Click here to load reader

W centrum Polski, w centrum Europy - atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W centrum Polski, w centrum Europy - atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego. Województwo Łódzkie Położenie: centrum Polski Ogólna powierzchnia: 18,2 tys. km2 Liczba mieszkańców: 2,7 mln Stolica regionu: Łódź – licząca około 750 tys. mieszkańców - PowerPoint PPT Presentation

Text of W centrum Polski, w centrum Europy - atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego

Slajd 1- atrakcyjno inwestycyjna regionu ódzkiego
Liczba mieszkaców: 2,7 mln
Struktura gospodarcza regionu
produkowanej w Polsce energii elektrycznej).
Produkcja materiaów budowlanych
(Opoczno AG, Ceramika Parady, Ceramika Tubdzin)
Przemys lekki (wókiennictwo i tekstylia) – 30% ogóu
zatrudnionych
AGD/mechatronika
regionów, Lider Konsorcjum Bioregionów
Rolnictwo - 60-70 % uytki rolne
Biotechnologia
Mechatronika
Energetyka
Wókiennictwo
liczne uczelnie prywatne (21)
Orodki midzynarodowej wspópracy naukowej
studium jzyka polskiego dla cudzoziemców )
Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk (PAN):
Centrum Studiów Molekularnych
si m.in. w dziedzinie biotechnologii, mechatroniki
MORATEX – Instytut Technologii Bezpieczestwa
Poczenia drogowe
Poczenia kolejowe
Terminal Kutno
Inicjatywy klastrowe:
rodkowoeuropejskie Konsorcjum Bioregionów.
Atuty - infrastruktura biznesowa:
Kapita zagraniczny
Atuty regionu – klimat inwestycyjny
Potencja inwestycyjny regionu ódzkiego
W bazie RCOI znajduje si okoo 400 terenów inwestycyjnych: prywatnych i gminnych
Wysok atrakcyjno inwestycyjn województwa ódzkiego uzasadnia:
wielko rynku wewntrznego i moliwoci eksportu
dostpno wysoko kwalifikowanych pracowników
szansa na pozyskanie znaczcych unijnych funduszy strukturalnych
centralne pooenie regionu
b. dobre pooenie wzgldem wanych linii komunikacyjnych
b. dobry „klimat” dla inwestycji zagranicznych w gminach i samorzdzie województwa
konkurencyjny poziom cen
Zgodnie z raportem Instytutu Bada nad Gospodark Rynkow (“Atrakcyjno inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2009 r.”) podregion ódzki znajduje si na:
drugim miejscu pod wzgldem atrakcyjnoci inwestycyjnej dla sektora
usugowego,
Dzikuj za uwag !

Search related