Click here to load reader

Vodic za ucenje

 • View
  277

 • Download
  26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Vodic za ucenje

 • VODI ZAUENJEKako da sa manje truda i vremena postiete odline rezultate

  www.link-group.eu

 • Vodiza uenjeKako da sa manje truda i vremena

  postiete odline rezultate

 • 3Sadraj1. Predgovor .........................................................................................................9

  2. UVOD .............................................................................................................. 15

  2.1. ta je uenje? ....................................................................................................16

  2.1.1. Vrste uenja .........................................................................................16

  2.2. Osam najveih problema u uenju ...........................................................19

  2.3. Najei izgovori u uenju............................................................................20

  2.4. Nauite da uite - faze u razvoju znanja ..................................................22

  2.5. Nekoliko najbitnijih stvari za uenje .........................................................24

  2.6. Faktori uspenog uenja ...............................................................................26

  2.7. esnaest pitanja pre i za vreme uenja lista za proveru .................29

  3. STILOVI UENJA ........................................................................................... 31

  3.1. Tri stila uenja koja moete koristiti..........................................................32

  3.2. Kako da unapredite svoj stil uenja? ........................................................34

  3.3. etiri stila uenja prema Haniju i Mamfordu .........................................36

  3.3.1. Test odreivanja stila uenja ........................................................37

  4. METODE UENJA .......................................................................................... 41

  4.1. Kako da uite pomou PPP metode? ..................................................42

  4.2. Da li ste uli za MURDER sistem uenja? .................................................44

  4.3. Uite pomou partitativne metode. Lako i brzo ................................46

  4.4. Otkrijte kako da uite pomou kombinovane metode .....................47

  5. STRATEGIJE UENJA .................................................................................... 49

  5.1. Osam apsolutno neoborivih strategija uenja .....................................50

  5.2. Kako da primenite strategiju aktivnog uenja? ....................................53

  5.3. Zato da koristite strategiju razmiljanja naglas? ................................56

  5.4. Kako da uite kroz reavanje problema? ................................................57

  5.4.1. Koraci u uenju kroz reavanje problema .................................57

  5.5. Lak nain da uite u grupi ............................................................................61

 • 46. MOTIVACIJA ZA UENJE ............................................................................. 63

  6.1. Zato je vano da se motiviete za uenje? ...........................................64

  6.2. Jedanaest strategija za podizanje motivacije za uenje ...................65

  7. EFIKASNO UENJE ....................................................................................... 67

  7.1. Dobre karakteristike koje treba posedovati za efikasno uenje .....68

  7.2. est elemenata koji e pomoi da nauite neto bolje ....................70

  7.3. Pet koraka za efikasno uenje lista za proveru ..................................71

  7.4. Osamnaest zakona efikasnog uenja ......................................................73

  7.5. Petnaest pravila za efikasnije uenje ........................................................80

  8. UPRAVLJANJE VREMENOM U UENJU ..................................................... 83

  8.1. Uvod .....................................................................................................................84

  8.2. Pet najvanijih principa upravljanja vremenom u uenju ................86

  8.3. est velikih kradljivaca vremena u uenju .............................................87

  8.3.1. Test: Kradljivci vremena ...................................................................89

  8.4. Kako spreiti odlaganje i odugovlaenje? Lista za proveru .............91

  8.5. Strategije za pobeivanje odugovlaenja ..............................................93

  8.6. Postavite ciljeve................................................................................................94

  8.6.1. Dve metode postavljanja ciljeva ..................................................94

  8.6.2. Osam smernica za postavljanje ciljeva ......................................95

  8.6.3. Test: Da li ste ciljno orijentisani? ...................................................96

  8.7. Devet strategija za dobro korienje vremena u uenju ...................98

  8.8. Paretov princip 80:20 u uenju ................................................................ 100

  8.9. 28 saveta za upravljanje vremenom u uenju ................................... 102

  8.10. Upitnik: Organizacija vremena u uenju .............................................. 106

  8.11. Upitnik: Vai prioriteti i kako provodite svoje vreme ....................... 108

  8.12. Veba: Odreivanje slobodnog vremena ............................................ 112

  9. UPRAVLJANJE STRESOM ........................................................................... 113

  9.1. Kako da upravljate stresom? 23 strategije ........................................... 114

  9.2. Otkrijte kako da reite ispitni stres ......................................................... 119

  9.3. Stres test .......................................................................................................... 120

 • 510. ITANJE GRADIVA ...................................................................................... 123

  10.1. Pet faza procesa itanja gradiva .............................................................. 124

  10.2. Primenite SQ3R metodu itanja .............................................................. 125

  10.3. Kako da izvlaite beleke iz knjiga? ....................................................... 127

  10.3.1. Saveti za obeleavanje teksta prilikom itanja .................... 127

  11. PISANJE ........................................................................................................ 129

  11.1. Kako da efikasno i efektivno piete? ..................................................... 130

  11.1.1. 1. Priprema pisanja ......................................................................... 131

  11.1.2. 2. Pisanje nacrta teksta ................................................................. 132

  11.1.3. 3. Revizija teksta .............................................................................. 133

  11.1.4. 4. Provera gramatikih greaka u pisanju .............................. 133

  11.2. Deset uputstava za efektivno pisanje ................................................... 134

  12. PAMENJE GRADIVA .................................................................................. 135

  12.1. Osam naina kako da se koncentriete ............................................... 136

  12.2. ta je zaboravljanje? .................................................................................... 138

  12.3. Reite problem zaboravljanja .................................................................. 140

  12.3.1. Strategija optimalnih intervala .................................................. 140

  12.3.2. Zato je bitno da redovno ponavljate gradivo? ................... 142

  12.3.3. Kako da zapamtite mnogo vie prilikom uenja? Devet tehnika ................................................................................................ 143

  12.3.4. Dve ideje za poboljanje pamenja ......................................... 145

  12.4. Test pamenja ................................................................................................ 147

  13. PREDAVANJA ............................................................................................... 151

  13.1. Kako da se pripremite i ponaate na predavanju? ........................... 152

  13.1.1. Kako da hvatate beleke na predavanjima? .......................... 153

  13.2. Kako da utiete na profesore? ................................................................. 155

  13.3. Zato da aktivno sluate? .......................................................................... 156

  13.3.1. Devet zlatnih pravila aktivnog sluanja su: ........................... 157

  13.4. etrnaest saveta za aktivno sluanje ..................................................... 158

  13.5. Test: Umete li da sluate? ........................................................................... 160

 • 614. ISPITI ............................................................................................................. 167

  14.1. Kako da se pripremite za ispit? Dvanaest preporuka ...................... 168

  14.2. Kako da se pripremite za usmeni ispit? ................................................ 171

  14.3. Zato je na ispitu vana mo glasa? ....................................................... 173

  14.4. Kako da poloite ispitni test? ................................................................... 174

  14.5. Rezimiranje ispita. Lista za proveru ........................................................ 176

  15. VETINA KOMUNIKACIJE .........................................................