of 22/22
- uključite zvučnike - prezentacija je djelomično automatizirana

Vukovar u spomen žrtvama Grada

 • View
  228

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Vukovar u spomen žrtvama Grada

 • - ukljuite zvunike- prezentacija je djelomino automatizirana

 • eljkaSinia

 • Prije 7- 8 godina jedna vjerouiteljica u Zagrebu, veer prije obljetnice pada Grada, pitala je svoje uenike znaju li tko je eljka Juri.Nakon kratke tiine zaula je odgovor: - Sestra Tatjane Juri, manekenke.Pokrila je lice rukama osjeajui nijemu, parajuu bol. Kad se pribrala upitala ih je tko je Sinia Glavaevi. - Neki pjesnik, bio nam je u koli prole godine...Zar je mogue da nam djeca tako malo znaju o gardu heroju, o rtvama koje su pale da bismo mi ivjeli?

 • Opsada Vukovara trajala je 87 dana (25. kolovoza - 19. studenoga 1991.)

 • Grad nakon 18. studenoga 1991.

 • Toan broj vukovarskih rtava jo je uvijek nepoznat. Do kraja 1991. godine, po slubenim podacima, ubijeno je 3.210 Hrvata, a 17.393 ih je ozlijeeno. Prema izvorima objavljenim 2006. g. od Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Hrvatska je u bitci za Vukovar izgubila 879 vojnika, a ranjeno ih je 770.Prema hrvatskom generalu Antonu Tusu, oko 1.100 vukovarskih branitelja je ubijeno, 2.600 branitelja i civila je nestalo, a drugih 1.000 hrvatskih vojnika ubijeno je na prilazima Vinkovcima i Osijeku.

 • Vukovarska bolnicaKroz bolnicu je za vrijeme opsade prolo oko 3250 ranjenika.U noi sa 20. na 21. studenoga 1991. ubijeno je izmeu 255 i 264 pacijenata vukovarske bolnice,

 • Ovara - farma, 5 km izvan Vukovara civila i vojnika, veinom Hrvata, odvezeni su i smaknuti na Ovari.

 • Imena ubijenih ukljuuju jednu enu, 77-godinjeg mukarca, 16-godinjeg djeaka, francuskog ratnog dragovoljca Jean-Michel Nicoliera, novinara Siniu Glavaevia, vie Srba branitelja grada, Bonjaka i Maara, jednog Nijemca, ali i neaka generala JNA Andrije Raete, koji je bolnici izdavao lijekove.

 • Nekoliko brojki (prema vie izvora):

  HRVATSKA STRANA:Branitelja: oko 2500Tenkovi i oklopni transporteri: 26Topovi: 85Minobacai: 68

 • NEPRIJATELJSKA STRANA: Vojnici: 30.000, a pred pad grada i do 80.000, Tenkovi i oklopni transporteri: 1600,Zemaljsko topnitvo: 980, Protuzrakoplovni topovi: 350 sa 750 cijevi.

 • Tijekom vukovarske ratne kalvarije ubijeno je 86 djece (54 mlae od 10 godina). Spaeno je 16 beba roenih tijekom opsade.

 • Memorijalno groblje sa 938 krieva(broj ekshumiranih rtava najvee masovne grobnice nakon II. sv. rata)

 • PRIA O ZAGRLJAJU(Sinia Glavaevi)

  Kad sam bio mali, posve mali, nisam volio da me gospoe koje su susretali moji roditelji, grle i ljube. Svata su me ispitivale, ponekad i takve gluposti da sam se udio njihovoj hrabrosti. Ali sam mislio da je to dio neke igre, ritual koji one moraju proi da bi poslije mogle razgovarati s mojim roditeljima. Meni je to ipak bilo suvie nepristojno ali sam pristajao na sve. Znao sam ak i lijepo pozdraviti. Nauili su me stariji stotinama sitnih pojedinosti koje sam smatrao nevanima. I onda rat. Tek kad smo ostali goli i bosi pred stranom ivotnom neumitnou, kad smo skinuli sa sebe sve prljave ivotne navike koje smo navlaili svako jutro pred zrcalom, a zaboravljali ih skidati, kada smo se rijeili svega onog to nas ini opasnima, tek sada smo se onako jadni, i opet mali, pod zvijezdama zagrlili. I ja sam sada konano shvatio vanost i bit zagrljaja.

 • Kad nekoga grlite to je znak da vie nemate rijei zahvalnosti to je s vama, to je ono hvala koje vas pokree da u tom trenutku ivite samo za tu bliskost. A nije bilo tako. Zagrljaji su bili najjeftiniji nain da preivite susret do kojeg vam uostalom nije stalo. Mislim da e ljudi koji ive ovaj rat jo dugo u svojoj svijesti nositi iskon te geste. Tako i treba. Da smo svi to znali, moda svega toga i ne bi niti bilo. Kada nekoga grlite, uinite to punim srcem, cijelim biem jer ne znate to e vam donijeti sljedei trenutak.

 • www.nadbiskupija-split.com/katehetski