Water distribution system wds

  • Published on
    12-Nov-2014

  • View
    6.322

  • Download
    6

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. WATER DISTRIBUTIONSYSTEM (WDS)CHAPTER 4</li></ul><p> 2. WATER STORAGE ANDDISTRIBUTION 3. WATER DISTRIBUTION SYSTEM Matlamat sistem agihan air adalah untuk membekalkan air yang bolehdiminum pada tekanan dan kuantiti yang mencukupi. Kuantiti dan tekanan dianggap mencukupi apabila ianya menepati keperluansemua kegunaan air termasuk untuk tujuan pemadaman kebakaran. Sekiranya berlaku kekurangan air, ia nya perlu tidak melebihi kadar minima15 %. Keseluruhan sistem mestilah ekonomik, tahan lama dan senang untukselenggara. 4. COMPONENT OF WDS Komponen sistem agihan terdiri dari : a) Paip hantaran (delivery main) b) Paip agihan (distribution pipe) c) Paip retikulasi (reticulation pipe) d) Pili air (hydrant) e) Meter f) Pam g) Tangki simpanan (storage reservoir) h) injap (valves) 5. a)Paip hantaran paip yang membawa air terawat dari loji rawatan atau dari rumah pam ke tangki atau pun dari satu tangki ke satu tangki yang lain.b)Paip agihan paip yang mengagihkan air ke paip-paip retikulasi dari tangki/kolam perkhidmatan, loji rawatan atau dari stesen pam penggalak ( booster pump )c)Paip retikulasi paip yang mengagihkan air terawat ke kawasan bekalan.d)Pili air atau pili bomba pili yang bertujuan untuk menyalurkan air keluar dari sistem bekalan terutamanya untuk pemadaman kebakaran.e)Meter air komponen pelengkap yang digunakan untuk mengukur kuantiti air yang telah mengalir melaluinyaf) Penyambung paip digunakan untuk tujuan yang pelbagaig)Tangki/Kolam pada umumnya digunakan untuk menstabilkan bekalan pada permintaan yang berubah-ubah. 6. SISTEM GRAVITISISTEM PAMSISTEM GABUNGAN GRAVITI DAN PAMTYPES OF WDS 7. SISTEM GRAVITI Sistem graviti dapat digunakan hanya sekiranya air disalurkan dari tempatyang tinggi ke tempat rendah dengan menggunakan daya graviti. Keadaan ini dapat diadakan dengan membina loji olahan di atas tapak yangarasnya terletak lebih tinggi dari pengguna. Tekanan perlu dikawal supaya tidak terlalu tinggi sehingga dapatmerosakkan sistem agihan atau terlalu rendah sehingga menyusahkanpengguna. Fizikal tangki simpanan yang tinggi memberi tekanan kepada airmenggunakan daya graviti untuk di salurkan ke premis pelanggan. 8. SISTEM PAM Sistem pam digunakan jika turus tekanan pengguna rendah atau penggunaberada di tempat yang lebih tinggi daripada sumber air yang telah diolah . Di dalam sistem ini, air yang telah diolah di pam terus ke dalam paip utamatanpa storan . Kurang digunakan untuk mengagihkan air ke pengguna. Digunakan di kawasan tanah rata atau tanah rendah Air terawat dipam dari loji rawatan air ke tangki simpanan menggunakanpam penggalak. Air terawat dari tangki simpanan dipam ke premis pelanggan. 9. SISTEM GABUNGAN GRAVITI DANPAM Dalam sistem ini, air yang telah dirawat dipamkan naik pada kadar yangtetap untuk disimpan di dalam storan air diparas yang tinggi . Seterusnya pengagihan air ke pengguna dari kolam simpanan tadi dibuatmelalui daya graviti . Sistem ini paling kerap digunakan kerana faktor keberkesanannya dan kosyang rendah. Digunakan di kawasan yang mempunyai kepelbagaian permukaan mukabumi. Pam penggalak digunakan untuk mengepam air terawat dari tanah rendahuntuk disalurkan ke tangki simpanan. Kedudukan tangki simpanan di kawasan tinggi memberi tekanan pada airuntuk disalurkan ke premis pelanggan di kawasan rendah. 10. LAYOUT OFDISTRIBUTIONNETWORK SYSTEM 11. Jalanraya merupakan media yang sesuai bagi menyusunatur paip bekalanair dan biasanya di tanam di dalam tanah mengikut susunatur jalanraya Didalam kawasan bandar, terdapat beberapa sistem rangkaian agihan paipyang digunakan mengikut keperluan dan kesesuaian. Pada amnya terdapat empat sistem jenis rangkaian atau susunatur paipagihan iaitu:a) Sistem hujung matib) Sistem gridc) Sistem bulatan atau gelangd) Sistem jejarian 12. Sistem hujung mati Biasanya terdapat di bandar-bandar yang lama yang tidak dirancangsepenuhnya. Sistem ini berkembang mengikut pembangunan bandar, oleh itu sesuaidigunakan untuk bandar yang berkembang secara tidak teratur atau untukskim perumahan. Sesuai untuk skim perumahan kerana kosnya rendah dan senang untukpembangunan seterusnya. 13. Sistem grid Didalam sistem ini, paip-paip retikulasi dan pencawangnya dihubungkandiantara satu sama lain Rangkaian paip ini biasanya digunakan dikawasan bandar-bandar yangterancang. Walaubagaimanapun, tidak semua paip retikulasi bersambungan diantarasatu sama lain. 14. Sistem bulatan atau gelang Lebih kurang sama seperti sistem grid Perbezaannya, ia mempunyai satu gelang sama ada berbentuk bulat atausegiempat yang disediakan di sekitar kawasan yang memerlukan bekalan airdengan paip utama mengelilingi kawasan bekalan. Sistem ini sesuai digunakan bagi bandar yang mempunyai sistem jalanrayayang teratur dan lurus Biasanya digunakan terutama untuk membekalkan air kepada satu kawasanyang berpendudukan padat supaya kawasan tersebut mempunyai tekananair yang tinggi. 15. Sistem jejarian Sesuai digunakan untuk bandar atau skim perumahan yang mempunyaisusunatur jalanraya berbentuk jejari. 16. FUNCTIONS OF VARIES TYPES OFVALVES Injap pada paip adalah digunakan untuk memberhentikan aliran,memisahkan aliran, memulakan aliran atau mengawal aliran. Fungsi-fungsi injap: a) Membuka atau menutup aliran sesuatu bendalir. b) Boleh dilaraskan untuk kesesuaian halaju aliran. c) Hanya membenarkan aliran pada satu arah sahaja. d) Mengeluarkan bendalir daripada sistem. e) Melepaskan udara dari dalam paip dan membolehkan udara masukkedalam paip apabila paip kosong. f) Melegakan tekanan dari dalam paip. g) Mengurangkan tekanan air. h) Membuang kotoran dari dalam paip air. 17. Jenis-jenis injap seperti berikut:a) Injap berhenti/ pintu digunakan untuk mengawal kadar aliran serta tekanan dan menghentikan aliran air. Injap yang bersaiz kecil ( &lt; 100 mm ) adalah dari jenis stop cock dan yang &gt;100 mm adalah dari jenis injap sluis.b) Injap kupu-kupu digunakan untuk mengawal kadar aliran air sahaja pada paip- paip yang bersaiz melebihi 450 mmc) Injap keruk adalah injap sluis yang digunakan untuk kerja mengeruk. Saiz paip mengeruk adalah 1/3 dari saiz paip utama. 18. d) Injap udara terdiri dari dua jenis injap iaitu injap udara orifis tunggal dan injap udara berorifis kembar Injap udara orifis tunggal digunakan untuk mengeluarkan udara terkumpul dalam paip Injap udara orifis berkembar pula digunakan untuk mengeluarkan udara terkumpul dan membenarkan udara masuk dalam paip. Kesemua paip agihan, paip retikulasi dan paip hantaran mempunyai injap udara.e) Injap sehala berfungsi hanya untuk membenarkan aliran sehala sahaja. 19. f) Injap bebola digunakan untuk membenarkan air berada pada paras tertentu sahaja.g) Injap pengurang/ pelega tekanan bertujuan untuk merendahkan tekanan terutamanya bagi zon-zon yang boleh berlaku kerosakan paip disebabkan tekanan tinggi.h) Injap tekanan menanggung digunakan untuk mengekalkan tekanan pada tahap tertentu.i) Injap aliran malar digunakan untuk menetapkan kadar aliran air 20. VALVE:BUTTERFLY VALVE 21. VALVE:GATE VALVE 22. VALVE: BALL VALVE 23. VALVE: ONE WAY VALVE 24. VALVE:PRESURE VALVE 25. VALVE: 26. VALVE: AIR VALVE 27. VALVE: FIRE HYDRANT VALVE 28. SOURCE OF NON-RETURNED WATER(NRW) 29. Punca-punca utama NRWa) Kebocoran 15% - 35%b) Meter Underegistered3% - 10%c) Kecurian2% - 10%d) Faktor lain 5% - 10% Klasifikasi punca-punca NRW Kebocoran di reservoir/tangki simpanan Kebocoran dalam sistem rangkaian paip Meter tidak berfungsi Bacaan meter rendah Kegunaan operasi (Flushing, Cuci Filter, Cuci Tangki) Kegunaan bomba semasa kecemasan Premis yang diberi pengecualian bil air terhad (Surau, Masjid, Pusat Kebajikan) Sambungan Haram-Kegiatan Curi Air dan setinggan Kerosakan pada peralatan paip 30. i. Paip Agihan Kebocoran boleh berlaku di mana-mana dalam system agihan. Ia mungkindisebabkan oleh paip utama pecah, kerugian sebab injap terbuka, ferrulebocor, paip penghantaran, penyendal injap sluis, injap berhenti atau pilibomba yang rosak. Kebanyakan keocoran berlaku dalam sistem agihan.ii.Paip Utama Air selalunya bocor atau terlepas melalui paip pecah, pembukaan injap danpenyendal injap sluis, pili bomba dan sambungan yang rosak. Kebocoran adalah kebiasaannya kecil dan tidak bergantung kepada garispusat paip.Pada lazimnya, paip lama akan mengalami kebocoran yang lebihbanyak daripada paip yang baru. 31. iii.Kerugian Kolam Air Kerugian adalah disebabkan limpahan akibat tiada atau kerosakan alat kawalan paras kolamair yang lama mempunyai tahap kebocoran yang lebih tinggi daripada yang baru. Pengawasan yang kerap untuk mengesan kebocoran jarang dilakukan disebabkan tahap kebocoran adalah terlalu kecil. Namun, pengawasan untuk keselamatan struktur dan kualiti air adalah penting dan selalu dilakukan.iv. Penggunaan Haram dan Setinggan Penggunaan haram dan setinggan adalah kerugian disebabkan penggunaan tak bermeter terutamanya dalam kawasan penduduk padat. Penghuni setinggan terpaksa mengambil air dengan membuka injap atau hidran, membuat penyambungan haram atau menghadapi kerenah pengurusan untuk mendapat bekalan. 32. v. Pemadaman Kebakaran Air untuk pemadaman kebakaran bagi harta industri dan perdaganganselalunya mempunyai meter sendiri terutamanya bagi harta yang membuatpemasangan sprinkler system. Tetapi penggunaan air untuk tujuanpemadaman kebakaran dari pili bomba tepi jalan adalah termasuk dalamNRW.vi.Kegunaan Operasi Kegunaan ini adalah untuk kerja pembersihan dan pengerukan paip ataukolam berjadual, yang selalunya menggunakan air kuantiti yang terlalu kecil. 33. vii. Meter-under-registration (MUR) MUR mungkin disebabkan oleh pembacaan meter yang rosak ataupencatatan bacaan meter yang salah. 3 faktor lain MUR adalah:-a. under recording of flow, dimana meter aliran beroperasi dibawah bacaan tubir tepat (threshold of accurate registration)b. kemerosotan ketepatan mengikut masa, komponen gear yang haus akan memperlahankan meter dan memberi bacaan under recording.c. kesan butiran bendasing dalam air yang akan menyumbatkan penapis atau pemancit dalam meter, atau dalam meter yang besar melalui bahagian bergerak meter. 34. UNDERSTAND THEIMPORTANT MATTERSRELATED TO LEAKINGPIPES 35. FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHI KEBOCORAN Tekanan Pergerakkan tanah Keratan pada paip Mutu bahan dan kerja yang kurang baik Ciri tanah Beban lalulintas Usia paip 36. Tekanan Tekanan mempengaruhi kerugian dalam beberapa cara:i. Kadar kebocoranii. Kekerapan pecahiii. Pusuaniv. Turun naik tekanan 37. Pergerakan tanah Pergerakan Tanah yang dimaksudkan di sini adalah pergerakan yangkecil iaitu disebabkan oleh perubahan kandungan lembapan di dalamtanah. Apabila tanah kering, ia mengecut dan apabila tanah menepu dengankelembapan ia akan mengembang. Pengembangan dan pengecutan tanah yang silih berganti bolehmenyebabkan paip gagal dan bocor. Begitulah juga kesannya apabila berlaku tanah runtuh yangmenyebabkan tegangan pada paip. 38. Karatan pada paip Karatan berlaku akibat tindakbalas kimia yang mengakibatkanpergerakan arus elektrik. Akibat dari pergerakan itu, anod yang lebihreaktif akan mengalami karatan galvanik. Ada dua cara karatangalvanik menyerang paip iaitu dalaman atau secara luaran. Karatan dalaman adalah disebabkan air yang agresif. Biasanya airyang lebih keasidannya adalah agresif. Begitu juga jika kandunganklorida atau sulfat didapati tinggi dalam air. Manakala, karatan luaran adalah disebabkan oleh perbezaan dalamkandungan air tanah sepanjang paip berkenaan. Serangan karatansecara anaerobik boleh berlaku apabila logam itu sentiasaditenggelami air. Karatan luaran juga boleh berlaku disebabkan oleh penyambungandua bahan logam yang berbeza. 39. Mutu bahan dan kerja yang kurangbaik Mutu bahan yang tidak memnuhi spesifikasi serta kerja yang tidakdiawasi dengan sempurna akan menghasilkan sistem bekalan airyang mempunyai kadar kebocoran yang tinggi. 40. Ciri tanah Adalah jelas bahawa jenis tanah berbeza mempunyai ciri-cirimengakis yang berlainan. Sesetengah tanah hampir tidakmempengaruhi keadaan paip, tetapi bagi tanah liat Lias (Lias Clay)atau alluvium adalah amat agresif. Hakisan luaran ini menyebabkan ketebalan paip berkurangan dankeupayaan daya tahannya terhadap daya luar juga berkurangan.Titikkelemahan ini akan menjadi tempat kebocoran sekiranya pembaikantidak dilakukan. Selain itu, keadaan berasid juga menggalakkan proses pengoksidaan,lalu proses pengaratan juga senang berlaku. 41. Beban lalu lintas Sistem bekalan air harus ditanam di bawah tanah mengikutkedalaman yang mencukupi. Sekiranya ia ditanam pada kedalaman yang kurang, getaran daripadalalu lintas di atasnya akan memecahkan paip bekalan air. Air yangmeresap keluar bukan sahaja menyumbang kepada tahap NRWtetapi juga merosakkan struktur jalan. Adalah dicadangkan bahawa paip ditanam di bawah kedalamandalam lingkungan 0.8m hingga 1.2m. 42. Usia paip Kemerosotan struktur dan kelesuan sistem paip meningkatkankebocoran berlaku. Peningkatan usia paip menambahkan kadarkebocoran berlaku. Proses penuaan ini tidak dapat dihentikan, maka penggantianstruktur paip baru adalah perlu dalam proses pengawalankebocoran. Pemilihan penggunaan paip perlu dirancang dengan teliti agar jangkahayat paip yang digunakan boleh dimaksimumkan. 43. PROSEDUR MENGUKURKEBOCORAN Punca kebocoran dikategorikan dalam tiga bahagian:-i. kolam airii.paip utamaiii. paip agihan Dari kajian, kebocoran dari kolam air dan paip utama adalah kecildan jika ianya wujud, ia akan dapat dikesan dengan mudah. Manakala, kebocoran paip agihan adalah tinggi dan sukar untukdikesan. Terdapat dua cara untuk menganggarkan tahap kebocoran: (i) secaraterus, dan (ii) secara tidak langsung. 44. SECARA TERUS 45. Kebocoran kolam air Bagi menentukan kadar kebocoran dari kolam air, penurunan arasair dalam kolam diukur dengan menggunakan penderia ke dalaman(depth sensor) dengan menutup semua injap keluar. Terlebih dahulu, injap-injap ini perlu diuji bagi memastikan bahawaianya tidak bocor. Pengukuran dilakukan selama 6 hingga 24 jam. 46. Kebocoran paip utama Pengukuran kadar kebocoran dari paip utama adalah berbezadengan kebocoran pada paip agihan. Ini adalah kerana paip utamatidak melibatkan banyak penyambungan. Sebelum ujian kebocoran dijalankan, setiap injap penyambunganantara 2 hujung paip yang perlu diuji ditutup. Bacaan diambil pada tolok yang diletakkan diantara dua hujung yangditutup. Bacaan yang ditunjukkan pada meter adalah kebocoran bagi paiputama tersebut.Masa Bacaan IsipaduMeter10170.036 0.125Jadual: Data Kebocoran Paip Utama10270.01610.10810370.269 0.110Kadar Bocor 0.106 m3/10min 47. Kebocoran dari paip agihan Kebocoran dari paip agihan dapat ditentukan dengan mendapataliran air minima (selalunya di sebelah malam) bagi sesuatu kawasanyang telah dipisahkan dari kawasan lain atau hanya memperolehibekalan air melalui meter sahaja. Kaedah ini dinamakan kaedah waste meter metering. 48. SECARA TIDAKLANGSUNG 49. Pengukuran secara tidak langsung Pengukuran secara tidak langsung boleh merangkumi ketiga-tigalokasi kebocor...</p>

Recommended

View more >