of 3 /3
klimatyzacja – urządzenia 24 www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl 6/2011 Nowy potencjał, nowe możliwości, nowe wyzwania W 2010 roku Swegon AB przejął udziały w Blue Box Group S.r.l. i tym samym stał się jedynym właścicielem tej firmy. W konsekwencji w skład koncernu Swegon weszły włoskie zakłady Blue Box produkujące między innymi agregaty wody lodowej ze zintegrowanymi systemami free-coolingu, wielofunkcyjne urządzenia z systemem odzysku ciepła skraplania, czy też wysokosprawne pompy ciepła. Dzięki temu, oferta koncernu Swegon wzbogaciła się o nowoczesne, zawierające inno- wacyjne rozwiązania urządzenia chłodnicze. Zakres oferty Blue Box jest naturalnym uzupełnieniem gamy produktów koncer- nu Swegon, który jest jednym z czołowych dostawców central klimatyzacyjnych i syste- mów indoor climate w Europie. Blue Box ze swym szerokim doświadczeniem z zakresu produkcji chłodu tworzy nowe możliwości dla szybko rozwijającej się firmy. Z całą pewnością, produkty Blue Box Group wprowadzane za pośrednictwem między- narodowej sieci sprzedaży całego kon- cernu, wpłyną na dalszą poprawę pozycji Swegon AB jako wyjątkowego dostawcy kompleksowych rozwiązań oraz systemów w sektorze wentylacji i klimatyzacji. Blue Box rozpoczął swoją działalność w roku 1986 od produkcji agregatów prze- znaczonych do chłodzenia dużych kuba- tur. Stopniowo rozszerzał zakres swojej produkcji o wszelkiego typu urządzenia chłodnicze, chłodzone zarówno wodą, jak i powietrzem, z możliwością wyposażenia w zasobniki chłodu, sprzęgła hydrauliczne, dodatkowe elementy do odzysku energii, pompy ciepła, jak również systemy wyko- rzystujące free-cooling. W zakres ofero- wanych rozwiązań wchodzą także szafy klimatyzacji precyzyjnej i systemy chłodze- nia serwerowni. Do czasu wejścia w skład koncernu Swegon, Blue Box wyprodukował ponad 160 000 różnych urządzeń chłodni- czych, eksportując je do ponad 60 różnych państw na całym świecie. Firma Blue Box stawiała od lat na rozwój nowoczesnych i innowacyjnych produk- tów. W obecnych czasach tylko inwestycje w badania i rozwój dają gwarancję uzy- skania najwyższej jakości rozwiązań oraz produktów. Nie bez znaczenia są sukcesy oraz osiągnięcia związane z wdrażaniem nowych technologii, nie przez przypadek firma Blue Box jest właścicielem kilku patentów. Wiele nowych rozwiązań tech- nicznych, stanowiących obecnie już stan- dard wysokosprawnych urządzeń chłodni- czych i klimatyzacyjnych, firma Blue Box jako jedna z pierwszych w Europie wpro- wadziła do seryjnej produkcji. Cechy te zostały docenione przez Swe- gon AB, między innymi także i z tego powo- du, że całkowicie wpasowują się w pod- stawowe wartości oraz kierunki rozwoju całego koncernu Swegon. Obecnie zakres produkcji Blue Box sta- nowi rozszerzenie dotychczasowej działal- ności koncernu Swegon i jest to bardzo cenne i kreatywne połączenie doświadczeń oraz wiedzy technicznej obu firm. Dążenie do innowacji i postępu jest pod- stawą działania całego koncernu. Dlatego też szczególnie ważny jest fakt, że nowocze- sna fabryka Blue Box o powierzchni blisko 40 000 m 2 posiada wysokospecjalistyczne centrum badawczo-rozwojowe. Umożliwia ono m.in. przeprowadzanie pełnych badań nawet bardzo dużych jednostek chłodni- czych i urządzeń klimatyzacyjnych. W tym fabrycznym laboratorium testo- wane są wszystkie nowe rozwiązania i pro- totypy urządzeń. Przykładowo, znajdująca się tam specjalistyczna komora klimatyczna umożliwia badanie praktycznie dowolnego urządzenia chłodniczego w temperaturze od -15 do +50°C. O jakości laboratorium świadczy zakwa- lifikowanie go do grupy jednostek, w któ- rych dowolni producenci mogą zlecać wykonanie klasyfikowanych badań swo- ich urządzeń zmierzających do uzyskania certyfikatu EUROVENT. Najwyższe wartości klas efektywności energetycznej W chwili obecnej, nowoczesne rozwią- zania dla chłodnictwa i klimatyzacji, to nie tylko produkcja niezawodnych urządzeń, ale również ich maksymalnie wysoka efek- tywność energetyczna, elastyczność pracy i dopasowanie do potrzeb użytkownika, czy też przyjazne dla środowiska proce- sy produkcyjne. Wszystkie te wymagania wyznaczają kierunki działania konstruk- torów fabryki Blue Box, którzy dokładają Nowe zakłady produkcyjne Blue Box o powierzchni blisko 40 000 m 2 zlokalizowane we Włoszech w miejscowości Cantarana di Cona pod Wenecją Widok jednej z linii produkcyjnych w zakładach Blue Box ARTYKUŁ PROMOCYJNY

W 2010 roku Swegon AB przejął udziały w Blue Box Group S.r ... › PageFiles › 42002 › chlodnictwo_i_kliamtyzacja_… · w sektorze wentylacji i klimatyzacji. Blue Box rozpoczął

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of W 2010 roku Swegon AB przejął udziały w Blue Box Group S.r ... › PageFiles › 42002 ›...

Page 1: W 2010 roku Swegon AB przejął udziały w Blue Box Group S.r ... › PageFiles › 42002 › chlodnictwo_i_kliamtyzacja_… · w sektorze wentylacji i klimatyzacji. Blue Box rozpoczął

klimatyzacja – urządzenia

24 www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl 6/2011

Nowy potencjał, nowe możliwości, nowe wyzwania

W 2010 roku Swegon AB przejął udziały w Blue Box Group S.r.l. i tym samym stał się jedynym właścicielem tej firmy. W konsekwencji w skład koncernu

Swegon weszły włoskie zakłady Blue Box produkujące między innymi agregaty wody lodowej ze zintegrowanymi systemami free-coolingu, wielofunkcyjne urządzenia z systemem odzysku ciepła skraplania, czy też wysokosprawne pompy ciepła. Dzięki temu, oferta koncernu Swegon wzbogaciła się o nowoczesne, zawierające inno-wacyjne rozwiązania urządzenia chłodnicze.

Zakres oferty Blue Box jest naturalnym uzupełnieniem gamy produktów koncer-nu Swegon, który jest jednym z czołowych dostawców central klimatyzacyjnych i syste-mów indoor climate w Europie. Blue Box ze swym szerokim doświadczeniem z zakresu produkcji chłodu tworzy nowe możliwości dla szybko rozwijającej się firmy. Z całą pewnością, produkty Blue Box Group wprowadzane za pośrednictwem między-narodowej sieci sprzedaży całego kon-cernu, wpłyną na dalszą poprawę pozycji Swegon AB jako wyjątkowego dostawcy kompleksowych rozwiązań oraz systemów w sektorze wentylacji i klimatyzacji.

Blue Box rozpoczął swoją działalność w roku 1986 od produkcji agregatów prze-znaczonych do chłodzenia dużych kuba-tur. Stopniowo rozszerzał zakres swojej produkcji o wszelkiego typu urządzenia chłodnicze, chłodzone zarówno wodą, jak i powietrzem, z możliwością wyposażenia w zasobniki chłodu, sprzęgła hydrauliczne, dodatkowe elementy do odzysku energii, pompy ciepła, jak również systemy wyko-rzystujące free-cooling. W zakres ofero-wanych rozwiązań wchodzą także szafy klimatyzacji precyzyjnej i systemy chłodze-nia serwerowni. Do czasu wejścia w skład koncernu Swegon, Blue Box wyprodukował ponad 160 000 różnych urządzeń chłodni-czych, eksportując je do ponad 60 różnych państw na całym świecie.

Firma Blue Box stawiała od lat na rozwój nowoczesnych i innowacyjnych produk-tów. W obecnych czasach tylko inwestycje w badania i rozwój dają gwarancję uzy-skania najwyższej jakości rozwiązań oraz produktów. Nie bez znaczenia są sukcesy oraz osiągnięcia związane z wdrażaniem nowych technologii, nie przez przypadek firma Blue Box jest właścicielem kilku patentów. Wiele nowych rozwiązań tech-nicznych, stanowiących obecnie już stan-

dard wysokosprawnych urządzeń chłodni-czych i klimatyzacyjnych, firma Blue Box jako jedna z pierwszych w Europie wpro-wadziła do seryjnej produkcji.

Cechy te zostały docenione przez Swe-gon AB, między innymi także i z tego powo-du, że całkowicie wpasowują się w pod-stawowe wartości oraz kierunki rozwoju całego koncernu Swegon.

Obecnie zakres produkcji Blue Box sta-nowi rozszerzenie dotychczasowej działal-ności koncernu Swegon i jest to bardzo cenne i kreatywne połączenie doświadczeń oraz wiedzy technicznej obu firm.

Dążenie do innowacji i postępu jest pod-stawą działania całego koncernu. Dlatego też szczególnie ważny jest fakt, że nowocze-sna fabryka Blue Box o powierzchni blisko 40 000 m2 posiada wysokospecjalistyczne

centrum badawczo-rozwojowe. Umożliwia ono m.in. przeprowadzanie pełnych badań nawet bardzo dużych jednostek chłodni-czych i urządzeń klimatyzacyjnych.

W tym fabrycznym laboratorium testo-wane są wszystkie nowe rozwiązania i pro-totypy urządzeń. Przykładowo, znajdująca się tam specjalistyczna komora klimatyczna umożliwia badanie praktycznie dowolnego urządzenia chłodniczego w temperaturze od -15 do +50°C.

O jakości laboratorium świadczy zakwa-lifikowanie go do grupy jednostek, w któ-rych dowolni producenci mogą zlecać wykonanie klasyfikowanych badań swo-ich urządzeń zmierzających do uzyskania certyfikatu EUROVENT.

Najwyższe wartości klas efektywności energetycznej

W chwili obecnej, nowoczesne rozwią-zania dla chłodnictwa i klimatyzacji, to nie tylko produkcja niezawodnych urządzeń, ale również ich maksymalnie wysoka efek-tywność energetyczna, elastyczność pracy i dopasowanie do potrzeb użytkownika, czy też przyjazne dla środowiska proce-sy produkcyjne. Wszystkie te wymagania wyznaczają kierunki działania konstruk-torów fabryki Blue Box, którzy dokładają

Nowe zakłady produkcyjne Blue Box o powierzchni blisko 40 000 m2 zlokalizowane we Włoszech w miejscowości Cantarana di Cona pod Wenecją

Widok jednej z linii produkcyjnych w zakładach Blue Box

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Page 2: W 2010 roku Swegon AB przejął udziały w Blue Box Group S.r ... › PageFiles › 42002 › chlodnictwo_i_kliamtyzacja_… · w sektorze wentylacji i klimatyzacji. Blue Box rozpoczął

klimatyzacja – urządzenia

25 6/2011 www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl

SWEGON – światowy koncern z tradycjami Swegon AB to szwedzki koncern

z ponad 50 letnim doświadczeniem w produkcji rozwiązań z zakresu wen-tylacji i klimatyzacji. Na rynku polskim koncern działa już 20 lat.

Obecnie Swegon AB jest jednym z wiodących europejskich producen-tów urządzeń wentylacyjnych i klima-tyzacyjnych.

W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale kompleksowe dostawy najważniejszych elementów instalacji, z możliwością łączenia ich w zintegrowany całościo-wy system. Niezmiennie od lat cieszą się dużym uznaniem wśród odbiorców sztandarowe i wciąż rozwijane oraz udoskonalane produkty koncernu Swegon, przykładowo takie jak typo-szereg central wentylacyjnych GOLD, czy indukcyjne aktywne lub pasywne moduły chłodzące.

Wysokiej jakości, energooszczędne i przyjazne dla środowiska urządzenia produkowane przez Swegon AB zapew-niają mu wysoką pozycję w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji na wielu ryn-kach nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Obecnie koncern posiada własne specjalistyczne laboratoria, 5 zakładów produkcyjnych wyposażonych w nowo-czesne, zautomatyzowane linie techno-logiczne oraz układy kontroli produkcji spełniające najwyższe wymagania jako-ściowe. Należy podkreślić, że koncern Swegon kieruje się przede wszystkim polityką jakości i ochrony środowiska, dlatego całość produkcji prowadzo-na jest zgodnie z normami SS-EN ISO 9001 oraz ISO 14001.

Swegon AB zatrudnia aktualnie 1250 pracowników, a rok 2010 zakończył obrotami na poziomie 300 mln EUR.

Oddziały Swegon AB znajdują się w większości państw europejskich, a także Stanach Zjednoczonych. W wielu innych państwach takich jak: Kanada, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, RPA oraz Indie, koncern jest obecny za pośrednictwem partnerów handlowych.

wszelkich starań, aby stworzyć urządzenia zmniejszające energochłonność budynków, w zależności od ich rodzaju, przeznacze-nia oraz trybu pracy. Ciągłe poszukiwanie udoskonaleń i zaawansowanych rozwiązań technicznych ma na celu zminimalizowanie kosztów eksploatacji przy równoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego, w tym także maksymalnej redukcji emitowa-nego przez urządzenia chłodnicze hałasu. Wynikiem tych działań jest bardzo szeroka i kompletna gama produktów na najwyż-szym poziomie jakości i niezawodności działania.

Coraz bardziej rygorystyczne wyma-gania odnośnie zużycia energii przez budynki wymuszają stosowanie energo-oszczędnych urządzeń i systemów. Prawie wszystkie urządzenia produkcji Blue Box są dostępne w klasie energetycznej A lub w innych wysokoefektywnych energetycznie wykonaniach, takich jak na przykład zinte-

growany free-cooling. Już dziś, w zakresie mocy chłodniczej od 5 do ponad 1,5 MW, Blue Box dysponuje całą gamą urządzeń o najwyższej klasie energetycznej A. Ma to szczególnie istotne znaczenie, ponieważ to właśnie urządzenia posiadające najwyższe klasy energetyczne wpływają bezpośrednio na znaczącą oszczędność kosztów zwią-zanych ze zużyciem energii, równocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Przykładowo, agregaty do schładza-nia cieczy mają określone współczynniki efektywności energetycznej EER (Energy Efficiency Ratio) w warunkach całkowitego 100% obciążenia. W ostatnich latach rozwój firmy ukierunkowany został między innymi na tworzenie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań tak, aby agregaty produkcji Blue Box osiągały najwyższe wartości wprowa-dzonego przez EUROVENT wskaźnika ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) uwzględniającego efektywność energetycz-ną w warunkach częściowego obciążenia, co pozwala na realną i całościową ocenę energochłonności urządzenia chłodniczego w różnych trybach pracy w ciągu całego sezonu.

Organizacja Eurovent prowadzi najpo-ważniejszy program certyfikacji związany z urządzeniami stosowanymi w wentylacji i klimatyzacji. Swegon AB oraz Blue Box od lat aktywnie w nim uczestniczą. Certyfiko-wane produkty Blue Box to głównie agre-gaty wody lodowej i pompy ciepła. System certyfikacji Eurovent gwarantuje rzetelność i dokładność deklarowanych przez produ-centa parametrów technicznych. Zapew-niane jest to poprzez weryfikację danych zawartych w dokumentacji technicznej z uzyskanymi parametrami pracy w trakcie rzeczywistych badań.

Specjalistyczna, certyfikowana komora badawcza w zakładach Blue Box przeznaczona do badań urządzeń o dużych mocach chłodniczych

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Page 3: W 2010 roku Swegon AB przejął udziały w Blue Box Group S.r ... › PageFiles › 42002 › chlodnictwo_i_kliamtyzacja_… · w sektorze wentylacji i klimatyzacji. Blue Box rozpoczął

klimatyzacja – urządzenia

26 www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl 6/2011

Swegon w PolsceSwegon sp. z o.o. to polska część szwedzkie-go koncernu Swegon. Na terenie Polski dzia-ła od 1991 roku, czyli już 20 lat. Szczególnie ważny jest fakt, że w okresie jubileuszowego 20-lecia istnienia na rynku polskim wprowadzona została tak szeroka gama nowych produktów. Stało się to dzięki włączeniu oferty firmy Blue Box w struktury koncernu. W konsekwencji oferta firmy Swegon wzbogaciła się o nowoczesne urządzenia chłodnicze, zawierające innowacyjne rozwiązania techniczne. Teraz możliwe jest oferowanie oraz integracja całych systemów wentylacji i kli-matyzacji łącznie z układami chłodu, w tym także specjalistycznych układów klimatyzacji precyzyjnej stosowanych w pomieszczeniach technicznych, np. w serwerowniach.

Obecnie, jako jedna z niewielu firm na rynku, oferuje pełną optymalizację pod względem parametrów technicznych oraz ener-getycznych całych systemów i inwestycji związanych z układami klimatyzacyjnymi. Możliwości firmy nie są już ograniczone tylko do dostawy poszczególnych składników systemu, czy energetycznie oszczędnych urządzeń. Przy dostawie kompleksowych i profesjo-nalnych rozwiązań koncernu SWEGON takich jak przykładowo dedykowanych do konkretnych zastosowań Office Solution Air/Water, Hotel Solution, Hospital Solution, School Solution czy Retail Solution, jesteśmy w stanie całościowo zoptymalizować instalacje na obiekcie pod kątem kosztów oraz zużycia energii.

Posiadamy sieć biur techniczno-handlowych na terenie całego kraju. Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie m.in.:

projektowania i doradztwa technicznego, �dostawy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłod- �niczych,

montażu urządzeń i ich uruchamiania, �serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. �

Oferujemy szeroką gamę wyrobów koncernu Swegon, a w tym:centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, �agregaty chłodnicze, �pompy ciepła, �szafy klimatyzacji precyzyjnej, �klimakonwektory indukcyjne, �chłodnicze moduły sufitowe, �bogaty wybór nawiewników, �tłumiki akustyczne, �regulatory przepływu powietrza. �

W naszej ofercie posiadamy również wiele innych produktów, takich jak np.: systemy nawilżania powietrza zarówno wodą jak i parą Condair lub Defensor szwajcarskiego koncernu Walter Meier.

Produkty i systemy klimatyzacyjne oferowane i dostarczane przez naszą firmę to gwarancja:

nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań technicznych, �utrzymania projektowanych parametrów technicznych, �najwyższych wartości efektywności energetycznych, �niskich kosztów eksploatacyjnych, �pewności i niezawodności długotrwałego działania. �

Wszystkie produkowane urządzenia przechodzą kompleksowy systemem kontroli przed wysyłką do odbiorców, co gwarantuje właściwy i stabilny poziom jakości urządzeń opuszczających linie produkcyjne.

Serdecznie zapraszamy do biur techniczno-handlowych Swegon sp. z o.o. na terenie Polski oraz na naszą stronę

internetową: www.swegon.pl

Agregaty TETRIS z funkcją free-coolingu

Agregaty wielofunkcyjne

Omicron Evo

Agregaty rewersyjne Sigma 2002Przykładowe produkty z szerokiej oferty rozwiązań Blue Box

Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Datatech

� �

Rewersyjne pompy ciepła Geyser Max

ARTYKUŁ PROMOCYJNY