Warsaw Watch

  • View
    303

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V-Ziele miejska i sport w miecie

2. Spis treciWarszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieMetodologia bada 3Ocena terenw zielonych w Warszawie 4-13Sport w miecie i sporty miejskie 14-24rodki komunikacji w Warszawie 25-41Miejsce zamieszkania 42-45Struktura demograficzne 46-50Kontakt 51 3. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieMetodologia badaBadanie zostao przeprowadzone w dniach 5-8.04.2013 metod internetowychzestandaryzowanych wywiadw kwestionariuszowych (CAWI) przez agencj SWResearch.Prba badawcza miaa charakter losowy. Operatem losowania by panel internetowyStudentsWatch.pl, do udziau w badaniu zaproszono osoby w wieku od 16 do 44 latZebrano cznie 956 w peni wypenionych kwestionariuszy, a dopuszczalny bdstatystyczny w badaniu nie przekracza 3,2 p. proc. dla caej prby.Kwestionariusz wywiadu skada si z 24 pyta badawczych, zosta uzupeniony opytania demograficzne. Kwestionariusz zosta opracowany przez On Board PR przykonsultacji SW Research.Badanie przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu 3S zintegrowanym zpanelem internetowym StudentsWatch.pl 4. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieOcena terenw zielonychw Warszawie 5. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieDane w %,n=956Ocena powierzchni terenw zielonychP1. Jak oceniasz powierzchni terenw zielonych (trawnikw, drzew, krzeww, cieek spacerowych)znajdujcych si na osiedlu, na ktrym mieszkasz. Zaznacz czy jest ich:56431za maow sam razza duo 6. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieDostp do rnych terenw zielonych 1/4P2. Czy w odlegoci 10 minut spacerem od twojego domu znajduje si:Dane w%, n=956715955342664444126467056523230plac zabaw dla dzieciskwer z awkami i miejscem dospacerowaniaparkogrdki dziakowelasmieszkacy Warszawy(n=750)mieszkacy strefypodmiejskiej (n=206)ogem (n=956) 7. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieDostp do rnych terenw zielonych 2/4P2. Czy w odlegoci 10 minut spacerem od twojego domu znajduje si:Dane w%, n=956312219139427443471013027221193obiekt wodny np. staw, jeziorokarzeka/ strumiesiownia na wieym powietrzupark krajobrazowyadne z powyszychmieszkacy Warszawy(n=750)mieszkacy strefypodmiejskiej (n=206)ogem (n=956) 8. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieDostp do rnych terenw zielonych mieszkacy Warszawy 3/4P2. Czy w odlegoci 10 minut spacerem od twojego domu znajduje si:Dane w%, n=75063626117875636440156955452428plac zabaw dla dzieciskwer z awkami i miejscem dospacerowaniaparkobiekt wodny np. staw, jeziororzeka/ strumiemieszkacy rdmiecia(n=74)mieszkacy dzielnicpobliskich centrum *(n=354)mieszkacy dzielnicoddalonych od centrum** (n=302)* Praga Poudnie, PragaPnoc, oliborz, Wola,Ochota, rdmiecie, Mokotw**Biaoka, Targwek, Rembertw, Wesoa, Bemowo, Wilanw, Ursynw, Ursus, Wochy 9. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieDostp do rnych terenw zielonych mieszkacy Warszawy 4/4P2. Czy w odlegoci 10 minut spacerem od twojego domu znajduje si:Dane w%, n=7508666210111539711448343711172laskaogrdki dziakowepark krajobrazowysiownia na wieym powietrzuadne z powyszychmieszkacy rdmiecia(n=74)mieszkacy dzielnicpobliskich centrum *(n=354)mieszkacy dzielnicoddalonych od centrum **(n=302)* Praga Poudnie, PragaPnoc, oliborz, Wola,Ochota, rdmiecie, Mokotw**Biaoka, Targwek, Rembertw, Wesoa, Bemowo, Wilanw, Ursynw, Ursus, Wochy 10. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieDane w%, n=95620232319232091310172419151115262225958mieszkacy Warszawy(n=750)mieszkacy strefypodmiejskiej (n=205)Ogem (n=956)nigdyraz w rokukilka razy w roku, ale rzadziej ni raz w miesicuraz w miesicukilka razy w miesicu, ale rzadziej ni raz w tygodniuraz w tygodniukilka razy w tygodniu, ale nie codzienniecodziennieKorzystanie z terenw zielonychP3. Jak czsto chodzisz na spacer do parku, lasu lub innych okolicznych terenw zielonych? 11. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieWnioski 1/3 Ponad poowa (56%) mieszkacw Warszawy i strefy podmiejskiej ocenia, e naosiedlu, na ktrym mieszkaj, znajduje si za mao powierzchni zielonych. 43% ogubadanych twierdzi, e trawnikw, drzew, krzeww cieek rowerowych jest w sam raz.Na pytanie o to, ktry z obiektw znajduje si w odlegoci 10 minut spacerem odtwojego miejsca zamieszkania, 70% respondentw wskazao na plac zabaw dladzieci, 56% na skwer z awkami i miejscem do spacerowania, 52% na park, blisko cotrzeci badanych na ogrdki dziakowe. Las znajduje si w pobliu miejsca zamieszkania 30% respondentw, podobnie jakobiekt wodny. W pobliu ki mieszka 27% ogu respondentw. 22% mieszkacwstolicy i strefy podmiejskiej Warszawy mieszka niedaleko rzeki lub strumienia, 11%nieopodal siowni na wieym powietrzu, a 9% parku krajobrazowego. Tylko 3%badanych nie wskazao na adnego z powyszych obiektw. Mieszkacy dzielnicy rdmiecie deklarowali niemal taki sam dostp do placuzabaw, skweru oraz parku, w pobliu swojego miejsca zamieszkania, jak mieszkacypozostaych dzielnic Warszawy. Plac zabaw w pobliu domu zadeklarowao 63%respondentw mieszkajcych w rdmieciu, 75% mieszkacw dzielnic pobliskichcentrum i 69% mieszkacw dzielnic oddalonych od centrum. Dostp do skweru wpobliu domu posiada ponad poowa badanych (55%). 12. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieWnioski 2/3 Nieopodal parku mieszka 61% respondentw mieszkajcych w rdmieciu, 64%mieszkacw dzielnic pobliskich centrum i 45% mieszkacw dzielnic oddalonych odcentrum. W przypadku mieszkacw rdmiecia dostp do pozostaych terenwzielonych jest nieco ograniczony. W pobliu obiektu wodnego mieszka zaledwie 17%mieszkacw rdmiecia, a z drugiej strony taki dostp zadeklarowao 40%mieszkacw dzielnic pobliskich centrum i 24% mieszkacw dzielnic oddalonych odcentrum. Niektre obiekty znajduj si najczciej w dzielnicach oddalonych od centrum, s to:las (48% wskaza), ka 34%, rzeka lub strumie 28% oraz siownia na wieympowietrzu (17%). Ogrdki dziakowe nieco czciej znajduj si na terenach dzielnicpobliskich centrum (39%) ni dzielnic oddalonych od centrum (37%). Mieszkacyrdmiecia najczciej deklarowali, e w pobliu 10 minut spacerem od ich domw nieznajduje si aden w wymienionych obiektw (10% wskaza), wrd mieszkacwdzielnic pobliskich centrum takie deklaracje zoyo 4% a wrd mieszkacw dzielnicoddalonych od centrum 2%. 13. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieWnioski 3/3 Na pytanie o to jak czsto mieszkacy stolicy i strefy podmiejskiej spaceruj poparku, lesie lub innych terenach zielonych blisko poowa respondentwodpowiedziaa, e robi to co najmniej raz w tygodniu (suma odpowiedzicodziennie, kilka razy w tygodniu i raz w tygodniu). Co pity badanych spaceruje conajmniej raz w miesicu (suma odpowiedzi kilka razy w miesicu i raz w miesicu), a23% kilka razy w roku lub rzadziej (suma odpowiedzi kilka razy w roku lub raz wroku). Tylko 2% mieszkacw Warszawy i okolic w ogle nie spaceruje po okolicznychterenach zielonych. 14. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieSport w mieciei sporty miejskie 15. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecie8177605451492562561012413456Biegi miejskieJazda na deskorolceSzachyFrisbeeParkourMiejskie siownie tzw. street workoutBouleaden z powyszychznajomo sportw (n=956)uprawianie sportw (n=902)Sporty miejskie 1/2P15. Zaznacz sporty miejskie, ktre uprawiae(a):Dane w %,P14 n=956,P15 n=902P14. Zaznacz sporty miejskie, o ktrych syszae(a):** pytanie o uprawianie sportw miejskich zostao zadane jedynieosobom, ktre znay przynajmniej jeden ze sportw miejskich 16. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieSporty miejskie 2/2681711843324532151715855Nie uprawiaem(am) adnego z tychsportwBiegi miejskieMiejskie siownie tzw. street workoutFrisbeeSzachyJazda na deskorolceBouleParkourkobiety mczyniP15. Zaznacz sporty miejskie, ktre uprawiae(a):** pytanie o uprawianie sportw miejskich zostao zadane jedynieosobom, ktre znay przynajmniej jeden ze sportw miejskichDane w%, n=902 17. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w mieciePlanowane aktywnoci sportowe w maju 1/2P5. Zaznacz jakie aktywnoci sportowe zamierzasz podj w najbliszym miesicu (w maju)?Dane w%, n=9567770434122429221167655036353591019726747392920191615SpacerJazda na rowerzeBieganieBasenSiowniaGra w pik nonFitnessJazda na rolkach, ywachGra w pik siatkowkobiety (n=473)mczyni (n=483)Ogem (n=956) 18. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w mieciePlanowane aktywnoci sportowe w maju 2/2P5. Zaznacz jakie aktywnoci sportowe zamierzasz podj w najbliszym miesicu (w maju)?Dane w%, n=956189633326371514161164441312101074353Zajcia taneczne, gimnastyczneSporty miejskieGra w tenisaGra w koszykwkSporty walkiWspinaczkaJazda na nartach, descesnowboardowejInny sportNie zamierzam pojd adnejaktywnoci sportowejkobiety (n=473)mczyni (n=482)Ogem (n=955) 19. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieP4. Zaznacz, w jakim stopniu zgadzasz si z poniszymi stwierdzeniami:Dane w%, n=956817371666353142322282828334459211124111236Tereny zielone pozytywnie wpywaj najako ycia mieszkacwLubi spdza czas na terenach zielonychWadze miasta powinny dba o spjnozabudowy i o to, by mieszkacy mieli dostpdo terenw zielonychZabudowa miejska powinna umoliwiauprawianie aktywnoci fizycznejW miecie powinny by wydzielone tereny, naktrych mona bezpiecznie uprawia sportDeweloperzy nie powinni mie moliwocizmian zagospodarowania terenwprzeznaczonych na tereny zieloneZdecydowanie si zgadzam Raczej si zgadzamRaczej si nie zgadzam Zdecydowanie si nie zgadzamTrudno powiedzieOpinie o terenach zielonych i sporcie w miecie 1/2 20. Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V - Ziele miejska i sport w miecieP4. Zaznacz, w jakim stopniu zgadzasz si z poniszymi stwierdzeniami:Dane w%, n=95650481613108438294031161814792836212