Click here to load reader

Was Former CJI KG Balakrishnan Corrupt?

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Was Former CJI KG Balakrishnan Corrupt?

 • 8/2/2019 Was Former CJI KG Balakrishnan Corrupt?

  1/18

  ;8.68.;0 ;6460 KOUkx jr/HDI @kckgpixbmkm k airjp> Jr/dzlej xkyx bj ukx kvvpnkhbjl s Aipx|vnx|

  Vkej ; na :b||v4..uuu-aipx|vnx|-hno.vnci|ihx.ukx/jr/hdi/`kckgpixbmkm/k/airjp/jr/dzlej/xkyx/bj/ukx/kvvpnkhbjl/0:206-b|oc

  Dzx|ihj VG Xbkoxzllim

  Aipx|vnx|

  Ukx jr/HDI @kckgpixbmkm k airjp> Jr/dzlej xkyx bj ukx kvvpnkhbjl

  Dzm ;:# 06;;

  (HDI GE @kckgpixbmkm(AVJrhczxiqj(Dzx|ihj Xbkoxzllim

  Xvjhikc |n Aipx|vnx|@y QG Xbkxbigzokp# \BC Ojlikepnqj

  Ukx anpojp Hbija Dzx|ihj na Imlik kml hzppjm| Hbkipokm na |bj Mk|inmkc Bzokm

  Pieb|x Hnooixxinm "MBPH)# Gnmkgzvvkgk|ic Envimk|bkm @kckgpixbmkm# nvjm |n air/

  ime hkxjx anp k hnmxiljpk|inm>

  \un anpojp dzlejx# ubn gmju bio hcnxjcy# xzxvjh| |bix oky `j |bj hkxj kml bkqj

  hkccjl anp k lj|kicjl vpn`j im|n |bj kaakipx na |bj anpojp HDI ubn bkx pjhjm|cy hnoj

  zmljp xhpz|imy anp |bj ujkc|b kokxxjl `y bix hcnxj pjck|iqjx# imhczlime bix lkzeb|jpx

  kml xnmx/im/cku# ubjm bj ukx k dzlej im |bj Xzvpjoj Hnzp| apno 0666/;6-

  Nmj na bix khhzxjpx ix pj|ipjl Gjpkck Bieb Hnzp| Dzx|ihj VG Xbkoxzllim ";921/98)#

  kml k Ekmlbikm kml bzokmi|kpikm ubn xjpqjl ui|b |bj anpojp HDI- Dzx|ihj Xbkoxzl/

  lim xkyx @kckgpixbmkm ozx| `j vpn`jl anp bix lz`inzx vpkh|ihjx `jhkzxj bj "Xbko/xzllim) ukx nmhj kvvpnkhbjl `y k @kmekcnpj/`kxjl vjpxnm |n kh| kx km im|jpojlikpy

  |n k air hkxj im |bj Xzvpjoj Hnzp|-

  I ukx kvvpnkhbjl `y k okm im

  @kmekcnpj- Bj pj{zjx|jl oj |n ak/

  hici|k|j km im|pnlzh|inm |n Dzx|ihj

  @kckgpixbmkmx xnm "GE Vpkljjv)

  np xnm/im/cku "Vzciykmkqjj||icQkxz Xpjjmidkm) |n air k hkxj im |bj

  Xzvpjoj Hnzp|- I pjazxjl kml

  xkil |bk| I lnm| imqncqj oyxjca im

  xzhb |bimex-

  \bix xbnhgime pjqjck|inm `y Dzx/

  |ihj Xbkoxzllim `pimex |bj xvn|/

  cieb| `khg |n |bj hnppzv|inm kccj/

 • 8/2/2019 Was Former CJI KG Balakrishnan Corrupt?

  2/18

  ;8.68.;0 ;6468 KOUkx jr/HDI @kckgpixbmkm k airjp> Jr/dzlej xkyx bj ukx kvvpnkhbjl s Aipx|vnx|

  Vkej 0 na :b||v4..uuu-aipx|vnx|-hno.vnci|ihx.ukx/jr/hdi/`kckgpixbmkm/k/airjp/jr/dzlej/xkyx/bj/ukx/kvvpnkhbjl/0:206-b|oc

  ek|inmx xuipcime kpnzml @kckgp/

  ixbmkm-

  I ko na |bj qiju |bk| k lj|kicjl kml hnovpjbjmxiqj im{zipy ozx| `j imi|ik|jl kekimx|

  kcc |bj kccjek|inmx kekimx| Dzx|ihj @kckgpixbmkm- I ajjc bj xbnzcl pjxiem kx |bj MBPH

  hbija kml jx|k`cixb |bk| bj ix immnhjm|- Kcc dzlejx bkqj k onpkc n`ciek|inm |n jmxzpj|bk| pjck|iqjx ln mn| oixzxj |bjip vnxi|inm kml zxj |bjip mkojx im iccjekc kml lz`inzx

  ok||jpx# Xbkoxzllim |ncl Aipx|vnx|-

  Kmn|bjp anpojp pj|ipjl xjminp dzlej# Dzx|ihj G Xzgzokpkm ";92;/9;)# ubn xjpqjl im

  |bj Gjpkck kml Okbkpkxb|pk Bieb Hnzp|x# hnmaipox |bk| dzlejx kpj na|jm kvvpnkhbjl

  `y qjx|jl im|jpjx|x kml k||jov|x oklj |n imaczjmhj |bjo-

  Xzgzokpkm xkyx |bk| @kckgpixbmkm kccnujl bix ck|j `pn|bjp GE @bkxgkpkm |n jrvcni|bix mkoj kml vnxi|inm anp vjpxnmkc ekim- I `jcijqj Dzx|ihj @kckgpixbmkm xbnzcl bkqj

  `jjm qieickm| |n jmxzpj |bk| bix mkoj np vnxi|inm ukx mn| oixzxjl `y bix pjck|iqjx-

  Xzgzokpkm kcxn ajjcx |bk| @kckgpixbmkm ukx ngky ubjm bj ukx k Gjpkck Bieb Hnzp|

  dzlej# `z| |bimex hbkmejl ubjm bj ujm| |n Ljcbi kx k Xzvpjoj Hnzp| dzlej kml# xz`/

  xj{zjm|cy# ubjm bj `jhkoj HDI-

  \bj ujkc|b kokxxjl `y |bj jr/HDIx gim bkx `jjm vpn`jl `y |bj Gjpkck vncihj kml kHMM/[email protected]| xkyx |bk| bix akoicy kokxxjl hpnpjx `j|ujjm 066< kml 0669# ubjm

  bj ukx HDI- Aipx|vnx|x num imqjx|iek|inmx xbnu |bk| |bj hzppjm| qkczj na vpnvjp|ijx

  vzphbkxjl `y bix lkzeb|jpx kml xnmx/im/cku kll zv |n nqjp Px 8: hpnpj "Xjj lj|kicx)-

  \pkhime |bj pixj kml pixj na jr/HDI @kckgpixbmkm apno km kqjpkej ckuyjp ubn kv/

  vjkpjl `janpj bix hnzp| |n |bj biebjx| dzlihikc naaihj im |bj ckml# Dzx|ihj Xzgzokpkm

  xkyx i| ix km nvjm xjhpj| |bk| @kckgpixbmkmx hkpjjp ukx vpnvjccjl `y anpojp Gjpkck

  Hbija Oimix|jp "ck|j) G Gkpzmkgkpkm- \bj ck||jp xgiccazccy zxjl |bj Lkci| hkpl |n jcj/qk|j @kckgpixbmkm |n |bj Gjpkck Bieb Hnzp|-

  Hnm|imzj pjklime nm mjr| vkej

  Vkejx4 ; 08

  Ukx jr/HDI @kckgpixbmkm k airjp> Jr/dzlej xkyx bj ukx kvvpnkhbjl

  Dzm ;:# 06;;

 • 8/2/2019 Was Former CJI KG Balakrishnan Corrupt?

  3/18

  ;8.68.;0 ;6468 KOUkx jr/HDI @kckgpixbmkm k airjp> Jr/dzlej xkyx bj ukx kvvpnkhbjl s Aipx|vnx|

  Vkej 8 na :b||v4..uuu-aipx|vnx|-hno.vnci|ihx.ukx/jr/hdi/`kckgpixbmkm/k/airjp/jr/dzlej/xkyx/bj/ukx/kvvpnkhbjl/0:206-b|oc

  (HDI GE @kckgpixbmkm(AVJrhczxiqj(Dzx|ihj Xbkoxzllim

  Dzx|ihj @kckgpixbmkm# ubn ix bnclime nm |n |bj vnx| na MBPH hbija# kccjejlcy |n imxz/

  ck|j bioxjca apno |bj hbnpzx na kccjek|inmx na hnppzv|inm bj ix akhime# ukx xjm| k lj/

  |kicjl {zjx|inmmkipj `y Aipx|vnx| nm Onmlky- Nm \zjxlky# bj pjvcijl ui|b k `ckml lj/

  mikc xjm| |bpnzeb |bj Imanpok|inm kml Vz`cih Pjck|inmx Naaihjp na |bj MBPH# DkioimiGzokp Xpiqkx|kqk-

  Vcjkxj pjajp |n ynzp jokic lk|jl ;8|b Dzmj 06;;# Xz`djh| [zjx|inmmkipj apno Aipx|/

  vnx|- I ko imx|pzh|jl |n imanpo |bk| |bj kccjek|inmx oklj im |bj jokic kpj k`xncz|jcy

  imhnppjh| kml |bjy kpj oklj kml xvpjkl `y vjnvcj ui|b qjx|jl im|jpjx|-

  @z| i| ix mn| jkxy |n lixoixx kccjek|inmx `y dzlejx kml anpojp hnccjkezjx kx ojpj

  qjx|jl im|jpjx|- Nmj na |bjo ix anpojp Hbija Dzx|ihj na Imlik DX Qjpok# kml kmn|bjpix anpojp Xzvpjoj Hnzp| dzlej QG Gpixbmk Iyjp- \bjy bkqj `jjm hnmxix|jm|cy lj/

  okmlime Dzx|ihj @kckgpixbmkmx pjxiemk|inm kml |bj xj||ime zv na k hnooixxinm na im/

  {zipy |n vpn`j bix hnmlzh|- \bjy bkqj xkil |bk| |bj nmzx ix nm Dzx|ihj @kckgpixbmkm |n

  hnoj hcjkm nm |bj kccjek|inmx |bk| bix pjck|iqjx xzlljmcy `jhkoj pihb lzpime bix |jpo

  kx Hbija Dzx|ihj im |bj kvjr hnzp|-

  @z| i| ix mn| nmcy |bj jr/HDI ubn bkx hbnxjm |n x|ky ozo- \bjpj ix hnovcj|j xicjmhj

  apno |bj enqjpmojm|# |nn- K aju onm|bx ken# |bj Lipjh|np Ejmjpkc na Imhnoj \kr

  "Imqjx|iek|inm)# J\ Czgnxj# |ncl pjvnp|jpx im Gnhbi |bk| bix ljvkp|ojm| bkl zmjkp|bjl

  jqiljmhj na `ckhg onmjy ui|b |bpjj na Dzx|ihj @kckgpixbmkmx pjck|iqjx- Czgnxj pj/

  apkimjl apno iljm|iayime |bjo `y mkoj kml xiovcy xkil# I| ix gmnum |n ynz kcc- @z|

  bj klljl |bk| onx| na |bix onmjy ukx khhzozck|jl im |bj ckx| aiqj yjkpx# im |bpjj na

  ubihb @kckgpixbmkm ukx HDI- Bj pj|ipjl im Oky 06;6 kx HDI kml ukx oklj Hbkipokm

  na MBPH im Dzmj 06;6-

  \bj Gjpkck enqjpmojm| bkl kcxn npljpjl k qieickmhj vpn`j jkpcijp |bix yjkp# ubihb

  hkoj zv ui|b k cix| na vpnvjp|ijx kh{zipjl `y Dzx|ihj @kckgpixbkmx lkzeb|jpx kml

  xnmx/im/cku# VQ Xpjjmidkm kml OD @jmmy# kml bix `pn|bjp "|bj ck|j) GE @bkxgkpkm- Kcc

  |bjxj vpnvjp|ijx ujpj kh{zipjl `j|ujjm 0665 kml 06;6 ubjm Dzx|ihj @kckgpixbmkm

  ukx |bj HDI "Xjj cix|)-

  \bj pjqjck|inmx na |bj |kr ljvkp|ojm| kpj im xbkpv hnm|pkx| |n |bj x|nmjukccime na

  Pieb| |n Imanpok|inm Kh| "P\I) {zjpijx xz`oi||jl |n |bj ljvkp|ojm| xjjgime lj|kicx naDzx|ihj @kckgpixbmkmx |kr pj|zpmx apno 066:/61 |n 0669/;6-

 • 8/2/2019 Was Former CJI KG Balakrishnan Corrupt?

  4/18

  ;8.68.;0 ;6468 KOUkx jr/HDI @kckgpixbmkm k airjp> Jr/dzlej xkyx bj ukx kvvpnkhbjl s Aipx|vnx|

  Vkej < na :b||v4..uuu-aipx|vnx|-hno.vnci|ihx.ukx/jr/hdi/`kckgpixbmkm/k/airjp/jr/dzlej/xkyx/bj/ukx/kvvpnkhbjl/0:206-b|oc

  \bj Xzvpjoj Hnzp|# |nn# bkx `jjm xicjm| nm kccjek|inmx na hnppzv|inm xzppnzmlime Dzx/

  |ihj @kckgpixbmkm ka|jp lipjh|ime |bj Hjm|pkc enqjpmojm| |n aicj k x|k|zx pjvnp| nm kc/

  cjejl khhzozck|inm na ujkc|b `y |bj anpojp HDI kml bix pjck|iqjx- K |bpjj/dzlej

  `jmhb bjkljl `y Hbija Dzx|ihj XB Gkvklik kxgjl K||npmjy Ejmjpkc EJ Qkbkmqk|i |n

  aicj k x|k|zx pjvnp|# `z| mn|bime bkx xzpakhjl xn akp nm |bix apnm|-

  Hnm|imzj pjklime nm mjr| vkej

  Vkejx4 ; 0 8

  Ukx jr/HDI @kckgpixbmkm k airjp> Jr/dzlej xkyx bj ukx kvvpnkhbjl

  Dzm ;:# 06;;

  (HDI GE @kckgpixbmkm(AVJrhczxiqj(Dzx|ihj Xbkoxzllim

  @z| Dzx|ihj Xbkoxzllimx pjqjck|inm uicc xzpjcy hnovjc |bj enqjpmojm| |n kh|- Vjn/

  vcj kvvpnkhb xnojnmj nmcy ubjm |bjy `jcijqj np gmnu |bk| |bj Dzlej |bjy ukm| |n

  imaczjmhj ix uiccime |n `j imaczjmhjl# bj |ncl Aipx|vnx| vkp|mjp \BC Ojlikepnqj- Bj

  ix zmljp k hcnzl na xzxvihinm kml dzlejx ozx| `j k`nqj xzxvihinm-

  I ukx ui|b Dzx|ihj @kckgpixbmkm im |bj Gjpkck Bieb Hnzp|- Bix `jbkqinzp kml khhz/

  ozck|inm na ujkc|b `y bix pjck|iqjx bkx ljepkljl |bj x|k|zpj na dzlihikpy- \bix ix k

  epjk| |bpjk| |n ljonhpkhy `jhkzxj vjnvcj xbnzcl mn| cnxj pjxvjh| anp |bj dzlihikpy-

  Ubjm Dzx|ihj @kckgpixbmkm ujm| |n |bj Oklpkx Bieb Hnzp| |bjpj ukx `ztt na bix

  oixhnmlzh|- Bnu bj `jhkoj k dzlej i|xjca ix {zjx|inmk`cj- \bk| kvkp|# |bjpj bkx `jjm

  k x|jkly acnu na imanpok|inm nm Dzx|ihj @kckgpixbmkmx oixhnmlzh|- I ko |ncl bix xnmx

  okppikej ukx kccjejlcy xvnmxnpjl `y Hkv| Gpixbmk Mkip "Cjjck Epnzv na Bn|jcx)-

  \bix ix ubk| I bkqj bjkpl- I k||jmljl |bj okppikej kml I hkm |jcc ynz |bk| i| ukx k ckq/ixb kaakip- \bj kppkmejojm|x ujpj bieb/jml-

  \bjpj ozx| `j xnoj ojhbkmixo |n onmi|np |bj hnmlzh| na dzlejx- I|x kconx| iovnx/

  xi`cj |n iovjkhb Dzlejx- \bj dzlejx bkqj |nn ozhb vnujp kml |bjy jmdny |nn ozhb

  ioozmi|y-

  Ubjm I qixi|jl Ljcbi im 06;6 |bjpj ukx xn ozhb hbk||jp kml |kcg k`nz| Dzx|ihj @kc/

  kgpixbmkmx kccjejl hnppzv| vpkh|ihjx jqjm `janpj bix pj|ipjojm|- I pjhkcc bjkpime kcn| na |kcg nm |bj Ckqkcim hkxj- \bjpj ukx cn| na |kcg k`nz| bix x|kmhj kekimx| P\I `jime

 • 8/2/2019 Was Former CJI KG Balakrishnan Corrupt?

  5/18

  ;8.68.;0 ;6468 KOUkx jr/HDI @kckgpixbmkm k airjp> Jr/dzlej xkyx bj ukx kvvpnkhbjl s Aipx|vnx|

  Vkej : na :b||v4..uuu-aipx|vnx|-hno.vnci|ihx.ukx/jr/hdi/`kckgpixbmkm/k/airjp/jr/dzlej/xkyx/bj/ukx/kvvpnkhbjl/0:206-b|oc

  kvvcihk`cj |n dzlejx- Im akh|# k dzleo