Click here to load reader

Vprašanja in odgovori na temo MiFID II/MiFIR VARSTVO ......Vprašanja in odgovori na temo MiFID II/MiFIR VARSTVO VLAGATELJEV Opozorilo: Ker Agencija za trg vrednostnih papirjev v

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vprašanja in odgovori na temo MiFID II/MiFIR VARSTVO ......Vprašanja in odgovori na temo MiFID...

 • Vprašanja in odgovori na temo MiFID II/MiFIR

  VARSTVO VLAGATELJEV

  Opozorilo:

  Ker Agencija za trg vrednostnih papirjev v odgovorih na vprašanja tolmači evropske predpise

  opozarjamo, da se lahko izraženo mnenje v odgovorih na vprašanja spremeni zaradi drugačnih

  pojasnil pristojnih evropskih institucij. Agencija za trg vrednostnih papirjev odgovarja le na

  konkretna vprašanja, vezana na obveznosti subjektov po MiFIR in MiFID II, in ne pojasnjuje

  oziroma odgovarja na vprašanja, vezana na razlike oziroma primerjavo med obstoječimi

  predpisi (ZTFI, MiFID) ter MiFIR in MiFID II

 • Kazalo

  OPREDELITVE POJMOV IN IZJEME ................................................................................... 7

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ................................................................... 7

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ................................................................... 7

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ................................................................... 8

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ................................................................... 8

  Vprašanje 5 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ................................................................... 9

  Vprašanje 6 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................10

  Vprašanje 7 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................10

  Vprašanje 8 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................11

  Vprašanje 9 (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ....................................................................11

  Vprašanje 10 (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ..................................................................12

  Vprašanje 11 (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ..................................................................12

  Vprašanje 12 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................12

  Vprašanje 13 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................15

  Vprašanje 14 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................16

  Vprašanje 15 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................17

  Vprašanje 16 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................19

  Vprašanje 17 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................20

  Vprašanje 18 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................20

  INVESTICIJSKO SVETOVANJE .........................................................................................21

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................21

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................21

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................22

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................23

  Vprašanje 5 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................24

  Vprašanje 6 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................24

  Vprašanje 7 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................24

  Vprašanje 8 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................25

  Vprašanje 9 (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ....................................................................26

  Vprašanje 10 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................26

  Vprašanje 11 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................27

  Vprašanje 12 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................27

  INVESTICIJSKE RAZISKAVE .............................................................................................28

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................28

 • Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ..................................................................28

  PRIMERNOST IN USTREZNOST ........................................................................................30

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................30

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................30

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ....................................................................31

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ..................................................................31

  IZVRŠEVANJE NAROČIL STRANK ....................................................................................33

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................33

  Vprašanje 1a (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ..................................................................33

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 14.2.2018) ....................................................................34

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 14.2.2018) ....................................................................34

  Vprašanje 3a (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ..................................................................35

  Vprašanje 3b (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................35

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 14.2.2018) ....................................................................35

  Vprašanje 6 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................37

  Vprašanje 7 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................37

  SPODBUDE .........................................................................................................................39

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................39

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................39

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................39

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................39

  Vprašanje 5 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ..................................................................40

  Vprašanje 5a (Zadnja posodobitev 25.9.2019) ..................................................................41

  Vprašanje 6 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................42

  Vprašanje 7 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ..................................................................44

  Vprašanje 8 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ..................................................................45

  Vprašanje 9 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ..................................................................45

  Vprašanje 10 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................46

  Vprašanje 11 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................46

  Vprašanje 12 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................47

  Vprašanje 13 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................48

  Vprašanje 14 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................48

  OBVEŠČANJE STRANK .....................................................................................................49

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................49

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................50

 • Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................50

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................51

  Vprašanje 4a (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ..................................................................52

  Vprašanje 5 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................53

  Vprašanje 5a (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ..................................................................53

  Vprašanje 5b (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ..................................................................54

  Vprašanje 5c (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ..................................................................54

  Vprašanje 5d (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ..................................................................56

  Vprašanje 6 (Zadnja posodobitev 22.9.2017) ....................................................................56

  Vprašanje 6a (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................57

  Vprašanje 6b (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................58

  Vprašanje 6c (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................59

  Vprašanje 7 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................60

  Vprašanje 8 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................61

  Vprašanje 9 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................61

  Vprašanje 10 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ..................................................................61

  Vprašanje 11 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ..................................................................62

  Vprašanje 11a (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ..............................................................63

  Vprašanje 12 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ..................................................................64

  Vprašanje 13 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ..................................................................64

  Vprašanje 13a (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ................................................................66

  Vprašanje 14 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ..................................................................67

  Vprašanje 15 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................68

  Vprašanje 15a (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ..............................................................69

  Vprašanje 16 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ..................................................................69

  Vprašanje 17 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ..................................................................69

  Vprašanje 18 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ..................................................................70

  Vprašanje 18a (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ................................................................70

  Vprašanje 18b (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ................................................................71

  Vprašanje 19 (Zadnja posodobitev 22.12.2017) ................................................................71

  Vprašanje 20 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ..................................................................72

  Vprašanje 21 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................72

  Vprašanje 22 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................73

  Vprašanje 23 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................75

  Vprašanje 23a (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ..............................................................76

 • Vprašanje 24 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................76

  Vprašanje 25 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................76

  Vprašanje 26 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................77

  Vprašanje 27 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................78

  Vprašanje 27a (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ..............................................................78

  Vprašanje 27b (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ..............................................................79

  Vprašanje 27c (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ..............................................................80

  Vprašanje 28 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................80

  Vprašanje 28a (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ..............................................................80

  Vprašanje 29 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................81

  Vprašanje 30 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................81

  Vprašanje 31 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................82

  Vprašanje 31a (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ..............................................................83

  Vprašanje 32 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................83

  Vprašanje 33 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ................................................................84

  PRITOŽBE STRANK ...........................................................................................................86

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................86

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................86

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 26.9.2017) ....................................................................87

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 14.2.2018) ....................................................................87

  Vprašanje 5 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................88

  ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE IN POGOJI POSLOVANJA INVESTICIJSKIH PODJETIJ .89

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................89

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................90

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................92

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................93

  Vprašanje 5 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................94

  Vprašanje 6 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................94

  Vprašanje 7 (Zadnja posodobitev 29.5.2018) ....................................................................95

  Vprašanje 8 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ..................................................................96

  Vprašanje 9 (Zadnja posodobitev 23.11.2018) ..................................................................97

  ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIK ................................................................99

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) ....................................................................99

  TRŽENJE SKLADOV IN STROŠKI ................................................................................... 100

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) .................................................................. 100

 • Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) .................................................................. 100

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 21.3.2018) .................................................................. 101

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 29.5.2018) .................................................................. 101

  Vprašanje 5 (Zadnja posodobitev 29.5.2018) .................................................................. 102

  Vprašanje 6 (Zadnja posodobitev 29.5.2018) .................................................................. 103

  Vprašanje 7 (Zadnja posodobitev 15.10.2018) ................................................................ 104

 • OPREDELITVE POJMOV IN IZJEME

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 22.12.2017)

  MiFID2 zahteva, da bo treba imet vsako komunikacijo s stranko na trajnem nosilcu podatkov.

  Kako se vzpostavi tovrsten arhiv komunikacije (zahteve) in kaj se šteje za trajni nosilec na

  splošno in v primerih, ko ima BPD samo sestanke s stranko? Ali se kot trajni nosilec smatra

  primerno tudi telefonsko snemanje?

  Odgovor 1

  Opredelitev (trajnega) nosilca podatkov in zahteve za investicijska podjetja povezane z njim v

  največji meri urejajo uvodna stavka 57 in 82 ter 62. točka prvega odstavka 4. člena

  (opredelitev), 16. člen (organizacijske zahteve), 23. člen (nasprotje interesov) in 25. člen

  (presoja primernosti in ustreznosti ter poročanje strankam) Direktive 2014/65/EU in Delegirana

  uredba 2017/565. Iz navedenih določb izhaja, da je pojavnih oblik trajnega nosilca podatkov

  lahko več, vendar mora ta izpolnjevati pogoje določene z njegovo opredelitvijo ter druge pogoje

  (glej na primer pogoj iz 3. člena Delegirane uredbe 2017/565).

  Pri sestankih investicijskega podjetja s stranko se tako kot primeren trajni nosilec podatkov

  lahko šteje tudi zabeležka sestanka v pisni obliki na papirju. Zabeležke osebnih pogovorov s

  strankami morajo vsebovati vsaj informacije o datumu in času sestanka, lokaciji sestanka,

  udeležencih, pobudniku sestanka in o relevantnih informacijah o naročilu stranke, kar vključuje

  ceno, obseg in vrsto naročila ter kdaj se bo naročilo posredovalo ali izvršilo.

  Kot trajni nosilec podatkov se lahko (če shranjevanje podatkov nas njem ustreza pogojem za

  to) šteje tudi snemanje telefonskih pogovorov, pri čemer mora biti stranka pred opravljanjem

  storitve sprejemanja in posredovanja naročil oziroma izvrševanja naročil o snemanju ter o

  hrambi takšnih posnetkov, v skladu z osmim odstavkom 76. člena Delegirane uredbe

  2017/565, obveščena.

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 22.12.2017)

  Kakšna je definicija za counterparty in kakšna za stranko oz. razlika?

  Odgovor 2

  Stranka je v 9. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU opredeljena kot katera koli

  fizična ali pravna oseba, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne

  storitve. Direktiva 2014/65/EU nadalje razmejuje tudi med profesionalnimi strankami,

  neprofesionalnimi strankami in primernimi nasprotnimi strankami (angl. eligible counterparty).

  Opredelitev prvih in drugih je podana v 10. in 11. točki prvega odstavka 4. člena Direktive

  2014/65/EU, medtem ko opredelitev primerne nasprotne stranke izhaja iz drugega odstavka

  30. člena Direktive 2014/65/EU in zajema, če zakon tako določa, tudi osebe, ki so določene s

  tretjim in četrtim odstavkom 30. člena Direktive 2014/65/EU. Postopek v zvezi z opredelitvijo

  primerne nasprotne stranke je opredeljen tudi v 71. členu Delegirane uredbe 2017/565.

 • 8

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 22.12.2017)

  Prosimo za definiranje razlike med execution only in investicijskim svetovanjem ter

  upravljanjem premoženja po Mifid II?

  Odgovor 3

  V izogib ponavljanju se Agencija v tem delu sklicuje na opredelitve pojmov, ki so že

  opredeljene v Direktivi 2014/65/EU oziroma v iz nje izvedeni Delegirani uredbi 2017/565, kot

  sledi:

  - pojem investicijskega svetovanja je opredeljen v 4. točki prvega odstavka 4. člena Direktive

  2014/65/EU ter v 9. členu Delegirane uredbe 2017/565,

  - pojem gospodarjenja (upravljanje portfeljev) je opredeljen v 8. točki prvega odstavka 4.

  člena Direktive 2014/65/EU,

  - pojem izvrševanja naročil v imenu strank je opredeljen v 5. točki prvega odstavka 4. člena

  Direktive 2014/65/EU.

  Medtem ko razlika med posameznimi storitvami izhaja že iz same opredelitve le teh, pa

  Agencija dodatno pojasnjuje, da se izraz »execution only« uporablja za potrebe opredelitve

  izjem od pojasnilnih obveznosti v zvezi s presojo primernosti in ustreznosti stranke iz četrtega

  odstavka 25. člena Direktive 2014/65/EU. Pojem se nanaša na storitve izvrševanja oziroma

  sprejemanja in posredovanja naročil strank ter na morebitne pomožne storitve povezane z

  navedenima investicijskima storitvama, pri čemer se opravljanje teh storitev nanaša izključno

  na enega ali več nekompleksnih finančnih instrumentov iz točke (a) četrtega odstavka 25.

  člena Direktive 2014/65/EU.

  Pri opravljanju storitve »execution only« morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz četrtega odstavka

  25. člena Direktive 2014/65/EU. Hkrati mora veljati, da investicijsko podjetje, kadar se

  opredeljuje kot »execution only«, stranki ali potencialni stranki ne sme investicijsko svetovati

  v zvezi z njenimi investicijskimi odločitvami (ali pri teh posameznih poslih opravljati drugih

  investicijskih storitev in poslov), saj navedeno pomeni kršitev vsaj določbe tretjega odstavka

  24. člena Direktive 2014/65/EU, tj. zahteve, da morajo biti vse informacije, vključno s tržnimi

  sporočili, ki jih investicijsko podjetje naslovi na stranke ali potencialne stranke, poštene, jasne

  in ne smejo zavajati.

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 22.12.2017)

  Ko smo v družbi ponovno študirali prihodnje obveze, ki jih prinaša MIFID 2 in vse Uredbe na

  njegovi podlagi, smo pri predmetni Uredbi (Delegirana uredba 2017/565, op.a.), natančneje

  razdelali 1. člen (predmet urejanja in področje uporabe) in ugotovili, da se 62. člen ne uporablja

  za družbe za upravljanje.

  Odgovor 4

  62. člen Delegirane uredbe 2017/565 je uvrščen v oddelek 4 poglavja III navedene uredbe in

  se tako uporablja tudi za družbe za upravljanje v skladu s členom 6(4) Direktive 2009/65/ES1

  1 Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)

 • 9

  ter upravljalce alternativnih investicijskih skladov v skladu s členom 6(6) Direktive

  2011/61/EU2. Pri zapisu prvega odstavka 1. člena Delegirane uredbe 2017/565 je prišlo do

  napake pri navedbi členov 59(4) in 60, in sicer bo navedeni člen predmet popravka z

  namenom, da se prej navedena člena nadomestita s sklicem na četrti odstavek 64. in 65. člen

  Delegirane uredbe 2017/565.

  Vprašanje 5 (Zadnja posodobitev 22.12.2017)

  Naše podjetje se ukvarja s trgovanjem z električno energijo, pri čemer se določene terminske

  pogodbe (z obveznim fizično pa tudi s finančno poravnavo) sklepajo tudi na organiziranih trgih

  oziroma večstranskih sistemih trgovanja (MTF).

  Glede na to, da ne presegamo pragov, določenih s strani ESMA-e, želimo uveljavljati t.i.

  ''ancillary activity exemption''.

  Po našem razumevanju direktive moramo uveljavljanje navedene izjeme prijaviti pristojnemu

  regulatorju, torej Agenciji za trg vrednostnih papirjev, zato bi vas prosili za nadaljnje

  informacije, kako postopati v zvezi s tem.

  Odgovor 5

  Direktiva MiFID II je trenutno predmet prenosa v slovenski pravni red. Določbe navedene

  direktive (tudi določbe glede izjem od uporabe navedene direktive) bodo prenesene v nov

  Zakon o trgu finančnih instrumentov, ki je trenutno v postopku priprave pri resornem

  ministrstvu, osnutek predloga pa je javnosti na voljo na spletni strani Ministrstva za finance3.

  Pragovi za določitev o tem, kdaj se dejavnost šteje za pomožno dejavnost h glavni dejavnosti

  na ravni skupine ter postopki izračuna v zvezi s tem so določeni v Delegirani uredbi Komisije

  (EU) 2017/592 z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega

  parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede meril za določitev, kdaj

  se dejavnost šteje za pomožno dejavnost h glavni dejavnosti (v nadaljevanju Delegirana

  uredba 2017/592). Uredba je bila dne 31. 3. 2017 objavljena v Evropskem Uradnem listu št.

  87, objavljena pa je tudi na spletni strani Agencije4.

  Delegirana uredba 2017/592 poleg dveh vrst testov za določitev, kdaj se dejavnost šteje za

  pomožno dejavnost h glavni dejavnosti, podrobneje določa tudi način izračuna ter obdobje

  zajetja podatkov. Podatke, ki so podlaga za izračun je na svojih spletnih straneh v mnenju5 že

  2 Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 3 URL: http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_financni_sistem/sektor_za_financni_sistem/predpisi_v_pripravi/ 4 URL: http://www.a-tvp.si/Default.aspx?id=412 5 URL: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinion-mifid-ii-standards-ancillary-activities

  http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_financni_sistem/sektor_za_financni_sistem/predpisi_v_pripravi/http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_financni_sistem/sektor_za_financni_sistem/predpisi_v_pripravi/http://www.a-tvp.si/Default.aspx?id=412https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinion-mifid-ii-standards-ancillary-activitieshttps://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinion-mifid-ii-standards-ancillary-activities

 • 10

  objavil tudi Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), v zvezi z navedeno tematiko

  pa ESMA na svojih spletnih straneh objavlja tudi Q&A na navedeno temo6.

  Subjekt, ki bi želel uporabiti izjemo iz člena 2(1)(j) direktive MiFID mora izvesti izračune na

  način, kot to izhaja iz dokumentov, navedenih na prejšnji strani tega dopisa ter pristojni

  nadzorni organ prvič do 3. 1. 2018 ter kasneje vsako leto do 1. 4. obvestiti o uporabi navedene

  izjeme ter na zahtevo tega nadzornega organa, na podlagi tretje alineje podtočke (ii) člena

  2(1)(j) direktive MiFID II, poročati tudi o podlagi za uporabo te izjeme.

  Za poročanje zaenkrat ni predvidene oblike, subjekt pa mora Agencijo o uporabi izjeme

  obvestiti z dopisom poslanim po pošti na naslov Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana oziroma

  preko elektronske pošte na naslov [email protected]

  Vprašanje 6 (Zadnja posodobitev 21.3.2018)

  Kdaj namerava ATVP sprejeti nove sklepe/derogirati obstoječe skladno z novimi pravili

  ESMA/novo zakonodajo?

  Odgovor 6

  Nova pravila (izvedbeni akti EU), ki se vežejo na Uredbo (EU) 600/2014, so neposredno

  uporabljiva v Sloveniji od 3.1.2018 in imajo višjo pravno veljavo, kot nacionalni predpisi. Zato

  ti predpisi derogirajo (razveljavijo) obstoječe slovenske predpise, ki obravnavajo isto materijo.

  Nova pravila (izvedbeni akti EU), ki se vežejo na Direktivo 2014/65/EU pa bodo v Sloveniji

  začela veljati šele z uveljavitvijo ZTFI-1, ki bo v slovensko zakonodajo prenesel določbe te

  direktive. ZTFI-1 bo razveljavil vse podzakonske atke, ki so bili izdani na podlagi ZTFI, in

  pooblastil Agencijo, da predpiše nove. Agencija jih bo predpisala le za tista področja, kjer ji to

  predpisuje ZTFI-1. Nabor podzakonskih aktov bo precej ožji, saj je večina določb direktive

  podrobneje predpisana z izvedbenimi uredbami, ki so neposredno uporabljive, zato se bo

  uporabljalo te predpise. Izvedbeno direktivo pa bo potrebno prenesti v podzakonski akt

  Agencije predvidoma v roku 6 mesecev od uveljavitve ZTFI-1. V enakem roku bo potrebno

  predpisati tudi druga izvedbena pravila, ki se ne vežejo na direktivo.

  Vprašanje 7 (Zadnja posodobitev 21.3.2018)

  Kako bo uveljavitev delegirane uredbe št. 2017/565/EU, ki bo veljala neposredno, vplivala na

  vsebino podzakonskih aktov ATVP (npr. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih

  storitev za borznoposredniške družbe, Sklep o poslovanju DZU)? Ali bodo organizacijske

  zahteve vzporedno (podobno in ne enako) urejene v podzakonskih predpisih ATVP?

  Odgovor 7

  Agencija bo izdajala tiste podzakonske oziroma splošne akte, za izdajo katerih bo imela

  izrecno podlago v zakonu. Organizacijske in druge zahteve in pogoji poslovanja investicijskih

  6 ESMA Q&A on MiFID II commodity derivatives topics, URL: https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers

  mailto:[email protected]://www.esma.europa.eu/questions-and-answershttps://www.esma.europa.eu/questions-and-answers

 • 11

  podjetij, so v veliki meri urejene že z Delegirano uredbo 2017/565. Če bo zakonodajalec za

  njihovo smiselno podobno oziroma bolj podrobno ali dodatno urejanje z zakonom pooblastil

  Agencijo, potem bo vsebina izdanega podzakonskega oziroma splošnega akta takšna, da ne

  bo v nasprotju z določbami Delegirane uredbe 2017/5657.

  Vprašanje 8 (Zadnja posodobitev 21.3.2018)

  Ali bo obveznost kliringa in stiskanja portfelja še vedno urejena v skladu z EMIR uredbo?

  Odgovor 8

  Da. MiFID II / MiFIR ne vplivata na obveznosti po uredbi EMIR, ampak zgolj določata katere

  določbe teh dveh aktov se v primeru kliringa in stiskanja portfelja uporabljajo oziroma določata

  dodatne obveznosti pri tem.

  Vprašanje 9 (Zadnja posodobitev 29.5.2018)

  151. čl. ZISDU-3 določa določbe ZTFI, ki veljajo za DZU, ki opravlja tudi storitve gospodarjenja

  s FI in pomožne storitve. V ZTFI-1 bo številčenje drugačno, smiselna raba v zadnjem osnutku

  ni urejena – prosimo za informacijo, katere določbe ZTFI-1 bodo veljale za DZU.

  Odgovor 9

  V predlogu ZISDU-3C je za družbo za upravljanje, ki opravlja storitve iz 1. in 2. točke prvega

  odstavka 150. člena ZISDU-3, v zvezi z opravljanjem teh storitev določena smiselna uporaba

  41. člena, drugega odstavka 63. člena, 239. do 245. člen, 249. do 263. člen, 282. do 284. člen

  in 288. do 314. člen ZTFI-1.

  Družba za upravljanje, ki opravlja storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-

  3, v zvezi z upravljanjem dodatnih tveganj naj bi smiselno upoštevala določbe ZTFI-1, ki urejajo

  upravljanje borznoposredniške družbe s tveganji.

  Družba za upravljanje, ki opravlja storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-

  3, naj bi Agenciji poročala v skladu s 24. do 27. členom Uredbe (EU) št. 600/2014, zadnjič

  spremenjena z Uredbo (EU) 2016/10338.

  7 V zvezi z navedenim glej npr. 261. člen Predloga Zakona o trgu finančnih instrumentov (EVA: 2017-1611-0002) z dne 6. 2. 2018, ki določa: (1) Agencija predpiše:

  podrobnejša pravila o pripravljanju finančnih instrumentov za prodajo strankam in upravljanja teh instrumentov iz 233. in 253. člena tega zakona,

  podrobnejši način vodenja evidenc in hrambo dokumentacije iz 237. člena tega zakona, podrobnejša pravila o ravnanju s finančnimi instrumenti in denarnim dobroimetjem strank ter

  prenosu lastninske pravice v zavarovanje iz 239. do 241. člena tega zakona, podrobnejša pravila o prejemanju provizij, spodbud ali katerihkoli drugih denarnih ali nedenarnih

  koristi v zvezi z opravljanjem investicijskih in pomožnih investicijskih storitev za stranke od tretjih oseb iz 251. člena tega zakona,

  podrobnejša pravila o vodenju, pogojih za vpis in javni dostopnosti registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov,

  druga podrobnejša pravila o opravljanju investicijskih storitev za stranke. (2) Agencija pred sprejemom predpisov iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka predhodno pridobi

  mnenje ministrstva, pristojnega za finance. 8 Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU)

 • 12

  Vprašanje 10 (Zadnja posodobitev 29.5.2018)

  Ali si je Slovenija izgovorila kakršnekoli izjeme pri EU regulatorjih, da kakšna obveznost/režim

  MIFID II ali Delegirane uredbe za Slovenijo ne velja in je relevantna za banke?

  Odgovor 10

  Izjeme glede Direktive 2014/65/EU so predpisane v sami direktivi. Poleg tistih določenih v 2.

  členu direktive, države članice lahko določijo še posamezne izjeme, če se za to odločijo,

  skladno s 3. členom direktive. Takšna izjema je v predlogu ZTFI-1 predvidena za malo

  borznoposredniško družbo.

  Posameznih izjem, ki bi se nanašale na oprostitev določenih zahtev, v Republiki Sloveniji ni,

  prav tako nimamo informacij, da bi takšne izjeme obstajale za druge države članice.

  Vprašanje 11 (Zadnja posodobitev 29.5.2018)

  Ciljni trgi – Kje bodo objavljeni, na Bloombergu? Za slovenski trg - KDD? Kaj pa trgi izven EU?

  Bo Agencija predpisala skupna merila za profil vlagatelja?

  Odgovor 11

  Kako se opredelijo ciljni trgi je določeno v Smernicah o zahtevah glede upravljanja produktov

  iz Direktive 2014/65/EU, ki jih je izdala ESMA, uporabljale pa se bodo tudi v Sloveniji.

  Smernice določijo kategorije, ki jih je potrebno pri ciljnih trgih določiti:

  vrsta strank (profesionalne, neprofesionalne, primerne nasprotne stranke);

  znanje in izkušnje strank (kupci zapletenih produktov bi morali izkazati boljše poznavanje

  prvin, ki omogočajo razumevanje produkta);

  finančni položaj stranke (kakšna izguba je za stranko še sprejemljiva – ne subjektivno

  temveč objektivno);

  subjektivna pripravljenost stranke sprejeti tveganja (visoko / nizko tvegan produkt);

  cilji in potrebe strank (npr. etična naložba, davčna optimizacija, zaščita pred valutnim

  tveganjem…).

  Pri opredelitvi ciljnega trga je treba upoštevati tudi značilnosti produkta (profil tveganosti,

  likvidnost, inovativnost). Smernice so dostopne na spletni strani ATVP: http://www.a-

  tvp.si/Documents/EU%20zakonodaja/esma35_43_620_guidelines_on_mifid_ii_product_gove

  rnance_sl.pdf.

  Vprašanje 12 (Zadnja posodobitev 15.10.2018)

  Zanima nas, na kakšen način se bodo presojali in preverjali kriteriji iz 12. člena Delegirane

  uredbe 2017/565.

  št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L št. 175 z dne 30. 6. 2016, str. 1)

  http://www.a-tvp.si/Documents/EU%20zakonodaja/esma35_43_620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_sl.pdfhttp://www.a-tvp.si/Documents/EU%20zakonodaja/esma35_43_620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_sl.pdfhttp://www.a-tvp.si/Documents/EU%20zakonodaja/esma35_43_620_guidelines_on_mifid_ii_product_governance_sl.pdf

 • 13

  Odgovor 12

  Iz 12. člena Delegirane uredbe 2017/565 izhaja, da se investicijsko podjetje šteje za

  sistematičnega internalizatorja v skladu z 20. točko prvega odstavka 4. člena Direktive

  2014/65/EU v zvezi z vsako delnico, potrdilom o lastništvu, investicijskim skladom, ki kotira na

  borzi (ETF), certifikatom in drugim podobnim finančnim instrumentom, če izvaja internalizacijo

  v skladu z naslednjimi merili:

  a) redno in sistematično za finančni instrument, za katerega obstaja likviden trg, kot je

  opredeljen v točki (b) 17. točke prvega odstavka 2. člena Uredbe (EU) 600/2014, pri čemer

  je v zadnjih šestih mesecih:

  i. število poslov OTC, ki jih je izvedlo za svoj račun pri izvrševanju naročil strank, enako ali

  večje od 0,4 % skupnega števila poslov z zadevnim finančnim instrumentom, izvršenih

  v Uniji na katerem koli mestu trgovanja ali OTC v istem obdobju;

  ii. v povprečju dnevno izvajalo posle OTC za svoj račun pri izvrševanju naročil strank v

  zvezi z zadevnim finančnim instrumentom;

  b) redno in sistematično za izvedeni finančni instrument, za katerega ne obstaja likviden trg,

  kot je opredeljen v točki (b) 17. točke prvega odstavka 2. člena Uredbe (EU) 600/2014, pri

  čemer je v zadnjih šestih mesecih pri izvrševanju naročil strank v povprečju dnevno izvajalo

  posle OTC za svoj račun;

  c) v znatnem obsegu za finančni instrument, pri čemer je obseg poslovanja z OTC, ki ga je

  izvedlo za svoj račun pri izvrševanju naročil strank v zadnjih šestih mesecih, enak ali večji

  od:

  i. 15 % skupnega prometa z navedenim finančnim instrumentom, ki ga je investicijsko

  podjetje ustvarilo s trgovanjem za svoj račun ali za račun strank na mestu trgovanja ali

  OTC;

  ii. 0,4 % skupnega prometa z navedenim finančnim instrumentom, ustvarjenega v Uniji s

  trgovanjem na mestu trgovanja ali OTC.

  Pravno podlago za ugotavljanje oziroma določanje »kriterijev« iz navedenega člena, to je:

  skupno število poslov z zadevnim finančnim instrumentom, izvršenih v Uniji na katerem koli

  mestu trgovanja ali OTC v istem obdobju;

  skupni promet z navedenim finančnim instrumentom, ustvarjen v Uniji s trgovanjem na

  mestu trgovanja ali OTC.

  skupni promet z navedenim finančnim instrumentom, ki ga je investicijsko podjetje ustvarilo

  s trgovanjem za svoj račun ali za račun strank na mestu trgovanja ali OTC,

  predstavljajo zlasti 3., 6., 8., 10., 12. in 13. člen Uredbe (EU) 600/2014, v skladu s katerimi

  med drugim:

  1) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavijo trenutne

  ponujene nakupne in prodajne cene ter globino trgovskih interesov pri teh cenah, ki se

  oglašujejo prek njihovih sistemov za delnice, potrdila o lastništvu, investicijske sklade, a

  katerimi se trguje na borzi, certifikate in druge podobne finančne instrumente, s katerimi

  se trguje na mestu trgovanja. Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto

  trgovanja, zagotavljajo, da so te informacije v času običajnih ur trgovanja stalno na voljo

  javnosti;

 • 14

  2) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, investicijskim

  podjetjem, ki so v skladu s 14. členom navedene uredbe obvezana objavljati svoje

  ponudbe glede delnic, potrdil o lastništvu, ETF, certifikatov in drugih podobnih finančnih

  instrumentov, ob razumnih poslovnih pogojih in na nediskriminatoren način zagotovijo

  dostop do sistemov, ki jih uporabljajo za objavljanje informacij iz predhodnega odstavka;

  3) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavijo ceno,

  obseg in čas izvršenih poslov v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, ETF, certifikati in

  drugimi podobnimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na tem mestu trgovanja.

  Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavljajo

  podrobnosti vseh teh poslov čim bolj sprotno, kolikor je to tehnično izvedljivo;

  4) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, investicijskim

  podjetjem, ki so v skladu z 20. členom navedene uredbe obvezana objavljati podrobnosti

  o svojih poslih z delnicami, potrdili o lastništvu, ETF, certifikati in drugimi podobnimi

  finančnimi instrumenti, ob razumnih poslovnih pogojih in na nediskriminatoren način

  zagotovijo dostop do sistemov, ki jih uporabljajo za objavljanje informacij iz predhodnega

  odstavka;

  5) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavijo trenutne

  ponudbene nakupne in prodajne cene ter globino trgovskih interesov pri teh cenah, ki se

  oglašujejo prek njihovih sistemov za obveznice, strukturirane finančne produkte, pravice

  do emisij, izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, in

  paketna naročila. Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja,

  zagotavljajo, da so te informacije v času običajnih ur trgovanja stalno na voljo javnosti.

  Obveznost objave ne velja za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti nefinančnih

  nasprotnih strank, pri katerih je mogoče objektivno izmeriti, da zmanjšujejo tveganja, ki so

  neposredno povezana s poslovno dejavnostjo ali dejavnostjo financiranja zakladnice

  nefinančne nasprotne stranke ali te skupine;

  6) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, investicijskim

  podjetjem, ki so v skladu z 18. členom navedene uredbe obvezana objavljati svoje

  ponudbe glede obveznic, strukturiranih finančnih produktov, pravic do emisij in izvedenih

  finančnih instrumentov, ob razumnih poslovnih pogojih in na nediskriminatoren način

  zagotovijo dostop do sistemov, ki jih uporabljajo za objavljanje informacij iz predhodnega

  odstavka;

  7) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavijo ceno,

  obseg in čas izvršenih poslov v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti,

  pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na mestu

  trgovanja. Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, objavljajo

  podrobnosti vseh teh poslov čim bolj sprotno, kolikor je to tehnično izvedljivo;

  8) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, investicijskim

  podjetjem, ki so v skladu z 21. členom navedene uredbe obvezana objavljati podrobnosti

  o svojih poslih za obveznice, strukturirane finančne produkte, pravice do emisij in izvedene

  finančne instrumente, ob razumnih poslovnih pogojih in na nediskriminatoren način

  zagotovijo dostop do sistemov, ki jih uporabljajo za objavljanje informacij iz predhodnega

  odstavka;

  9) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, dajo informacije,

  objavljene v skladu s členi 3, 4 in 6 do 11, na voljo javnosti, tako da podatke o preglednosti

  pred trgovanjem in po njem zagotovijo ločeno;

 • 15

  10) ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki določajo zagotavljanje

  podatkov o preglednosti pred trgovanjem in po njem, vključno z ravnijo razdruževanja

  podatkov za objavo v skladu z predhodnim odstavkom9;

  11) ESMA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov predloži Komisiji do 3. julija

  2015. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov

  iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe 1095/201010;

  12) upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, dajo informacije,

  objavljene v skladu s 3., 4 in 6. do 11. členom navedene uredbe, na voljo javnosti ob

  razumnih poslovnih pogojih in zagotovijo nediskriminatoren dostop do njih. Te informacije

  so brezplačno na voljo 15 minut po objav;

  13) komisija sprejme delegirane akte v skladu s 50. členom navedene uredbe, s katerimi

  pojasni razumne poslovne pogoje za objavo informacij v skladu z predhodnim odstavkom.

  To pomeni, da bodo lahko investicijska podjetja za ugotovitev oziroma določitev »kriterijev« iz

  12. člena Delegirane uredbe 2017/565 pridobila podatke o številu oziroma obsegu poslov s

  finančnimi instrumenti od mest trgovanja na zgoraj opisane načine. Pri tem je potrebno

  poudariti, da bo v skladu z odgovorom na vprašanje št. 1 ESMA Q&A (glej opombo št. 7),

  ESMA prvič objavila vse potrebne podatke za ugotavljanje oziroma določitev navedenih

  »kriterijev« dne 1. 8. 2018 (podatki so bili objavljeni za obdobje od 3. 1. 2018 do 30. 6. 2018),

  investicijska podjetja pa so morala začeti uporabljati omenjene podatke s 1. 9. 2018, oziroma

  morajo s 1. 9. 2018 uskladiti svoje poslovanje z obveznostmi, ki jih imajo v zvezi z navedenim

  kot sistematični internalizatorji (in o tem poročati svojemu pristojnemu nadzornemu organu).

  Vprašanje 13 (Zadnja posodobitev 15.10.2018)

  Prosimo za razlago meril, na podlagi katerih se presoja, ali FX Forward izpolnjuje določene

  pogoje iz 10/1b člena uredbe 2017/565, in sicer:

  da gre za plačilno sredstvo (means of payment),

  ki se sklene zaradi lažjega plačila za opredeljivo blago, storitve ali neposredno naložbo.

  Odgovor 13

  Delegirana uredba 2017/565 v 10. členu določa značilnosti drugih pogodb o izvedenih

  instrumentih, ki se nanašajo na valuto, a pri tem niso finančni instrument. V zvezi z navedenim

  tako prej omenjeni člen določa, da takšna pogodba ni finančni instrument, če je:

  a) promptna pogodba v smislu drugega odstavka 10. člena Delegirane uredbe 2017/565 ali

  b) plačilno sredstvo, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  9 Glej tudi 7. razdelek ESMA Questions and Answers On MiFID II and MiFIR transparency topics (ESMA70-872942901-35 z dne 18.3.2018; v nadaljevanju ESMA Q&A) - https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdf, 10 Navedeni regulativni tehnični standardi so določeni z Delegirano uredbo (EU) 2017/572 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) No 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobni določitvi zagotavljanja podatkov o preglednosti pred trgovanjem in po njem ter ravni razdruževanja podatkov za objavo in Delegirano uredbo (EU) 2017/567 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo pojmov, preglednostjo, stiskanjem portfelja ter nadzornimi ukrepi glede poseganja v zvezi s produkti in pozicij.

  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdfhttps://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues.pdf

 • 16

  i. mora biti fizično poravnano iz razlogov, ki niso neizpolnjevanje obveznosti ali drugi

  razlogi za prenehanje;

  ii. ga sklene vsaj oseba, ki ni finančna nasprotna stranka v smislu osmega odstavka 2.

  člena Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (EMIR)

  iii. se sklene zaradi lažjega plačila za opredeljivo blago, storitve ali neposredno naložbo in

  iv. ni vključeno v trgovanje na mestu trgovanja.

  Torej, da gre pri nestandardizirani valutni terminski pogodbi (angl. FX Forward) za plačilno

  sredstvo, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz točke b) zgoraj in šele, ko je takšna pogodba tudi

  promptna pogodba, se takšna pogodba ne šteje za finančni instrument po Direktivi

  2014/65/EU. Posledično se, skladno z uvodnim stavkom št. 10 Delegirane uredbe 2017/565,

  iz opredelitve finančnih instrumentov izključijo pogodbe na tujo valuto, ki jih sklenejo

  nefinančna podjetja, ki za izvoz opredeljivega blaga in storitev sprejemajo plačila v tuji valuti,

  ter nefinančna podjetja, ki za uvoz specifičnega blaga in storitev plačujejo v tuji valuti. Med

  plačilna sredstva tako, skladno z uvodnim stavkom št. 13 Delegirane uredbe 2017/565, ni

  mogoče šteti opcij na valuto in valutnih zamenjav.

  Vprašanje 14 (Zadnja posodobitev 23.11.2018)

  Na podlagi 189/2/6 člena predloga ZTFI-1 mora uprava BPD opredeliti, potrditi in nadzorovati

  politiko glede investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, ostalih storitev

  in produktov, ki jih BPD ponuja, v skladu z dovoljenim tveganjem BPD ter značilnostmi in

  potrebami strank BPD, ki jim bodo navedene storitve ali produkti ponujeni ali zagotovljeni,

  vključno z opravljanjem stresnih testov. Na kakšen način oz. v kakšnem smislu mora BPD

  opredeliti dovoljena tveganja BPD? Na kakšen način oz. kakšne stresne teste mora opravljati

  BPD?

  Odgovor 14

  Omenjena določba prenaša točko b) tretjega odstavka 9. člena Direktive 2014/65/EU. Pojem

  »dovoljenega tveganja« ali angleško »risk tolerance« se nanaša na nagnjenost investicijskega

  podjetja k tveganjem, pojem, ki je podrobneje opredeljen v 8. točki drugega odstavka 3. člena

  Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja

  ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/16) in

  pomeni vnaprej dogovorjeno skupno raven tveganj, vključno z ravnmi posameznih vrst tveganj,

  ki jih je investicijsko podjetje še pripravljeno prevzeti za namen uresničevanja svojih poslovnih

  ciljev, strategij, politik in načrtov, ob upoštevanju sposobnosti za prevzemanje tveganj

  (opredeljeno v 10. točki drugega odstavka 3. člena istega sklepa), strategij in politik

  prevzemanja in upravljanja tveganj, ter politik kapitala, likvidnosti in prejemkov družbe.

  Investicijsko podjetje je namreč lahko izpostavljeno različnim tveganjem (kreditno, tržno,

  operativno, likvidnostno, tveganje skladnosti…), ki zahtevajo dovolj visoko kapitalsko

  ustreznost (višino razpoložljivega kapitala) glede na obseg izpostavljenosti posameznemu

  tveganju in vsem tveganjem skupaj. Kapitalska ustreznost je zagotovilo, da lahko investicijsko

  podjetje tveganja, ki jim je izpostavljeno, prevzame. Investicijsko podjetje mora imeti ob

  vsakem trenutku dovolj kapitala, da je kapitalsko ustrezno. Zato se kapitalska ustreznost

  izračunava sprotno in se mora prilagajati tveganjem, ki jim je investicijsko podjetje

  izpostavljeno. Če se poviša izpostavljenost tveganjem, se poviša višina zahtevanega kapitala

  in obratno.

 • 17

  Dovoljena tveganja investicijskega podjetja so torej tista, ki ustrezajo višini razpoložljivega

  kapitala, ki ga investicijsko podjetje zagotavlja. Če je investicijsko podjetje kapitalsko ustrezno

  v določenem trenutku, nima pa presežnega kapitala, ki bi ga lahko uporabilo pri povečanju

  tveganj, ne sme sprejeti novih tveganj in hkrati paziti, da se mu obstoječa tveganja ne

  povečajo, saj bi v teh primerih potrebovalo več kapitala. Uprava mora tako zagotoviti, da

  investicijsko podjetje ne sprejema večjih tveganj, kot jih kapitalsko lahko prenese ali, z drugimi

  besedami, zagotavljati mora kapitalsko ustreznost glede na vsa tveganja, ki jim je investicijsko

  podjetje izpostavljeno ob vsakem času.

  Upravljanje s tveganji podrobneje določa 5. poglavje ZTFI-1 in se v veliki meri veže na določbe

  Zakona o bančništvu. Trenutno se za tveganje borznoposredniških družb uporablja Sklep o

  ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega

  notranjega kapitala za borznoposredniške družbe, ki opredeljuje limite tveganj (torej dovoljena

  tveganja):

  »limiti tveganj« so sprejete kvantitativne omejitve in ukrepi, na podlagi katerih

  borznoposredniška družba obvladuje prevzemanje tveganj in njihove koncentracije po

  produktih, naložbah, strankah, poslovnih področjih, osebah v skupini ali drugih merilih

  upravljanja tveganj ter, ki borznoposredniški družbi omogočajo alokacijo tveganj po poslovnih

  področjih in vrstah tveganja in jih borznoposredniška družba določi ob upoštevanju svoje

  nagnjenosti k tveganjem, različnih stresnih scenarijev in drugih meril.

  Sklep stresni test opredeli kot: »stresni test, tudi obremenitveni test, tudi test izjemnih, a

  verjetnih situacij, (v nadaljevanju: stresni test)« pomeni uporabo različnih, kvantitativnih in

  kvalitativnih tehnik testiranja občutljivosti borznoposredniške družbe na izredne, vendar

  verjetne dogodke, ki jih na podlagi različnih kombinacij sprememb v dejavnikih tveganja

  (stresnih scenarijev) določi borznoposredniška družba.

  Uporabo stresnih testov določa 22. člen Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem

  organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe.

  Vprašanje 15 (Zadnja posodobitev 23.11.2018)

  ATVP prosimo za pojasnilo s konkretnim primerom, kaj pomeni v točki 2 navedeni pojem

  strategije »Podjetje zlasti obvesti stranko, ki je izdajatelj, in z njo sodeluje v zvezi s kakršno

  koli strategijo varovanja pred tveganji ali stabilizacije, ki jo namerava izvajati v zvezi s ponudbo,

  vključno s tem, kako lahko te strategije vplivajo na interese stranke, ki je izdajatelj.«, ker nam

  ta točka ni povsem razumljiva.

  Želimo poudariti, da ima banka tako ali tako že zaradi druge regulative vzpostavljene sisteme,

  kontrole in postopke za opredelitev in obvladovanje nasprotij interesov. Poleg tega pri izdajah

  in prvih prodajah, pred določitvijo končnih pogojev finančnega inštrumenta s strani izdajatelja,

  opravimo tudi sondiranje trga (market sounding v skladu z EU predpisi) pri potencialnih

  vlagateljih; rezultate le-tega komuniciramo izdajatelju, ki določi končne pogoje finančnega

  instrumenta. Zato menimo, da zahteve člena 39 že izpolnjujemo oz. nam člen ne nalaga

  dodatnih zahtev. ATVP prosimo za potrditev pravilnosti našega razumevanja.

 • 18

  Odgovor 15

  Iz 39. člena Delegirane uredba 2017/565 izhaja, da morajo investicijska podjetja imeti

  vzpostavljene sisteme, kontrole in postopke za opredelitev in obvladovanje nasprotij

  interesov, ki nastanejo v zvezi z možno določitvijo:

  prenizkih ali

  previsokih cen

  za izdajo finančnih instrumentov ali vključenostjo zadevnih strank v postopek (oziroma za

  zaračunavanje stroškov strankam, ki želijo izdati finančni instrument).

  Iz 39.člena Delegirane uredbe 2017/565 nadalje izhaja, da morajo investicijska podjetja v zvezi

  z navedenim zlasti vzpostaviti, izvajati in vzdrževati vsaj takšno notranjo ureditev, ki zagotavlja:

  (a) da cena ponudbe ne podpira interesov drugih strank ali samega (investicijskega)

  podjetja na način, ki je v nasprotju z interesi stranke, ki je izdajatelj, in

  (b) da je zagotovljeno preprečevanje in obvladovanje primerov, ko osebe, odgovorne za

  izvajanje storitev za stranke podjetja, ki so vlagatelji, neposredno sodelujejo pri

  odločitvah v zvezi s podjetniškim finančnim svetovanjem glede cen stranki, ki je

  izdajatelj.

  Investicijska podjetja strankam zagotovijo informacije o tem, kako se določi priporočilo

  glede cene ponudbe in zadevnih časovnih okvirov. Podjetje zlasti obvesti stranko, ki je

  izdajatelj, in z njo sodeluje v zvezi s kakršno koli strategijo varovanja pred tveganji ali

  stabilizacije, ki jo namerava izvajati v zvezi s ponudbo, vključno s tem, kako lahko te

  strategije vplivajo na interese stranke, ki je izdajatelj. Podjetja med postopkom ponudbe

  sprejmejo tudi vse razumne ukrepe za obveščanje stranke, ki je izdajatelj, o vseh dogajanjih v

  zvezi z določitvijo cene izdaje.

  Stabilizacija pomeni vsak nakup ali ponudbo za nakup vrednostnih papirjev ali poslovanje s

  povezanimi instrumenti, ki so jim enakovredni, ki ga izvede kreditna institucija ali investicijsko

  podjetje v okviru večje distribucije takih vrednostnih papirjev izključno z namenom podpreti

  tržno ceno teh vrednostnih papirjev v vnaprej določenem obdobju zaradi pritiska na

  prodajo teh vrednostnih papirjev11. Investicijsko podjetje mora zato obvestiti stranko, ki je

  izdajatelj, in z njo sodeluje pri stabilizaciji, ki jo namerava izvajati v zvezi s ponudbo finančnih

  instrumentov o tem, kakšen vpliv ima stabilizacija na interese stranke pri izdaji finančnih

  instrumentov. Če bi npr. investicijsko podjetje po naročilu svoje stranke zaradi dokapitalizacije

  izdalo nove vrednostne papirje stranke, hkrati pa bi glede navedenih vrednostnih papirjev že

  izvajalo stabilizacijo, potem bi moralo stranko obvestiti, kakšen vpliv (npr. na zagotavljanje

  cene vrednostnih papirjev, za katere zagotavlja stabilizacijo) imajo novo izdani vrednostni

  papirji.

  Iz določb 39. člena Delegirane uredbe 2017/565 je prav tako razvidno, da morajo investicijska

  podjetja imeti vzpostavljene sisteme, kontrole in postopke za opredelitev in obvladovanje

  nasprotij interesov, ki nastanejo v zvezi z možno določitvijo cene finančnih instrumentov, ki

  11 Glej točko d) drugega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 596/2014

 • 19

  jih izdajo njihove stranke. Prav tako so dolžna svojim strankam pojasniti, na kakšen način je

  določena cena finančnih instrumentov, ki jim jo priporočajo.

  Sondiranje trga so stiki med prodajalcem finančnih instrumentov in enim ali več potencialnimi

  vlagatelji z namenom, da bi navedeni prodajalec pridobil zanimanje potencialnih vlagateljev za

  morebitni posel, njegovo ceno, velikost in strukturo. Sondiranje trga se uporablja za pridobitev

  mnenja potencialnih vlagateljev, vzpodbujanje dialoga med vlagatelji, zagotovitev, da posli

  potekajo tekoče in da so pogledi izdajateljev, obstoječih delničarjev oziroma potencialnih novih

  vlagateljev usklajeni. Možnost izvajanja sondiranja trga v skladu s predpisi je pomembna za

  pravilno delovanje finančnih trgov, zato se ne obravnava kot zloraba trga12.

  Glede na navedeno postopki, ki jih morajo investicijska podjetja imeti oziroma voditi za

  obvladovanje nasprotja interesov pri določitvi cene finančnih instrumentov za stranke,

  praviloma niso povsem enaki kot tisti, ki jih morajo investicijska podjetja voditi v zvezi s

  sondiranjem trga. Zato mora investicijsko podjetje tudi v primeru, če že ima vzpostavljene

  sisteme, kontrole in postopke za opredelitev in obvladovanje nasprotij interesov (npr.

  za potrebe sondiranja trga) ponovno preveriti takšne postopke v luči zahtev iz 39. člena

  Delegirane uredbe 2017/565 in jih primerno dopolniti tako, da bodo skladni z navedenimi

  določbami uredbe.

  Vprašanje 16 (Zadnja posodobitev 23.11.2018)

  Kaj v okviru zahtev glede informacij o stroških pomeni pojem »priporoča« ali »trži« (pojem, ki

  ga uporablja Delegirana Uredba 2017/565) oz. »prodaja« (pojem, ki ga uporablja predlog ZTFI-

  1)?

  Odgovor 16

  Peti odstavek 50. člena Delegirane uredbe 2017/565 določa, da se obveznost pravočasne

  zagotovitve polnega predhodnega razkritja informacij o skupnih stroških in dajatvah v zvezi s

  finančnim instrumentom ter opravljeno investicijsko ali pomožno storitvijo za investicijska

  podjetja uporablja med drugim tudi v primeru, kadar investicijsko podjetje priporoča ali

  trži finančne instrumente strankam.

  Tretji odstavek 301. člena predloga ZTFI-1 pa npr. določa, da mora borznoposredniška družba

  prek računa gospodarjenja opravljati vse prenose vrednostnih papirjev, ki jih kupuje in prodaja

  za račun stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti. Izraz »prodaja«

  (in ne »trženje«) vsebujejo tudi druge določbe predloga ZTFI-113.

  Navedeno pomeni, da je pojem trženja (finančnih instrumentov) iz petega odstavka 50. člena

  Delegirane uredbe 2017/565 npr. enak pojmu prodaje (finančnih instrumentov) iz predloga

  301. člena ZTFI-1.

  12 Glej tudi točke od 32 do 36 recitala in 11. člen Uredbe (EU) št. 596/2014. 13 Edina izjema je drugi odstavek 180. člena predloga ZTFI-1, ki govori o »trženju« v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov in ne investicijskih storitev in poslov. Ta določa, da lahko borznoposredniška družba za investicijske sklade, ki izpolnjujejo pogoje za trženje in prodajo v Republiki Sloveniji, na podlagi pooblastila iz prvega odstavka 122. člena ZISDU-3 oziroma pooblastila iz prvega odstavka 58. člena ZUAIS opravlja posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov iz 99. člena ZISDU-3 oziroma 57. člena ZUAIS.

 • 20

  Vprašanje 17 (Zadnja posodobitev 23.11.2018)

  Kakšni so kriteriji glede opredelitve »nesistematični, priložnostni, neredni in občasni« in na

  kakšen način se bodo ti kriteriji presojali in preverjali?

  Odgovor 17

  Navedeni kriteriji so opredeljeni v točki (a) prvega odstavka 23. člena MiFIR in se nanašajo na

  vrste poslov investicijskih podjetij in kreditnih institucij, za katere ne velja osnovno pravilo

  obveznosti trgovanja z delnicami na mestu trgovanja.

  MiFIR natančneje ne določa kriterijev glede opredelitve nesistematičnih, priložnostnih,

  nerednih in občasnih poslov. Prav tako ESMA nima podeljenega mandata v zvezi z nadaljnjo

  opredelitvijo teh kriterijev na podlagi Uredbe (EU) 600/2014. Agencija v zvezi s tem izhaja iz

  pojasnila ESMA na strani 101 posvetovalnega dokumenta na temo MiFID II/MiFIR z dne

  22. 5. 2014 (ESMA/2014/548)14, kjer slednja zavzema stališče, da je pri opredelitvi zgoraj

  navedenih pojmov smiselno upoštevati opredelitve, sicer nasprotnih pojmov, ki se uporabljajo

  za opredelitev sistematičnega internalizatorja (glej npr. 12. člen Delegirane Uredbe 2017/565).

  Agencija bo ob upoštevanju navedenega ter na podlagi njej razpoložljivih podatkov navedeno

  tudi preverjala in presojala v okviru svojih nadzornih pooblastil.

  Vprašanje 18 (Zadnja posodobitev 23.11.2018)

  Poglavje »clients assets« se verjetno ne tiče tistih investicijskih podjetij, ki trgujejo v svojem

  imenu in za svoj račun?

  Odgovor 18

  Ne, saj je namen določb, vezanih na varovanje sredstev strank, predvsem v tem, da se

  prepreči investicijskemu podjetju uporabljati sredstva strank, ki se hranijo pri tem

  investicijskem podjetju, za svoj račun (glej osmi, deveti in deseti odstavek 16. člena Direktive

  2014/65/EU oziroma 303. – 309. člen predloga ZTFI-1, ki v slovenski pravni red prenaša

  Direktivo 2014/65/EU).

  14 Na voljo na spletni strani https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-

  548_discussion_paper_mifid-mifir.pdf

  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-548_discussion_paper_mifid-mifir.pdfhttps://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-548_discussion_paper_mifid-mifir.pdf

 • 21

  INVESTICIJSKO SVETOVANJE

  Vprašanje 1 (Zadnja posodobitev 26.9.2017)

  Ali je obvezna licenca za svetovanje, v kolikor tržniki tržijo samo vzajemne sklade in opravljajo

  spremembe naložb skladno s svetovalno IT rešitvijo?

  Odgovor 1

  Obveznost pridobitve dovoljenja za opravljanje investicijske storitve investicijskega svetovanja

  se nanaša na osebe, ki v okviru svoje redne dejavnosti opravljajo navedeno storitev. V tem

  pogledu morajo osebe, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kakšni drugi pravni podlagi

  opravljajo dela in naloge pri investicijskem podjetju oziroma kreditni instituciji, ki za eno ali več

  družb za upravljanje opravlja storitev trženja njenih skladov in poleg tega opravlja investicijsko

  storitev investicijskega svetovanja predhodno pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih

  papirjev. Enote kolektivnih naložbenih podjemov so namreč, skladno z določbo Zakona o trgu

  finančnih instrumentov, finančni instrumenti, svetovanje v zvezi s tem pa, ob upoštevanju

  opredelitve pomena investicijskega svetovanja in pojasnil ESMA15 pomeni opravljanje

  investicijske storitve, za katero je potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega

  nadzornega organa. Pri tem velja izjema iz točke (k) prvega odstavka 2. člena Direktive

  2014/65/EU, ki določa, da se za osebe, ki izvajajo investicijsko svetovanje v okviru opravljanja

  druge poklicne dejavnosti, za katero Direktiva 2014/65/EU ne velja, pod pogojem, da izvajanje

  takega svetovanja ni posebej nagrajeno, navedena direktiva ne uporablja.

  Vprašanje 2 (Zadnja posodobitev 26.9.2017)

  Ali v poslovalnicah kjer se tržijo vzajemni skladi zaposleni potrebujejo licenco za svetovanje v

  kolikor uporabljajo program za pomoč pri izbiri produktov?

  Odgovor 2

  Enote kolektivnih naložbenih podjemov so, skladno z določbo Zakona o trgu finančnih

  instrumentov, finančni instrumenti, svetovanje v zvezi s tem pa, ob upoštevanju opredelitve

  pomena investicijskega svetovanja in pojasnil ESMA16 pomeni opravljanje investicijske

  storitve, za katero je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje pristojnega nadzornega organa.

  Pri tem velja izjema iz točke (k) prvega odstavka 2. člena Direktive 2014/65/EU, ki določa, da

  se za osebe, ki izvajajo investicijsko svetovanje v okviru opravljanja druge poklicne dejavnosti,

  za katero Direktiva 2014/65/EU ne velja, pod pogojem, da izvajanje takega svetovanja ni

  posebej nagrajeno, navedena direktiva ne uporablja. Uporaba programa za pomoč pri izbiri

  produktov ne pomeni, da pri stranki ali potencialni stranki v postopku nudenja posameznega

  finančnega instrumenta investicijska storitev investicijskega svetovanja ni bila opravljena.

  Skladno z opredelitvijo investicijskega svetovanja iz Zakona o trgu finančnih instrumentov in

  9. člena Delegirane uredbe 2017/56517 morajo osebe, ki opravljajo določene storitve in posle

  jasno in natančno razmejevati med dajanjem informacij strankam ali potencialnim strankam in

  dajanjem osebnih priporočil tem strankam ali potencialnim strankam v zvezi z enim ali več

  15 URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf 16 URL: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf 17 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive

  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdfhttps://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf

 • 22

  finančnimi instrumenti. Slednje namreč pomeni opravljanje investicijske storitve investicijskega

  svetovanja, za izvajanje katere pa morajo osebe, ob upoštevanju že navedene izjeme, pridobiti

  ustrezno dovoljenje pristojnega nadzornega organa.

  Vprašanje 3 (Zadnja posodobitev 26.9.2017)

  Izvedba izdaje in prve prodaje obveznic in komercialnih zapisov za podjetja, ki jih izvaja takrat,

  ko prejme s strani izdajatelja ustrezen mandat za izvedbo izdaje in prve prodaje, pri čemer gre

  za zaprte prodaje, brez obveznosti odkupa, pogoje finančnih inštrumentov določi izdajatelj. Le-

  ti so skupaj z informacijami o izdajatelju vsebovani v predstavitvenem dokumentu (info memo)

  finančnega inštrumenta, za katerega vsebino odgovarja izdajatelj sam. Na podlagi vsebine

  predstavitvenega dokumenta podajo vlagatelji v zahtevanem roku svoje zavezujoče izjave za

  nakup finančnega inštrumenta. Izdaje oz. prodaje so izvedene na podlagi 49. člena ZTFI (t.j.

  izjeme od obveznosti objave prospekta), saj gre za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno

  na manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb v posamezni državi članici, ki nimajo položaja dobro

  poučenega vlagatelja. Po našem razumevanju so tovrstne storitve zajete v Prilogi 1 MIFID,

  Oddelek A (Investicijske storitve in posli), točka (6): izvedba prodaje primarne izdaje finančnih

  instrumentov. Pri tem še razumemo, da ne gre za storitve pod točko (5) investicijsko

  svetovanje.

  Odgovor 3

  Pojem investicijskega svetovanja je natančneje opredeljen v Zakonu o trgu finančnih

  instrumentov ter 9. členu Delegirane uredbe 2017/565, odgovori na posamezna vprašanja v

  zvezi z opredelitvijo investicijske storitve investicijskega svetovanja pa so podani tudi v več

  dokumentih ESMA18. Ob upoštevanju vsega navedenega Agencija pojasnjuje, da glede na

  opisano in pa samo naravo storitve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov

  z obveznostjo odkupa (ali brez nje) takšna storitev navadno ne vsebuje investicijskega

  svetovanja. Pri navedeni storitvi gre namreč navadno za prodajo določenih finančnih

  instrumentov bolj ali manj omejenemu krogu vlagateljev ali potencialnih vlagateljev, pri čemer

  je vsebina ponudbe splošne narave in navadno ne zajema ocene znanj, izkušenj, investicijskih

  ciljev stranke in sposobnosti stranke, da nosi finančne posledice investicijske odločitve, ki jo

  ta stranka sprejme.

  Navedenemu navkljub lahko investicijsko podjetje tudi v okviru izvajanja storitve izvedbe prve

  ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa (ali brez nje) vlagateljem

  nudi storitev investicijskega svetovanja. Stranka lahko sama, v okviru izvajanja storitve prve

  ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa (ali brez nje) – tudi primarna

  storitev, zaprosi za investicijski nasvet v zvezi s finančnim instrumentom, ki je predmet

  primarne storitve ali v zvezi s katerim koli drugim finančnim instrumentom. Prav tako lahko

  investicijsko podjetje v okviru primarne storitve za stranko ali potencialno stranko investicijsko

  storitev investicijskega svetovanja opravi tudi na lastno pobudo (namenoma ali ne), pri čemer

  pa mora v obeh primerih upoštevati vse relevantne zahteve v zvezi z nudenjem takšne storitve.

  18 Kot na primer na tej https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf in tej https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-new-qa-investor-protection-under-mifid-ii spletni povezavi.

  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdfhttps://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-new-qa-investor-protection-under-mifid-iihttps://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-new-qa-investor-protection-under-mifid-ii

 • 23

  Investicijsko podjetje mora jasno razmejiti opravljanje posamezne storitve in na podlagi določb

  Zakona o trgu finančnih instrumentov ter 38. do 41. člena Delegirane uredbe 2017/565 omejiti

  morebiten konflikt interesov pri opravljanju takšnih storitev za stranko. V primeru, da konfliktov

  interesov ni mogoče v celoti odpraviti in ti še vedno obstajajo, pa stranki le te jasno razkriti in

  prikazati vsa tveganja v zvezi s tem ter stranko seznaniti, katere storitve v danem primeru

  investicijsko podjetje dejansko opravlja (storitev izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih

  instrumentov z obveznostjo odkupa (ali brez njega), ki ne vključuje investicijskega svetovanja).

  Vprašanje 4 (Zadnja posodobitev 26.9.2017)

  MiFID2 določa v 7.b odstavku 24. člena, da investicijsko podjetje pri samostojnem opravljanju

  investicijskega svetovanja obvesti stranko, da ne sprejema pristojbin, provizij ali kakršnih koli

  denarnih ali nedenarnih koristi, ki jih plača ali zagotovi tretja oseba, ali oseba, ki v zvezi z

  zagotavljanjem storitve stranki ukrepa za račun tretje osebe. Prav tako mora razkriti manjše

  nedenarne koristi, s katerimi se lahko izboljša kakovost opravljanja storitev za stranko in ki

  zaradi svojega obsega in narave ne bi mogle ogrožati izpolnjevanja dolžnosti investicijskega

  podjetja, da deluje v najboljšem interesu stranke. Do kakšnega obsega se bo ta določba

  uporabljala v praksi na eni strani za neodvisnega svetovalca in na drugi strani za tako

  imenovanega odvisnega svetovalca ter kaj bo dejansko dovoljeno in kaj ne?

  Odgovor 4

  Poleg določbe 24. člena Direktive 2014/65/EU19 področje odvisnega in neodvisnega

  investicijskega svetovanja, in posebej v zvezi s tem kakovost opravljanja storitve za stranko

  natančneje določajo še Delegirana uredba 2017/565, Delegirana direktiva 2017/59320 in Q&A

  ESMA na temo varstva vlagateljev in posrednikov21. Drugi odstavek 11. člena Delegirane

  direktive 2017/593 jasno določa, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se pristojbina, provizija

  ali nedenarna korist, ki je bila prejeta/dana iz naslova opravljanja katere koli investicijske ali

  pomožne investicijske storitve šteje za namenjeno povečanju kakovosti zadevne storitve za

  stranko. Nadalje četrti odstavek istega člena določa hrambo dokazil s katerimi investicijsko

  podjetje dokazuje prejem takšnih pristojbin, provizij ali nedenarnih koristi, peti odstavek pa

  razkritje informacij strankam v zvezi s tem.

  Pri opravljanju investicijske storitve neodvisnega investicijskega svetovanja oziroma

  gospodarjenja s finančnimi instrumenti lahko investicijsko podjejte zadrži samo manjše

  nedenarne koristi (ne pa tudi denarnih), kot so navedene v tretjem odstavku 12. člena

  Delegirane direktive 2017/593. Iz navedenega torej izhaja, da mora investicijsko podjetje pri

  opravljanju neodvisnega investicijskega svetovanja oziroma gospodarjenja s finančnimi

  instrumenti vzpostaviti politike in postopke za prenos vseh pristojbin, provizij in koristi (razen

  19 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU 20 Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostim glede upravljanja produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi 21 Zadnja verzija dokumenta objavljena na spletnem naslovu ESMA: https://www.esma.europa.eu/document/qa-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-and-intermediaries-topics

  https://www.esma.europa.eu/document/qa-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-and-intermediaries-topicshttps://www.esma.europa.eu/document/qa-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-and-intermediaries-topics

 • 24

  nekaterih manjših nedenarnih koristi) na stranko in slednjo o tem tudi primerno obvestiti, pri

  opravljanju drugih investicijskih oziroma pomožnih investicijskih storitev pa mora spoštovati

  določbe 24. člena Direktive 2014/65/EU in 11. člena Delegirane direktive 2017/593.

  Vprašanje 5 (Zadnja posodobitev 26.9.2017)

  Kateri so primeri zagotovitve dodatne storitve ali storitve na višji ravni za stranko? Nekaj jih je

  primeroma navedenih, ali bi lahko prejeli usklajen seznam še drugih storitev?

  Odgovor 5

  Da se lahko pristojbina, provizija ali nedenarna korist šteje za namenjeno povečanju kakovosti

  zadevne storitve za stranko, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz drugega odstavka 11. člena

  Delegirane direktive 2017/593. Primeri zagotavljanja dodatne storitve ali storitve na višji ravni

  za stranko so primeroma navedeni v podtočkah (i) do (iii) točke a) drugega odstavka 11. člena

  Delegirane direktive 2017/593, seznam pa ne zajema vseh storitev, ki se štejejo kot

  dodatne/na višji ravni.

  Na podlagi dokazil iz četrtega odstavka 11. člena Delegirane direktive 2017/593 bo Agencija

  za trg vrednostnih papirjev v okviru svojih pooblastil preverjala in ugotavljala ali posamezne

  pristojbine, provizije in nedenarne koristi, ki jih je investicijsko podjetje plačalo ali prejelo,

  izboljšujejo kakovost storitev za stranke, pri čemer priprava usklajenega seznama vseh storitev

  ni predvidena. Investicijsko podjetje mora namreč sámo, na podlagi svojega modela

  poslovanja ter vsebine prejetih/danih pristojbin, provizij oziroma nedenarnih koristi, beležiti

  kako navedene pristojbine, provizije oziroma nedenarne koristi izboljšujejo kakovost storitve

  za stranko ter hraniti dokazila o tem.

  Vprašanje 6 (Zadnja posodobitev 22.12.2017)

  Svetovanje in storitve pri združitvah in prevzemih podjetij ter nakupih in prodajah podjetij so

  po našem razumevanju storitve zajete v Prilogi 1 MIFID, Oddelek B (Pomožne storitve), točka

  (3): ... ter svetovanje in storitve v zvezi z združevanji in nakupi podjetij.

  ATVP prosimo za potrditev pravilnosti opredelitve teh storitev.

  Odgovor 6

  Agencija se v načelu strinja z navedeno trditvijo, vendar opozarja, da mora subjekt, ki takšne

  storitve opravlja jasno razmejevati in ločevati med storitvami, ki jih v takšnem procesu opravlja.

  Kot odgovor na navedeno vprašanje je potrebno upoštevati tudi odgovor Agencije na

  vprašanje št. 3 na temo investicijskega svetovanja.

  Vprašanje 7 (Zadnja posodobitev 22.12.2017)

  V povezavi s Prilogo 1, Oddelek A in B: Izhajajoč iz storitev izvedbe izdaje in prve prodaje

  obveznic in komercialnih zapisov za podjetja in storitev svetovanja in storitev pri združitvah

  podjetij ter nakupih in prodajah podjetij menimo, da investicijsko podjetje v teh primerih opravlja

  investicijske storitve in posle, ne pa investicijskega svetovanja.

  ATVP prosimo za potrditev pravilnosti opredelitve teh storitev.

 • 25

  Odgovor 7

  Agencija naprej v izogib nejasnostim navaja, da je storitev investicijskega svetovanja zgolj ena

  izmed investicijskih storitev, ki jih ureja Direktiva 2014/65/EU oziroma zakon, ki ureja trg

  finančnih instrumentov.

  Tudi v postopku izvedbe prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranja

  finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa (ali brez nje) lahko investicijsko podjetje opravlja

  več (investicijskih in pomožnih) storitev hkrati. Investicijsko podjetje mora pri tem opravljanje

  posameznih storitev jasno razmejiti in na podlagi določb zakona, ki ureja trg finančnih

  instrumentov ter 38. do 41. člena Delegirane uredbe 2017/565 omejiti morebiten konflikt

  interesov pri opravljanju takšnih storitev za stranko. Odgovor na navedeno vprašanje pa je bil

  deloma podan tudi v odgovoru Agencije št. 3 na temo investicijskega svetovanja.

  Vprašanje 8 (Zadnja posodobitev 22.12.2017)

  Kako je z licenco za svetovanje? Ali je obrazložitev produkta in promoviranje produkta

  svetovanje?

  Odgovor 8

  Ob upoštevanju izjeme iz točke (k) prvega odstavka 2. člena Direktive 2014/65/EU je

  opravljanje investicijskega svetovanja opravljanje investicijske storitve, za katero je potrebno

  predhodno pridobiti dovoljenje pristojnega nadzornega organa. V Republiki Sloveniji lahko

  takšno dovoljenje pridobijo naslednje pravne oziroma fizične osebe: banka, podružnica

  kreditne institucije ali posebne finančne institucije države članice, kreditna institucija tretje

  države, borznoposredniška družba, podružnica investicijskega podjetja države članice

  oziroma tretje države, odvisni borznoposredniški zastopnik, družba za upravljanje ter

  upravljalec alternativnih investicijskih skladov, fizične osebe, ki takšno storitev za eno izmed

  navedenih družb (ali samostojno kot odvisni borznoposredniški zastopnik) opravljajo, pa

  morajo opraviti tudi ustrezen izpit ter pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje te storitve.

  Investicijsko svetovanje je opredeljeno v 4. točki prvega odstavka 4. člena Direktive

  2014/65/EU ter v 9. členu Delegirane uredbe 2017/565. Dodatno je pojem investicijskega

  svetovanja opredeljen tudi v dokumentu ESMA22, kjer so prikazani tudi primeri

  ponujanja/opravljanja takšne storitve.

  Medtem ko sama obrazložitev produkta in njegovo promoviranje navadno štejeta za dajanje

  informacij oziroma splošnih priporočil, pa lahko ob upoštevanju osebnih okoliščin stranke,

  oseba, ki opravlja takšne storitve za stranko, namerno ali nenamerno tej nudi tudi storitev

  investicijskega svetovanja. Subjekti, ki opravljajo takšne storitve so dolžni poznati naravo in

  vsebino storitev, ki jih opravljajo, znati razmejevati med dajanjem splošnih priporočil in

  informacij in nudenjem investicijskega svetovanja ter v primeru slednjega zagotoviti, da imajo

  osebe, ki takšno storitev opravljajo, zato tudi vsa potrebna znanja in dovoljenja pristojnega

  organa.

  22 Na voljo spletni povezavi https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf

  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf

 • 26

  Vprašanje 9 (Zadnja posodobitev 29.5.2018)

  Kdaj in kako bo Agencija predpisala merila zahtevanih znanj in usposobljenosti za investicijsko

  svetovanje?

  Odgovor 9

  Agencija bo predpisala tista merila zahtevanih znanj in usposobljenosti za investicijsko

  svetovanje, ki bodo zahtevana skladno z evropskimi predpisi oziroma z določbami zakona, ki

  ureja trg finančnih instrumentov oziroma, ter v rokih, ki jih bodo ti predpisi zahtevali.

  Vprašanje 10 (Zadnja posodobitev 15.10.2018)

  Ali ponujanje izvedenih finančnih instrumentov stranki za namen ščitenja pred valutnim ali

  obrestnim tveganjem predstavlja investicijsko svetovanje?

  Odgovor 10

  V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Direktive 2014/65/EU investicijsko svetovanje pomeni

  dajanje osebnih priporočil stranki na njeno zahtevo ali na pobudo investicijskega podjetja glede

  enega ali več poslov v zvezi s finančnimi instrumenti23.

  Po 9. členu Delegirane uredbe 2017/565 se za namene opredelitve izraza „investicijsko

  svetovanje“ za osebno priporočilo šteje priporočilo, ki se da osebi v vlogi vlagatelja ali

  potencialnega vlagatelja oziroma osebi v vlogi zastopnika vlagatelja ali potencialnega

  vlagatelja. Navedeno priporočilo se predstavi kot primerno za navedeno osebo ali pa je

  oblikovano ob upoštevanju okoliščin, v katerih se nahaja navedena oseba, in predstavlja

  priporočilo za:

  a) nakup, prodajo, vpis, zamenjavo, odkup oz. izplačilo, imetništvo ali izvedbo prve prodaje

  določenega finančnega instrumenta;

  b) uveljavljanje ali neuveljavljanje kakršnih koli pravic, ki izhajajo iz določenega finančnega

  instrumenta za nakup, prodajo, vpis, zamenjavo ali odkup oz. izplačilo finančnega

  instrumenta.

  Priporočilo se ne šteje za osebno priporočilo, če je izdano izključno za javnost.

  V skladu z navedeno definicijo osebno priporočanje izvedenih finančnih instrumentov stranki

  na njeno zahtevo ali na pobudo investicijskega podjetja za namen ščitenja pred valutnim ali

  obrestnim tveganjem predstavlja investicijsko svetovanje. Ker so posamezna dejanska

  ravnanja oziroma aktivnosti investicijskih podjetjih takšna, da je v konkretnem primeru včasih

  težje določiti, ali posamezno ravnanje oziroma aktivnost pomeni »investicijsko svetovanje«, je

  CESR24 izdal dokument z vprašanji in odgovori, ki podrobneje pojasnjujejo pojem

  »investicijskega svetovanja« (Question & Answers - Understanding the definition of advice

  23 Enako določa peti odstavek 11. člena Predloga Zakona o trgu finančnih instrumentov (EVA: 2017-1611-0002) z dne 22. 1. 2018 in sicer: Investicijsko svetovanje je dajanje osebnih priporočil stranki bodisi na njeno zahtevo bodisi na pobudo investicijskega podjetja glede enega ali več poslov v zvezi s finančnimi instrumenti. 24 Committee of European Securities Regulators (predhodnik ESMA).

 • 27

  under MiFID25). V skladu s točko 30 navedenega dokumenta je mogoče vsako svetovanje, ki

  se nanaša na določen finančni inštrument, ne glede na to, ali je bila transakcija z omenjenim

  finančnim instrumentom tudi dejansko izvedena, moč razumeti kot investicijsko svetovanje. Pri

  presoji, ali posamezno konkretno ravnanje (oziroma konkretno svetovanje) izpolnjuje vse

  znake investicijskega svetovanja, je zato priporočljivo uporabiti navedeni dokument oziroma

  se ravnati v skladu s stališči, ki jih je v navedenem dokumentu zavzel CESR.

  Vprašanje 11 (Zadnja posodobitev 15.10.2018)

  ATVP prosimo za potrditev, da storitve izdaje in prve prodaje, ki jih izvaja IP, ne spadajo pod

  investicijsko svetovanje v smislu tega člena.

  Odgovor 11

  Za odgovor na navedeno vprašanje glej odgovor na vprašanje št. 3 in 7 iz tega poglavja.

  Vprašanje 12 (Zadnja posodobitev 15.10.2018)

  Menimo, da v poslovalnici PF niti pri storitvi izdaje in prve prodaje niti storitvi svetovanja pri

  združitvah in prevzemih podjetij ter nakupih in prodajah podjetij ne opravljamo investicijskega

  svetovanja, ki ga regulira Oddelek 2. ATVP prosimo za potrditev pravilnosti našega

  razumevanja.

  Odgovor 12

  Za od