of 24 /24
Hrvatski jezik Vježbe (morfologija)

Vježbe (morfologija)

  • Upload
    kalfany

  • View
    2.414

  • Download
    13

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vježbe (morfologija)

Hrvatski jezik

Vježbe (morfologija)

Page 2: Vježbe (morfologija)

1. Morfemska analiza

riječ prema položaju prema funkciji

ženu

predškolski

potpis

grančica

doček

Page 3: Vježbe (morfologija)

1. Rješenje

riječ prema položaju prema funkciji

ženu žen – u žen-u

predškolski pred –škol –sk –i predškolsk –i

potpis pot– pis –ø potpis –ø

grančica gran– čic– a grančic–a

doček do–ček– ø doček– ø

Page 4: Vježbe (morfologija)

2. Odredite rječotvorne i oblikotvorne osnove

riječ rječotvorna osnova oblikotvorna osnova

podcijeniti cijeniti podcijeni

ribič rib ribič

sustanar stanar sustanar

ljetni ljet ljetn

rukopisni rukopis rukopisn

Page 5: Vježbe (morfologija)

2. Odredite glasovne promjeneglasovna promjena

glasovna promjena

prah - prašina raščupan

žut – žući dolaska

trbuh - trbuščić vrapca

pišem vožnja

niži iscijediti

življe besadržajan

besposlica bilješka

Page 6: Vježbe (morfologija)

glasovna promjena glasovna promjena

prah - prašina palatalizacija raščupan jednačenje po zvučnost, po mjestu tvorbe

žut – žući jotacija dolaska nepostojano a, jednačenje po zvučnosti

trbuh - trbuščić jednačenje po mjestu tvorbi

vrapca jednačenje po zvučnosti

pišem jotacija vožnja jednačenje po mjestu tvorbe

niži jotacija iscijediti jednačenje po zvučnosti

življe jotacija, epentetsko l

besadržajan jednačenje po zvučnosti, ispadanje suglasnika

besposlica jednačenje po zvučnosti

bilješka jednačenje po zvučnosti

Page 7: Vježbe (morfologija)

3. Napišite odgovarajući oblik padežariječ vokativ riječ instrumental riječ nominativ

množine

brat krpelj brkribar trgovac Splićanin

Pavić otac snijeg

Mate novinar genitiv množine

muž krv izložba

Englez nož nokat nokata, nokti, noktiju

Page 8: Vježbe (morfologija)

Rješenjeriječ vokativ riječ instrumental riječ nominativ

množine

brat brate krpelj krpeljom brk brci, brkovi

ribar ribaru/ribare trgovac trgovcem Splićanin Splićani

Pavić Paviću otac ocem snijeg snjegovi, snijezi

Mate Mate novinar novinarom/novinarem

genitiv množine

muž mužu krv krvi / krvlju izložba izložbi, izložba, izložaba

Englez Englezu nož nožem nokat nokata, nokti, noktiju

Page 9: Vježbe (morfologija)

4. Ispravite sljedeće rečenice.

Tri čovjeka čekalo je u luci.

Trideset osam učenika čekali su autobus.

I tako su 5 djevojčica pjevale na otvorenju izložbe.

Brod je izvuklo dvadeset dva ronilaca.

Page 10: Vježbe (morfologija)

4. Rješenje

Tri čovjeka čekalo je u luci. Tri čovjeka čekala su u luci.

Trideset osam učenika čekali su autobus.

Trideset osam učenika čekalo je autobus.

I tako su 5 djevojčica pjevale na otvorenju izložbe.

I tako je 5 djevojčica pjevalo na otvorenju izložbe.

Brod je izvuklo dvadeset dva ronilaca.

Brod su izvukla dvadeset dva ronioca.

Page 11: Vježbe (morfologija)

5. Razvrstajte zamjenice iz teksta.

U nekim starim kolima bili su njegovi poznanici. Prekriveni onom sivom prašinom izgledali su mu vrlo neobično. Svoje su ruke držali u džepovima kao da nešto skrivaju. Nije si htio priznati ono što je bilo očito: unatoč prašini koja se lijepi po licu da ti se čini kako se neće nikada više moći oprati, nisu to više bili ljudi koje je poznavao. Što im se dogodilo?

Page 12: Vježbe (morfologija)

5.Rješenje.

U nekim starim kolima bili su njegovi poznanici. Prekriveni onom sivom prašinom izgledali su mu vrlo neobično. Svoje su ruke držali u džepovima kao da nešto skrivaju. Nije si htio priznati ono što je bilo očito: unatoč prašini koja se lijepi po licu da ti se čini kako se neće nikada više moći oprati, nisu to više bili ljudi koje je poznavao. Što im se dogodilo?

Page 13: Vježbe (morfologija)

6. Ispišite iz teksta sve nepromjenjive riječi.

Rano ujutro krenuli su s vrha brijega. Uh, nije li padina previše strma? Morali su brzo djelovati, ali nekoliko najhrabrijih nije dugo razmišljalo. Uzeli su u ruke svoje ruksake i polagano se počeli spuštati. Misli su im bile na cilju –ne u dolini koju su namjeravali ugledati prije noći, nego u toplom domu.

Page 14: Vježbe (morfologija)

6.Rješenje

prijedlozi rano, ujutro, previše, brzo, nekoliko, dugo, polagano

prilozi s, u, na, u, do, prije, u

veznici ali, i (koju), nego

uzvici uh

čestice li

Page 15: Vježbe (morfologija)

7. Navedene glagole razvrstajte u tablicu.

• doručkovati, izići,pronalaziti, osiguravati, parkirati, čuti, biti, ispustiti, dozivati, dočekati, izdavati,preletjeti,poslati, odgovarati, ući

svršeni nesvršeni dvovidni

Page 16: Vježbe (morfologija)

7. Rješenjesvršeni nesvršeni dvovidni

izićiispustitidočekatipreletjetiposlatiući

pronalazitiosiguravatidozivatiizdavatiodgovarati

doručkovatiparkiratičutibiti

Page 17: Vježbe (morfologija)

8.Navedene glagole razvrstajte u tablicu.

pretrčati,zijevati, pocrvenjeti, ostaviti, otplesati, osloboditi se, dovesti, pronalaziti, smijati se, drhtati, sanjati, nadmetati se, grmjetiprijelazni neprijelazni povratni

Page 18: Vježbe (morfologija)

8. Rješenjeprijelazni neprijelazni povratni

pretrčatiostavitiotplesatidovestipronalazitisanjati

zijevatipocrvenjetidrhtatigrmjeti

osloboditi sesmijati senadmetati se

Page 19: Vježbe (morfologija)

9. Napišite aorist ili imperfekt ponuđenih glagola.

glagol aorist imperfekt

pretrčavati

osmisliti

prilaziti

pocrveniti

posjeći

Page 20: Vježbe (morfologija)

9. Napišite aorist ili imperfekt ponuđenih glagola.

glagol aorist imperfekt

pretrčavati pretrčavah

osmisliti osmislih

prilaziti prilažah

pocrveniti pocrvenih

posjeći posjekoh

Page 21: Vježbe (morfologija)

9. Napišite genitiv sljedećih riječi.riječ genitiv

Rousseau Rousseaua

Shakespeare Shakespearea

reli relija

Boccaccio Boccaccia

Dufy Dufyja

Strozzi Strozzija

Moliere Molierea

Page 22: Vježbe (morfologija)

9.Rješenje

imenica genitiv

Rousseau Rousseaua

Shakespeare Shakespearea

reli relija

Boccaccio Boccaccia

Dufy Dufyja

Strozzi Strozzija

Moliere Molierea

Page 23: Vježbe (morfologija)

10.Odredite rod i broj sljedećih imenica.

imenica m.r. ž.r. s.r. jd. mn. sg.t. pl.t.

babetina

dvojica

djeca

kolica

leđa

telad

usta

oči

bol

Page 24: Vježbe (morfologija)

10.Odredite rod i broj sljedećih imenica.

imenica m.r. ž.r. s.r. jd. mn. sg.t. pl.t.

babetina + +

dvojica + +

djeca + +

kolica + +

leđa + +

telad + +

usta + +

oči + +

bol + + +