of 23/23
Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV

W1 - Wykład organizacyjny

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of W1 - Wykład organizacyjny

 • Przemysowe Sieci Informatyczne (PSI)

  Wydzia Elektrotechniki i Automatyki

  Kierunek: Automatyka i Robotyka

  Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV

 • Z Regulaminu Studiw Dziennych

  4

  1. Przed rozpoczciem kadego semestru

  dziekan jest zobowizany ogosi wykaz przedmiotw obowizujcych dla poszczeglnych lat studiw oraz szczegowy rozkad zaj dydaktycznych

  wraz z nazwiskami osb prowadzcych zajcia.

  2

 • Z Wykazu Przedmiotw

  3

  Kod przedmiotu : PSI4 Nazwa przedmiotu : Przemysowe Sieci Informatyczne

  Wykady : 15 godzin (1 godzina co tydzie) Laboratoria : 15 godzin (2 godziny co 2 tygodnie) E200 (budynek gwny WEiA)

  Liczba punktw ETCS : 3 Sposb zaliczenia : Zaliczenie (na ocen)

 • Prowadzcy Wykady

  4

  Jarosaw Tarnawski, pokj 4, tel. 12-26 dr in. - wykad (E1) - laboratoria (E200) - Katedra Inynierii Systemw Sterowania (prowadzcy przedmiot)

  Tomasz Rutkowski, pokj 4, tel. 12-26 dr in. - wykad (E41) - laboratoria (E200) - Katedra Inynierii Systemw Sterowania

 • Prowadzcy laboratoria

  Tomasz Karla, pokj 11 mgr in., doktorant Karol Kulkowski. pokj 11 mgr in., doktorant

  Jarosaw Tarnawski, pokj 4, tel. 12-26 dr in. - laboratoria (E200) - Katedra Inynierii Systemw Sterowania

  Tomasz Rutkowski, pokj 4, tel. 12-26 dr in. - laboratoria (E200) - Katedra Inynierii Systemw Sterowania

 • Z Regulaminu Studiw Dziennych

  4

  2. W cigu 10 dni od rozpoczcia zaj dydaktycznych osoby prowadzce zajcia dydaktyczne przekazuj studentom szczegowe programy przedmiotw, zasady ich zalicze oraz godziny konsultacji uzgodnione ze studentami; rwnoczenie zasady zalicze oraz godziny konsultacji przekazuj do dziekanatw.

  6

 • Program Przedmiotu

  1. Efekty ksztacenia (umiejtnoci, kompetencje):

  Rozumienie znaczenia komunikacji w systemach automatyki.

  Znajomo charakteru pracy w warunkach przemysowych i wymaga stawianych urzdzeniom przemysowym.

  Znajomo mediw komunikacyjnych, sprztu do budowy oraz standardw sieci przemysowych.

  7

 • Program Przedmiotu

  2. Treci ksztacenia:

  Wymagania stawiane sieciom przemysowym.

  Podstawowe pojcia zwizane z sieciami przemysowymi miejscowymi, polowymi.

  Charakterystyka oraz specyfikacja norm IEC 61158 i IEC 61784.

  Media transmisji danych.

  Komunikacja szeregowa i jej zastosowania (RS232, RS422, RS485).

  Rutery i zarzdzalne przeczniki przemysowe.

  Przemysowe interfejsy sieciowe.

  8

 • Program Przedmiotu

  2. Treci ksztacenia cd.: Topologie sieci z uwzgldnieniem redundancji pocze. Mechanizmy

  dostpu do magistrali.

  Determinizm czasowy sieci jako istotny element zastosowa do zagadnie automatyki. Ethernet jako sie natywnie nieprzemysowa i mechanizmy jej uprzemysowiania.

  Profibus jako standard sieci przemysowej pracujcej w systemach czasu rzeczywistego. Sieci CAN, EiB i LonWorks jako sieci przemysowe do uniwersalnych zastosowa znajdujce typowe przeznaczenie.

  Wykorzystanie cznoci modemowej (standardowa sie telefoniczna oraz sieci GSM) do wymiany danych. Poczenia komutowane i dzierawione. czno ciga i zdarzeniowa. Transmisja pakietowa.

  9

 • Program Przedmiotu

  2. Treci ksztacenia cd.: czno bezprzewodowa radiomodemy, sieci WiFi, Bluetooth, protok

  ZigBee. Moliwoci prawne korzystania z komunikacji radiowej.

  Protokoy komunikacyjne. Modbus jako standardowy protok w zastosowaniach automatyki przemysowej.

  Serwery komunikacyjne jako metoda czenia elementw skadowych systemw automatyki

  OPC jako nowoczesny, zunifikowany sposb wymiany danych dla urzdze automatyki.

  Bezpieczestwo w sieci sposoby zabezpiecze sprztowych i programowych sieci przemysowych.

  10

 • Program Przedmiotu

  3. Przykadowa literatura: Andrew Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion, 2004 Kwiecie Andrzej, Analiza przepywu informacji w

  komputerowych sieciach przemysowych, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2004

  Wodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda, Komputerowe sieci przemysowe Profibus DP i MPI, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocawskiej, 2007

  Rafa Pawlak, Okablowanie strukturalne sieci, Helion, 2006

  Dodatkowe materiay pomocnicze do realizacji poszczeglnych zagadnie laboratoryjnych.

  11

 • Lista tematw laboratoryjnych

  Transmisja szeregowa

  Protok MODBUS

  Sie PROFIBUS (PLC)

  Sie ETHERNET (PLC)

  Wprowadzenie do OPC

  Budowa ukadu sterowania OPC

  GSM i radiomodemy

 • Zasady Zaliczenia Przedmiotu

  1. Obowizuje system punktowy.

  2. Ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze zoenia wynikw kolokwiw oraz wymogu zaliczenia kadego laboratorium Wynik zaliczenia kolokwiw na wykadzie

  Zaliczenie kadego laboratorium

  13

 • Zasady Zaliczenia Przedmiotu

  3. Prg zaliczenia przedmiotu oraz poszczeglnych jego elementw skadowych wynosi 50% liczby punktw moliwych do uzyskania za dany element oceny cznej.

  14

 • Zasady Zaliczenia Przedmiotu

  4. Kolokwia obejmuj materia przerabiany podczas wykadw oraz laboratoriw.

  5. Nie przystpienie do kolokwium oznacza

  uzyskanie 0 pkt.

  15

 • Zasady Zaliczenia Przedmiotu

  6. Ocen z zaliczenia przedmiotu ustala si w oparciu o nastpujc tabel:

  Procenty Ocena

 • Termin zalicze

  Termin Kolokwium

  1. Kolokwium 1 : (na wykadzie nr 8)

  Kolokwium 2 (na wykadzie nr 15)

  17

 • Wpyw laboratorium na ocen kocow

  W przypadku wyrniajcej postawy na laboratoriach prowadzcy ma prawo do podwyszenia oceny wynikajcej z punktacji uzyskanej na kolokwiach.

 • Godziny Konsultacji

  dr in. Jarosaw Tarnawski :

  dr in. Tomasz Rutkowski :

  Ostateczne terminy konsultacji zostan podane na stronie internetowej przedmiotu do 04.03.2015

  http://www.eia.pg.edu.pl/kiss/dydaktyka/psi

  19

 • Z Regulaminu Studiw Dziennych

  4

  3. Uczestnictwo w zajciach objtych planem studiw jest obowizkowe. Uczestnictwo w wiczeniach, zajciach laboratoryjnych i projektowych, seminariach, pracowniach, lektoratach, zajciach WF jest kontrolowane przez prowadzcego.

  20

 • Dodatkowo ustalamy

  Prowadzcy przedmiot moe w uzasadnionych przypadkach zwolni studenta z udziau w niektrych zajciach dydaktycznych z tego przedmiotu na ktrych obecno jest kontrolowana.

  Powodami usprawiedliwiajcymi nieobecno na laboratoriach mog by: choroba, wane przypadki losowe lub udzia w wydarzeniach wanych dla Uczelni; nieobecno naley usprawiedliwi u prowadzcego laboratorium w cigu siedmiu dni od momentu ustania jej przyczyny.

  21

 • Dodatkowo ustalamy

  Kada usprawiedliwiona nieobecno na zajciach laboratoryjnych moe by odrobiona w sposb i w terminie okrelonym przez prowadzcego.

  Obecno na wykadach moe by kontrolowana i wykorzystana w wtpliwych sytuacjach dotyczcych oceny kocowej.

  22

 • DZIKUJEMY ZA UWAG !!!

  Zapraszamy na kolejne Wykady i Laboratoria

  http://www.eia.pg.edu.pl/kiss/dydaktyka/psi

  23