Click here to load reader

wax manual manual 2 yyyyy yyyyy Lineární struktura K řížová struktura Příčná křížová struktura Jemná struktura, malé krystaly, nedochází ke tření Hrubá struktura,

 • View
  237

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of wax manual manual 2 yyyyy yyyyy Lineární struktura K řížová struktura Příčná křížová...

 • Alpine Snowboard Nordic

  wax manual

  www.tokowax.cz

 • 2

  yyyyy

  yyyyy

  Linern struktura

  Kov struktura

  Pn kov struktura

  Jemn struktura, mal krystaly, nedochz ke ten

  Hrub struktura, mal krystaly, velk ten

  --

  +

  --

  +

  Jemn struktura, velk krystaly, vysok ten

  Hrub struktura, velk krystaly, mal ten

  STUDEN A AGRESIVN SNH

  HRUBOZRNN SNH

  Faktory ovlivujc volbu voskupi mazn ly

  1.TEPLOTA SNHU.

  Toko na tabulkch i balench uvd vdy teplotu snhu. Teplo-

  tu snhu zmme pomoc teplomru. Je dleit zasunout

  teplomr cca 5 cm do snhu, aby nedolo k chybnmu

  men. Za uritch podmnek okolo 0C, hraje i 1C velikou

  roli.

  2. DRUH SNHU

  Je velmi dleit rozeznat druh snhu (uml, star, nov,

  jemnozrnn) Tento faktor zskme pomoc zkuenost a

  logickm pstupem k oznaen struktury snhu. Rozhodujc

  jsou velikosti a hrubost krystal snhu.

  3. VLHKOST VZDUCHU

  Vlhkost vzduchu zmme pouze pomoc vlhkomru. Obecn

  lze vak odhadnout, e pi snen, deti, mlze, zataen

  obloze je relativn vlhkost vzduchu i snhu vysok. Naopak pi

  jasn obloze a mrazivm poas bude vlhkost vzduchu nzk.

  TIP: pi delch tratch, kdy se mn i nadmosk vka

  dov o stovku metr, je nutn potat s tm, e se

  mn i povtrnostn podmnky a kvalita s druhem snhu

  na trati. Proto je v takovch ppadech lep volit

  universlnj mazn, kter se spe pizpsob danm

  podmnkm.

  STRUKTURA SKLUZNICE

  Struktura skluznice vznamn ovlivuje skluzov vlastnosti

  ly. Obecn pravidlo je, m hrub krystaly snhu, tm hrub

  struktura. Na zvodn lye je velmi dleit, jet ped ma-

  znm zvolit sprvnou strukturu, o kter se radji (pokud

  nepatte mezi odbornky) porate ve specializovanch ser-

  visech, kde Vm tu sprvnou strukturu skluznice doporu.

  Pomoc brusnho kamene, kter je opracovn diamantem

  Vm vybrous zvolenou strukturu do skluznice. V domcch

  servisech lze vytvoit do beckch ly strukturu pomoc

  Strukture Nordic, kter vak drky do skluznice pouze

  vytla. Tato struktura nem tak dlouhou trvanlivost, ale je

  pouvna i pikovmi servismany a zvodnky.

  ZKLADN DRUHY STRUKTUR SKLUZNICE

  www.tokowax.cz

 • 3

  Repair Candle graphite

  Steel Scraper Blade

  Copper Brush

  Repair Powder graphite

  WaxIron 1200/600W

  Repair Powder transparent

  Base File Radial

  Repair Candle trans parent

  www.tokowax.cz

  Oprava pokozen skluznice

  Repair Candle slou k drobnm opravm pokozen skluznice beckch ly, sjezdovch ly a snowboard (rhy, vrypy...). Pomoc reparanch tyek meme jednodue opravit chyby na skluznici. Vt opravy radji svte odbornkm v servisech.

  Pomoc ocelov cidliny oistte skluznici a okol pokozen skluznice. Vhodn je zdrsnit vryp skelnm paprem a dokonale odmastit.

  Tyinku zaplme a nakapeme hmotu do pokozenho msta.

  Rapl nebo ocelovou cidlinou odstranme pebyten materil.

  Bronzovm kartem oivme strukturu skluznice.

  Repair Powder

  Repair Powder slou k drobnm opravm pokozen skluznice beckch ly, sjezdovch ly a snowboard (rhy, vrypy...). Pomoc reparanch prk meme jednodue opravit chyby na skluznici. Vt opravy radji svte odbornkm v servisech.

  Pomoc ocelov cidliny oistte skluznici a okol pokozen skluznice. Vhodn je zdrsnit vryp skelnm paprem a dokonale odmastit. Reparan prek nasypeme do pokozenho msta, aby dobe zakryl cel pokozen.

  ehlikou, pes piloenou folii zaehlme prek za teploty 140C. POZOR ! Musme bt opatrn, aby nedolo k pokozen skluznice, proto je dleit ehlit pes folii a nenechat ehliku dlouho na jednom mst. Reparan prek se za teploty 140C roztav do vrypu.Po zataven prku a vychladnut hmoty, od-stranme pebyten materil ocelovou cidlinou. Bronzovm kartem oivme strukturu skluznice.

 • Na skluznici naneseme pomoc spraye Gel nebo Waxre-mover a nechme chvli psobit.

  Pokud chceme mazat lye, brousit hrany nebo jinak upravovat skluznici, mus bt ped tmto oetenm ist. K itn skluznice meme pout Waxremover nebo Gel Clean istie, kter nm skluznici oist a nepokod.

  www.tokowax.cz

  Rozputn vosk nebo neistotu odstranme pomoc Base Texu. Pokud na skluznici zstane jet vosk, celou akci opakujeme.

  TIP 1: pokud istme lyi od beckch stoupacch vosk, odstrate v prvn fzi vosk plastovou krabkouTIP 2 : po oistn skluznice Waxremoverem, nechte lyi cca 15 minut vysuit, na skluznici bude pak lpe dret vosk

  Tepl mkk vosk dlouze ehlme (Hydrocarbon lut nebo Al-in-one Wax) a nechme jenom lehce vytuhnout.

  Vosk je teba jet za tepla sthnout plastovou strkou, co nejvce odstranit tepl vosk.

  Bronzovm kartem odstranit pebyten vosk ze skluznice. Vykartovat dkladn a pipravit skluznici k dal preparaci.

  TIP 1: v ppad , e bude skluznice siln zneitn, je nutno pout Waxremover

  TIP 2: tuto metodu meme opakovat pro zven efektivity

  Base Tex

  Waxremover HC3

  Copper Brush

  WaxIron 1200/600W

  istn skluznice Waxremoverem a Gel Cleanem

  istn skluznice voskem (profesionln metoda)

  All-in-one Wax

  System-3 yellow, 0 -4 C

  System-3 yellow/red, Set

  Plexi Blade 3 mm

  Plexi Blade for snowboards 4 mm

  4

 • Ergo Speed

  Provedeme nejprve brouen z plochy bu 0,5 nebo 1,0 . Ergo Plus nm umouje oba stupn.

  Doletme kamenem Edge Grinder.

  Bon hel meme zvolit bu 88 nebo 89. Dlouhmi tahy nabrousme hranu z boku. Poppad vznikl grot odstranme pomoc Schleifgummi.

  Po nabrouen meme opotebovan papr nebo diamant pootoit a vyut tak opt nov ostr brusn plochy

  Universal Edge Grinder

  Ergo Plus

  Ergo Plus

  Ergo Speed Diamond

  Brousek pro bon brouen hran pod hlem 88 nebo 89. Ideln brousek do kapsy, pomoc kterho jsme schopni na svahu dobrousit nebo opravit na hrubo pokozenou hranu. Brouskem dlouhmi tahy nab-rousme skluznici pod zvolenm hlem.

  Ergo Speed/Ergo Speed Diamond

  www.tokowax.cz

  5

  Ergo Plus

 • www.tokowax.cz

  6

  Brouen hran z plochy skluznice

  Hrany ly nebo snowboard jsou limitujc faktor pro sjezdo-v lyovn. Firma ToKo nabz celou adu brusnch elementa doplk k brouen hran a prav skluznice. I kdy je plocha sjezdovky velmi tvrd nebo ledov, existuje cesta, jak si i za tchto podmnek meme vychutnat oblouky, jak na sjezdovch lych, snowboardech nebo carvingovch lych..

  Pi prav hran na sjezdovch lych je dleit pout nejprve Stoper Band gumu na zabezpeen brzdy vzn. Pouze se zabezpeenou brzdou meme bez problm upravit hranu po cel dlce lye.

  K pebrouen - peletn hran pouijeme brusn diamant, kter mme ve tech rznch hrubostech.

  Ke kontrole rovn skluznice a podbrouenm hlm hrany nm poslou Prisma Haarlineal. 100% rovn hrana nm napov, ve kter sti mme nebrouenou hranu a kde mme chybu ve struktue skluznice, nebo kde mme kivou lyi. Tato zleitost je vce pro sportovn, ambicizn a zvodn lyae.

  hel hrany z plochy skluznice je zvisl na hlu, kter zvolme pro brouen. V praxi se pouvaj hly 0,5 a 1,0 . Pomoc Base File Control jsme schopni upravit celou plochu hrany tak, aby splovala 0,5 z plochy skluznice. Pro zkosen hran z plochy volme stan-dardn pilnk, kter jednodue upneme do Base File. Vznikl grot na hran odstranme pomoc gumovho bloku. (Schleifgummi).

  Toko Ergo Multi Guide

  Base File Control 0.5Base File Control 1.0

  World Cup File Chrome

  Edge Angel Pro Clamp

  89

  88

  87

  Sidewall Planner Pro

  Prisma Straight Edge

  extra fine, green, grain 1200

  coarse, blue 325

  fine, red, grain 600

  DMT Diamond File

  Edge Angel Pro

  Brouen hran ze strany

  Sidewall Planer hoblk . Pomoc Sidewall Planeru upravme boky ly tak, abychom mohli brousit hranu pod zvolenm hlem. Jedno-duchm dlouhmi tahy odstranme pebyten plast na boku ly.

  Hranu meme nabrousit dvma zpsoby. Prvn pomoc pev-nho standartnho hlu, pilnku a klet, kterm pilnk k heln-ku pipevnme. Nejpouvanj hel je 87 nebo 88. Pro zatenky je pln postaujc hel 89.

  Druh zpsob brouen hrany je pomoc brousk, do kterch je upevnn pilnk a meme hel volit variabiln. Mezi tyto brousky pat Ergo Multi . Pilnk lze nahradit diamantovm brouskem nebo rapl.Ergo Multi je vybaven loiskovmi pojezdy, kter usnaduj plynul brouen hrany.V tto kategorii brousk firma Toko nabz irokou klu, tak aby brousek vyhovoval kadmu a sploval jeho poadavky.

  Vznikl grot na hran ly odstranme pomoc gumovho bloku. (Schleifgummi). Grot lze odstranit i pebrouenm diamantem (ervenm nebo modrm). Vhodn je diamant namoit do vody a pod lehkm tlakem peletit plochu hrany a tm odstranit vznikl grot .

 • 7

  WaxIron 1200/600W

  Multi-purpose Scraper

  Plexi Blade 3 mm

  Plexi Blade for snowboards 4 mm

  Plexi Blade 5 mm

  Polishing Brush

  Horsehair Brush

  Nylon Brush

  Copper Brush

  Groove Pin Nordic

  Steel Wire

  www.tokowax.cz

  Mazn ly Vosk nahejeme na ploe ehliky a nechme nakapat na skluznici. Potom pomoc ehliky vosk rozehlme po cel ploe skluznice. Na zadn stran ehliky je vdy doporuen teplota pro dan vosk. ehlikou musme neustle pohybovat po skluznici, tak aby nedolo k peht skluznice a vosku.

  Vosk musme pomoc ehliky rozthnout po cel ploe skluznice. Mezi ehlc plochou ehliky a skluznic mus bt neustle tenk vrst-va ehlenho vosku, aby nedolo k pokozen skluznice.

  TIP : pokud chceme mixovat vosky, meme ji mixovat pimo pi nanen vosku na skluznici, tak e nakapeme naneseme oba vosky zrove

  Po zaehlen nechme lyi vychladnout, tak , aby byl vosk zatuhl (cca 15-20minut) , odstranme pebyten vosk ze lbku (u beckch ly pomoc Grove pinu - lbkovae) a ze stran bok sjezdovch ly pomoc universln plastov krabky.

  TIP 1: vosk ze lbku beckch ly odstrate jet za tepla, usnadn Vm to prci

  TIP 2: m dle budeme vosk zaehlovat, tm vce se nm zapracuje do skluznice, POZOR dleit je dodret pedepsanou teplotu ehliky pro dan vosk

  Vosk ze skluznice odstranme plastovou cidlinou, kdy rovnomrnmi tahy po smru jzdy sekrbneme vrstvu pebytenho parafnu.

  Po odstrann vosku plastovou krabkou, odstranme zbytek pebytenho vosku kartem. Pro tvrd vosky volme kombinovan kart pro ostatn nylonov kart. Pro finln pravu pak letc kart nebo thermo pad. Ze skluznice musme odstranit vechen pebyten vosk. Skluznost lye nm zaru pouze vosk, kter je zakomponovn v molekulch skluznice a v prech skluznice. Naopak , tenk vrstva zaehlenho parafnu me mt i negativn charakter, nap. na pemrzlm prachovm snhu Vs me tenk vrstva vosku brzdit.

  TIP : pi pouit tvrdch parafn doporuuje pout tak tvrd kart nap. bronzov nebo ovln steel, tyto karte pouijte i pi odstrann parafn na jarn mokr snhy. Pomoc tchto kart skluznici maximln provzdunte a vytvote tak mikrostrukturu kter m velmi dobr vlastnosti pi jarnm lyovn

  Odstranit vosk meme pouze pomoc ostr plastov krabky. Naostit krabku nm usnadn nstroj Scarper Sharpener osti krabek. Je pizpsoben pro vechny plastov strky (3-5mm).

 • www.tokowax.cz

  Dibloc High Fluoro :Vosk s vysokm obsahem fluoru, pro zvodn ely, trnink a

  pro vechny, kte chtj vychutnat maximln skluz. Pomoc

  serie vosk s vysokm obsahem fluoru jsou peneny

  vechny vlastnosti skluznice , kter ocenme pedevm

  pi delm skluzu. Dibloc High Fluor, dky svm vlastnostem

  pi dlouhm ehlen zapln extremn hluboko molekuly

  skluznice voskem obohacenm fluorem . Dky tto vlastnosti

  Dibloc High Fluor pipravuje skluznici k zvodnmu nasazen.

  Skluznice namazan Dibloc High Fluor Vs pmo katapultuje

  k vysokm vkonm ve stop nebo na svahu.

  Dibloc Low Fluoro :Vosk s nzkm obsahem fluoru, pro zvodn ely, trnink a

  pro vechny, kte chtj vychutnat optimln skluz. Pomoc

  srie vosk s nzkm obsahem fluoru meme preparovat

  lye nebo snowboard prakticky vdy ped vlastn jzdou a po

  lyovn k transportu ly nebo snowboardu. Prv zde se

  potvrd, e pe o skluznici se nm velmi vyplat a lye nebo

  snowboard perfektn klouou po snhu. Pomoc Dibloc Low

  Fluoro jsme schopni pipravit skluznici i pro zvodn ely.

  Hydrocarbon :Vosk bez obsahu fluoru, pro trnink a pro vechny, kte

  chtj vychutnat optimln skluz. Pomoc srie vosk hydro-

  carbon meme preparovat lye nebo snowboard prakticky

  vdy ped vlastn jzdou a po lyovn k transportu ly nebo

  snowboardu. Zkladn ada skluzovch vosk nm pokryje

  vechny teplotn rozsahy a druhy snhu. Ideln pro trnink a

  kadodenn preparaci skluznice !

  Dibloc High Fluoro

  Legende

  lut

  erven

  modr

  molybden

  nov snh

  star snh

  uml snh

  8

  Dibloc HighFluoro yellow,

  0 C/-4 C

  Dibloc High Fluoro red,

  -4 C/-10 C

  Dibloc High Fluoro blue,

  -10 C/-30 C

  Dibloc High Fluoro grey, Molybdenum

  -4 C/-10 C

  Dibloc Low Fluoro

  Dibloc Low Fluoro yellow,

  0 C/-4 C

  Dibloc Low Fluoro red,

  - 4 C/-10 C

  Dibloc Low Fluoro blue,

  -10 C/-30 C

  Dibloc Low Fluoro grey, Molybdenum

  -4 C/-10 C

  System-3System-3,

  yellow, 0 C/-4 C

  System-3, red,

  -4 C/-10 C

  System-3, yellow/red,

  Set

  System-3, blue

  -10 C/-30 C

 • www.tokowax.cz

  Tabulka High Fluoro a Low Fluoro Wax

  Nov snh Star snh Uml snhC F

  0 32

  -1

  -2

  -3 27

  -4

  -5 23

  -6

  -7

  -8 18

  -9

  -10 14

  -11

  -12 10

  -13

  -14

  -15 5

  -20

  Nordlite Powder Nordlite Powder Nordlite Powder-25-30 -22

  Tabulka Hydrocarbon Wax

  Nov snh Star snh Uml snhC F

  0 32

  -1

  -2

  -3 27

  -4

  -5 23

  -6

  -7

  -8 18

  -9

  -10 14

  -11

  -12 10

  -13

  -14

  -15 5

  -20

  -25

  -30 -22

  9

 • 10

  JetStream High Speed

  WaxIron 1200/600W

  Plexi Blade

  Polishing Brush

  JetStream High Speed Moly

  Thermo Pad

  JetStream High Speed

  JetStream High Speed Moly

  Plasto Cork

  www.tokowax.cz

  JET STREAMJet Stream je 100% perfluorcarbon uren pro zvodn lyovn. Pln syntetick vosk maximln odpuzujc vodu, pnu. Dky specieln technologii maximln zvyuje skluz za danch podmnek. JetStream je vosk , kter se pouv za vy relativn vlhkosti vzduchu, kdy se maximln projev jeho vlastnosti. JetStream nesm chybt ve vbav servisman pro Svtov Pohr a dal zvody.

  JET STREAM BLOCJetStream Bloc je substance Perfluorcarbonu v tuhm proveden kostce. Je velmi jednoduch pro aplikaci. Na skluznici beckch ly, sjezdovch ly nebo snowboardu naneseme tenkou vrstvu Jetstreamu, kterou rozletme Thermo Padem. Jetstream je nutn nanet na pipravenou skluznici, nkterm s podkladovch vosk (ideln je ada HF nebo LF).

  TIP 1: Jetstream ped rozletnm Thermo Padem zatete Wax Korkem, zvte tm efekt a trvanli- vost (pro zakorkovn je vhodn vyut rotanho korkovho karte)

  TIP 2: Jetstream Bloc peehlete ehlikou, potom vykartujte nnm kartem a vylette Thermo Padem, zvte efekt a trvanlivost

  JET STREAM POWDERJetstream prek nasypeme rovnomrn po cel skluznici. Zaehlme pod teplotou 160C. Nechme vychladnout.

  Lehce sthneme plastovou strkou a vykartujeme nnm kartem.

  Peletme Thermo Padem.

  Lze vyut i studen aplikace, tzn. e Jetstream Powder zateme Wax Korkem nebo rotanm korkem, vykartujeme nnm kartem peletme Thermo padem.

  Jetstream je nutn nanet na pipravenou skluznici, nkterm z podkladovch vosk (ideln je ada LF nebo HF).

  TIP 1: Pod Jetstream Powder lehce natete Jetstream Bloc budete mt jistotu, e jste pokryli celou plochu skluznice

  TIP 2: Po zaehlen a vychladnut Jetstream jet pekorkujte rotanm korkem, zvte tak efektivitu

 • 11

  Thermo Pad

  Nano Tec HF2 warmNano Tec HF2 cold

  Toko HelX warm

  Dual Pad

  Dibloc High Fluoro Rub-on-Set

  Dibloc High FluoroExpress TF90 Universal

  100% Fluoro Racing Liquid Wax

  Toko HelX. For Maximum Skiing Performance

  Toko HelX cold

  Paste Wax

  www.tokowax.cz

  TOKO HelXHelX je nov perfluorcarbonov vosk na tekut bzi. Nov technologie tekutho vosku pin stejn vsledky jako ada JetStream. HelX se vyrb ve dvou variantch Warma Cold. Jednoduch aplikace s vynikajcmi vsledky posunula tento vosk jako nejpouvanj vosk z perfluorcarbonov ady. Aplikaci zvldne kad , kdo chce mt rychl lye!

  HelX je nutn nanet na pipravenou skluznici, nkterms podkladovch vosk (ideln je ada HF nebo LF).

  HelX naneseme pomoc spraye na skluznici ze vzdlenosti cca 10cm a nechme zaschnout.

  Pomoc Dual Padu vyletme.

  TIP 1 : Pro del trat (pes 25 km) je vhodn jako zklad-base zaehlit JetStream Powder. Tato aplikace se povauje za TOP a garantuje se vysok skluznost po celou dobu jzdy (doporuuje se i pro extremn dlouh trat)

  Toko HelX.

  Nano Tec HF2Nano Tec HF2 je vysokofluorov tekut skluzov vosk. Velmi jednoduch aplikace.Jednoduch a ist aplikace. Vysok efekt.Vosk naneseme pomoc spraye a po zaschnut rozletme pomoc thermopadu.

  Paste WaxJednoduch aplikace . Vosk naneseme pomoc apliktorua rozletme Thermopadem.Velmi efektivn pi pprav snowboard. Dv variantys rznm obsahem fluoru.

  Rub on WaxJednoduch aplikace . Vosk naneseme a rozletme Thermopadem.Velmi efektivn pi pprav snowboard. Dv variantys rznm obsahem fluoru. Velmi dobr vsledky.

 • 12

  www.tokowax.cz

  Hot Liquid Rub-on Paste

  10

  0%

  Flu

  oro

  Hig

  h Fl

  uoro

  Low

  Flu

  oro

  No

  Fluo

  ro

  JetStream Bloc

  JetStream Powder

  Toko HelX

  Dibloc High Fluoro Nano Tec HF2

  Dibloc Low Fluoro Express Universal

  System-3

  X-Cold Powder

  Express TF90 Universal

  Dibloc High Fluoro Paste

  Dibloc High Fluoro Rub-on-Set

  Express Blocx

  Info :Dleit upozornn. Vosk v zsad volme tak, m vt vlhkost snhu a vzduchu, tm vt obsah fluoru

  by ml bt ve vosku. Znamen to, e nap. na such a pemrzl snh zvolme hydrocarbon nebo LF.

  JetStream Bloc

  JetStream Powder

 • 13

  www.tokowax.cz

  green

  WaxMouse 800W

  Wax Cork

  Plasto Cork

  CarbonKlister

  mint

  white

  blue

  viola

  red

  yellow

  silver

  Carbon GripWax

  Vosky pro stoupac znuPro maximln stoupavost a skluznost

  Grip Wax

  Stoupac znu zdrsnme skelnm paprem (K 100) a nane-seme Base Wax (zelen).

  Pro ideln rozprosten zkladu je vhodn Base Wax zaehlit pi teplot cca 100C. Po vychladnut zakorkujeme a tm mme pipravenou zkladn vrstvu, pro dal nanesen stou-pacho vosku.

  Po zvolen vhodnho stoupacho vosku dle teploty snhu a podmnek naneseme 3-4 tenk vrstvy, kter zakorkujeme plastovm korkem.

  KLISTER WAX

  Stoupac znu zdrsnme skelnm paprem (K 100)

  Naneseme tenkou zkladn vrstvu Base Klisteru (zelen), pro lep soudrnost zaehlme

  Na vychladnutou zkladn vrstvu naneseme klister dle teploty snhu a podmnek.

  Klister rozeteme : a) dlan nebo prstem, vhodn v mstnostib) plastovm korkemc) rozehlme ehlikou

  Namazanou lyi nechme vychladnout

 • 14

  0 C/32 F

  0 C -20 C/32F - 4 F

  www.tokowax.cz

  CarbonGripSpray Klister:nejlpe namazan lye pi klistrovch podmnkch.Tepl a mokr nebo extrmn zledovatl snh donut lyae bce vdy apliko-vat na skluznici klister. S novm karbonovm GripSpray Klister nm odpad nanen klisteru tradinm zpsobem. Jednodue a rychle meme pomoc Carbon GripSpray Klister pipravit lye i pro velmi ledov nebo mokr snh!!!Nyn mete bhem okamiku nanst Carbon GripSpray Klister v rozmez desetiny milimetru bez vt nmahy a pipravit lye pro mokr nebo ledov snh. Dal velkou vhodou je , e meme pipravit i mkk lye velmi tenkou vrstvou Carbon GripSpray Klisteru, co je pomoc nov technologie mon.

  Zavedenm nov vrobkov skupiny SportLine GripSpray a CarbonGripSpray Klister se upevnila pozice znaky na svtovm trhu. Firma pipravila pro lyae bce produkty, kter umon, aby se bh na lych stal zbavou a pinesl vce radosti a zbavy pro vechny, kte vstoup do bl stopy.

  Vhody GripSpray :Jednoduch pro aplikacidky modern technologii nanen vosku pomoc spraye

  ist pro aplikaciabsolutn homogenn naneen vosku pomoc spraye

  Rychlejednodue rozstiknout a ve je hotovo !!

  Praktickydn domazvn nebo pemazvn ly !!

  Trvalvce dn s pouitm jednoho vosku

  Univerzlnlinie pro vechny normln podmnky.

 • 15

  Plasto Cork

  universal

  x-warm

  Set

  Gel Clean Spray HC3

  Klister orange

  Klister multiviola

  Klister viola

  BaseKlister green

  Carbon GripSpray

  Klister silber

  SportLine GripSpray

  www.tokowax.cz

  Radost z beckho lyovn pedevm z mazn nm asto pokaz nevhodn vbr vosk.Toko vyvinulo prv pro Vs adu Grip Spray. Nco novho, co pinese i Vm radost z beckho lyovn.

  Inteligentn: SportLine GripSprayUniversln vosk pizpsoben mnicm se podmnkm inte-ligentn vosk to je SportLine GripSpray . Tento vrobek m krajn pozitivn vlastnost, e se automaticky doke v tvrdosti pizpsobit pevldajcm podmnkm. Se irokm rozsahem psobnosti pro teplotu snhu od 0C do -20C snhu je to ten prav universln vosk. Obrovsk vhoda pro bce: nemus se za kad zmny teploty mnit vosk. Tm zstv vce asu pro sport, nebo SportLine GripSpray je universln system pro vechny podmnky.

  Jednoduch pro aplikaci a komfortn v jzdnch vlastnostechDky SportLine GripSpray se da vdy perfektn nepreparovat (namazat) lye k pln spokojenosti. Velmi snadn naneseme SportLine GripSpray na lyi a rozeteme plastovm korkem. Stejn jednoduch je i itn ly ! . Waxremower Gel nane-seme na skluznici, nechme 3-5 minut psobit a seteme piloenm istcm paprem. To je ji vechno!

  SportLine GripSpray inteligentn vosky revolun vrobky

  CarbonGripSpray Klister:nejlpe namazan lye pi klistrovch podmnkch

  Tepl a mokr nebo extrmn zledovatl snh donut lyae bce vdy aplikovat na skluznici klister. S novm karbonovm GripSpray Klister nm odpad nanen klisteru tradinm zpsobem. Jednodue a rychle meme pomoc Carbon Grip-Spray Klister pipravit lye i pro velmi ledov nebo mokr snh!!!Nyn mete bhem okamiku nanst Carbon GripSpray Klister v rozmez desetiny milimetru bez vt nmahy a pipravit lye pro mokr nebo ledov snh. Dal velkou vhodou je , e meme pipravit i mkk lye velmi tenkou vrstvou Carbon GripSpray Klisteru, co je pomoc nov technologie mon.

  Zavedenm nov vrobkov skupiny SportLine GripSpraya CarbonGripSpray Klister se upevnila pozice znaky na svtovm trhu.

  Firma pipravila pro lyae bce produkty, kter umon , aby se bh na lych stal zbavou a pinesl vce radosti a zbavy pro vechny, kte vstoup do bl stopy.

 • www.tokowax.cz www.lissport.cz www.tokowax.com

  Nov Svt 350, 512 46 Harrachov, Tel.: +420 481 311 820, Fax: +420 481 311 993, Mob: +420 602 648 221, E-mail: [email protected]

  Kompletn vybaven k oeten sportovn vbavy