of 12 /12
Turizam je najbrže rastuća i jedna od najprofitabilnijih industrija u svijetu, s bezbrojnim mogućnostima za ekonomski razvoj regija. Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost. Obuhvaća rekreaciju, putovanje odmor. . Receptivni turizam– uključuje turiste ne-rezidente koji borave u promatranoj zemlji ( turisti iz Austrije u Hrvatskoj)

Vrste turizma

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Turizam

Citation preview

Page 1: Vrste turizma

Turizam je najbrže rastuća i jedna od najprofitabilnijih industrija u svijetu, s bezbrojnim mogućnostima za ekonomski razvoj regija.Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost. Obuhvaća rekreaciju, putovanje odmor.

.

Receptivni turizam– uključuje turiste ne-rezidente koji borave u promatranoj zemlji ( turisti iz Austrije u Hrvatskoj)

Emitivni turizam– uključuje turistička putovanja rezidenata u  druge zemlje ( turistička putovanja hrvatskih državljana u destinacije u drugim zemljama)

Page 2: Vrste turizma

Domaći turizam uključuje turistička putovanja (i boravak) domicilnog stanovništva (rezidenata) u različite destinacije unutar granica vlastite zemlje (putovanja državljana Hrvatske u turistička odredišta unutar Hrvatske).

Alpinizam je kompleks aktivnosti koje se u suštini svode na kretanja nepristupačnim i neuređenim planinskim predjelima i stijenama isključivo iz "športskih" (u smislu stila, brzine i dosega), estetskih i duhovnih potreba.

Page 3: Vrste turizma

Pod alternativnim se turizmom razumiju poslovna turistička putovanja, konvencije, hodočašća, obiteljska okupljanja, posjeta toplicama te turistička putovanja izletnika i onih skupina turista koji putuju radi “općeg razgledavanja”.

Page 4: Vrste turizma

Eko turizam je prilično nejasan pojam koji djelomično sliči na marketinški trik, a djelomično ipak ima uporište u ponašanju turista koji sebe smatraju eko-turistima.Turizam u kojem je naglasak na boravku turista u prirodnom i nezagađenom okolišu ,posebno u područjima s određenim stupnjem zaštite tog okoliša (nacionalni parkovi)

U novije vrijeme mnoge regije žele iskoristiti svoju industrijsku nerazvijenost kako bi na svoje područje privukle one turiste koji vole netaknuta područja. No, čak i za dolazak takvih turista potrebna je kakva-takva infrastruktura koju mnoge regije još nemaju.

Elitni turizam je naziv za boravak turista u destinacijama i smještajnim objektima koji imaju izvanrednu kvalitetu usluge. Ovaj oblik turizma najčešće ne pretpostavlja miješanje turista s lokalnim stanovništvom, ali ni s drugim kategorijama turista.

S druge strane, elitni turizam pretpostavlja podjednako odgovarajuće elitne sadržaje turističke ponude, kao i posebne i platežno

Page 5: Vrste turizma

natprosječno sposobne posjetitelje. U mnogim turističkim zemljama, posebice u zemljama u razvoju, elitni se turizam odvija u prostorno izdvojenim turističkim objektima i prostornim cjelinama.

Vjerski turizam je jedan od najstarijih oblika turizma koji se kao specifični oblik turizma (uz zdravstveni turizam) počeo javljati u najranijoj povijesti kada su ljudi zbog obavljanja religijskih obreda posjećivali za to određena mjesta - svetišta, i pritom prelazili veće udaljenosti. Budući da se radi o ekonomski vrlo korisnom obliku turizma za pojedinu destinaciju, kroz povijest su takve destinacije redovito postajale središtima vjerskih, trgovačkih, kulturnih i ostalih događanja u pojedinim regijama. Hodočasnicima su u takvim mjestima pruženi različiti infrastrukturni, gastronomski, kulturni i ostali sadržaji, dakle - dolazi do povećanih investicija na pojedinom mjestu. Primjeri uspješnih centara za vjerski turizam su Jeruzalem, Međugorje.

Kongresni turizam je specifični oblik turizma u kojem glavni motiv putovanja nije odmor, već sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji mogu imati različiti karakter. Posjetitelji u okviru kongresnog turizma nisu dokoličari, jer putuju zbog specifične potrebe koja je najčešće vezana za njihovo radno mjesto. Premda putovanja u okviru kongresnog turizma spadaju u domenu poslovnih putovanja koja su često obavezna i uvjetovana radnim mjestom, zadatkom ili projektom, sve turistički receptivne zemlje

Page 6: Vrste turizma

vrlo rado i ove putnike svrstavaju u skupinu turista, pribrajajući prihode od kongresnog turizma ukupnim prihodima od turizma.

Kulturni turizam je specifični oblik turizma koji obuhvaća posjete turista izvan njihovog stalnog mjesta boravka motivirane interesom za kulturom, što obuhvaća povijest, umjetnost, naslijeđe ili stil života ljudi na nekom lokalitetu ili nekoj regiji.

Nautički turizam je specifični oblik turizma obilježen kretanjem turista plovilima po moru ili rijekama uključujući njihovo pristajanje u lukama i marinama i obuhvaća svu

Page 7: Vrste turizma

infrastrukturu u lukama i marinama potrebnu za njihov prihvat. Prema prihodima koji se ostvaruju takvim kretanjima, nautički turizam je jedan od unosnijih oblika turizma za turistički receptivnu zemlju.

Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih specifičnih oblika turizma u okviru kojeg se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i postupci fizikalne terapije u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, te poboljšanja vrsnoće života. Osnovu zdravstvenog turizma čini korištenje prirodnih ljekovitih činitelja koji mogu biti morski, toplički i klimatski. S obzirom na konstantno padajuću kvalitetu suvremenog života uzrokovanu stresom i zagađenjem, zdravstveni turizam poprima sve značajniju ulogu u revitalizaciji psiho-fizičkih sposobnosti čovjeka. U lječilištima se nudi uravnotežena prehrana, isključenost od buke i zagađenja zraka, tjelovježbe, društveni i duhovni programi.

Pojam masovnog turizma se veže za velik udio unaprijed isplaniranih i unificiranih paket-putovanja u organizaciji turističke agencije. U Europi pretežno putuju stanovnici njezina sjevernoga i zapadnoga dijela u destinacije Sredozemlja koje

Page 8: Vrste turizma

privlače toplom klimom, suncem i morem, kao osnovnim atrakcijama. Putuje se na glavni godišnji odmor i to ljeti , a s razvojem alpskih destinacija postaje sve više popularan i skijaški odmor zimi, kao protuteza ljetnom odmoru s kupanjem, sunčanjem i razgledavanjem turističkog odredišta. Za prihvat turista grade se veliki hoteli ili cijela turistička naselja ( kombinacija hotela, apartmana, kampova .

Gradski turizam poseban oblik turizma,turistički dolasci u gradske aglomeracije bogate kulturne ponude i ostalih turističkih privlačnosti.

Izletnički turizam:turistički prometu kojem se najčešće ne ostvaruje noćenje.Razlikuju se poludnevni,dnevni i vikend

Page 9: Vrste turizma

izleti(s ostvarenim jednim do dva noćenja).

Održivi turizam:sposobnost turističke destinacije da ostane u ravnoteži s okruženjem,odnosno sposobnost daOstane konkurentna na tržištu unatoč pojavi novih i manje posjećenih destinacija.

Safari turizam:organizirano i turističko putovanje sa svrhom upoznati turiste s (ponajprije afričkom) divljinom, florom, faunom, prirodnim ljepotama i rijetkostima, ali i kod lova, i to posebno koristeći vise fotografske aparate nego lovačko oružje.

Page 10: Vrste turizma

Urbani turizam: turizam koji se odvija u velikim gradovima, odnosno turistička putovanja usmjerena prema njima.

Top 20 destinacija:

 

1. Times Square - New York (SAD) 35,2 milijuna 2. National Mall s Washingtonovim spomenikom te Lincolnovim i Jeffersonovim memorijalnim centrom - Washington (SAD), 25 milijuna 3. Disney World's Magic Kingdom - Lake Buena Vista (SAD), 16,6 milijuna 4. Trafalgar Square - London (Engleska), 15 milijuna 5. Disneyland Park - Anaheim (SAD), 14,7 milijuna 6. Niagara Falls - Ontario/New York, (Kanada i SAD), 14 milijuna 7. Fisherman's Wharf/Golden Gate rekreativni park - San Francisco (SAD), 13 milijuna 8. Disneyland i Disney Sea - Tokio (Japan), 12,9 milijuna 9. Katedrala Notre-Dame - Pariz (Francuska), 12 milijuna 10. Disneyland Paris - Marne-La-Vallee (Francuska), 10,6 milijuna 11. Kineski zid - Kina, 10 milijuna 12. Nacionalni park The Great Smoky Mountain - Tennessee/Sj. Karolina (SAD), 9,2 milijuna 13. Universal Studios Japan - Osaka (Japan),8,5 milijuna 14. Bazilika Srca Isusova na Montmartreu - Pariz (Francuska) 8 milijuna 15. Muzej Louvre - Pariz (Francuska), 7,5 milijuna 16. Zabranjeni grad/Trg Nebeskog mira - Peking (Kina) 7

Page 11: Vrste turizma

milijuna 17. Eiffelov toranj - Pariz (Francuska), 6,7 milijuna 18. Universal Studios - Orlando (SAD), 6 milijuna 19. SeaWorld Florida - Orlando (SAD), 5,7 milijuna 20. Pleasure Beach - Blackpool (Engleska), 5,7 milijuna