Click here to load reader

Vodstvo -rezultati kolokvija

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Vodstvo -rezultati kolokvija

 • Vjetina utjecanja na drugeprof.dr.sc. Zdenko Klepi

  24.1.2016.

  1

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Vanost vjetine utjecanja na druge

  Kljuna odrednica menadmenta proces kojim se osigurava obavljanje aktivnosti uz pomo suradnika usmjeravanjem njihova ponaanja

  Utjecanje na druge bit je voenja ali i samog vodstva

  Utjecaj nastaje iz interakcije ljudi i njezin je rezultat Mo je tako isprepletena s vodstvom da se uz

  znanje i povjerenje smatra treim vanim imbenikom upravljake trijade

  Nemogue je uspjeno ostvarivati organizacijske ciljeve, promjene i drugo bez djelotvornog utjecanja na ponaanje suradnika

  24.1.2016.

  2

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Uspjenost voenja ovisi o izvorima moi i utjecaja kojima se koriste menaderi i o vjetini utjecanja na suradnike.

  Uspjeni voe znaju kada nalagati, a kada delegirati, istodobno znaju kada treba savjetovati umjesto zapovjedati (time osiguravaju voenje)

  Stil vodstva koji menaderi primjenjuju rezultat je vrste utjecaja i izvora moi koje primjenjuju

  Utjecaj se temelji na moi menadera i voa te njihovoj sposobnosti i vjetini usmjeravanja suradnika

  24.1.2016.

  3

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Mo

  Istraujui bitne odrednice uspjenih voaWarren Bennis utvrdio je da su to: Mo (izgradili jaku bazu moi u organizacijama) Njezina upotreba (postiu da se oni koje vode osjeaju

  monima) Nain iskazivanja (svojom moi se slue da pomognu

  suradnicima u postizanju iznimnih rezultata)

  Menaderi koji imaju institucionalnu mo trebaju svoju mo iskoristiti da unaprijede ciljeve organizacije i unaprijede suradnike

  Menaderi kojima mo slui za osobne probitke nepodobni su za menadere i u pravilu loi menaderi

  24.1.2016.

  4

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Mo

  Uspjeni i moni su oni menaderi koji osobno mogu postii vie i osigurati resurse i poticaje koji su potrebni da i njihovi suradnici postignu vie

  Neutjecajnost i nedostatak moi stvaraju nedjelotvoran menadment i sitniav i pravilima opsjednut menaderski stil

  Istraivanja pokazuju da se suradnici i podreeni menadera koji ima vei utjecaj na vie razine i sami osjeaju utjecajnijima, vieg statusa i morala

  24.1.2016.

  5

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Odnos moi i osobne uspjenosti

  Nedostatak moi ali i prevelika mo mogu biti kontraproduktivni

  Postoji optimalan odnos izmeu razine moi i osobne uspjenosti

  24.1.2016.

  6

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Izvori moi i utjecaja

  Mo je potencijalna sposobnost utjecanja na ponaanje drugih

  Utjecaj je ostvarena mo

  Izvori moi: Pozicijska mo mo koju osigurava

  organizacija pa se naziva i formalnom moi

  Osobna ili neformalna mo mo povezana s osobnim karakteristikama

  24.1.2016.

  7

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Pozicijska mo Organizacije u menaderska mjesta ugrauju vei ili

  manji stupanj ovlasti koji se odnosi na pravo menadera da nagradi ili kazni suradnike kako bi utjecali na njihovo ponaanje i osigurali ostvarenje postavljenih zadataka i ciljeva

  Ovlasti se poveavaju s porastom hijerarhijske pozicije

  Vrste moi: Legitimna mo

  Nagradna mo

  Prisilna mo

  Informacijska mo

  Bitna vanost org. jedinice u organizaciji jer nisu svi odjeli isto znaajni

  24.1.2016.

  8

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Osobna mo

  Osobna je mo primarni izvor utjecaja stvarnih voa koje suradnici slijede zbog potovanja i divljenja.

  Stvarni voe a sve vie i suvremeni menaderi koji ele biti uspjeni voe svoj utjecaj na suradnike temelje na razliitim vrstama osobne moi: Ekspertna ili struna mo

  Referentna ili poeljna mo

  Karizmatska mo

  24.1.2016.

  9

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Karizmatska mo

  Najajaa vrsta moi Temelji se na linosti, fizikim ili drugim sposobnostima

  koje druge navode da vjeruju u vou i slijede ga. Karizma se esto vezuje za nadnaravni dar u grkom znai

  milost, naklonost Njom se oznauju osobine koje pojedince ine sposobnim

  da pridobiju druge za svoje ideje i da ih predvode Max Weber posebna osobina koja takvu osobu izdvaja od

  obinih ljudi i ini nadarenom udesnim, nadljudskim ili iznimnim specifinim moima i kvalitetima

  Odreuje se i kao plamen koji pokree energiju i odanost sljedbenika, proizvodei rezultat iznad i izvan radnih obveza

  24.1.2016.

  10

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Uinci izvora moi

  Uporaba razliitih izvora moi rezultira razliitim uincima na motivaciju, stavove i ponaanje suradnika

  24.1.2016.

  11

  Vrste moi Izvori moi i utjecaja

  Vjerojatni uinci na suradnike

  Pozicijska formalna

  mo

  Osobnaneformalna

  mo

  prisila

  legitimitet

  nagrade

  informacije

  strunost

  poeljnost

  karizma

  Otpor

  Udovojavanje

  Odanost

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Strategije utjecanja Mo se pretvara u utjecaj kada se osoba na koju se eli

  utjecati privoli da se ponaa prema eljama nositelja moi Proces utjecanja na ponaanje i stavove postaje u

  suvremenom poslovanju sve sloeniji Ja sam ef vie ne pali ili sve manje Upravljanje dekretom, zapovijedanjem i kontrolom je sve

  manje Uglavnom suvremeni nain rada zahtjeva meufunkcijske

  timove ravnopravnih ljudi koji nemaju tolerancije za neupitne autoritete

  Suvremeni pristup umijeem uvjeravanja postie se mnogo vei utjecaj na ponaanje nego formalnim utjecajem

  24.1.2016.

  12

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Uvjeravanje

  Uspjeno uvjeravanje proces je pregovaranja i uenja u tijeku kojega osoba koja uvjerava vodi suradnike do zajednikog rjeenja problema

  Uvjeravanje ukljuuje paljivu pripremu, dobro oblikovanje argumenata, iznoenje vrstih dokaza, i emocionalnu usklaenost s auditorijem.

  Uspjeno uvjeravanje ukljuuje etiri bitna koraka:

  24.1.2016.

  13

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Koraci uspjenog uvjeravanja24.1.2016.

  14

  Stvaranje i uvrivanje kredibiliteta onoga tko uvjeravatemelji se na strunosti i odnosima povjerenja

  Oblikovanje ciljeva na takav nain da se nau zajednike osnove s onima

  koje treba uvjeriti

  Potkrepljivanje idejaslikovitim opisima i snanim, nezaobilaznim dokazima

  Emocionalno povezivanjeonih koji uvjeravaju one koje ele uvjeriti

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Naela uvjeravanja

  Naelo sklonosti ljudi su skloni onima koji su skloni njima

  Naelo reciprociteta ljudi uzvraaju ljubaznost Naelo socijalnog odobravanja ljudi slijede one

  koji su im slini Naelo dosljednosti ljudi se pridravaju svoje

  zadane rijei i zadane obveze Naelo autoriteta ljudi potuju i sluaju

  strunjake Naelo ekskluzivnosti ljudi vie ele ono ega

  sami imaju manje

  24.1.2016.

  15

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • imbenici koji djeluju na taktiku Osobine linosti - otvorene i zatvorene osobe

  primjenjuju razliitu taktiku

  Ponaanje voe postavljanje visokih standarda i oekivanja takoer utjee na ishod utjecanja

  Situacija neke situacije zahtjevaju pozivanje na emocije a neke zahtjevaju racionalno uvjeravanje

  Obrazovanije, strunije i samosvjesnije osobe nisu previe podlone emocijama vie injenicama i jakim dokazima

  24.1.2016.

  16

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Taktike uvjeravanja Voenje primjerom

  Racionalno uvjeravanje

  Razvijanje reputacije strunjaka za probleme

  Reciprocitet

  Potpora lanova mree

  Legitimacija zahtjeva

  Inspiriranje

  Konzultiranje

  Stvaranje koalicija

  Ovlaivanje suradnika

  24.1.2016.

  17

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

 • Kraj hvala na pozornosti24.1.2016.

  18

  Ekonomski fakultet Mostar - vodstvo - II

  stupanj

  Vjetina utjecanja na drugeVanost vjetine utjecanja na drugeSlide Number 3 MoMoOdnos moi i osobne uspjenostiIzvori moi i utjecajaPozicijska moOsobna moKarizmatska moUinci izvora moiStrategije utjecanjaUvjeravanjeKoraci uspjenog uvjeravanjaNaela uvjeravanjaimbenici koji djeluju na taktikuTaktike uvjeravanjaKraj hvala na pozornosti

Search related