Click here to load reader

VOLG JE ENTHOUSIASME

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VOLG JE ENTHOUSIASME

Welke master scoort op de arbeidsmarkt?
Bas Haring is voor creatieve masters
Zijn hbo’ers dommer? Nee hoor!
VOLG JE ENTHOUSIASME
INHOUD INHOUD 30 september 2010 | 03
Masterspecial 10 | Volg je enthousiasme! Nog een master doen of toch gaan werken? Als je maar doet wat je leuk vindt.
18 | Zijn hbo’ers dommer? Nee, zeggen docenten die lesgeven in de schakel- klassen voor hbo’ ers die een master willen gaan doen.
22 | Bas Haring Een master moet vooral nieuwsgierig maken en nutteloos onderzoek bestaat niet, aldus filosoof Haring.
26 | Concurrentie tussen opleidingen Er lijkt een wildgroei te zijn aan studies op hoge- scholen en universiteiten die wel erg veel op el- kaar lijken. Want je kan tegenwoordig overal jour- nalistiek studeren.
Ook zij deden een master 19 | Schrijver Maurice Seleky 23 | Schaatsster Diane Valkenburg 27 | Politicus Klaas Dijkhoff
Wetenschap 30 | Miljoenenonderzoek naar politie in Europa RSM gaat als eerste business school onderzoek doen naar veiligheid.
Lifestyle 33 | Shoppen voor weinig Aan het einde van je geld toch leuke kleding kopen in Rotterdam.
En verder… 04 Uitvergroot 06 Campus 10 De Kwestie 12 Ongehoord 36 Service 37 International Pages 40 Achterpagina
1810
22
Erasmus Magazine/EM onafhankelijk opinie- en informatieblad van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Luxeprobleem ‘Niks geen mañana, mañana, maar gááán!’ riep een advertentie van een of andere con- sultancygigant me toe tijdens de lunch. Studenten konden zich opgeven voor een trip van 120 uur naar Madrid, waar ze in die vijf dagen enorm zouden worden uitgedaagd. Hoogstwaarschijnlijk met boeiende cases en energieke elevator pitches en meer zulks carrièrebevorderends. Studenten moeten zoveel in zo weinig tijd (en voor steeds minder geld, als de stufi echt wordt afgeschaft), dat de moed ze toch af en toe in de Uggs moet zakken als ze al die Inhouse dagen, Banking cycles, business case competitions en internationale tripjes wordt opgedrongen? Want je bent gek als je nee zegt. Het is natuurlijk een luxeprobleem als je kunt kiezen tussen bijvoorbeeld een uitdagende baan of nóg een interessante master. Maar je moet de keus wel maken, en iets kiezen is ook iets níet kiezen. En als bedrijven en recruiters zich dan wat schimmig uitlaten of ze de extra kennis van een tweede master nu wel of niet waarderen, en dat ze eigenlijk al- leen maar toppie-toppie-academici willen, verbaast het me niet dat uit cijfers blijkt dat studenten steeds vaker de weg naar de studentenpsycholoog bewandelen voor enige geestelijke bijstand. Sterkte dus, voor de studenten en de psychologen.
Wieneke Gunneweg Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online [email protected]
P.S. Ben jij zo’n onvermoeibare carrièretijger of raak je al in paniek als je aan al die keuzes denkt? EM is benieuwd naar jullie verhalen.
26
Lekker knus bij RSG Met tosti’s, popcorn en lolly’s probeerde studenten- vereniging RSG afgelopen week op campus Wou- destein de laatste twijfel- konten over de streep te trekken om lid te worden. ‘Doe of je thuis bent!’ was het thema van de feestweek, die duurde van 16 tot en met 22 september. In deze week konden geïnteresseerden genieten van allerlei gratis activiteiten, zoals een barbe- cue, cabaret en een optreden van dj Gregor Salto. LJ (Foto: RvdH)
UITVERGROOT
30 september 2010 | 05
De opleiding zal gemodelleerd worden naar Angelsaksisch voorbeeld, met een themati- sche opzet. De nieuwe studie combineert volgens rector magnificus Henk Schmidt ‘grote vragen van de weten- schap met grote vragen uit de samenleving’. Een groot deel van de acade-
mici komt terecht in een baan die niets met de gevolgde voor- opleiding te maken heeft, zegt hij. Thematisch onderwijs zou daar een antwoord op kunnen zijn. “Zo zouden we ons kun- nen afvragen hoe het mogelijk is dat bankiers zo hebben ge- gokt. Het antwoord daarop ligt niet in één discipline, maar kan gezocht worden bij econo- mie, psychologie en misschien zelfs bij de neurologen van het Erasmus Medisch Centrum.” Voorlopig streeft de EUR er- naar om minimaal tweehon-
derd studenten, net als bij veel andere university colleges in Nederland, op de eigen cam- pus te huisvesten. Dit plan sluit naadloos aan op de ver- bouwingsplannen die de EUR al eerder kenbaar maakte in het Masterplan Woudestein 2028. Een eventuele samenwerking
met de universiteiten van Lei- den en Delft, waar het College van Bestuur bij de opening van het academisch jaar mee kwam, zou de veelzijdigheid van de opleiding kunnen ver- groten. Hoe de samenwerking tussen de verschillende univer- siteiten er precies uit gaat zien, wordt later dit jaar bekend. Het creëren van doorstroom- mogelijkheden naar zoveel mo- gelijk masters vormt het hoofddoel, maar ook een geza- menlijke opleiding behoort nog steeds tot de mogelijkheden –
al lijkt de kans daarop klein nu Leiden in september zelf een university college opende. De EUR duikt met het opzet- ten van een university college in een groeiende markt. Sinds Utrecht in 1998 het eerste Ne- derlandse university college opende, schoten ze als padden- stoelen uit de grond, onder meer in Amsterdam, Tilburg, Maastricht en Middelburg. Doelgroep: studenten met een veelzijdige, maar duidelijke in- teresse. Schmidt pareert de kritiek op het verlies aan diep- gang, het zou juist gaan om ‘de academische benadering bij uitstek’. Toelatingseisen – minimaal een 7 als gemiddeld eindexamencijfer bijvoorbeeld – moeten voorkomen dat de studie als een magneet werkt voor studenten die nog niet precies weten wat ze willen. GM (foto: UU)
Meedenken? Het College van Bestuur wil graag input voor het Erasmus University College en moedigt wetenschappelijke staf en stu- denten aan om mee te denken. Mail: [email protected]
Rotterdam krijgt university college De EUR wil binnen drie jaar starten met een university college. De plannen voor een multidisciplinaire, kleinschalige bachelor moeten in het voorjaar van 2011 bij het mi- nisterie liggen.
‘EUR duikt in groeimarkt’
UNIVERSITEIT
Meer studenten naar psycholoog Steeds meer studenten, ook aan de EUR, ma- ken een afspraak met een studentenpsycho- loog. Belangrijke oorzaken zijn prestatie- druk en keuzestress, volgens het Nederland- se Instituut van Psychologen (NIP).
“In deze fase van je leven is het heel erg zoeken”, zegt Wendy Pelkmans, een van de vier studenten- psychologen op de EUR. “Wie ben ik, wat wil ik? Maar er is in dit onderwijssysteem steeds minder ruimte om daar op je gemak achter te komen. Er is ontzettend veel te kiezen, wat de indruk wekt dat het mogelijk is om die ene juiste keuze te maken. Maar als dat niet lukt, voelt het als falen.” Ook in Rotterdam is sprake van een lichte toena- me. Na een stijging van ongeveer 10 procent, ligt het aantal studenten dat jaarlijks bij de EUR-psy- chologen aanklopt rond de 400. Volgens de studen- tenpsychologen wordt het steeds normaler gevon- den om voor psychische problemen een professio- nal in te schakelen. 8 procent van de studenten zoekt tijdens zijn studie minstens één keer hulp. Het NIP wijt de stijgende vraag vooral aan de op- lopende druk om een perfect leven te realiseren, maar Pelkmans voelt de behoefte om die stelling te nuanceren. “Het maakbaarheidsideaal zorgt voor een hoop stress, natuurlijk, maar het grootste deel van de hulpzoekende studenten heeft toch nog steeds last van andere klachten, van een eetpro- bleem tot presentatieangst.” Voor hulpzoekende studenten wordt na een intake- gesprek een behandelplan bepaald. Er wordt geko- zen voor individuele behandeling of groepstherapie - dat laatste kan bijvoorbeeld weldadig werken voor mensen met presentatieangst en problemen met hun scriptie. Als blijkt dat een student last heeft van een psychische aandoening die langduri- ge behandeling vereist, wordt hij doorverwezen naar een specialist. GM
Het eerste University College staat in Utrecht.
Zoveel euro gaan studen- ten met een bijbaan er in 2011 op achteruit. Volgens het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlich- ting (Nibud) merken ze voorlopig weinig van de miljardenbezuinigingen.
CIJFER
KEUZESTRESS
Tentamens economie niet onbeperkt geldig Tentamens bij de Erasmus School of Economics (ESE) hebben met ingang van dit collegejaar een be- perkte geldigheidsduur. Zonder ophef vanuit de faculteitsraad of examencommissie is besloten dat het cijfer voor bachelortentamens zes jaar blijft staan. Voor master- vakken is dat drie jaar. De geldig- heidsduur wordt niet met terug- werkende kracht ingevoerd. De ESE is de laatste faculteit op de EUR die een geldigheidstermijn voor tentamencijfers invoert. LJ
Collegevoor- zitter ontvangt protestmail Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr heeft ongeveer dertig e-mails ontvangen van EUR-me- dewerkers uit protest tegen de vastgelopen cao-onderhandelin- gen in juni. Met deze actie roepen de vakbonden universiteitsperso- neel op om een signaal af te geven aan hun eigen college van bestuur. De meeste mailers stuurden Van der Meer Mohr een standaard- mail, een enkeling gaf er een per- soonlijk tintje aan. De College- voorzitter heeft iedereen zelf ge- antwoord. Eind september worden de onderhandelingen tussen de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de vakbond hervat. LJ
Eredoctoraat voor onderzoek PGO De Dies op 8 november staat dit jaar in het teken van probleem ge- stuurd onderwijs. Het eredocto- raat van de Dies is dit jaar voor de Canadees Geoff Norman en wordt uitgereikt door erepromotor en de- caan van de Faculteit Sociale We- tenschappen Henk van der Molen. Geoff Norman, hoogleraar Clini- cal Epidemiology and Biostatistics aan de McMaster University in Canada, krijgt het eredoctoraat als een van de grondleggers van probleem gestuurd onderwijs.WG Zie ook: www.eur.nl/dies
KORTAF
Etude nog niet klaar Spierwitte wanden, hoge rode krukken en zachte banken: restaurant De Etude in het H-gebouw is weer geopend: compleet verbouwd, maar nog niet helemaal af. Het uitgiftegebied oogt kaal, omdat de gekoelde vitrines en de buffetten nog ontbre- ken. Ook de nieuwe kassameubels ontbreken, maar als alles goed gaat, zal de appara- tuur eind oktober geplaatst worden. Dan zal De Etude weer een paar dagen moeten sluiten. De een noemt de spiksplinternieuwe mensa stylish, strak en modern, de ander vindt het kil en ongezellig. Een pluspunt ten opzichte van de andere mensa’s zijn de vele stopcontacten, waar de stu- denten dankbaar gebruik van ma- ken. Ook de comfortabele zachte banken en de grote lichtinval in het lager gelegen gedeelte weten zij te waarderen. Een minpunt dat wordt genoemd is het feit dat de uitgang nu tevens ingang is. Dat zou de doorstroom vertragen. LJ (foto: LW)
CAMPUS
Gelukkige ouders voeden gelukkige kinderen op Zo luidt de onomstotelijke boodschap van onze eigen geluksprofessor Ruut Veenhoven aan ouders met opvoedfaal- angst. (Bron: Trouw, 21 september 2010)
ONDERTUSSEN OP EM ONLINE
Spijt van drankgebruik Bijna 40 procent van de studenten heeft wel eens spijt van een ‘dronken actie’, zoals vreemdgaan. lees meer op www.erasmusmagazine.nl
Jonge onderzoekers leveren in Er is in 2011 iets minder geld voor jonge onderzoekers, blijkt uit de rijksbegroting.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl
Meer studenten, minder geld Hogescholen en universiteiten zullen de komende jaren minder geld per student ontvangen, zeker als de instroom zo blijft groeien.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl
Let op, stufi-controle! Kijk niet vreemd op als er binnenkort een controleur voor de deur van je studentenhuis staat om te zien of je er echt woont.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl
Gesnapt Wat vinden EUR-studenten van fraudeurs die zeggen dat ze uitwonend zijn en toch stiekem thuis wonen?
lees meer op www.erasmusmagazine.nl
CAMPUS 30 september 2010 | 07
Miljoenennota: het wachten is op échte keuzes De Miljoenennota, gepresenteerd door het demissionaire kabinet, bracht weinig nieuws. Het grote wachten is vooral op een nieuw kabinet.
In de begroting ontziet de regering het onderwijs, zei koningin Beatrix dinsdag 21 september in de troonrede. Een ‘adequaat onderwijssysteem’ vergt immers de nodige financiële inspanningen, voegde zij eraan toe. Daarom zal er niet op bezuinigd wor- den. Maar alle ambities voor de kenniseco- nomie ten spijt, de hogescholen en universi- teiten zullen de komende jaren minder geld per student ontvangen. Bovendien zal het totale onderwijsbudget de komende jaren niet meer stijgen, ook niet als het aantal studenten – zoals te verwachten valt – blijft toenemen. Daar komt bij dat universitei- ten en hogescholen geen geld krijgen om stijgende loonkosten op te vangen. Feitelijk zal daardoor het beschikbare bedrag per student verder dalen. De studiefinanciering kost minder dan voorzien, blijkt uit de rijksbegroting. Wel- iswaar moet het Onderwijsministerie aan meer studenten studiebeurzen uitbetalen,
maar daar staat tegenover dat studenten trager blijken dan geraamd: ze halen minder snel een diploma. Met als gevolg dat er min- der prestatiebeurzen worden omgezet in een gift. Bovendien gebruiken minder studenten hun OV-chipkaart en vragen ze minder vaak een aanvullende beurs aan. Minder geld is er in 2011 voor jonge onderzoekers. De Rubicon-subsidies voor jonge onderzoekers verdwijnen. Ook bezuinigt het ministerie op het NWO-programma ‘toptalent’. Verder verandert er weinig in de rijksbegroting voor wetenschappelijk onderzoek. “Schijnheiligheid is troef”, fulmineert VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. Hij stelt vast dat de financiering per student daalt, dat er geen geld beschikbaar is om de sala- rissen op peil te houden en dat er miljoenen euro’s minder aardgasbaten naar kennis en innovatie gaan. Ook de studentenorganisa- ties zijn teleurgesteld in de onderwijsbegro- ting. HOP (foto: MdG)
PRINSJESDAG
hoeft te doen, heeft hij tijd en zin om zich alvast te verdiepen in het menselijk lichaam. Dit betekent overigens niet dat het zeker is dat hij volgend jaar ingeloot wordt voor geneeskunde. En of school en colleges op nog niet genoeg is, maakt Verheul ook kans om de nieuwe jongerenvertegenwoor- diger van de Verenigde Naties te worden. Hij zit sinds 18 septem- ber bij de laatste zes deelnemers; uiteindelijk mag één van hen naar de VN in New York. Het feit dat de scholier de jongste van de zes
is, maakt hem een tikje onzeker. Als middelbare scholier heb je dan toch iets minder bagage, vindt hij. Desondanks kon hij zijn bood- schap goed overbrengen tijdens de voorselectie, hij betrok het publiek actief erbij en maakte het geregeld aan het lachen. Mocht de scholier op 24 oktober worden uitgeroepen tot de nieuwe jongerenvertegenwoordiger, dan wil hij workshops geven over welke problemen aids en malaria veroorzaken in arme landen. Met eigen ogen heeft hij vorige zomer
in Zuid-Afrika gezien dat veel mensen in krottenwijken nog altijd aan deze ziektes overlijden, terwijl betere voorlichting al een groot deel van het probleem zou oplossen. Verheul schroomt er niet voor om de belangstelling te zoeken. Vorig jaar schopte hij het bijvoorbeeld tot woordvoerder van zijn fractie bij het Nationale Jeugddebat en stond hij tegenover Ronald Plasterk. Ook houdt de scholier van toneelspelen en improvisatie- theater. LJ
Scholier én student én misschien VN-jongere
Thijs Verheul
CAMPUS 30 september 2010 | 08
Thijs Verheul (18) hoopt dit jaar te slagen voor zijn eindexamen vwo, maar nu al volgt hij hoorcolleges bij het Erasmus MC. Aangezien hij nog maar in vijf vakken examen
ABP
Ook óns pensioen op de tocht Premies gaan omhoog en EUR-medewerkers kunnen mogelijk geen aanspraak maken op hun volledige pensioen. Omdat de dekkings- graad van pensioenfonds ABP in augustus naar 88 procent daalde.
Dat betekent dat er voor elke euro die het ABP in de toekomst zou moeten uitkeren, momenteel maar 88 cent in kas is. Het ABP is het pensioenfonds voor overheids- en onderwijsmedewerkers. De da- ling van de dekkingsgraad – in juli was de dek- kingsgraad nog 95 procent – is volgens het ABP te wijten aan de lage rente. Als een van de oplossin- gen wordt het korten op toekomstige of huidige pensioenen genoemd. Momenteel is alleen sprake van een tijdelijke premieverhoging: per augustus is de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensi- oenen 1 procentpunt hoger. Fieke van der Lecq, bijzonder hoogleraar op de Cordares-leerstoel Pensioenmarkten aan de Eras- mus School of Economics, spreekt niet van een ramp, maar vindt het goed dat eindelijk het besef is neergedaald dat het pensioen niet vanzelfspre- kend is. “We zijn definitief uit het gaat-u-maar-rus- tig-slapen-tijdperk. Risico’s kunnen niet uitgeban- nen worden, dus het is van belang dat mensen hun situatie goed in de gaten houden. En dat ze zelf maatregelen treffen als blijkt dat ze aan het eind van de rit niet voldoende overhouden. Wakker blij- ven dus.” Overigens zijn EUR-medewerkers verplicht aange- sloten bij het ABP, maar nieuwe personeelsleden kunnen een elders opgebouwd pensioen momen- teel niet overhevelen – daarvoor is een dekkings- graad van 100 procent vereist. GM Op woensdag 27 oktober is er een ABP-spreekuur. Nadere info via: ssc HR&F [email protected]
Op Prinsjesdag was de Troonrede live te volgen in de Senaatszaal, daarna gingen de aanwe- zigen met elkaar in gesprek. Studium Generale, Erasmus Podium en EM gaan vaker actuele debatten op de campus te organiseren.
Lorenz Kohout (23), mas- terstudent international economics, die de Aeclipse bachelorscriptieprijs won. Hij concludeerde in zijn scriptie dat bureaucrati- sche rompslomp interna- tionale handel bemoeilijkt.
Wat doen landen verkeerd? “In Irak zijn 102 dagen, 10 documenten en 3900 dollar nodig om een container het land uit te krijgen. Dat is een uiter- ste, maar deze drie factoren – tijd, geld en benodigde documenten – hebben een aanzienlijke invloed op de internationale handel, en dus op de welvaart van een land. Deze administratieve, bureaucrati- sche handelsbarrières worden nauwe- lijks erkend.”
Hoe komt dat? “De Wereldhandelsorganisatie besteedt ontzettend veel tijd aan het beslechten van tariff barriers, kosten die betaald moeten worden om met een bepaald land handel te drijven. Maar ze zouden moeten werken aan een reductie van het aantal dagen en dollars dat nodig is om producten te importeren en exporteren. Daar is veel meer winst te halen.”
Welke landen zijn er het slechtst aan toe? “De landen onder de Sahara. Dichterbij zijn het vooral Turkije, Griekenland en Polen die opvallen. Irak scoort waar- schijnlijk zo slecht door de politieke situatie.”
Je zou denken dat jij niet de eerste bent die dit inziet. “Mijn data komen van de Wereldbank en worden pas gepubliceerd sinds 2006. En ik ben de eerste die deze analyse uit- voert. Daarbij komt: landen leveren niet graag hun soevereiniteit in. De Europese Unie zou een rol kunnen spelen, door duidelijke afspraken te maken. Ik hoop dat ik mijn thesis kan publiceren, zodat er iets mee gedaan kan worden. Maar misschien zet ik daarmee te hoog in, het blijft natuurlijk een bachelorscriptie.” GM
EUR neemt Times-ranking met korrel zout Van de 108e plaats in 2009 naar de 159e plaats dit jaar. Het Britse onderwijsmagazine Times Higher Education (THE) laat jaarlijks een ranglijst van de tweehonderd beste universiteiten maken.
“We nemen deze rankings met een flinke korrel zout”, reageert rector magnificus Henk Schmidt. “Er is echt niet zoveel veranderd in het afgelo- pen jaar. Het probleem met dit soort onderzoeken is dat de universiteiten zelf de informatie aan kunnen leveren aan het onderzoeksbureau. Daar kan gemakkelijk mee gemanipuleerd worden en dat gebeurt dan ook.” De Verenigde Staten, met Harvard aan kop, vult de eerste vijf plaatsen van de universiteitenranglijst van dit jaar. Cambridge en Oxford delen de zesde plaats. De andere Nederlandse universiteiten doen het dit jaar ook minder goed dan vorig jaar. In de vorige Times-ranking deelde Neder- land de derde plaats met Canada en Japan; nu staat Nederland op de vijfde plaats. De TU Eindhoven stijgt van positie 120 naar 114 en eindigt daarmee als beste Nederlandse universiteit. De EUR is de zevende beste universiteit van Nederland. De Universiteiten van Nijmegen, Tilburg en Maastricht komen niet op de lijst voor. THE heeft dit jaar een ander onderzoeksbureau de opdracht
gegeven de ranglijst op te stellen. Het bureau breidde de data uit, ging meer wetenschappers enquêteren en zocht een betere balans tussen alle criteria dan voorheen. Zo woog het imago van instellingen in eerdere jaren voor de helft mee. Nu is dit teruggebracht tot 34,5 procent. Het oordeel van studenten nog niet meegenomen in de Times-ranking. Volgens de rector is de vernieuwde onderzoeksmethode beter, maar nog steeds onbetrouwbaar. “Het is niet toevallig dat veel Britse universiteiten heel hoog staan. Het onderwijsma- gazine is ook Brits.” QS, het bureau dat eerder de ranglijsten voor THE maakte, is gewoon doorgegaan met de eigen ranglijst. Daarin…

Search related