Click here to load reader

VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ. 13. st. n.l. období rozkvětu české země vznikají města, hrady, kostely rozvoj obchodu, trhů a řemesel. Přemysl Otakar I. r. 1212 Zlatá bula sicilská – listina, která zaručovala nezávislost Českého království a dědický královský titul z otce na syna. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

VLDA PEMYSLOVSKCH KRL

VLDA PEMYSLOVSKCH KRL

13. st. n.l.obdob rozkvtu esk zemvznikaj msta, hrady, kostelyrozvoj obchodu, trh a emesel

Pemysl Otakar I.r. 1212 Zlat bula sicilsk listina, kter zaruovala nezvislost eskho krlovstv a ddick krlovsk titul z otce na synahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Golden_Bull_of_Sicily.jpg/423px-Golden_Bull_of_Sicily.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Po1_postava.jpg/220px-Po1_postava.jpgVclav I.tba stbra (Jihlava, Kutn Hora)upevuje postaven ech v Evrop

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/PecetprinceVaclavaI.jpg/170px-PecetprinceVaclavaI.jpgPeeAneka esksestra Vclava I.zaloila Anesk klter se pitlemcel ivot peovala o nemocn a chudprohlena za svatouhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/St_Agnes_tending_the_sick.jpg/254px-St_Agnes_tending_the_sick.jpg

Pemysl Otakar II.krl elezn a zlatnejmocnj evropsk krldky vlenm taenm a satkm zdvojnsobil zem eskho sttur.1278 zahynul v bitv na Moravskm poli

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Otakarek2.jpg/233px-Otakarek2.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Crown_of_Ottokar_II.jpg/800px-Crown_of_Ottokar_II.jpg

Vclav II.syn Pemysla Otakara II. schopn politik a diplomatzavedl mnu prask grostal se polskm krlem

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Vaclav.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Grossi_pragenses_avers.jpg/170px-Grossi_pragenses_avers.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Grossi_pragenses_revers.jpg/170px-Grossi_pragenses_revers.jpgPrask groVclav III.vldl tem krlovstvm esk, polsk, uherskpo roce vldy se vzdal uhersk korunyr. 1306 byl zavradn v Olomoucibyl posledn Pemyslovec neml potomka Pemyslovci vymeli po mei

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/WenceslausIImap-cs.png/590px-WenceslausIImap-cs.png

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Vasik3.jpg/204px-Vasik3.jpg