of 24/24
1 UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI 11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50 U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE Modul: Violina R.br . Šifra predmeta Naziv predmeta S Аktivnа nastavа Ostali Tip Status P V DON časovi ESPB PRVA GODINA 1 EVN01 Violina 1 1 UM OM 1 1 0 0 12 2 BOR01 Orkestar 1 1 UM OM 2 4 0 0 3 3 GSC01 Sociologija kulture 1 1 DH OM 2 0 0 0 2 4 EOR01 Orkestarske deonice 1 - violina 1 TU OM 1 2 0 0 2 5 EME01 Metodika nastave gudačkih instrumenata 1 1 TU OM 2 0 0 0 2 6 HAC01 Analiza muzičkog dela 1 1 TU OM 2 1 0 0 2 7 LSE01 Solfeđo 1 1 TU OM 1 1 0 0 2 8 GIM01 Istorija muzike 1 1 TU OM 2 0 0 0 3 9 GIS01 Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 ) 1 IBM 2 0 0 0 2 GEN01 Engleski jezik 1 1 DH I 2 0 0 0 2 GFR01 Francuski jezik 1 1 DH I 2 0 0 0 2 GNE01 Nemački jezik 1 1 DH I 2 0 0 0 2 GRU01 Ruski jezik 1 1 DH I 2 0 0 0 2 10 EVN02 Violina 2 2 UM OM 1 1 0 0 12 11 BOR02 Orkestar 2 2 UM OM 2 4 0 0 3 12 GSC02 Sociologija kulture 2 2 DH OM 2 0 0 0 2 13 EOR02 Orkestarske deonice 2 - violina 2 TU OM 1 2 0 0 2 14 EME02 Metodika nastave gudačkih instrumenata 2 2 TU OM 2 0 0 0 2 15 HAC02 Analiza muzičkog dela 2 2 TU OM 2 1 0 0 2 16 LSE02 Solfeđo 2 2 TU OM 1 1 0 0 2 17 GIM02 Istorija muzike 2 2 TU OM 2 0 0 0 3 18 GIS02 Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 ) 2 IBM 2 0 0 0 2 GEN02 Engleski jezik 2 2 DH I 2 0 0 0 2 GFR02 Francuski jezik 2 2 DH I 2 0 0 0 2 GNE02 Nemački jezik 2 2 DH I 2 0 0 0 2 GRU02 Ruski jezik 2 2 DH I 2 0 0 0 2 Ukupno časova aktivne nastave: 48 Ukupno ESPB: 60 DRUGA GODINA 19 EVN03 Violina 3 3 UM OM 1 1 0 0 12 20 BOR03 Orkestar 3 3 UM OM 2 4 0 0 3 21 KKM01 Kamerna muzika 1 3 UM OM 1 0 0 0 2 22 EOR03 Orkestarske deonice 3 - violina 3 TU OM 1 2 0 0 2 23 EME03 Metodika nastave gudačkih instrumenata 3 3 TU OM 2 0 0 0 2 24 HAC03 Analiza muzičkog dela 3 3 TU OM 2 1 0 0 2 25 LSE03 Solfeđo 3 3 TU OM 1 1 0 0 2 26 GIM03 Istorija muzike 3 3 TU OM 2 0 0 0 3 27 GIS03 Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 ) 3 IBM 2 0 0 0 2 GEN03 Engleski jezik 3 3 DH I 2 0 0 0 2 GFR03 Francuski jezik 3 3 DH I 2 0 0 0 2 GNE03 Nemački jezik 3 3 DH I 2 0 0 0 2 GRU03 Ruski jezik 3 3 DH I 2 0 0 0 2

 · Web view26GIM03 Istorija muzike 33TUOM20003 27GIS03Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )3IBM20002 GEN03Engleski jezik 33DHI20002 GFR03Francuski jezik 33DHI20002 GNE03Nemački

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web view26GIM03 Istorija muzike 33TUOM20003 27GIS03Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4...

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Violina

1

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmetaS

Аktivnа nastavа Ostali

TipStatus

PVDONčasovi

ESPB

PRVA GODINA

1EVN01Violina 11UMOM110012

2BOR01Orkestar 11UMOM24003

3GSC01Sociologija kulture 11DHOM20002

4EOR01Orkestarske deonice 1 - violina1TUOM12002

5EME01Metodika nastave gudačkih instrumenata 11TUOM20002

6HAC01Analiza muzičkog dela 11TUOM21002

7LSE01Solfeđo 11TUOM11002

8GIM01 Istorija muzike 11TUOM20003

9GIS01Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )1IBM20002

GEN01Engleski jezik 11DHI20002

GFR01Francuski jezik 11DHI20002

GNE01Nemački jezik 11DHI20002

GRU01Ruski jezik 11DHI20002

10EVN02Violina 22UMOM110012

11BOR02Orkestar 22UMOM24003

12GSC02Sociologija kulture 22DHOM20002

13EOR02Orkestarske deonice 2 - violina2TUOM12002

14EME02Metodika nastave gudačkih instrumenata 22TUOM20002

15HAC02Analiza muzičkog dela 22TUOM21002

16LSE02Solfeđo 22TUOM11002

17GIM02 Istorija muzike 22TUOM20003

18GIS02Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )2IBM20002

GEN02Engleski jezik 22DHI20002

GFR02Francuski jezik 22DHI20002

GNE02Nemački jezik 22DHI20002

GRU02Ruski jezik 22DHI20002

Ukupno časova aktivne nastave:48

Ukupno ESPB:60

DRUGA GODINA

19EVN03Violina 33UMOM110012

20BOR03Orkestar 33UMOM24003

21KKM01Kamerna muzika 13UMOM10002

22EOR03Orkestarske deonice 3 - violina3TUOM12002

23EME03Metodika nastave gudačkih instrumenata 33TUOM20002

24HAC03Analiza muzičkog dela 33TUOM21002

25LSE03Solfeđo 33TUOM11002

26GIM03 Istorija muzike 33TUOM20003

27GIS03Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )3IBM20002

GEN03Engleski jezik 33DHI20002

GFR03Francuski jezik 33DHI20002

GNE03Nemački jezik 33DHI20002

GRU03Ruski jezik 33DHI20002

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Violina

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmetaS

Аktivnа nastavа Ostali

TipStatus

PVDONčasovi

ESPB

28EVN04Violina 44UMOM110012

29BOR04Orkestar 44UMOM24003

30KKM02Kamerna muzika 24UMOM10002

31EOR04Orkestarske deonice 4 - violina4TUOM12002

32EME04Metodika nastave gudačkih instrumenata 44TUOM20002

33HAC04Analiza muzičkog dela 44TUOM21002

34LSE04Solfeđo 44TUOM11002

35GIM04 Istorija muzike 44TUOM20003

36GIS04Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )4IBM20002

GEN04Engleski jezik 44DHI20002

GFR04Francuski jezik 44DHI20002

GNE04Nemački jezik 44DHI20002

GRU04Ruski jezik 44DHI20002

Ukupno časova aktivne nastave:46

Ukupno ESPB:60

TRECA GODINA

37EVN05Violina 55UMOM110012

38BOR05Orkestar 55UMOM24003

39KKM03Kamerna muzika 35UMOM10002

40EOR05Orkestarske deonice 5 - violina5TUOM12002

41EME05Metodika nastave gudačkih instrumenata 55TUOM20002

42EMV01Metodika nastave violine 15TUOM10002

43LSE05Solfeđo 55TUOM11002

44GIM05 Istorija muzike 55TUOM20003

45PIU01Opšti pregled Istorije umetnosti 15DHOM20002

46EVN06Violina 66UMOM110012

47BOR06Orkestar 66UMOM24003

48KKM04Kamerna muzika 46UMOM10002

49EOR06Orkestarske deonice 6 - violina6TUOM12002

50EME06Metodika nastave gudačkih instrumenata 66TUOM20002

51EMV02Metodika nastave violine 26TUOM10002

52LSE06Solfeđo 66TUOM11002

53GIM06 Istorija muzike 66TUOM20003

54PIU02Opšti pregled Istorije umetnosti 26DHOM20002

Ukupno časova aktivne nastave:42

Ukupno ESPB:60

CETVRTA GODINA

55EVN07Violina 77UMOM110012

56BOR07Orkestar 77UMOM24003

57KKM05Kamerna muzika 57UMOM10002

58EOR07Orkestarske deonice 7 - violina7TUOM12002

59EME07Metodika nastave gudačkih instrumenata 77TUOM20002

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Violina

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Аktivnа nastavа

Ostali

časovi

ESPB

P

V

DON

60

EMV03

Metodika nastave violine 3

7

TU

OM

1

0

0

0

2

61

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

62

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

63

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

7

IBM

1-2

0-1

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

7

DH

I

1

1

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

64

EVN08

Violina 8

8

UM

OM

1

1

0

0

12

65

BOR08

Orkestar 8

8

UM

OM

2

4

0

0

3

66

KKM06

Kamerna muzika 6

8

UM

OM

1

0

0

0

2

67

EOR08

Orkestarske deonice 8 - violina

8

TU

OM

1

2

0

0

2

68

EME08

Metodika nastave gudačkih instrumenata 8

8

TU

OM

2

0

0

0

2

69

EMV04

Metodika nastave violine 4

8

TU

OM

1

0

0

0

2

70

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

71

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

72

Izborni predmet 2 ( bira se 1 od 2 )

8

IBM

1-2

0-1

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

8

DH

I

1

1

0

0

2

GIU04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

42

Ukupno ESPB:

60

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Viola

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmetaS

Аktivnа nastavа Ostali

TipStatus

PVDONčasovi

ESPB

PRVA GODINA

1EVL01Viola 11UMOM110012

2BOR01Orkestar 11UMOM24003

3GSC01Sociologija kulture 11DHOM20002

4EON01Orkestarske deonice 1 - viola1TUOM12002

5EME01Metodika nastave gudačkih instrumenata 11TUOM20002

6HAC01Analiza muzičkog dela 11TUOM21002

7LSE01Solfeđo 11TUOM11002

8GIM01 Istorija muzike 11TUOM20003

9GIS01Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )1IBM20002

GEN01Engleski jezik 11DHI20002

GFR01Francuski jezik 11DHI20002

GNE01Nemački jezik 11DHI20002

GRU01Ruski jezik 11DHI20002

10EVL02Viola 22UMOM110012

11BOR02Orkestar 22UMOM24003

12GSC02Sociologija kulture 22DHOM20002

13EON02Orkestarske deonice 2 - viola2TUOM12002

14EME02Metodika nastave gudačkih instrumenata 22TUOM20002

15HAC02Analiza muzičkog dela 22TUOM21002

16LSE02Solfeđo 22TUOM11002

17GIM02 Istorija muzike 22TUOM20003

18GIS02Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )2IBM20002

GEN02Engleski jezik 22DHI20002

GFR02Francuski jezik 22DHI20002

GNE02Nemački jezik 22DHI20002

GRU02Ruski jezik 22DHI20002

Ukupno časova aktivne nastave:48

Ukupno ESPB:60

DRUGA GODINA

19EVL03Viola 33UMOM110012

20BOR03Orkestar 33UMOM24003

21KKM01Kamerna muzika 13UMOM10002

22EON03Orkestarske deonice 3 - viola3TUOM12002

23EME03Metodika nastave gudačkih instrumenata 33TUOM20002

24HAC03Analiza muzičkog dela 33TUOM21002

25LSE03Solfeđo 33TUOM11002

26GIM03 Istorija muzike 33TUOM20003

27GIS03Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )3IBM20002

GEN03Engleski jezik 33DHI20002

GFR03Francuski jezik 33DHI20002

GNE03Nemački jezik 33DHI20002

GRU03Ruski jezik 33DHI20002

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Viola

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmetaS

Аktivnа nastavа Ostali

TipStatus

PVDONčasovi

ESPB

28EVL04Viola 44UMOM110012

29BOR04Orkestar 44UMOM24003

30KKM02Kamerna muzika 24UMOM10002

31EON04Orkestarske deonice 4 - viola4TUOM12002

32EME04Metodika nastave gudačkih instrumenata 44TUOM20002

33HAC04Analiza muzičkog dela 44TUOM21002

34LSE04Solfeđo 44TUOM11002

35GIM04 Istorija muzike 44TUOM20003

36GIS04Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )4IBM20002

GEN04Engleski jezik 44DHI20002

GFR04Francuski jezik 44DHI20002

GNE04Nemački jezik 44DHI20002

GRU04Ruski jezik 44DHI20002

Ukupno časova aktivne nastave:46

Ukupno ESPB:60

TRECA GODINA

37EVL05Viola 55UMOM110012

38BOR05Orkestar 55UMOM24003

39KKM03Kamerna muzika 35UMOM10002

40EON05Orkestarske deonice 5 - viola5TUOM12002

41EME05Metodika nastave gudačkih instrumenata 55TUOM20002

42EML01 Metodika nastave viole 15TUOM10002

43LSE05Solfeđo 55TUOM11002

44GIM05 Istorija muzike 55TUOM20003

45PIU01Opšti pregled Istorije umetnosti 15DHOM20002

46EVL06Viola 66UMOM110012

47BOR06Orkestar 66UMOM24003

48KKM04Kamerna muzika 46UMOM10002

49EON06Orkestarske deonice 6 - viola6TUOM12002

50EME06Metodika nastave gudačkih instrumenata 66TUOM20002

51EML02 Metodika nastave viole 26TUOM10002

52LSE06Solfeđo 66TUOM11002

53GIM06 Istorija muzike 66TUOM20003

54PIU02Opšti pregled Istorije umetnosti 26DHOM20002

Ukupno časova aktivne nastave:42

Ukupno ESPB:60

CETVRTA GODINA

55EVL07Viola 77UMOM110012

56BOR07Orkestar 77UMOM24003

57KKM05Kamerna muzika 57UMOM10002

58EON07Orkestarske deonice 7 - viola7TUOM12002

59EME07Metodika nastave gudačkih instrumenata 77TUOM20002

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Viola

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Аktivnа nastavа

Ostali

časovi

ESPB

P

V

DON

60

EML03 Metodika nastave viole 1

Metodika nastave viole 3

7

TU

OM

1

0

0

0

2

61

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

62

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

63

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

7

IBM

1-2

0-1

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

7

DH

I

1

1

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

64

EVL08

Viola 8

8

UM

OM

1

1

0

0

12

65

BOR08

Orkestar 8

8

UM

OM

2

4

0

0

3

66

KKM06

Kamerna muzika 6

8

UM

OM

1

0

0

0

2

67

EON08

Orkestarske deonice 8 - viola

8

TU

OM

1

2

0

0

2

68

EME08

Metodika nastave gudačkih instrumenata 8

8

TU

OM

2

0

0

0

2

69

EML04 Metodika nastave viole 1

Metodika nastave viole 4

8

TU

OM

1

0

0

0

2

70

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

71

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

722

Izborni predmet 2 ( bira se 1 od 2 )

8

IBM

1-2

0-1

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

8

DH

I

1

1

0

0

2

GIU04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

45

Ukupno ESPB:

62

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Violončelo

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmetaS

Аktivnа nastavа Ostali

TipStatus

PVDONčasovi

ESPB

PRVA GODINA

1EVC01Violončelo 11UMOM110012

2BOR01Orkestar 11UMOM24003

3GSC01Sociologija kulture 11DHOM20002

4EOC01Orkestarske deonice 1 - violončelo1TUOM12002

5EME01Metodika nastave gudačkih instrumenata 11TUOM20002

6HAC01Analiza muzičkog dela 11TUOM21002

7LSE01Solfeđo 11TUOM11002

8GIM01 Istorija muzike 11TUOM20003

9GIS01Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )1IBM20002

GEN01Engleski jezik 11DHI20002

GFR01Francuski jezik 11DHI20002

GNE01Nemački jezik 11DHI20002

GRU01Ruski jezik 11DHI20002

10EVC02Violončelo 22UMOM110012

11BOR02Orkestar 22UMOM24003

12GSC02Sociologija kulture 22DHOM20002

13EOC02Orkestarske deonice 2 - violončelo2TUOM12002

14EME02Metodika nastave gudačkih instrumenata 22TUOM20002

15HAC02Analiza muzičkog dela 22TUOM21002

16LSE02Solfeđo 22TUOM11002

17GIM02 Istorija muzike 22TUOM20003

18GIS02Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )2IBM20002

GEN02Engleski jezik 22DHI20002

GFR02Francuski jezik 22DHI20002

GNE02Nemački jezik 22DHI20002

GRU02Ruski jezik 22DHI20002

Ukupno časova aktivne nastave:48

Ukupno ESPB:60

DRUGA GODINA

19EVC03Violončelo 33UMOM110012

20BOR03Orkestar 33UMOM24003

21KKM01Kamerna muzika 13UMOM10002

22EOC03Orkestarske deonice 3 - violončelo3TUOM12002

23EME03Metodika nastave gudačkih instrumenata 33TUOM20002

24HAC03Analiza muzičkog dela 33TUOM21002

25LSE03Solfeđo 33TUOM11002

26GIM03 Istorija muzike 33TUOM20003

27GIS03Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )3IBM20002

GEN03Engleski jezik 33DHI20002

GFR03Francuski jezik 33DHI20002

GNE03Nemački jezik 33DHI20002

GRU03Ruski jezik 33DHI20002

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Violončelo

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmetaS

Аktivnа nastavа Ostali

TipStatus

PVDONčasovi

ESPB

28EVC04Violončelo 44UMOM110012

29BOR04Orkestar 44UMOM24003

30KKM02Kamerna muzika 24UMOM10002

31EOC04Orkestarske deonice 4 - violončelo4TUOM12002

32EME04Metodika nastave gudačkih instrumenata 44TUOM20002

33HAC04Analiza muzičkog dela 44TUOM21002

34LSE04Solfeđo 44TUOM11002

35GIM04 Istorija muzike 44TUOM20003

36GIS04Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )4IBM20002

GEN04Engleski jezik 44DHI20002

GFR04Francuski jezik 44DHI20002

GNE04Nemački jezik 44DHI20002

GRU04Ruski jezik 44DHI20002

Ukupno časova aktivne nastave:46

Ukupno ESPB:60

TRECA GODINA

37EVC05Violončelo 55UMOM110012

38BOR05Orkestar 55UMOM24003

39KKM03Kamerna muzika 35UMOM10002

40EOC05Orkestarske deonice 5 - violončelo5TUOM12002

41EME05Metodika nastave gudačkih instrumenata 55TUOM20002

42EMC01Metodika nastave violončela 15TUOM10002

43LSE05Solfeđo 55TUOM11002

44GIM05 Istorija muzike 55TUOM20003

45PIU01Opšti pregled Istorije umetnosti 15DHOM20002

46EVC06Violončelo 66UMOM110012

47BOR06Orkestar 66UMOM24003

48KKM04Kamerna muzika 46UMOM10002

49EOC06Orkestarske deonice 6 - violončelo6TUOM12002

50EME06Metodika nastave gudačkih instrumenata 66TUOM20002

51EMC02Metodika nastave violončela 26TUOM10002

52LSE06Solfeđo 66TUOM11002

53GIM06 Istorija muzike 66TUOM20003

54PIU02Opšti pregled Istorije umetnosti 26DHOM20002

Ukupno časova aktivne nastave:42

Ukupno ESPB:60

CETVRTA GODINA

55EVC07Violončelo 77UMOM110012

56BOR07Orkestar 77UMOM24003

57KKM05Kamerna muzika 57UMOM10002

58EOC07Orkestarske deonice 7 - violončelo7TUOM12002

59EME07Metodika nastave gudačkih instrumenata 77TUOM20002

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Violončelo

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Аktivnа nastavа

Ostali

časovi

ESPB

P

V

DON

60

EMC03

Metodika nastave violončela 3

7

TU

OM

1

0

0

0

2

61

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

62

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

63

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

7

IBM

1-2

0-1

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

7

DH

I

1

1

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

64

EVC08

Violončelo 8

8

UM

OM

1

1

0

0

12

65

BOR08

Orkestar 8

8

UM

OM

2

4

0

0

3

66

KKM06

Kamerna muzika 6

8

UM

OM

1

0

0

0

2

67

EOC08

Orkestarske deonice 8 - violončelo

8

TU

OM

1

2

0

0

2

68

EME08

Metodika nastave gudačkih instrumenata 8

8

TU

OM

2

0

0

0

2

69

EMC04

Metodika nastave violončela 4

8

TU

OM

1

0

0

0

2

70

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

71

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

72

Izborni predmet 2 ( bira se 1 od 2 )

8

IBM

1-2

0-1

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

8

DH

I

1

1

0

0

2

GIU04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

42

Ukupno ESPB:

60

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Kontrabas

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmetaS

Аktivnа nastavа Ostali

TipStatus

PVDONčasovi

ESPB

PRVA GODINA

1ECB01Kontrabas 11UMOM110012

2BOR01Orkestar 11UMOM24003

3GSC01Sociologija kulture 11DHOM20002

4EOB01Orkestarske deonice 1 - kontrabas1TUOM12002

5EME01Metodika nastave gudačkih instrumenata 11TUOM20002

6HAC01Analiza muzičkog dela 11TUOM21002

7LSE01Solfeđo 11TUOM11002

8GIM01 Istorija muzike 11TUOM20003

9GIS01Izborni predmet S1 ( bira se 1 od 4 )1IBM20002

GEN01Engleski jezik 11DHI20002

GFR01Francuski jezik 11DHI20002

GNE01Nemački jezik 11DHI20002

GRU01Ruski jezik 11DHI20002

10ECB02Kontrabas 22UMOM110012

11BOR02Orkestar 22UMOM24003

12GSC02Sociologija kulture 22DHOM20002

13EOB02Orkestarske deonice 2 - kontrabas2TUOM12002

14EME02Metodika nastave gudačkih instrumenata 22TUOM20002

15HAC02Analiza muzičkog dela 22TUOM21002

16LSE02Solfeđo 22TUOM11002

17GIM02 Istorija muzike 22TUOM20003

18GIS02Izborni predmet S2 ( bira se 1 od 4 )2IBM20002

GEN02Engleski jezik 22DHI20002

GFR02Francuski jezik 22DHI20002

GNE02Nemački jezik 22DHI20002

GRU02Ruski jezik 22DHI20002

Ukupno časova aktivne nastave:48

Ukupno ESPB:60

DRUGA GODINA

19ECB03Kontrabas 33UMOM110012

20BOR03Orkestar 33UMOM24003

21KKM01Kamerna muzika 13UMOM10002

22EOB03Orkestarske deonice 3 - kontrabas3TUOM12002

23EME03Metodika nastave gudačkih instrumenata 33TUOM20002

24HAC03Analiza muzičkog dela 33TUOM21002

25LSE03Solfeđo 33TUOM11002

26GIM03 Istorija muzike 33TUOM20003

27GIS03Izborni predmet S3 ( bira se 1 od 4 )3IBM20002

GEN03Engleski jezik 33DHI20002

GFR03Francuski jezik 33DHI20002

GNE03Nemački jezik 33DHI20002

GRU03Ruski jezik 33DHI20002

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Kontrabas

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmetaS

Аktivnа nastavа Ostali

TipStatus

PVDONčasovi

ESPB

28ECB04Kontrabas 44UMOM110012

29BOR04Orkestar 44UMOM24003

30KKM02Kamerna muzika 24UMOM10002

31EOB04Orkestarske deonice 4 - kontrabas4TUOM12002

32EME04Metodika nastave gudačkih instrumenata 44TUOM20002

33HAC04Analiza muzičkog dela 44TUOM21002

34LSE04Solfeđo 44TUOM11002

35GIM04 Istorija muzike 44TUOM20003

36GIS04Izborni predmet S4 ( bira se 1 od 4 )4IBM20002

GEN04Engleski jezik 44DHI20002

GFR04Francuski jezik 44DHI20002

GNE04Nemački jezik 44DHI20002

GRU04Ruski jezik 44DHI20002

Ukupno časova aktivne nastave:46

Ukupno ESPB:60

TRECA GODINA

37ECB05Kontrabas 55UMOM110012

38BOR05Orkestar 55UMOM24003

39KKM03Kamerna muzika 35UMOM10002

40EOB05Orkestarske deonice 5 - kontrabas5TUOM12002

41EME05Metodika nastave gudačkih instrumenata 55TUOM20002

42EMB01Metodika nastave kontrabasa 15TUOM10002

43LSE05Solfeđo 55TUOM11002

44GIM05 Istorija muzike 55TUOM20003

45PIU01Opšti pregled Istorije umetnosti 15DHOM20002

46ECB06Kontrabas 66UMOM110012

47BOR06Orkestar 66UMOM24003

48KKM04Kamerna muzika 46UMOM10002

49EOB06Orkestarske deonice 6 - kontrabas6TUOM12002

50EME06Metodika nastave gudačkih instrumenata 66TUOM20002

51EMB02Metodika nastave kontrabasa 26TUOM10002

52LSE06Solfeđo 66TUOM11002

53GIM06 Istorija muzike 66TUOM20003

54PIU02Opšti pregled Istorije umetnosti 26DHOM20002

Ukupno časova aktivne nastave:42

Ukupno ESPB:60

CETVRTA GODINA

55ECB07Kontrabas 77UMOM110012

56BOR07Orkestar 77UMOM24003

57KKM05Kamerna muzika 57UMOM10002

58EOB07Orkestarske deonice 7 - kontrabas7TUOM12002

59EME07Metodika nastave gudačkih instrumenata 77TUOM20002

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU, FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

11000 BEOGRAD, KRALJA MILANA 50

U akademskoj 2019/20. godini studenti četvrte godine pohadjaju nastavu po ovom programu

Osnovne akademske studije - Studijski program za GUDAČKE INSTRUMENTE

Modul: Kontrabas

R.br.

Šifra

predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status

Аktivnа nastavа

Ostali

časovi

ESPB

P

V

DON

60

EMB03

Metodika nastave kontrabasa 3

7

TU

OM

1

0

0

0

2

61

ASU01

Tehnologija snimanja muzike 1

7

TU

OM

2

0

0

0

2

62

GPS01

Psihologija

7

DH

OM

2

0

0

0

3

63

Izborni predmet 1 ( bira se 1 od 2 )

7

IBM

1-2

0-1

0

0

2

GEX01

Uvod u primenjenu estetiku

7

DH

I

1

1

0

0

2

GIU03

Istorija umetnosti 3

7

DH

I

2

0

0

0

2

OADN1

Uvod u digitalnu notografiju

7

TU

I

2

1

0

0

2

64

ECB08

Kontrabas 8

8

UM

OM

1

1

0

0

12

65

BOR08

Orkestar 8

8

UM

OM

2

4

0

0

3

66

KKM06

Kamerna muzika 6

8

UM

OM

1

0

0

0

2

67

EOB08

Orkestarske deonice 8 - kontrabas

8

TU

OM

1

2

0

0

2

68

EME08

Metodika nastave gudačkih instrumenata 8

8

TU

OM

2

0

0

0

2

69

EMB04

Metodika nastave kontrabasa 4

8

TU

OM

1

0

0

0

2

70

ASU02

Tehnologija snimanja muzike 2

8

TU

OM

2

0

0

0

2

71

GPD01

Pedagogija

8

DH

OM

2

0

0

0

3

72

Izborni predmet 2 ( bira se 1 od 2 )

8

IBM

1-2

0-1

0

0

2

GEX02

Primenjena estetika i nauke o umetnostima

8

DH

I

1

1

0

0

2

GIUI04

Istorija umetnosti 4

8

DH

I

2

0

0

0

2

OAPC1

Osnove rada u programu Cubase

8

TU

I

2

1

0

0

2

Ukupno časova aktivne nastave:

42

Ukupno ESPB:

60