Warsaw Guide

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

School Project.

Text of Warsaw Guide

 • Paac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Paac Kultury i Nauki im. Jzefa Stalina) najwyszy budynek w Polsce (pod wzgldem wysokoci cakowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Wasno miasta stoecznego Warszawy. Obiektem zarzdza miejska spka Zarzd Paacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.

  Wzniesiony jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Oddany do uytku w 1955r. Wybudowany w trzy lata wedug projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa budynek inspirowany jest moskiewskimi drapaczami chmur, ktre z kolei inspirowane s amerykaskimi wieowcami art dco. Architektonicznie jest mieszank socrealizmu i polskiego historyzmu. Obecnie siedziba wielu firm oraz instytucji uytecznoci publicznej, takich jak kina, teatry, ksigarnia, kluby sportowe, wysze uczelnie (m.in. Collegium Civitas), instytucje naukowe oraz wadz Polskiej Akademii Nauk.

  Organizowane s tu take rnego typu wystawy i targi, m.in. od 1958 przez wiele lat byy organizowane tu Midzynarodowe Targi Ksiki i towarzyszce im kiermasze oraz przez kilka lat (na przeomie XX i XXI wieku) targi Komputer Expo. Mieci si w nim sala konferencyjno-widowiskowa na 3000 osb (tzw. Sala Kongre-sowa), Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji PAN oraz Paac Modziey wraz z basenem. Do pocztku lat dziewidziesitych mieci si tam Wydzia Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego

  PKiN budzi ywe emocje wrd mieszkacw Warszawy, chocia ma swoich licznych zwolennikw, szczeglnie wrd modszego pokolenia warszawiakw. Przeciwnicy dalszej obecnoci tej budowli w stolicy uwaaj budynek za symbol radzieckiej dominacji nad Polsk, wskazujc i rozpoczto jego budow w latach najgbszego stalinizmu, gdy Polska bya cakowicie podporzdkowana ZSRR. Pojawiay si koncepcje zasonicia go biurowcami, utworzenia w nim Muzeum Komunizmu Socland (koncepcja Czesawa Bieleckiego, Andrzeja Wajdy i Jacka Fedorowicza), a nawet zburzenia kosmicznej osi przebijajcej serce stolicy. Zwolennicy uwaaj jednak, e budynek peni obecnie wiele uytecznych funkcji, wpisa si ju w krajobraz miasta i pozostanie w nim trwale obecny, stajc si symbolem i najbardziej rozpoznawalnym obiektem w Warszawie.

 • Kolumna Zygmunta III Wazy w Warszawie pomnik krla Zygmunta III Wazy w Warszawie, na Starym Miecie, na placu Zamkowym, wzniesiony w latach 16431644 z fundacji Wadysawa IV Wazy wedug projektu Augustyna Locciego oraz Constantino Tencalli; restaurowany w latach 18851887 i 19291931, zniszczony w 1944, zrekonstruowany w latach 19481949, wpisany do rejestru zabytkw w 1965.

  Kolumna Zygmunta pochodzi z 1644 i jest najstarszym wieckim pomnikiem w Warszawie. Zostaa wystawiona z fundacji jego syna Wadysawa IV Wazy, ktry chcia w ten sposb uczci pami swojego ojca. Monumentalny pomnik krla sta poza murami miasta a do 1818. Koncepcj kolumny opracowali Augustyn Locci i Constantino Tencalla. Brzowy posg krla pierwotnie zocony wykona boloczyk Clemente Molli, a odlew z brzu wykona krlewski ludwisarz Daniel Tym. Trzon kolumny wykonano z pochodzcego z Gr witokrzyskich permskiego zlepieca. Skaa ta nazywana jest obecnie zlepiecem zygmuntowskim.

  Kolumna Zygmunta przechodzia kilka renowacji. Pierwsz w 1743 przeprowadza Franciszek Dbrowski. Nastpn w 1810 wykonali Jakub Kubicki i Jzef Boretti. W 1827 otaczajce kolumn ogrodzenie z elaznych krat zmieniono na kamienne supy poczone elaznymi acuchami. W 1854 Henryk Marconi zaprojektowa nowe otoczenie pomnika. Jego podstawa zostaa otoczona eliwn balustrad i ozdobiona czterema tryskajcymi wod trytonami zaprojektowanymi przez rzebiarza Kissa z Berlina, odlanymi z cynku w warszawskiej fabryce Karola Mintera. W latach 1862-1863 przeprowadzane byy prace renowacyjne pod kierunkiem Jzefa Orowskiego.

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej od 1505 roku najwyszy organ wadzy ustawodawczej w Polsce.

  Sala posiedze w SejmieW III Rzeczypospolitej Sejm stanowi pierwsz izb (tradycyjnie okrelan jako izba nisza) polskiego parlamentu. Skada si on z 460 posw, wybieranych w wyborach powszechnych, rwnych, bezporednich i proporcjonalnych, w gosowaniu tajnym (wybory picioprzymiotnikowe). Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucj, trwa 4 lata; biegnie od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzajcego dzie zebrania si Sejmu nastpnej kadencji. Zakoczenie kadencji moe take nastpi w wyniku jej skrcenia przez Prezydenta RP: obligatoryjnie (obowizkowo), jeeli procedura zasadnicza powoywania Rady Ministrw oraz obie procedury rezerwowe zakocz si fiaskiem, lub fakultatywnie (nieobowizkowo), jeeli Prezydent, w cigu 4 miesicy od dnia przedoenia projektu ustawy bude-towej Sejmowi przez Rad Ministrw, nie otrzyma jej do podpisu (na wydanie postanowienia w tej sprawie przysuguje Gowie Pastwa czas 14 dni).

  Sejm obraduje cigle, pod przewodnictwem marszaka. Jego obrady s jawne. Posiedzenia Sejmu odbywaj si zazwyczaj co drugi lub co trzeci tydzie. Urzdem wspierajcy Sejm i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, finansowym i technicznym jest Kancelaria Sejmu.

  Kompleks budynkw Sejmu i Senatu jest usytuowany na skarpie wilanej w rejonie ulic Wiejskiej, Grnolskiej i Piotra Maszyskiego w Warszawie.

 • azienki Krlewskie w Warszawie zesp paacowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, zaoony w XVIII wieku z inicjatywy krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego. Cae zaoenie byo zrealizowane przez architek-tw krlewskich: Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera i Jana Chrystiana Szucha.

  Park spenia dzi swoje zadania podobnie jak w momencie jego utworzenia. Jest miejscem licznych wydarze o charakterze kulturalnym, naukowym, rozrywkowym i sportowym, a take ulubionym miejscem spacerw warszawiakw. W parku nie wolno jedzi na rolkach, deskorolkach i rowerach, co sprawia, e jest bezpieczny rwnie dla maych dzieci. Niedaleko azienek znajduje si Ogrd Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, chtnie odwiedzany nie tylko przez spacerowiczw, ale rwnie przez studentw.

  Paac Na Wyspie, zwany te paacem azienkowskim, pocztkowo rezydencja magnacka, od koca XVIII wieku krlewska. Naley do najpikniejszych i najcennie-jszych zabytkw klasycystycznych (architekci Dominik Merlini i Jan Chrystian Kam-setzer). Bogate wntrze zostao zrekonstruowane po zniszczeniach wojennych. W ssiedztwie paacu znajduje si letni Teatr na Wyspie z 1790 roku, naladujcy staroytne ruiny (Jan Chrystian Kamsetzer).

  Przy pnocnym wyjciu z parku na ul. Agrykola historyczny gmach szkoy podchorych (zwizany z powstaniem listopadowym).

  W pobliu poudniowego wyjcia znajduje si minipole golfowe, stanica jedziecka, oraz jedna z najbardziej prestiowych restauracji stolicy Belvedere. W znajdujcych si nieopodal nieczynnych szklarniach organizowane s czsto wystawy o rnorod-nej tematyce. W jednej z innych szklarni zorganizowano wytwrni tkanin tradycy-jnych i ozdobnych, bdc prywatn firm kontynuujc tradycje znanej spdzielni tkackiej ad. Na tradycyjnych drewnianych krosnach produkowane s m.in. tkaniny na potrzeby wielu filmw o tematyce historycznej.

 • Stadion Narodowy w Warszawie wielofunkcyjny stadion sportowy (gwnie pikarski) na Kamionku w Warszawie, wybudowany w latach 2008-2011 w niecce byego Stadionu Dziesiciolecia z myl o turnieju finaowym Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012 i oficjalnie otwarty w dniu 29 stycznia 2012. Posiada 4. kategori w klasyfikacji UEFA (najwysz). Na dwukondygnacyjnych trybunach znajduje si 58 500 miejsc (wszystkie dla osb siedzcych), w tym 4600 miejsc o podwyszonym standardzie i 69 l (dla 800 osb).

  Obiekt zosta zaprojektowany przez konsorcjum JSK Architekci Sp. z o.o., Gerkan, Marg und Partner International GmbH, we wsppracy z Schlaich Bergermann & Partner GmbH odpowiedzialnych za wykonawstwo inynieryjne. Za przygotowanie instrumentw zarzdzania kompleksem sportowo-biznesowym oraz za zarzdzanie obiektem i zabudow terenw przylegych do Orodka Sportu oraz zapewnienie przychodw umoliwiajcych pokrycie kosztw, a take promowanie marki Stadion Narodowy i komercjalizowanie praw marketingowych i reklamowych, odpowiada oficjalny operator stadionu, spka Skarbu Pastwa PL.2012+ (od 1 stycznia 2013), powoana przez Ministra Sportu i Turystyki.

 • Grb Nieznanego onierza w Warszawie grb-pomnik na placu marsz. Jzefa Pisudskiego w Warszawie. Ide warszawskiego Grobu Nieznanego onierza jest uczczenie pamici polegych w walce o niepodlego. Grb zaliczany jest do naro-dowych imponderabiliw, symbolizujcych najwiksze powicenie.

  Pomys oddania hodu polegym w walkach nieznanym onierzom narodzi si bezporednio po I wojnie wiatowej we Francji. Pierwszy na wiecie Grb Niezna-nego onierza powsta w Paryu w 1920. Upamitnia on 1 500 tys. onierzy polegych w latach 19141918. Rwnolegle z Francj utworzono miejsca hodu bezimiennym onierzom w Wielkiej Brytanii.

  W Polsce pierwsze inicjatywy stworzenia miejsca upamitniajcego polegych nieznanych onierzy pojawiy si w 1921. Jako pierwszy powsta pomnik-pyta Nieznanego onierza w odzi (odsonicie 22 marca 1925).

  Warszawski Grb Nieznanego onierza zosta odsonity 2 listopada 1925, pod kolumnad Paacu Saskiego. W tym dniu zoono do niego zwoki bezimiennego onierza, sprowadzone podczas specjalnej ceremonii z Cmentarza Obrocw Lwowa. Twrc grobu by artysta-rzebiarz Stanisaw Kazimierz Ostrowski.

  Pod koniec II wojny wiatowej grb uleg powanemu uszkodzeniu w wyniku wysadzenia w powietrze. Ju w 1946 zosta odbudowany i ponownie odsonity. Obecnie stanowi trjarkadowy fragment ocalaej kolumnady Paacu Saskiego. W latach 19901991 wystrj grobu czciowo zmieniono.

  Przy Grobie Nieznanego onierza w Warszawie ponie wieczny znicz i sub peni warta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a w wita pastwowe odbywa si jej uroczysta zmiana z udziaem najwyszych wadz pastwa.

 • Most witokrzyski pierwszy most wantowy w Warszawie na Wile otwarty 6 padziernika 2000 roku, czcy Powile z Prag Pnoc w okolicach Portu Praskiego. Budowa mostu trwaa 2 lata, a cakowity koszt zamkn si w kwocie ok. 160 mln. z. Kamie wgielny wmurowan