34
Academia de Ştiinţe a Moldovei în presa locală şi social media Ştiinţă. Generalităţi. AŞM Februarie 1. Dabija, Nicolae. Monumentul Limbii Române : [Academia de Ştiinţe a Moldovei, prin vocea actualului ei preşedinte, Gheorghe Duca, a lansat ideea înălţării la Chişinău a unui Monument al Limbii Române] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2014. – 15 febr. – P. 1. Martie 2. Josu, Nina. Un nou laureat al premiului Parfenie Guţu – profesorul Constantin Şchiopu / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2014. – 15 mart. – P. 7. Asambleea AŞM. Alegeri. Adunări Ianuarie 3. Anunţul cu privire la organizarea alegerilor preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : [în conformitate cu Hotărârea „Cu privire la organizarea alegerilor preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova”, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică anunţă concursul privind alegerea preşedintelui AŞM] // Lit. şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 3. 4. Дарие, Борис. Комиссия по выборам президента Академии наук обратилась в парламент / Борис Дар ие // Панорама. – 2014. – 31 янв. – C. 7. Aprilie

biblioteca.md · Web viewEdiȚia de față ”Sport – mică enciclopedie” este prima cercetare științifico – enciclopedică din domeniul sportului realizată de autorii Nicolai

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presa locală şi social media

Ştiinţă. Generalităţi. AŞM

Februarie

1. Dabija, Nicolae. Monumentul Limbii Române : [Academia de Ştiinţe a Moldovei, prin vocea actualului ei preşedinte, Gheorghe Duca, a lansat ideea înălţării la Chişinău a unui Monument al Limbii Române] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2014. – 15 febr. – P. 1.

Martie

2. Josu, Nina. Un nou laureat al premiului Parfenie Guţu – profesorul Constantin Şchiopu / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2014. – 15 mart. – P. 7.

Asambleea AŞM. Alegeri. Adunări

Ianuarie

3. Anunţul cu privire la organizarea alegerilor preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : [în conformitate cu Hotărârea „Cu privire la organizarea alegerilor preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova”, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică anunţă concursul privind alegerea preşedintelui AŞM] // Lit. şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 3.

4. Дарие, Борис. Комиссия по выборам президента Академии наук обратилась в парламент / Борис Дарие // Панорама. – 2014. – 31 янв. – C. 7.

Aprilie

5. Gheorghe Duca rămâne în fruntea AŞM : [acad. Gheorghe Duca a fost reales în funcţia de preşedinte al AŞM, în cadrul sesiunii Asambleei AŞM, cu votul a 100 de membri ai Asambleei din 151 cu drept de vot] // Vocea poporului. – 2014. – 25 apr. – P. 13.

6. Tofan, Eugenia. Academicianul Gheorghe Duca a fost reales în funcţia de preşedinte al AŞM : [la 17 apr. 2014, în cadrul sesiunii Adunării Generale a AŞM] / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 3.

Instituţii, secţii şi asociaţii ştiinţifice

Ianuarie

7. Vlasenco, Alexandru. Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei – o instituţie preuniversitară pentru copiii dotaţi / Alexandru Vlasenco // Curierul de Hînceşti. – 2014. – 3 ian. – P. 5.

Mai

8. Ciucium, Ion. Excelenţa începe aici [Liceum. Despre elevii, corpul didactic al Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cât şi despre succesele şi performanţele obţinute pe parcursul evoluţiei sale ca instituţie] / Ion Ciucium // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P. 4.

Congrese. Conferinţe. Simpozioane. Seminare. Mese rotunde

Ianuarie

9. Conferinţă ştiinţifică : [la 24 ian., în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se va desfăşura conferinţa ştiinţifică dedicată împlinirii a 155 de ani de la Unirea Principatelor cu tema: „Unirea Principatelor Române în anul 1859 şi destinul Basarabiei”] // Lit. şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 8.

Martie

10. Tofan, Eugenia. Prima Conferinţă Ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor – UniverScience / Eugenia Tofan : [la 10 mar. 2014, cu titlul „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, organizată sub egida Universităţii AŞM.]// Lit. şi arta. – 2014. – 13 mart. – P. 3.

Aprilie

11. Coguteac, Alexandru. Comemorarea a 200 de ani de la naşterea lui Taras Şevcenko / Alexandru Coguleac // Lit. şi arta. – 2014. – 13 apr. – P. 4.

Programe. Proiecte

Februarie

12. Dabija, Nicolae. De la podul de flori la podul de spirit : [discurs rostit în cadrul Forumului moldo-român „Promovarea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei”, care s-a desfăşurat la Academia de Ştiinţe a Moldovei, 21 febr. 2014 ] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 1.

13. Tofan, Eugenia. Forumul moldo-român „Promovarea participării la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei” : [şi-a ţinut lucrările la 21 febr. 2014, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, cu Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Academia Română] / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 3.

Iunie

14. Apariție editorială la Academia de Științe a Moldovei [Recent la AȘM și Institutul de Studii Enciclopedice a tipărit prima carte din colecția ”Mica Enciclopedie” a ramurilor economiei naționale din RM. EdiȚia de față ”Sport – mică enciclopedie” este prima cercetare științifico – enciclopedică din domeniul sportului realizată de autorii Nicolai Ambrosi și Pavel Brădescu] // Evenimentul Zilei. – 2014. – 11 iun. – P. 7.

Concursuri. Laureaţi. Premianţi. Distincţii

(Vezi: Personalia)

Ianuarie

15. Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru anul 2013 : [în conformitate cu Hotărârea CSŞDT nr. 317 din 30 dec. 2013, Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru decernarea Premiilor AŞM pentru anul 2013, deschis pentru participarea savanţilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care activează pe teritoriul Rep. Moldova] // Lit. şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 3.

16. Concursul pentru decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede”pentru anul 2013 : [în conformitate cu Hotărârea CSŞDT nr. 2 din 14 ian. 2014, Academia de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul pentru decernarea Premiului „Pârghia lui Arhimede” pentru anul 2013. Concursul este deschis pentru participarea jurnaliştilor care activează pe teritoriul Rep. Moldova şi întrunesc condiţiile stipulate în Regulament] // Lit. şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 3.

17. Concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe pentru anul 2013 : [în conformitate cu Hotărârea CSŞDT nr. 317 din 30 dec. 2013, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova anunţă concursul pentru decernarea Premiilor AŞM pentru anul 2013, deschis pentru participarea savanţilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care activează pe teritoriul Rep. Moldova] // Făclia. – 2014. – 10 ian. – P. 8.

18. Colecţionarul Petru Costin, în Cartea Recordurilor Guinness : [propus spre înregistrare la Guinness World Records de către acad. Gh. Duca, Preşedintele AŞM] // Vocea Poporului. – 2014. – 17 ian. – P. 8 : fot.

19. Tofan, Eugenia. Savanţii moldoveni apreciaţi la Londra pentru o elaborare remarcabilă în domeniul nanotehnologiilor / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 1 : fot.

20. Tofan, Eugenia. Colecţionarul Petru Costin şi Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, în Cartea Recordurilor Guinness / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 8 : fot.

21. Чегалевская, Любовь. Молдаване подковали удачу : [коллекционер Петр Костин внесен в Книгу рекордов Гиннесса за создании карты Молдовы из старинных монет] / Любовь Чегалевская // Панорама. – 2014. – 31 янв. – C. 32.

Aprilie

22. Romanciuc, Marina. Tânărul doctor habilitat Viorel Bostan – Savantul anului 2013 : [pe 27 mar. 2014, în cadrul celei de-a 17-a Sesiuni a Adunării Generale a AŞM, comunitatea ştiinţifică din RM a făcut bilanţul rezultatelor ştiinţifice şi inovaţionale şi a desemnat Savantul anului 2013 – proaspătul doctor habilitat dl Viorel Bostan, profesor la Catedra de matematică a UTM, pentru ciclul de lucrări privind soluţiile tehnice utilizate în cadrul proiectării şi fabricării sistemelor de conversie a energiilor regenerabile] / Marina Romanciuc // Făclia. – 2014. – 11 apr. – P. 4.

23. Tânărul doctor habilitat Viorel Bostan – Savantul anului 2013 : [pe 27 mar. 2014, în cadrul celei de-a 17-a Sesiuni a Asambleei AŞM, comunitatea ştiinţifică din RM a făcut bilanţul rezultatelor ştiinţifice şi inovaţionale şi a desemnat Savantul anului 2013 – proaspătul doctor habilitat dl Viorel Bostan, profesor la Catedra de matematică a UTM, pentru ciclul de lucrări privind soluţiile tehnice utilizate în cadrul proiectării şi fabricării sistemelor de conversie a energiilor regenerabile] // Mesager Universitar UTM. – 2014. – apr. – P. 3.

Colaborare internaţională

Ianuarie

24. Tofan, Eugenia. Colaborare în ascensiune între Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Consiliul pentru Cercetări Ştiinţifice şi Tehnologice din Turcia / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 8: fot.

Februarie

25. Tofan, Eugenia. Cercetătorii germani şi moldoveni – punte între istorie şi prezent / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 8.

26. Tofan, Eugenia. Vicepreşedintele Academiei Naţionale de Ştiinţe a Georgiei, în vizită la AŞM / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 8.

Colaborare naţională

Ianuarie

27. Un acord de cooperare academică INCE – UP [Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea Populară au semnat un acord de colaborare, punând astfel bazele unei cooperări ştiinţifice între cele două unităţi] // Flux. – 2014. – 24 ian. – P. 1.

Expoziţii. Saloane internaţionale. Lansări şi prezentări de carte. Recenzii

Рersonalia

Ababii Ion

Ianuarie

28. Tofan, Eugenia. Înaltă apreciere academică / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 8 : fot.

Februarie

29. Ghidirim, Gheorghe. Academicianul Ion Ababii la venerabila vârstă de 70 de ani / Gheorghe Ghidirim // Lit. şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 2 : fot.

30. Tofan, Eugenia. Mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 70-a a acad. Ion Ababii / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 7 : fot.

Arîcu Aculina

Iunie

31. Lupașcu, Tudor. Femeia care știe să înnobileze moleculele [dr. habilitat în chimie, vicedirector ştiinţific al Institutului de Chimie al AŞM] / Tudor Lupașcu // Lit. și arta. – 2014. – 5 iun. – P. 3.

Băieşu Nicolae

32. Butnaru, Tatiana. Sărbătorile reînvierii şi integrităţii de neam [Folclorist, doctor habilitat în filologie] / Tatiana Butnaru // Lit. şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 6 : fot.

Bostan Ion

33. Dulghieru, Valeriu. Ion Bostan – omul care a schimbat sensul ştiinţei : [acad. Ion Bostan a fost nominalizat drept Omul de Ştiinţă al Anului în urma concursului „10 pentru Moldova” iniţiat de postul de televiziune Publika TV] / Valeriu Dulghieru // Lit. şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 7 : fot.

Bostan Viorel

34. Romanciuc, Marina. Tânărul doctor habilitat Viorel Bostan – Savantul anului 2013 : [pe 27 mar. 2014, în cadrul celei de-a 17-a Sesiuni a Adunării Generale a AŞM, comunitatea ştiinţifică din RM a făcut bilanţul rezultatelor ştiinţifice şi inovaţionale şi a desemnat Savantul anului 2013 – proaspătul doctor habilitat dl Viorel Bostan, profesor la Catedra de matematică a UTM, pentru ciclul de lucrări privind soluţiile tehnice utilizate în cadrul proiectării şi fabricării sistemelor de conversie a energiilor regenerabile] / Marina Romanciuc // Făclia. – 2014. – 11 apr. – P. 4.

35. Tânărul doctor habilitat Viorel Bostan – Savantul anului 2013 : [pe 27 mar. 2014, în cadrul celei de-a 17-a Sesiuni a Asambleei AŞM, comunitatea ştiinţifică din RM a făcut bilanţul rezultatelor ştiinţifice şi inovaţionale şi a desemnat Savantul anului 2013 – proaspătul doctor habilitat dl Viorel Bostan, profesor la Catedra de matematică a UTM, pentru ciclul de lucrări privind soluţiile tehnice utilizate în cadrul proiectării şi fabricării sistemelor de conversie a energiilor regenerabile] // Mesager Universitar UTM. – 2014. – apr. – P. 3.

Canţer Valeriu

36. Canţer, Valeriu. Academia de Ştiinţe va deveni un forum al spiritualităţii : [interviu cu acad. Valeriu Canţer, candidat la alegerile pentru funcţia de preşedinte al AŞM] / interviu realizat de Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 6 : fot.

Cimpoi Mihai

Ianuarie

37. Cimpoi, Mihai. Mihai Cimpoi: „Mi-ar plăcea să mă fi născut în secolul lui Eminescu, ca să fiu contemporat cu el” [interviu cu acad. Mihai Cimpoi] / consemnare : Felicia Nichita-Toma // Lit. şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 3: fot.

38. Дашевский, Олег. Академик Михай Чимпой спел для Олеси Гырля / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 янв. – С. 4.

Februarie

39. Cuzuioc, Ion. Academia Mihai Cimpoi / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 6 : fot.

Ciobanu Anatol

Mai

40. Buga, Ion. Distinsul lingvist Anatol Ciobanu – la 80 de ani : [membru corespondent al AŞM] / Ion Buga // Lit. şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 7 : fot.

41. Butuc, Petru. Promotor al unei şcoli lingvistice de mare prestigiu : [Anatol Ciobanu, membru corespondent al AŞM] / Petru Butuc // Lit. şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 7 : fot.

42. Ciubucciu, Vlad. Likbez pentru Mancurţi. Consacrat octogenarului prof. Anatol Ciobanu, născut în luna mai : [membru corespondent al AŞM] / Vlad Ciubucciu // Lit. şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 7.

43. Codreanca, Lidia. Cea mai preţioasă medalie [Anatol Ciobanu membru corespondent al AŞM – 80 de ani] / Lidia Codreanca // Natura. – 2014. – mai. – P. 9.

44. Codreanca, Lidia. Lingvistul şi vioara cuvintelor : [despre Anatol Ciobanu, membru corespondent al AŞM] / Lidia Codreanca // Lit. şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 7 : fot.

45. Gherasim, Rodica. La Mulţi Ani, dle Profesor Anatol Ciobanu : [membru corespondent al AŞM] / Rodica Gherasim // Lit. şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 7 : fot.

46. Jitaru, Valentin. Eternă, substanţa inteligenţei [Ad multos annos, professor Anatol Ciobanu] / Valentin Jitaru // Lit. şi arta. – 2014. – 16 mai. – P. 5 : fot.

47. Melniciuc, Ion. Un filolog total : [schiţă de portret, despre Anatol Ciobanu, membru corespondent al AŞM] / Ion Melniciuc // Lit. şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 1 : fot.

48. Moraru, Anton. Concepte istorico – metodologice în opera savantului cuvintelor : [Anatol Ciobanu, membru corespondent al AŞM] / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 7 : fot.

49. Morăraş, Mihai. Însetoşatul fântânar : [despre Anatol Ciobanu, membru corespondent al AŞM] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 7 : fot.

50. Reabţov, Gheorghe. Cărturar de primă strălucire : [mesaj de apreciere la aniversarea lingvistului Anatol Ciobanu] / Gheorghe Reabţov // Lit. şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 7 : fot.

51. Tolocenco, Petru. Omagiu domnului Profesor A. Ciobanu cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la naştere : [la aniversarea profesorului Anatol Ciobanu, membru corespondent al AŞM] / Petru Tolocenco // Lit. şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 7 : fot.

Cosniceanu Maria

Februarie

52. Ciobanu, Raisa. Un veritabil model de prieten sincer şi devotat : [despre doctorul în filologie Maria Cosniceanu ]/ Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 2 : fot.

Cucereanu Radion

Martie

53. Dulghieru, Valeriu. Radion Cucereanu la 87 de ani : cu durere în suflet despre martiriul transnistrean / Valeriu Dulghieru // Lit. şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 7 : fot.

Culiuc Leonid

Aprilie

54. Simaşchevici, A. Leonid Culiuc – savant de notorietate internaţională : [despre succesele şi reuşitele membrului titular al AŞM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, director al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM] / A. Simaşchevici // Lit. şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 7 : fot.

Dabija, Nicolae

Aprilie

55. Marinescu, Constantin. Acad. Nicolae Dabija, Homo religiosus : [despre cartea sa Drumul spre biserică. Rânduri şi gânduri creştine] / Constantin Marinescu // Lit. şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 5: fot.

Doga Eugen

Februarie

56. Dabija, Nicolae. Liturghii muzicale : [Eugen Doga la inaugurarea Salonului Muzical] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 1 : fot.

Aprilie

57. Compozitorul Eugen Doga îşi apără muzica de dodoni : [după ce socialistul Igor Dodon a folosit prin înşelăciune o lucrare a cunoscutului compositor Eugen Doga „Codrii mei frumoşi”, pentru o campanie naţională de promovare a partidului, compozitorul a venit acasă, de la Moscova, să-şi apere muzica] // Evenimentul Zilei. – 2014. – 17 apr. – P. 6.

Iunie

58. Botnaru, Valeria. Maestrul Eugen Doga, în concert la Iaşi. / Valeria Botnaru // Flux. – 2014. – 27 iun. – P.16: fot.

Dolgan Mihail

Februarie

59. Bahnaru, Vasile. Mihail Dolgan la 75 de ani / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 4 : fot.

60. Fonari, Victoria. Activitatea criticului literar Mihail Dolgan – metodologia cercetării sub semnul metaforei / Victoria Fonari // Lit. şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 4 : fot.

61. Grosu, Lidia. Mihail Dolgan: FLOAREA GÂNDURILOR sau sentenţia zigzagului unui destin / Lidia Grosu // Lit. şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 4 : fot.

62. Morăraş, Mihai. Călăuzit de propria-i lumină / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 4 : fot.

Mai

63. Dolgan, Liliana. „Bunătatea este marele meu viciu” : [în amintirea tatălui Mihail Dolgan, academician, doctor în filologie] / Liliana Dolgan // Lit. şi arta. – 2014. – 1 mai. – P.5.

Druţă Ion

Ianuarie

64. Bradu, Ion. Felicitare de Crăciun pentru Ion Druţă / Ion Bradu // Lit. şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 1.

65. Ion Druţă susţinut şi din Italia : [Xenia Lozinschi, o învăţătoare din regiunea codrilor, ajunsă la muncă în Italia, care vrea să participe şi ea la această epopee, a adunat de la 14 emigranţi mijloace băneşti, în total 200 de euro, şi i-a depus pe contul „Fântâna Profesorului”, în ajun de An Nou, 2014] // Făclia. – 2014. – 11 ian. – P. 1.

66. Luminoasă stea pe malul Nistrului, steaua lui Ion Druţă // Făclia. – 2014. – 18 ian. – P. 5.

67. Rusu, Tudor. Neobositul Ion Druţă, cu muza mereu la braţ / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 13.

Duca Gheorghe

Februarie

68. Academicianul Gh. Duca – Omul anului 2013 // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 11: fot.

69. Forumul Moldo-româm „Promovarea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei” : [cuvânt de deschidere al acad. Gheorghe Duca] // Lit. şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 3 : fot.

70. Gheorghe Duca. Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [Omul săptămînii] // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 4.

71. Tofan, Eugenia. Academicianul Gheorghe Duca a fost desemnat de Revista VIP – magazin „Omul anului 2013” / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 2 : fot.

Martie

72. Petrencu, Ion. Academicianul Gheorghe Duca : [despre competenţa ştiinţifică, profesionalismul, prestigiul şi credibilitatea de care se bucură acad. Gheorghe Duca, care i-au atras încă din tinereţe respectul şi poziţionarea unei funcţii de conducere] / Ion Petrencu // Lit. şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 3.

73. Volontir, Valerie. ”În postul de preşedinte al AŞM m-am simţit cel mai bine, deşi a fost cel mai greu” : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, fost preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în chimie, Om Emerit, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, Cavaler al Ordinului Republicii] / interviu realizat de Valerie Volontir // Făclia. – 2014. – 28 mar. – P. 7.

Aprilie

74. Academicianul Gheorghe Duca: De ce avem nevoie de Academia de Ştiinţe? : [acad. Gheorghe Duca ne vorbeşte despre calităţile şi aptitudinile necesare unui preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] // Lit. şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 8.

75. Gheorghe Duca rămâne în fruntea AŞM : [acad. Gheorghe Duca a fost reales în funcţia de preşedinte al AŞM, în cadrul sesiunii Asambleei AŞM, cu votul a 100 de membri ai Asambleei din 151 cu drept de vot] // Vocea poporului. – 2014. – 25 apr. – P. 13.

76. Lupaşcu, Tudor. Rostul clipei în accepţia academicianului Gheorghe Duca / Tudor Lupaşcu // Lit. şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 8.

77. Rusu, Tudor. Cercetarea europeană la noi acasă : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, despre alegerile noului preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / interviu realizat de Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 11 apr. – P. 6.

78. Tofan, Eugenia. Academicianul Gheorghe Duca a fost reales în funcţia de preşedinte al AŞM : [la 17 aprilie, în cadrul sesiunii Adunării Generale a AŞM] / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 3.

Furdui Teodor

Februarie

79. Tofan, Eugenia. Academicianul Teodor Furdui – Doctor Honoris Causa al Univ. de Educaţie fizică şi sport / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 1: fot.

Gherman Diomid

Aprilie

80. Canţer, Valeriu. Ninsoare în april cu flori de adio : [academician, savant notoriu, fondator al şcolii naţionale de vertebroneurologie] / Valeriu Canţer // Lit. şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 6 : fot.

81. Fondatorul vertebroneurologiei autohtone // Lit. şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 7: fot.

82. Moşin, Octavian. Academicianul Diomid Gherman – fiul dascălului din Bocşa : [academician, savant notoriu, fondator al şcolii naţionale de vertebroneurologie] / Octavian Moşin // Lit. şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 6: fot.

Ghidirim Gheorghe

Aprilie

83. Bunescu, Vasile. Inima ce seamănă lumină : [despre distinsul academician Gheorghe Ghidirim] / Vasile Bunescu // Lit. şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 2.

84. Caliniuc, Ioan. Gheorghe Ghidirim – inginerul sufletelor omeneşti / Ioan Caliniuc // Lit. şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 2 : fot.

85. Dulghieru, Valeriu. Un om cu inimă şi mâini de aur : [despre distinsul academician Gheorghe Ghidirim] / Valeriu Dulghieru // Lit. şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 3.

Mai

86. Bivol, Grigore. Ministru, academician, decan şi clinician iscusit : [despre activitatea acad. Gheorghe Ghidirim, fost ministru al sănătăţii, clinician iscusit] / Grigore Bivol // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 mai. – P. 18.

87. Butnaru, Valentina. Lecţia Ghidirim : [miercuri, în Sala Senatului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” a avut loc lansarea volumului omagial “Un destin împlinit”, consacrată aniversării a 75-a a academicianului Gheorghe Ghidirim, doctor habilitat în medicină, professor universitar] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 mai. – P. 18.

88. Tofan, Eugenia. Acad. Gheorghe Ghidirim – la o frumoasă aniversare / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 3 : fot.

Gladun Eugen

Iunie

89. Eugen Gladun (27.04.1936–31.05.2014) [In Memoriam. Membrul corespondent al AŞM, doctor în medicină ] // Lit. şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 8 : fot.

Grama Steliana

Februarie

90. Palladi, Tudor. Viaţa ca o legendă sau enigma luminii steliene / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr – P. 5 : fot.

Grebenicov Eugeniu

Ianuarie

91. Bostan, Ion. S-a stins Eugen Grebenicov / Ion Bostan // Lit. şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 2 : fot.

92. Reabţov, Gheorghe. Balada stelară a lui Eugen Grebenicov / Gheorghe Reabţov // UTMesager universitar. – 2014. – ian. – P. 5.

93. Revenit acasă, dar cu sufletul în Ceruri // Făclia. – 2014. – 18 ian. – P. 7.

94. Rotaru, Tatiana. Eugeniu Grebenicov revine acasă pentru totdeauna [In memoriam] / Tatiana Rotaru // Săptămâna. – 2014. – 17 ian. – P. 9 : fot.

Februarie

95. Bostan, Ion. A mai căzut o stea: astrul Grebenicov / Ion Bostan, Cartofeanu Vasile, Dulghieru Valeriu // Curtea de la Argeş. – 2014. – febr. – P. 15.

96. Dulghieru, Valeriu. A mai căzut o stea – astrul Grebenicov / Valeriu Dulghieru // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr. – P. 2.

97. Eugeniu Grebenicov (20.01.1932 – 29.12.2013) // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr – P. 2.

98. Holban, Ion. Un om – legendă / Ion Holban // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr – P. 2.

99. Păsat, Dumitru. Eugeniu Grebenicov în veşnicia gliei strămoşeşti / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr. – P. 2.

100. Popa D. Ştefan. A plecat la stele / Ştefan D. Popa // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr. – P. 2.

101. Reabţov, Gheorghe. Chemarea stelelor / Gheorghe Reabţov // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr. – P. 2.

102. Rotaru, Tatiana. Acasă...pentru totdeauna [In memoriam] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr. – P. 2.

Matcovschi Dumitru

Ianuarie

103. 2014 – Anul lui Dumitru Matcovschi : [in memoriam] // Adevărul de Ştefan Vodă. – ian. – P. 2.

104. Anul 2014 a fost declarat anul Dumitru Matcovschi // Plaiul Orheian. – 2014. – 10 ian. – P. 2.

Februarie

105. Iurie Leancă la inaugurarea Anului Dumitru Matcovschi: Poetul şi-a dorit mereu o ţară cu suflet viu şi tânăr, cu oameni implicaţi şi cu atitudine // Dreptul. – 2014. – 14 febr. – P.1: fot.

106. Inaugurarea „Anului Dumitru Matcovschi” // Ziarul Naţional. – 2014. – 7 febr. – P. 19 : fot.

107. I. N. Pe 8 februarie va fi inaugurat Anul Dumitru Matcovschi / N. I. // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 febr. – P. 7.

108. Palladi, Tudor. Un poet modelator al spiritului / Tudor Palladi // Funcţionarul public. – 2014. – febr. – P. 9.

109. „Pomul vieţii” va inaugura „Anul Dumitru Matcovschi” // Ziarul de gardă. – 2014. – 6 febr. – P. 24.

Martie

110. „Dumitru Matcovschi, om al cetăţii de cuvinte” // Univers Pedagogic Pro. – 2014. – 27 mart. – P. 1.

Aprilie

111. Tamazlâcaru, Elena. Dumitru Matcovschi, poet şi om de cultură / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 4.

Mai

112. Dumitru Matcovschi – lumina demnităţii naţionale [Seară de poezie şi muzică cu genericul „Dumitru Matcovschi – lacrima de dor a Basarabiei” (In memoriam), desfăşurată în incinta Bibliotecii Publice Drochia, în cadrul şedinţei cenaclului literar „Steaua de vineri”] // Glia drochiană. – 2014. – 7 mai. – P.3.

113. Dumitru Matcovschi – personalitate notorie a literaturii şi culturii româneşti [Simpozion literar-artistic organizat în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei] // Univers Pedagogic Pro. – 2014. – 22 mai. – P. 1.

114. Nechit, Irina. Înviere, prin poezie, împreună cu Dumitru Matcovschi : [teatrul Studio Geneza Art a lansat în preajma Învierii premiera spectacolului „Acasă” de Dumitru Matcovschi, în regia Ludmilei Burlaca] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 mai. – P. 11.

115. Ungureanu, Larisa. “Acasă” de Dumitru Matcovschi : [teatrul Studio Geneza Art a lansat în preajma Învierii premiera spectacolului „Acasă” de Dumitru Matcovschi, în regia Ludmilei Burlaca] / Larisa Ungureanu // Lit. şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 8 : fot.

Iunie

116. Ciocanu, Ion. Romanele lui Dumitru Matcovschi / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2014. – 2 iun. – P. 3.

117. Iachim, Ion. Dumitru Matcovschi sărbătorit la Săseni / Ion Iachim // Univers Pedagogic. – 2014. – 5 iun. – P. 5.

Melnic Boris

Mai

118. Rotaru, Tatiana. Academicianul Boris Melnic a revenit acasă în granit : [la doi ani de la trecerea în eternitate, academicianul Boris Melnic, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, ex-prorector şi ex-rector al USM, a revenit în casa sa de pe strada Serghei Lazo, nr. 26, într-o placă comemorativă de granit, executată de sculptorul Valerian Doicov] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 6 : fot.

119. Rotaru, Tatiana. Academicianul Boris Melnic a revenit acasă în granit : [la doi ani de la trecerea în eternitate, academicianul Boris Melnic, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, ex-prorector şi ex-rector al USM, a revenit în casa sa de pe strada Serghei Lazo, nr. 26, într-o placă comemorativă de granit, executată de sculptorul Valerian Doicov] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2014. – 6 mai. – P. 1.

120. Tofan, Eugenia. Preşedintele AŞM despre acad. Boris Melnic : [in memoriam Boris Melnic] / Eugenia Tofan // Făclia. – 2014. – 6 mai. – P. 3.

Mişcoi Gheorghe

Februarie

121. Tofan, Eugenia. Acad. Gheorghe Mişcoi: „În virtutea întîmplărilor, am devenit academician şi nu regret nimic” / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr. – P. 3 : fot.

Mândâcanu Virgil

Ianuarie

122. Virgil Mândâcanu descoperă pedagogi români de excepţie : [acad. Virgil Mândâcanu a scris o nouă carte, care se numeşte „Pedagogi români de excepţie (din Basarabia interbelică şi postbelică)”, care are 330 pagini] // Făclia. – 2014. – 11 ian. – P. 8.

Pasat Valeriu

Aprilie

123. Gorincioi, Tamara. Valeriu Pasat: „Sunt omul ţării mele, un slujitor al ştiinţei, al istoriei poporului meu” : [interviu cu academicianul Valeriu Pasat] / Tamara Gorincioi // Lit. şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 3 : fot.

Popa Mihail

Februarie

124. Rotaru, Tatiana. Întâmplarea, misterul matematicii şi destinul unui savant : [savantului Mihail Popa, doctor habilitat, cercetător ştiinţific principal în Laboratorul ecuaţii diferenţiale al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, profesor universitar la Univ. de Stat din Tiraspol, i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr. – P. 3 : fot.

Răilean Valentin

Februarie

125. Cuzuioc, Ion. Valentin Răilean: un savant inovator! : [acad. Valentin Răilean, doctor habilitat în economie, profesor universitar. Domniei sale i se datorează crearea pentru prima oară în Moldova a filierei franceze şi a specializării Relaţii Economice Internaţionale] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 7.

Simion Eugen

Februarie

126. Cimpoi, Mihai. Eugen Simion prin Alţii (per aliud) / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr. – P. 4 : fot.

Şişianu Teodor

Aprilie

127. O viaţă zidită în ştiinţă : [in memoriam] // Lit. şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 8.

Ungur Nicon

Aprilie

128. Lupaşcu, Tudor. Magicianul care poate modifica structura moleculelor: : [despre activitatea şi cercetările doctorului habilitat Nicon Ungur, şeful Laboratorului de chimie a terpenoidelor la Institutul de Chimie al AŞM] / Tudor Lupaşcu // Lit. şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 7.

Vangheli Spiridon.

Iunie

129. Штербате, Вадим. Спиридон Вангели: «Для нас подушкой всю жизнь прослужил плуг» / Вадим Штербате // Observatorul de Nord. – 2014. – 13 июн. – с. 8.

Vieru Grigore

Ianuarie

130. Grigore Vieru a fost comemorat la 5 ani de la trecerea în eternitate // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 ian. – P. 20.

131. Gherciu, Ana. ... şi nu avea nimic cu moartea / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 17 ian. – P. 32 : fot.

132. Scutaru, Tatiana. Fără de Vieru : [interviu cu Raisa Vieru, soţia lui Grigore Vieru] / interviu realizat de Tatiana Scutaru // Ziarul Naţional. – 2014. – 17 ian. – P. 5 : fot.

Februarie

133. Baciu, Gheorghe. Grigore Vieru şi destinul său amar / Gheorghe Baciu // Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr. – P. 6.

134. Bulat, Olga. Grigore Vieru – un dar al lui Dumnezeu pentru neamul românesc / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 20 febr. – P. 14.

135. Ciobanu, Raisa. O valoroasă carte care ni-l readuce pe poetul Grigore Vieru / Raisa Ciobanu //. Lit. şi arta. – 2014. – 16 febr – P. 6.

136. Ciobanu, Raisa. Fiule, tu m-ai chemat? / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 8.

137. Concurs al declamatorilor „Şi sufletul e poezie…” : [în perioada 20-23 mai 2014 la Chişinău şi la Iaşi va avea loc Festivalul Internaţional de Poezie “Grigore Vieru”, ed. a IV-a. În cadrul Festivalului se organizează Concursul declamatorilor „Şi sufletul e poezie…” ] // Lit. şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 8.

138. Concurs al interpreţilor de cântece pe versuri de Grigore Vieru : [în perioada 20-23 mai 2014 la Chişinău şi la Iaşi va avea loc Festivalul Internaţional de Poezie “Grigore Vieru”, ed. a IV-a. În cadrul Festivalului se organizează Concursul] // Lit. şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 8.

139. Hodinitu, Ana. Candela memoriei, reaprinsă de cahuleni pentru Grigore Vieru / Ana Hodinitu // Gazeta de Sud. – 2014. – 21 febr. – P. 10 : fot.

140. I.N. Volumul “Tu m-ai strigat, fiule?”, lansat de ziua lui Grigore Vieru / N. I. // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 febr. – P. 21.

141. Matei, Valeriu. Modestia de a nu deschide uşile la întâmplare / Valeriu Matei // Natura. – 2014. – febr. – P. 9.

142. Plăieşu, Raisa. Nu timpul trece, ci noi ne trecem… / Raisa Plăieşu // Lit. şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 8.

143. Şcerbina, Romeo. Cartea despre şi pentru comemorarea lui Grigore Vieru / Romeo Şcerbina // Lit. şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 8

144. Tofan, Eugenia. Grigore Vieru este un Împărat al Limbii Române / Eugenia Tofan // Lit. şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 8.

145. Voci de copii la comemorarea lui Grigore Vieru : [în ziua în care Grigore Vieru ar fi împlinit 79 de ani, Casa de cultură din oraşul Cimişlia a găzduit o manifestare cultural-artistică dedicată vieţii şi activităţii poetului] // Gazeta de Sud. – 2014. – 21 febr. – P. 10 : fot.

Martie

146. Furdui, Elena. Grigore Vieru – stea călăuzitoare / Elena Furdui // Florile dalbe. – 2014. – 6 mart. – P. 2: fot.

147. Grigore Vieru – lacrimă rostogolită pe obrazul Planetei // Autentic. – 2014. – mart. – P. 1.

148. Saharnean, Ala. Abordări inter şi transdisciplinare în studiul operei lui Grigore Vieru în clasele de liceu / Ala Saharnean // Univers Pedagogic Pro. – 2014. – 27 mart. – P. 6.

149. Vîrlan, L. Grigore Vieru – adevăratul ostaş al neamului / L. Vîrlan // Est – Curier. – 2014. – 7 mart. – P. 7.

Aprilie

150. Ciobanu, Ion. Imagine verbal – vizuală impresionistă / Ion Ciobanu // Lit. şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 7.

151. Vieru-Pereteatcu, Tamara. Vieru ne apară / Tamara Vieru-Pereteatcu // Lit. şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 7.

Mai

152. Gribincea, Vasile. Motive flotante în lirica lui Grigore Vieru. Fugit irreparabile tempus / Vasile Gribincea // Lit. şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 8.

Zubcov Elena

Ianuarie

153. Canţer, Valeriu. Elena Zubcov între activitatea ştiinţifică, de expertiză şi cea de stat / Valeriu Canţer // Moldova suverană. – 2014. – 24 ian. – P. 2: fot.

***********

154. Afanasiev, Veaceslav. Candidatul pseudolegitim Duca – plagiator sadea şi manager eşuat / Afanasiev Veaceslav // Moldova suverană. – 2014. – 9 apr. – P. 2.

155. Afanasiev, Veaceslav. Candidatul pseudolegitim Duca – plagiator sadea şi manager eşuat / Veaceslav Afanasiev // Moldova suverană. – 2014. – 8 apr. – P. 2.

156. Afanasiev, Veaceslav. Candidatul pseudolegitim Duca – plagiator sadea şi manager eşuat / Veaceslav Afanasiev // Moldova suverană. – 2014. – 17 apr. – P. 2.

157. Bruma, Cristina. Cine se bate pentru şefia AŞM [Academia de Ştiinţe a Moldovei, la răscruce. Lupta pentru funcţia de preşedinte al Academiei este destul de dură. Patru academicieni vor să ocupe fotoliul de preşedinte al Academiei. Aceştia sunt Leonid Culiuc, directorul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM, Valeriu Pasat, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Gheorghe Duca, actualul preşedinte al AŞM, şi Valeriu Canţer, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Acreditare şi Atestare] / Cristina Bruma // Evenimentul zilei. – 2014. – 7 apr. – P. 5.

158. Bunurile Academiei împărţite ca-n familie [Scandal. Aproape o sută de hectare de pământ şi mai multe imobile ce aparţin Academiei de Ştiinţe, condusă de Gheorghe Duca, vor trece în gestiunea Universităţi AŞM, unde director este soţia acestuia, Maria Duca. Hotărârile ar fi fost votate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, însă câţiva membri susţin că acestea nici nu au figurat în ordinea de zi.] // Adevărul. – 2014. – 30 ian. – P. 2-3.

159. . Cimpoi, Mihai. “Gura lumii” şi alegerile preşedintelui academiei [Despre desfăşurarea alegerii preşedintelui Academiei de Ştiinţe , cât şi despre legalitatea celui de-al treilea mandat al domnului Gheorghe Duca] / Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru // Timpul. – 2014. – 28 mart. – P. 21.

160. Conţiu, Mihai. De ce, totuşi, acest personaj slugarnic vrea să fie preşedinte veşnic al AŞM? / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 15 apr. – P. 2.

161. Demers către Guvern, PG, MAI, CNI, CNA [Despre averea preşedintelui AŞM, Gheorghe Duca, Din Moldova şi de peste hotarele ei] // Moldova suverană. – 2014. – 17 apr. – P. 2.

162. Scrisoare deschisă domnului Nicolae Timofti, Preş. Rep. Moldova, domnului Igor Corman, Preş. Parlamentului Rep. Moldova, domnului Iurie Leancă [Despre activitatea instituţiei ştiinţifice supreme a ţării – AŞM, cât şi despre alegerea Preşedintelui instituţiei şi dreptul actualului Preşedinte de a candida a treia oară] // Moldova suverană. – 2014. – 12 mart. – P. 2.

163. Rivalitate pentru preşedinţia AŞM [A început cursa pentru conducerea Academiei de Ştiinţe. Lupta se va da în principal între actualul preşedinte, acad. Gh. Duca, şi contracandidatul său mai vechi, acad, Valeriu Canţer.] // Făclia. – 2014. – 21 febr. – P. 2.

164. Electorala savanţilor [Concurenţă. Patru persoane s-au înscris în cursa pentru şefia AŞM, printre care şi actualul preşedinte. Contracandidaţii lui Gheorghe Duca susţin, însă că acesta nu are dreptul la un nou mandat] // Adevărul. – 2014. – 19 febr. – P.2-3.

Resurse online

Ianuarie

165. Cum mănâncă ştiinţa banii publici. [Accesat: 28.01.2014]. – Mod de acces: http://ziarulnational.md/cum-mananca-stiinta-banii-publici/.

Februarie

166. Patru academicieni vor să conducă Academia de Științe a Moldovei. [Accesat: 19.02.2014]. Mod de acces: http://ziarulnational.md/patru-academicieni-vor-sa-conduca-academia-de-stiinte-a-moldovei/.

Martie

167. Gheorghe Duca ar putea să renunţe la preşedinţia AŞM. Ce oferte are academicianul. [Accesat: 15.03.2014]. – Mod de acces: http://ziarulnational.md/gheorghe-duca-ar-putea-sa-renunte-la-presedintia-asm-ce-oferte-are-functionarul/.

168. Se clatină scaunul preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei. [Accesat: 20.03.2014]. – Mod de acces: http://ziarulnational.md/se-clatina-scaunul-presedintelui-academiei-de-stiinte-a-moldovei/.

Aprilie

169. Candidaţii la preşedinţia AŞM, criticaţi dur de Ana Guţu. Cine ar merita funcţia. – [Accesat: 17.04.2014]. – Mod de acces: http://ziarulnational.md/candidatii-la-presedintia-asm-criticati-dur-de-ana-gutu-iata-cine-ar-merita-functia/.

170. ALEGERI // Duca rămâne la şefia AŞM. Pasat: „Este un preşedinte nelegitim”. [Accesat: 17.04.2014]. – Mod de acces: http://ziarulnational.md/decis-duca-ramane-la-sefia-asm-pasat-este-un-presedinte-nelegitim/.

171. Academicianul Gheorghe Duca a fost reales  în funcţia de preşedinte al AŞM. [Accesat: 19.04.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/academicianul-gheorghe-duca-a-fost-reales%C2%A0-in-functia-de-presedinte-al-asm-4061.html.

172. Acad. Gheorghe Duca: Să eficientizăm activitatea de cercetare pentru a contribui la dezvoltarea ţării. [Accesat: 25.04.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/acad--gheorghe-duca-sa-eficientizam-activitatea-de-cercetare-pentru-a-contribui-la-dezvoltarea-tarii-4075.html.

173. Lansarea cărţii „Un destin împlinit”, consacrată aniversării a 75-a a acad. Gheorghe Ghidirim. [Accesat: 29.04.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/lansarea-cartii-un-destin-implinit-consacrata-aniversarii-a-75-a-a-acad--gheorghe-ghidirim-4104.html.

Mai

174. „Ultimului sunet” la Liceului AŞM. [Accesat: 02.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/ultimului-sunet-la-liceului-asm-4490.html.

175. Ziua Europei în Republica Moldova, marcată printr-o conferinţă ştiinţifică la AŞM. [Accesat: 09.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/ziua-europei-in-republica-moldova-marcata-printr-o-conferinta-stiintifica-la-asm-4168.html.

176. Acad. Gheorghe Ghidirim – personalitate care a făurit istoria medicinii naţionale, la o frumoasă aniversare. [Accesat: 10.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/acad--gheorghe-ghidirim--personalitate-care-a-faurit-istoria-medicinii-nationale-la-o-frumoasa-aniversare%C2%A0-4140.html.

177. Ziua Europei în Republica Moldova, marcată printr-o conferinţă ştiinţifică la AŞM. [Accesat: 10.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/ziua-europei-in-republica-moldova-marcata-printr-o-conferinta-stiintifica-la-asm-4168.html.

178. Academia de Ştiinţe a Moldovei a participat la marcarea Zilei Europei, la Chişinău. [Accesat: 15.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/academia-de-stiinte-a-moldovei--a-participat-la-marcarea-zilei-europei-la-chisinau-4200.html.

179. Concursul Naţional „Cel mai bun elev inovator” a desemnat câştigătorii celei de-a VII-a ediţii: [La 18 mai 2014, la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM a avut loc o sărbătoare a copiilor talentaţi şi ingenioşi, o sărbătoare a inovaţiei. Manifestarea a nominalizat câştigătorii Concursului "Cel mai bun elev inovator", ajuns la cea de-a VII-a ediţie]. [Accesat: 21.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/concursul-national-cel-mai-bun-elev-inovator---a-desemnat-castigatorii-celei-de-a-vii-a-editii-4305.html.

180. La cei 50 de ani, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, rămâne tânăr prin aspiraţii şi rezultate: [Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a marcat zilele acestea 50 de ani de la fondare. Cu ocazia acestui frumos jubileu, colectivul Institutului s-a întrunit în cadrul unei şedinţe festive, la care au fost prezenţi conducerea AŞM, preşedintele CNAA, directori ai institutelor de cercetare, rectori ai instituţiilor superioare de învăţământ colegi]. [Accesat: 22.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/la-cei-50-de-ani-institutul-de-matematica-si-informatica-al-asm---ramane-tanar-prin-aspiratii-si-rezultate-4310.html.

181. Conservarea biodiversităţii - condiţie fundamentală pentru sustenabilitatea dezvoltării: [Peste 200 de participanţi din România, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Federaţia Rusă şi Republica Moldova s-au reunit în cadrul celei de-a III-a ediţii a Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Conservarea diversităţii plantelor”, care îşi va ţine lucrările în perioada 22-24 mai 2014, la Biblioteca Ştiinţifică „A. Lupan” a AŞM]. [Accesat: 24.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/conservarea-biodiversitatii---conditie-fundamentala-pentru-sustenabilitatea-dezvoltarii-4376.html.

182. Acad. Ion Tighineanu a devenit Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. [Accesat: 28.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/acad--ion-tighineanu-a-devenit-doctor-honoris-causa-al-universitatii-de--stat-alecu-russo-din-balti-4443.html.

183. Institutul de Chimie al AŞM a marcat 55 de ani de la fondare. [Accesat: 31.05.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/institutul-de-chimie-al-asm-a-marcat-55-de-ani-de-la-fondare-4491.html.

Iunie

184. A plecat spre nemurire acad. Eugen Gladun, fişa de post a căruia a fost viaţa. [Accesat: 04.06.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/a-plecat-spre-nemurire-acad--eugen-gladun-fisa-de-post-a-caruia-a-fost-viata-4527.html.

185. Un cadou generos al Academiei Române pentru Academia de Ştiinţe a Moldovei. [Accesat: 06.06.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/un-cadou-generos-al-academiei-romane--pentru-academia-de-stiinte-a-moldovei-4558.html.

186. Aniversarea unui „poet al muzicii” – Ion Gagim. [Accesat: 10.06.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/aniversarea-unui-poet-al-muzicii--ion-gagim-4586.html.

187. Felicitare cu prilejul aniversării a 68-a de la de la fondarea primelor instituții de cercetare în Republica Moldova [Accesat: 13.06.2014] Modde acces: http://unimedia.info/comunicate/felicitare-cu-prilejul-aniversarii-a-68-a-de-la-de-la-fondarea-primelor-institutii-de-cercetare-in-republica-moldova-4627.html.

188. Felicitare cu prilejul aniversării a 68-a de la de la fondarea  primelor instituții de cercetare. [Accesat: 15.06.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/felicitare-cu-prilejul-aniversarii-a-68-a-de-la-de-la-fondarea%C2%A0-primelor-institutii-de-cercetare-4636.html.

189. Acord de colaborare ştiinţifică şi tehnologică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Naţională de Ştiinţe din Azerbaidjan. [Accesat: 15.06.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/acord-de-colaborare-stiintifica-si-tehnologica-intre--academia-de-stiinte-a-moldovei-si-academia-nationala-de-stiinte-din-azerbaidjan-4626.html.

190. Academia de Ştiinţe a Moldovei i-a conferit Medalia „Dimitrie Cantemir” Ambasadorului Germaniei în Republica Moldova, E.S. Matthias Meyer. [Accesat: 20.06.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/academia-de-stiinte-a-moldovei-i-a-conferit-medalia-dimitrie-cantemir--ambasadorului-germaniei-in-republica-moldova-e-s--matthias-meyer-4714.html.

191. La Mulți, Mulți Ani folcloristului Nicolae Băieșu. [Accesat: 25.06.2014]. Mod de acces: http://biblioart.wordpress.com/2014/06/24/la-multi-multi-ani-folcloristului-nicolae-baiesu/.

192. Să investim în oameni pentru propria dezvoltare. [Accesat: 26.06.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/sa-investim-in-oameni-pentru-propria-dezvoltare-4786.html.

193. Savantul-ecolog Ion Dediu a marcat 80 de ani. [Accesat: 26.06.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/savantul-ecolog--ion-dediu-a-marcat-80-de-ani-4787.html.

194. Academia de Științe a Moldovei l-a omagiat pe folcloristul Nicolae Băieșu la 80 de ani. [Accesat: 27. 06. 2014]. – Mod de acces: http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=6244&m=10&new_language=0.

195. Cercetător al tezaurului etnofolcloric calendaristic [Despre folcloristul Nicolae Băieșu]. [Accesat: 27.06.2014]. Mod de acces: http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=3&id=1325&zidc=4.

196. Istoria ca parte a culturii şi identităţii naţionale. [Accesat: 27.06.2014]. mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/istoria-ca-parte-a-culturii-si-identitatii-nationale-4835.html.

197. Rezultatele programului național de burse oferite de Federația Mondială a Savanților. [Accesat: 27.06.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/rezultatele-programului-national-de-burse-oferite-de-federatia-mondiala-a-savantilor-4808.html.

Iulie

198. Realizările ştiinţei trebuie să fie cunoscute şi promovate. [Accesat: 03.07.2014]. Mod de acces: http://unimedia.info/comunicate/realizarile-stiintei-trebuie-sa-fie-cunoscute-si-promovate-4892.html.

Emisiuni radio şi TV

199. Duca, Gheorghe. Integrarea în spaţiul european de cercetare : [ interviu cu preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei]; durata 24'50. [Accesat: 15.05.2014]. – Mod de acces: http://www.trm.md/ru/academia-radio/academia-radio-din-5-ianuarie-2014/.

200. Buza, Victor; Olga Ţurcan. Bilanţul Concursului „Excelenţă academică pentru Republica Moldova: [ interviu cu Olga Ţurcan, doctorand la Universitatea din Harvard (SUA), laureat al premiului special din partea primului ministru al RM Victor Buza şi doctorand la Universitatea din Strasbourg (Franţa)]; durata 24'49''. [Accesat: 15.05.2014]. – Mod de acces: http://www.trm.md/ru/academia-radio/academia-radio-din-12-ianuarie-2014/.

201. Nucă Ilie. De la cercetare la implementare. Invenţiile în domeniul securităţii aviatice ale inginerului moldovean Alexandru Balan: [ interviu cu şeful Catedrei de Electromecanică şi Metrologie a Universităţii Tehnice din Republica Moldova Ilie Nucă]; durata 24’50’’. [Accesat: 15.05.2014]. – Mod de acces: http://www.trm.md/ru/academia-radio/academia-radio-din-19-ianuarie-2014/.

202. Soltan Petru; Găină Boris. Între geometrie şi literatură / Cercetări în domeniul calităţii solului: [ interviu cu cu academicanul Petru Soltan şi academicianul Boris Gaină]; durata 24’59’’. [Accesat: 15.05.2014]. – Mod de acces: http://www.trm.md/ru/academia-radio/academia-radio-din-26-ianuarie-2014/.

203. Oprişan, Ionel; Pop, Ioan- Aurel. Bogdan Petriceicu-Haşdeu – savant de talie europeană/ Istoria – ştiinţa ce trebuie să ne apropie: [ interviu cu coordonatorul ediţiei „Haşdeu” Ionel Oprişan / cu academicianul Ioan- Aurel Pop (România) ]; durata 24’50’’. [Accesat: 15.05.2014]. – Mod de acces: http://www.trm.md/ru/academia-radio/academia-radio-din-2-februarie-2014/.

204. Tighineanu, Ion. Perspectivele implementarii nanotehnologiilor în Republica Moldova: [ interviu cu academicianul Ion Tighineanu]; durata 24’56’’. [Accesat: 15.05.2014]. – Mod de acces: http://www.trm.md/ru/academia-radio/academia-radio-din-9-februarie-2014/.