwento

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral:Tama o Mali__Si Langgam ay muntik ng malunod.__Si Kalapati ang tumulong kay langgam.__May ibig bumaril kay Langgam.__Hinulugan ng dahon ni Kalapati si Langgam.__Nagtulungan ang magkaibigan.

2. Pagganyak:Awit: Tayo’y Sumakay sa Kabayo

B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad

“Ang Kabayo ni Pule”Si Pule ay may kabayo. Ito ay nakatali sa isang puno. Umulan nang malakas. Basang-basa ang kabayo. Takot na takot ito sa kidlat at kulog. Damba nang damba ang kabayo. Isinilong ni Pule sa kural ng mga hayop ang kabayo.Natahimik ang kabayo.2. Pagtalakay:

a. Sino ang may kabayo?b. Bakit nagdadamba ang kabayo?c. Saan inilagay ni Pule ang hayop?d. Bakit kaya natahimik ang kabayo ng isilong ni

Pule?e. Bakit kaya ginawa niPule iyon sa kanyang

alaga?f. Anong aral ang natutuhan mo sa kwento?

C. Pangwakas na Gawain1. Paglalahat: Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa alagang hayop sa lahat ng pagkakataon at sa oras ng pangangailangan?Tandaan: Ang taong may damdamingMarunong masaktanMarunong umunawaSa kapwa may buhay. Paglalapat

Paano mo ipinakikita ang pagmamahal at pag-aalaga sa iyong alagang hayop sa bahay.

IV.Pagtataya: Lutasin: Naglalakad ka nang bigla kang makarinig ng iyak ng isang kuting. Nakita mo itong basa at ginaw na ginaw.Ano ang gagawin mo?

V. Takdang-aralinIguhit ang alaga mong hayop sa nbahay at kung paano mo ito inaalagaaan.

Puna: _____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ____ang nakakuha ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 6: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

BanghayAralinsa MTB-MLEPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo(Unang Araw)

I. LayuninNaipakikita ang pagmamahal sa pagbasa sa pamamagitan ng pakikinig sa kwento.Nakapakikinig na mabuti sa binasang kwento.Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos.Nakikilahok sa talakayan pagkatapos ng kwentong napakinggan.Nababalikan ang mga detalye sa kwentong nabasa o narinig.

II. PaksangAralin: “Si Ricong Magikero”A. Talasalitaan:

Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos

B. Pagbigkas na Wika: Paglahok sa Talakayan Pagkatapos ng Kwentong Napakinggan

C. Pag-unawa sa BinasaPagbabalik-aral sa mga Detalye ng Kwentong Nabasa o Narinig.

D. Kasanayan sa Wika: Pagkilala sa mga Salitang Kilos

E. Kaalaman sa Alpabeto: Pagkilala at Pagbigkas ng Tunog ng Titik Rr at Pp sa Iba pang Titik na napag-aralan na.

F. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Pagkakaiba ng Titik sa Salita

G. Pagkilala sa Salita: Pag-ugnay sa mga Salita sa Angkop na LarawanH. Pagsulat: Pagsulat ng malaki at maliit na titik Rr

at Pp I. Sanggunian: K-12 Curriculum

MTB – MLE Teaching Guide p. 3-5Bright Part I pah. 112-123

J. Kagamitan: larawan ng may simulang tunog na Rr /Pp plaskardIII. Pamamaraan:

A. Gawain Bago Bumasa:1. Paghahawan ng balakid: Magikero , pambihira panauhin

2. Pagganyak: Nakapanood nab a kayo ng magic?Hayaang magkwento ang mga bata sa kanilang karanasan.

1. Pangganyak na tanong:Ano ang gusto ninyong malaman ang aking kwento. Anu-anong mga bagay ang lumabas sa maliit na kahon ni Rico

4. Pamantayan sa Pakikinig sa KwentoB. Gawain Habang Bumabasa

1. Pagbasa ng Guro sa kwento. “Si Ricong Magikero”Si Rico ay may kakayahang magmagic.Sa mga pagtitipon tulad ng kaarawan, siya ang nagiging sentro ng atensiyon ng mga panauhin dahil sa pambihira niyang kakayahan. Tuwang –tuwa ang mga bata sa mga ipinakikita niyang magic. May isang maliit na kahon si Rico. Tinakpan niya ito ng panyong rosas. Maya-maya, dumukot na si Rico sa kanyang mahiwagang kahon; robot ang kanyang nakuha. Tuwang-tuwa si Ron-Ron nang iabot ni Rico ang robot sa kanya. Sumunod naman ay isang relo. Iniabot niya ito kay Rosa. Muling dumukot si Rico , isang ruler naman ang nakuha niya at ibinigay kay Roy. Pagkatapos ay isang rosas naman para sa kanyang Tiya Roma, panghuli , isang raketa na ibinigay niya sa kanyang Tiyo Robert.Tuwang-tuwa ang lahat sa mga regalo na nakuha ni Rico sa kanyang magic box.2. Talakayan: Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento?? Anong kakayahan mayroon si Rico?Anu-ano ang mga bagay na nakuha niya sa maliit niyang kahon?Nakapagbigay ban g katuwaan sa iba si Rico?Paano?

C. Gawain Matapos Bumasa: 1. Ipasakilos ang ilang mga

mahahalagang bahagi ng kwento. 2. Ipaguhit ang mga bagay at kung kanino ibinigay

ni Rico. (Magkaroon ng talakayan/pagpapaliwanag

ng mga bata sa kanilang mga ginawa)IV. Pagtataya:

Balikan ang mga detalye sa kwentong narinig. Ikahon ang wastong salita.1. Si Rico ay isang ( mekaniko, magikero,

minero).2. Mayroon siyang isang maliit na ( sobre,

kahon, sako)3. Ibinigay ni Rico kay Ron-ron ang ( ruler,

robot, rosas)4. Si tiyo Robert ay nakatanggap ng ( raketa ,

ruler, relo)5. Bawat isa ay nakatanggap ng ( reklamo,

regalo, rekado) mula kay Rico.V. Kasunduan:

Punan Pumili ng isang bagay na gusting makuha sa magic box ni Rico. Kulayan ito.

Puna: ___ na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ ang nagpakita ng ___na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

Page 7: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

BanghayAralinsa MTB-MLEPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanUnang Linggo

(Ikalawang Araw)I.Layunin

Nagagamit ang mga pantukoy na Iyan at Iyon.II. PaksangAralin: “Si Ricong Magikero”A. Talasalitaan:Naibibigay ang kahulugan ng mga

salita sa pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos

B. Pagbigkas na Wika: Paglahok sa Talakayan Pagkatapos ng Kwentong Napakinggan

C. Pag-unawa sa BinasaPagbabalik-aral sa mga Detalye ng Kwentong Nabasa o Narinig.

D. Kasanayan sa Wika: Paggamit ng Pantukoy na Iyan at Iyon

E. Kaalaman sa Alpabeto: Pagkilala at Pagbigkas ng Tunog ng Titik Rr at Pp sa Iba pang Titik na napag-aralan na.

F. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Pagkakaiba ng Titik sa Salita

G. Pagkilala sa Salita: Pag-ugnay sa mga Salita sa Angkop na LarawanH. Pagsulat: Pagsulat ng malaki at maliit na titik

Rr at PpI. Sanggunian: K-12 Curriculum

MTB – MLE Teaching Guide p. 73-80 J. Kagamitan: larawan ng may simulang tunog na Rr /Pp plaskardIII. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:1. Balik-aral:

Wastong Gamit ng Ito. Kumuha ng isang bagay sa iyong bag at gamitin ang Ito sa pangungusap.Hal. Ito ay lapis. Ito ay notbuk. Ito ay bag.

2. Pagganyak:Ipaayos ng sunod-sunod ayon sa pagkakakuha ni Rico sa kahon ang mga bagay sa paskilan.Aling bagay ang unang nadukot ni Rico mula sa kanyang kahon? Pangalawa? Pangatlo? Huli?

B. Paglalahad:Ilahad ang mga pangungusap:(Gumamit ng ilustrasyon o larawan)

Ito ang bago kong lapis.Iyan ba ang alaga mong aso?Iyon ang bahay namin sa tabi ng poste.Ilan ang bagay na hawak ng bata sa unang pangungusap? Ano ang ginamit niyang pantukoy?Nasaan ang alagang aso? Ano ang ginamit na pantukoy sa pagtatanong?Nasaan ang bahay na itinuturo?

C. Paglalahat:Anu-anong pantukoy ang ginagamit natin?Kailan ginagamit ang Ito? Iyan? Iyon?Tandaan:Ang pantukoy na Ito ay ginagamit kung hawak ng nagsasalita ang isang bagay.Ginagamit ang Iyan kung malapit sa kausap ang isang bagay na tinutukoy.Ginagamit ang Iyon kung malayo sa nag-uusap ang bagay na tinutukoy.

D. Paglalapat:Punan ng Ito, Iyan , o Iyon ang patlang upang mabuo ang bawat pangungusap.Hawak ang lobo. ____ay lobo.Itinuturo ang eroplano sa kausap. ___ay eroplano.

IV. Pagtataya: Punan ng Iyan o Iyon ang patlang.1. Hawak ng kausap ang bola.

_______ba ang bago mong bola?2. Itinuturo ang puno .

____ang puno ng Narra.3. Itinuturo ang simbahan.

____ang simbahan namin.4. Itinuturo ang silya ng kausap.

____ba ang bago mong silya?5. Itinuturo ang LRT.

____ ang LRT na gusto kong masakyan.V. Kasunduan:Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang Iyan at 5 gamit ang Iyon sa iyong notebook bilang 2.

Puna: ___ na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ ang nagpakita ng ___na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

Page 8: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

BanghayAralinsa MTB-MLEPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo(Ikatlong Araw)

I. LayuninNakikilala at nabibigkas ang tunog ng titik Rr sa iba pang titik na napag-aralan na.Naiuugnay ang mga salita sa angkop na larawan.Nakikilala ang pagkakaiba ng titik sa salita.Nababasa ang mga salita, parirala, pangungusap at kwento na ginagamit ang tunog ng mga titik.

II. PaksangAralin: “Si Ricong Magikero”A. Talasalitaan:

Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos

B. Pagbigkas na Wika: Paglahok sa Talakayan Pagkatapos ng Kwentong Napakinggan

C. Pag-unawa sa BinasaPagbabalik-aral sa mga Detalye ng Kwentong Nabasa o Narinig.

D. Kasanayan sa Wika: Paggamit sa Pantukoy na Iyan at Iyon sa pangungusap.

E. Kaalaman sa Alpabeto: Pagkilala at Pagbigkas ng Tunog ng Titik Rr at Pp sa Iba pang Titik na napag-aralan na.

F. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Pagkakaiba ng Titik sa Salita

G. Pagkilala sa Salita: Pag-ugnay sa mga Salita sa Angkop na LarawanH. Pagsulat: Pagsulat ng malaki at maliit na titik Rr

at PpI. Sanggunian: K-12 Curriculum

MTB – MLE Teaching Guide p. 73-80 J. Kagamitan: larawan ng may simulang tunog na Rr /Pp plaskardIII. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:1. Balik-aral:

Sinu-sino ang mga tauhan sa kwentong ating binasa? 2. Pagganyak: Ano ang tunog ng motorsiklo?Magdaos ng laro: Pahabaang tunog ng motrsiklo.Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. B.. Paglalahad:

Ilahad ang mga larawang may simulang tunog na RrBigkasin ang ngalan ng bawat larawan; Rosas, ruler, raketa, relo, Roy, Rico, RobertPabilugan ang simulang titik ng bawat ngalan ng larawan.Saang titik nagsisimula ang bawat larawan?A. Paglalahat:

Ano ang tunog ng titik Rr?Awitin: Ano ang tunog ng titik Rr. /Rr/ ay may tunog na /ar/. Imustra sa bibig.

B. Paglalapat:Pagbuo ng mga pantig, salita, parirala, pangungusap at kwento: Gamit ang mga titik na napag-aralan na: Mm, Aa, Ss, Ii, Oo, Ee, Bb, Uu, Tt, Kk, ,Ll ,Yy, Nn, Gg, RrPagsamahin ang mga titik at bumuo ng:Pantig: Ma me mi mo muSa se si so su Ba be bi bo buTa te ti to tu Ka ke ki ko ku La le li lo lu Na ne ni no nuYa ye yi yo yuGa ge gi go guRa re ri ro ruParirala:may rimasang reloang raketaMga rosasruler na pulamabilis na karitelaaral at laroang karteromay haranasira na karatulaPangungusap:Ang mga guya ay matataba.Ang rimas ay nasa mesa.Nakasabit ang relo.Ang mga raketa ay nakatago.Mabilis ang takbo ng karetela.May laro ang mga kartero.May harana sa bahay nina Lulu.Nasira ang karatula sa dingding.Malaki ang barako.

IV. Pagtataya: Iugnay ang salita sa angkop na larawan. Salita Larawan

1. Robot relo2. Rosas resibo3. Relo rosas4. Ruler robot5. resibo ruler

V. Kasunduan: Gumuhit ng 5 salitang may simulng titik na /Pp/.

Puna: ___ na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ ang nagpakita ng ___na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

Page 9: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

BanghayAralinsa MTB-MLEPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo

(Ika-apat na Araw)I. Layunin

Nakikilala at nabibigkas ang tunog ng titik Rr at Pp sa iba pang titik na napag-aralan na.Naiuugnay ang mga salita sa angkop na larawan.Nakikilala ang pagkakaiba ng titik sa salita.Nababasa ang mga salita, parirala, pangungusap at kwento na ginagamit ang tunog ng mga titik.

II. PaksangAralin: “Tayo nang Umakyat”A. Talasalitaan:

Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos

B. Pagbigkas na Wika: Paglahok sa Talakayan Pagkatapos ng Kwentong Napakinggan

C. Pag-unawa sa BinasaPagbabalik-aral sa mga Detalye ng Kwentong Nabasa o Narinig.

D. Kasanayan sa Wika: Paggamit sa mga Pantukoy na Iyan at Iyon

E. Kaalaman sa Alpabeto: Pagkilala at Pagbigkas ng Tunog ng Titik Rr at Pp sa Iba pang Titik na napag-aralan na.

F. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Pagkakaiba ng Titik sa Salita

G. Pagkilala sa Salita: Pag-ugnay sa mga Salita sa Angkop na LarawanH. Pagsulat: Pagsulat ng malaki at maliit na titik Rr at PpI. Sanggunian: K-12 Curriculum

MTB – MLE Teaching Guide p. 27 J. Kagamitan: larawan ng may simulang tunog na Rr/Pp plaskardIII. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Balik-aral: Lagyan ng / ang larawang may simulang titik na Rr Robot gunting yema rosas relo raketa 2. Pagganyak: Awit: Leron Leron Saang puno umakyat ang bata sa awit? Ano ang nagyari sa sanga? B.. Paglalahad: 1. Iparinig ang kwento: “Tayo Nang Umakyat”Umakyat ng puno ng mangga si Roy. Pumitas siya ng mga bungangkahoy. Maya-maya’y nagulat si Roy.Nabali ang sanga ng kahoy. “Aray!” ang sigaw ni Roy. 2. Pagtalakay Tungkol saan ang kwento? Anong puno ang inakyat ni Roy/ Bakit kaya siya napasigaw ng “Aray?” 3. Magpakita ng mga salitang may simulang titik na Pp Hayaang tukuyin ng mga bata ang mga bagay na may simulang tunog na /Pp/

Paso , pato, papaya, pabo, palaka, paying, pagong, puso, Pera, pisara, pitaka, pula, pusaliC. Paglalahat:

Ano ang tunog ng titik PpD. Paglalapat:

Pagbuo ng mga pantig, salita, parirala, pangungusap at kwento:

Pantig; Gamit ang mga titik na napag-aralan na: Mm, Aa, Ss, Ii, Oo, Ee, Bb, Uu, Tt, Kk, Ll , Yy , Nn , Gg, Rr, Pp

Pagsamahin ang mga titik at bumuo ng:Pantig:

Ma me mi mo muSa se si so su Ba be bi bo buTa te ti to tu Ka ke ki ko ku La le li lo lu Ya ye yi yo yuNa ne ni no nu Ga ge gi go guRa re ri ro ru Pa pe pi po pu

Salita:Apo, api,papa, pata, pasa, para, paha, pala, pana, papaya, ipis, upa, upo, opo, Pepe, pera, pesa, poso, puto, puro, pugita, pusali, pamana, pilik, pareho, pasada

Parirala:May kappa, mga apa, malasa na pata, pala at lupa, mapula na papaya, patay na ipis, mahaba na upo, marami nap era, puno ng mangga, nabali na sanga, ay umakyat, umakyat sa puno

Pangungusap:May kappa ang reyna.Ang pata ay masarap.Mapula ang papaya at makopa.Patay ang ipis sa sahig.Mahaba ang upo.Mapait ang ampalaya.Mapuputi ang mga puto.Marami ang pera ni Ama sa pitaka.Kwento:

“Tayo Nang Umakyat” Umakyat ng puno ng mangga si Roy. Pumitas siya ng mga bungangkahoy.

Maya-maya’y nagulat si Roy. Nabali ang sanga ng kahoy. “Aray!” ang sigaw ni Roy.

IV. Pagtataya:Isahang ipabasa sa mga bata ang kwento.

V. Kasunduan:Pagsanayang basahin sa bahay ang kwentong napag-aralan ngayon.

Puna:___ na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ ang nagpakita ng ___na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

Page 10: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

BanghayAralinsa MTB-MLEPinagsanib na Aralin sa EsP at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo

(Ikalimang Araw)I. Layunin

Nasusulat ang malaki at maliit na titik Rr at Pp

II. PaksangAralin: Wastong Pagsulat ng mga Titik Nn at GgA. Talasalitaan:

Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos

B. Pagbigkas na Wika: Paglahok sa Talakayan Pagkatapos ng Kwentong Napakinggan

C. Pag-unawa sa BinasaPagbabalik-aral sa mga Detalye ng Kwentong Nabasa o Narinig.

D. Kasanayan sa Wika: Paggamit ng Pantukoy na Iyan at Iyon sa Pangungusap

E. Kaalaman sa Alpabeto: Pagkilala at Pagbigkas ng Tunog ng Titik Rr at Pp sa Iba pang Titik na napag-aralan na.

F. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Pagkakaiba ng Titik sa Salita

G. Pagkilala sa Salita: Pag-ugnay sa mga Salita sa Angkop na LarawanH. Pagsulat: Pagsulat ng malaki at maliit na titik

Rr at PpI. Sanggunian: K-12 Curriculum

MTB – MLE Teaching Guide p. 73-80 J. Kagamitan: larawan ng may simulang tunog na Rr /Pp , plaskard

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Balik-aral: Ano ang unang tunog ng mga larawan? (Rr at Pp )Robot, puso, raketa, pitaka, piso, relo 2. Pagsasanay kaugnay sa mga napag-aralan na titik.

Pagsasanay 1-Pagbuo ng mga pantig gamit ang mga titik na

napag-aralan na:

Mm, Aa, Ss, Ii, Oo, Ee, Bb, Uu, Tt, Kk, Ll,Yy, Nn,Gg, Rr at Pp

Pagsasanay 2 – Iugnay ang larawan sa tamang salita. Larawan Salita 1 Papaya Relo Puto Rosas Pata

Pagsasanay 3Magpaligsahan sa Pagbasa ng parirala na nasa

plaskard.

Pagsasanay 4Pagguhit ng mga larawan na may simulang titik

Rr at Pp.

IV. Pagtataya:Pagsulat ng titik Rr at PpRr Rr Rr Rr Rr Pp Pp Pp Pp Pp

V. Kasunduan:Pagsanayang basahin sa bahay ang kwentong

napag-aralan ngayon.

Puna: ___ na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ ang nagpakita ng ___na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

Page 11: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralin sa Filipino IPinagsanib na aralin sa Filipino at Araling

PanlipunanIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Unang Araw)

I. LayuninNakapagbibigay ng katugma ng salitang

ibinigay ng guro sa wikang Filipino.

II. Paksa: Ang Aking Pamayanan – pangangalaga sa kapaligiran. 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang mga kasama sa tahanan. 2. Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “loob at labas” sa isang pangungusap. 3. Phonological Awareness: Naibibigay ang isang salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro. Mga kagamitan: Kwento: “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan”; mga larawan ng tauhan at iba’t ibang gamit na makikita sa kuwento.

III. Pamamaraan: 1. Paunang Pagtataya:Ano ang tawag natin sa dalawang salita na may parehong tunog sa hulihan ng salita?Hal. Manok-palayok

2. Tukoy-alam:Malinis ba ang inyong bahay?Anu-ano ang inyong ginagawa para mapanatiling malinis ang inyong bahay?

3. Tunguhin Sabihin ngayong araw ay makikinig tayo sa isang kwento tungkol sa pag-aalaga sa ating kapaligiran. Pagkatapos magbibigay ako ng mga salitang hango o galing sa kwento at magbibigay naman kayo ng mga salitang katugma ng mga salitang sasabihin ko.

4. Paglalahad 1. Ipaalala ang mga Pamantayan sa Magalang na Pakikinig sa mga bata. 2. Pagbasa ng kwento ng guro.

“Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan”

Ni Rene O. VillanuevaAdarna House

1. PagtalakaySinu-sino ang mga tauhan sa kwento?Saan naganap ang kwento?Ano ang nangyari sa halamanan ni Emang Engkantada?Paano naparusahan ang tatlong haragan?

2. Pagtuturo at Paglalarawan:Magpakita ng mga larawan (cut-out) ng mga tauhan sa kwento, mga bagay o lugar na nabanggit sa kwento.Pagbigayin ang mga bata ng salitang katugma ng mga ngalan na ibibigay ng guro.Hal. Pol – putol ,sipol Pat – kalat, sibat Paz - waldas , labas

3. Paglalahat:Ang salitang may parehong tunog sa hulihan ng salita ay tinatawag na salitang magkatugma.

5. Kasanayang PagpapayamanLaro: Pumitas ng Bunga Paramihan sa bungang mapipitas.

Bawat bunga ay may nakasulat na salita na galing sa kwento . Hahanapin ng mga bata ang pares ng salitang magkatugma.

Hal. Bakuran - halaman

6. Kasanayang PagkabisaPumalakpak ng isa kung magkatugma ang pares ng salita at dalawang palakpak kung hindi.Pol – asarolPat – puno

IV. Pagtataya:Magbigay ng salitang katugma ng bawat salita

sa ibaba.1. tatlo2. basura3. hangin4. gubat5. pananim6.

V. Kasunduan:Iguhit ang bakuran ni Emang Engkantada

Puna: ____ng bilang ng mag-aaral mula sa kabuuang bilang na _____ang nagpakita ng ____na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 12: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralin sa Filipino IPinagsanib na aralin sa Filipino at Araling

PanlipunanIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Ikalawang Araw)

I. LayuninNasasabi ang kaibhan ng loob at labas.Natutukoy kung ang isang bagay ay nasa loob o labas.Natutukoy ang mga salitang magkatugma.

II. Paksa: Ang Aking Pamayanan – pangangalaga sa kapaligiran. 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang mga kasama sa tahanan. 2. Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “loob at labas” sa isang pangungusap. 3. Phonological Awareness: Naibibigay ang isang salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro. Mga kagamitan: Kwento: “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan”; mga larawan ng tauhan at iba’t ibang gamit na makikita sa kuwento.

III. Pamamaraan: 1. Paunang Pagtataya:Ano ang tawag natin sa dalawang salita na may parehong tunog sa hulihan ng salita?

2. Tukoy-alam:Itaas ang iyong kanang kamay? Kaliwa?Ituro mo ang itaas/Ibaba.Alin ang harap/likod?

3. Tunguhin Sabihin ngayong araw ay tutukuyin natin ang kinalalagyan ng isang bagay – kung ito ay nasa loob o sa labas. Susubukin din nating alamin kung ang mga pares ng salita ay magkatugma.

4. Paglalahad 1. Magpalaro ng “Open the Basket” ( Tingnan ang pamamaraan ng laro sa pah. 44 ng Gabay ng Guro sa Filipino )

5. Pagtuturo at Paglalarawan:

Gamit ang mga salita sa plaskard. Ipahanap sa mga bata ang pares ng magkatugmang salita. Kung magkatugma ilagay sa loob ng basket, kung hindi sa labas ng basket.

6. Paglalahat: Ang salitang loob at labas ay nagsasabi ng kinalalagyan ng isang bagay o maraming bagay.

1. Kasanayang Pagpapayaman Tukuyin ang kilalalagyan ng bagay. Sabihin kung nasa loob o nasa labas.Larawan ng aklat sa labas ng bagLarawan ng itlog sa pugadLarawan ng pera sa loob ng pitaka

7. Kasanayang PagkabisaLaro: Ilagay sa loob ng basket kung magkatugma ang pares ng mabubunot na salita. Ilagay sa labas ng basket kung hindi.

IV. Pagtataya:Isulat sa loob ng kahon kung ang pares ng salita ay magkatugma. Isulat sa labas sa labas ng kahon kung hindi.1. Dahon –kahon 2. Mais – ipis 3. Basura – puno 4. Gubat - sibat 5. Tanim - anim

V. Kasunduan:Sumulat ng 5 pares ng salitang magkatugma sa

loob ng tatsulok. At 5 pares ng di- magkatugmang salita sa labas ng parihaba.

Puna:____ng bilang ng mag-aaral mula sa kabuuang bilang na _____ang nagpakita ng ____na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 13: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralin sa Filipino IPinagsanib na aralin sa Filipino at Araling

PanlipunanIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Ikatlong Araw)

I. Layunin

Natutukoy kung tama ang gamit ng “loob at labas” sa pangungusap.

II. Paksa: Ang Aking Pamayanan – pangangalaga sa kapaligiran. 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang mga kasama sa tahanan. 2. Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “loob at labas” sa isang pangungusap. 3. Phonological Awareness: Naibibigay ang isang salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro. Mga kagamitan: Kwento: “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan”; mga larawan ng tauhan at iba’t ibang gamit na makikita sa kuwento.

III. Pamamaraan:1. Paunang Pagtataya:

Anu-anong salita ang nagsasabi ng kinalalagyan ng isang bagay o maraming bagay?

2. Tunguhin Sabihin ngayong araw ay susubukin nating gamitin sa tamang pangungusap ang mga salitang “loob at labas”.

3. Paglalahad Magpakita ng larawan ng mga bagay, tao o hayop na makikita sa loob at labas ng isang pook.Hal. Manok sa loob ng kulungan. Bata sa loob ng silid-aralan. Lapis sa loob ng bag.Itanong: Nasaan mahahanap ang _____?Hayaang sagutin ng mga bata ang bawat tanong ayon sa larawang ipinakita.

4. Paglalahat: Ang salitang loob at labas ay nagsasabi ng kinalalagyan ng isang bagay o maraming bagay.

5. Kasanayang Pagpapayaman Magbigay ng pangungusap tungkol sa larawan.Gamitin ang mga salitang “loob at Labas”Hal. Larawan ng bata sa loob ng kuna. Larawan ng lobo sa labas ng bintana. Larawan ng ibon sa loob ng kulungan.

IV. Pagtataya: Lagyan ng / kung tama ang pangungusap na tumutukoy sa kinalalagyan ng bagay. X kung hindi.

1. Larawan ng bola sa loob ng kahon.__Nasa loob ng kahon ang bola.

2. Larawan ng lalaki sa labas ng kubo.__Nasa loob ng kubo ang mama.

3. Larawan ng baboy sa loob ng kulungan.__Nasa loob ng kulungan ang baboy.

4. Larawan ng singsing sa loob ng sobre.__Nasa loob ng sobre ang singsing.

5. Larawan dyip sa labas ng bakod.__Nasa loob ng bakod ang dyip.

V. Kasunduan: Gamitin sa pangungusap. Nasa loob ng kwarto Nasa labas ng paaralan

Puna: ____ng bilang ng mag-aaral mula sa kabuuang bilang na _____ang nagpakita ng ____na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 14: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralin sa Filipino IPinagsanib na aralin sa Filipino at Araling

PanlipunanIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Ika-apat na Araw)

I. LayuninNakapagbibigay ng tamang pangungusap gamit ang “loob at labas”.

II. Paksa: Ang Aking Pamayanan – pangangalaga sa kapaligiran. 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang mga kasama sa tahanan. 2. Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “loob at labas” sa isang pangungusap. 3. Phonological Awareness: Naibibigay ang isang salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro. Mga kagamitan: Kwento: “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan”; mga larawan ng tauhan at iba’t ibang gamit na makikita sa kuwento.

III. Pamamaraan: 1. Paunang Pagtataya:

Anu-anong salita ang nagsasabi ng kinalalagyan ng isang bagay o maraming bagay?

2. Tunguhin Sabihin ngayong araw ay gagawa tayo ng mga pangungusap kung saan gagamitin natin ang mga salitang “loob at labas”. 3. PaglalahadMagpakita ng mga larawan na nagpapakita ng wastong gamit ng mga salitang “loob at labas” sa pangungusap.

4. Paglalahat: Ang salitang loob at labas ay nagsasabi ng kinalalagyan ng isang bagay o maraming bagay.

5. Kasanayang PagpapayamanGamit ang Treasure Box pabunutin ang mga

bata ng salita at ipagamit ito sa pangungusap gamit ang salitang sa “loob at labas”

IV. Pagtataya: Pangkatin ang mga bata sa 3 pangkat.Bigyan sila ng Manila Paper at pasulatin ang bawat pangkat ng 2 pangungusap gamit ang “loob” at “labas”.Tawagin ang bawat lider ng pangkat upang iulat ang gawa ng grupo.

V. Kasunduan: Gamitin sa pangungusap. Nasa loob ng opisina Nasa labas ng mall

Puna: ____ng bilang ng mag-aaral mula sa kabuuang bilang na _____ang nagpakita ng ____na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 15: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralin sa Filipino IPinagsanib na aralin sa Filipino at Araling

PanlipunanIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Ikalimang Araw)

I. LayuninNakapagbibigay ng salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro.

II. Paksa: Ang Aking Pamayanan – pangangalaga sa kapaligiran. 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang mga kasama sa tahanan. 2. Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “loob at labas” sa isang pangungusap. 3. Phonological Awareness: Naibibigay ang isang salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro. Mga kagamitan: Kwento: “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan”; mga larawan ng tauhan at iba’t ibang gamit na makikita sa kuwento.

III. Pamamaraan:1. Paunang Pagtataya:

Aling salita ang katugma ng mata?

2. TunguhinSabihin ngayong araw ay magbibigay kayo ng

salitang katugma ng salitang sasabihin ko.

3. PaglalahadIparinig/ipabasa ang tugmaAng Mga Prutas at Gulay Bow!Sa ating bakuran,Mga prutas at gulay ay matatagpuan;May santol, atis, kaymito, at mangga,Balimbing, bayabas, saging at papaya,Talong, okra, sitaw, kalabasa,Kamatis, petsay, upo at mustasa,Sa ating katawan ay nagpapasigla.

4. Pagtalakay:Anu-anong mga prutas at gulay ang

nagpapasigla?Bakit mahalaga sa ating katawan ang pagkain

ng mga prutas at gulay?

Alin-aling salita ang magkatugma sa tula?

4. Paglalahat:Ano ang tawag sa mga salitang pareho ang

tunog sa hulihan ng salita?

5. Kasanayang PagpapayamanItambal ang salita sa hanay A na katugma ng

salita sa hanay B.

Hanay A Hanay BKamatis atisTalong ubasMustasa kalabasaBayabas tahongSayote kamote

IV. Pagtataya:Tawaging isa-isa ang mga bata. Pagbigayin ng

salitang katugma ng salitang sasabihin niya.

V. Kasunduan:Magbigay ng katugma ng:1. Tao2. Palay3. Sisiw4. payong5. silya

Puna:____ng bilang ng mag-aaral mula sa kabuuang bilang na _____ang nagpakita ng ____na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 16: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

ARALING PANLIPUNAN IIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Unang Araw)

I. LAYUNIN:Nakatutugon sa iba-ibang sitwasyon sa pang-

araw-araw na buhay ng pamilya - Naiisa-isa at nauuri ang mga iba pang

pangangailangan ng mag-anak- Tahimik na pamayanan

II. PAKSANG-ARALIN:. Aralin 1: Ang Aking Pamilya 1.1 Ang Kwento ng Aking PamilyaB. Sanggunian: Araling Panlipunan Curriculum Guide pah. 8 Teacher’s Guide pp. 3-4 Activity Sheets pp. 3-5Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Makabayan I

pah. 137-139C. Kagamitan: Mga larawan, tsartD. Integrasyon ng aralin sa matematika at

siningE. Pagpapahalaga: Katipiran

III. PAMAMARAAN:A. Panimulang Gawain:

1. Balik-aral: Ano ang mabuting gawin sa mga bakanteng lote o lupa sa ating pamayanan?Anu-ano ang mga maari mong gawin upang mapanatiling malinis ang inyong pamayanan?

2. Pagganyak:Ano ang tungkulin ng isang sundalo? Pulis?Sa pamayanan o isang barangay, sino ang nagpapanatili ng katahimikan?

B. Panlinang na Gawain:1. Paunang Pagtataya: Itanong:

Saan mo ibig manirahan, sa magulo o tahimik na pamayanan?

2. Paglalahad:Ipakita ang larawan ng isang tahimik na pamayanan at isang magulong pamayanan.Paghambingin natin ang dalawang pamayanang ito. Pamayanan A (Tahimik)

Lahat ay naglilinis.Tulong-tulong sa pag-aayos ng paligid.Lahat ng bakuran ay may pananim.Bata at matatanda at magkakasundo.Lahat ay masayang namumuhay.

Pamayanan B (Magulo)May nagsusugal.May nag-iinuman at nag-aaway sa kalye.Ang mga babae ay nagkukutuhan at nagtsitsismisan.Marurusing ang mga batang naglisaw sa kalye.

3. Pagtalakay:Sa aling pamayanan mo ibig manirahan? Bakit? 4. Pagpapahalaga: Paano ka makakatulong sa pagpapanatiling tahimik ng inyong pamayanan? 5. Paglalahat: Anong iba pang pangangailangan ng mag-anak ang dapat nating makamit o makamtan?Tandaan: Kailangan ng mag-anak ng tahimik na pamayanan.Kailangan ang pagkakaisa at pagtutulungan upang magkaroon ng isang tahimik na pamayanan..6. Paglalapat: Pangkatang Gawain:Ipasadula:

1- Naglilinis na magkakapit-bahay2- Nagkakaingay na mga bata sa lansangan

habang naglalaro3- Mga kabataang nakikipag-away.4- Mga amang nag-iinuman1. Pagpapahalaga:

Lutasin: Bilang isang bata paano ka makakatulong sa pagpapanatili ng katahimikan sa inyong pamayanan?

IV. Pagtataya: Sagutin: Tama o Mali__1. Kapitan ang tawag sa puno ng barangay.

__2. Tumutulong ang mga barangay tanod sa pagbabantay sa katahimikan ng pamayanan.

__3. Masayang manirahan sa tahimik na barangay.__4. Tahimik ang barangay na maraming nag-iinuman.__5. Tahimik ang barangay kung nag-iinggitan ang mga mamamayan.

V. Kasunduan: Gumuhit ng isang tahimik na barangay.

Puna:_______bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuoang bilang na ______ang nagpakita ng _____na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

Page 17: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

ARALING PANLIPUNAN IIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Ikalawang Araw)

I. LAYUNIN:Nakatutugon sa iba-ibang sitwasyon sa pang-

araw-araw na buhay ng pamilya - Nailalarawan ang mga gawain ng mag-anak

na tumutulong sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan.

II. PAKSANG-ARALIN:A. Aralin 1: Ang Aking Pamilya 1.1 Ang Kwento ng Aking PamilyaB. Sanggunian: Araling Panlipunan Curriculum Guide pah. 8 Teacher’s Guide pp. 3-4 Activity Sheets pp. 3-5Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Makabayan I

pah. 113C. Kagamitan: Mga larawan, tsartD. Integrasyon ng aralin sa matematika at

siningE. Pagpapahalaga: Katipiran

III. PAMAMARAAN:A. Panimulang Gawain:

1. Balik-aral: Anong uri ng pamayanan ang dapat tirhan ng mag-anak?

2. Pagsasanay:Pagbigkas ng tula: Kaming Mag-anak

3. Balik-aral:Pumalakpak kung ang Gawain ay nakatutulong sa pangunahing pangangailangan ng mag-anak. Yumuko kung hindi.Tumutulong si Pepe sa pag-aani ng gulay.Nautusan si Linong bumili ng asin sa tindahan ngunit hindi niya pinansin ang nanay.

B. Panlinang na Gawain:1. Paunang Pagtataya: Itanong:

Anu-ano ang mga gawain ng mag-anak na nakatutulong sa pagtugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan?

2. Pagganyak:Ang Karpintero

Lagi akong nagpukpok, lagare nang lagare.Lalo na’t kung may bahay na pilit na niyayari.Mahirap man ang buhay ko, walang yaman sa mundo.Ngunit natutulungan ko ang maraming tao.Ano kaya ang hanapbuhay ng taong nagsasalita sa tula?

3. Paglalahad:Ipakita ang mga larawan ng iba’t ibang gawain ng mag-anak:

- Mga taong nagtatanim ng palay- Mag-anak na negosyanye- Mag-anak na may iba’t ibang pananim sa

paligid ng bahay- Mag-anak na may restawran- Mag-anak na may hayupan (baboy, manok,

etc.)- Mag-anak na namamasukan sa opisina,

pagawaan- Mag-anak na nangingisda4. Pagtalakay:

Paano kaya nakatutulong ang masipag na magsasaka, negosyante, mangingisda , kusinero? Dktor?drayber? atbp.

5. Paglalahat:Paano natutugunan ng mag-anak ang mga pangunahing pangangailangan?Tandaan: May iba’t ibang Gawain o hanapbuhay ang mag-anak upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan.6. Paglalapat: A. Anim na taon na sina Lino, Mina at Lito. Handan a silang mag-aral sa paaralan. Sino ang makakatugon sa kanilang pangangailangan? B. Pagpapakitang-kilos ng mga Gawain: Pagtatanim ng palay Panghuhuli ng isdaIV. Pagtataya: Isulat ang sagot sa sagutang papel.

1. Siya ang naghuhuli ng isda at iba pang yamang tubig.____

2. Siya ang nagtuturo sa mga bata sa paaralan.3. Siya ang nagkukumpuni o gumagawa ng

mga sirang bahay at iba pang kasangkapang yari sa kahoy._____

4. Siya ang gumagamot at nagbibigay lunas sa maysakit.______

5. Siya ang gumagawa ng sapatos, tsinelas, bag, at sinturon._____

V. Kasunduan: Gumawa ng isang album ng mga hanapbuhay sa pamayanan bilang proyekto..

Page 18: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Puna_______bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuoang bilang na ______ang nagpakita ng _____na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

ARALING PANLIPUNAN IIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Ikatlong Araw)

I. LAYUNIN:Nakatutugon sa iba-ibang sitwasyon sa pang-

araw-araw na buhay ng pamilya - Nasasabi ang kahalagahan ng pagtutulungan

ng babae at lalaki sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan.

II. PAKSANG-ARALIN:. Aralin 1: Ang Aking Pamilya 1.1 Ang Kwento ng Aking PamilyaB. Sanggunian: Araling Panlipunan Curriculum Guide pah. 8 Teacher’s Guide pp. 3-4 Activity Sheets pp. 3-5Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Makabayan I

pah. 113C. Kagamitan: Mga larawan, tsartD. Integrasyon ng aralin sa matematika at

siningE. Pagpapahalaga: Katipiran

III. PAMAMARAAN:A. Panimulang Gawain:

1. Balitaan2. Pagsasanay: a. Sabihin ang gawain ng bawat kasapi ng mag-anak sa tahanan. b. Role Playing ng mga gawaing bahay

3.Balik-aral:Sino ang tumutulong sa atin?Kapag maysakit?Sa pagtatanim ng palay?Sa pananahi ng damit na pambabae?

B. Panlinang na Gawain:1. Paunang Pagtataya: Itanong:

Paano nagtutulungan ang mag-anak sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan?

2. Pagganyak:Awit: Tayo’y MagtulunganLalaki: Ano ba ang ginagawa mo, O minamahal kong Neneng?

Babae: Nagluluto, nagluluto Ng ating pagkain! O halina, o halina Ako’y iyong tulungan.Lalaki: Kayang-kaya kitang tulungan, O mahal kong Neneng.Babae: Ano ban’g ginagawa mo, O mahal kong Pepe?Lalaki: Nagsusulsi, nagsusulsi Ng punit na medyas.Lalaki at Babae: O halina, o halina Tayo’y magtulungan.Tungkol saan ang awitin?

3. Paglalahad:Pabunutin an glider ng pangkat.Bigyan ng konting panahon ang mga bata upang makapaghanda sa pagsasadula:PaglalabaPagtitindaPaglilinisPaglulutopananahi

4. Pagtalakay:Alin-aling mga gawain ang maaring pagtulungan ng mga babae at lalaki?Mayroong din bang mga gawain na hindi maaring pagtulungan ng babae at lalaki?

5. Paglalahat:Bakit kailangang pagtulungan ng mga babae at lalaki ang mga gawain?Anu-anong mga Gawain ang maaring pagtulungan ng mga babae at lalaki?Tandaan: May mga gawaing maaring pagtulungan ng babae at lalaki. Pinagtutulungan ang mga Gawain upang matapos kaagad ang mga ito..6. Paglalapat: Naglalaba ang nanay sa poso. Paano tutulungan ng tatay, ate at kuya ang nanay?

IV. Pagtataya: Pasalita: Isulat ang sagot sa sagutang papel.

1. Maglalako ng paninda sina Nena at Lino. Basket at bilao ang gamit nila.Paano sila magtutulungan?

2. Hawak ni Roman ang bunot at walis. Maglilinis siya ng silid-aralan. Nakita siya ni Mona. Ano ang gagawin ni Mona?

3. Tuyong-tuyo at maraming nakapaligid na damo sa mga halaman nina Ben at Lorna.Paano sila magtutulungan upang mata[pos ang gawain?

V. Kasunduan:Itala ang mga gawaing maaring pagtulungan ng

babae at lalaki.

Page 19: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Puna:_______bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuoang bilang na ______ang nagpakita ng _____na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

ARALING PANLIPUNAN IIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Ika-apat na Araw)

I. LAYUNIN:Nakatutugon sa iba-ibang sitwasyon sa pang-

araw-araw na buhay ng pamilya - Natatalakay kung paano natutugunan ang

mga pangunahing pangangailangan ng mag-anak.

II. PAKSANG-ARALIN:. Aralin 1: Ang Aking Pamilya 1.1 Ang Kwento ng Aking PamilyaB. Sanggunian: Araling Panlipunan Curriculum Guide pah. 8 Teacher’s Guide pp. 3-4 Activity Sheets pp. 3-5Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Makabayan I

pah. 113C. Kagamitan: Mga larawan, tsartD. Integrasyon ng aralin sa matematika at

siningE. Pagpapahalaga: Katipiran

III. PAMAMARAAN:A. Panimulang Gawain:

1. Balitaan2. Pagsasanay: Ipabigkas ang tula: Ang Mag-anakNanay:Mananahi, magluluto, Mag-aalaga, maglilinisGawain ko ay walang patid.Kaya ang boses ko ay matinis.Sa umaga’y inihahandaPagkain ng mga bataInaasikaso kahit ang matatandaAko’y inang pinagpala.Tatay:Sa araw-araw, ako’y pumapasokNaghahanapbuhay nang lubos.Pagkain, damit, at baon sa pagpasokPinaghahandaan ko nang lubos.

Anak: Ako’y batang mabait, Sumusunod, naglilinis,Naglalaro, nag-aaral,Gumagalang sa magulang.Kahit ako’y maliit pa,Laging kasama ang ama at inaNagmamahal sa kanila.

3.Balik-aral:Nag-aasikaso siya sa bahay at nag-aalaga ng mga anak. Sino siya?Tumutulong siya sa nanay sa mga gawaing-bahay. Sino siya?

B. Panlinang na Gawain:1. Paunang Pagtataya:

Itanong: Paano nagtutulungan ang mag-anak sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan?2. Paglalahad:

Ipakita ang mga larawan na nagpapakita ng iba’t ibang gawain ng mga kasapi ng mag-anak sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan.

3. Pagtalakay:Anu-anong mga gawain ang ginagawa ng bawat kasapi ng mag-anak upang matugunan ang pangangailangan nila?

5. Paglalahat:Bakit kailangang pagtulungan ng mga babae at lalaki ang mga gawain?Anu-anong mga Gawain ang maaring pagtulungan ng mga babae at lalaki?Tandaan: Nagtutulungan ang mag-anak upang mapagkasya at matugunan ang kanilang mga pangangailangan..6. Paglalapat: May maliit na tindahan si Aling Rosa. Abala siya sa pagluluto. Paano siya matutulungan ng kanyang anak na si Lea?

IV. Pagtataya Lagyan ng / ang mga gawaing nakakatutulong sa pagtugon ng pamilya sa kanilang pangangailangan X ang hindi.__1. Nagtatanim ng mga gulay sa bakuran ang tatay.__2. Nag-aalaga ng mga manok ang nanay sa bakuran.__3. Naglalaro ang mga anak mgahapon sa kalye.__4. Nagtitinda ng kakanin si Jose.__5. Iniipon ni Ana ang mga basyong bote at lata at saka niya ipinagbibili.

V. Kasunduan: Ano ang iba pang pinagkakakitaan ng iyong nanay at tatay sa bahay bukod sa kanilang hanapbuhay.

Page 20: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Interbiyuhin ang mga magulang. Humanda sa pagbabahagi bukas sa klase.

Puna_______bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuoang bilang na ______ang nagpakita ng _____na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

ARALING PANLIPUNAN IIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Ikalimang Araw)

I. LAYUNIN:Nakatutugon sa iba-ibang sitwasyon sa pang-

araw-araw na buhay ng pamilya - Nasasabi na ang bawat kasapi ng mag-anak

ay may bahaging dapat gampanan sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan.

II. PAKSANG-ARALIN:. Aralin 1: Ang Aking Pamilya 1.1 Ang Kwento ng Aking PamilyaB. Sanggunian: Araling Panlipunan Curriculum Guide pah. 8 Teacher’s Guide pp. 3-4 Activity Sheets pp. 3-5Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Makabayan I

pah. 113C. Kagamitan: Mga larawan, tsartD. Integrasyon ng aralin sa matematika at

siningE. Pagpapahalaga: Katipiran

III. PAMAMARAAN:A. Panimulang Gawain:

1. Balitaan2. Pagsasanay:Awit: Bahay Kubo

3.Balik-aral:Pumalakpak kung nakatutulong sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan ang Gawain at huwag kung hindi. pangangapitbahay maghapon pagtatanim ng mga gulay sa bakuran pagtitinda ng mga kakanin pagtulog sa bahay maghapon pagsusugal paghahayupan

B. Panlinang na Gawain:1. Paunang Pagtataya:

Itanong:

Ano ang gawaing ginagampanan mo sa bahay?2. Paglalahad:

Ipakita ang larawan ng mag-anak na may kanya-kanyang gawaing ginagampanan:Tatay – nagkukumpuni ng bubongNanay – nagluluto ng pagkain ng pamilya

Kuya – nagpapakin ng mga hayopAte – naglilinis ng bahayBunso – nagpupunas ng mesa

3. Pagtalakay:Sinu-sino ang mga gumagawa ng mga gawain?Lahat ba sila ay gumagawa?Ano ang masasabi ninyo tungkol dito?

4. . Paglalahat:Ano ang gampanin ng bawat kasapi ng mag-anak?Tandaan: Bawat kasapi ng mag-anak ay may gampanin..6. Paglalapat: Lutasin: Maraming Gawain ang nanay. Hindi pa siya nakapagsasaing. Ano ang gagawin mo? Ginagawa ni Tata yang bubong ng bahay. Wala siyang taga-abot ng mga gamit. Wala ka naming ginagawa. Ano ang gagawin mo?

IV. PagtatayaIsulat ang titik ng tamang sagot.

1. Naglalaba ang nanay nang dumating ka galling sa paaralan. Wala siyang katulong sa pagsasampay ng nilabhan. Ano ang gagawin mo?

a. Matutulog ka na langb. Aaalis kac. Iaabot mo kay nana yang nilabhan2. Naglalaro kayo ng mga kaibigan mo. Nakita

mo na ginagawa ng tatay ang bakod ninyo. Ano ang gagawin mo?a. Tutulong sa tatayb. Magtatago para di mauutusanc. Di papansinin ang tatay

V. Kasunduan:

Page 21: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagtutulungan ng mga kasapi ng pamilya.

Puna_______bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuoang bilang na ______ang nagpakita ng _____na bahagdan ng pagkakatuto ng aralin.

Banghay Aralin sa MatematikaUnang MarkahanIkatlong Linggo(Unang Araw)

I. Mga layunin Naipapakita na kahit na anong bilang kapag isinama sa sero ay di madadagdagan.Nakapagbibigay ng addition combinations na ___+0Nagpapakita ng katapatan sa paggawa.

II. Paksa: Pagpapakita na Kahit na Anong Bilang Kapag Isinama sa 0 ay hindi Madagdagdagan. A. Aralin 1: B. Sanggunian: Gabay sa Pagtuturo pah. Pupils’ Activity Sheet pp. 28Lesson Guide in Elem Math I pah. 135-137 C. Kagamitan: larawan ng mga bagay D. Pangunang Konsepto at Kakayahan: Nahihinuhang konsepto : Pagpapakita na Kahit na Anong Bilang Kapag Isinama sa 0 ay hindi Madagdagdagan.Pagpapahalaga: Pagpapakita ng katapatan sa anumang gawain..

III. Pamaraan A. Panimulang Gawain: 1. Paghahanda: Paligsahan (Dalawahan) Plaskards DrillBawat tamang sagot , pahakbangin ang bata hanggang sa makarating sa finish line. Bigyan ng gantimpala ang batang mananalo. 2. Balik-aralPangkatang GawainLaro: Unahan sa pagbuo ng addition table

+ 0 1 2 3 4 501 32 334 65

3. Pagganyak: Ipakita ang 2 kahon. Pahulaan sa mga bata ang laman ng mga ito. B. Paglalahad: Ipakita gamit ang paglalarawan. (Visualization)Nanghuli ng isda sina Ana at Bea. Limang tilapia ang nahuli ni Bea. Walang kumagat sa pamingwit ni Ana kaya malungkot siya.

C. Pagsasagawa ng Gawain Ating igawa ng number combination ang mga bilang na nabanggit sa kwento.Ilan ang nahuling isda ni Bea?Ilan ang kay Ana?

D. Pagproseso sa Resulta ng Gawin 5 + 0 = 5Ilang lahat ang nahuli nilang isda?Bakit lima lang?Bakit hindi nadagdagan?Ano ang katumbas ng sero?

E. Pagpapapatibay ng Konsepto at Kasanayan Pangkatang Gawain:Pabilisan sa pagbibigay ng sagot.0+ 6 0+2 0+0 9+0 0+10

F. Paglalahat:Ano ang nagyayari sa bilang kung isasama sa sero?Bakit hindi ito nadadagdagan?

G. Paglalapat: Laro: Relay Game

IV. Pagtataya: Ibigay ang sagot.1. 1+02. 2+03. 3+04. 4+05. 5+0

V. Kasunduan: Isama ang sero sa;Add 0 to

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sagot

Puna: ____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ____ang nagpakita ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin

Page 22: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralin sa MatematikaUnang MarkahanIkatlong Linggo

(Pangalawang Araw)

I. Mga layunin Naipapakita na kahit na pagpalitin ang lugar ng dalawang addends o pinagsasamang bilang ay hindi magbabago ang sagot.Nakasusulat ng 2 addition sentenceNagpapakita ng kaayusan at kalinisan sa pagguhit ng mga set.

II. Paksa: Pagpapakita na Kahit na Pagpalitin ang Lugar ng Addends hindi Magbabago ang Sagot A. Aralin 1: B. Sanggunian: Gabay sa Pagtuturo pah. Pupils’ Activity Sheet pp. 28Lesson Guide in Elem Math I pah. 137-140 C. Kagamitan: larawan ng mga bagay D. Pangunang Konsepto at Kakayahan: Nahihinuhang konsepto : Pagpapakita na Kahit na Pagpalitin ang addends ay Hindi Magbabago ang Sagot.Pagpapahalaga: Pagpapakita ng katapatan sa anumang gawain..

III. Pamaraan A. Panimulang Gawain: 1. Paghahanda: Paligsahan (Dalawahan) Plaskards Drill sa Sum ng 11-18Bawat tamang sagot , pahakbangin ang bata hanggang sa makarating sa finish line. Bigyan ng gantimpala ang batang mananalo. 2. Balik-aral Laro: Matching GameMaghanda ng plaskard na katulad ng sa domino.At plaskard na bilang (addition sentence).Hayaang pagtambalin ng mga bata ang domino at addition sentence nang wasto.3. Pagganyak:Awit: One and One , Two B. Paglalahad:

Ipakita gamit ang paglalarawan. (Visualization)

Anong addition sentence ang maibibigay mo para sa set na ito? Anu-ano ang addends? Ano ang sagot? 2+ 4 = 6

Anu-ano ang addends?Ano ang sagot?May nadagdag ba?Nagbago ba ang sagot?C. Pagsasagawa ng Gawain Paguhitin ang mga bata ng 2 set na may katumbas na number story para sa bawat set.Ipakita na naiba ang pwesto ng addends.D. Pagproseso sa Resulta ng Gawin Ano ang natuklasan ninyo sa inyong gawa? May nabago ba sa inyong sagot?E. Pagpapapatibay ng Konsepto at Kasanayan Pangkatang Gawain:Pabilisan sa pagbibigay ng sagot.Pagpalitin ang pwesto ng addends at ibigay ang sagot. 3+5 = 5+3 = 6+4 = 4+6 =F. Paglalahat:Ano ang nangyayari sa sagot kapag ipinagpapalit ang lugar ng addends?G. Paglalapat: Iguhit sa isang domino card ang bilang ng iyong pamilya.Ang tatay at nanay sa unang hati at ang mga anak sa pangalawang hati. Lagyan ng addition story. Tapos pagpalitin ng lugar ang dalawang addends.

May nabago ba sa iyong sagot?IV. Pagtataya:

A. Kumpletuhin ang ang mga sumusunod na addition sentence.

1. 1+2 = 2+___=32. 3+2 = ___+3 = 53. 5+3 = 5+__=84. 7+2 = 2 +__=95. 5+8 =__+5 = 13B. Sumulat ng 2 addition sentence para sa mga

sumusunod na sets.

V. Kasunduan: Sumulat ng 5 addition sentence. Pagpalitin ang addends at lagyan ng tamang sagot.

Page 23: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Puna: ____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ____ang nagpakita ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin

Banghay Aralin sa MatematikaUnang MarkahanIkatlong Linggo(Ikatlong Araw)

I. Mga layunin Napagsasama ang tatlong isahang-digit na numero na may kabuuang bilang na 18 sa paraang pahiga.Naisusulat ang addends at natutuklasan ang “magic sums”.Nagpapakita ng kawastuan sa pagsasama ng mga bilang.II. Paksa: Pagsasama ng Tatlong isahang digit na bilang na may kabuuang bilang na 18 sa Pahigang Paraan. A. Aralin 1: B. Sanggunian: Gabay sa Pagtuturo pah. Pupils’ Activity Sheet pp. 28Lesson Guide in Elem Math I pah. 141-143 C. Kagamitan: larawan ng mga bagay D. Pangunang Konsepto at Kakayahan: Nahihinuhang konsepto : Pagsasama ng Tatlong isahang digit na bilang na may kabuuang bilang na 18 sa paraang Pahiga.Pagpapahalaga: Pagbibigay ng wasto at eksaktong sagot.III. Pamaraan A. Panimulang Gawain: 1. Paghahanda:Laro: Paikutin ang Roleta ng Bilang at ibigay ang tamang sagot. (Sums of 6-18) 2. Balik-aralGamit ang Show-Me-BoardPagbigayin ang mga bata ng angkop na addition sentence para sa Domino Card na ipapakita ng guro.

3. Paganyak:Nakapunta nab a kayo sa Zoo?Anu-anong mga hayop ang nakita ninyo doon?

B. Paglalahad:1. Gamit ang cut-outs ng mga hayop , ilahad ang aralin tungkol sa mga hayop na nakita ng mga bata sa kanilang pamamasyal.

Nagtungo sa zoo ang mga bata sa unang baiting.Nakakita sila ng 5 ibon, 4 na unggoy, at 3 lion.Ilang lahat ang mga hayop na nakita ng mga bata sa zoo?Pag-aralan natin ang pinakamabilis na paraan kung paano natin mapagsasama ang mga hayop sa zoo.Ipaskil ang cut-out ng mga hayop sa ilalim ipaskil ang bilang. 5 ibon 4 unggoy 3 lion 5 + 4 + 3 Ilan ang addends?Alin ang una nating pagsasamahin para makuha ang sagot? (2 addends muna)Ipakita: 5 + 4 = 9Ano ang susunod na hakbang?Isama ang sagot sa natitirang addend na 3. 9 + 3 = 12(Magbigay pa ng sapat na halimbawa hanggang makuha ng bata ang konsepto)C. Pagsasagawa ng GawainHanapin ang magic sum. 1 2 4 2 5 0 4 0 3

3 2 41 6 25 1 3D. Pagproseso sa Resulta ng GawinNakuha ninyo ba ang tamang sagot?Paano?E. Pagpapapatibay ng Konsepto at Kasanayan Paramihan ng isdang mabibingwit ang bawat pangkat.Sa hugis isda na cut-out. Magsulat ng 3 1-digit na bilang . Ipasagot ito sa mga bata nang pabilisan.Ang pangkat na maraming masasagot nang wasto ang panalo.F. Paglalahat:Paano natin pinagsasama ang tatlong isahang digit na mga bilang?Tandaan:Pagsamahin muna ang unang dalawang addends at isama ang sagot sa natitirang addend para makuha ang kabuuang bilang.G. Paglalapat:Pasagutin nang pangkatan sa pisara ang mga bata. (limahan)2+4+6 = 7+2+1= 9+0+6= 4+2+8=IV. Pagtataya: Pagsamahin:1. 2+8+6=2. 4+6+2=3. 5+5+8=4. 7+0+6=5. 7+1+3=

Page 24: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

V. Kasunduan: Kumpletuhin ang bilang sa kahon para ang sagot sa lahat ng kolum ay pareho.3 ? 41 6 2? 1 ?

Banghay Aralin sa MatematikaUnang MarkahanIkatlong Linggo

(Ika-apat na Araw)

I. Mga layunin Napagsasama ang tatlong isahang-digit na numero na may kabuuang bilang na 18 sa paraang patayo.Naisusulat ang addends at natutuklasan ang “magic sums”.Nagpapakita ng kawastuan sa pagsasama ng mga bilang.II. Paksa: Pagsasama ng Tatlong isahang digit na bilang na may kabuuang bilang na 18 sa Patayong Paraan. A. Aralin 1: B. Sanggunian: Gabay sa Pagtuturo pah. Pupils’ Activity Sheet pp. 28Lesson Guide in Elem Math I pah. 141-143 C. Kagamitan: larawan ng mga bagay D. Pangunang Konsepto at Kakayahan: Nahihinuhang konsepto : Pagsasama ng Tatlong isahang digit na bilang na may kabuuang bilang na 18 sa paraang Pahiga.Pagpapahalaga: Pagbibigay ng wasto at eksaktong sagot.III. Pamaraan A. Panimulang Gawain: 1. Paghahanda:Laro: Paikutin ang Roleta ng Bilang at ibigay ang tamang sagot. (Sums of 6-18) 2. Balik-aralGamit ang Show-Me-BoardPagbigayin ang mga bata ng angkop na addition sentence para sa Domino Card na ipapakita ng guro.

2. Pagganyak:Ano ang paboritong mong prutas?Bakit mahalaga ang pagkain ng prutas?Paano nakatutulong ang pag-inom ng katas ng prutas sa ating katawan?

B. Paglalahad:

1. Gamit ang cut-outs ng mga prutas , ilahad ang aralin tungkol sa mga prutas na binili ng nanay para sa kanyang mga anak.Galing sa palengke ang nanay. Halika, ating alamin ang mga pinamili niya. Wow! 5 na mangga, 2 papaya at 4 na atis. Paborito ko itong lahat. Ang sasarap.Pagsamasamahin natin ang mga prutas na binili ng nanay sa pahigang paraan. 5 + 2 + 4 = NIlan ang addends? Alin ang uunahin nating pagsamahin? Alin ang huli?Tumawag ng isang bata para ipakita ang pagsagot sa pisara.Narito ang isa pang paraan ng pagsasama ng tatlong isahang digit na mga bilang. Maari nating itayo ang mga bilang. Pahiga Patayo 5 + 2 + 4 = N 5 2 _+ 4___Paghambingin natin ang dalawang paraang ginamit.Sa patayong paraan, aling simbulo ang hindi na ginamit? (=) Ano ang ipinalit? (guhit)Sa patayong paraan ilang plus na simbulo ang ginamit? (isa na lang). Paano isinulat ang mga bilang?(isang hanay na tapat-tapat)Aling addends ang uunahing pagsamahin? Huli?Isulat nang patayo at pagsamahin ang mga bilang na sumusunod: 2+6+4 8+0+9 3+8+6 C. Pagproseso sa Resulta ng GawinNakuha ninyo ba ang tamang sagot?Paano?

F. Pagpapapatibay ng Konsepto at Kasanayan Pangkatang pasagutin ang mga bata sa pisara.(Bigyan-pansin kung nasusunod ng mga bata ang pagsama sa dalawang addends muna at saka ang natitira para makuha ang sagot.)D. Paglalahat:Paano natin pinagsasama ang tatlong isahang digit na mga bilang? Ano pa ang iba pang paraan ng pagsasama ng mga bilang?Tandaan:Pagsamahin muna ang unang dalawang addends at isama ang sagot sa natitirang addend para makuha ang kabuuang bilang.E. Paglalapat:Pangkatang Gawain:Bigyan ng 5 aytem ang bawat pangkat na kanilang sasagutin.Ang unang pangkat na maraming tamang sago tang siyang panalo.IV. Pagtataya: Pagsamahin:

Page 25: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

1. 7 2. 5 3. 6 4. 2 5. 7 4 4 2 9 7

+6 +3 +8 +0 +4V. Kasunduan: Isulat nang patayo at pagsamahain:4+5+7 9+5+4 5+2+2 8+0+7 5+8+5

Banghay Aralin sa MatematikaUnang MarkahanIkatlong Linggo

(Ikalimang Araw)

I. Mga layuninNaipakikita na ang pag-iiba ng pangkat ng tatlo

o higit pang addends ay nakatutulong para mas mapadali ang pagtutuos.

II. Paksa: Pagpapangkat ng Tatlo o Higit Pang Addends A. Aralin 1: B. Sanggunian: Gabay sa Pagtuturo pah. Pupils’ Activity Sheet pp. 28Lesson Guide in Elem Math I pah. 141-143 C. Kagamitan: larawan ng mga bagay D. Pangunang Konsepto at Kakayahan: Nahihinuhang konsepto :Naipakikita na ang pag-iiba ng pangkat ng tatlo o higit pang addends ay nakatutulong para mas mapadali ang pagtutuos. Pagpapahalaga: Pagbibigay ng wasto at eksaktong sagot.

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain: 1. Paghahanda:

Laro: Kangaroo Jump (Sums 6-18) 2. Balik-aralGamit ang Show-Me-BoardHayaang ipakita ng mga bata ang wastong sagot para sa mga kombinasyon ng mga bilang na may tatlong isahang addends.

3.Pagganyak: Awit: Sampung Batang Pilipino

B. Paglalahad: 1. Laro: Number Kids

Kabitan ng malalaking numero na 0-9 ang 9 na piling mga bata. Tatawagin ng guro ang 3 numero. Hihilera sila sa harap at tutuusin naman ng buong klase ang kabuuang bilang

na suot nila. Bigyan ng premyo ang makasasagot nang wasto.

2. Pagpoproseso ng Gawain:Ilan ang addends? Alin ang uunahin nating pagsamahin? Alin ang huli?Tumawag ng isang bata para ipakita ang pagsagot sa pisara. Hal. 5+3+6= 5+3+6 ( 5+3) + 6 5+ (3+6) 8 + 6 = 14 5+ 9 = 14Nagbago ba ang sagot nang ibahin ang pangkat ng addends?

C. Pagpapapatibay ng Konsepto at Kasanayan Pangkatang pasagutin ang mga bata sa pisara.(Bigyan-pansin kung nasusunod ng mga bata ang pagsama sa dalawang addends muna at saka ang natitira para makuha ang sagot.)

D. Paglalahat:Paano natin pinagsasama ang tatlong isahang

digit na mga bilang? Ano pa ang iba pang paraan ng pagsasama ng mga bilang? Paano mapapadali ang pagtutuos?

Tandaan:Maaring ibahin ang pangkat ng mga addends

para mapadali ang pagtutuos.

E. Paglalapat:Pangkatang Gawain:Bigyan ng 5 aytem ang bawat pangkat na

kanilang sasagutin.Ang unang pangkat na maraming tamang sagot

ang siyang panalo.

IV. Pagtataya: Pagsamahin:

1. 4+5+82. 6+4+23. 9+0=94. 4+7+85. 5+6+2

V. Kasunduan:Tuusin:8+(3+6) (4+5) + 3 (1+9)+(4+7)

Puna ____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ____ang nagpakita ng ___na bahagdan ng pagkatuto ng aralin

Page 26: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralinsa MUSICMusic

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo(Unang Araw)

Pinagsanib na aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao at Art

I. LayuninNakikilala ang mga nota.Naiguguhit ang nota sa staff nang wasto.

II. Paksa: Ang Nota

Batayan: Music Teaching Guide pah. 1-4 Music teacher’s Module pah. 1-2 Music Activity Sheet pp. 1-2 Kagamitan: larawan ng staff III. PamamaraanA. Panimulang Gawain1. Balik-aral:

Paano natin iginuguhit ang G-clef? F-clef?

B. Panlinang na Gawain1. Paglalahad:

Sa musika may mga simbulong iginuguhit o isinusulat sa loob ng staff.

Ipakita ang halimbawa ng mga nota.Ang mga nota ay may iba’t ibang anyo.

Whole noteHalf noteQuarter noteEighth note

2. Pagtalakay:Saan isinusulat ang mga nota?Ano ang ipinahihiwatig ng mga nota?Anu-ano ang mga uri ng nota?

C. Pangwakas na Gawain:

1. Paglalahat:Tandaan: Ang mga nota ay mga simbulo na

inilalagay sa staff at nagpapahiwatig ng tunog/tono.

2. Pagsasanay:Pagguhit ng mga nota base sa modelo.

IV. Pagtataya:Pagguhit ng mga nota sa staff base sa

halimbawa.

V. Kasunduan:Iguhit ang mga natutuhang uri ng mga nota sa

music notebook.

Puna

_____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ang nagpakita ng ___ na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 27: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralinsa MUSICMusic

Ikalawang MarkahanIkalawang Linggo(Ikalawang Araw)

Pinagsanib na aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao at Art

I. LayuninNatutukoy ang mga bahagi ng nota.

II. Paksa: Mga Bahagi ng Nota

Batayan: Music Teaching Guide pah. 1-4 Music teacher’s Module pah. 1-2 Music Activity Sheet pp. 1-2 Kagamitan: larawan ng staff III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral:

Anu-ano ang iba’t ibang uri ng nota?

B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad:

Ang nota ay may mga bahagi.Magpakita ng eighth note sa pisara.Lagyan ng label ang mga bahagi nito.

Hook, stem , head2. Pagtalakay:

Anu-ano ang mga bahagi ng isang nota?

C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat:Tandaan: Ang mga bahagi ng nota ay hook, stem at head.

2. Pagsasanay:Pagguhit ng nota sa hangin, sa desk, sa papel.

IV. Pagtataya:

Tukuyin ang mga bahagi ng nota.Ilagay ang pangalan ng bawat bahagi nito.

V. Kasunduan: Gumuhit ng eighth note sa notebook sa musika.

Puna

_____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ang nagpakita ng ___ na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 28: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralin saEDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo(Ikatlong Araw)

I. Layunin:Naisasagawa ang pagkilos sa sarili at

panlahatang lugar na gumagamit ng antas.

II. Paksa: Kakayahan sa Pangangasiwa ng Katawan Aralin: Mga Kilos na Gumagamit ng AntasSanggunian: Gabay na Kurikulum sa K-12 sa Edukasyon sa Pagpapalakas ng katawan sa baitang IPupils’ Acitivity Sheet in Grade I pah. 20Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan I pp. 31-36Kagamitan: larawan na nagpapakita ng mga kilos ng bahagi ng katawan sa panlahatang lugar.Integrasyon, Sining, Matematika at Musika

III. amamaraan:A. Panimulang Gawain:1. Balik-aral:

Muling isagawa ang mga kilos na sabay ang magkabilang bahagi ng katawan.

2. PagganyakAwit: Tayo’y Sumakay sa Kabayo(Bigyan ng angkop na galaw o kilos)

B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak:

Alam mo nab a ang pagkilos sa sarili? Alam mo na ba ang pagkilos sa panlahatang lugar na gumagamit ng antas?

Paano ang pagkilos na iyon?Naikikilos natin ang mga bahagi ng ating

katawan. Naikikilos natin ang ating sarili. Nakakakilos tayo sa panlahatang lugar.

Ano ba ang panlahatang lugar?Mahirap ba itong gawin? Alamin natin.

2. Gawain: (Imumustra ng guro sa harap) Mga Kilos sa Sarili at Panlahatang Lugar na may Antas1. Pagdya-jogging

2. Lakad patingkayad sa mataas na lugar3. Lakad patiyad sa mataas na lugar4. Karaniwang lakad sa katamtamang lugar5. Lakad patakbo sa mataas na lugar6. Lakad patingkayad sa mababang lugar

3. Paglalahat:Ano ang mabuting naidudulot ng ganitong uri ng pag-eehersisyo sa ating katawan?

Tandaan:Ang pagkilos sa sarili at sa panlahatang lugar na

may antas ay mabuting ehersisyo. Ang ehersisyong ito ay mahalaga. Pinalalakas at pinasisigla ang ating katawan ng ganitong uri ng ehersisyo.

4. Pagsasanay Pangkatang Pagpapakitang Kilos

IV. Pagtataya Ipagawa nang pangkatan:

1. Pagdya-jogging2. Lakad patingkayad sa mataas na lugar3. Lakad patiyad sa mataas na lugar4. Karaniwang lakad sa katamtamang lugar5. Lakad patakbo sa mataas na lugar6. Lakad patingkayad sa mababang lugar

V. Kasunduan Pag-aralan ang iba’t ibang kilos na natutuhan sa bahay.

Puna

_____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ang nagpakita ng ___ na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 29: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralin saARTPinagsanib na Aralin sa art at Edukasyon sa

PagpapakataoIkalawang Markahan

Ikatlong Linggo(Ika-apat na Araw)

I. Layunin:Natutukoy ang mga pangunahin at pangalawang kulay.

II. Paksang Aralin: Panimulang Aralin sa Kulay: Pangunahing Kulay A. Talasalitaan Primary Colors: Red , blue, Yellow Secondary Colors; green. Violet, orange B. Elemento at PrinsipyoShape, line C. KagamitanCrayons at least 6 colors, cartolina D. Sanggunian: K-12 Art Teacher’s Guide pp. 29-30 Pupils; Activity Sheet pp. 14-15

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain:1. Pagganyak Pagbuo ng puzzle ( Bahaghari) Anu-anong mga kulay ang nakikita sa rainbow?2. Awit: Red and Yellow

B. Panlinang na Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga pagunahing kulay?

Pagbigayin ang mga bata ng mga bagay sa paligid na may mga kulay na dilaw, pula at asul.

Paano naman nabubuo ang mga panagalawang kulay?

C. Pagpoproseso ng Gawa: 1. Paano nakabubuo ng berdeng kulay?

Lila o ube? Orange o dalandan?

2. Ilarawan ang kulay na nabuo ninyo.

IV. Pagtataya: Tingnan ang bagay. Isulat ang A kung ito ay may pangunahing kulay at B kung ito ay may pangalawang kulay.

1. Asul na lobo__________2. Lila na bag____________3. Pulang rosas___________4. Berdeng medyas _______5. Dilaw na ipit___________

V. Kasunduan: Gumuhit ng mga bagay na may pangunahing kulay at pangalawang kulay sa isang putting papel.

Puna

_____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ang nagpakita ng ___ na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.

Page 30: 1filedownload.com · Web viewEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pinagsanib na Aralin sa EsP at Art Ikalawang Markahan Ikatlong Linggo (Unang Araw) I.Layunin: Naipakikita ang pagmamahal sa

Banghay Aralin sa HEALTHPinagsanib na aralin sa Science at Art

Ikalawang MarkahanIkatlong Linggo

(Ika-limang Araw)

I. Layunin:- Nasasabi kung kailan dapat hugasan ang

mga paa.- Naisasagawa ang paghuhugas ng mga paa- Kung marumi

II. Paksang Aralin: Paghuhugas ng Kamay A. Malinis na Paa B. Kagamitan: tubig at sabon, bimpo C. Sanggunian: k-12 Health Curriculum Guide page 17 Modyul 1, Aralin 1 pah 28 Pupils’ Activity Sheet pp. 15-16

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Balik-aralKailan mo dapat hugasan ang iyong mga

kamay?2. Pagganyak:

Awit: Ituro ang Paa

B. Panlinang na Gawain 1. Ilahad:

Ipakita ang larawan ng isang bata na nakalusong sa baha.

Tingnan si Biboy. Naglalaro siya sa baha. Ang dumi-dumi niya.

Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos maglaro?

Dapat bang maglaro si Biboy sa tubig-baha? Bakit?

2. Pagtalakay:Talakayin ang kahalagahan ng paghuhugas ng

paa.Kapag naghuhugas ng ating mga paa tayo ay

gumagamit ng tubig at sabon.

1. PaglalahatTandaan: Maghugas ng mga paa kapag ito

ay marumi.

2. Pagsasanay: Maghilamos ka na Sana

IV. Pagtataya:Pangkatang Pagpapakitang Kilos ng wastong

paghuhugas ng paa.

V. Kasunduan: Ugaliing maghugas ng paa kapag marumi ang

mga ito.Bakatin ang mga paa sa puting papel.Isulat sa ilalim ng guhit.Huhugasan ko ang aking mga paa kapag

marumi.

Puna

_____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang bilang na ___ang nagpakita ng ___ na bahagdan ng pagkatuto ng aralin.