47
SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA 1. SEDMICA (1-2.IX 2016) CILj SEDMICE:Uvođenje učenika u proces dogovaranja i planiranja u dužem i kraćem vremenskom periodu; upućivanje učenika u poimanje i razumijevanje sveopšte povezanosti lјudi i prirode; pojam susretanja sa sociološog, kognitivnog i odgojnog aspekta; obnavlјanje i provjeravanje znanja stečenih do kraja trećeg razreda. Tema 1. sedmice POVRATAK U ŠKOLU (Susret sa vršnjacima, nastavnicima, školskim pravilima i obavezama) Tema dana 1. dan IZBOR 2. dan PIŠEMO I BROJIMO Nastavni sadržaji po predmetima 1. MO− Formiranje rukovodstva OZ 2. BJ –Urednost pisanja i rukopis (VJ) 1.MK – Ponavljamo pjesmice iz 3.razreda (P) 2. MAT – Brojevi prve hiljade (P) 1. BJ – Za novi početak „Zehra Hubijar“ (VČ) 1.TiZO –Tjelesna visina (PR) 1. LK – Šta je umjetnost? Vrste umjetnosti (O) 1.MAT-Brojevi prve hiljade (P) Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

malizmaj76blog.files.wordpress.com€¦  · Web view-da mine i dr.neeksplodirana ubojita sredstva znaju uočiti,prepoznati…-uočavati,samostalno napisati prisvojne zamjenice; pridjeve,

  • Upload
    others

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

1. SEDMICA (1-2.IX 2016)

CILj SEDMICE:Uvođenje učenika u proces dogovaranja i planiranja u dužem i kraćem vremenskom periodu; upućivanje učenika u poimanje i razumijevanje sveopšte povezanosti lјudi i prirode; pojam susretanja sa sociološog, kognitivnog i odgojnog aspekta; obnavlјanje i provjeravanje znanja stečenih do kraja trećeg razreda.

Tema 1. sedmice

POVRATAK U ŠKOLU(Susret sa vršnjacima, nastavnicima, školskim pravilima i obavezama)

Temadana

1. danIZBOR

2. danPIŠEMO I BROJIMO

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

1. MO− Formiranje rukovodstva OZ

2. BJ –Urednost pisanja i rukopis (VJ)

1.MK – Ponavljamo pjesmice iz 3.razreda (P)

2. MAT – Brojevi prve hiljade (P)

1. BJ – Za novi početak „Zehra Hubijar“ (VČ)

1.TiZO –Tjelesna visina (PR)

1. LK – Šta je umjetnost? Vrste umjetnosti (O)1.MAT-Brojevi prve hiljade (P)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

2. SEDMICA (5-9.IX 2016)

CILj SEDMICE: Osposoblјavanje učenika za razumijevanje i korišćenje simbola u nauci, umjetnosti, svakodnevnom životu; raznovrsnost simbola u upotrebi (slova, cifre, note, riječi, slike); razvijanje i bogaćenje dječijeg riječnika

Tema 2. sedmice

LJETNE PORUKE(Funkcionalna upotreba simbola)

Temadana

3.danDOGOVOR

4. danSA RASPUSTA

5. danLJETNE RIJEČI

6. danLJETNE SLIKE

7. danODLAZI LJETO

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

1.OZ-Rukovodstvo OZ /Dan općine

2.MO-Priroda,prirodne pojave i procesi (O)

3.MO-Tijela (O) 4. MO− Ljeto (biljke,ljudi i životinje) (O)

7. BJ –Ljetna noć “Kasim Deraković (PR)-recitacija

3.BJ-Sebični džin (VČ)

2.LK-Linija “Priča s ljetnog raspusta” (VJ)

2.MK-Ljeto (četiri godišnja doba) Vivaldi -SM

3.MK – Skače vrabac u kolu ( MI)

6. MAT – Ostali brojevi do 1000(VJ)

3.MAT-Brojevi prve hiljade

4.BJ-Usmena vježba “Kako sam se proveo na rspustu”(VJ)

5.BJ-Riječnik (banka ljetnih riječi) (O)

6. BJ – Ljetna noć „Kasim Deraković“ (OKT)

3.TiZO –Držanje tijela (PR)

2.TIZO-Tjelesna masa (PR)

4.MAT-Upoređivanje brojeva prve hiljade (O)

3. LK – Crtanje Priča sa ljetnog raspusta (VJ)

5.MAT-Ostali brojevi do 1000 (O)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

3. SEDMICA (12-16.IX 2016)

CILj SEDMICE: Uvođenje učenika u doživlјavanje, razumijevanje i svestranu analizu i procjenjivanje vrijednosti prijatelјstva kroz obradu književnoumjetničkog teksta, životnog iskustva; razvijanje osjećaja pripadnosti grupi, njegovanje prijatelјstva kao suštinske vrijednosti; razvijanje smisla za preciznost u opisu pojava, događaja i ličnih doživlјaja.

Tema 3. sedmice

PROSLAVILI SMO BLAGDAN(Ojsećaj pripadnosti bližnjem i različitim grupama)

Temadana

8. danPOVEZANOST

9. danIMENA SU OKO NAS

10. danLIJEPA PRIČA

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

5.MO-Međusobna povezanost živih bića i okoline (O)

6. MO− SPR „Pano živih bića (VJ)

10. BJ –Divna zemlja i tetka Devla “N.K.Hadžić(OKT)

4.MK-Tip,tip,tip (nestašni vrapci)

5.MK- Orfoov instrumentarij( DS)

9. MAT – Položaj brojeva na brojnoj liniji(VJ)

8.BJ-Hrabri miševi –stavralačko i kritičko čitanje “Ezop” (VČ)

9 BJ – Vlastite i zajedničke imenice“ (P)

4.TiZO –Taping rukom (PR)

7.MAT-Struktura pisanja trocifrenih brojeva (O)

4. LK – Crtačke teksture (O)

8.MAT-Upoređivanje trocifrenih brojeva (O)

Napomena: Kurban bajram (ponedjeljak i utorak)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

4. SEDMICA (19-23.IX 2016)

CILj SEDMICE: Njegovanje kolektivnog duha kroz kreativno, stvaralačko rješavanje zadataka; razvijanje i negovanje radoznalosti za pojave i događaje; mašte i želјe da se stvara, pronalazi i posmatra nešto novo i na drugačiji način; pronalaženje nečeg novog, korisnog i lijepog posmatranjem jeseni u prirodnom i društvenom kontekstu.

Tema 4. sedmice

JESENJE GRANICE(Jesen u prirodnom i društvenom kontekstu)

Temadana

11.danNAŠA PRAVA

12. danNAŠI OGLEDI

13. danJESENJA U STIHU

14. danJESEN U SLIKAMA

15. danJESENJA VRPCA

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

2.OZ-Dječija prava 7.MO-SPR Živa bića i životno okruženje (O)

8.MO-Jesen ;vremenske promjene (O)

9. MO− Jesen ;ljudi,biljke i životinje u jesen (O)

14. BJ –Povijest filmova (O)

11.BJ-Divna zemlja i tetka Devla (RP)

5.LK-Linija i smjer u likovnoj umjetnosti (O)

6.MK-Jesen u šumi (PJ) 7.MK – Leti,leti ptičica ( BR)

13. MAT – Provjera pređenog gradiva (PR)

10.MAT-Rimski brojevi (O)

12.BJ-Čitanje ćiriličnog teksta (VJ)

13.BJ-Jesenja pisma “A.H.Dubočanin” (O)

14. BJ – BJ-Jesenja pisma “A.H.Dubočanin” (recitacija)

6.TiZO –Poligon natraške (PR)

5.TIZO-Trčanje u vremenu od 3 min. (PR)

11.MAT-Pravila za pisanje rimskih brojeva (O)

6. LK – Tačkasta tekstura “Plodovi jeseni”

12.MAT-Ostali brojevi do 1000 (O)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

5. SEDMICA (26-30.IX 2016)

CILj SEDMICE: Uočavanje, opisivanje i kritičko sagledavanje različitih lica i ćudi prirode; podsticanjeučenika na razmišlјanje omoćima prirode; proširivanjeznanja o tačkama i pravama; provjerevanje fizičke spretnosti; upoznavanje sa kineskim abakusom ; podsticanje patriotskih osjećanja; muzičko i likovno opismenjavanje učenika.

Tema 5. sedmice

MAGIJA PRIRODE(Posmatramo,vježbamo,stvaramo pišemo)

Temadana

16.danJESENJI IZLET

17. danPRIRODA U JESEN

18. danNEPOSLUŠNOST

19. danPRAVIMO PLAN

20. danPIŠEMO VJEŽBU

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

10.MO-Život biljaka (O) 11.MO-SPR; Život biljaka (VJ)

12. MO− Priroda i priodni procesi (P)

18. BJ –Pismena vježba (VJ)

7.LK-Korištenje linijske i tačkaste teksture”Kora drveta” (O)

8.MK-Štamparska greška (PJ)

9.MK – Elem,belem ( BR)

16. MAT – Tačka i prave (O)

15.BJ-Čitanje u funkciji samostalnog čitanja teksta “Čamac”(VJ)

16.BJ-Čamac “Enes Kahvić” (OKT)

17. BJ -KI ; Prepričavanje na osnovu samostalno satsavljenog plana (VJ)

7.TiZO –Skok u dalj iz mjesta (PR)

14.MAT-Kineski abakus (O)

8. LK – Korištenje linijske i tačkaste teksture “Plodovi jeseni”15.MAT-Prava u ravni (O)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

6. SEDMICA (3-7.X 2016)

CILj SEDMICE: Podsticanje kooperativnog duha u istraživanju prirodnih procesa i pojava,formiranje stavova, uvjerenja i sistema vrijednosti;podsticanje i razvijanje vještine čitanja i razumijevanja pročitanog;; proširivanje znanja o pravama; podsticanje intelektualne radoznalosti; razvijanje kreativnosti i mašte;osposoblјavanje učenika za učenje iz različitih izvora i samostalno pisano i likovno stvaralaštvo

Tema 6. sedmice

PRODNI PROCESI I POJAVE(Posmatramo,vježbamo,stvaramo pišemo)

Temadana

21.danPRAVILA

PONAŠANJA

22. danOD KLICE DO

PLODA

23. danDAN UČITELJA

24. danGLUMIMO U ŠKOLI

25. danIMENA I PRAVE

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

8.TIZO-Pretklon trupa(PR)

13.MO-Klijanje i rastenje (O)

15. MO− Disanje biljaka (O)

9.TiZO –Vis u zgibu (PR)

19.BJ-Ispravak pismene vježbe (VJ)

9.LK-Crtanje linijske i tačkaste teksture ”Geografska obilježja zavičaja” (O)

11.MK – Na kiši (PJ )dinamika,tempo i karakter

23. BJ – Zbirne i gradivne imenice (O)

17.MAT-Tačke i prave (O)

20.BJ-Jesenska šumska šala ”Jadranka Čunčić-bandov (OKT)

22. BJ –Igrokaz u učionici “Jesenska šumska šala (VJ)

19.MAT –Prava koja prolazi jednom tačkom (O)

8.OZ-Usvajanje pravila ponašanja u odjeljenju (PR)

18.MAT-Duž kao ido prave (O)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

7. SEDMICA (10-14.X 2016)

CILj SEDMICE: uočavanje i razlikovanje prirodnih pojava i procesa, razvijena svijest o prirodnim pojavama i procesima; samostalno određivati zbirne i gradivne imenice; moći obogatiti svoj riječnik; analizirati likove u priči,zauzeti stav o likovima,njihovim postupcima i razumjeti ono što je pročitano; učenici će ovladati pravilnim crtanjem i označavanjem duži,prave i poluprave;uočavati da je duž dio prave i poluprave te da je prava skup tačaka; učenici će uočiti razmjeti,moći predstaviti kontrast malih razlika obojenih površina,velikih razlika (kontrast) obojenih površina; Učenici će uočavati,upoređivati i razlikovati samostalno i tačno izvoditi zaključke o slušanom djelu; upoznati se sa načinima pisanja domaće zadaće; učenici će na kraju znati kako treba da pišu zadaću; moći će da samostalno izrađuju svoje domaće zadatke I da koriste istraživanje kod kuće

Tema 7. sedmice

ČUDESNA LICA PRIRODE (Saznanje o ljepotama i moći prirode)

Temadana

26.danZADAĆA

27. danOD KISIKA DO

GORENJA

28. danKESETENI

29. danTRUHLJENJE

30. danRIJEČI

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

8.TIZO- Psihomotoričke sposobnosti fleksibilnost- pretklon raznožno (PR)

16.MO-Gorenje i kisik (O)

17.MO-Kretanje i gibanje (O)

18. MO− Truhljenje (O) 9.TiZO – Hodanje zadatom brzinom (PR)

24.BJ-Gradivne imenice (O)

9.LK-Lavirani crtež upotrebom metalnog pera, četkice, crnog ili smeđeg tuša.

12.MK-Slon i kornjača (SM)

11.MK – Ples šećerne vile (SM)

28. BJ – Riječi u priči,riječi u pjesmi (O)

20.MAT-Prava koja prolazi dvjema tačkama (O)

25.BJ-Kestenjar “Zehra Hubijar”(OKT)

26.BJ-Kestenjar “Zehra Hubijar” čitanje i pisanje

27. BJ –Gradivne i zbirne imenice (P)

19.MAT –Sabiranje i oduzimanje u prvoj hiljadi (O)

4.OZ- Kako pisati zadaću i koristiti druge izvore znanja koji mogu biti od pomoći

21.MAT-Prave i tačke(ViP)

10.LK-Boja;kontrast boja „Šuma u jesen“

22.MAT-Kontrolni rad (PR)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

8. SEDMICA (17-21.X 2016)

CILj SEDMICE: U okviru mjeseca knjige, učenike kroz integrisane aktivnosti upoznati sa ljepotama i koristima redovnog čitanja, učenja i pisanja. Kroz školsku radionicu,učenicima dočarati način služenja knjigom i interentom kao bogatim izvorom znanja koji je od velike važnosti za učenje i školu.

Tema 8. sedmice

ŠTA SE U KNJIGAMA KRIJE(Saznanje o ljepotama i moći knjiga)

Temadana

31.danKNJIGE-IZVOR

ZNANJA

32. danZEMLJA SE

OKREĆE

33. danPREPRIČAVAMO

34. danPOJAVE OKO NAS

35. danPIŠEMO

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

10.TIZO- Ciklična kretanja različitim tempom do 4 min

19.MO- Kretanje-Zemlja se kreće oko svoje ose i oko sunca (O)

20.MO- Kretanje-Zemlja se kreće oko svoje ose i oko sunca

21. MO− Magnetne pojave (O)

11.TiZO – Brzo trčanje na 50 m iz poluvisokog starta

29.BJ- Šta se krije u novim knjigama ( u okviru tematskog dana)

11.LK- Kompozicija ;proporcije analogne bojama M:Dugine boje LTS:tempere

13.MK- Muzikaš 14.LK – Kompozicija ;proporcije analogne bojama M:Dugine boje LTS:tempere

33. BJ – Prepričavanje teksta na osnovu samostalno sastavljenog plana -pismena vježba” Pisak lokomotive”

24.MAT- Pravila o nepromjenljivosti zbira i nepromjenljivosti razlike

30.BJ- Prepričavanje teksta na osnovu samostalno sastavljenog plana ( usmena i pismena vježba” Pisak lokomotive”

31.BJ- Prepričavanje teksta na osnovu samostalno sastavljenog plana ” Pisak lokomotive”

32. BJ – Prepričavanje teksta na osnovu samostalno sastavljenog plana ( usmena vježba” Pisak lokomotive”

27.MAT – Usmeno sabiranje i oduzimanje brojeva u hiljadi bez abakusa

5.OZ- Kako učiti,kako se služiti knjigom i internetom

25.MAT- Promjene na abakusu koje ne mijenjaju vrijednosti

26.MAT- Usmeno sabiranje i oduzimanje brojeva u hiljadi bez abakusa

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

9. SEDMICA (24-28.X 2016)

CILj SEDMICE: Upoznati važnost odgovornosti u učenju i školi, kako izgraditi odgovornost u društvu, spoznati povezanost živih bića sa okolinom, čitanje lektire u nastavi,proširivanje znanja o vrstama riječi,upoznavanje zamjenica i njihovo korištenje,integracija sadržaja i aktivnosti kroz pjevanje,crtanje,slikanje i fizičku aktivnost.

Tema 9. sedmice

RIJEČIMA DO ODGOVORNOSTI(Građenje odgovornosti kroz riječi)

Temadana

36.danODGOVORNOST

37. danKRALJICA IZ

DVORIŠTA

38. danUSLOVI ZA ŽIVOT

39. danZAMJENICE

40. danČITAJ DA TE SVI

RAZUMIJU

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

12.TIZO- Hodanja i trčanja (PR)

22.MO- Međusobna zavisnost živih bića I okoline(O)

23.MO- Sunce,voda, vazduh,svjetlost,toplota (O)

24. MO− Voda –uvjet života na Zemlji(O)

13.TiZO – Hodanja i trčanja (PR)

34.BJ- Ispravak kulture izražavanja

15.LK- Crtačka tekstura Skupljeno- raspršeno Crtanje M:Ptica Tuš, pero

16.MK- Avanture maloga Ju Ju

16.LK – Hromatski i ahromatski tonovi Kontrast Slikanje M: Šareni kišobran LTS:tempere

38. BJ – Čitanje”Mudri sudija”

32.MAT- Priprema za prvu pismenu zadaću

35.BJ- Lektira”Kraljica iz dvorišta” Bisera Alikadić

36.BJ- BJ- Lektira”Kraljica iz dvorišta” Bisera Alikadić”

37. BJ – Lične zamjenice (O)

35.MAT – Ispravak i analiza prve pismene zadaće

6.OZ- Građansko obrazovanje: Odgovornost:” Kako odlučiti koju odgovornost želiš da ispuniš?

33.MAT- Vježbanje ponavljanje

34.MAT- Usmeno sabiranje i oduzimanje brojeva u hiljadi

15.MK- Sedam patuljaka -slušanje

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

10. SEDMICA (31X-4.XI 2016)

CILj SEDMICE: Osposoblјavanje učenika za razumijevanje porodice kao stuba odgoja; vremenskim pojavama i promjenama na početku studneog mjeseca; za pravilno psanje i upotrebu velikog slova; proširivanje znanja o usmenom sabiranju i oduzimanju trocifrenog broja

Tema 10. sedmice

NOVEMBAR KUCA(Promjene koje se dešavaju na početku novembra)

Temadana

41.danPORODICE SU

RAZLIČITE

42. danSVJETLOST I

TOPLOTA

43. danVJETAR

44. danPADAVINE

45. danPŠEMO LIJEPO

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

7.OZ-Porodice/ obitelji su različite

25.MO- Svjetlost i toplota (O)

26.MO- Kretanje vazduha (O)

27. MO− Atmosferske padavine (O)

43. BJ – Pisanje po diktatu

39.BJ- Kraljica iz dvorišta- Bisera Alikadić

17.LK- Linija i obris: Stećak

18.MK – Pjevanje: Notni stan

18. LK – Linija i obris: Stećak

39. MAT – Usmeno oduzimanje (124-3)

36.MAT- Usmeno sabiranje 132 +4

40.BJ- Kraljica iz dvorišta- Bisera Alikadić

41.BJ- Veliko slovo u pisanju naziva škola“ (OKT)

42. BJ – Veliko slovo u pisanju naziva knjiga, listova i časopisa

15.TiZO – Skakanja i preskakanja- provjera (PR)

14.TIZO- Skakanja i preskakanja Skok u dalj iz zaleta

17.MK- Uspavanka: Nina nana, ne da majka sina

37.MAT- Usmeno sabiranje 173 + 7 (O)

38.MAT- Usmeno sabiranje 122 + 9

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

11. SEDMICA (7-11.XI 2016)

CILj SEDMICE: Integrisati aktivnosti iz nastavnih predmeta kroz jesenje promjene,zatim edukovati učenike o samozaštiti i zaštiti u prirodi; shvatiti i uočiti mijenjanja tijela u prirodi; usvojiti pravilno pričanje priče uz sliku; uočiti i sanirati greške u radovima i pisanju.

Tema 11. sedmice

JESENJE DUGE KIŠE(Promjene koje se dešavaju na početku novembra)

Temadana

46.danZAŠTITA

47. danVODA IZVOR

ŽIVOTA

48. danSVE SE MIJENJA U

PRIRODI

49. danSLIKA PRIČA PRIČU

50. danISPRAVNOST JE

VAŽNA

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

8.OZ- NUS: Zaštita od mina i dr. neekslodiranih ubojitih sredstava

28.MO- Voda-uvjet života na Zemlji (O)

29.MO- Tijela se mijenjaju zagrijavanjem (O)

30. MO− Ponavljanje gradiva određene teme (O)

48. BJ – Ispravak pismene vježbe:Pričanje na osnovu datog početka slikom

44.BJ- Prisvojne zamjenice

19.LK- POVRŠINA Slikarska tekstura Slikanje (gvaš)

20.MK – SM. Mali šlager: Amsej poka poan

20. LK – POVRŠINA Slikarska tekstura, slikarska kompozicija Buket cvijeća

43. MAT – Usmeno oduzimanje (355-41) (VJ)

40.MAT- Usmeno oduzimanje (122-9)

45.BJ- Opisni pridjevi 46.BJ- Pričanje na osnovu datog početka slikom (OKT)

47. BJ – Pismena vježba:Pričanje na osnovu datog početka slikom

17.TiZO – Bacanja i gađanja Gađanje lopticom u pokretni cilj s udaljenosti do 5 m

16.TIZO- Skakanja i preskakanja- provjera

19.MK- Pjevanje: Sova, kanon

41.MAT- Usmeno sabiranje (255+22) (O)

42.MAT- Usmeno oduzimanje (355-41) (O)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

12. SEDMICA (14-18.XI 2016)

CILj SEDMICE: Integrisati aktivnosti iz nastavnih predmeta kroz biljke u jesen,zatim edukovati učenike o nasilju; shvatiti i uočiti biljke u jesen; usvojiti pravilno pričanje priče uz sliku; uočiti i sanirati greške u radovima i pisanju.

Tema 12. sedmice

BILJKE U JESEN(Promjene koje se dešavaju na početku novembra)

Dan Nastavni danTema dana

PONEDJELJAK51.dan

NASILJE

UTORAK52. dan

RAZNOVRSNOST BILJAKA

SRIJEDA53. dan

BILJKE

ČETVRTAK54. dan

VOĆNJAK

PETAK55. dan

DJECA TRIJU ULICA

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

9.OZ-Autoritet:učimo o važnosti autoriteta

31.MO- Raznovrsnost bljaka (O)

32.MO- Jednogodišnje i višegodišnje biljke (O)

33. MO− U voćnjaku (O) 53. BJ – Lektira”Djeca triju ulica

49.BJ- Ispravak kulture izražavanja

21.LK- Boja – tople i hladne boje: Grb i zastava BiH

22.MK – PIS: Avanture malog Aju-ju

22. LK – Boja – tople i hladne boje: Grb i zastava BiH

47. MAT – Usmeno sabiranje(245+132)) (VJ)

44.MAT- Usmeno oduzimanje (342-74)

50.BJ- Nedžati Zekerija “Zar vam nisam rekao” (OKT)

51.BJ- Nedžati Zekerija “Zar vam nisam rekao”

52. BJ – Lektira”Djeca triju ulica

19.TiZO – Bacanja i gađanja Bacanja i gađanja – provjera

18.TIZO- Bacanja i gađanja Bacanje medicinke do 1 kg suručno iz različitih položaja

21.MK- Trajanje nota – usvajanje novih znanja

45.MAT- Usmeno oduzimanje (342-74)

46.MAT- Usmeno sabiranje(245+132) (O)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

13. SEDMICA (21-25.XI 2016)

CILj SEDMICE: Integrisati aktivnosti iz nastavnih predmeta kroz prigodno obilježavanje državnog praznka Dana državnosti.

Tema 13. sedmice

DOMOVINA NIJE RIJEČ IZ SPOMENARA(Državni praznik kao prigodni dan u okviru sedmice)

Dan Nastavni danTema dana

PONEDJELJAK56.dan

DRŽAVNOST

UTORAK57. dan

ZEMLJA MOJA

SRIJEDA58. dan

DOMOVINA

ČETVRTAK59. dan

DAN DRŽAVNOSTI

PETAK

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

10.OZ- Aktuelna zbivanja: 25. novembar - Dan državnosti BiH

34.MO- Čovjekove aktivnosti u povrtnjaku (O)

35.MO- Čovjekove aktivnosti na njivama (O)

36. MO− Državni praznici “Dan državnosti BiH” (O)

54.BJ- PR: Knjževnost,gramatika i pravopis

22.LK- Boja – slikarske tehnike: akvarel.

22.MK – SM: Došlo pismo iz Bosne (narodna)

23. LK – Boja – slikarske tehnike: akvarel. Moja domovina. LTS. Vodene boje

44.MAT- Usmeno sabiranje(245+132) RL

55. BJ – Lektira”Djeca triju ulica (anlaiza 3.dijela lektire)

56.BJ- Ismet Bekrić” Domovina nije riječ iz spomenara”

57. BJ – Ismet Bekrić” Domovina nije riječ iz spomenara”

20.TIZO- Kolutanja Kolut naprijed

21.MK- Pjevanje: Ne dam kamen zemlje ove

45.MAT- Usmeno oduzimanje (264-132)

46.MAT- Usmeno oduzimanje (vježbanje)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

NIVOI ZNANJAUčenici će nakraju sedmice

ZNATIUčenici će nakraju sedmice

MOĆIUčenici će nakraju sedmice RAZUMJETI

OSNOVNI NIVO:

(ovom nivou odgovaraju učenici koji su nižih sposobnosti na nivou prepoznavanja)

50-60% učenika

-da su mine i dr.neeksplodirana ubojita sredstva jako opasna po život ljudi i djece-uočiti i prepoznati određene prisvojne zamjenice; pridjeve,prepoznati i uočavati pridjeve među vrstama riječi-ispričati priču na osnovu slike- na osnovu slušanja i zapažanja-da sabiraju i oduzimaju trocifrene sa dvocifrenim brojevima uz pravljenje određenih grešaka u zadacima-o vodi da je voda uvjet života na Zemlji,da bez nje nema života-o površini,uočavati i pokazati površinu u učionici

-da nacrtaju shodnos svojim uzrasnim sposobnostima NUS- da prepoznaju lice i broj zamjenica; da uočavaju i napišu opsine pridjeve-napisati priču uz pomoć jedne slike-da uočavaju rješenja zadataka,da riješe zadatke uz pomoć svojih vršnjaka i rada u grupi-da uoče razvoj biljaka u saksijama,radom u grupi-da prikazuju slikajući određenu površinu na radu-da pjevaju određene pjesmice po zadacima-da uočavaju i izvode vježbe uz zadatke za fizičku tjelesnu aktvnost

-opasnosti koje predstavljaju NUS-razlog zamjene imenica zamjenicama-kako razlikovati pridjeve od imenica i dr.riječi-način pričanja priče pomoću jedne slike-djelimično način i postupak rada na zadacima-važnost vode za razvoj biljke-urednosti rada u slikanju

SREDIŠNJI NIVO:

(ovom nivou odgovaraju učenici koji su središnjih sposobnosti na nivou znanja i razumijevanja

20-30% učenika

-da mine i dr.neeksplodirana ubojita sredstva znaju uočiti,prepoznati…-uočavati,samostalno napisati prisvojne zamjenice; pridjeve, napisati kao opisne,i razlikuju od ostalih pridjeva-ispričati priču uz pomoć jedne slike obraćajući pažnju na red i redoslijed pričanja-da sabiraju i oduzimaju trocifrene brojeve sa mnimumom grešaka u određenim zadacima-o vodi da voda je osnovni energent u tijelu živih bića-o površini,razlikovati različite vrste površine

-da izrade u okviru grupe i od različitih materijala NUS u razredu-da određuju lice i broj zamjenica;da opisne pridjeve određuju uz pomoć određenih pitanja-da napišu priču vodeći računa o pravopisu i rukopisu-da rješavaju zadatke samostalno uz povremenu pomoć u nekom dijelu od učitelja ili vršanjaka-da izvode praktične pokuse i oglede u učionici-da se likovno izražavaju koristeći dijelove površine na svome radu-da uočavaju ritam,tempo i dinamiku izvđenja određenih pjesmica-raditi pravilno vježbe, pristupati zadacima sa puno truda

- posljedice koje mogu da prouzrokuju NUS-način zamjene lica prisvojnim zamjenicama-kako se određuju opisni pridjevi-postupak pričanja i pisanja priče,koristeći se pravilima lijepoga i dobroga pričanja-rješavanje zadataka bez objašanjavanja-važnost neživih dijelova prirode za život živih bića-slikajući na različitoj površini koristiti I upotrijebiti odgovarajući LTS

NAPREDNI NIVO:

(ovom nivou odgovaraju učenici koji su naprednih sposbnosti na nivou opeartivnog i stavralačkog znanja)

10-20% učenika

-da znaju postupak obilježavanja i samozaštite u slučaju nailaska na NUS-određivati,zapisivati,objasniti o prisvojnim zamjenicama-samostalno kreirati opisne pridjeve-ispričati priču na osnovu slike;tako da obogate dodaju određene opise kroz pričanje-da sabiraju i oduzimaju trocifrene brojeve sa dvocifrenim bez grešaka i da znaju objasniti sami postupak rada i računanja-da se najveća količina vode osigurava prirodnim putem (padavinama)-o površini, objasniti razliku među površienama

-da mogu samostalno da izrade NUS od različitog materijala-da samostalno kreiraju zamjenice prema broju i licu; da preoblikuju pridjeve iz imenica i obratno (ptica-ptičja; Emir-Emirova…)-da napišu priču na osnovu posmatranja slike;da vode računa o stilu pisanja,pravopisu i ljepoti izražavanja-da rješavaju zadatke samostalne bez ičije pomoći da mogu da obrazlože napisano i urađeno-da pokuse izvode uz dodatna objašnjenja ogleda koje izvode-objasne,pokažu i uočavaju razliku slikajući na različitim površinama-udaraju određeni ritam,kroz usvojenost određenih pjesmica,uočavaju teške i lahke dobe-praktično pokazuju I podstiču druge oko sebe primjerima na pravilnost izvođenja vježbi i zadataka

-ozbiljnost situacije u kojoj se mogu naći u slučaju otkrivanja i nailaska na NUS u prirodi-objasniti i pokazati praktično zamjenu lica sa prisvojnim zamjenicama-način preoblikovanja i kreiranja opisnih pridjeva-važnost unošenje stilskih elemenata izražajnosti lijepoga pričanja na osnovu slike-objašnjavaju i rješavaju zadatak po postupku -način razvoja i razvitka biljke,pratiti njen razvoj i objašnjavati to riječima-tonalitet u slikarstvu prikazujući kontarsne površine na svojim radovima

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

14.SEDMICA (28.XI-2.XII. 2016)

CILj SEDMICE: Integrisati aktivnosti iz nastavnih predmeta kroz biljke u tvornicama,kućno cvijeće,započeti usvajanje čtanja i pisanja pisanih slova ćirilice, podsjetiti se rada sa jednačinama i nejednačinama iz matematike

Tema 14. sedmice

NA PRAGU DECEMBRA(Biljke u tvornicama i cvijeće koje gajimo u kućama)

Dan Nastavni danTema dana

PONEDJELJAK60.dan

PRIHVATANJE

UTORAK61. dan

BILJKE TVORNICA

SRIJEDA62. dan

CVIJEĆE

ČETVRTAK63. dan

RELJEF

PETAK64. dan

PISANA ĆIRILICA

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

21.TIZO- Kolut natrag (PR)

37.MO- Biljke koje se prerađuju u tvornicama (O)

38.MO- Kućno cvijeće i ukrasne biljke (O)

39. MO− Ponvaljanje gradiva

22.TiZO – Kolut natrag (PR)

58.BJ- Azbuka 24.LK- Boja – slikarske tehnike: Pastel: Reljef BiH

23.MK- Uspavanka za jednu lutku

25.LK – Boja – slikarske tehnike: Pastel: Reljef BiH

62. BJ – Vježba pisanja pisanih slova ćirilice

47.MAT- Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem

59.BJ- Vježba čitanja “Dva druga”

60.BJ- Sreća (162 str) 61. BJ – Pišemo pisana slova ćirilice A,E,O,J,K,M (O)

50.MAT – Sabiranje na abakusu

11.OZ- Prihvatanje i tolerancija

48.MAT- Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem

49.MAT- Nejednačine oblika x+a< b (str. 56)

24.MK- Narodno kolo: Treskavica sitna (okolica Sarajeva)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

15.SEDMICA (5.XII-9.XII. 2016)

CILj SEDMICE: Integrisati aktivnosti iz nastavnih predmeta kroz usvajanje znanja o čovjekovom organizmu.

Tema 15. sedmice

ČOVJEK(Čovjekov organizam)

Dan Nastavni danTema dana

PONEDJELJAK65.dan

OSJEĆAJI

UTORAK66. dan

ČOVJEK

SRIJEDA67. dan

ORGANIZAM

ČETVRTAK68. dan

ČOVJEKOV ORGANIZAM

PETAK69. dan

PISANA ĆIRILICA

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

23.TIZO- Kolutanja (PR)

40.MO- Čovjekov oragizam (O)

41.MO- Čovjekov oragnizam (O)

42. MO− Ponvaljanje gradiva

24.TiZO –Penjanje na mornarske ljestve

63.BJ- Pisana slova ćirilice A,E,O,J,K,M

25.LK- Boja – kontrast boja: Ilustracija samostalno pročitanog teksta. LTS. Tempere

23.MK- Muzikaš 26.LK – Boja – kontrast boja: Ilustracija samostalno pročitanog teksta. LTS. Tempere

67. BJ – Vježba pisanja pisanih slova ćirilice

51.MAT- Oduzima-nje na abakusu

64.BJ- Pisana slova ćirilice L,N

65.BJ- Pisana slova ćirilice V,U,S

66. BJ – Pišemo pisana slova ćirilice (VJ)

54.MAT – Pismeno sabiranje sa prelazom

12.OZ- Izražavamo osjećaje

52.MAT- Pismeno sabiranje bez prelaza

53.MAT- Pismeno sabiranje sa prelazom

24.MK- Muzičke igre: Starobosansko kolo, gluho (Glamoč)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

16.SEDMICA (12.XII-16.XII. 2016)

CILj SEDMICE: Integrisati aktivnosti iz nastavnih predmeta kroz usvajanje znanja oprošlosti i budućnosti svoga zavičaja

Tema 16. sedmice

PROŠLOST,SADAŠNJOST I BUDUĆNOST(Naš zavičaj u prošlosti i sadašnjosti)

Dan Nastavni danTema dana

PONEDJELJAK70.dan

OSJEĆAJI

UTORAK71. dan

NOVA PISANA SLOVA

SRIJEDA72. dan

PROŠLOST

ČETVRTAK73. dan

SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

PETAK74. dan

PENJANJA

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

25.TIZO- Penjanja (PR)

43.MO- Zadaci za ispitivanje znanja

44.MO- Prošlost, sadašnjost i budućnost

45. MO− Prošlost, sadašnjost i budućnost

26.TiZO –Penjanje (P)

68.BJ- Pisana slova ćirilice (vježba pisanja i povezivanja)

27.LK- Uočavanje i razumjevanje optičkog riješenja boja. Koju boju vidim? – obrada

25.MK- P:Vrani se konji igraju

28.LK – Crta i ploha; fundamentalni elementi grafike «Klovn» - obrada

72. BJ – Vježba pisanja pisanih slova ćirilice

55.MAT- Pismeno oduzimanje (65-21)

69.BJ- Pisana slova ćirilice B,P,D

70.BJ- Pisana slova ćirilice Z,Ž

71. BJ – Pišemo pisana slova ćirilice (VJ)

58.MAT – Pismena provjera

13.OZ- Sve vrste osjećaja su prihvatljive, ali ne i sve vrste ponašanja

56.MAT- Pismeno oduzimanje (96-57)

57.MAT- Vježbanje i utvrđivanje gradiva

26.MK- P:Mačka i miš

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

17.SEDMICA (19.XII-23.XII. 2016)

CILj SEDMICE: Integrisati aktivnosti iz nastavnih predmeta kroz usvajanje znanja o reljefu svoga zavičaja

Tema 17. sedmice

PROŠLOST,SADAŠNJOST I BUDUĆNOST(Naš zavičaj u prošlosti i sadašnjosti)

Dan Nastavni danTema dana

PONEDJELJAK75.dan

KOMUNIKACIJA

UTORAK76. dan

RAVNICE

SRIJEDA77. dan

STIŽE ZIMA

ČETVRTAK78. danZIMA

PETAK79. dan

PISMENO SABIRANJE

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

27.TIZO- Vis stojeći na karikama (PR)

46.MO- Ravničarski krajevi 47.MO- Godišnje doba “Zima”

48. MO− Godišnje doba Zima (promjene na biljkama,ljudima I životinjama)

28.TiZO –Vis stojeći na karikama

73.BJ- KUI-Pričanje na osnovu datog početka tekstom

27.LK- Rad po sjećanju: Linija – Kompozicija više figura M:Na sankanju (flomasteri)

25.MK- Medo kočijaš 28.LK – Crta i ploha; fundamentalni elementi grafike «Klovn» - obrada

77. BJ – Ispravak kulture izražavanja

55.MAT- Pismeno sabiranje trocifrenih brojeva

74.BJ- KPI-Pričanje na osnovu datog početka tekstom

75.BJ- IKT:Prvi snijeg “Gustav Krklec”

76. BJ – Pišemo pisana slova ćirilice (VJ)

58.MAT – Pismeno sabiranje trocifrenih brojeva

14.OZ- Nenasilna komunikacija

56.MAT- Pismeno sabiranje trocifrenih brojeva

57.MAT- Pismeno oduzimanje trocifrenih brojeva

26.MK- Brojalica :Eglen beglen

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

18.SEDMICA (30.I-3.II 2016)

CILj SEDMICE: Osposoblјavanje učenika za lični doživljaj zimskih pojava ,te individualno ispoljavanje emocija kroz zimsku priču; ponavljanje i proširivanje znanja o ustanovama u zavičaju; integrisanost sadržaja iz vještina i umjetnosti u okviru zimske priče.

Tema 18. sedmice

ZIMSKE PRIČE(Funkcionalna upotreba simbola)

Temadana

83.danEMOCIJE

84. danUSTANOVE

85. danZIMSKA IDILA

86. danZIMSKA POJAVA

87. danOPISUJEMO

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

15.OZ-Dobar način da se izraze emocije

49.MO-Kulturne ustanove (O)

50.MO-Prosvjetne ustanove (O)

51. MO− Javne ustanove (O)

82. BJ – Kultura izražavanja “Opis pojave”

78.BJ-Zimska priča (VČ)

27.LK- Boja – kontrast svijetlo i tamno: Zimska priča

28.MK- Brojalica: Mišu, mišu, mišiću

3.MK – Pjevanje i sviranje: Mačak i miš

62. MAT – Zadaci sa zadanim riječima (str. 72 i 73)

59.MAT-Pismeno oduzimanje (ViP)

79.BJ-Zimska priča ” (Vježba čitanja)

80.BJ- Vježba pisanja “Zimska priča”

81. BJ – Kultura izražavanja “Opis pojave”

30.TiZO –Vježba upiranja ;saskok iz upora prednjim odnjihom

29.TIZO-Igre na snijegu

60.MAT-Pismeno oduzimanje 426-289 (O)

30. LK – Boja – kontrast svijetlo i tamno: Zimska priča 61. MAT-Pismeno oduzimanje 426-289 (VJ)

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

19.SEDMICA (6.II-10.II 2017)

CILj SEDMICE: Osposoblјavanje učenika za upoznavanje šireg zavičaja,kantona u FBiH,spoznavanje svoga kantona,saobraćaja u kantonu, čitanje i pisanje pisanim slovima ćirilice, rješavanje zadataka riječima i brojnih izraza.

Tema 18. sedmice

ŠIRI ZAVIČAJ U MOJIM OČIMA(Upoznavanje šireg zavičaja)

Temadana

88.danGOVOR

89. danMASA I PROSTOR

90. danKANTONI

91. danDRVO ZIMI

92. danVJEŽBAMO

PISANJE

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

16.OZ- Ja – govor: igra

52.MO- Ustanove UT (O)

53.MO- Kantoni (O) 54. MO− Saobraćaj u kantonima (O)

87. BJ – Vježba pisanja-razumijevanje naučenog

83.BJ-IKT “Osluškivanje”

31.LK- Masa i prostor – istanjena masa: Drvo zimi. LTS. Plastelin - 2 č.

30.MK- Slušanje muzike: Mali crnac pleše

31.MK – Muzičke igre: Ples – Hula – hop

66. MAT – Sistematizacija gradiva

63.MAT- Zadaci sa zadanim riječima (str. 72 i 73)

84.BJ-IKT” Osluškivanje”

85.BJ- Kultura izražavanja-ispravak”

86. BJ – Čitanje,razumijevanje poruke

32.TiZO – Vučenja i potiskivanja Vučenje i potiskivanje suvježbača na različite načine

31.TIZO- Višenja i upiranja- provjera

64.MAT- Riješavanje zadataka i sastavljanje izraza

32. LK – Masa i prostor – istanjena masa: Drvo zimi. LTS. Plastelin - 2 č.

65. MAT- Riješavanje zadataka i sastavljanje izraza

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

20.SEDMICA (13.II-17.II 2017)

CILj SEDMICE: Osposoblјavanje učenika za upoznavanje šireg zavičaja,razvijenosti saobraćaja i vrsta saobraćaja u našem kantonu, saobraćajnice na geografskoj karti, o krugu i kružnici,crtanju i opcrtavanju,razvoj govora kod učenika

Tema 20. sedmice

SAOBRAĆAJ U MOME KANTONU(Upoznavanje saobraćaja šireg zavičaja)

Temadana

93.danKOMUNICIRAMO

94. danKOPNENI SAOBRAĆAJ

95. danVODENI SAOBRAĆAJ

96. danZRAČNI SAOBRAĆAJ

97. danVJEŽBAMO CRTANJE KRUGA I KRUŽNICE

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

18.OZ- Komunikacija: Verbalna komunikacija

57.MO- Kopneni saobraćaj u kantonu (O)

58.MO- Vodeni saobraćaj u kantonu(O)

59. MO− Zračni saobraćaj u kantonu (O)

97. BJ – Ispravak kulture izražavanja

93.BJ-Kultura izražavanja “Pričanje na osnovu datih tematskih riječi -obrada

37.LK- Ploha – kružni ritam: Pahulja. LTS. bijela tempera, karton, crna podloga (1.čas).

40.MK- Slušanje muzike: Kornjače

41.MK – Trodobna i četverodobna mjera

78. MAT –Ctanje kruga i kružnice uz pomoć valjka i kupe

75.MAT- Kontrolni rad (tekstualni zadaci)

94.BJ-KPI: Pričanje na osnovu datih tematskih riječi –pismena vježba

95.BJ- IKT “Zlatna sjekira” japanska bajka-čitanje

96. BJ – IKT “Zlatna sjekira japanska bajka-pisanje

38.TiZO – Ritmičke i plesne strukture Trokorak

37.TIZO- Vučenja i potiskivanja Vučenja i potiskivanja- provjera

76.MAT- Krug i kružnica: Uočavanje i prestavljanje kruga i kružnice na valjku i kupi

38. LK – Ploha – kružni ritam: Pahulja. LTS. bijela tempera, karton, crna podloga – (2.čas)

Dopunska nastavaVježba čitanja i pisanja pisanim slovima latinice

77. MAT- Riješavanje zadataka i sastavljanje izraza

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

21.SEDMICA (20.II-24.II 2017)

CILj SEDMICE: Proširivanje znanja učenika za upoznavanje šireg zavičaja,razvijenosti saobraćaja i vrsta saobraćaja u našem kantonu, saobraćajnih znakova,PTT saobraćaja,poljoprivrede , o elementima kruga i kružnice,upotreba šestara u crtanju...

Tema 21. sedmice

SAOBRAĆAJ NAŠEG KANTONA(Proširivanje znanja o saobraćaju šireg zavičaja)

Temadana

98.danSUBJEKAT I PREDIKAT

99. danPTT SAOBRAĆAJ

100. danSAOBRAĆAJNI ZNACI

101. danPOLJOPRIVERDA

KANTONA

102. danPROVJERAVAMO

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

19.OZ- Komunikacija: Neverbalna komunikacija

60.MO- PTT saobraćaj u kantonu (O)

61.MO- Saobraćajni znakovi(O)

62. MO− Poljoprivreda kantona (O)

102. BJ – Subjekat i predikat u rečenici

98.BJ-Subjekat i predikat u rečenici (O)

39.LK- Grafički dizajn – Crno bijeli film «Charlie Chaplin

42.MK- Slušanje muzike: Klovnovi

43.MK – Ples:Hula-hop 82. MAT –Krug i kružnica:Kontrolni rad

79.MAT- Crtanje kruga i kružnice šestarom (O)

99.BJ-MK: Crno-bijeli film

100.BJ- IKT “Srne na santi leda J.Jurišić-čitanje

101. BJ – IKT “Srne na santi leda J.Jurišić-pisanje

40.TiZO – Ritmičke i plesne strukture Vaga zanošenjem na tlu

39.TIZO- Ritmičke i plesne strukture”Galop naprijed I bočno”

80.MAT- Krug i kružnica: Elementi kruga i kružnice

40. LK – Površina:film Kadar-pokretna slika film-flomsteri

Dopunska nastavaVježba uočavanja i pokazivnja kruga i

kružnice

81. MAT- Vježbanje i ponavljanje

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

22.SEDMICA (27.II-3.III 2017)

CILj SEDMICE: Prigodnim sadržajima obilježiti i upriličiti obilježavanje kroz sedmicu državnoga parznika;kroz upoznavanje učenika sa historijskim činjenicama, pisanje imena praznika,pjevanje pjesmica te izražavanje kreativnosti u okviru likovne radionice...

Tema 22. sedmice

DOMOVINA NIJE RIJEČ IZ SPOMENARA(Prigodna sedmično obilježavanje državnog praznika)

Temadana

103.danDOMOVINO U SRCU

TE NOSIM

104. danDAN NEZAVISNOSTI

105. danTURIZAM

106. danDJEČIJA POEZIJA

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima 20.OZ- Aktuelna

zbivanja” U povodu Dana nezavisnosti BiH

63.MO- Državni praznici Dan nezavisnosti BiH

64. MO− Industrija, rudrastvo,turizam u TK

106. BJ – Lektira Izbor iz BH poezije za djecu

103.BJ-Vježba pisanja 41.LK- Ploha Primijenjena umjetnost GRB BiH- LTS; (stiropol ,tempera)

44.MK – Bosna,Bosna Bosnia

85. MAT –Množenje desetice i stotice jednocifrenim brojem

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

83.MAT- Množenje i dijeljenje brojeva

104.BJ-Veliko slovo Pisanje naziva praznika

105. BJ – Domovina nije riječ iz spomenara – kreativno pisanje

42.TiZO – Ples po izboru

41.TIZO- Vaga zanošenja na tlu

42. LK – Ploha Primijenjena umjetnost

84. MAT- Množenje i dijeljenje brojeva

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

23.SEDMICA (6.III-10.III 2017)

CILj SEDMICE: Proširivanje znanja učenika o krajevma u našoj domovini, obilježavanje majčinog dana, množenje brojeva jednocifrenim brojem desetice i stotice...

Tema 23. sedmice

RAZLIČITI KRAJEVI U NAŠOJ ZEMLJI(Proširivanje znanja o reljefnim obilježjma u BiH)

Temadana

107.danPRVATNOST

108. danPOEZIJA U SRCU

109. danMAJČN DAN

110. danBREŽULJKASTI

KRAJEVI

111. danPROVJERAVAMO

Nas

tavn

i 21.OZ- Građansko obrazovanje-Privatnost

65.MO- Zadaci za ispitvanje znanja (O)

66.MO- Ravničarski kraj (O)

67. MO− Brežuljkasti kraj (O)

111. BJ – Subjekatska i predikatska u rečenici

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

DAN NEZAVISNOSTI BIH

sadr

žaji

po p

redm

etim

a107.BJ-Lektira “IZBOR iz BH poezije za djecu (O)

43.LK- Boja: Ornament za haljinu. LTS. Kolaž papir

45.MK- Pjevanje: Majčica 46.MK – Brojalica: Tip,tip, tap (Nestašni vrapci)

89. MAT –Dijeljenje sa 10 i 100

86.MAT- Množenje desetice i stotice jednocifrenim brojem (O)

108.BJ-Lektira “Izbor iz BH poezije za djecu”

109.BJ- IKT “Zastidio se majke”

110. BJ – IKT “Zastidio se majke” -pisanje

44.TiZO – Ritmičke i plesne strukture”PR

43.TIZO- Ritmičke i plesne strukture”PR

87.MAT- Dijeljenje desetica brojem 10 (O)

44. LK – Boja: Ornament za haljinu. LTS. Kolaž papir

Dopunska nastavaTablica množenja

88. MAT- Dijeljenje desetica brojem 100 -UT

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

24 .SEDMICA (13.III-17.III. 2017)

CILj SEDMICE: Integrisati aktivnosti iz nastavnih predmeta kroz usvajanje znanja o reljefu BiH

Tema 24.sedmice

RAZLIČITI KRAJEVI U NAŠOJ ZEMLJI(Proširivanje znanja o reljefnim obilježjma u BiH)

DanNastavni danTema dana

PONEDJELJAK112.dan

HIGIJENSKE NAVIKE

UTORAK113. dan

PROSTA REČENICA

SRIJEDA114. dan

JOŠ O SUBJEKTU I PREDIKATU

ČETVRTAK115. dan

PRIMORSKI KRAJ

PETAK116. dan

PISMENO MNOŽENJE SA PRELAZOM

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

1.ča

s od

11.1

5-12

.00 45.TIZO:Igre

Dodavanje i hvatanje lopte u kretanju

ENGLESKI JEZIK VJERONAUKA70. MO− Primorski kraj

ENGLESKI JEZIK

2.ča

s od

12.0

5-12

.50

112.BJ- IKI-Opis lika 68.MO- Brežuljkasti kraj VJERONAUKA46.LK – Površina – površina, film, kadar,

pokretna slika: Film. LTS. Flomasteri

ENGLESKI JEZIK

3.ča

s od

13.0

0-13

.45 90.MAT- Pismeno

množenje jednocifrenim brojem

45.LK- Površina – površina, film, kadar,

pokretna slika: Film. LTS. Flomasteri

69.MO-Brdsko-planinski kraj

115. BJ – Subjekatski i predikatski skup riječi

46.TiZO – Igre Dječija košarka

4.ča

s od

13.5

0-14

.35 22.OZ- Moje

higijenske, radne i kulturne navike

113.BJ- Prosta neproširena rečenica

114.BJ- Subjekatski i predikatski skup riječi

48.MK- Skaka (okolica Bosanskog Šamca)

116. BJ – Gramatička vježba

5.ča

s od

14.4

0-15

.25 91.MAT- Pismeno

množenje jednocifrenim brojem

47.MK- Pjevanje: Vrani se konji igraju (Šipovo)

92.MAT- Pismeno množenje jednocifrenim

brojem sa prelazom

93.MAT – Pismeno množenje jednocifrenim

brojem sa prelazom

Napomena: Časove srijedom i petkom imam od 13.sati, a utorkom od 12.05 sati.SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

25 .SEDMICA (20.III-24.III. 2017)

CILj SEDMICE: Integracija sadržaja kroz posmatranje i uočavanje promjena u proljeće

Tema 25.sedmice

STIŽE PROLJEĆE U NAŠE KRAJEVE(Dolazak proljeća i promjene u prirodi)

DanNastavni danTema dana

PONEDJELJAK117.dan

DOLAZI NAM DAN ŠKOLE

UTORAK118. dan

PRVI DAN PROLJEĆA

SRIJEDA119. dan

PROLJEĆE JE SLIKAR

ČETVRTAK120. danPOLJA

PETAK121. danPNOKIO

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

1.ča

s od

11.1

5-

12.0

0 47.TIZO:Igre “Osnovna

promjena pravca i tempa kretanja sa i bez

lopte

ENGLESKI JEZIK72. MO− Promjene na

živim bićima u proljeće

VJERONAUKAENGLESKI JEZIK

2.ča

s od

12.0

5-12

.50

117.BJ- L:Pinokio (1.čas)

obrada letire

71.MO- Proljeće 21 mart –prvi dan proljeća

48.LK – Boja-Kontrast :kolorističko

slikanje” Vijesnici proljeća” (akvarel)

VJERONAUKAENGLESKI JEZIK

3.ča

s od

13.0

0-13

.45 94.MAT-

Osobine množenja47.LK- Boja-svijetlo-

tamno:Proporcija “Proljeće” (akvarel)

96.MAT- Osobine množenja

73. MO− Polja (kraška poljau BiH )

48.TiZO – Igre Dječija odbojka

4.ča

s od

13.5

0-14

.35 23.OZ- U povodu

Dana naše škole118.BJ- IKT”Proljeće

je slikar”119.BJ-

IKT”Proljeće je slikar”120. BJ – Pinokio

(2.čas) obrada lektire (analiza likova)

121. BJ – Pinokio (3.čas) domaća lektira

5.ča

s od

14.4

0-15

.25 95.MAT-

Osobine množenja49.MK- Pjevanje:U

proljeće50.MK- Pjevanje:

Hej potoče97.MAT – Osobine

množenja

Napomena: Tematski dan: PROLJEĆE (utorak 21.mart)SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

26 .SEDMICA (27.III-31.III. 2017)

CILj SEDMICE: Integracija sadržaja kroz aktivnosti u povodu Dana škole

Tema 26.sedmice

U SRCU TE NOSIMO ŠKOLO NAŠA(Obilježavanje školskoga rođendana)

DanNastavni danTema dana

PONEDJELJAK122.dan

SRETAN TI ROĐENDAN ŠKOLO

UTORAK123. dan

PLANINE

SRIJEDA124. danRIJEKE

ČETVRTAK125. dan

PREUMATIČNI KIŠOBRAN

PETAK126. dan

ČITAMO PO ULOGAMA

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

1.ča

s od

11.1

5-

12.0

0

ENGLESKI JEZIK

75. MO− Rijeke BiH VJERONAUKAENGLESKI JEZIK

2.ča

s od

12.0

5-12

.50 74.MO- Planine BiH

50.LK – Scena,scenografija i

scenska maska ,,Reumatični

kišobran

VJERONAUKAENGLESKI JEZIK

3.ča

s od

13.0

0-13

.45 49.LK- Kombiniranje

linija Proljetne kišne kapi99.MAT-

Pismeno dijeljenje dvocifrenog broja

jednocifrenim

76. MO− Ponavljanje tematskog gradiva

48.TiZO – Igre Igre vršnim

odbijanjem

4.ča

s od

13.5

0-14

.35 122.BJ- Pinokio (4.čas)

test za učenike123.BJ-

IKT” Reumatični kišobran'' – Željka Horvat

– Vukelja

124. BJ – Reumatični kišobran'' – Željka Horvat

– Vukelja

125. BJ – Čitanje po ulogama, dramskog teksta

5.ča

s od

14.4

0-15

.25 98.MAT-

Osobine množenja51.MK- Pjevanje:Hej

potoče52.MK- 49. Dječije

stvaralaštvo Izmišljanje teksta na zadanu ili iz

100.MAT – Pismeno dijeljenje dvocifrenog broja jednocifrenim

Napomena: DAN ŠKOLE (utorak 27.mart)

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

28 .SEDMICA (10.IV-14.IV. 2017)

Tema 28.sedmice

NA POČETKU TRAVNJA RASTU TRAVE

DanNastavni danTema dana

PONEDJELJAK131.danNAVIKE

UTORAK132. danKLIMA

SRIJEDA133. dan

U VRTU CVJEĆA

ČETVRTAK134. dan

PIŠEMO PRIDJEVE

PETAK135. danSTRIP

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

1.ča

s07

.45-

08.

15

25.OZ- Moje higijenske, radne i kulturne navike

80.MO- Klima u BiH 81. MO− Ponavljanje tematskog gradiva

82. MO− Zadaci za ispitivanje znanja učenika

108.MAT – Ispravak treće pismene zadaće

2.ča

s 08

.20-

09.0

5

131.BJ- IKT: Moja baka, M Omerović

51.LK- Komplementarni kontrast: Cvijeće u vrtu. LTS. vodene boje

52.LK- Komplementarni kontrast: Cvijeće u vrtu. LTS. vodene boje

134. BJ – Pisanje prisvojnih pridjeva na ov,ev, in, ski, čki

135. BJ – MK: Strip

3.ča

s09

.20-

10.3

5

105.MAT- Treća pismena zadaća

132.BJ- IKT: Moja baka, M Omerović

55.MK- Slušanje: Bumbar i pčele

56.MK- Uspavanka: Durmi, durmi – jevrejska uspavanka

53.TIZO: Igre- provjera

4.ča

s 1

0.40

-11.

25

52.TIZO: Šut na gol sredinom hrpta stopala

106.MAT- Pismeno dijeljenje (oblik. 286:2) RS

133.BJ- Pisanje prisvojnih pridjeva na ov,ev, in, ski, čki

107.MAT- Pismeno dijeljenje (ponavljanje)

VJERONAUKA

5.ča

s11

.30-

12.1

5 VJERONAUKA ENGLESKI JEZIK ENGLESKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

29 .SEDMICA (17.IV-21.IV. 2017)

Tema 29.sedmice

U SREDINI TRAVNJA BEHAR BEHARA

DanNastavni dan

PONEDJELJAK136.dan

FILMOVI

UTORAK137. dan

SRIJEDA138. danOBUĆA

ČETVRTAK139. danODMOR

PETAK140. dan

RASTAVLJAMO Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

Tema dana ODJEĆA RIJEČIN

asta

vni s

adrž

aji

po p

redm

etim

a1.

čas

07.4

5- 0

8.15

26.OZ- Uređenje učionice i školskog dvorišta

83.MO- Odjeća 84. MO− Obuća 85. MO− Odmor 112.MAT – Pismeno dijeljenje trocif. br.jednoc.brojem

2.ča

s 08

.20-

09.0

5

136.BJ- MK Nijemi i zvučni film-utvrđivanje

53.LK- Površina – dizajn: Piktogram. LTS. Olovke u boji ili flomasteri– 2 č

54.LK- Površina – dizajn: Piktogram. LTS. Olovke u boji ili flomasteri– 2 č

139. BJ – Pravogovor i pravopis Glasovi i slova č,ć,dž,đ,h i j u

140. BJ – Pravilno rastavljanje riječi na kraju retka

3.ča

s09

.20-

10.3

5

109.MAT- Pismeno dijeljenje (oblika 72:3)

137.BJ- IKT: Radio-emisije -obrada

56.MK- Brojalica: Alaj ovaj Miki lep (Cetinje)

57.MK- Slušanje muzike: Nebo i planete

55.TIZO: Igre- provjera

4.ča

s 1

0.40

-11.

25

54.TIZO: Igre- provjera

110.MAT- Pismeno dijeljenje (oblika 726:3)

138.BJ- Radio-emisije -utvrđivanje

111.MAT- Pismeno dijeljenje trocif.br.jednoc.brojem

VJERONAUKA

5.ča

s11

.30-

12.1

5 VJERONAUKA ENGLESKI JEZIK ENGLESKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

30 .SEDMICA (24.IV-28.IV. 2017)

Tema 30.sedmice

ZDRAVLJE JE NAJVEĆE BLAGO NA SVIJETU

Dan PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

Nastavni danTema dana

141.danUREĐENJE DVORIŠTA

142. danREKREACIJA

143. danBOLESTI

144. danVIRUSI I BALKTERIJE

145. danPLAVI VJETAR

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

1.ča

s07

.45-

08.

3027.OZ- Životna sredina:Uređenje učionice i školskog dvorišta

86.MO- Rekreacija 87. MO− Uzročnici bolesti

88. MO− Neprijatelji zdravlja

116.MAT – Vježbanje i ponavljanje gradiva

2.ča

s 08

.35-

09.2

0

141.BJ- IKT: Nećeš mi vjerovati, Ćopić

55.LK- Kompozicija, proporcija, analogne boje: Kišni dan

56.LK- Linija: linija u prostoru M:Riba

144. BJ –Lektira: Plavi vjetar

145. BJ – Lektira: Plavi vjetar

3.ča

s09

.35-

10.2

0

113.MAT- Zadaci zadani riječima

142.BJ- IKT: Nećeš mi vjerovati, Ćopić

58.MK- Ponavljanje naučenih pjesama

59.MK- Mali muzički kviz: Muzičke igre i zagonetke

57.TIZO: Tjelesni razvoj- tjelesna visina

4.ča

s 1

0.25

11.1

0 56.TIZO: Igre- provjera

114.MAT- Vježbanje čini majstora

143.BJ- Lektira:Plavi vjetar

115.MAT- Kontrolni rad VJERONAUKA

5.ča

s11

.15-

12.0

0 VJERONAUKA ENGLESKI JEZIK ENGLESKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

31 .SEDMICA (1.V-5.V. 2017)

Tema 31.sedmice

NEPRJATELJI ZDRAVLJA

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

DanNastavni danTema dana

PONEDJELJAK141.dan

UTORAK142. dan

SRIJEDA146. dan

ZDRAVLJE

ČETVRTAK147. dan

UPOZNAJMO ZUBARA

PETAK148. dan

KOD ZUBARA

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

1.ča

s11

.15-

12.

00ENGLESKI JEZIK VJERONAUKA 116.MAT – Vježbanje i

ponavljanje gradiva

2.ča

s 12

.05-

12.5

0

89. MO− Neprijatelji zdravlja

VJERONAUKA 148. BJ –IKT: San zubara Pncetija (obrada)

3.ča

s13

.00-

13.4

5

60.MK- Ponavljanje naučenih pjesama

90. MO− Neprijatelji zdravlja

57.TIZO: Tjelesni razvoj- tjelesna visina

4.ča

s 1

3.50

14.3

5 146.BJ- Sebični džin (vježbačitanja)

57.LK- Strip – odnos slike i teksta «Kod zubara»

ENGLESKI JEZIK

5.ča

s14

.40-

15.2

5 117.MAT- Struktura brojeva prve desethiljadice

147. BJ –IKT: San zubara Pncetija (obrada)

ENGLESKI JEZIK

SEDMIČNI TEMATSKI PLAN RADA NASTAVNIKA

32 .SEDMICA (8.V-12.V. 2017)

Tema 32. NEPRJATELJI ZDRAVLJARazredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

sedmiceDan

Nastavni danTema dana

PONEDJELJAK149.dan

ĐURĐEVDAN

UTORAK150. dan

LIČNA HIGIJENA

SRIJEDA151. dan

HIGIJENA ODJEĆE I OBUĆE

ČETVRTAK152. dan

KULTURA STANOVANJA

PETAK153. dan

GLAS I SLOVO J

Nas

tavn

i sad

ržaj

ipo

pre

dmet

ima

1.ča

s11

.15-

12.

00

58.TIZO:Tjelesni razvoj-trčanje do 5 minuta

91.MO- Neprijatelji zdravlja –lična higijena

ENGLESKI JEZIK VJERONAUKA 120.MAT – Čitanje i pisanje br.do 10.000 všekratnika 10,100,1000

2.ča

s 12

.05-

12.5

0

149.BJ- Čergaška pjesma ( u povodu Đurđevdana)

58.LK- Slikarske teksture Na rijeci

92. MO− Neprijatelji zdravlja-higijena odjeće obuće

VJERONAUKA 153. BJ –Glas i slovo J u rječima

3.ča

s13

.00-

13.4

5

117.MAT- Brojna crta do 10.000 sa naznačenim višekr.br.10,100,1000

150.BJ- IKT”Tumačenje snova-čitanje

62.MK- Djeca se igraju hvatača

93. MO− Kultura življenja-kultura stanovanja

59.TIZO: Tjelesni razvoj- skok u dalj iz mjesta

4.ča

s 1

3.50

14.3

5 28.OZ- 118.MAT- Brojna crta do 10.000 sa naznačenim višekr.br.10,100,1000

151.BJ- IKT”Tumačenje snova-pisanje

59.LK- Masa i prostor:Prostorno oblikovanje, građenje -Sahat kula

ENGLESKI JEZIK

5.ča

s14

.40-

15.2

5 61.MK- Putujući Romi –(narodna romska pjesma)

119.MAT- Brojna crta do 10.000 sa naznačenim višekr.br.10,100,1000

152. BJ –Na gradlištu (vježba čitanja)

ENGLESKI JEZIK

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave

Razredni učitelj: Fahir Terzić; prof.razredne nastave