of 2 /2
PN: SP40K36712 Printed in China Vodič za sigurnost, jamstvo i postavljanje Kratke napomene za korisnike ThinkCentre E63z http://www.lenovo.com/support Lenovo ® elektronički priručnici... za zeleniji planet! Detaljne informacije o proizvodu potražite u elektroničkom Vodiču za korisnike: http://www.lenovo.com/UserManuals Otvaranje pakiranja * Dostupno na nekim modelima Računalo ThinkCentre ® Miš* Tipkovnica* Prilagodnik napajanja* Dokumentacija Napomena: Računalo je možda isporučeno bez diska za oporavak sustava Windows ® ili USB memorijskog pogona. Da biste operacijski sustav Windows vratili u izvorno stanje, pročitajte informacije o oporavku u vodiču za korisnike. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Pristup vodiču za korisnike" u nastavku ovog dokumenta. Pročitajte ovu dokumentaciju prije upotrebe računala Ova dokumentacija sadrži važne sigurnosne informacije i propise za računala tvrtke Lenovo. Informacije o sigurnosti Napomena vezana uz plastične vrećice OPASNOST Plastične vrećice mogu biti opasne. Držite plastične vrećice dalje od djece da izbjegnete opasnost gušenja. Tanka litijska baterija OPASNOST Ako se baterija nepropisno zamjenjuje postoji opasnost od eksplozije. Prilikom zamjene tanke litijske baterije koristite samo istu ili jednakovrijednu vrstu baterije kakvu preporučuje proizvođač. Baterija sadrži litij i može eksplodirati ako se nepropisno koristi, rukuje ili zbrinjava. Nemojte: Bacati i uranjati u vodu Zagrijavati na temperaturu veću od 100 °C (212 °F) Popravljati i rastavljati bateriju Zbrinite bateriju sukladno mjesnim uredbama i propisima. Sljedeća se izjava odnosi na korisnike u saveznoj državi Kaliforniji, u SAD-u. Informacije o perkloratu u Kaliforniji: Proizvodi koji sadrže mangan-dioksidne litijske baterije u obliku kovanice mogu sadržavati perklorat. Perkloratni materijali potrebno je primjenjivati posebne mjere rukovanja. Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate Korištenje slušalica Ako se na računalu nalaze i priključak za slušalice i priključak za audioizlaz, za povezivanje slušalica ili slušalica s mikrofonom uvijek koristite priključak za slušalice. No priključak za slušalice ne podržava mikrofon na slušalicama s mikrofonom. Ako vaše računalo ima i priključak za slušalice i priključak za audioizlaz, uvijek koristite priključak za slušalice. OPREZ: Glasno slušanje na slušalicama može dovesti do oštećenja sluha. Postavljanjem ekvilizatora na maksimalnu razinu povećavate izlazni napon slušalica i razinu zvučnog tlaka. Stoga radi zaštite sluha postavite ekvilizator na odgovarajuću razinu. Prekomjerna upotreba slušalica tijekom duljeg razdoblja i pri jakoj glasnoći može biti opasna ako izlaz priključka za slušalice ne odgovara specifikacijama norme EN 50332-2. Izlazni konektor za slušalice na računalu u skladu je s normom EN 50332-2, potklauzulom 7. Tim se specifikacijama maksimalna pojasna širina RMS izlaznog napona računala ograničava na 150 mV. Da biste spriječili oštećenje sluha, slušalice koje koristite moraju odgovarati standardu EN 50332-2 (ograničenja po klauzuli 7) ili naponu od 75 mV karakterističnom za širokopojasnu vezu. Upotreba slušalica koje nisu u skladu s normom EN 50332-2 može biti opasna zbog velikih razina pritiska zvuka. Ako je vaše računalo tvrtke Lenovo isporučeno sa slušalicama, kombinacija tih slušalica i računala u skladu je sa specifikacijama norme EN 50332-1. Ako koristite neke druge slušalice, provjerite jesu li u skladu s normom EN 50332-1 (vrijednosti ograničenja po klauzuli 6.5). Upotreba slušalica koje nisu u skladu s normom EN 50332-1 može biti opasna zbog velikih razina pritiska zvuka. Napomena o visini za Kinu Smještaj priključaka Napomena: Položaj priključaka, kontrola i pokazatelja na računalu može se ponešto razlikovati od slika. * Dostupno na nekim modelima Prednja strana Pokazatelj aktivnosti integrirane kamere* Integrirana kamera* Integrirani mikrofoni Indikator napajanja Interni zvučnici Utor čitača kartica* Priključak za slušalice Priključak USB 3.0 ili priključak Always On USB Stražnja strana USB 2.0 priključci (2) HDMI priključak* Ethernet priključak Priključak za prilagodnik izmjeničnog napona Utor za sigurnosnu bravu Prekidač za napajanje Upute za početno postavljanje 1. Ako ste uz računalo dobili potporni stalak, razvucite ga i namjestite računalo u okomiti položaj pod kutom između 10° i 60°. Oprez: Računalo obavezno postavite pod kutom od najmanje 10° od okomite osi. U suprotnom bi računalo moglo biti nestabilno i prevrnuti se. 2. Kabel tipkovnice i miša povežite s odgovarajućim USB priključcima. 3. Ako ćete koristiti ožičenu mrežnu vezu, Ethernet kabel povežite s Ethernet priključkom. 4. Najprije povežite kabel prilagodnika napajanja s priključkom prilagodnika izmjeničnog napona na računalu. Zatim jedan kraj kabela za napajanje priključite u prilagodnik izmjeničnog napona, a drugi kraj u pravilno uzemljenu električnu utičnicu. Provjerite je li priključak kabela za napajanje sigurno i potpuno umetnut u utičnicu. 5. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na desnoj strani računala. 6. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje. Dodatne informacije o korištenju računala pronaći ćete u vodiču za korisnike ovog računala. Pristup vodiču za korisnike Vodič za korisnike sadrži detaljne informacije o računalu. Da biste pristupili vodiču za korisnike, učinite sljedeće: Microsoft ® Windows 10: 1. Otvorite izbornik Start, a zatim kliknite ili dodirnite Lenovo Companion. Ako se na izborniku Start ne prikazuje Lenovo Companion, kliknite ili dodirnite All apps (Sve aplikacije) da bi se prikazali svi programi, a zatim kliknite ili dodirnite Lenovo Companion. 2. Kliknite ili dodirnite Support (Podrška) User Guide (Vodič za korisnike). Microsoft ® Windows ® 8.1 i Windows 7: 1. Na tipkovnici pritisnite tipku s logotipom sustava Windows i tipku F1. Otvorit će se pomoć i podrška u sustavu Windows. 2. Kliknite Lenovo User Guide. Modeli bez predinstaliranih operacijskih sustava i VDI klijenti: Da biste pristupili vodiču za korisnike, posjetite web-mjesto službe za podršku tvrtke Lenovo. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Preuzimanje publikacija". Preuzimanje brošura Najnovije elektroničke publikacije za računalo dostupne su na web-mjestu za podršku tvrtke Lenovo. Te publikacije možete preuzeti na adresi: http://www.lenovo.com/UserManuals Informacije o servisu, podršci i jamstvu Sljedeće informacije opisuju tehničku podršku koja je dostupna za vaš proizvod tijekom jamstvenog razdoblja i tijekom cijelog radnog vijeka proizvoda. Internetska tehnička podrška dostupna je tijekom cijelog radnog vijeka proizvoda na adresi: http://www.lenovo.com/support Ako ste kupili usluge tvrtke Lenovo, detaljne informacije potražite u sljedećim uvjetima i odredbama: Nadogradnje ili dodatke koji su dio servisnog jamstva tvrtke Lenovo potražite na sljedećem web- mjestu: http://support.lenovo.com/lwsu Usluge zaštite od slučajne štete tvrtke Lenovo potražite na sljedećem web-mjestu: http://support.lenovo.com/ladps Informacije o jamstvu Tvrtka Lenovo nudi jamstveno razdoblje za računalo. Da biste provjerili status jamstva računala, idite na adresu http://www.lenovo.com/warranty-status, a zatim slijedite upute na zaslonu. Vaše je računalo zaštićeno uvjetima ograničenog jamstva tvrtke Lenovo (LLW), verzija L505-0010-02 08/2011. Ograničeno jamstvo tvrtke Lenovo prikazuje se na računalu tijekom početnog postavljanja. Nakon dovršetka početnog postavljanja podatke o jamstvu možete pogledati na računalu na sljedeći način: Windows 10: 1. Otvorite izbornik Start, a zatim kliknite ili dodirnite Lenovo Companion. Ako se na izborniku Start ne prikazuje Lenovo Companion, kliknite ili dodirnite All apps (Sve aplikacije) da bi se prikazali svi programi, a zatim kliknite ili dodirnite Lenovo Companion. 2. Kliknite ili dodirnite Support (Podrška) Warranty & Services (Jamstvo i usluge). 3. Kliknite ili dodirnite Terms (Uvjeti). Windows 8.1: 1. Otvorite početni zaslon. 2. Kliknite ikonu strelice u donjem lijevom kutu zaslona da biste prešli na zaslon Apps (Aplikacije). Ako koristite dodirni zaslon, prijeđite prstom prema gore da biste otvorili zaslon Apps (Aplikacije). 3. Kliknite ili dodirnite Warranty Information. Windows 7: Na radnoj površini sustava Windows kliknite Start All Programs (Svi programi) Lenovo Device Experience Lenovo Warranty. Ako na računalu ili web-mjestu (http://www.lenovo.com/warranty/llw_02) ne možete pregledati Ograničeno jamstvo tvrtke Lenovo, zatražite tiskanu verziju jamstva od lokalne podružnice ili prodavača proizvoda tvrtke Lenovo. Korisnički zamjenjive jedinice Korisnički zamjenjive jedinice (CRU-ovi) dijelovi su koje korisnik može sam nadograditi ili zamijeniti. Upute za zamjenu CRU-ova potražite u odgovarajućem odjeljku vodiča za korisnike. U sljedećoj je tablici naveden popis CRU-ova za računalo. Vrsta uređaja 10D4, 10D5, 10D6, 10D7, 10E0, 10E1, 10E2, 10E3, 10EJ, 10EK, 10EL i 10EM Samoposlužni CRU-ovi Prilagodnik za izmjenični napon Tipkovnica Miš Telefonski brojevi tehničke podrške za cijeli svijet U ovom su odjeljku navedeni telefonski brojevi podrške tvrtke Lenovo. Ako ne možete pronaći telefonski broj za svoju zemlju ili regiju, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Lenovo ili marketinškom predstavniku tvrtke Lenovo. Prije no što se obratite predstavniku službe za tehničku podršku tvrtke Lenovo, pripremite sljedeće podatke: model i serijski broj, točan tekst poruke o pogrešci i opis problema. Važno: telefonski brojevi podliježu promjeni bez prethodne obavijesti. Najažurniji popis telefonskih brojeva centra za podršku korisnicima uvijek je dostupan na sljedećoj adresi: http://www.lenovo.com/support/phone Država ili regija Telefonski broj Afrika Južnoafrička Republika: 0800110756 (engleski, afrikaans) Središnja Afrika: kontaktirajte najbližeg poslovnog partnera tvrtke Lenovo Alžir +33 6 7348 1739 (francuski, engleski) Argentina 0800-666-0011 (španjolski) Australija 1800 041 267 (engleski) Austrija 0810-100-654 (njemački) Bahrein Kanoo IT: 00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC: 00 973 1758 4302 Belgija 02-339-36-11 (jamstveni servis i podrška) (nizozemski, francuski) Bermuda 1-800-426-7378 (engleski) Bolivija 0800-10-0189 (španjolski) Brazil Pozivi upućeni iz regije Sao Paulo: (11) 3889-8986 Pozivi upućeni izvan regije Sao Paulo: 0800-701-4815 (brazilski portugalski) Brunej Birajte 800-1111, a potom birajte 866-273-5446 (engleski, malezijski) Kanada 1-800-565-3344 (engleski, francuski) Treće izdanje (travanj 2016.) © Copyright Lenovo 2014, 2016. OBAVIJEST O OGRANIČENIM PRAVIMA: ako se softver ili podaci isporučuju u skladu s Ugovorom o administraciji općih usluga ("GSA"), korištenje, reprodukcija ili otkrivanje predmet su ograničenja određenih u Ugovoru br. GS-35F-05925. Lenovo, For Those Who Do., logotip Lenovo i ThinkCentre zaštitni su znaci tvrtke Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Microsoft i Windows zaštitni su znaci grupe Microsoft. Ostala imena poduzeća, proizvoda i usluga mogu biti zaštitni znaci ili oznake usluga drugih.

Vodič za sigurnost, jamstvo i postavljanje · Prekomjerna upotreba slušalica tijekom duljeg razdoblja i pri jakoj glasnoći može biti opasna ako izlaz priključka za slušalice

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vodič za sigurnost, jamstvo i postavljanje · Prekomjerna upotreba slušalica tijekom duljeg...

 • PN: SP40K36712 Printed in China

  Vodič za sigurnost, jamstvo i postavljanje Kratke napomene za korisnike ThinkCentre E63z http://www.lenovo.com/support

  Lenovo® elektronički priručnici... za zeleniji planet! Detaljne informacije o proizvodu potražite u elektroničkom Vodiču za korisnike: http://www.lenovo.com/UserManuals

  Otvaranje pakiranja * Dostupno na nekim modelima

  Računalo

  ThinkCentre®

  Miš*

  Tipkovnica*

  Prilagodnik napajanja*

  Dokumentacija

  Napomena: Računalo je možda isporučeno bez diska za oporavak sustava Windows® ili USB memorijskog pogona. Da biste operacijski sustav Windows vratili u izvorno stanje, pročitajte informacije o oporavku u vodiču za korisnike. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Pristup vodiču za korisnike" u nastavku ovog dokumenta.

  Pročitajte ovu dokumentaciju prije upotrebe računala

  Ova dokumentacija sadrži važne sigurnosne informacije i propise za računala tvrtke Lenovo.

  Informacije o sigurnosti

  Napomena vezana uz plastične vrećice OPASNOST Plastične vrećice mogu biti opasne. Držite plastične vrećice dalje od djece da izbjegnete opasnost gušenja.

  Tanka litijska baterija OPASNOST Ako se baterija nepropisno zamjenjuje postoji opasnost od eksplozije.

  Prilikom zamjene tanke litijske baterije koristite samo istu ili jednakovrijednu vrstu baterije kakvu preporučuje proizvođač. Baterija sadrži litij i može eksplodirati ako se nepropisno koristi, rukuje ili zbrinjava. Nemojte: • Bacati i uranjati u vodu • Zagrijavati na temperaturu veću od 100 °C (212 °F) • Popravljati i rastavljati bateriju Zbrinite bateriju sukladno mjesnim uredbama i propisima. Sljedeća se izjava odnosi na korisnike u saveznoj državi Kaliforniji, u SAD-u. Informacije o perkloratu u Kaliforniji: Proizvodi koji sadrže mangan-dioksidne litijske baterije u obliku kovanice mogu sadržavati perklorat. Perkloratni materijali – potrebno je primjenjivati posebne mjere rukovanja. Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

  Korištenje slušalica • Ako se na računalu nalaze i priključak za slušalice i

  priključak za audioizlaz, za povezivanje slušalica ili slušalica s mikrofonom uvijek koristite priključak za slušalice. No priključak za slušalice ne podržava mikrofon na slušalicama s mikrofonom.

  • Ako vaše računalo ima i priključak za slušalice i priključak za audioizlaz, uvijek koristite priključak za slušalice.

  OPREZ: Glasno slušanje na slušalicama može dovesti do oštećenja sluha. Postavljanjem ekvilizatora na maksimalnu razinu povećavate izlazni napon slušalica i razinu zvučnog tlaka. Stoga radi zaštite sluha postavite ekvilizator na odgovarajuću razinu. Prekomjerna upotreba slušalica tijekom duljeg razdoblja i pri jakoj glasnoći može biti opasna ako izlaz priključka za slušalice ne odgovara specifikacijama norme EN 50332-2. Izlazni konektor za slušalice na računalu u skladu je s normom EN 50332-2, potklauzulom 7. Tim se specifikacijama maksimalna pojasna širina RMS izlaznog napona računala ograničava na 150 mV. Da biste spriječili oštećenje sluha, slušalice koje koristite moraju odgovarati standardu EN 50332-2 (ograničenja po klauzuli 7) ili

  naponu od 75 mV karakterističnom za širokopojasnu vezu. Upotreba slušalica koje nisu u skladu s normom EN 50332-2 može biti opasna zbog velikih razina pritiska zvuka. Ako je vaše računalo tvrtke Lenovo isporučeno sa slušalicama, kombinacija tih slušalica i računala u skladu je sa specifikacijama norme EN 50332-1. Ako koristite neke druge slušalice, provjerite jesu li u skladu s normom EN 50332-1 (vrijednosti ograničenja po klauzuli 6.5). Upotreba slušalica koje nisu u skladu s normom EN 50332-1 može biti opasna zbog velikih razina pritiska zvuka.

  Napomena o visini za Kinu

  Smještaj priključaka Napomena: Položaj priključaka, kontrola i pokazatelja na računalu može se ponešto razlikovati od slika.

  * Dostupno na nekim modelima

  Prednja strana Pokazatelj aktivnosti integrirane kamere* Integrirana kamera* Integrirani mikrofoni Indikator napajanja Interni zvučnici Utor čitača kartica* Priključak za slušalice Priključak USB 3.0 ili priključak Always On USB

  Stražnja strana

  USB 2.0 priključci (2) HDMI priključak* Ethernet priključak Priključak za prilagodnik izmjeničnog napona Utor za sigurnosnu bravu Prekidač za napajanje

  Upute za početno postavljanje

  1. Ako ste uz računalo dobili potporni stalak, razvucite ga i namjestite računalo u okomiti položaj pod kutom između 10° i 60°. Oprez: Računalo obavezno postavite pod kutom od najmanje 10° od okomite osi. U suprotnom bi računalo moglo biti nestabilno i prevrnuti se.

  2. Kabel tipkovnice i miša povežite s odgovarajućim USB priključcima.

  3. Ako ćete koristiti ožičenu mrežnu vezu, Ethernet kabel povežite s Ethernet priključkom.

  4. Najprije povežite kabel prilagodnika napajanja s priključkom prilagodnika izmjeničnog napona na računalu. Zatim jedan kraj kabela za napajanje priključite u prilagodnik izmjeničnog napona, a drugi kraj u pravilno uzemljenu električnu utičnicu.

  Provjerite je li priključak kabela za napajanje sigurno i potpuno umetnut u utičnicu.

  5. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na desnoj strani računala.

  6. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje.

  Dodatne informacije o korištenju računala pronaći ćete u vodiču za korisnike ovog računala.

  Pristup vodiču za korisnike Vodič za korisnike sadrži detaljne informacije o računalu. Da biste pristupili vodiču za korisnike, učinite sljedeće: Microsoft® Windows 10: 1. Otvorite izbornik Start, a zatim kliknite ili dodirnite

  Lenovo Companion. Ako se na izborniku Start ne prikazuje Lenovo Companion, kliknite ili dodirnite All apps (Sve aplikacije) da bi se prikazali svi programi, a zatim kliknite ili dodirnite Lenovo Companion.

  2. Kliknite ili dodirnite Support (Podrška) User Guide (Vodič za korisnike).

  Microsoft® Windows® 8.1 i Windows 7: 1. Na tipkovnici pritisnite tipku s logotipom sustava

  Windows i tipku F1. Otvorit će se pomoć i podrška u sustavu Windows.

  2. Kliknite Lenovo User Guide.

  Modeli bez predinstaliranih operacijskih sustava i VDI klijenti: Da biste pristupili vodiču za korisnike, posjetite web-mjesto službe za podršku tvrtke Lenovo. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Preuzimanje publikacija".

  Preuzimanje brošura Najnovije elektroničke publikacije za računalo dostupne su na web-mjestu za podršku tvrtke Lenovo. Te publikacije možete preuzeti na adresi: http://www.lenovo.com/UserManuals

  Informacije o servisu, podršci i jamstvu Sljedeće informacije opisuju tehničku podršku koja je dostupna za vaš proizvod tijekom jamstvenog razdoblja i tijekom cijelog radnog vijeka proizvoda. Internetska tehnička podrška dostupna je tijekom cijelog radnog vijeka proizvoda na adresi: http://www.lenovo.com/support Ako ste kupili usluge tvrtke Lenovo, detaljne informacije potražite u sljedećim uvjetima i odredbama: • Nadogradnje ili dodatke koji su dio servisnog

  jamstva tvrtke Lenovo potražite na sljedećem web-mjestu: http://support.lenovo.com/lwsu

  • Usluge zaštite od slučajne štete tvrtke Lenovo potražite na sljedećem web-mjestu: http://support.lenovo.com/ladps

  Informacije o jamstvu Tvrtka Lenovo nudi jamstveno razdoblje za računalo. Da biste provjerili status jamstva računala, idite na adresu http://www.lenovo.com/warranty-status, a zatim slijedite upute na zaslonu.

  Vaše je računalo zaštićeno uvjetima ograničenog jamstva tvrtke Lenovo (LLW), verzija L505-0010-02 08/2011. Ograničeno jamstvo tvrtke Lenovo prikazuje se na računalu tijekom početnog postavljanja. Nakon dovršetka

  početnog postavljanja podatke o jamstvu možete pogledati na računalu na sljedeći način:

  Windows 10: 1. Otvorite izbornik Start, a zatim kliknite ili dodirnite

  Lenovo Companion. Ako se na izborniku Start ne prikazuje Lenovo Companion, kliknite ili dodirnite All apps (Sve aplikacije) da bi se prikazali svi programi, a zatim kliknite ili dodirnite Lenovo Companion.

  2. Kliknite ili dodirnite Support (Podrška) Warranty & Services (Jamstvo i usluge).

  3. Kliknite ili dodirnite Terms (Uvjeti).

  Windows 8.1: 1. Otvorite početni zaslon. 2. Kliknite ikonu strelice u donjem lijevom kutu zaslona

  da biste prešli na zaslon Apps (Aplikacije). Ako koristite dodirni zaslon, prijeđite prstom prema gore da biste otvorili zaslon Apps (Aplikacije).

  3. Kliknite ili dodirnite Warranty Information.

  Windows 7: Na radnoj površini sustava Windows kliknite Start All Programs (Svi programi) Lenovo Device Experience

  Lenovo Warranty. Ako na računalu ili web-mjestu (http://www.lenovo.com/warranty/llw_02) ne možete pregledati Ograničeno jamstvo tvrtke Lenovo, zatražite tiskanu verziju jamstva od lokalne podružnice ili prodavača proizvoda tvrtke Lenovo.

  Korisnički zamjenjive jedinice Korisnički zamjenjive jedinice (CRU-ovi) dijelovi su koje korisnik može sam nadograditi ili zamijeniti. Upute za zamjenu CRU-ova potražite u odgovarajućem odjeljku vodiča za korisnike. U sljedećoj je tablici naveden popis CRU-ova za računalo. Vrsta uređaja 10D4, 10D5, 10D6, 10D7, 10E0, 10E1, 10E2, 10E3, 10EJ, 10EK, 10EL i 10EM

  Samoposlužni CRU-ovi • Prilagodnik za izmjenični napon • Tipkovnica • Miš

  Telefonski brojevi tehničke podrške za cijeli svijet U ovom su odjeljku navedeni telefonski brojevi podrške tvrtke Lenovo. Ako ne možete pronaći telefonski broj za svoju zemlju ili regiju, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Lenovo ili marketinškom predstavniku tvrtke Lenovo.

  Prije no što se obratite predstavniku službe za tehničku podršku tvrtke Lenovo, pripremite sljedeće podatke: model i serijski broj, točan tekst poruke o pogrešci i opis problema.

  Važno: telefonski brojevi podliježu promjeni bez prethodne obavijesti. Najažurniji popis telefonskih brojeva centra za podršku korisnicima uvijek je dostupan na sljedećoj adresi: http://www.lenovo.com/support/phone

  Država ili regija

  Telefonski broj

  Afrika

  Južnoafrička Republika: 0800110756 (engleski, afrikaans) Središnja Afrika: kontaktirajte najbližeg poslovnog partnera tvrtke Lenovo

  Alžir +33 6 7348 1739 (francuski, engleski) Argentina 0800-666-0011 (španjolski) Australija 1800 041 267 (engleski) Austrija 0810-100-654 (njemački) Bahrein Kanoo IT: 00 973 1771 1722

  Bahrain Business Machine LLC: 00 973 1758 4302

  Belgija 02-339-36-11 (jamstveni servis i podrška) (nizozemski, francuski)

  Bermuda 1-800-426-7378 (engleski) Bolivija 0800-10-0189 (španjolski) Brazil Pozivi upućeni iz regije Sao Paulo:

  (11) 3889-8986 Pozivi upućeni izvan regije Sao Paulo: 0800-701-4815 (brazilski portugalski)

  Brunej Birajte 800-1111, a potom birajte 866-273-5446 (engleski, malezijski)

  Kanada 1-800-565-3344 (engleski, francuski)

  Treće izdanje (travanj 2016.)

  © Copyright Lenovo 2014, 2016.

  OBAVIJEST O OGRANIČENIM PRAVIMA: ako se softver ili podaci isporučuju u skladu s Ugovorom o administraciji općih usluga ("GSA"), korištenje, reprodukcija ili otkrivanje predmet su ograničenja određenih u Ugovoru br. GS-35F-05925. Lenovo, For Those Who Do., logotip Lenovo i ThinkCentre zaštitni su znaci tvrtke Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Microsoft i Windows zaštitni su znaci grupe Microsoft. Ostala imena poduzeća, proizvoda i usluga mogu biti zaštitni znaci ili oznake usluga drugih.

  http://www.lenovo.com/supporthttp://www.lenovo.com/UserManualshttp://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchloratehttp://www.lenovo.com/UserManualshttp://www.lenovo.com/supporthttp://support.lenovo.com/lwsuhttp://support.lenovo.com/ladpshttp://www.lenovo.com/warranty-statushttp://www.lenovo.com/warranty/llw_02http://www.lenovo.com/support/phone

 • Država ili regija

  Telefonski broj

  Karibi (Bermudi, Jamajka, Tortola)

  1-800 426 7378 (engleski)

  Čile 800-361-213 (španjolski) Kina Linija za tehničku podršku

  400-100-6000 (mandarinski)

  Kolumbija 1-800-912-3021 (španjolski) Kostarika 0-800-011-1029 (španjolski) Hrvatska 0800-0426

  +385 (01) 6110-095 pozivi izvan Hrvatske

  Cipar 80092537 (grčki) Češka Republika

  800-353-637

  Danska 7010-5150 (jamstveni servis i podrška) (danski)

  Dominikanska Republika

  1-866-434-2080 (španjolski)

  Ekvador 1-800-426911 MOGUĆNOST 4 (španjolski)

  Egipat 800-0000-418 (besplatni broj) 002-02-2594-8500 (primjenjuju se uobičajene naknade) (engleski, arapski)

  El Salvador 800-6264 (španjolski) Estonija +372 66 00 800

  (estonski, ruski, engleski) Finska +358-800-1-4260

  (jamstveni servis i podrška) (finski) Francuska (hardver): 0810-631-213 (jamstveni

  servis i podrška) (francuski) Njemačka 01805-00 46 18 (Gebührenfrei)

  (Garantieservice und Support) (njemački)

  Grčka Kontaktirajte najbližeg poslovnog partnera tvrtke Lenovo

  Gvatemala 1800-624-0051 (španjolski) Honduras Tegucigalpa: 232-4222

  San Pedro Sula: 552-2234 (španjolski)

  Hong Kong ((852) 3516-8977 (kantonski, engleski, mandarinski)

  Mađarska +36 1 3825716 +36 1 3825720 (engleski, mađarski)

  Indija 1800 3000 THINK 1800 3070 8465 (Reliance) 1800-419-4666 (Tata) e-pošta: [email protected] (engleski, hindski)

  Indonezija +1-803-442-425 +62 213-002-1090 (primjenjuju se uobičajene naknade) (engleski, indonezijski)

  Irska 01-881-1444 (jamstveni servis i podrška) (engleski)

  Izrael Servisni centar Givat Shmuel: +972-3-531-3900 (hebrejski, engleski)

  Italija +39-800-820-094 (jamstveni servis i podrška) (talijanski)

  Jamajka 1-800-426-7378 (engleski) Japan 0120-000-817 (japanski, engleski) Jordan Jordan Business Systems:

  00 962 6 5000999 kućni 713/127 General Computer & Electronic (GCE): 00 962 6 551 3879 (engleski, arapski)

  Kazahstan +77273231427 (primjenjuju se uobičajene naknade) (ruski, engleski)

  Koreja 080-513-0880 (besplatni broj) 02-3483-2829 (primjenjuju se uobičajene naknade) (korejski)

  Kuvajt Easa Hussain Al Yousifi: 00 965 2244 5280 AM. KHORAFI: 00 965 2200 1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM): 00 965 2259 4611 Diyar United Company: 00 965 4378 383 Redington Kuwait: 00 965 2433 3203; 25456250 / 25456251 (engleski, arapski)

  Latvija +371 7070360 (latvijski, ruski, engleski)

  Libanon Quantech: 00 961 1999 500 Computer Business Machine (CBM): 00 961 1680 180 El Haceb S.A.L: 00 961 1771 300 (arapski)

  Libija +33-6-7348-1739 (francuski, engleski) Litva +370 5278 6602 (litavski, ruski,

  engleski) Luksemburg +352 360 385 222

  (francuski) Makao 0800-807 / (852) 3071-3559

  (kantonski, engleski, mandarinski) Makedonija +389 23090625 (Makedonija) Malezija 1800-88-0013

  (engleski, malezijski) Malta +35621445566

  (engleski, talijanski, malteški, arapski) Meksiko 001-866-434-2080 (španjolski) Bliski istok +44 (0)1475-555-055

  (arapski, engleski)

  Država ili regija

  Telefonski broj

  Maroko +212 5 22 509035 +212 5 22 509017 (arapski)

  Nepal +977-985-000-0000 +300-071-399 (mobitel) e-pošta: [email protected]

  Nizozemska +31 (0)20 513 3939 (nizozemski)

  Novi Zeland 0508 770 506 (engleski) Nikaragva 001-800-220-1830 (španjolski) Norveška 8152-1550 (norveški) Oman Khimji Ramdas Computer

  Communication Systems: 00 968 2469 6255 Overseas Business Machines (OBM): 00 968 2460 1072, 2460 5018 Gulf Business Machines Services (GBMS): 00 968 2455 9831

  Pakistan International Office Products (pvt) Ltd.: 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems: 00 92 21 568 9823

  Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Centar za podršku korisnicima tvrtke Lenovo – besplatno) (španjolski)

  Paragvaj 009-800-52-10026 (španjolski) Peru 0-800-50-866 MOGUĆNOST 2

  (španjolski) Filipini 180089086454 (besplatan broj za

  domaće pozive) 180014410719 (besplatan broj za međunarodne pozive) (tagaloški, engleski)

  Poljska +48 22 273 9777 (poljski)

  Portugal Besplatno: 808-225-115 +351-21-892-7115, +351-22-543-8115 (portugalski)

  Katar Al Mana Computer Services: 00 974 4489 966 (kućni 1992) Qatar Computer Services W.L.L: 00 974 4441 212 (arapski)

  Rumunjska +4-021-224-4015 (rumunjski) Rusija +7-499-705-6204

  (primjenjuju se uobičajene naknade) (ruski, engleski)

  Saudijska Arabija

  800-84-451-28 (primjenjuju se uobičajene naknade) (engleski, arapski)

  Singapur 1-800-415-5529 (engleski, mandarinski, malajski)

  Slovačka +421 2 4974 8888 Slovenija +386-1-200-50-60 (slovenski) Španjolska +34-917-147-833 (španjolski) Šri Lanka +9477-7357-123

  (tvrtka Trident) +9477-7671-745 (Sumathi Information systems) (engleski)

  Švedska 077-117-1040 (jamstveni servis i podrška) (švedski)

  Švicarska 0800-55-54-54 (jamstveni servis i podrška) (njemački, francuski, talijanski)

  Tajvan 0800-000-702 (mandarinski) Tajland 001 800 4415 734 (tajlandski,

  engleski) Tortola 1-800-4-26 7378 (engleski) Turska 444-04-26 (turski) Ukrajina 044 362 42 81 (primjenjuju se

  uobičajene naknade) (ukrajinski, ruski, engleski)

  Ujedinjeni Arapski Emirati

  800035702810 (primjenjuju se uobičajene naknade) (engleski, arapski)

  Velika Britanija 08705-500-900 (standardna jamstvena podrška) (engleski)

  Sjedinjene Države

  1-800-426-7378 (engleski)

  Urugvaj 000-411-005-6649 (španjolski) Venezuela 0-800-100-2011 (španjolski) Vijetnam 120-11072 (besplatan broj)

  +(84) 8 3521 8000 (primjenjuju se uobičajene naknade) (vijetnamski, engleski)

  Jemen Al Khirbash i agencije: 00 967 1209 8278 Yemen Business Machines (YBM): 00-967 3 213324 00-967 3 214655 00-967 3 213909 (arapski)

  Servisne informacije Lenovo proizvoda za Tajvan

  Informacije o recikliranju i zaštiti okoliša Lenovo potiče vlasnike informatičke (IT) opreme da odgovorno recikliraju opremu koja im više nije potrebna. Lenovo nudi raznolike programe i usluge kao pomoć za vlasnike opreme pri recikliranju njihovih IT proizvoda. Za informacije o recikliranju Lenovo proizvoda otiđite na:

  http://www.lenovo.com/recycling Najnovije informacije o našim proizvodima vezane uz okoliš dostupne su na adresi: http://www.lenovo.com/ecodeclaration

  Važne informacije o odlaganju električne i elektroničke opreme

  Električna i elektronička oprema označena simbolom prekrižene kante za otpad ne smije se bacati u nerazvrstani gradski otpad. Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE) mora se obrađivati zasebno koristeći način prikupljanja dostupan korisnicima za povrat, recikliranje i obradu takve opreme. Informacije specifične za vašu državu dostupne su na adresi: http://www.lenovo.com/recycling

  Informacije o recikliranju za Japan

  Informacije o recikliranju za Kinu

  Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) u Europskoj uniji This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). For more information about Lenovo worldwide compliance on RoHS, go to: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) u Kinu

  Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) u Turskoj The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

  Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) u Ukrajini

  Direktiva o ograničenju opasnih tvari (RoHS) u Indiji RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

  Informacije o usklađenosti Najnovije informacije o usklađenosti dostupne su na adresi: http://www.lenovo.com/compliance

  Napomene o elektroničkom zračenju Ovaj je uređaj testiran i utvrđeno je da odgovara ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja. Vodič za korisnike za ovaj proizvod sadrži sve izjave o usklađenosti uređaja klase B koje se primjenjuju na ovaj uređaj. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Pristup vodiču za korisnike". Korejska izjava o sukladnosti za uređaje klase B

  Usklađenost sa zahtjevima Europske Unije

  Usklađenost s Direktivama za informatičku opremu i radioopremu Modeli s radiouređajem: ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima o zaštiti iz Direktive Vijeća EU-a 2004/108/EC (do 19. travnja 2016.)i Direktive Vijeća 2014/30/EU (od 20. travnja 2016.) o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost. Potpuna izjava o usklađenosti nalazi se u vodiču za korisnike. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Pristup vodiču za korisnike" u ovom dokumentu. Modeli s radiouređajem: proizvod je u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive Vijeća Europe 1999/5/EZ o terminalnoj telekomunikacijskom opremi. Informacije o Izjavi o usklađenosti nalaze se u dokumentu Regulatory Notices koji možete preuzeti na adresi http://www.lenovo.com/UserManuals. Napomena: R&TTE 1999/5/EZ ostaje na snazi tijekom prijelaznog razdoblja Direktive za radioopremu (RED) 2014/53/EU do 12. lipnja 2017. Nakon tog datuma RED 2014/53/EU zamijenit će direktivu R&TTE 1999/5/EZ.

  Informacije o usklađenosti bežičnog radija Modeli računala opremljeni podrškom za bežičnu komunikaciju usklađeni su s radiofrekvencijskim i sigurnosnim standardima svih država ili regija u kojima su odobreni za bežičnu upotrebu. Prije korištenja bežičnih uređaja u računalu osim ovog dokumenta obavezno pročitajte i dokument Regulatory Notice za svoju državu ili regiju. Da biste nabavili PDF verziju dokumenta Regulatory Notice, pogledajte "Preuzimanje publikacija" u ovom dokumentu. Informacije o usklađenosti bežičnog radija za Brazil

  Informacije o usklađenosti bežičnog radija za Meksiko

  Informacije o usklađenosti bežičnog radija za Singapur

  Dodatne informacije o usklađenosti Zvučna obavijest za Brazil

  Oznaka usklađenosti za Euroaziju

  ENERGY STAR

  Odabrani modeli usklađeni su s propisima standarda ENERGY STAR®. Dodatne informacije o standardu ENERGY STAR nalaze se u vodiču za korisnike. Pročitajte "Pristup vodiču za korisnike".

  http://www.lenovo.com/recyclinghttp://www.lenovo.com/ecodeclarationhttp://www.lenovo.com/recyclinghttp://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdfhttp://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdfhttp://www.lenovo.com/compliancehttp://www.lenovo.com/UserManuals

  Otvaranje pakiranjaInformacije o perkloratu u Kaliforniji:Proizvodi koji sadrže mangan-dioksidne litijske baterije u obliku kovanice mogu sadržavati perklorat.

  Smještaj priključakaUpute za početno postavljanjePristup vodiču za korisnikePreuzimanje brošuraWindows 10:Informacije o usklađenostiNajnovije informacije o usklađenosti dostupne su na adresi:http://www.lenovo.com/compliance

  Usklađenost s Direktivama za informatičku opremu i radioopremuZvučna obavijest za BrazilOznaka usklađenosti za EuroazijuENERGY STAR

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice