of 6 /6
Vodič kroz supstrate i treset

Vodič kroz supstrate i treset The substrate range - Granum Agro … · 2016-06-01 · Substrat za setvu Mešavina dva puta prosejanog, vrlo finog belog sphagnum treseta, i smrznutog

  • Author
    buikhue

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vodič kroz supstrate i treset The substrate range - Granum Agro … · 2016-06-01 · Substrat za...

The substrate range Vodi kroz supstrate i treset

Klasmannsupstrat Tip Sastav

Koliinaubriva

pH(H2O)

Struktura Namena

SeedlingSubstrat za setvu

Meavina dva puta prosejanog, vrlo finog belog sphagnum treseta, i smrznutog crnog sphagnum tre-seta. Dodato specijalno vodotopivo ubrivo, mikroelementi i okvaiva.

0,7 g/l 6,0 Veoma fina(0-5 mm)

Preporuuje se za setvu sporo rastuih i na so ose-tljivih biljaka. Pogodan za automatizovane setvene linije.

Steckmedium za oiljavanje reznica

Meavina vrlo finog belog sphag-num treseta i 25% vol. perlita, 1 7,5 mm. Dodato vodotopivo ubrivo, mikroelementi i okvaiva.

0,5 g/l 6,0 Fina(0-10 mm)

Preporuuje se za oiljavanje i razmnoavanje reznica svih vrsta cvea i lekovitog bilja. Pogodan za automatizovane setvene linije.

Substrat 1 za klijalite i saksije

Meavina belog sphagnum treseta i smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodato vodotopivo ubrivo i mikro-elementi.

1,0 g/l 6,0 Fina(0-10 mm)

Vienamenski supstrat za setvu i proizvodnju spororastuih i na so osetljivih biljaka u malim po-sudama i saksijama do 9 cm.Pogodan je za direktnu setvu lekovitog bilja.

Substrat 2 za saksije

Meavina belog sphagnum treseta i smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodato vodotopivo ubrivo i mikro-elementi.

2,3 g/l 6,0 Srednja(0-30 mm)

Vienamenski supstrat za proizvodnju biljaka tole-rantnih na so, kao to su Pelargonium, Chrysanthe-mum, Fuchsia.

TonSubstrat za saksije

Meavina belog sphagnum treseta, smrznutog crnog sphagnum treseta i 40 kg/m3 glinenih granula (2-8 mm). Dodato vodotopivo ubrivo i mikroelementi.

1,5 g/l 6,0 Srednja(0-30 mm)

Vienamenski supstrat za proizvodnju iroke palete biljaka u saksijama i na gredicama. Idealan za biljke sa osetljivim korenovim sistemom, kao i za vrste koje rastu pri slabijem osvetljenju (Cyclamen, Pela-rgonium, Primula, Fuchsia)

ContainerSubstrat

za velike saksije

Meavina krupnog belog sphagnum treseta, smrznutog crnog sphag-num treseta i krea. Dodato vodo-topivo ubrivo i mikroelementi.

1,5 g/l 5,5 Srednja(0-30 mm)Preporuuje se za gajenje ukrasnog iblja i drvea u velikim kontejnerima (1,5 litara) za dui period.

PREPORUKA ZA KORIENJE SUPSTRATA

Klasmannsupstrat Tip Sastav

Koliinaubriva

pH(H2O)

Struktura Namena

Potgrond Pza rasad -

kontejneri i hranljive kocke

Meavina smrznutog crnog sphag-num treseta i vrlo finog belog sphagnum treseta. Dodato vodo-topivo ubrivo i mikroelementi.

1,5 g/l 6,0 Fina(0-5 mm)

Vienamenski supstrat za proizvodnju rasada povra. Preporuuje se za kontejnere i hranljive kocke do 6 cm (zelena salata, kupus, celer)

Potgrond Hza rasad kontejneri i

hranljive kocke

Meavina smrznutog crnog sphag-num treseta i vrlo finog belog sphagnum treseta. Dodato vodo-topivo ubrivo i mikroelementi.

1,5 g/l 6,0 Fina(0-5 mm)

Vienamenski supstrat za proizvodnju rasada povra. Preporuuje se kontejnere i hranljive kocke vee od 6 cm (paradajz, paprika, krastavac, lube-nica, dinja)

Traysubstrat

Za setvu i klijalita

Meavina vrlo finog belog sphag-num treseta i smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodato vodo-topivo ubrivo, mikroelementi i okvaiva.

1,3 g/l 6,0 Veoma fina(0-5 mm)

Preporuuje se za proizvodnju rasada povra u plit-kim posudama i malim kontejnerima. Pogodan za proizvodnju rasada brzorastuih biljaka.

Tray Tobacco substrat

Za setvu duvana

Meavina vrlo finog belog sphagnum treseta i smrznutog crnog sphag-num treseta. Nizak nivo soli (< 0,2 g/l), jer ubrivo nije dodato. Dodati su mikroelementi (100g/m3).

nema 6,0 Veoma fina(0-5 mm)

Supstrat namenjen za proizvodnju rasada duvana. Idealan za floating sistem.

Proizvodnja povra

Proizvodnja cvea, lekovitog i ukrasnog bilja

Veliina saksije Koliina supstrata potrebna za 1.000 saksije * Broj saksija za m3 supstrata *6 130 - 160 6900

8 230 - 280 3920

9 330 - 380 2820

9 x 9 x 9,5 600 - 650 1600

10 460 - 510 2060

10 x 1 0 x 11,5 920 - 970 1050

11 670 - 720 1440

12 880 - 930 1150

13 1100 - 1200 870

1,5 l Cont. 1700 - 2000 540

2,0 l Cont. 2300 - 2600 410

Potronja supstrata u zavisnosti od veliine saksije

pakovanje 70 litara

* Proseni podaci, bazirani na zapremini po EN 12580

Razlika zavisi od vlanosti supstrata, strukture, naina sadnje,dubine presaivanja, itd.

pakovanje 70 litara

Klasmann TS supstrati pakovanje 250 litaraKlasmann TS supstrati imaju regulisanu pH vrednost i sadre dovoljno hraniva, ali su, zbog svoje strukture i sadraja belog treseta, skloni isuivanju, te nisu pogodni za samostalnu upotrebu. Preporuujemo da se jedna bala Klasmann TS substrata mea sa 2 do 5 dakova nekog od gotovih supstrata od 70 litara.

Klasmannsupstrat Tip Sastav

Koliinaubriva

pH(H2O)

Struktura Namena

Klasmann TS 1fine

Za setvu i sadnju

Meavina finog belog sphagnum treseta i vodotopivog ubriva + mikroelementi. Dodat okvaiva.

1,0 kg/m3 6,0Veoma

fina 0 5 mm

Za setvu, pikiranje i proizvodnju u saksijama (do 11 cm) cvea i ukrasnih biljaka osetljivih na so.Preporuuje se za setvu, pikiranje i proizvodnjnu rasada povra u kontejenrima.Idealan za proiz-vodnju rasada duvana u floating sistemu, uz do-datak vermikulita (30%).

Klasmann TS 1standard

Za setvu i sadnju

Meavina belog sphagnum treseta, krea, vodotopivog ubriva i mikroelemenata. Dodat okvaiva.

1,0 g/l 6,0 Standard 0 25 mmPreporuuje se za setvu, pikiranje i gajenje bilja-ka osetljivih na so.

Klasmann TS 2standard Za saksije

Meavina belog sphagnum treseta i vodotopivog ubriva + mikroelementi. Dodat okvaiva.

2,0 g/l 6,0 Standard 0 25 mm

Za lisnate i cvetajue ukrasne biljke tolerantne na so, koje zahtevaju vie hraniva, u saksijama do 11 cm.

Klasmann TS 3standard

Za saksije i kontejnere

Meavina veoma dekompostiranog belog sphagnum treseta, mlevenih tresetnih vlakana (20%), vodotopivog ubriva i mikroelemenata. Dodat okvaiva.

1,0 kg/m3 6,0 Standard 0 25 mm

Za pikiranje i proizvodnju balkonskog cvea u saksijama (11-13 cm), (Impatiens, Surfinia, Pelargonia, Fuxia, Primula, Viola).Za proizvodnju rasada povra u kontejnerima.

Klasmann TS 3 + Glina Za saksije

Meavina veoma dekompostiranog belog sphagnum treseta, glinenih granula (20 kg/m3), krea, vodotopi-vog ubriva i mikroelemenata. Dodat okvaiva.

1,0 kg/m3 6,0 Standard 0 25 mmZa pikiranje i proizvodnju balkonskog cvea u saksijama (do 11 cm).

Klasmann TS 3 + Perlit Za saksije

Meavina veoma dekompostiranog belog sphagnum treseta, perlita (20%), krea, vodotopivog ubriva i mikroelemenata. Dodat okvaiva.

1,0 kg/m3 6,0 Standard 0 25 mmZa pikiranje i proizvodnju balkonskog cvea u saksijama (do 13 cm).

Klasmann Base supstrat pakovanje 250 litaraKlasmann Base supstrat je visokokvalitetni beli treset koji ima imaju regulisanu pH vrednost, sadri mikroelemente i dodat je okvaiva. Namenjen je za proizvodnju supstrata u hortikulturi (samostalno pravljenje smea) i za poboljanje strukture zemljita. Da bi se mogao koristiti za rasad, poto u njemu nema hraniva, potrebno je dodati 1-3 kg/m3 Cropcare 10-10-20 ili ga meati sa 4-5 dakova nekog od gotovih supstrata.

Klasmann Baltica pakovanje 250 litaraKlasmann Baltica je visokokvalitetni beli treset. Nema regulisanu pH vrednost, bez dodatog ubriva i mikroelemenata. Bez patogena, biljnih tetoina i bolesti. Namenjen je za proizvodnju supstrata (samostalno pravljenje smea) kao i za poboljanje strukture zemljita. Da bi se poveala pH vrednost na 6,0 potrebno je dodati 4 kg fino mlevenog krea na m3. Koristiti kre koji sadri najmanje 80 % CaCO3.Izuzetno je vano proveriti pH vrednost smee koju ste sami napravili pre korienja.

Klasmannsupstrat Sastav

Koliinaubriva

pH(H2O)

Struktura Namena

Klasmann Baltica Prirodni beli sphagnum treset bez aditiva. nema 3,5 - 4,5 Standard

0 25 mmZa poboljanje kvaliteta zemljita i za samostalnu proizvodnju supstrata.

Klasmannsupstrat Tip Sastav

Koliinaubriva

pH(H2O)

Struktura Namena

Base Substrate 2standard

Osnovnisupstrat

Meavina belog sphagnum tre-seta, krea, mikroelemenata i okvaivaa.

Nema 6,0 Standard 0 25 mm

Osnova kod samostalnog meanja substrata za proizvodnju rasada i gajenje balkonskog cvea i biljaka na otvorenom u posudama do 12 cm.

VODI KROZ KLASMANN SUPSTRATE ZA VAE BILJKESetva semena Oiljavanjereznica Saksije i kontejneri

Biljna vrsta

Pot

gron

d P

Pot

gron

d H

See

dlin

g S

ubst

rat

Tray

Sub

stra

t

Klas

amnn

TS

1 fin

e

Ste

ckm

ediu

m

Sub

stra

t 1

Sub

stra

t 2

Ton

Sub

stra

t

Con

tain

er s

ubst

rat

Kla

sam

nn T

S 1

st

anda

rd

Kla

sman

n TS

2

Kla

sman

n TS

3

stan

dard

Kla

sman

n TS

3

+ gl

ina

Kla

sman

n TS

3

+ pe

rlit

Ageratum Gorua ljubav

Alyssum umenica

Antirrhinum Zevalica

Asparagus

Begonia Elatior

Begonia Semps - Stalnocvetajua

Calceolaria Papuica

Campanulla Zvoni

Chrysanthemum Hrizantema

Cineraria cruentes

Cyclamen Ciklama

Dianthus Karanfil

Fuchsia Minuica

Geranium

Gerbera

Gloxinia

Hibiscus Sirijska rua

Hydrangea Hortenzija

Impatiens Lepi ovek

Kalanchoe

Lisnato-dekorativne vrste za saksije

Lobelia

Paprati

Pelargonium Mukatle

Petunium Petunija

Phlox

Poinsettia Boina zvezda

Primula - Jagorevina

Saint Paulia Afrika ljubiica

Salvia Kadulja, alfija

Senecio

Streptocarpus

Tagetes - Kadifa

Verbena

Viola wittrockiana Dan i no

Vrste za gredice

etinari

Rasad ukrasnog grmlja

Nisko dekorativno grmlje

Travnati pokrivai zemljita

Lekovito i zainsko bilje

Rasad povra

Plavi patlidan

Kupusnjae

Celer

Krastavac

Salata

Lubenica i dinja

Paprika

Paradajz

Jagode

Mogua upotreba

Preporuka

KVALITETAN SAKSIJSKI HOBI SUPSTRAT

Vrsta supstrata pH

BLUMENERDE - POTTING SOIL Florabella univerzalna zemlja za cveeMeavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta, viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta i glinenih granula. Dodato vodotopivo ubrivo (1,5 kg/m3). Univerzalan supstrat namenjen za gajenje svih vrsta cvea u saksijama.

Pakovanja od 5, 10, 20, 40 i 70 litara

5,5 6,5

GERANIENERDE PELARGONIUM SOIL Florabella za mukatle Meavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta, viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta i glinenih granula. Dodato vodotopivo ubrivo (2 kg/m3). Za gajenje Pelargonijuma, Geranium, Fuchsia i drugih cvetajuih balkonskih vrsta.

Pakovanja od 20 i 40 litara

5,5 6,5

RHODODENDRONERDE ACID PLANT SOIL Florabella za rododendroneMeavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta, viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodato vodotopivo ubrivo (0,5 kg/m3). Specijalno namenjen za Rododendrone, Azaleae i druge Ericae biljke koje zahtevaju kiselo zemljite.

Pakovanja od 20 litara

4,0 5,0

ROSENERDE POTTING SOIL FOR ROSES Florabella za rue Meavina sphagnum treseta, komposta i glinenih granula. Dodato vodotopivo ubrivo (2 kg/m3). Specijalan supstrat za rue, bunje i grmlje u vrtovima.

Pakovanje od 40 litara

5,5 6,5

GRUNPFLANZENERDE GREEN PLANT SOIL Florabella za lisnate lonanice Meavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta i viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta. Dodato vodotopivo ubrivo (2 kg/m3). Namenjeno za sve lisnate i ne cvetajue biljne vrste, palme i paprati.

Pakovanje od 20 i 40 litara

5,5 6,5

KAKTEENERDE CACTUS SOIL Florabella za kaktuseMeavina slabo dekompostiranog belog sphagnum treseta, viosko kvalitetnog smrznutog crnog sphagnum treseta, vulkanske stene i peska. Dodato vodotopivo ubrivo (1 kg/m3). Namenjeno za gajenje kaktusa i drugih biljnih vrsta sa debelim i sonim listovima (Suculentae).

Pakovanje 5 litara

5,5 6,5

CEMETERY SOIL Florabella za groblje Meavina srednje do vrlo dekompostiranog oligotropskog movarnog sphagnum treseta. Dodato vodotopivo ubrivo (1 kg/m3). Specijalan supstrat za prekrivanje grobova, poboljanje zemljita i gajenje biljaka na grobljima.

Pakovanje 20 litara

5,5 6,5

RINDENMULCH Ukrasna mal kora drveta Visoko kvalitetna ista kora drveta (0-40 mm), bez aditiva. Vienamenska dekorativna kora drveta za pokrivku oko biljaka ili za staze u bati.

Pakovanje 70 litara

Florabella teno ubrivoTeno ubrivo namenjeno za prihranu svih vrsta sobnih, balkonskih i batenskih cvetajuih i ne cvetajuih biljnih vrsta gajenih u zatienom prostoru ili na otvorenom polju. NPK 5-3-5.

Pakovanje 1 litra

Struni saveti: Milutin Karas, dipl.ing.agr. Tel.: 063 554-132 E - mail: [email protected] Vujasinovi, dipl.ing.agr. Tel.: 063 442-240 E - mail: [email protected] Petrovi, ing.agr. Tel.: 063 444-662 E - mail: [email protected] Lazar, ing. agr. Tel.: 063 544-795 E - mail: [email protected] Nikoli, dipl. ing. agr. Tel.: 063 544-195 E - mail: [email protected] Stankovi, dipl. ing. agr. Tel.: 063 544-928 E - mail: [email protected]

KLASMANN BIG BALEPotovani proizvoai, nudimo Vam i Klasmann proizvode u velikom pakovanju, tzv. BIG BALAMA: - Klasmann TS i Base supstrat u pakovanjima od 5,8 m3. Baltica u 5,5 - 6,0 m3. - Potgrond H, Substrat 1 i Substrat 2 u pakovanjima od 2,5 m3

Prednosti- Jeftinije nego 70 lit. odnosno 250 lit. pakovanja- Smanjeni trokovi odlaganja otpada- Uteda u vremenu- Smanjen rizik kontaminacije supstrata u toku skladitenja- Co-ekstrudirana, UV otporna folija oko Big Bale spreava razvoj algi- Zbog kompresije prilikom pakovanja Big Bala zauzima manje skladinog prostora

Dimenzije 0,80 x 1,20 mVisina (zavisno od supstrata)

1,60 do 2,00 mZapremina (zavisno od supstrata)

2,5 m3 do 6,0 m3

Masa (zavisno od supstrata)700 kg do 1200 kg

Tehniki podaci

vremetedi tedinovac

AGRO-FertiCrop d.o.o.Pap Pala 1724000 Subotica

Tel./Fax: 024 622-119 www.agro-ferticrop.rsE-mail: [email protected]