Click here to load reader

Wasiat Sbg. Hak Harta Peninggalan

 • View
  251

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kertas Pembentangan SQ2015 pada 10 & 11 Okt 2015

Text of Wasiat Sbg. Hak Harta Peninggalan

 • KEDUDUKAN WASIAT SEBAGAI SALAH SATU HAK HARTA PENINGGALAN

  MENURUT AL-QURAN

  10 Oktober 2015

  Mohd Ali Mohd Yusuf

  Basri bin Ibrahim

 • Pengenalan Harta Peninggalan

 • 1.1 Definisi Harta Peninggalan Dari Sudut Bahasa

  Harta peninggalan atau at-Tarikah di dalam bahasa Arab bermaksud sesuatu yang ditinggalkan. Menurut Ibn. Manzur jika disebut Tarikah al-maiyit maksudnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati

 • 1.2 Definisi harta peninggalan dari sudut Istilah Syarak

  Harta peninggalan menurut para fuqaha pula segala sesuatu yang BERNILAI ditinggalkan oleh si mati sama ada ia masih terikat kepada hutang atau tidak, dan sama ada hutang itu ialah hutang berkaitan dengan barang atau berkaitan dengan orang.

 • Harta

  Peninggalan

  Hutang ke

  atas harta

  Pengurusan

  jenazah

  Hutang

  mutlak si

  mati

  Harta

  Pusaka Wasiat si mati

  1.3 Perbezaan Antara Harta Peninggalan dan Harta Pusaka

 • 1.4 Dalil Kewujudan Hak-hak Harta Peninggalan

  selepas ditunaikan wasiat yang diwasiatkan dan tanggungan hutang tanpa memberi kemudaratan. Sesungguhnya inilah wasiat (pesanan) dari Allah SWT dan sesunggunya Allah SWT itu maha mengetahui lagi maha lemah lembut.

 • Isu Wasiat dan Objektif Kertas

 • 2.1 Isu Wasiat

 • 2.1 Isu Wasiat (samb.)

 • 2.1 Isu Wasiat (samb)

  Kekeliruan Berlaku antara suruhan berwasiat dan meragui penulisan wasiat:

  Berita Harian(2007), wasiat hanya sesuai untuk orang bukan Islam.

  Utusan online (2009) berwaspada ketika berwasiat.

 • 2.1 Isu Wasiat (samb)

  Kekeliruan Berlaku antara suruhan berwasiat dan meragui penulisan wasiat:

  Berita Harian(2007), wasiat hanya sesuai untuk orang bukan Islam.

  Utusan online (2009) berwaspada ketika berwasiat.

 • 2.1 Isu Wasiat (samb)

  Artikel Jurnal Muamalat oleh Naziree bin Md Yusof (2008): Hukum Wisoyah & Realiti Permasalahannya dalam Konteks Perancangan Pusaka Islam.

  Jurnal IslamiyyatKasimah Kamaruddin dan Md Yazid Ahmad (2012) kefahaman orang Islam di Melaka mengenai wasiat.

 • 2.2 Objektif Kertas

  Meneliti semula kedudukan dan peranan wasiat yang terdapat pada ayat harta pusaka di dalam surah an-Nisa ayat 11 dan 12 untuk mendedahan kepada masyarakat pensyariatan hukum wasiat sebagai satu mekanisme pengurusan harta selepas mati.

 • 2.2 Objektif Kertas

  Meneliti semula kedudukan dan peranan wasiat yang terdapat pada ayat harta pusaka di dalam surah an-Nisa ayat 11 dan 12 untuk mendedahan kepada masyarakat pensyariatan hukum wasiat sebagai satu mekanisme pengurusan harta selepas mati.

 • Rumusan & Perbicangan

 • 3.1 Penggunaan lafaz Wasiat

  Sirman Dahwal (2009) perkataan wasiat disebut dalam al-Quran sebanyak 9 kali dalam bentuk kata dasar, kata kerja 14 kali, kata benda jadian sebanyak 2 kali. Semuanya 25 kali.

 • 3.2 Makna Wasiat

  Penggunaan kata kerja Awsa, Yusi di dalam al-Quran secara umumnya bermaksud hak wasiat yang disyariatkan sebagai salah satu hak-hak harta peninggalan. Justeru itu lafaz-lafaz ini telah diulang pada ayat pusaka di dalam surah an-Nisa (4: 11 & 12) iaitu dalam dua ayat ini sahaja sebanyak sepuluh (10) kali).

 • 3.2 Makna Wasiat (Samb.)

  Manakala kata kerja dengan lafaz Wassa pula banyak digunakan bagi menunjukan pesanan supaya berpegang dengan agama Allah seperti surah al-Anam (6:144, 151,152 &153), berbuat baik kepada kedua ibubapa seperti surah al-Ankabut (29:8), Luqman (31:14), al-Ahqaf (46:15), dan melaksanakan perintah Allah seperti surah Maryam (19:31).

 • 3.3 Jenis-Jenis Wasiat

  1) wasiat dengan maksud memberi milik (al-tamlik) kepunyaannya (al-Musa bihi) dari harta peninggalan selepas kematian. Wasiat ini yang disebut bersama ayat-ayat pusaka, merupakan salah satu hak daripada hak-hak harta peninggalan. Syarat2 Wasiat ini :

 • Syarat Wasiat :

  i. Wasiat yang ditunaikan pula hanyalah sekadar 1/3 dari baki harta selepaskan menunaikan hak-hak sebelumnya, ini berdasarkan sabda Rasulullah (s.a.w) : " " Maksudnya satu pertiga

  malah satu pertiga itu sudah banyak

 • ii. Wasiat tidak boleh kepada waris sendiri kerana mereka telah diberi bahagian dalam pusaka. Sabda Rasulullah (s.a.w) : Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan setiap waris yang berhak itu bahagian-bahagiannya maka tiada lagi wasiat untuk waris-waris .

 • iii. Wasiat tidak boleh kepada perkara maksiat dan dilarang oleh Allah S.W.T seperti wasiat untuk membina rumah perjudian, wasiat kepada individu atau kumpulan yang secara terang terangan menentang Allah S.W.T. dan lain-lain.

 • 3.3 Jenis-Jenis Wasiat (Samb.)

  2) wasiat dengan maksud berpesan dan menunaikan janji (al-ahdiyyah). Ia selari dengan konsep amanah tujuan merancang untuk kebaikan dan kebajikan. Konsep ini yang dimaksudkan sebagai Wisoyah telah dijelaskan oleh Mustafa al-Khin.

 • 3.5 Surah An-Nisa dan Wasiat

  Ayat 1-6 Wasiat dalam bentuk Pengamanahan (al-Ahdiyyah).

  Ayat 7-10 Hubungan dengan Kaum kerabat.

  Ayat 11-12 Pusaka dan Wasiat pemberian (Musa bihi)/pemilikan (al-Tamlik)

 • Kesimpulan

 • 4.0 Kesimpulan

  Penggunaan perkataan wasiat di dalam surah an-Nisa 4: 11, 12 & 176 ini bermaksud hak wasiat di dalam harta peninggalan si mati. Wasiat ini telah melalui penambahbaikan secara beransur-ansur sehingga statusnya menjadi salah satu hak-hak harta peninggalan dan kekal tidak berubah lagi.

 • Masyarakat Islam di Malaysia pada masa ini perlu mempelajari hukum wasiat dan mendalami syarat-syaratnya walaupun asalnya tuntutan tersebut hanyalah fardu kifayah. Ini kerana terdapat kekeliruan kepada orang Islam tentang syarat wasiat seperti dijelaskan di dalam beberapa kajian ilmiah yang telah dijalankan.

 • Sekian, Terima Kasih