Wat werkt? Conferentie Seksuele Gezondheid Asielzoekers en 2017-02-21¢  Asielzoekers en Statushouders

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wat werkt? Conferentie Seksuele Gezondheid Asielzoekers en 2017-02-21¢  Asielzoekers en...

 • Wat werkt? Conferentie Seksuele Gezondheid Asielzoekers en Statushouders

  Wat werkt? Conferentie Seksuele Gezondheid Asielzoekers en Statushouders Verslag

 • Utrecht, januari 2017 Samenstelling en eindredactie: Bouko Bakker en Nel Voorhout Projectnummer: AA3033OA

  Met dank aan: Isabel ten Bokkel, Marieke Bootsma, Mieke van Kooten Niekerk, Sanna Maris, Pinar Okur, Manouk Vermeulen die de verslaglegging van de workshops hebben verzorgd.

  Wat werkt? Conferentie Seksuele Gezondheid Asielzoekers en Statushouders

  Arthur van Schendelstraat 696 3511 MJ Utrecht Postbus 9022 3506 GA Utrecht +31(0)30 231 34 31 office@rutgers.nl www.rutgers.nl www.rutgers.international BIC ABNA NL 2A IBAN NL18 ABNA 0496 3238 22 KvK 41193594

  Wat werkt? Conferentie Seksuele Gezondheid Asielzoekers en Statushouders Verslag

 • 3

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

  Inhoud

  Inleiding 4

  1 Programma en overzicht workshops 6 1.1 Programma 6 1.2 Overzicht workshops 6

  2 Plenair: Asielzoekers en vluchtelingen: een actueel beeld van aantallen en organisatie van preventie en zorg 8

  3 Van de verkeerde kant, gesproken column 14

  4 Plenair: Uitkomsten needs assessment onder Syriërs 16

  5 Verslagen workshops 19

  Bijlage 1 Evaluatie deelnemers 93

  Bijlage 2 Intercultureel communiceren 100

  Bijlage 3 Overzicht interventies 102

 • 4

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

  Inleiding Op 17 november jl. vond de landelijke conferentie ‘Wat werkt?’ over de seksuele gezondheid van asielzoekers en statushouders plaats. Ruim 150 beginnende en ervaren professionals, gingen met elkaar op zoek naar bruikbare praktijkkennis, deelden ervaringen en hoorden van vluchtelingen zelf waar hun behoeften liggen. In negen verschillende workshops werden de thema’s uitgediept, uitdagingen benoemd en lacunes in kennis en materialen geïnventariseerd. Dit verslag bundelt de presentaties en workshopverslagen. De deelnemersevaluatie is opgenomen in de bijlage 1. Wie namen deel?

  GGD; 52

  GC A; 26

  COA; 8

  CJG; 4

  Jeugdzorg; 4 Anders; 17

  Onbekend; 8

  Organisatie

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  0-1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar 10+ jaar

  Ervaring met voorlichting geven aan asielzoekers en statushouders

 • 5

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

  Soa/hiv verpleegkundige; 4 Praktijkassistent; 5

  POH; 5

  Praktijk verpleeg- kundige; 13

  Jeugdverpleegkundige; 11

  GB/voorlichter; 20Beleidsmede- werker; 5

  Divers; 40

  Onbekend; 16

  Functie

 • 6

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

  1 Programma en overzicht workshops 1.1 Programma 09:30 - 09:45 uur Opening door dagvoorzitter Ton Coenen, Rutgers 09:45 - 10:00 uur Asielzoekers en vluchtelingen: een actueel beeld van aantallen en organisatie

  van preventie en zorg, door Simone Goosen, GGD GHOR Nederland 10:00 - 10:10 uur Van de verkeerde kant. Hoe we cultuurverschillen rondom seksualiteit

  overbruggen, column door Bram Tuk, Pharos 10:10 - 10:30 uur Uitkomsten needs assessment onder Syriërs, door Milleke de Neef en Ineke

  van der Vlugt, Rutgers 10:30 - 10:50 uur In gesprek met de praktijk 10:50 - 11:15 uur Pauze 11:15 - 12:45 uur Workshopronde 1 12:45 - 13:45 uur Lunch en informatiemarkt 13:45 - 15:15 uur Workshopronde 2 15:15 - 15:40 uur Pauze 15:40 - 16:15 uur Terugkoppeling workshops, reacties zaal en blik op de toekomst o.l.v. Ton

  Coenen 16:15 - 16:30 uur De liefde voor vrijheid bracht mij hier, door New Dutch Connections 16:30 uur Netwerkborrel

  1.2 Overzicht workshops Workshop 1. Het bespreken van (on-)geplande zwangerschap en gezinsplanning Door: Nilüfer Gürses, consultant - Rutgers en Yvonne Maneschijn-van der Ploeg, Verloskundige - Treant Zorggroep Workshop 2. Vluchtelingen, seksueel geweld, grensoverschrijding en weerbaarheid Door: Marianne Cense, senior onderzoeker - Rutgers, Hilde Bakker, senior adviseur - Movisie en Nafisa Osman, gezondheidsvoorlichter GGD Hart voor Brabant Workshop 3. Gesprekken over seksualiteit met mannelijke asielzoekers: praten én luisteren Door: Yuri Ohlrichs, senior consultant - Rutgers en Rachel Ploem, senior technical advisor - Rutgers Workshop 4. Een lesje SRG? Vertel me liever hoe ik in Nederland moet leven Door: Judith v Ree, Functionaris gezondheidsbevordering asielzoekers - GGD Hollands Midden, en GGD regio Utrecht en Yodit Jacobs, trainer en projectleider Gezondheid Asielzoekers en vluchtelingen - Pharos Workshop 5. ‘Involve me and I will understand’ Door: Annet Sonneveld, Gezondheidsbevorderaar Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers - GGD Groningen en Renny Polstra, preventief medewerker Sense Noord Nederland Workshop 6. Cultuursensitief in gesprek gaan over seksualiteit Door: Marthine Bos, GGD IJsselland en Mohammed Terwis, trainingsacteur communicatievaardigheden. (Gespreksleider Bram Tuk, adviseur Pharos) Workshop 7. Kwetsbaarheid voor hiv en soa: welke factoren, welke aanpak? Door: Wim Zuilhof, programmaleider Mannen die Seks hebben met Mannen - Soa Aids Nederland en Tatiana Mouhebati, beleidsmedewerker - Soa Aids Nederland Workshop 8. Hoe de acceptatie van LHBT’s onder vluchtelingen vergroten? Door: Hanneke Felten, Projectleider effectiviteit en diversiteit - Movisie, Susanne te Braak, projectleider Welcoming Equality - COC Nederland en Pieter Schults, beleidsadviseur - COA

 • 7

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

  Workshop 9. Rechten, feiten en cultuur: de kunst van faciliteren en balanceren Door: Jo Reinders, senior technical advisor - Rutgers en Maeva Bonjour, technical advisor - Rutgers

 • 8

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

  2 Plenair: Asielzoekers en vluchtelingen: een actueel beeld van aantallen en organisatie van preventie en zorg Door Simone Goosen, GGD GHOR Nederland

 • 9

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

 • 10

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

 • 11

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

 • 12

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

 • 13

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

 • 14

  Wat w erkt? Conferentie Seksuele G

  ezondheid Asielzoekers en Statushouders

  3 Van de verkeerde kant, gesproken column Door Bram Tuk, senior adviseur Pharos. Geweldig om hier te kunnen staan. Terwijl mijn pensioen nadert, is dit het moment waarop meerdere collega’s van Rutgers en wij van Pharos al lang naar uitzagen. Een conferentie om enerzijds stil te staan bij wat we al weten en doen, maar vooral een conferentie om opnieuw plannen te maken. Yes we can. Mijn column is een kort en persoonlijk. Kort omdat ik al vaak genoeg aan het woord ben en ik de vele collega’s die klaar staan om het stokje over te nemen niet voor de voeten wil lopen. Persoonlijk, niet alleen omdat dat bij mij past, maar ook omdat vluchtelingen dat van ons vragen. Zij willen ons niet alleen kennen als enigszins afstandelijke professional, maar willen mij en jullie ook daadwerkelijk ‘ontmoeten’. Daar gaat mijn column over. Wie kent nog de uitdrukking ‘van de verkeerde kant’? Ja die uitdrukking waar ik thuis als kind al over hoorde ging over homoseksuele mannen. Zij waren van de verkeerde kant en daar werd dit gebaar bij gebruikt. Dat vrouwen ook homoseksueel zouden kunnen zijn kwam in mijn jeugd nog nauwelijks ter sprake. Ik werd in het gereformeerde gezin waar ik opgroeide al begin zestiger jaren door mijn lieve vader- dat was hij echt- seksueel voorgelicht. Toen ik zes was en twaalf. Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit. Qua inhoud was zijn verhaal behoudend. Onze door god gegeven seksualiteit moest’ vooral iets moois zijn. Iets wat binnen een huwelijk tussen man en vrouw geconsumeerd moest gaan worden. Maar ik vond het vooral fijn om als kind hierin serieus genomen te worden. Arme pa, je wist niet wat er komen ging. Dat ik als kind van mijn tijd al op, in jouw ogen, jonge leeftijd seksuele relaties had, zelfs al was dat met vrouwen, was de eerste schok die je moest verwerken. Maar de grootste schok moest nog komen. Mijn 9 jaar jongere broer, bleek begin tachtiger jaren na een relatie met een vrouw alsnog definitief voor de mannenliefde te kiezen. Hij bleek ‘van de verkeerde kant’. Ik was het huis al uit en heb dat moment niet van heel dichtbij meegemaakt. Maar weet van toen en daarna dat dat zowel voor mijn ouders als mijn broer een uitermate emotionele periode is geweest. Doorwaakte nachten en veel tranen. Toch hebben mijn ouders zijn geaardheid, om dat ouderwetse woord nog maar eens te gebruiken geheel geacceptee