of 27 /27
VRSTE RIJEČI PROMJENLJIVE I NEPROMJENLJIVE PROMJENLJIVE I NEPROMJENLJIVE Jelena Manojlović, prof.

VRSTE RIJEČI PROMJENLJIVE I NEPROMJENLJIVE Jelena ... · Imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi su riječi sa deklinacijom: mijenjaju se po padežima i obličke osobine su im vezane

 • Upload
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VRSTE RIJEČI PROMJENLJIVE I NEPROMJENLJIVE Jelena ... · Imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi su...

 • VRSTE RIJEČI

  PROMJENLJIVE I NEPROMJENLJIVEPROMJENLJIVE I NEPROMJENLJIVE

  Jelena Manojlović, prof.

 • PROMJENLJIVE VRSTE RIJEČI:

  1. imenice;2. zamjenice;3. pridjevi;4. glagoli;5. neki brojevi.

 • Imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi su riječi sa deklinacijom: mijenjaju se po padežima i obličke osobine su im vezane padežima i obličke osobine su im vezane za rod (muški, ženski i srednji), broj (jednina i množina) i padež. To su imenske riječi.

 • Glagolske riječi su sa konjugacijom. Njihove obličke riječi vezane su za gramatičke kategorije lica, vremena, gramatičke kategorije lica, vremena, načina, glagolskog vida, glagolskog roda i broja.

 • Nepromjenljive riječi su:

  1. prilozi;2. predlozi;3. veznici;4. rečce;5. uzvici.

 • IMENICE

  Promjenljive riječi koje imenuju bića, predmete, Promjenljive riječi koje imenuju bića, predmete, pojave i pojmove uopšte.

  ROD KOD IMENICE JE DVOJAK.

 • Po prirodnom rodu imenice su muškog roda: čovjek, sin, dječak... jer označavaju bića čovjek, sin, dječak... jer označavaju bića muškog pola i ženskog roda – žena, sestra, tetka... jer označavaju bića ženskog pola.

 • Imenice koje ne označaju bića muškog ili ženskog pola imaju gramatički rod koji se određuje u zavisnosti od oblika imenica i oblika određuje u zavisnosti od oblika imenica i oblika njenog atributa.

 • IMENICE PREMA ZNAČENJU

  1. vlastite (Mihailo, Jabučilo, Tara, Zemlja ); 2. zajedničke (prijatelj, komšija, jelen, konj, pero);pero);3. zbirne (pruće, trnje, granje, braća);4. gradivne (vino, mlijeko, ulje, nafta);5. apstraktne (želja, tuga, sreća, mladost );6. glagolske (pisanje, čitanje).

 • PRIDJEVI

  Odredbene nesamostalne riječi koje stoje uz Odredbene nesamostalne riječi koje stoje uz imenicu i pokazuju po neku odliku onoga što znače imenice uz koju stoje (mlad čovjek, lijepažena, dobro dijete).

 • Podjela pridjeva prema značenju:

  1. opisni (crven, zelen, lijep);2. prisvojni (majčin, bratov, školski, sestrin);3. gradivni (zlatan, gvozden, stakleni, svileni);4. pridjevi vremenskog odnosa 4. pridjevi vremenskog odnosa (jutarnji, današnji, ljetošnji, noćašnji);5. pridjevi prostornog odnosa ( ovdašnji, tamošnji, gornji, lijevi);6. pridjevi namjene: stočna- hrana, žitni- trg, zdravstvena- ustanova.

 • PRIDJEVI IMAJU SVOJ : ROD, BROJ I PADEŽ.

  KOMPARACIJA- POREĐENJE PRIDJEVA:

  1. POZITIV;2. KOMPARATIV;3. SUPERLATIV.

 • ZAMJENICE

  Riječi kojima se upućuje na lica, stvari i osobine.

  1. IMENIČKE ZAMJENICE (lične zamjenice, lična 1. IMENIČKE ZAMJENICE (lične zamjenice, lična zamjenica za svako lice SEBE ILI SE, upitna zamjenica za lica i stvari KO I ŠTO ili ŠTA, neodređene zamjenice NEKO, NEŠTO, odrične zamjenice NIKO, NIŠTA, opšte zamjenice SVAKO, MA KO, BILO KO.

 • PRIDJEVSKE ZAMJENICE

  1. prisvojne (moj-a, e; tvoj-a, e; njegov- a, o; njen-a, o; naš- a, e; vaš- a, e; njihov- a, o; svoj- a, e);2. pokazne (ovaj,ova,ovo; taj, ta, to; onaj, ovakav, ovakva, ovakvo; ovoliki, ovolika, ovoliko; onoliki, toliki);3. odnosno- upitne (koji, čiji, kakav);4. neodređene zamjenice (neki, nekakav, nečiji, nekolik);5. odrične (nikoji, nikakav, ničiji);6. opšte (svaki, koji god, ma koji...).

 • BROJEVI

  Zavisne odredbene riječi , označavaju broj ili red nečega.

  Podjela:1. osnovni;2. redni;3. zbirni.

 • Osnovni (dva čovjeka, tri drugarice, sedamdeset sela).

  Redni (prvi čovjek, peta zemlja, deseto dijete).

  Zbirni (dvoje jagnjadi, šestoro djece, dvoje Zbirni (dvoje jagnjadi, šestoro djece, dvoje mladih).

 • GLAGOLI

  Nesamostalne odredbene riječi kojima se nekome ili nečemu pripisuje neka radnja.

  Glagolski oblici mogu biti:Glagolski oblici mogu biti:1. lični- vremena (prezent, perfekat, aorist, imperfekat, pluskvamperfekat, futur I i futur II i načini: imperativ i potencijal; 2. nelični: glagolski prilog sadašnji, prošli, trpni i radni gl. pridjev i infinitiv.

 • PROSTI GLAGOLSKI OBLICI - prezentska osnova: prezent, imperativ, glagolski prilog osnova: prezent, imperativ, glagolski prilog sadašnji, imperfekat, trpni glagolski pridjev.

 • Infinitivna osnova : aorist, radni glagolski pridjev, glagolski prilog prošli.pridjev, glagolski prilog prošli.

 • SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI:pomoćni glagoli jesam, biti i htjeti, infinitiva ili radnog glagolskog pridjeva glagola u promjeni.

  Složeni glagolski oblici su:Složeni glagolski oblici su:perfekat;pluskvamperfekat;futur I;futur II;potencijal.

 • PRILOZI

  Nepromjenljive vrste riječi koje stoje uz glagole, imenice, pridjeve i priloge i bliže određuju ono što te riječi znače.

  PRILOZI ZA: MJESTO (gdje, kuda, kamo, ovdje, onamo, dolje), VRIJEME (danas, juče, ljetos, sada ), NAČIN (dobro, loše lijepo, brzo, pošteno), UZROK (zato, stoga), KOLIČINU (još, dosta, malo, mnogo).

 • PREDLOZI

  Nepromjenljive, pomoćne riječi koje stoje uz padežne oblike da bliže odrede njihove odnose padežne oblike da bliže odrede njihove odnose prema drugim riječima u rečenici.

  1. prostorni odnos - PRED KAPIJOM JE POSTAVLJEN REFLEKTOR.

 • 2. Odnos po vremenu:PRED POLAZAK JE BIO RASPOLOŽEN.

  3. Uzrok: NIJE DOŠAO ZBOG BOLESTI.

  4. Cilj: 4. Cilj: OTIŠAO JE U SVIJET RADI ZARADE.

  5. Način : ŠETALI SU RUKU POD RUKU.

  6. Odnos zajednice : UČIO JE SA MOJIM BRATOM.

 • PREDLOZI

  Od, iz, sa, zbog, radi, kroz, niz, uz, kod, pri, na, po, u, o...po, u, o...

  NEPRAVI PREDLOZI: blizu, više, niže, preko, vrh, dno, čelo, put, oko, kraj, mjesto;iznad, ispod, iza, između, ukraj, pokraj, povrh...

 • VEZNICI

  Nepromjenljive riječi koje služe za povezivanje riječi u rečenici ili međusobno povezivanje riječi u rečenici ili međusobno povezivanje rečenica.

  VEZNICI: a, ali, i, kako, jer, i, pa, te, ni, niti...

 • REČCE

  Posebne riječi i po značenju i po funkciji u rečenici.rečenici.

  REČCE: međutim, pak, da, ne, dakako, vjerovatno, zaista, valjda, zbilja, možda, bar, evo, eto, eno.

 • UZVICI

  Predstavljaju posebnost u jeziku i među vrstama riječi: ah, oh, eh, ih, uh, a, o, oj...