Click here to load reader

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Divadla malých forem. Divadla malých forem. vznikají ve 20.století jako opozice k oficiálnímu divadlu. Červená sedma. založena roku 1909 v Praze - PowerPoint PPT Presentation

Text of Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

 • Vukov materil zpracovan v rmci projektu

  Poadov slo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.1080ablona: 32_01Sada: 01Oven ve vuce: Hudebn vchovaDatum:11. nora 2011Tda: 9.B

 • Divadla malch forem

 • Divadla malch forem vznikaj ve 20.stolet jako opozice koficilnmu divadlu.

 • erven sedmazaloena roku 1909 vPrazebyla znma svou hudebn formou, pevldaj tu psn a kuplety vichni herci byli zrove i hudebnky. psob v Rokoku

 • Divadlo Rokoko

 • Osvobozen divadlo

  potky Osvobozenho divadla spadaj do roku 1925 Jaroslav Jeek , Ji Voskovec , Jan Werichkritizuj faistickou diktaturu vzhledem k slcmu politickmu tlaku bylo v listopadu 1938 divadlo uzaveno

 • Autorsk dla- hra Caesar - je zamena proti faismu a je o nedostatcch demokracie - hra Osel a stn - ve he je spor o stn - politick pozad procesu - hra Kat a blzen - hra o pvodu dikttora - hra Balada z hadr - F. Villon jako tribun lidu - hra Rub a lc - je o krizi a faismu - hra Tk Barbora - jejich posledn hra Pst na oko - tato hra byla reakc na udlosti kolem r. 1938

 • Divadlo E. F. Buriana - D 34

  zaloil v roce 1933/34 herec, hudebnk, a reisr Emil Frantiek Burian star prozaick dla aktualizuje do modernj podoby v neradostn dob tictch let se tak sna oslavovat esk nrod a jeho dvn koeny

 • Semafor

  v divadle Na zbradl Ji Such a Ivan Vyskoil zahjili provoz v roce 1958nsledujc rok se J. Such osamostatnil a zaloil SEMAFORSe ma for 7 malch forem (hudebn komedie, jazzov koncerty, filmov produkce, poezie, pantomima, loutky, vtvarn umn)ve spoluprci s Jim litrem navzali na odkaz kabaretzanali zde K. Gott, W. Matuka, E. Pilarov, M. Forman, N. Urbnkov, Olympic.

 • Znak divadla Semafor na dom v bval pasi Alfa.V tto budov proval Semafor svou nejslavnj ru.

 • Divadlo Jry Cimrmanabylo zaloeno jako psn amatrsk 1967Ladislav Smoljak, Zdenk Svrkvhradn pnsk souborzkladem humoru byla mystifikace a pseudovdeckost jako parodie na vduhry jsou kombinacemi Cimrmanova dla a odbornch pednek na tma Mistrovch vynlez

 • ikovsk divadlo Jry CimrmanaLiv pramen Jry Cimrmana - pramen bez vody, okres esk Lpa

 • Vznam a pnos DMFautoi asto vystupuj jako herci a komunikuj s divkyzkladn vrazov prostedky humor, nadszka, satiraelem nebylo dosaen co nejvt popularity, ale hlavn byl tvr vznam, fantazie a mnostv npad

 • Co si pamatuje?V kterch prostorch psobilo divadlo erven sedma?Kte umlci kritizovali faistickou diktaturu ve svch hrch?Uve nkter nzvy her a nzev divadla.Co bylo umleckm clem Divadla E.F. Buriana D34?Me vysvtlit vznam nzvu divadla Semafor?Kte umlci zde psobili?Co je zkladem humoru Divadla Jry Cimrmana?Kdo to byl Jra Cimrman?

 • Zdroje:http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page ,staeno 05.02.2011Pouit literatura:Dr.Dehner, Jan ; Dr.Jzl, Milo, CSc. ; Harmek, Vclav ; Dr. Lachout, Karel ; Doc. Dr. Smolka, Jaroslav, CSc.; ezov, Helena ; molk, Jan ; Dr. varcov, Jitka. Mal encyklopedie hudby. 1. vydn. Praha:Supraphon, 1983. 736s. ISBN 02-184-83.

  Mgr.Charalambidis, A. ; PhDr. Pilka, Ji ; PaedDr. Csa, Zbynk . Hudebn vchova pro 9. ronk zkladn koly. 1. vydn. Praha : SPN, 1998.126s. ISBN 80-7235-9