of 87/87
8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA… http://slidepdf.com/reader/full/vozacki-ispit-pravila-saobracaja-pdf-1-saobracaja-i-pojmovi-i-izrazi-ispitna 1/87 © Забрањено  је коришћење, односно повремено или стално умножавање  базе података  испитних питања или њених делова, било којим средствима  и у било којој форми, у комерцијалне сврхе РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА−УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ 1 ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА 1. У случају да значење  саобраћајне сигнализације  одступа од правила саобраћаја возач  је дужан да поступи у складу са: а) правилом саобраћаја, б) постављеном саобраћајном сигнализацијом , в) правилом саобраћаја, осим у случају када правило одступа од значења светлосних  саобраћајних знакова. 2  2. У ситуацији приказаној  на слици возач возила црвене боје ће поступати  по: а) правилу саобраћаја које  регулише првенство пролаза, б) светлосном саобраћајном знаку, в) саобраћајном знаку. 2  3. У ситуацији приказаној  на слици дужни сте да поступите  по: а) правилу саобраћаја које  регулише првенство пролаза, б) светлосном саобраћајном знаку, в) саобраћајном знаку. 2  4. У ситуацији приказаној  на слици поступање  возача возила: а)  регулисано   је правилом саобраћаја којим се  регулише првенство пролаза, б) није  регулисано  због непостојања  саобраћајног  знака, в)  регулисано   је постављеном ознаком на коловозу. 2  5. У случају када се значење саобраћајних знакова  разликује од значења ознака на коловозу и тротоару возач  је дужан да поступи по: а) правилу саобраћаја, којим се  регулише првенство пролаза, б) постављеном саобраћајном знаку, в)  постављеној  ознаци на коловозу. 2  6. У ситуацији приказаној  на слици поступање  возача возила  регулисано   је: а) правилом саобраћаја које  регулише првенство  пролаза, б) постављеном ознаком на коловозу. 2  7. У ситуацији приказаној  на слици поступање  возача, у погледу пропуштања  учесника у саобраћају на  раскрсници,  регулисано   је: а) правилом саобраћаја које  регулише првенство  пролаза, б) постављеним саобраћајним знаком, в) постављеном ознаком на коловозу. 2  8. У ситуацији приказаној  на слици поступање  возача, у погледу смера кретања   регулисано   је: а) постављеним саобраћајним знаком, б) постављеном ознаком на коловозу. 2  

VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGANJE VOZNJE SRBIJA NOVI ZAKON

 • View
  231

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA...

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  1/87

  , ,,

  1

  1. :

  ) ,) ,) ,

  . 2

  2. :

  ) ,

  ) ,) . 2

  3. :

  ) ,

  ) ,) . 2

  4. :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  5.

  :

  ) , ,

  ) ,) . 2

  6. :

  ) ,

  ) . 2

  7.

  , , :

  ) ,

  ) ,) . 2

  8. , :

  ) ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  2/87

  , ,,

  2

  9. :

  ) ,) 2

  10. :

  ) ,)

  ,) . 2

  11.

  :

  ) ,

  ) ,) . 2

  12. :

  ) ,

  ) ,) . 2

  13. :

  ) ,

  ) . 2

  14. , ,:

  ),) ,

  ) . 2

  15. :

  ) ,)

  ,) . 2

  16.

  :

  ) ,)

  ,) . 2

  17.

  :()

  ) ,) ,)

  , ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  3/87

  , ,,

  3

  18. :()

  ) ,) ,

  ,) ,) . 2

  19.

  :

  ) ,

  ) ,) . 2

  20. :

  ) ,

  ) ,) . 2

  21. :

  ) ,)

  ,) . 2

  22. :

  ) ,) ,) ,

  . 2

  23. :

  ) (),) ,)

  . 2

  24. :

  ) ,

  ) , ,

  ) ,

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  4/87

  , ,,

  4

  25. , :

  ()

  ) ,) 1 m

  5 m,) ,) 0,5 m

  20 m. 2

  26., :

  ) ,) ,

  ,)

  . 2

  27.

  :

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,

  . 2

  28. :

  ) ,

  ) , ,

  ) , . 2

  29. :()) ,) ,) ,)

  . 2

  30. , :)

  ,

  ) ,

  , ,) ,

  . 2

  31.

  :()

  ) 1 ,) 2 ,) 3 ,) 4

  . 2

  32. , :

  ) , ,

  ) , ,

  ) 30 km/h. 2

  33. :

  ) , , ,

  ) ,

  ) . 2

  34. :

  ) , ,

  ) , ,

  , ,

  ) ,. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  5/87

  , ,,

  5

  35. , , ,

  :

  ) , , ,

  ) ,

  ) , , ,

  . 2

  36. :

  ) , , ,

  ) ,

  ) ,

  , ,

  . 2

  37.

  , , , :

  )

  ,) ,

  , , ,

  ) , . 2

  38.:

  ) ,

  ) , ,

  , ,

  ) , . 2

  39. :

  ) , , ,

  ) , ,

  ) , . 2

  40. :

  ) , ,

  ) ,

  ) , , , . 2

  41. , :

  ) , ,

  ) ,

  ) , , , . 2

  42.

  , ,:

  B

  D) ,) ,)

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  6/87

  , ,,

  6

  43. :

  ) ,)

  (, ,.),

  ) . 2

  44. :

  1 2

  34

  ) 1,) 2, ) 3,) 4. 2

  45.

  , :

  ) ,

  ), ,

  ) . 2

  46. :)

  ,

  ) , ,

  ) , , , . 2

  47. :

  ) , ,

  )

  ,)

  , a. 2

  48., , :

  )

  ,) ,

  ,) ,

  . 2

  49.

  , :

  ) ,) ,

  ,) . 2

  50.:()

  B

  C

  D

  ) ,

  ) ,) ,) ,) ,)

  . 2

  51.

  :

  B

  C

  D

  ) ,)

  ,)

  ,) 50 km/h. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  7/87

  , ,,

  7

  52. :()

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) ,

  ) ,) . 2

  53. :()

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) ,)

  ,) . 2

  54. :B

  C

  D

  ) ,,

  ) ,

  ) . 2

  55. :()

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) ,)

  (, , .),

  ) ,) ,

  ,

  ) . 2

  56. :()

  B

  C

  ) ,) ,) ,) . 2

  57. :()

  B

  C

  D

  ) ,) ,) ,) ,) ,) . 2

  58.:

  ()

  BC

  D

  ) 12 ,) 70 ,) 14 ,) . 2

  59.

  :()

  B

  C

  D

  ) 12 , ,

  ) 12 ,) 8 ,

  , ,

  ) 3 , - , , . 2

  60.

  , :

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,

  . 2

  61. :

  B

  C

  D

  ) ,

  ) ,) . 2

  62. :

  ) ,

  )

  ,)

  . 2

  63. 1:

  ) ,

  ) ,) 2

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  8/87

  , ,,

  8

  64. :

  ) ,

  ) ,)

  . 2

  65. :

  ) ,

  ,) ,) ,

  . 2

  66. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  67. :

  ) ,

  )

  ,)

  . 2

  68. :

  ) , , ,

  ) , ,

  ) , . 2

  69. :

  ) ,)

  ,

  ) ,

  . 2

  70. :

  ) ,

  )

  ,)

  . 2

  71.

  :

  ) ,

  )

  ,)

  ,)

  . 2

  72., :

  ) , ,

  ) ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  9/87

  , ,,

  9

  73., :

  ) , , ,

  ) ,

  ,) ,

  . 2

  74., , , :

  ) ,

  ) , ,

  ) , . 2

  75. ,

  ,:

  ) , ,

  ) ,

  ) . 2

  76.

  , , , :

  ) ,

  ,)

  ,

  ) , . 2

  77. :

  )

  ,

  ) ,

  ) . 2

  78. ,

  , :

  ) , ,

  ) , ,

  ) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  10/87

  , ,,

  10

  79. :) ,) ,) ,

  . 2

  80. :

  ) 1, ,) 2, ,) 1 2,

  . 2

  81. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  82. , ,:

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  83. , :

  ) ,

  ,

  )

  ,)

  . 2

  84. , ,:

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  85.

  , ,:

  ) ,

  ) , ,

  ) , . 2

  86.

  ,

  2.500 kg:

  B

  C

  ) , ,

  )

  ,)

  . 2

  87.

  , , :

  F ) ,)

  45 km/h,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  11/87

  , ,,

  11

  88. :) ,) ,) 2

  89. ,

  5.500 kg:

  C ) , , ,

  ) , 40 km/h

  ,

  ) , . 2

  90. , 45 km/h:

  ) ,

  ) , ,

  ) . 2

  91.

  , 25 km/h:

  ) , , ,

  ) ,

  ,

  ) ,

  3.500 kg. 2

  92. , 4.000 kg:

  D ) , ,

  ) ,

  ). 2

  93.

  , , :

  ) (),) ,) . 2

  94.

  ,

  :

  ) ,

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  95.

  , :

  ) ,

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  96.

  , , , :

  ) ,)

  ,) . 2

  97. , :

  ) , ,

  ,) ,

  ,

  ) , , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  12/87

  , ,,

  12

  98. (), ,

  :()

  ) 1, ) 2, ) 3, ) 4, ) 5. 2

  99. :

  ) ,) ,) , . 2

  100. , :

  )

  , ,)

  ,

  ) , . 2

  101. :

  ) ,) ,) , . 2

  102., :

  ) , ,

  ) ,

  ) , . 2

  103. :

  ) , ,) ,) . 2

  104. , :

  ) , ,

  ) , ,

  ) . 2

  105. :

  ) ,) ,

  ,) . 2

  106.

  , :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  13/87

  , ,,

  13

  107. :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  108.:

  ) ,

  ) , ,

  ) , . 2

  109. , :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  110. :

  ) ,

  )

  ,)

  . 2

  111. :

  ) , ,

  ) ,) ,

  . 2

  112. ,

  :

  ) ,)

  ,

  ,) . 2

  113. , :

  ) 1, ) 1 2, ) 2 3. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  14/87

  , ,,

  14

  114. , :

  ) , , ,

  ) (),

  ) . 2

  115. :

  ) , ,

  ) (),

  ) . 2

  116. , :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  117. :

  ) 1,) 2,)

  . 2

  118. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  119. :

  ) 1,) 2,)

  . 2

  120.

  , , :

  ) ,

  ) ,

  )

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  15/87

  , ,,

  15

  121. :

  ) 1 2, ) 2 3, ) 1. 2

  122. :

  ) ,,

  ) ,

  ,

  ) . 2

  123. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  124. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  125. :

  ) , ,

  ) ,

  ,)

  . 2

  126.:

  ) , ,

  ) ,,

  ) . 2

  127.

  , , :()

  ) 1, ) 2, ) 3, ) 4. 2

  128.

  2 , , :

  ) 3,) 4,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  16/87

  , ,,

  16

  129. 1, , :

  ) 1,) 2,) . 2

  130., :

  ) 1 2, ) 1, ) 2. 2

  131. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  132. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  133.

  :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  134.

  :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  135. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  17/87

  , ,,

  17

  136. , :

  ) , ,

  ) ,

  ) , . 2

  137. :

  ) ,

  ) , ,

  ) , . 2

  138. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  139. :)

  ,

  ,) ,) ,

  . 2

  140. , :

  ) , ,

  ) ,) ,

  . 2

  141. :) ,

  ) ,) ,

  . 2

  142. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) . 2

  143. :

  ) ,)

  ,

  ) ,

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  18/87

  , ,,

  18

  144. :

  ) ,) . 2

  145. :

  ) ,)

  ,

  ) , . 2

  146. :

  ) , ,

  ) ,

  ,

  ) . 2147.

  :

  ) ,) . 2

  148. :

  ) ,) 1,

  ,

  ) 2, . 2

  149. :

  ) ,) 1,

  ,

  ) 2, . 2

  150. :

  ) ,) 1,

  ,) 2,

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  19/87

  , ,,

  19

  151. :

  ) ,) 1,

  ,

  ) 2,

  . 2

  152. :

  ) ,) . 2

  153. :

  ) , ,

  ) ,) ,

  . 2

  154. :

  ) ,) 1,

  ,) 2,

  . 2

  155.:()

  ) ,) ,) , ,) . 2

  156.

  :

  ()) ,) ) ,

  ,)

  ,)

  ,)

  . 2

  157. :

  ) ,) ,

  ) , . 2

  158. :

  ) ,

  ) ,

  ,)

  ,

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  20/87

  , ,,

  20

  159. :

  ) ,) . 2

  160. , :

  ) ,

  ) ,

  ,)

  , . 2

  161. :

  ) , ,

  ) ,,

  ) . 2

  162. , :

  ) , ,

  ) ,) ,

  . 2

  163. :

  ) ,

  ) ,

  ,)

  , . 2

  164. :

  ) ,,

  ) ,

  ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  21/87

  , ,,

  21

  165. , , :

  ) ,) ,)

  . 2

  166. , :

  ) , ,

  ) ,,

  ) . 2

  167. :

  ) ,) . 2

  168.:()

  ) ,

  ) 0,5 m ,

  ) ,

  ) 1 m

  . 2

  169. , :

  ) 1 m ,

  ) ,

  ) . 2

  170.

  , , , :()

  ) , a ,

  ) ,

  ,) , a ,

  ) . 2

  171. :

  ) , , ,

  ) , , ,

  ) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  22/87

  , ,,

  22

  172. , :

  ) 0,5 m,

  )

  ) 1 m. 2

  173. :

  )

  ,

  ,) 0,5 m

  ,) ,

  . 2

  174. , :

  ) , , ,

  ) , ,

  ,

  ) . 2

  175. :

  ) , , ,

  ) ,

  ) , , . 2

  176.

  :()

  ) , , ,

  )

  ,) ,

  , , , ,

  ,)

  . 2

  177.

  , :

  ) ,) ,

  ,) . 2

  178. :

  ) ,) ,

  ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  23/87

  , ,,

  23

  179., ,

  :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  180., , :

  ) ,

  ,)

  , ,

  ) , . 2

  181.,

  , , :

  )

  , ,

  ) ,

  ) , , ,

  . 2

  182.

  :

  ) , ,

  ) , ,

  ) . 2

  183.

  , , ,

  :()

  ) ,

  ) , ,

  ) ,) ,

  . 2

  184.

  , , ,:()

  ) , ,

  ) - , , , ,

  ) ,

  ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  24/87

  , ,,

  24

  185.,,

  :

  ) , , , , , , , ,

  ) , , , , ,

  , , ,) , , ,

  , ,

  , , . 2

  186., , , :

  B

  C

  D

  ) ,

  ) ,

  ) , , , . 2

  187., , , :

  F

  B

  ) ,

  ) ,

  ) , , , . 2

  188.

  , , ,

  :

  B

  C

  D

  ) , ,

  , ,

  ) ,

  ) . 2

  189.

  , , ,

  :

  B

  C

  ) ,

  ) ,

  ) , , , . 2

  190. :

  ) ,) , ,

  ) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  25/87

  , ,,

  25

  191. , , :

  ) ,) . 3

  192. , ,:

  A

  B

  D

  ) ,) ,) . 3

  193.

  , :

  ) , ,

  ) ,

  ) . 3

  194. :

  ) ,) . 3

  195. , :

  ) ,) . 3

  196. :

  ) ,) ,

  ,) . 3

  197.

  :

  ) ,) ,) . 3

  198.

  , , :

  ) ,) ,)

  . 3

  199.

  :

  ) ,) ,) . 3

  200. :

  ) ,) ,) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  26/87

  , ,,

  26

  201. ,:

  ) ,) ,) . 3

  202. ,

  ,

  :

  ) ,) ,)

  , . 3

  203. , ,

  :

  ) ,

  ) , ,

  ) ,

  . 3

  204. :) ,) ,) . 3

  205. :

  ) ,

  ) ,) . 3

  206. :

  ) ,

  ) ,) . 3

  207.

  :

  ) ,

  ),) . 3

  208.:

  ) ,

  ) ,) . 3

  209.

  :

  ) ,) ,)

  ,) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  27/87

  , ,,

  27

  210. :()

  ) ,

  ) 0,5 m,

  ) ,

  ) . 3

  211. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,

  . 3

  212. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) , . 3

  213.

  3 2:

  ) ,) ,) ,

  . 3

  214. :

  ) , ,

  ,) ,

  ,

  )

  . 3

  215. :

  ) , ,

  ) , , ,

  ) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  28/87

  , ,,

  28

  216. :

  ) ,) ,) ,

  . 3

  217.

  :()

  ) ,) ,)

  ,) . 3

  218. :

  ) ,) . 3

  219. ,

  ,, :

  ) ,) ,) . 3

  220. 1:

  ) , ,

  ) , ,

  ) , 2 . 3

  221. 1:

  ) , ,) ,

  ,) ,

  2, . 3

  222. :

  ) , ,

  ) ,

  ,) ,

  . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  29/87

  , ,,

  29

  223. :

  ) , ,

  ) ,

  ,

  ) , . 3

  224. :

  ) ,) ,) ,

  . 3

  225. :

  ()

  ) 200 m,

  ) ,

  ) ,

  ) . 3

  226. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 3

  227. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 3

  228.

  :()

  ) ,)

  ,

  ) "30",) . 3

  229. , :

  ) , ,

  ) , ,

  ,) ,

  , , . 3

  230. :

  ) , ,

  ) ,

  ,

  ) , . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  30/87

  , ,,

  30

  231. , :

  ) ,) ,)

  . 3

  232. , :

  ) ,)

  ,)

  . 3

  233. , :

  ) ,)

  ,)

  . 3

  234. :

  ) ,) ,) . 3

  235.

  :()

  ) , ,) , ,

  ,) , ,

  ,

  ,) ,

  . 3

  236.

  :()

  ) , ,) , ,

  ,

  ) , ,

  ) . 3237.

  , ,:

  ) ,) . 3

  238. , , :

  ) ,) . 3

  239. :

  ) ,) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  31/87

  , ,,

  31

  240. :

  ) ,) . 3

  241. :

  ) , ,

  ) ,) . 3

  242. :

  ) ,) ,

  ,) . 3

  243. , :

  ) ,) ,) ,

  . 3

  244.

  :()

  ) , ,)

  ,)

  ,) . 3

  245. ,

  :

  ) ,) ,) , . 3

  246.

  :()

  ) ,

  ) ,)

  ,) . 3

  247.:

  ()

  ) ,

  ) ,)

  ,) . 3

  248. :

  ) ,) ,) ,

  , . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  32/87

  , ,,

  32

  249. :

  ) ,) . 3

  250. :

  ) ,) ,)

  . 3

  251. , :

  ) ,) ,)

  . 3

  252. :()

  ) ,

  ) ,

  ) ,)

  . 3

  253. :

  ) ,) . 3

  254. :

  ) ,) . 3

  255. :

  ) ,) ,)

  . 3

  256. :

  ) ,)

  ,

  ,) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  33/87

  , ,,

  33

  257. :

  ) ,) ,)

  , . 3

  258. :

  ) ,) . 3

  259. :

  ) ,) . 3

  260. :

  ) ,) . 3

  261. , , :

  ) ,) ,) . 3

  262. ,

  , :

  ) ,) ,) , . 3

  263. , :

  ) ,) ,

  ,

  ) . 3

  264., :

  ) ,) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  34/87

  , ,,

  34

  265. :

  ) , ,

  ) ,) . 3

  266., ,

  :

  ) ,) . 3

  267. :

  A

  BD

  ) ,) ,) . 3

  268. , :

  ) ,) ,) . 3

  269. :

  ) ,)

  ,)

  . 3

  270. , 2 :

  ) , ,

  ) ,)

  . 3

  271. , :

  ) ,) . 3

  272. , , :

  ) ,) ,) ,

  . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  35/87

  , ,,

  35

  273. , :

  ) ,)

  ,) ,

  . 3

  274. :

  ) ,) ,

  60 km/h,) . 3

  275. , :

  ) ,) ,) ,

  . 3

  276.

  , :

  ) ,

  ) ,) . 3

  277. :

  ) ,)

  ,) . 3

  278.

  , ,

  :)

  ,

  ) ,

  ) , . 3

  279. :

  ) ,) ,)

  . 3

  280. :

  ) , , ,

  1 m,)

  , ,

  ) , , , . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  36/87

  , ,,

  36

  281. :)

  , ,

  ) , , , ,

  ) , . 3

  282. , :

  ) ,) ,) ,

  . 3

  283. :

  ) ,) ,) ,

  . 3

  284. :) ,) ,) ,

  . 3

  285. :

  ) ,) ,) ,

  . 3

  286. , ,:

  ) ,) ,) . 3

  287. ( ), :

  ) ,) ,) . 3

  288.

  ( ), :

  ) ,) . 3

  289.

  (

  ), :

  ) ,) ,) . 3

  290.

  ( ), :

  ) ,) ,) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  37/87

  , ,,

  37

  291. :

  ) ,) . 3

  292. ,, :

  ) ,) . 3

  293. ,, :

  ) , ,

  ) ,) ,

  . 3

  294. :

  ) ,) . 3

  295. ,, :

  ) ,

  ) ,) . 3

  296.

  , , , :

  ) ,) ,) . 3

  297.

  , ,

  :

  ) , ,

  ) ,) . 3

  298.

  , ,

  :

  ) ,) ,) . 3

  299.

  :

  ) ,) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  38/87

  , ,,

  38

  300. :

  ) ,) ,) . 3

  301. :())

  0,5 m,

  )

  ,) ,)

  . 3

  302.

  :

  ) ,) ,) . 3

  303. :()

  ) ,)

  ,

  ) ,) ,) ,) . 3

  304.:()

  ) ,) ,)

  ,)

  . 3

  305.

  :()

  ) ,

  ) ,) ,) ,

  . 3

  306.

  :

  ) 20% ,

  ) ,

  ) 60 km/h. 3

  307.

  , :()

  ) 40 km/h,) 20%

  , ,

  ) ,

  ) . 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  39/87

  , ,,

  39

  308. :()

  )

  ,)

  ,) 20%

  ,) 80 km/h. 3

  309. :

  ) ,

  ) ,

  ,)

  . 3

  310. , ,

  :

  ) 80 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  311., () , :

  C ) ,

  ) ,

  ) , . 3

  312. , , :

  ) 80 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  313.

  , , :

  D ) 70 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  314. , , :

  ) 80 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  315.:

  ) 80 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  40/87

  , ,,

  40

  316. , , :

  D ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 80 km/h. 3

  317. , , :

  D ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 80 km/h, ) 90 km/h. 3

  318. a , , , :

  D ) 50 km/h,) 60 km/h, ) 70 km/h,) 80 km/h. 3

  319. , ,:

  D ) 60 km/h,) 80 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  320. , , :

  D ) 60 km/h,) 80 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  321.

  , ,:

  D ) 50 km/h,) 60 km/h, ) 80 km/h,) 100 km/h. 3

  322.:

  ) 40 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  323. , :

  ) 80 km/h,) 100 km/h, ) 120 km/h,) 130 km/h. 3

  324.:

  ) 80 km/h,) 100 km/h, ) 120 km/h,) 130 km/h. 3

  325. , :

  ) 80 km/h,) 100 km/h, ) 120 km/h,) 130 km/h. 3

  326.

  , ,

  :

  D ) 50 km/h,) 60 km/h, ) 70 km/h,) 80 km/h. 3

  327.

  ,

  , :

  B

  C

  ) 70 km/h,) 80 km/h, ) 90 km/h,) 100 km/h. 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  41/87

  , ,,

  41

  328. , , :

  D ) 70 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  329. 20.000 kg, , :

  C ) 80 km/h, ) 70 km/h, ) 50 km/h. 3

  330.

  12.000 kg, , :

  C ) 70 km/h,) 80 km/h, ) 90 km/h,) 100 km/h. 3

  331. 12.000 kg, , :

  C ) 40 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  332.

  8.000 kg, , :

  C ) 70 km/h,) 80 km/h, ) 90 km/h,) 100 km/h. 3

  333. ,

  :

  B

  C

  ) 60 km/h,) 80 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  334.

  10.000 kg, ,

  :

  C ) 60 km/h,) 80 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  335.

  ,

  10.000 kg, :

  C ) 70 km/h,) 80 km/h, ) 90 km/h,) 100 km/h. 3

  336. :

  B

  C

  ) 60 km/h,) 80 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  337. ,:

  ) 100 km/h,) 80 km/h, ) 120 km/h,) 130 km/h. 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  42/87

  , ,,

  42

  338. :

  ) 80 km/h,) 100 km/h, ) 120 km/h,) 130 km/h. 3

  339. :

  ) 60 km/h,) 80 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  340. :

  ) 60 km/h,) 80 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  341. , ,

  :

  ) 60 km/h,) 80 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  342. (), :

  ) 40 km/h, ) 80 km/h, ) 100 km/h. 3

  343.

  , , :

  B

  C

  ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h.3

  344.

  10.000 kg, ,

  :

  C ) 60 km/h,)

  80 km/h,

  ) 100 km/h,)

  70 km/h.

  3

  345.,

  , :

  D ) 80 km/h, ) 90 km/h, ) 100 km/h. 3

  346.

  , ,:

  D ) 80 km/h, ) 90 km/h, ) 100 km/h. 3

  347.

  7.500 kg , , :

  C ) 80 km/h, ) 90 km/h, ) 100 km/h. 3

  348. , :

  D ) 80 km/h, ) 90 km/h, ) 100 km/h. 3

  349.

  , , :

  D ) 80 km/h, ) 90 km/h, ) 100 km/h. 3

  350.

  7.500 kg ,:

  C ) 80 km/h, ) 90 km/h, ) 100 km/h. 3

  351.

  , ,:

  D ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  352., :

  D ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  43/87

  , ,,

  43

  353. , :

  D ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 80 km/h. 3

  354. , , :

  D ) 80 km/h,) 90 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  355. ,, :

  D ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  356. ,, :

  D ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  357. 7.500 kg

  , , :

  C ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  358. 7.500 kg, ,:

  C ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  359. , :

  C ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  360. :

  C ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  361., :

  C ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  362. :

  C ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  363.

  :

  C ) 70 km/h, ) 80 km/h, ) 90 km/h. 3

  364.

  7.500 kg, , :

  C ) 80 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  365.

  ,

  5.000 kg, :

  C ) 70 km/h,) 80 km/h, ) 90 km/h,) 100 km/h. 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  44/87

  , ,,

  44

  366. a , , :

  D ) 50 km/h, ) 60 km/h, ) 80 km/h. 3

  367. a , , :

  D ) 50 km/h, ) 70 km/h, ) 90 km/h. 3

  368. , ,:

  F ) 30 km/h, ) 40 km/h, ) 50 km/h. 3

  369. , :

  F ) 30 km/h, ) 40 km/h, ) 50 km/h. 3

  370. :

  F ) 30 km/h, ) 40 km/h, ) 50 km/h. 3

  371. :

  F ) 30 km/h, ) 40 km/h, ) 50 km/h. 3

  372. , , :

  F ) 30 km/h, ) 40 km/h, ) 50 km/h. 3

  373. :

  F ) 30 km/h, ) 40 km/h, ) 50 km/h. 3

  374.:

  F ) 30 km/h, ) 40 km/h, ) 50 km/h. 3

  375.

  , , :

  F ) 30 km/h, ) 40 km/h, ) 50 km/h. 3

  376.:

  F ) 30 km/h, ) 40 km/h, ) 50 km/h. 3

  377.:

  F ) 20 km/h, ) 30 km/h, ) 40 km/h. 3

  378.,:

  F ) 20 km/h, ) 30 km/h, ) 40 km/h. 3379.

  ,

  , , :

  A ) 40 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  45/87

  , ,,

  45

  380. ,, , :

  A ) 80 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  381. , , :

  A ) 80 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  382. ,

  , , :

  A ) 60 km/h,) 80 km/h, ) 100 km/h,) 120 km/h. 3

  383. :) ,

  , ,

  ) , ,

  ,

  ) , , , . 2

  384. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,) . 2

  385. :

  ) ,

  ,) ,

  ,) ,) . 2

  386. :

  ) , ,

  ) ,) ,

  ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  46/87

  , ,,

  46

  387. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,) . 2

  388. :

  ) , ,

  ) ,

  ,) ,) . 2

  389.:

  ) ,) ,)

  . 2

  390. :

  ) ,

  ) . 2

  391. , :

  ) , ,

  ) , ,

  ) , . 2

  392. :

  ) ,

  ,) ,

  ,)

  ,) . 2

  393. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  47/87

  , ,,

  47

  394. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,

  ) . 2

  395. :

  ) ,

  ,) ,

  ,)

  ,) . 2

  396. :

  ) , ,

  ) ,

  ) ,) ,

  . 2

  397. , :

  ) ,

  ) . 2

  398. :

  ) ,

  ) . 2

  399. :

  ) ,) . 2

  400. :

  ) ,)

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  48/87

  , ,,

  48

  401. :

  ) ,

  ) . 2

  402. , :

  ) ,

  ) . 2

  403. , :

  ) ,

  ) ,

  . 2

  404. :

  ) ,

  ) . 2

  405. :

  ) ,

  ) . 2

  406. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,

  ) . 2

  407. :

  ) ,

  ) , ,

  ) . 2

  408. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  49/87

  , ,,

  49

  409. :

  ) ,

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  410. :)

  ,)

  ,)

  . 2

  411. :)

  ,

  ) ,

  ) . 2

  412. :

  ) ,) . 2

  413. :

  ) ,) . 2

  414.

  :()

  ) ,) ,)

  ,

  ) . 2

  415. :

  ) ,

  )

  ,

  )

  . 2

  416. :

  ) ,

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  417. :

  ) ,) ,) ,) ,

  . 2

  418. ,

  :

  ) ,)

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  50/87

  , ,,

  50

  419. , :

  ) ,

  ) . 2

  420. , :

  ) ,

  ,

  ,) ,

  , ,

  ) , . 2

  421. , :

  ) , , ,

  ) , ,

  ) , , . 2

  422. , :

  ) ,

  ,) ,

  ,

  ,)

  , ,

  . 2

  423. , :

  ) ,)

  . 2

  424. , :

  ) , ,

  ) , ,

  ) , ,

  . 2

  425.

  , ,

  :

  ) , ,

  ) , , ,

  ) , ,

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  51/87

  , ,,

  51

  426. , , :

  ) , , ,

  ) , , ,

  ) , . 2

  427. , , :

  ) ,

  ,)

  , ,

  ) , . 2

  428. 2, , :

  ) ,)

  ,

  ) . 2429. ,

  :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  430. :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  431.

  , :

  ) ,

  ) . 2

  432. :

  ) ,

  ) . 2

  433. :

  ) ,

  ) 3 ,) 5 . 2

  434. :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  52/87

  , ,,

  52

  435. :

  ) ,

  ) . 2

  436. :

  ) ,

  ) . 2

  437. , , :) ,) ,) . 2

  438. :

  ) ,) ,) . 2

  439. :) ,)

  ,) . 2

  440. :()

  ) ,)

  ,)

  ,)

  . 2

  441. , e:

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  442.

  :()

  ) (, .),

  ) , ,

  ) ,

  ) . 2

  443. , :

  ) ,

  ) ,)

  . 2

  444.

  :()

  ) ,)

  ,) ,

  , ,

  ) . 2

  445.:

  ) ,) ,)

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  53/87

  , ,,

  53

  446., ,

  :

  ) , ,

  ) 3,

  ) , . 2

  447. , , :

  ) ,) ,

  , ,

  ) , . 2

  448.,

  , :

  ) ,) ,

  . 2

  449. , , :

  ) ,) ,) . 2

  450. , , :

  ) ,) ,) . 2

  451. ,, :

  ) ,) ,) . 2

  452. :) ,) ,) , . 2

  453. :

  ) ,) . 2

  454., :

  ) ,)

  ,

  ) . 2

  455.:

  ) ,) . 2

  456. :

  ) ,

  ) ,

  ) 50 cm. 2

  457. :

  ) 2 3,) 4 5, ) 2, 6 7,) 3, 5 6. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  54/87

  , ,,

  54

  458. :B

  C

  D

  F

  ) ,

  ) ,)

  . 2

  459. :) 5 m ,)

  10 m ,) . 2

  460. :)

  10 m ,)

  5 m ,

  ) . 2

  461. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  462.:)

  5 m ,)

  10 m ,) . 2

  463. :) ,)

  10 m ,)

  5 m . 2

  464. , , :

  ) ,) ,) . 2

  465. :

  ) ,)

  10 m ,)

  5 m . 2

  466.

  :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  467.:()

  ) ,) ,) ,) . 2

  468. :

  ) ,) ,) ,

  . 2

  469. :

  ) , ,

  ) ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  55/87

  , ,,

  55

  470. :

  ) ,) . 2

  471. :()

  ) ,) ,) ,) . 2

  472. :

  ) ,) ,) ,

  . 2

  473. :()

  ) ,) ,) ,) . 2

  474. , :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  475. :

  ) ,) . 2

  476. :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  477. :

  ) ,

  )

  ,

  )

  . 2

  478.

  :

  ) 3 m,) ,) 3,5 m. 2

  479. :

  ) ,) . 2

  480. :

  ) ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  56/87

  , ,,

  56

  481. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  482. :

  ) ,)

  ,) , . 2

  483. :

  ) ,) . 2

  484. :)

  ,) ,) . 2

  485. :

  ),) ,

  ) . 2

  486. :

  ) ,) ,)

  . 2

  487.

  , :

  ) 5 m,) 10 m,) 15 m. 2

  488. :

  ) ,) ,) , . 2

  489. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  490. :

  ) ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  57/87

  , ,,

  57

  491. :

  ) ,) . 2

  492. , :

  ) , ,

  ) , ,

  ) . 2

  493. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  494. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  495. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  496. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  497. :

  ) ,) ,) . 2

  498. :

  ) ,

  ) , ,

  ) . 2

  499.:()

  ) ,) ,) ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  58/87

  , ,,

  58

  500. ,

  :

  ) ,

  ) ,

  ) , , . 2

  501.

  :

  ) , ,

  ) ,) . 2

  502. , :

  ) ,) ,) ,

  . 2

  503.:

  ) ,

  ) ,) , . 2

  504. :

  ) ,

  ) , ,

  ) . 2

  505. , :

  ) ,) ,)

  1,60 m, . 2

  506.

  ,

  , , :

  ) 0,80 m,) 1,60 m,) 2,40 m. 2

  507.:

  ) ,) ,)

  1,60 m, . 2

  508. :

  ) ,

  ) ,)

  1,60 m. 2

  509.:

  ) ,) ,)

  1,60 m. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  59/87

  , ,,

  59

  510. :

  ) ,) . 2

  511. :)

  1,60 ,

  ) ,) . 2

  512. :

  ) ,) ,)

  1,60 m. 2

  513. :

  ) ,)

  1,60 m,) . 2

  514. , :

  ) ,)

  1,60 ,

  ) . 2

  515. :

  ) ,) ,)

  1,60 m. 2

  516. , :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  517. ():

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  518. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  60/87

  , ,,

  60

  519. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  520. :

  ) ,

  ) , ,

  ) . 2

  521., , :

  ) ,

  ) , ,

  ) . 2

  522.

  :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  523. , , :

  ) , ,

  ) ,)

  . 2

  524., , :

  ) ,) ,)

  . 2

  525. :

  ) ,) ,)

  . 2

  526. :

  ) ,) ,)

  . 2

  527.

  , , :

  ) ,

  ) ,) ,

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  61/87

  , ,,

  61

  528. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  529. :

  ) ,

  ) , ,

  ) . 2

  530. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  531.

  , :

  ) ,

  ) ,) ,

  . 2

  532.

  ,

  , :

  ) ,

  ) ,

  )

  . 2

  533.

  :

  ) ,

  ),

  ) . 2

  534.

  , ,:

  ) ,) ,

  ) . 2

  535. :

  ) ,

  ) ,) ,

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  62/87

  , ,,

  62

  536. :

  ) ,

  ) ,

  ) , . 2

  537.

  , :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) ,)

  . 2

  538. (

  ):

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  539.

  ( ):

  BC

  D

  F

  ) ,) .

  2

  540.

  ():

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  541.

  , :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) ,)

  . 2

  542.

  ( ) :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  543.

  ( )

  :

  BC

  D

  F

  ) ,) .2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  63/87

  , ,,

  63

  544., ,

  :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) ,)

  . 2

  545. :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  546. :

  BC

  D

  F

  ) ,) .2

  547. :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  548.

  , ,

  , , :

  B

  C

  D

  F

  ) 10 m,) 50 m,) 80 m.

  2

  549. :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  550.

  , , ,

  , :

  B

  C

  D

  F

  ) 10 m,) 50 m,) 80 m.

  2

  551. :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  552.

  , :

  ) ,)

  , 10 m,

  ) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  64/87

  , ,,

  64

  553. :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  554. :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  555. :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  556.:

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  557. , :

  ) ,) ,

  ,) . 2

  558.:()

  ) ,

  ) ,

  ) ,

  ) ,)

  . 2

  559. , :

  ) ,)

  ,)

  . 2

  560. , :

  ) ,)

  ,

  ) . 2

  561. , ,:

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  65/87

  , ,,

  65

  562. :

  B

  C

  D

  F

  ) , ,

  ) , ,

  ) . 2

  563. :

  B

  C

  D

  F

  ) 1,) 2,) .

  2

  564. , , :

  B

  C

  D

  ) 1,) 2,) . 2

  565. , , :

  B

  C

  D

  ) 1,) 2,) . 2

  566., :

  B

  C

  D

  ) ,) ,) . 2

  567., :

  B

  C

  D

  ) ,) ,) . 2

  568. , ,:

  B

  C

  D

  F

  ) ,) ,) .

  2

  569. :

  F ) ,)

  ,)

  . 2

  570. :

  B

  C

  D

  ) ,

  ,) ,

  ,)

  , . 2

  571. :

  B

  C

  D

  F

  ) , ,

  ) ,) . 2

  572. :

  D ) , ,

  ) ,) . 2

  573. :

  B

  C

  D

  ) ,) ,) .

  2

  574.

  , ,:

  B

  C

  D

  ) ,,) ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  66/87

  , ,,

  66

  575. , , :

  B

  C

  D

  ) 1,) 2,) . 2

  576. :B

  C

  D

  F

  ) ,)

  ,)

  . 2

  577. :

  B

  C

  ) ,) ,)

  . 2

  578. :

  B

  C

  ) ,) ,)

  . 2

  579.

  :

  B

  C

  D

  F

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  580.:()

  ) ,) ,) ,) ) ,) . 2

  581., :

  ) 1,) 2,) . 2

  582.:()

  B

  C

  D

  F

  ) ,) ,) ,) . 2

  583.

  :()

  B

  C

  D

  F

  ) ) ,) ,) . 2

  584.

  :()

  B

  C

  D

  F

  ) ,

  ) ,) - ,)

  . 2

  585. , :

  B

  C

  D

  F

  ) ,

  ) ,

  ) C. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  67/87

  , ,,

  67

  586. :()

  B

  C

  D

  F

  ) ,)

  ,)

  ,) . 2

  587. :

  B

  CD

  ) ,

  ) . 2

  588. :

  B

  C

  D

  ) ,

  ) . 2

  589. :

  B

  C

  D

  ) ,

  ) . 2

  590.:()

  B

  C

  D

  F

  ) ,

  ) ,,

  ) ,)

  . 2

  591.:

  B

  C

  D

  ) ,) .

  2

  592.:

  B

  C

  D

  ) ,) .

  2

  593. :

  B

  CD

  F

  ) ,) , ,)

  , . 2

  594. ,

  :

  B

  C

  D

  F

  ) ,

  )

  ,)

  , . 2

  595. ,

  , :

  BC

  D

  F

  ) 3 m 5 m,) 5 m,) 2 m 4 m.

  2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  68/87

  , ,,

  68

  596. ,:

  B

  C

  D

  F

  ) 3 m 5 m,) 3 m,) 3 m

  5 m. 2

  597.

  :

  B

  C

  D

  F

  ) 3 m 5 m,) 3 m,) 3 m

  5 m. 2

  598.

  :

  B

  C

  D

  F

  ) 3 5 m,) 5 m,) 2 4 m.

  2

  599. :

  B

  C

  D

  F

  ) 60 km/h, ) 50 km/h, ) 40 km/h.

  2

  600.

  :

  B

  C

  D

  F

  ) 60 km/h, ) 50 km/h, ) 40 km/h.

  2

  601. :B

  C

  D

  F

  ) , ,

  ) ,)

  50 %

  . 2

  602.:

  B

  C

  D

  F

  ) ,)

  , ,

  ) . 2

  603.:

  C

  D

  F

  ) ,)

  ,)

  , . 2

  604. :

  ) ,) , ,)

  ,) . 2

  605.

  , :

  ) ,) , ,) ,)

  . 2

  606.

  , :()

  ) ,

  250 m,

  ) ,) ,)

  , 200 m. 2

  607.

  , :()

  ) 250 m ,

  ) ,) ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  69/87

  , ,,

  69

  608. , :

  ()

  ) ,

  ) 250 m,

  ) ,) . 2

  609. , :()

  ) ,) 250 m

  ,) ,) . 2

  610. , :) ,

  ,

  ) ,) . 2

  611. , :

  ) , ,

  ) ,) . 2

  612. , , , :

  ) , , ,

  ) , , ,

  ) . 2

  613. :

  BC

  D

  F

  ) ,) .2

  614.:

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  615.:

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  616. :

  ) , ,

  ) ,) ,

  . 2

  617. :

  F ) ,

  ) . 2

  618.:()

  ) ,) ,) ,) . 2

  619. :) ,) ,) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  70/87

  , ,,

  70

  620. , :

  A ) ,) ,) ,

  . 2

  621. , :

  B ) ,) ,) ,

  . 2

  622. , :) ,

  ,

  ) , ,

  ) . 2

  623. :

  A ) ,

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  624. :

  A ) ,

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  625.

  :

  ) 1, ) 2, ) 1. 2. 2

  626. , , :

  A ) ,) ,)

  . 2

  627.

  , , , , :

  ) 1. 2, ) 3. 4, ) 1, 2, 3. 4. 2

  628.

  , , :

  ()

  ) ,)

  ,

  ) ,) . 2

  629.

  , ,

  :()

  ) ,

  ) ,

  ) , ,

  ) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  71/87

  , ,,

  71

  630. , , :()

  ) ,

  ) ,)

  ,)

  . 2

  631. :

  1 2

  3 4

  ) 1,) 2, ) 3,) 4. 2

  632. :()

  ) ,) ) ,) . 2

  633.

  :()

  ) ,) ,) ,) ,) . 2

  634. , , : )

  ,)

  ,

  ) ,

  . 2

  635. , , : )

  ,)

  ,)

  , . 2

  636. , , :

  ) ,) , ,) . 2

  637. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) ,

  . 2

  638.

  , ,

  :

  ) ,) ,) ,

  . 2

  639.,

  : )

  ,)

  ,)

  . 2

  640. :

  ) 1, ) 2, ) 1 2. 2

  641.

  :

  ()

  ) ,) ,)

  ,

  ) ,, . 2

  642.

  ,

  , :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  72/87

  , ,,

  72

  643., , :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  644. ,

  ,:

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  645. , :

  ) ,) ,)

  .

  2

  646. , :

  ) ,

  ) ,) . 2

  647.

  , :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  648.

  , :

  ) ,) ,) . 2

  649. :

  ) ,)

  ,

  ) . 2

  650.

  , :

  ) ,) ,) . 2

  651.

  ,

  , :

  ) ,) ,) . 2

  652. :

  ) ,) ,)

  . 2

  653.

  ,

  :) ,) ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  73/87

  , ,,

  73

  654. :

  ) ,

  )

  ,) . 2

  655.

  , :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  656. , :

  ) ,

  )

  ,)

  . 2

  657. :

  ) ,

  ) ,

  )

  . 2

  658. , :

  ) ,) ,) , . 2

  659. :

  ) ,

  ) . 2

  660. :

  ) ,

  ) ,) ,

  , . 2

  661. :

  ) ,)

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  74/87

  , ,,

  74

  662. :

  ) ,)

  . 2

  663. :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  664. :

  ) ,)

  ,) ,

  ,. 2

  665. :

  ) ,

  ) ,) ,

  . 2

  666.

  :

  ) ,)

  , . 2

  667.:

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  668. :

  ) ,

  ),) , ,. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  75/87

  , ,,

  75

  669. :

  ) ,)

  . 2

  670. :

  ) ,) , ,

  ) , . 2

  671. :

  ) ,)

  , ,

  ) ,

  . 2

  672. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) . 2

  673. :

  ) ,

  ) , ,

  ) . 2

  674.:()

  A

  B

  C

  D

  ) ,) ,) ,) . 2

  675.:

  ()

  A

  B

  C

  D

  ) ,) ,) ,) . 2

  676.:()

  B

  C

  D

  F

  ) ,) ,) ,)

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  76/87

  , ,,

  76

  677. :()

  B

  C

  D

  F

  ) ,) ,) ,)

  . 2

  678. :()

  B

  C

  D

  F

  ) , 50 km/h,

  ) , 60 km/h,

  ) , 40 km/h,

  ) , 60 km/h. 2

  679. , , , :

  B

  C

  D

  ) ,

  ) , ,

  ) ,. 2

  680., :

  B

  C

  D

  ) 1, ) 2, ) 3.

  2

  681. , ,

  :

  B

  C

  D

  ) ,) ,) .

  2

  682. :

  B

  C

  D

  ) ,

  ) . 2

  683.

  ,

  :

  B

  C

  D

  ) 1, ) 2, ) 3.

  2

  684. , :

  B

  C

  D

  ) ,

  ) ,

  ) , , . 2

  685. :

  B

  C

  D

  ) ,) ,) ,

  . 2

  686.

  ,, 3.500 kg :

  C ) ,

  ) ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  77/87

  , ,,

  77

  687. ,, ,

  :

  B

  C

  D

  ) ,

  ) ,) . 2

  688. ,

  , :

  B

  C

  D

  ) ,)

  3.500 kg,)

  3.500 kg. 2

  689. , , :

  B

  C

  D

  ) , 12,

  ) ,) ,

  . 2

  690. ,

  , 3.500 kg,:

  C ) ,)

  ,) , . 2

  691. , , , , :

  B

  C

  D

  ) ,) ,

  ,) . 2

  692. ,

  , ,:

  B

  C

  D

  ) 3.500 kg,

  ) ,) . 2

  693.

  , , :

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) ,) . 2

  694. :

  A

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) , ,

  ) , . 2

  695. :

  A

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) , ,

  ) , . 2

  696. :

  A

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) ,

  ) , . 2

  697. :

  A

  B

  C

  D

  ) ,) ,

  ) ,

  . 2

  698. , :

  A

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) ,

  ) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  78/87

  , ,,

  78

  699. , :

  A

  B

  C

  D

  ) , ,

  ) ,

  ) ,

  . 2

  700. :A

  B

  C

  D

  ) ,

  ) ,)

  . 2

  701. :

  A

  B

  C

  D

  ) ,) ,)

  . 2

  702. :A

  B

  C

  D

  ) ,) ,)

  . 2

  703. :

  A

  B

  C

  D

  ) ,) ,)

  . 2

  704.

  , :

  A

  BC

  D

  ) , ,

  )

  ,)

  . 2

  705. :

  ) ,) ,

  ,) . 2

  706. :

  ) ,

  ) , ( ),

  ) (

  ) . 2

  707.:

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  79/87

  , ,,

  79

  708. :)

  ,) ,

  , ,

  ) . 2

  709. , :

  ()

  ) ,

  ) ,)

  ,) . 2

  710. :)

  ,) ,

  ,

  ) ,. 2

  711. :

  ) ,) ,) . 2

  712. :

  ()

  ) ,) ,

  ,) ,) . 2

  713. :

  ) ,) . 2

  714. :

  ) ,)

  . 2

  715. :

  ) ,) . 2

  716. :

  ) ,) ,

  . 2

  717.

  ,

  , :()

  ) ,) ,) )

  . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  80/87

  , ,,

  80

  718., ,

  :()

  ) ,) ,) ,)

  . 2

  719. :

  ) 50 km/h,) 50 km/h,

  . 2

  720. :

  ) 50 km/h,) 50

  km/h, . 2

  721. :

  ) ,) . 2

  722. :

  ) , ,

  ) . 2

  723. :

  ) , ,

  ) . 2

  724.

  ,, :

  ()

  ) ,) ,

  ,

  ),) . 2

  725.

  ,, :()

  ) ,) ,) ,) ,)

  . 2

  726.

  :

  ) 1, ) 2. 2

  727. :

  ) 1, ) 2. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  81/87

  , ,,

  81

  728. :

  ) 1, ) 2. 2

  729. :

  ) 1, ) 2. 2

  730. :

  ) 1, ) 2, ) 3. 2731. :

  ) ,)

  ,

  ) . 2

  732. :

  ) ,

  ) , ( ),

  ) (

  ) . 2

  733. :

  )

  ,)

  ,) . 2

  734. :

  ) ,

  ) , , ,

  ) . 2

  735.

  , :()

  ) ,

  ) ,)

  ,) ,)

  . 2

  736. :

  ) ,

  ) , , ,

  ) . 2

  737.

  :

  ) ,

  ) ,) . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  82/87

  , ,,

  82

  738., ,

  :()

  ) ,) ,

  ,) ,) . 2

  739. :

  ) ,) . 2

  740. :

  ) ,

  ) . 2

  741. :

  ) ,)

  . 2

  742. :

  ) ,)

  . 2

  743.

  , , :()

  ) ,) ,) ,)

  . 2

  744.

  ,

  , :()

  ) ,)

  ,) ,) . 2

  745. :

  ) 50km/h,

  ) ,

  ) 50 km/h. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  83/87

  , ,,

  83

  746. :

  ) 50km/h,

  ) ,

  ) 50 km/h. 2

  747. :

  ) ,) . 2

  748. :

  ) ,) . 2

  749. :

  ) , ,

  ) . 2

  750. ,, :()

  ) ,) ,,) ,) . 2

  751.

  ,, :()

  ) ,) ,) ,) ,)

  . 2

  752. :

  ) 1, ) 2. 2

  753.

  :

  ) 1, ) 2. 2

  754. :

  ) 1, ) 2. 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  84/87

  , ,,

  84

  755. :

  ) 1, ) 2. 2

  756. :

  ) 1, ) 2. 2

  757.

  , :

  ) ,

  ) , ,

  ) . 2

  758. :)

  ,)

  ,

  ) . 2

  759.

  ( ), :

  ) , ,

  )

  ,)

  . 2

  760.

  :

  ) , ,

  ) ,

  )

  . 2

  761. :

  ) ,

  ) ,

  ) . 2

  762.

  , , , , :

  B

  C

  F

  ) ,)

  ,)

  . 2

  763. :

  F ) ,

  ) ,) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  85/87

  , ,,

  85

  764. , , :

  B

  C

  F

  ) ,)

  ,)

  . 2

  765. :

  F ) ,

  ) ,)

  , . 2

  766. , :

  C ) , ,

  ) ,

  ) . 2

  767.

  , , :

  B

  C

  F

  ) ,)

  , ,

  ) . 2

  768. :

  F ) ,) ,) . 2

  769., , :

  F ) ,

  ) . 2

  770. :

  F ) ,

  ) . 2

  771.

  :F ) ,

  ) ,) . 2

  772.

  :

  F ) ,

  ) ,) . 2

  773.

  :

  F ) , ,

  ) , . 2

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  86/87

  , ,,

  86

  774. :

  F ) ,) ,) . 2

  775. , , :B

  C

  D

  F

  ) ,) ,) .

  2

  776. :

  ) ,

  ) ,) . 2

  777. :

  B

  C

  F

  ) ,)

  ,) . 2

  778. :

  B

  C

  ) ,) . 2

  779. , , :()

  ) ,) , ,) ,) . 2

  780.:

  F ) , ,

  ) , . 2

  781. :

  B

  C

  D

  F

  ) ,) .

  2

  782.

  , 15.000 kg,

  :

  C ) 70 km/h,) 80 km/h, ) 90 km/h,) 100 km/h. 3

  783.

  3.500 kg, , :

  C ) 40 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

 • 8/23/2019 VOZACKI ISPIT Pravila Saobracaja PDF (1) Saobracaja i Pojmovi i Izrazi - ISPITNA PITANJA ZA TEORIJSKI ISPIT POLAGA

  87/87

  , ,,

  784. 5.000 kg, , :

  C ) 70 km/h,) 80 km/h, ) 90 km/h,) 100 km/h. 3

  785. 10.000 kg, ,

  :

  C ) 80 km/h, ) 60 km/h, ) 50 km/h. 3

  786. , :

  ) "30",) ,) . 2

  787. :

  ) ,) 20 km/h,) 30 km/h. 2

  788., :

  ) ,) "30",) . 2

  789. ,:

  ) 30 km/h,) 20 km/h,) , 10 km/h. 2

  792.

  , (), :

  ) 50 km/h, 7,00 21,00 , ,

  ) 30 km/h, 7,00 21,00 , ,

  ) 20 km/h, 7,00 21,00 . 2

  793.

  ,

  (), :

  ) 30 km/h, 7,00 21,00 ,) 50 km/h, 7,00 21,00 ,

  ,

  ) 20 km/h, 7,00 21,00 , . 2

  794. :

  ) ,) ,) . 2

  795. :

  ) ,

  ) ,

  )

  . 2

  796. :

  ) ,

  )