Click here to load reader

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky ... · PDF filefotografické vybavení, vrozený talent či léta praxe, musíme se spoléhat na inteligentní software

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky...

Vukov materil pro projekt

Podpora multimediln vuky

reg. . CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

2/43

Obsah

prava a sprva fotografi ..................................................................................................................5

1 vod .........................................................................................................................................5

1.1 Obrazov formty .....................................................................................................................5

1.2 Rozlien ...................................................................................................................................7

1.3 Tisk ........................................................................................................................................8

2 Popis prosted programu .........................................................................................................9

2.1 Okno programu .........................................................................................................................9

2.2 Sprvce .....................................................................................................................................9

2.3 Prohle ................................................................................................................................. 12

2.4 RAW ...................................................................................................................................... 12

2.5 Editor ...................................................................................................................................... 13

3 pravy fotografi ..................................................................................................................... 13

3.1 Provdn vbr a vez ...................................................................................................... 13

3.2 Zmna velikosti pltna ............................................................................................................ 14

3.3 Zmna velikosti obrzku .......................................................................................................... 14

3.4 Prce s vrstvami ...................................................................................................................... 14

4 Barvy a filtry ............................................................................................................................ 15

4.1 Pebarven .............................................................................................................................. 15

4.2 Jas a kontrast .......................................................................................................................... 15

4.3 rovn .................................................................................................................................... 15

4.4 Efekty ..................................................................................................................................... 16

5 Prce s textem ........................................................................................................................ 16

6 Pehled struktury ukzek na DVD ............................................................................................ 17

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

3/43

Tvorba animac ................................................................................................................................. 18

7 vod ....................................................................................................................................... 18

7.1 Bitmapov a vektorov grafika ................................................................................................ 18

8 Adobe Flash ............................................................................................................................ 19

8.1 Popis prosted aplikace .......................................................................................................... 19

8.2 Zkladn pojmy ........................................................................................................................ 20

9 Tvorba animac ....................................................................................................................... 22

9.1 Kreslc nstroje....................................................................................................................... 22

9.2 Vrstvy ..................................................................................................................................... 24

9.3 Animovn............................................................................................................................... 25

9.4 Prce s textem ........................................................................................................................ 28

9.5 Tvorba tlatek ........................................................................................................................ 28

10 Zvuk ........................................................................................................................................ 30

11 Piazovn akc ....................................................................................................................... 31

12 Pehled struktury ukzek na DVD ............................................................................................ 33

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

4/43

Tvorba vlastnch film ...................................................................................................................... 34

13 vod ....................................................................................................................................... 34

13.1 Zkladn pehled audio a video formt .................................................................................. 34

14 Tvorba vlastnho filmu............................................................................................................. 35

14.1 Popis prosted ........................................................................................................................ 35

14.2 Zdroje videa a zvuku ............................................................................................................... 36

14.3 Stih ...................................................................................................................................... 37

14.4 Pechody a efekty ................................................................................................................... 39

14.5 Uloen projektu a filmu .......................................................................................................... 39

15 Pevody videa ......................................................................................................................... 40

15.1 Video kodeky .......................................................................................................................... 41

16 Pevody audia ......................................................................................................................... 41

17 Video na Internetu .................................................................................................................. 42

18 Pehled struktury DVD ............................................................................................................ 43

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

5/43

prava a sprva fotografi

1 vod

V dnen dob lze fotografick materil podit kdekoliv a fotografem se tak me stt kad. Jak ale

doclit toho, aby snmky, kter podme, byly dle naich pedstav? Nemme-li odpovdajc

fotografick vybaven, vrozen talent i lta praxe, musme se spolhat na inteligentn software na

zpracovn obrazovho materilu. Ten je zpravidla schopen pi troe snahy i z nepovedenho snmku

udlat obrzek, na kter se d dvat. Abychom vak byli schopni tyto programy efektivn vyuvat,

neobejdeme se bez alespo zkladnch znalost, kter nm pomou se zorientovat v naem

obrazovm materilu a dky nim budeme schopni brt v potaz monosti jednotlivch obrzk.

Jedn se pedevm o orientaci v obrazovch formtech, porozumn vznamu dostaten velikosti

obrzku udvan v bodech (pixelech) a vztahu rozlien k tisku.

1.1 Obrazov formty

Obrazov formty, se ktermi se meme v dnen dob setkat, snad ani pomalu nelze vyjmenovat

vechny. S rozmachem digitln fotografie se vynoila cel ada novch, kter jsou mnohdy chrnny

patenty jednotlivch vrobc, a tak uivatel mnohdy potebuje rzn specializovan nstroje

pro sprvu takovchto soubor. Natst vak existuj formty, kter jsou vcemn univerzln a mezi

jednotlivmi zazenmi penosn. V tto pruce se budeme zabvat pouze nkolika zkladnmi

formty, se ktermi se setkme u fotografi pozench digitlnm fotoapartem i mobilnm

telefonem. Zcela zde pomjme vektorovou grafiku, kter je naprosto samostatnou oblast a vyaduje

jinou kategorii softwaru pro prci s n. Seznmme se s formtem RAW, BMP

Search related