Click here to load reader

WEA Zeeland Bedrijfsbrochure

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WEA Zeeland gaat voor zijn zakelijke opdrachtgevers voor het maximaal haalbare. Of het gaat om belastingzaken, bedrijfsoptimalisering, investeringen of samenwerking. Dat is onze missie. Toegankelijkheid, betrokkenheid en creativiteit zijn wat ons onderscheidt. U kunt ons altijd eenvoudig bereiken, we luisteren naar uw wensen en gebruiken al onze kennis en ervaring voor een oplossing die u verder helpt.

Text of WEA Zeeland Bedrijfsbrochure

 • WEA Zeeland haalt eruit wat er voor u inzit

 • WEA Zeeland

 • Onze missie

  WEA Zeeland gaat voor zijn zakelijke opdrachtgevers voor het maximaal

  haalbare. Of het gaat om belastingzaken, bedrijfsoptimalisering,

  investeringen of samenwerking. Dat is onze missie. Toegankelijkheid,

  betrokkenheid en creativiteit zijn wat ons onderscheidt. U kunt ons altijd

  eenvoudig bereiken, we luisteren naar uw wensen en gebruiken al onze

  kennis en ervaring voor een oplossing die u verder helpt. Bij WEA Zeeland

  staat deskundigheid voorop. Maar er is meer. Want wat hebt u aan een

  advies dat in theorie klopt, maar niet aansluit bij uw wensen? Daarom

  luisteren wij naar uw verhaal, uw situatie. Stellen kritische vragen, denken

  mee. Ook buiten de gebaande paden. Het resultaat? Een snel, creatief

  antwoord dat de kern van uw vraag volledig raakt. Dat is WEA Zeeland.

  In uw buurt

  Oftewel: Hulst, Middelburg, Oostburg. WEA Zeeland is met deze drie

  vestigingen in Zeeland groot en klein tegelijk. Groot genoeg om altijd

  up-to-date te zijn en klein genoeg om te weten wat er lokaal speelt. Groot

  genoeg om specialisten te hebben en klein genoeg om geen onnodige

  overhead aan u te hoeven door te berekenen. En als een van de grotere

  spelers in Zeeland bescheiden genoeg om samen te werken met andere

  disciplines, extern en intern. Onze 60 medewerkers staan klaar om hun

  vakkennis en ervaring betrouwbaar, betrokken en discreet voor u in te

  zetten.

  Onze diensten

  Landelijk netwerk

  WEA Zeeland vormt samen met acht andere maatschappen de

  WEA Groep. Dit netwerk bestrijkt heel West Nederland, van de

  Belgische grens tot en met de kop van Noord-Holland. Door

  deze samenwerking heeft WEA een antwoord op elke vraag

  en is onze automatisering een van de meest geavanceerde in

  accountantsland.

  Wij halen eruit wat er voor u inzit

  De kernwaarden

  van WEA Zeeland

  Creatief

  Betrokken

  Probleemoplossend

  Teamwerk

  Klantgericht

  Scherpe blik

  Luisterend oor

  Administratie

  personeel

  salaris

  financieel

  Accountancy

  samenstellen jaarrekening

  tussentijdse rapportages

  waardebepalingen

  due diligence onderzoek

  overeenkomsten

  Belastingadvies

  aangiften

  bezwaar- en

  beroepsprocedures

  vermogensplanning

  aandelenoverdracht

  Consultancy

  rechtsvorm

  fusie & overname

  corporate finance

  joint ventures

  financieringen

  subsidies

  beloningssystemen

  benchmarks

  administratieve organisatie

  automatisering

  herstructurering

  investeringsplannen

  ondernemersplannen

  organisatie advies

  reorganisatie

  subsidie advies

  begroting

  mkb agrarische sector particulieren grootzakelijk

  v v x x

  v v x v

  v v v v

  v v v v

  v v x v

  administratie

  accountancy

  consultancy

  belastingadvies

  audit

 • WEA Zeeland biedt MKB-ondernemers expertise op het gebied van administratie, belastingen en bedrijfseconomische vraagstukken. Onze MKB-specialisten kunnen zich snel in uw situatie inleven en hebben altijd aandacht voor u als ondernemer. Of u nu starter, volhouder, groeier of doorstarter bent: WEA Zeeland ondersteunt u als ondernemer zodat u het maximale uit uw expertise kunt halen.

  Midden- en kleinbedrijf

 • Opstart

  Elke ondernemer zelf, maar ook zijn of haar

  onderneming doorloopt een levenscyclus. In

  de startfase van de onderneming biedt WEA

  Zeeland begeleiding bij onder andere het

  ondernemersplan, de liquiditeitsplanning en

  de financiering. Ook de interne administratieve

  organisatie en de keuze voor de fiscaal-

  juridische structuur zijn speerpunten in deze

  fase.

  Groei

  In deze fase krijgt de ondernemer behoefte aan meer heldere informatie

  aan de hand van vooraf bepaalde prestatie-indicatoren. Daarnaast

  zijn er vraagstukken op het gebied van investeringen, efficiency

  en personeelsbeleid. Allemaal zaken waarbij WEA Zeeland u kan

  ondersteunen. Hulpmiddelen daarbij zijn online applicaties voor de

  financile en personeelsadministratie.

  Uitbouw

  Kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten vormen, samen met de

  individuele wensen van de ondernemer of het managementteam, de

  basis voor de uitbouw van de onderneming. WEA Zeeland werkt samen

  met u aan het in kaart brengen van de financile en fiscale consequenties

  van bijvoorbeeld internationalisering, diversificatie en herstructurering. Of

  heel praktisch bij (her)financieringsvraagstukken, waardebepalingen en

  het opzetten van samenwerkingsverbanden.

  Fusie en overname

  Of het nu om fusie of overname of andere vormen van bedrijfsoverdracht

  gaat, het zijn altijd multidisciplinaire vraagstukken. De accountants en

  fiscalisten van WEA Zeeland werken daarom nauw samen, indien nodig

  met externe specialisten.

  Non-profit sector

  De non-profit sector kent een geheel eigen dynamiek. WEA Zeeland is

  daar goed in thuis. Bijvoorbeeld bij het inventariseren, optimaliseren

  en implementeren van AO/IB trajecten. Of bij het opzetten van de

  financile en salarisadministratie. Ook kunt u terecht bij WEA Zeeland

  voor het opstellen van begrotingen en het uitbrengen van tussentijdse

  rapportages. Vanzelfsprekend komt daar de advisering en uitvoering van

  subsidieaanvragen bij.

  Tijdelijk capaciteitsprobleem?

  Kies voor detachering!

  Professionals van WEA Zeeland

  ondersteunen u bij (tijdelijke)

  onderbezetting van financile

  afdelingen op interim basis.

  Klankbord of second

  opinion nodig?

  Een frisse kijk op uw cijfers en

  organisatie. Uw WEA Zeeland

  adviseur ondersteunt u daar-

  bij. Het geeft u de bevestiging

  van uw vermoeden of uw

  krijgt vernieuwde inzichten

  die u niet verwacht had. Hier-

  door kunt u uw visie bijstellen

  en kansen uitbreiden.

  Echte informatie

  We voorzien u van concrete

  cijfers, analyses en bedrijfs-

  informatie waar u direct iets

  aan heeft. Zodat u weet of u

  meer kunt investeren of juist

  beter een pas op de plaats

  kunt maken. En zodat u tijdig

  kunt handelen als er kansen

  of bedreigingen zijn binnen

  uw organisatie. Als team

  denken en rekenen wij finan-

  cieel, administratief en fiscaal

  met u mee, voor het hoogst

  haalbare rendement uit uw

  activiteiten of uw kapitaal.

 • De Zeeuwse situatie is uniek en uiterst divers. Reden waarom WEA Zeeland op elk van haar zes vestigingen landbouwspecialisten heeft. De sector kent door regionale, nationale en internationale ontwikkelingen een grote dynamiek met ingrijpende gevolgen voor individuele bedrijven. Als gedegen sparring-partner speelt WEA Zeeland daarop in met bijvoorbeeld advies over actuele onder-werpen, gevraagd of op eigen initiatief.

  Agrarische sector

 • Gebruiksnormen

  De adviseurs van WEA Zee-

  land helpen u om inzicht te

  krijgen in het mineralenover-

  schot of de aanvoerruimte.

  Zo kunt u op tijd maatregelen

  nemen.

  WEA nr. 1 in

  tevredenheidsonderzoek

  In de top-40 van het jaarlijkse

  tevredenheidonderzoek,

  gehouden onder drieduizend

  veehouders in 2009,

  waardeerden de clinten

  WEA met een 7,5. WEA

  bekleedt daarmee in haar

  werkgebied de 1e plaats.

  Specifieke expertise

  De agrarische sector vraagt om zeer specifieke

  expertise. Zoals bijvoorbeeld kennis van het

  EU-landbouwbeleid, pachtrecht, ervaring met

  mestwetgeving, landbouwvrijstellingen en

  toeslagrechten. WEA Zeeland heeft van oudsher

  brede kennis en ervaring in de fruitteelt,

  melkveehouderij, glastuinbouw, akkerbouw

  en intensieve veeteelt. Wij mogen daarom

  veel Zeeuwse landbouwers tot onze clinten

  rekenen, van klein tot groot en van akkerbouwer

  tot melkveehouder.

  Daarnaast heeft WEA Zeeland de nodige kennis

  opgebouwd in de vele nevenactiviteiten

  van landbouwers, van minicampings tot en

  met windmolens. Maar ook bij onder andere

  de fiscale begeleiding bij de verkoop van landbouwgronden aan

  projectontwikkelaars en onteigeningen.

  En niet te vergeten de nieuwe vormen van

  landbouw in Zeeland, zoals bijvoorbeeld de

  zeegroenten en visteelt.

  Daarnaast hebben onze fiscalisten en juristen

  de nodige kennis in de loop van de jaren

  opgedaan met agrarisch recht en houden wij

  ons bijvoorbeeld ook bezig met mediation.

  Bedrijfsopvolging

  En van de speerpunten van WEA Zeeland is de

  bedrijfsopvolging in de landbouwsector. Bij dit

  complexe onderwerp spelen behalve fiscale,

  financile en juridische aspecten vooral ook de

  menselijke kanten een belangrijke rol.

  De adviseurs van WEA Zeeland zijn zich

  hier terdege van bewust. Zij brengen de

  consequenties van de bedrijfsoverdracht

  overzichtelijk in beeld en begeleiden

  desgewenst het hele traject.

  Felice Buonadonna | DNA-Beeldbank op www.laatzeelandzien.nl

 • Kwaliteit van leven betekent het nu goed hebben n zorgdragen voor een onbezorgde toekomst. Maar zaken als de kredietcrisis, pensioengaten, echtscheiding, tijdelijke emigratie, studie van kinderen en veranderende wetgeving omtrent erf- en schenkbelas-ting maken dat financile planning s