of 231 /231
VIZIJA USPEHA UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 TEMELJNE USMERITVE IN SAMORAZVOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 PROCES DOZOREVANJA OSEBNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 RETROSPEKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 USTVARJALNO IN DUHOVNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 KOMUNIKACIJA POSLUŠANJE IN KAKO SE GA NAUČITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 KOMUNIKACIJSKI KROG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 KOMUNIKACIJSKI STILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 REPREZENTACIJSKI SISTEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 PET EKOLOŠKIH ZAKONOV USPEHA UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 PRVI ZAKON - BOGASTVO IN NOTRANJI POTENCIALI BOGASTVA JE ZA VSE DOVOLJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 ODIGRAJTE USTREZNO VLOGO V TEM ŽIVLJENJU - URESNIČITE CILJ . . .49 KAKO VNOVČITI SLIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 KAKO RAZGRADITI ZAVEST REVEŽA IN USTVARITI ZAVEST BOGATAŠA .54 ČASOVNA STEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 VPLIV SLABIH IN DOBRIH SIL NA USPEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 DUHOVNOST IN BOGASTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 DRUGI ZAKON - KREATIVNOST PREBUDITE V SEBI KREATIVNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 KREATIVNOST IN NOTRANJI POTENCIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 IZKUSTVENE POZICIJE ALI KAKO URESNIČITI DOMIŠLJIJO . . . . . . . .84 IDENTITETE IN NJIHOV POMEN ZA USPEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 AKTIVNE IN REAKTIVNE STRUKTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 INTUICIJA IN MANAGEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 TRETJI ZAKON - DELATI DELO IN NJEGOV POMEN ZA USPEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 IGRA USTVARJANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 VREDNOTE IN CEPLJENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 IZOBRAZBA, ALTERNATIVE IN USPEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

VIZIJA USPEHAvizijauspeha.hojapozerjavici.si/2006/Vizija uspeha.pdf · 2015. 7. 10. · ZAHVALA Zahvaljujem se prijateljem, kolegom in udeležencem seminarjev, ki ste sodelovali pri

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VIZIJA USPEHAvizijauspeha.hojapozerjavici.si/2006/Vizija uspeha.pdf · 2015. 7. 10. · ZAHVALA...

 • VIZIJA USPEHA

  UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7TEMELJNE USMERITVE IN SAMORAZVOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9PROCES DOZOREVANJA OSEBNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12RETROSPEKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17USTVARJALNO IN DUHOVNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

  KOMUNIKACIJAPOSLUŠANJE IN KAKO SE GA NAUČITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23KOMUNIKACIJSKI KROG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28KOMUNIKACIJSKI STILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31REPREZENTACIJSKI SISTEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  PET EKOLOŠKIH ZAKONOV USPEHAUVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

  PRVI ZAKON - BOGASTVO IN NOTRANJI POTENCIALIBOGASTVA JE ZA VSE DOVOLJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47ODIGRAJTE USTREZNO VLOGO V TEM ŽIVLJENJU - URESNIČITE CILJ . . .49KAKO VNOVČITI SLIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52KAKO RAZGRADITI ZAVEST REVEŽA IN USTVARITI ZAVEST BOGATAŠA .54ČASOVNA STEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58VPLIV SLABIH IN DOBRIH SIL NA USPEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68DUHOVNOST IN BOGASTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

  DRUGI ZAKON - KREATIVNOSTPREBUDITE V SEBI KREATIVNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77KREATIVNOST IN NOTRANJI POTENCIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80IZKUSTVENE POZICIJE ALI KAKO URESNIČITI DOMIŠLJIJO . . . . . . . .84IDENTITETE IN NJIHOV POMEN ZA USPEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88AKTIVNE IN REAKTIVNE STRUKTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94INTUICIJA IN MANAGEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

  TRETJI ZAKON - DELATIDELO IN NJEGOV POMEN ZA USPEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101IGRA USTVARJANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103VREDNOTE IN CEPLJENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107IZOBRAZBA, ALTERNATIVE IN USPEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

 • ČETRTI ZAKON - NEVEZANOSTNE BODITE VEZANI NA CILJE

  - IGRAJTE VEDNO VIŠJE IN ZAHTEVNEJŠE IGRE . . . . . . . . . . . . . . . .117CILJNA STRUKTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119CILJNE MAPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126SPREMEMBE IN KAKO JIH OBVLADATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128FORMULA RAZGRAJEVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

  PETI ZAKON - SLUŽENJEBREZPOGOJNA LJUBEZEN, SLUŽITI DRUGIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137NADZIRANJE IN PREPUŠČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

  PODJETNIŠTVOVIZUALIZACIJA USPEHA POSTAJA RESNIČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . .147VIZUALIZACIJA CILJEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150KAKO SE PRAVILNO POSLOVNO ODLOČATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152ODGOVORNOST IN USPEŠNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA USPEH - IQ ALI EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158ALI STA SI USPEH IN POT RAZVOJA RES RAZLIČNA . . . . . . . . . . . . . . .163ZGODOVINA VODENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164SODOBNI PRISTOP K VODENJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166STRATEGIJE POGAJANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

  ŠPORTODPRAVLJANJE BLOKAD - PRI TRENINGU IN TEKMOVANJU . . . . . . .174

  DODATEKUNIVERZALNA ŽIVLJENJSKA ENERGIJA - REIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181HOJA PO ŽERJAVICI IN SAMORAZVOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190ENTITETE, ASPEKTIKA IN SAMORAZVOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197MEMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

  NAMESTO ZAKLJUČKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

 • Z A H VA L A

  Zahvaljujem se prijateljem, kolegom in udeležencem seminarjev, kiste sodelovali pri nastanku Vizije uspeha in se strinjali, da objavim vašeizkušnje.

  Hvala založbi ScriptTon iz Celja, ki mi je stala ob strani ob prvihkorakih nastajanja knjige in je knjigo pripravila za tisk.

  Veliko zahvalo dolgujem dolgoletnemu prijatelju in učitelju g.Slavinskemu, ki mi je velikodušno dal na razpolago dovoljenje zauporabo idej iz svojih knjig.

  Toplo se zahvaljujem ilustratorjema Vojku in Andrejki za domiselne inizvirne ilustracije.

  Zahvalo dolgujem tudi gospe Vidi, ki je z veliko potrpežljivostjo inrazumevanjem sodelovala pri vnašanju tekstov v računalnik.

  Hvala lektorjema Andreju in g. Mesičku ter urednici Marjeti.In končno, zahvaljujem se svoji ženi Anamariji za razumevanje ter

  hčerama Ani in Snežni, ki sta mi pomagali s prevodi iz angleškeliterature.

 • O A V T O R J U

  Franjo Trojnar je dolgoletni in vztrajni povezovalec duhovnega inmaterialnega sveta v celoto. Po poklicu je diplomirani inženir strojništva.V Tamu je delal 30 let na različnih delovnih mestih - od proizvodnje,organizacije do razvoja novih proizvodov, nazadnje kot vodjakonstrukcije avtobusnih karoserij. Naučeno znanje je uporabljal pri deluin srečevanju poslovnežev z vsega sveta. Je človek prakse in akcije. Zmodernimi metodami duhovnega razvoja se je pričel ukvarjati že središestdesetih let. Konec sedemdesetih je že vodil prve samostojne delavniceo komunikaciji in sredi osemdesetih intenzive razsvetljenja ter holističnerebirthinge. V letih službovanja mu je ta dejavnost pomenila hobi, izziv insprostitev, sedaj pa osnovni poklic in redno delo. Vodi delavnicekreatona, aspektike, integralnega ekskaliburja in sunjate; je mojsterreikija in karuna reikija; vodi memento - metodo nehipnotične regresijein ritual hoje po žerjavici. Že več let prireja v Mariboru tedenska srečanjareikija. Specializiral se je za delo s poslovneži in podjetniki. PrekGospodarske zbornice Slovenije vodi seminar Vizija uspeha zapodjetnike, ter predava na GEA Collegu d.d. v večerni šoli podjetništva.Dela s skupinami in individualno - odvisno od želja in potreb. Njegovovodilo je podjetniku ponuditi "total solution" - celotno ponudbo na enemmestu: kako poslovno uspeti, kako se znebiti ovir in težav ter kako mirnospati.

 • U V O D

  Poslovnež, podjetnik enaindvajsetega stoletjase bo moral ukvarjati tudi z duhovno rastjo,

  če bo hotel biti kos izzivom časa, ali pa ga ne bo.

  Nisem še srečal človeka, ki ne bi želel uspeti. Uspeti v službi, družiniin v osebnostnem razvoju. Uspeh je sam po sebi tako naraven kot dihanje.Živimo zato, da uspemo. Uspeti pomeni razviti svoje sposobnosti, presečise, prebuditi, biti srečen, osrečiti sebe in druge. In koliko nas v tem uspe?Še zdaleč premalo. To je eden od razlogov, da sem se lotil pisanja te knjige.

  Eden od namenov knjige je tudi popularizacija novodobnegaukvarjanja z duhovnostjo ter pogled na uspeh v življenju z duhovnegavidika.

  Zadnje čase je knjižni trg bogato založen s tovrstno literaturo, sedajpa še ena nova knjiga, boste rekli. Zakaj? Zato ker je zrasla na slovenskihtleh in iz prakse. Lahko bi ji rekli priročnik iz prakse za prakso. V njejboste našli veliko preizkušenih tehnik in resničnih primerov iz mojedolgoletne prakse.

  Primeri so navedeni zato, da sevanje vživite in spoznate, kakomajhna razlika je med vami in tistimi,ki uspejo. Večkrat boste ugotovili, daso to le nianse, zbrali pogum in rekli,tudi jaz to zmorem, ter se odločili, dauspete. Na tem mestu se zahvaljujemvsem, ki so bili tako pogumni, da sodovolili objavo svojih procesov.

  Vizija uspeha ni šok terapija alirecept, kako uspeti v enem dnevu. Toje proces, ki traja vse življenje. Temeljina petih ekoloških zakonih uspeha. VViziji uspeha je prvič predstavljenasinteza, združitev duhovnega inmaterialnega v eno, kar v resniciživljenje tudi je. Ni smiselnopostavljati stroge meje medprofesionalnim delom ter službo naeni in družino na drugi strani. Ssvojim delom in družino rastimo

  7

  PO

  KL

  IC

  DDRR

  UUŽŽII

  NNAA

  OSE

  BN

  OST

  NI

  RA

  ZV

  OJ

 • skupaj, le tako se lahko uresničimo in kronamo naš uspeh. Sicer smo živelizaman. Po precejšnjih prizadevanjih okoljevarstvenikov za ohranitev naraveje napočil čas, da ekologija zavzame ustrezno mesto tudi v medsebojnihodnosih. Pet ekoloških zakonov uspeha obravnava področja, na katerihustvarjamo. To so predvsem znanja, ki se jih nismo učili v šolah in nafakultetah, so pa nujno potrebna, da nam skrajšajo pot do uspeha. Vmnogih knjigah tujih avtorjev boste srečevali različne napotke, kakouspeti. Vesel sem, da imamo različno literaturo, nisem pa za neposrednopreslikavo napotkov in filozofij v naš kulturni prostor. Kajti zavedati semoramo, da živimo v srednji Evropi - z zelo specifično zgodovino,delovnimi navadami in religijami. Prav to vrzel želi zapolniti ta knjiga.Prava duhovnost je le skrajšana pot do resnice, to ni in nikoli ne bo drogaali beg od življenja.

  Vizija uspeha je večdimenzionalen interdisciplinaren sistem, odprt navse strani in za vse ideje. To je strokovni pristop k delu, osnovamkomuniciranja, psihologije in psihiatrije, religije in kulture, filozofije in"kmečke logike", proces samorazvoja in zorenja osebnosti, podprt stehnikami in tehnologijami, kako reševati konkretne probleme. Vse bližjeje čas, ko bodo filozofi, mistiki, znanstveniki in gospodarstveniki govoriliskupni jezik.

  Ne navajam enciklopedičnega prikaza metod in tehnik, ki so lahkozelo koristne in sem jih tudi sam prakticiral: avtogeni trening, močpozitivnega razmišljanja ter tehnike sprostitve, ki so zelo lepo opisane vdrugih knjigah. Želel sem predstaviti nove, a preizkušene tehnike, ki sobistvenega pomena za uspeh.

  Opisal sem tehnike, s katerimi lahko nadziramo in upravljamo zljudmi, kar bo zelo razburkalo vašo domišljijo. Niso namenjene zlorabi.Če imate dober namen, je vse dovoljeno; če je namen slab, ni dovoljenonič.

  Uspeti je v resnici zelo lahko, včasih smešno lahko. Tako je to videti,ko je trud že za nami. Oviram se je potrebno izogniti ali pa jih odstraniti,energijo usmeriti, investirati v rezultat. To je poleg petih ekološkihzakonov uspeha osrednje sporočilo knjige in v knjigi kar mrgoliprimerov, kako to narediti.

  Če niste zadovoljni z doseženimi rezultati in ne znate od drugih dobititistega, kar želite, potem je ta knjiga prava za vas.

  Knjiga je namenjena tudi podjetnikom, ki so v današnjem časutranzicije podvrženi velikim pritiskom z vseh strani. Njim je posvečenoposebno poglavje s poudarkom na življenjski energiji in pravih idejah.

  Namen knjige je, da vas prebudi iz zaspanosti. Napisana je zapogumne, ki vedo, kaj hočejo, ne poznajo pa poti do cilja. Je polnareceptov, kako presežete svoj mali jaz in se premaknete v resnični jaz.

  8

 • Lahko jo berete tudi kot znanstveno fantastiko, saj so v njej opisanirazlični procesi dela z aspekti in entitetami, ki živijo v nas ali v našemenergijskem telesu, avri. To so paraziti, ki nam sesajo energijo inpovzročajo težave.

  Trdim, da obstaja med uspešnostjo in duhovno rastjo neposrednapovezava. Uspemo lahko le, če duhovno rastemo - in obratno, neuspeh,težave, bolezni, strahove, blokade, ovire imamo zgolj in samo takrat, kone želimo duhovno rasti. To sem imel v mislih, ko sem zapisal moto:"Podjetnik enaindvajsetega stoletja se bo moral ukvarjati tudi z duhovnorastjo /…/ ali pa ga ne bo." Ne bo ga zaradi tega, ker je duhovnost smerevolucije zavesti, ki se kolektivno dviga hitreje kot kdajkoli v zgodovini.S tega vlaka ni dobro izstopiti. Kdor pa bo, bo uspešen le kratek čas, kajtizavedati se moramo, da smo kot osebnost celostno povezani z vsemokrog nas.

  9

 • TEMELJNE USMERIT VE IN SAMORAZVOJ

  Glas vesti je tako tih, da ga je mogoče zlahka zadušiti,vendar je obenem tako jasen, da ga je nemogoče napačno razumeti.

  Madame de Staël

  Začnimo z vprašanjem: Zakaj sploh živimo?Zakaj ravno s tem, boste vprašali. Zato ker je najprej treba postaviti

  trdne temelje. Rojeni smo kot svobodna, ustvarjalna in čudovita bitja spravico iskanja sreče, z neponovljivim življenjem. S to velikodragocenostjo, ki nam je dana v dar, moramo ravnati pravilno, da senam ne bi zgodilo, da bi pred smrtjo začeli stokati, kako smo zapraviliživljenje, pač pa da si rečemo: splačalo se ga je živeti. In kaj je temeljnaprvina svobode? Svobodni smo, kadar mislimo s svojo glavo in sesvobodno odločamo znotraj določenih meja. Jaz se že odločam, vendarni vse odvisno od mene, boste rekli. Res je, prav čisto vse ni odvisno odnas, je pa v zelo veliki meri. In kje naj začnemo? Vedno in povsod pri sebi.Poslušajmo svoje srce, iz njega tečejo vsi viri življenja. Resnico lahkopotisnemo za en dan ali teden, a se nam bo vedno znova oglašala in nasopozarjala, da nismo na pravi poti. Tudi s težkimi in neozdravljivimiboleznimi. Glas vesti, srca se nam bo javljal ponoči, ko ne moremo spati,v trenutkih, ko smo sami s seboj. Tedaj bodite še posebej pozorni. Koboste prisluhnili samemu sebi, ne pričakujte le prijetnih novic, pojavljalise bodo tudi vaši strahovi, ki vas ne bodo pustili v samo bistvo problema.Danes na srečo obstaja že veliko tehnik, s katerimi probleme uspešnodiskreiramo. Izpraznjeno mesto zapolnite s pozitivnimi trditvami, kot naprimer: jaz sem pogumen, jaz sem sposoben itd.

  Pri tem procesu je zelo koristno zapisovanje. Sam sem to v svojemkriznem obdobju počel in imenoval PAPER SPEAKS - razgovor spapirjem. Zakaj pisati? Vse tehnike samorazvoja in samospoznanjatemeljijo na ozaveščanju. Vsekakor je bolje, če imate nekoga, ki mupopolnoma zaupate, ki zna poslušati. Takšne vrste ljudje so zelo zeloredki. To so duhovno dozoreli ljudje, ki ne želijo iz tega povleči koristizase. To so ljudje, pred katerimi se nam ni potrebno pretvarjati, ki nampomagajo iskati našo lastno pot in ki so resnično veseli in zadovoljni, kojo najdemo. Če nimate te sreče, ne obupajte. Obstaja še veliko drugihmožnosti. Kdo v svoji mladosti ni pisal dnevnika in ga skrival, da bi gakdo ne našel in ne bi prebral naših skrivnosti? Takrat smo se bali, da binas okolica ne sprejemala in da bi kdo na naš račun ne zganjal šale. Čebi ta stik vse do današnjega dne obdržali, bi bili bolj srečni. Kakšne soprednosti pogovora s papirjem? Papir je odličen poslušalec, predvsem jetih in ne presoja, ko govorimo, pišemo; sprejme nas. To sta dvenajvažnejši lastnosti poslušalcev.

  10

 • Mi sami v svoji globini že dobro vemo, kaj je za nas najboljše, vendarto najboljše mora dobiti priložnost, da pride iz nas. Ali je to dovoljnarediti enkrat? Nikakor ne. To je proces, ki traja in s katerim najboljpoglabljamo komunikacijo s samim seboj ter duhovno rastemo. Zvsakim stikom smo bližji sebi. To je, drugače povedano, proces, ki vodiod odtujene do samorealizirane osebnosti.

  Veliko presenečenj sem doživel pred leti, ko sem obiskoval dveletnitečaj holističnega samorazvoja pri priznanih strokovnjakih iz ZDA inAnglije. Do takrat sem prakticiral že veliko tehnik samorazvoja. Bil sempoln tehnik in znanja in sem pričakoval, da bom na tem tečaju medprvimi, pa ni nič pomagalo. Med potekom tečaja sem vse globlje ingloblje bredel v krizo, ki je značilna za naše preobrate v življenju. Nasplošno velja: večja kot je kriza, več koristi lahko iz nje potegnemo. Vpravi krizi nam nič ne pomagajo naučene metode, kajti če nam bi, potemne bi bili v krizi. V krizi je potreben temeljit zasuk v novo smer. Treba jespremeniti paradigmo. Ta proces sem doživljal zelo mučno in naporno, ase je splačalo. Moj osnovni konflikt je bil nesporazum z mojim pokojnimočetom. Takrat je bil še živ in to je bila zame določena prednost. Šlo jetudi za moj konflikt z avtoritetami, ki so me v življenju omejevale. Procesje kulminiral v ločevanju od očeta s tehniko namišljenega pogovora znjim. Ko sva si vse povedala, sva se v mislih za vedno razšla in pretrgaleso se vse popkovine. Spoznal sem, da me je vzgojil v najboljši veri, kakorje pač znal, in sem mu vse nepotrebne grobosti, ponižanja inomalovaževanja (znana je bila njegova: "Če ti narediš tehniško fakulteto,bom jaz papež") odpustil. Presegel sem ga. V meni se je začel prebujativulkan energije, a to je bil šele začetek preobrazbe.

  Na intenzivih neposredne izkušnje resnice sem doživel, da sem jazjaz, konkreten in neponovljiv, in vse se je skladno spojilo v celoto.Postajal sem nov človek. Bil sem v stiku s samim seboj in črpal sem svojovitalno energijo iz svojih korenin. V tem trenutku sem čutil v sebivelikansko moč. Vsi moji prejšnji konflikti s šefi v službi, profesorji nafakulteti so bili preseženi, pokazali so se mi v pravi luči. Zavedel sem se,da sem mnoge nastale konflikte ustvaril sam, in prešel s področjaposledic na področje vzrokov. Po končanem procesu sem z velikimveseljem pred vsemi jasno in glasno povedal svoj uvid, ki je bil v temtrenutku namenjen predvsem meni. "Samo s trdo vzgojo se vzgojijonajboljši borci!" Bilo nas je okoli štirideset, zaploskali so mi in poti nazajv obtoževanja drugih ali avtoritet, ki bi me ovirale, ni bilo več. Moj pogledje bil usmerjen naprej, a naj še enkrat poudarim, bil je le prvi deldolgoletne preobrazbe. Spet sem bil pri sebi doma in stal na svojihnogah.

  11

 • Naslednjega dne se je zgodila najpomembnejša stvar v mojemživljenju. Z globokim, povezanim dihanjem smo stabilizirali dotedanjeterapevtske izkušnje. Delali smo v parih. Prvi sem dihal. Bil sem lahek.Dihal sem s polnimi pljuči. Bil je lep, sončen, jesenski dan na slovenskiobali. V ozadju se je slišala prijetna umirjena glasba. Poletel bi od sreče.Postajal sem vse lažji in lažji. Naenkrat sem začutil, da se nekaj dogajanad mojim tretjim očesom. Začutil sem motnjo oziroma neko dogajanjenad njim. V prvem trenutku sem pomislil, da mi kolega drži roko nadočesom, kajti kljub soncu in zaprtim očem sem čutil senco. Počasi semdvignil svojo desno roko in prešel preko čela, da bi odstranil oviro, ki meje motila. Ničesar fizičnega ni bilo prisotnega, spustil sem roko inumirjeno dihal naprej. Iz daljave je vse bližje prihajal k meni zvok, ki jebil podoben zvoku vrtalke za beton. Najprej se mi je zazdelo, da prihajaod zunaj, potem pa sem spoznal, da je v meni in sili navzven. Vse bolj mije napenjalo kožo nad korenom nosa in končno se je z oglušujočimpokom in s svetlobo strele odprlo. Spregledal sem. Imel sem zaprte oči inlahko sem "gledal", čutil dogajanje okrog sebe. Tretje oko je bilo odprto.Vse je bilo pripravljeno za srečanje. Kot misel se je spustil proti meni. Bilje Jezus Kristus. V teh trenutkih sem začutil neznansko brezpogojnoljubezen. Ljubezen, ki je čakala, da ji odprem vrata in ji sploh dovolim,da pride k meni. Ljubezen, ki je mnogo večja, kot sem jo čutil do sebe alido ženske. Ljubezen, ki je vseobsegajoča in za katero se mi ni bilo trebabojevati. Samo odprl sem se, odprl sem vsa svoja vrata in okna, kot topočnemo pri prvem pomladanskem soncu. Bilo mi je toplo, kopal sem sev sreči in ljubezni, za katero ni bilo treba niti s prstom migniti, samodovolil sem ji, da lahko pride do mene. Bilo je nepojmljivo lepo, konecnečesa starega in začetek novega življenja. V svojem življenju sem se vesčas bojeval in se dokazoval, da bi me imeli radi, zdaj pa naenkrat ni bilopotrebno ničesar. Dovolj je, če samo rečem da in se odprem. Vse je tu,nikamor ni treba hoditi. Nežno sem ga vprašal, če mu lahko postavljamvprašanja. Opogumil me je: "Kar daj!" Pogovarjala sva se o pomembnihstvareh za moje življenje. O grehu, o obvezni prisotnosti pri nedeljskimaši, o odnosu z drugimi. Njegovi odgovori so bili: življenje je ljubezen,greh si je izmislil človek, da zasužnji ljudi okoli sebe. Čas je zame v tehtrenutkih obstal. Po nekaj odgovorih se je začelo tretje oko zapirati, on jeizginil in spet sem bil osredotočen samo na dihanje. Od tedaj se mi ježivljenje popolnoma spremenilo. Nehal sem hiteti. Nisem več imelobčutka, da sem kaj zamudil. Bil sem doma, imel sem dostop do svojihkorenin, do svojega vira življenja. Od takrat nisem spremenil svojegaodnosa do cerkve. Nisem ne bolj in ne manj veren. K maši še vednohodim le trikrat na leto. S to izkušnjo pa je moje življenje dobilo novsmisel. Opustil sem nekakšne sladke igrice, vse manj sem se pretvarjal invse bolj sem bil Jaz.

  12

 • 13

  P R O C E S D O Z O R E VA N J A O S E B N O S T I

  Le odločiti se moramo, ali bomo duhovno rastli in uspeliali pa se omamljali z drogami, škodljivimi razvadami, hrano, pijačo,

  z odnosi ter propadli.

  Proces dozorevanja osebnosti poteka skozi določene življenjskestopnje. Najpreprostejši pogled na to področje je odraščanje otroka,mladeništvo, zakonsko življenje, aktivna delovna doba in upokojitev.Drugače povedano: otrok, mladenič, roditelj, mama ali oče in stari starši,dedek ali babica. Če katere vloge - identitete ne odigramo, se z njo vednoznova srečujemo. Kaj pogosto slišimo? Pusti ga, da se izživi, on se niizživel v mladosti, pa sedaj nori v starosti. Charles Berner v svojih delihomenja vloge gojenec, študent, pomočnik, mojster.

  V posamezni stopnji ima oseba težnjo, impulz ali nagon, skozikaterega človeško bitje preživi svoje življenje. To so osnovni motivičloveškega bitja in obenem področja njegove aktivnosti.

  77 absolutna resnica, bog

  66 spiritualno bitje

  55 ves živi svet in fizični univerzum

  4 4 vse človeštvo, ljubezen

  33 skupine, šola, profesija, nacija

  22 partner, družina, seks, otroci

  11 preživetje, individualna izkušnja

 • V prvi stopnji je težnja po preživetju -samoohranitev. V njem je v popolnosti izraženaindividualnost. Za posameznika, ki ostane na tejstopnji, je pomembno samo stanovanje, hrana,pijača. Ne želi se družiti, ker ga drugi spravljajo vslabo voljo - prizadenejo njegove občutke. Čaka leše na upokojitev.

  V drugi stopnji je hotenje, da sepreživi v zakonskem življenju,ljubezni, pri vzgoji otrok, v spolnemživljenju. V tej stopnji smo soočeni zvečjimi igrami, izzivi, hitreje duhovnorastemo in imamo več prostora zaigranje duhovnih iger. Od otrok seučimo, če ne, nam grenijo življenje.Dajejo nam smisel, zaradi kateregase splača živeti tu in sedaj. Odpredsednika ZDA se na primerpričakuje, da ima družino, ker s temdaje zgled za zdravo duhovnoživljenje preostalih državljanov.

  V tretji stopnji je hotenje, da se preživi v skupinah, v druženju. To sošole, vrstniki, poklic, športna društva, duhovnost. Gre za prehod vjavnost. Ni se mogoče vsega naučiti ali vse igre odigrati v družini. Igriščeje preozko. Za polno življenje je potrebna svoboda. Zato je koristno, čegredo otroci po končani šoli ali gimnaziji študirat v drugo mesto. Posebejje to izrazito v zahodnem svetu, kjer popravilu pošiljajo otroke na kolidž.Poglejmo tudi drugo plat, to jezapiranje v dvorišče družine. Čeotrok v takem okolju želi stran združinskega dvorišča, bo doživelkritiko, češ kaj pa te brigajo drugi?Sosedje so nevarni, glavno, da je namdobro, pusti druge! Otrok je takrat v dvomu, ali najkljub temu sprejme izziv in se druži. Ostati v družini, ko jo prerasteš,medtem ko se ti odpira širni svet z nešteto možnostmi, je kot zastoj tekočevode, mlakuža, ki bo čez čas zasmrdela.

  14

 • V četrti stopnji je težnjapo preživetju celotnegačloveštva. Tistim, ki so vpopolnosti odigrali nižjestopnje, je v določenem deluživljenja premalo ostati vskupinah, nacijah. Njihovenotranje sile jih potiskajonaprej in tako so nastaleorganizacije Human Rightsin Amnesty International.Življenje teh ljudi dobi šeletedaj pravi smisel. Ni jimvseeno, če v Bangladešuzaprejo pisatelja. Takojstopijo v akcijo. Sproži sediplomatska dejavnost,organizirajo se demonstracije za njegovo izpustitev. Človeštvo je vse boljozaveščeno, doba informatike opravlja svojo nalogo. Svet je obsodilpokol na mirnih demonstracijah za človeške pravice na Trgu nebeškegamiru na Kitajskem. Multinacionalka Benetton si je izbrala slogan UnitedColors of Benetton.

  V peti stopnji je prizadevanje za preživetje vsega živega: ljudi, živali,rastlin in fizičnega sveta. V njem se vodi boj za ohranitev ravnotežja vvesolju, ki bi ga lahko porušile ozonske luknje. Vsem je dobro poznanaorganizacija Greenpeace,ki se bori, da bodo našiotroci imeli kje živeti. Članite organizacije seizpostavljajo smrtninevarnosti, da bi preprečiliatomske poskuse v Tihemoceanu. Okoljevarstvenikiso vse glasnejši in so siizborili svoj vpliv, posebejv zahodnih civilizacijah.Tudi oni bi lahko "mirno"živeli v svojih družinah, pajim njihovo poslanstvotega ne dovoli.

  15

 • V šesti stopnji se želimo uresničitikot duhovno bitje. Sem spadajoumetniki in znanstveniki, ki s svojoaktivnostjo poganjajo evolucijskiproces naprej. To so vizionarjiprihodnjega časa.

  V sedmi stopnji je težnja postati enoz bogom. Tej stopnji so podrejene vsenižje stopnje in cilji, ki jih človek ima vuniverzumu.

  V ta svet smo prišli, da odigramo vse igre, nobene ni mogočepreskočiti. Če to poskušamo, je, kot da bi imeli kamen okrog vratu, težo,ki jo po nepotrebnem nosimo.

  Če človek ne odigra vseh iger v prvi stopnji in želi v sedmo, bo imeldosti več težav, kot če bi odigral vse igre prve stopnje. Pri njem bo nered,spraševal se bo: kaj je narobe z menoj ali v meni, ko pa želim samoresnico, dogajajo pa se same slabe stvari?

  Neuspeh v drugi stopnji - v zakonskem življenju - vodi do pretiranepozornosti do šeste stopnje. Družinska življenja pri mistikih in umetnikihso ponavadi zelo kaotična.

  Neuspeh v tretji stopnji vodi do pretirane pozornosti do pete stopnje.Nesposobnost človeka, da vzpostavi odnose ljubezni in humanosti vskupinah, ki jim pripada, ga vodi v obsedenost z materialnimidobrinami, časom, energijo in podobnimi stresi, ki predstavljajovrednosti in vsebine materialnega univerzuma. In kaj pomaga, čepretiravamo v peti stopnji? Vključitev v skupine.

  Neuspeh v četrti stopnji - človeštvu - vodi do pretiranega posvečanjaljubezni do živali - hišnih ljubljencev. Taki posamezniki vse podredijonjim, ljudi pa sovražijo.

  Prenos lepih energij daje dobre rezultate, zato se tolikokratpovezujemo s sedmo stopnjo, z božansko energijo. Dobro je to energijozačutiti in jo osvetliti, se napojiti z njo. Ko pa postane takšen prenos samsebi cilj in beg pred soočanjem z nižjimi stopnjami, povzroči zastoj vosebnostni rasti.

  16

 • 17

  Seveda je to stanje sladko in opojno kot droga ali kaj podobnega,vendar le malo prispeva k uravnoteženemu razvoju.

  Povezujte se z lepimi energijami, vendar ne zanikajte nižjih ciljev.V svoji dolgoletni praksi opažam, da hočejo ljudje največkrat

  preskočiti tretjo stopnjo, imeti radi ljudi, živeti za druge, služiti drugim. Testopnje ni mogoče preskočiti. Vedno nas bo vleklo ali nazaj ali vkopičenje materialnih dobrin. Kot izgovor slišim, kako so ljudje v okolicislabi. Ne sodimo ljudi, kako in zakaj nekaj počnejo, temveč ali duhovnozorijo ali ne!

  Osebe na poti duhovnega razvoja imajo močno nagnjenje, da senavežejo na svoje dosežke ter se tako zasidrajo v določeni stopnji. To sedogaja zato, ker čutijo potrebo po stabilni sliki sveta in samega sebe.Krčevito se branijo sprememb ali pretoka novih podatkov, ki bi lahkospodkopali njihovo doseženo stanje in spoznanje. Tako se spremenijo vfundamentaliste in konzervativce, ki blokirajo nadaljnji napredek sebe indrugih.

  O smiselnosti ponazoritve procesa dozorevanja osebnosti s sedmimistopnjami, ki so najbližje sedmim čakram v našem telesu, sem se večkratprepričal pri aspektnem procesu, opisanem v dodatku. Čisto navadniljudje, ki nikoli niso slišali za čakre ali duhovnost, so se v svoji ciljniverigi pomikali natančno po opisanih stopnjah.

 • R E T R O S P E K T I VA

  Retrospektive ni mogoče uvrstiti v katerega od posebnih sistemovsamorazvoja, saj je skupna mnogim zelo različnim metodam z različnimicilji. Uvršča se v veje joge, predvsem mentalno-psihične, radža joge.Uporablja se pri urjenju spomina. Pitagora, znani matematik, naj bi jouporabljal pri svojih učencih. Seveda je vprašanje, ali je Pitagora samizumil to metodo za utrjevanje spomina. Že pred več kot tri tisoč leti jonamreč srečamo tudi v psihičnem treningu joge, kjer so jo uporabljali vpopolnoma druge namene. Res je seveda tudi, da je Pitagora več let bivalv Egiptu in da se je tam naučil ter od tam prenesel metode in tehnikepomnjenja starih Egipčanov. V tistem času je bil Egipt pravo zbirališčeznanstvenikov, modrecev, magov in svečenikov Starega sveta. V Egiptuso poučevali magijo in religijo, vendar je bila tudi znanost na zavidljiviravni. Morda je prav to razlog, da se je Pitagora kasneje ukvarjal zmagijo, hermetizmom, okultizmom in s podobnimi filozofsko-verskimivprašanji. Pitagora se je poleg tega spominjal tudi vseh svojih prejšnjihinkarnacij. Če je to tehniko iznašel ali ne, ne moremo zagotovo vedeti,vendar se je uporabljala že zdavnaj in tudi danes se uporablja zaosebnostno rast in v šolah pomnjenja.

  Izvajanje:Vaja se izvaja zvečer - pred spanjem, najbolje tik preden zaspite.

  Tehnika je zelo preprosta, kljub temu pa so njeni rezultati neprecenljivi.Obstaja več različnih variant, predvsem glede na okoliščine, v katerih seizvaja, vendar ostajajo njeni principi vedno isti. Eden od pristopov jenaslednji: po končanem dnevu, ko ste opravili že vse svoje obveznosti innaloge in ko se pripravljate na počitek, sedite za mizo in se začenjajtespominjati ter si zapisovati vse pretekle dogodke, ki so se zgodili čez dan.Začnite s trenutkom, ko ste sedli za mizo, in končajte v trenutku, ko stese zbudili in vstali iz postelje. Vaja naj ne bi trajala več kot 10 do 15minut. Zaradi pogojev, ki jih je treba izpolniti, je dosti bolj sprejemljiva inuporabljana metoda mentalnega poslušanja. Ne dosti pred tem, ko želitezaspati, preletite v mislih vaš današnji dan, vendar z obratnim vrstnimredom. Poskušajte se spomniti na primer dela v službi, branja inpodobno. Spomnite se, kaj ste jedli za večerjo, kaj ste delali pred tem intako nazaj, skozi ves dan. Poskušajte biti čimbolj natančni, ne samo vdogodkih, ki so se zgodili nazadnje, ampak tudi glede opravil, ki ste jihopravili v zgodnjih jutranjih urah. Prvi del vaje se konča, ko ste v mislihprišli do trenutka prebujanja.

  18

 • Sledi prehod na drugi, najpomembnejši del retrospektive. V mislihpreletite ves dan v obratnem vrstnem redu, tako da začnete z jutrom innadaljujete proti večeru ter tako preverite, če niste česa izpustili. Tistedogodke, ki se jih boste spomnili šele sedaj, prej pa ste jih izpustili, želivaša podzavest potisniti ali jih obiti. To so ponavadi neprijetni dogodki,o katerih za nobeno ceno ne želite misliti in za katere želite, da se ne binikoli več ponovili. Mogoče je bilo to vaše slabo obnašanje ali padogodki, ko ste bili ponižani ali grajani. Kakorkoli, gotovo so to spomini,ki vas navdajajo z bolečino in tesnobo. Pomembno je, da ozavestite vsete trenutke, saj je to edini način, da se jih osvobodite za vedno.

  Pošteno preverite vaš dan in se vprašajte, ali bi lahko storili še kaj.Premislite, če ste opravili vse tako, kot je prav, kot najbolje zmorete, ali paste površno preletavali z ene stvari na drugo z željo čimprej rešiti seopravkov. Pomembno je, da vse dogodke preletite brez čustev, kot da vasvse to ne zadeva. Glejte se, kot gledate igralca v predstavi. Ocenjujterealno, brez samovšečnosti.

  Kaj svetuje modri Pitagora:"Ne prepusti se sladkemu snu, preden nisi vsaj trikrat preveril svojih

  dnevnih dejanj. - Kakšne napake sem napravil? Kje sem odpovedal?Pokaraj se za vse slabo in poveseli se zaradi vsega dobrega."

  Potrudite se resnično razumeti, ali stvari jemljete preresno ali jihpoveličujete, vendar brez osebnih motivov. Na opisani način bostesposobni spremeniti neprijetne izkušnje. Preprečili boste preuranjenodelovanje negativnih misli v podzavesti, ki vas od tam delajo nesrečne,potlačene, nezadovoljne, nervozne, deprimirane...

  "Psihološka" korist je lahko tudi boljše razumevanje samega sebe,svojih postopkov in delovanja, pa tudi dejanj in obnašanja drugih ljudi.

  19

 • 20

  Ne boste več žalostni, potlačeni, nesrečni. Morda boste prepoznalidogajanje ali postopek, ki vam zastruplja odnose z drugo osebo.

  Obstaja še več drugih koristi opisane metode, vendar menim, da jenajpomembnejša izboljšanje spomina. Retrospektiva učinkovito povečapomnjenje in seveda sposobnost natančne in precizne reprodukcije misli.Lahko jo uporabljamo kot pripravo za druge vaje pomnjenja, na primerverižne metode, ki je zasnovana na zmožnosti močnih in dobrihasociacij. Dan je sestavljen iz mnogo različnih dogodkov, ki jih lahkovidimo kot člene verige, skupek vseh dogajanj pa si je možnopredstavljati kot celo verigo. Retrospektiva podpira asociativno tehnikopomnjenja, povečuje koncentracijo in sposobnost mentalne predstavelikov, predmetov in dogodkov. S stopnjevanjem asociativne tehnike seuresniči trajnejši spomin različnih dvojic besed, kot na primer nekdogodek in konkretna oseba, fizična velikost in vrednost, ime osebe innjena telefonska številka ali naslov.

  Tako kot se v treningu joge s pomočjo retrospektive teži k popolnizavesti, se v šolah pomnjenja s to tehniko razvijajo predvsem uspavanečloveške sposobnosti pomnjenja in v metodah komunikacije poslušanjesamega sebe.

  Da bi od vaje imeli še več koristi, vam ni treba čakati večera. Delatelahko tudi sredi dneva, posebej pa je priporočljiva po konfliktnihsituacijah, da se z njo sprostite in si povrnete energijo.

 • U S T VA R J A L N O I N D U H O V N O

  Eden od osnovnih namenov Vizije uspeha je prikazati, kako začeti vustvarjalnem - magičnem in končati v duhovnem - mističnem. Vustvarjalnem imamo zelo opredeljene cilje z močnim egom in pravili alizakoni igre, v duhovnem pa vstopamo v brezmejnost ter preseganje ega.Zdi se mi izjemno pomembno razjasniti pojme na tem področju, kajti namojih tečajih opažam, da udeleženci večkrat oba pojma - magično inmistično - mečejo v isti koš.

  Magija vedno teži k uresničitvi, materializaciji in realizaciji ciljev.Zaradi tega je vsako ustvarjanje, ne glede na to, ali je tehnološko,umetniško ali družabno, v najširšem smislu magijski akt.

  Mistična steza pa vodi v nasprotni smeri. Njen praktik vidi boga inresnico v vsem, kar ga obkroža, v vsem vidi ENOST. Ničesar ni trebaustvarjati, vse je popolno in odsev božje volje. Mistik boga doživlja vvsem in sebe v bogu. Za prispodobo te poti naj navedem primerDemostena, ki je srečno živel v sodu, bogatejši od nekoga, ki spi nadenarju in ves čas razmišlja, kam bi ga vložil. Ko je Demostena obiskalAleksander Veliki in ga vprašal, kaj lahko naredi zanj, mu je filozofodgovoril: "Umakni se, ker mi zastiraš sonce."

  Tako magijska steza ustreza procesu ustvarjanja, kreaciji invizualizaciji ciljev, mistična steza pa procesu razgrajevanja miselnihvzorcev v prepričanju, da bi lahko zopet postali eno z vsem, iz česar smoprišli in v kar se vračamo.

  V Viziji uspeha so prikazani načini delovanja na področju ustvarjanjain nakazani načini prehoda v mističnost, ki pa nas le v nekaterih težkihživljenjskih situacijah spomni, od kod prihajamo in kam gremo, alidrugače povedano, odpre nam oči za resnico. Za igranje iger inuresničevanje ciljev je osnova pojavni svet z vsemi zakonitostmi, ki jihmoramo sprejeti in v njih živeti.

  Naj dodam še definicijo Dien Fočun, ki je pred leti vodila Bratstvonotranje svetlobe: "Magija je sposobnost povzročanja sprememb v našizavesti po svoji volji." To se popolnoma ujema z našo vizijo uspeha.

  Z igro ustvarjanja in razgrajevanja vstopamo v področje dejavnostiboga, kar v svoji najgloblji naravi tudi smo, čeprav smo na to pozabili. Stem se tudi zavedamo, da smo za vse odgovorni sami, in tako sepovzpnemo na prvo stopnico naše poti do uspeha.

  21

 • 22

 • 23

  K O M U N I K A C I J A

 • 24

 • P O S LU Š A N J E I N K A KO S E G A N AU Č I T I

  Bolj ko poslušamo sami sebe,manj imamo potreb, da bi nas morali poslušati drugi.

  Kot ena osnovnih človeških potreb zavzema komunikacija z drugimiljudmi izredno pomembno mesto v življenju vsakega človeka. V bistvu sovsi odnosi med ljudmi vezani na komunikacijo. Pri navezovanjukakršnegakoli medsebojnega odnosa se med ljudmi vzpostavlja nekevrste komunikacija, ki seveda ni izključno verbalna, to je sporočanje zbesedami. Gibi, mimika (izraz obraza), celo misli in občutki, namenjenidrugim ljudem, predstavljajo načine komunikacije. V skrajni meri sekomunikacija nanaša na sprejemanje in pošiljanje, to je na izmenjavoenergije med ljudmi. Resnična in prirojena potreba za komunikacijo zdrugimi ljudmi izvira iz globine bitja in je vsekakor najvažnejša od vsehčlovekovih duhovnih potreb.

  Medčloveško komunikacijolahko primerjamo z električnimtokom. Kakor je tok posledicarazlike v napetosti med dvema točkama, tako je komunikacija pogojenaz neke vrste napetostjo med ljudmi. Človek s pomočjo komunikacijeposreduje svoj energijski višek (kajti vse, kar sporoča, misli, občuti, je vresnici energijske narave) ali sprejema tak višek od drugih ljudi. Iz teprimerjave lahko razumemo, zakaj je komunikacija osnovna človekovapotreba. To je potreba po vzpostavljanju neke vrste energijskegaravnotežja na duhovnem nivoju, kot je hrana vzpostavljanje energijskegaravnotežja na fizičnem nivoju.

  Verjetno ni človeka, ki ne bi preizkusil ugodnega delovanja zaupnegaprijateljskega pogovora.

  25

 • Problem, ki trenutno muči človeka, popolnoma izgine takrat, ko se vpopolnosti izpove drugemu človeku. Razumljivo je, da se ne menjajoobjektivne okoliščine, temveč način, s katerim ga človek doživlja.

  S komunikacijo človek izraža svoje bitje. Ravno tako se skomunikacijo prazni reaktivni duh, to je masa neizkomuniciranih innesprejetih (nerazumljenih) vsebin, ki človeka deli (ločuje) od njegovegaresničnega bitja, ker mu ne dovoli, da bi bil v vsakem trenutku to, kar vresnici je. Komunikacija je proces, nasproten potiskanju, in takopredstavlja sredstvo za čiščenje človeškega duha.

  Velik pomen komunikacije je najbolj opazen v vsakodnevnemživljenju. Primere slabe komunikacije lahko najdemo na vsakem koraku:komunikacija je pogosto nepopolna, to pomeni, da ljudje nepopolnosporočajo, "filtrirajo" svoja sporočila in tako ostaja masaneizkomuniciranih vsebin, ki se počasi kopiči. Tako pa naraščanezadovoljstvo človeka (ker se izraža neskladno).

  Ravno tako pogosto je nesprejemanje sporočil drugih oseb. Ljudje sepogosto prekinjajo v pogovoru, ne poslušajo drug drugega ali paposlušajo nepozorno in površno.

  Posledice takšnih pomanjkljivosti v komunikaciji so stresi,razočaranje in zaprtost v odnosih, za katere niti ne najdemo pravegavzroka.

  Neuspešnost vodenja pogovora z neznanimi osebami brez stresa inneugodnosti je samo ena od številnih posledic slabe komunikacije, amnogim ljudem pomeni nepremostljivo težavo v družbenih stikih.Istočasno pa dobra komunikacija omogoča, da poslušate in razumetedrugo osebo, da lahko začnete in uspešno vodite ter nadzirate pogovor,da v času pogovora ostanete pri temi ali jo po mili volji menjate, danadzorujete in preprečujete napake v komunikaciji.

  Pogosto boste slišali, da je poslušanje dobra osnova za uspešnokomunikacijo: zato poslušajte in opazujte. Če ste kdaj imeli možnost bitiv bližini dobrih pogajalcev, ste lahko opazili, da so le-ti samo poslušali intu in tam nekaj tehtnega povedali. Ni jim bilo treba siliti v ospredje.Delovali so zadržano. Če smo želeli izvedeti njihovo mnenje, smo jihmorali animirati. In zakaj? Zato ker vedo, da je mogoče s poslušanjemizvedeti veliko oziroma skoraj vse. Mark Twain je rekel: - Ker imamo dvojeušes in samo ena usta, moramo dvakrat več poslušati, kot govoriti. Tudiv Pitagorejski šoli je učenec moral biti prve dve leti tiho, učiti se poslušati.

  Vsi novi trendi poslovnega komuniciranja se obračajo od klasičneganačina "jaz dobim, ti izgubiš" v smer svetovanja in odnosa "dobiš -dobim". Poslovnemu partnerju svetujemo, miselno smo naravnani tudina njegove koristi in ne samo na svoje, toda da bi izvedeli, katere sonjegove vrednote, ga moramo poslušati. Če bi se ravnali po starem

  26

 • načelu, ki pravi "vsi imamo enake potrebe, vsi smo si podobni", nam nebi bilo treba toliko poslušati. Prihajamo v dobo vodnarja in v njej jezastopano načelo SINERGIJE RAZLIČNOSTI. Različni smo si in kerželimo spoznati to različnost, se moramo naučiti poslušati.

  In zakaj ne znamo in ne zmoremo poslušati? Obstaja več vzrokov. Kototroci smo znali poslušati; spomnite se samo, kako smo radi poslušalizgodbe in pravljice za lahko noč. Nismo mogli zaspati, dokler nismoslišali pravljice. Prave matere znajo poslušati svoje otroke. Spomnite se,kako smo z veseljem po končani šoli doma razlagali, kaj se nam jezgodilo. Poslušali smo sebe, in dokler smo lahko svojo resnico z nekompodelili, smo bili v neposrednem stiku s seboj. Z odraščanjem bi moraliodraščati in se spreminjati tudi naši starši. Dokler je potekalo v tej smeri,smo se poslušali in zaupali sebi, staršem in sovrstnikom. Ko pa smo vstarših izgubili poslušalce, smo se še želeli poslušati in začeli smo pisatidnevnik, skrivni dnevnik. In kaj je bilo v njem? Največkrat naši dvomi,stiske in veselje. V dnevnik smo pisali le to, kar nas je preveč tiščalo.Poslušati smo se začeli bolj površno, začeli smo se odtujevati sebi. Vsemanj smo poslušali sebe, začeli smo iskati rešitve zunaj. Razum jepremagal srce. Poslušali smo z razumom. Našli smo si ideale, vzornike.Posnemali smo jih in namesto sebe poslušali njih. S tem ne bi bilo ničnarobe, če bi bili naši vzorniki "zdravi". Pa tudi če so bili, so jih medijiprikazovali v drugačni luči, kajti zdravo je večkrat nezanimivo.Informacija je bila marketinško usmerjena, kar pomeni, da nam je biloservirano samo to, kar gre v prodajo. Ni pa nujno, da je bilo resnično.

  Nato smo si našli zaupne prijatelje, ki so nas poslušali. Ni vednopotrebno, da nas kdo razume, samo posluša nas naj. Pogosto družinskorazmerje je lepo opisano v knjigi dr. Johna Graya Moški so drugačni,ženske tudi. Ženske ne potrebujejo nasvetov, temveč pozorno poslušanje.In zakaj se toliko vrtimo okoli poslušanja? Če ne poslušamo drugih, neposlušamo sebe in tako nismo "doma" v sebi. Nervozni smo, v nas sekuha, moramo izbruhniti. Spomnite se samo žene, ki je po obisku priprijateljicah vsa srečna prišla domov, kar žarela je od energije in naveliko izjavila: "Do sitega sem se naklepetala," kar lahko prevedemo kot"poslušali so me oziroma poslušala sem se".

  Gary Zukov je v knjigi “Sedež vaše duše” zapisal: Prisluhnite vašiduši, to ste vi, vaš notranji kompas - vaš smoter.

  Komunistični časi niso bili naklonjeni poslušanju samega sebe. Nibilo dobro misliti s svojo glavo. Pot je bila natančno začrtana in edinaprava. Od danes do jutri pa se ni mogoče preleviti v uspešnegaposlušalca.

  Zakaj naenkrat poslušanje, ko pa je bila retorika skozi stoletja naprvem mestu? Za uspešno komuniciranje potrebujemo oboje. Osnova

  27

 • 28

  retorike je, kako koga o nečem prepričati. To je bil cilj mnogih generacij.In zakaj ni več danes? Zato ker smo v dobi ekologije. In kakšno zvezoima ekologija s komunikacijo? Evolucijska pot nas je pripeljala do vseučinkovitejših sistemov prepričevanja. Da bi prepričali druge, imate navoljo ogromno metod, sistemov in pristopov. Dokopljite se do priročnikaza neposredno prodajo. Kreativnost ni nikjer prisotna.

  Leta in leta smo lahko naravo obremenjevali z najrazličnejšimismetmi. Dokler te smeti niso presegle neke razumne meje, so bilebiološko razgradljive, in narava je tisočletja ohranjala ravnotežje. Po takovelikem zastrupljanju vode, potokov, jezer, rek, morij smo nekaj moralinarediti, da bi sploh lahko preživeli, da si ne bi odrezali veje, na katerisedimo, in da bi to zemljo zapustili prihodnjim rodovom vsaj tako, kotsmo jo sprejeli. In kaj je bilo pri tem zastrupljanju (obremenjevanju)odločilno? Dejavnik, ki je premaknil jeziček na tehtnici, je bil neusmiljentehnološki razvoj, boljša, učinkovitejša sredstva za doseganje cilja, nihčepa se ni vprašal, kaj z njimi, ko jih ne potrebujemo več.

  Pa vzemimo to posiljevanje in ga prenesimo v management.Nenehno smo bombardirani z reklamami, ki nas prepričujejo, kaj je zanas dobro - po televiziji, radiu, v časopisih in v poštnih nabiralnikih. Nacesti plakati, panoji in table vseh vrst. Strokovnjaki zastavijo svoje ime,samo da nas "obvestijo", "podučijo". Kdo najbolje ve, kaj je za nas dobro?Odgovor je preprost. Mi sami.

  Začnimo pri hrani. Naš želodec najbolje ve, katera hrana namustreza. Kako se počutimo, kadar se nabašemo z delikatesno hrano,pridobivamo kilograme, imamo težave s srcem, hrbtenico in še s čim? Inkaj imata skupnega ekologija in komunikacija? Če povzamem prejopisano: sebe OBREMENJUJEMO. Naravno bi bilo, da nam hrana pojedi ne obleži težko v želodcu, pač pa da jo z lahkoto prebavimo in danam ne otežuje spanca. Kolikokrat se tako počutimo? Kakšni pa soobčutki, ko komuniciramo z agresivnim prodajalcem, ki stranke nespusti iz rok, dokler ji ne proda vsaj nekaj, česar prav takrat ne potrebuje.Posebna ponudba, nekoč bo že še vse prišlo prav. Kako se počutite, ko sovas tako obremenili, oprostite, vam olajšali denarnico? Vprašajte sesamo, ali so vas resnično osrečili.

  Na poti domov si lahko še dopovedujete: "Pa saj sem naredil prav," ako doma o tem govorite svojim najbližjim, ki jim je kristalno jasno, da sovas prelisičili, vas stisne v želodcu. Takrat imate dve možnosti: ali najdetenekoga, ki bi mu nakupljeno koristilo, kar je malo verjetno, ali da se iztega nekaj naučite.

  Pa bodo mnogi med vami rekli: saj to vsi delajo. Ni res, da vsi, res paje, da tako delajo mnogi. Ali pa boste rekli: pa saj je bilo vedno tako in boše naprej. Na prvem tečaju, ki sem mu dal podnaslov tečaj ekološkega

 • 29

  managementa, je večina temo povezala s skrbjo za čiste vode. A ne gresamo za vodo. Tudi vaša duša mora biti kristalno čista. Saj poznatepregovor "Vaša čista zavest je najboljši zdravnik". Pred dvema letoma jeprišel k meni po nasvet glede nespečnosti poslovnež, ki je po kanalih izItalije prekupčeval blago v ZR Jugoslavijo. Lahko sem ga samo poslušal,narediti pa nisem mogel ničesar.

  V doktorski disertaciji prof. dr. Snoja o storitvenem marketingu semna str. 139 zasledil: "Za uspešen stil vodenja in kulturo je eno odtemeljnih pravil pozorno poslušanje, podprto s spraševanjem. Sspraševanjem je podprto iz dveh razlogov: prvič, da se poslovnežprepriča, ali je res ujel sporočilo takšno, kot ga hoče prenesti delavec, indrugič, da kaže interes za njegov način razmišljanja in ga tako spodbujak ustvarjalnosti. Na ta način vodja spodbuja sinergijski učinek."

  Za vsakodnevni trening poslušanja drugih priporočam frazo "PRAVIMAŠ" in za poslušanje sebe dnevno meditacijo RETROSPEKTIVO. Samuporabljam te tehnike vsak dan in so mi prišle v navado. DNEVNOMEDITACIJO opravljam zjutraj, da zaslišim dan, ki je pred mano, PRAVIMAŠ čez dan, da slišim ljudi okrog sebe in RETROSPEKTIVO zvečer, daslišim sebe.

 • R E T O R I K A

  Kaj pomaga znanje, če ga ne znamo oznanjatiŠola retorike

  SPREGOVORITI BI MORAL V JAVNOSTI, PA ME JE STRAH

  Minka je lastnica velikega in perspektivnega podjetja. Delovna je inz možem se lepo dopolnjujeta. Uspehe žanjeta na vseh področjihživljenja. Pred leti sta bila predlagana za podjetnika leta. Pred zbranomnožico stanovskih kolegov bi morala predstaviti podjetje in proizvodniprogram. Nobeden od njiju še ni govoril pred tako veliko množico inodločitev je padla na Minko. Ona pripoveduje: "Nisem in nisem se moglazbrati in odločiti, kaj naj povem. Glas mi je drhtel, v želodcu in v grlu semčutila krče in kepo, dušilo me je in zvijalo. Pred zbran avditorij semstopila vsa zmedena. Podjetje in proizvodni program sem predstavilatako slabo, da ju slabše ne bi mogla. Že po odzivih poslušalcev sem lahkougotovila, da se dolgočasijo. Naziv podjetnika leta je splaval po vodi.Jokala sem in se spraševala, ZAKAJ, ko pa podjetje poznam v dušo.Zakaj mi ni šlo?" Ves čas sem jo pozorno poslušal in jo vprašal, kje čutinaboj. Povedala je, da v grlu. Kakšne teže, velikosti, barve, starosti je?Uporabil sem že opisani aspektni proces. Čez pol ure se je "prerodila", bilaje polna energije in rekla je: "Takšna bi tedaj morala iti pred občinstvo,vesela in z urejenimi mislimi."

  Veščin nastopanja v javnosti se jemogoče naučiti kot prvih korakov, prvihbesed, plavanja ali vožnje s kolesom.

  Ali si lahko zamislite kirurga, ki se jesamo pripravljal na operacijo, nikoli pani poskusil operirati?

  V poletno šolo retorikesem prišel prek zavoda zazaposlovanje. Sam sem sezaposlil in izmed trehpredlaganih tečajev so miplačali le tega. Na tečajusem bil prijetno presenečen.Niso me poskušaliprevzgojiti ali vkalupiti,ampak so mi pomagalirazvijati svoj slog. S šolo

  30

  O čem zanimivem le govori?

 • retorike sem zaradi strahu, da bom izgubil stik s samim sabo, odlašal večlet. Visoka cena tečaja mi je bila samo izgovor. Bodi takšen, kot si, tudi ssvojim narečjem! Bog ne daj, da bi se bal svoje materinščine, to je kotpečat! Bodi ti, je bilo večkrat poudarjeno. To mi je bilo neznansko všeč intako sem se opogumil za prve javne nastope. To poglavje mi je manjkalopri prvi izdaji knjige, a je za popolnega podjetnika nujno potrebno. Breztega namreč ne bo šlo. Danes se moramo znati predstaviti v javnosti, seznati prodati, vnovčiti svoje znanje. Saj ste že slišali: "Samo v javnosti bimoral znati in si upati predstaviti svoje programe, in vse bi steklo kot pomaslu!"

  Kaj je govorništvo? Povedati to, kar želimo, da dosežemo želeniučinek pri poslušalstvu. Ozavestiti svojo misel, da bo žarela in legla medposlušalstvo, počakati, da se misel prime, ter preiti na drugo misel. Takosmo še pri eni metodi ozaveščanja svojih misli, kaj je še ena različicasamorazvoja. Z našim javnim govorom se izpostavljamo, to je izziv, smole to, kar smo, nič več in nič manj. Naš javni govor odkriva tok našihmisli, ne moremo se skriti ali izgovarjati: v resnici sem drugačen. Ne,takšen si, kot si izvedel govor!

  Ne bojte se javnih nastopov. Nič resničnega ne boste izgubili Nekajiluzij se vam bo podrlo. Tara Sing je v Tečaju čudežev zapisal: Kar jeresnično, bo ostalo, in kar ni, bo odšlo. Javni nastop je še en način, dahitreje prehodimo pot samorazvoja. Pisanje je ozaveščanje misli. Imetimorate veliko poguma, da napišete kaj za javnost, se razgalite, povestenekaj novega. Javni nastop je še en korak naprej. Poslušalstvu moratepovedati nekaj izvirnega, nekaj zanimivega, to pa lahko storite le, če

  želite razvijati osebnokakovost, greste svojo potin imate energijo.

  Poslušalstvo jeneusmiljeno. Videlo, slišaloin čutilo bo več, kar bi viželeli. Na odru ste poddrobnogledom. Obleka šelahko skrije nekaj vašihodvečnih kilogramov, nemore pa skriti vaših misli.Zato se tako bojimojavnega izpostavljanja,vsako pretvarjanje, lažniimidž bo takoj prepoznan.Skozi poslušalstvo sesrečujemo sami s sabo, v

  31

  Bi ga poslušali?

 • takšnih nastopih vsebina največkrat postane pomembnejša od oblike.Lepo je, da ste urejeni, vendar je še pomembneje, kaj imate povedatiposlušalstvu.

  Zato je najpomembnejše pravilo, da govorec med nastopom mislisamo na to, kar bo povedal, in ne, kako bo pri tem videti. On je v sebi innajbolje je, da upošteva OČITNE RESNICE.

  Jaz govorim, izhajam iz sebe, saj smo v sebi čudovita bitja, le dovolitimoramo, da ta naša kvaliteta pride do polnega izraza.

  In kako postati dober govorec?Prvo in najpomembnejše je odločiti se. Z odločitvijo postavite cilj,

  čeprav še ne veste, kako ga boste uresničili.Drugič, mislite čisto, kot da ste pred poslušalstvom. Izkoristite vsako

  priložnost, da javno nastopate. Vaja dela mojstra. Dovolite, da vam stečekreativni tok misli. Zanesite se nase in vadite. Čez nekaj časa bosteopazili, da je vaš osebni tok misli dosti čistejši in jasnejši. Sprejmite setakšne, kot ste. Vaša zmeda in frustracija nastaja, ker imate v sebipotisnjene dele, ki ravno ob nepravem času izstopijo in vam na najboljgrob način dajo vedeti, da z njimi še niste opravili. Z javnim nastopomodkrivate sami sebe. Začnite s pozitivno trditvijo: "Jaz, Janez, semsposoben govornik, ki vedno pritegne pozornost poslušalcev." Vašapodzavest bo delala v tej smeri in za vas bo javni nastop še en življenjskiizziv, ki bo pospešil ves vaš osebnostni razvoj.

  Dober govorec se ne rodiš, dober govorec postaneš z vajo.Pomembna je čistost misli in jasnost izraza. Začnite pisati svoje govoreali ključne besede. S tem prispevate k čistosti svojih misli in jasnostiizraza. Sam si vsak govor napišem, vendar ga še nikoli nisem prebral. Toje zame dober temelj, da se ogrejem na delovno temperaturo in usmerimtok kreatvinih misli. Takrat mi začnejo "deževati" vedno boljše ideje, ki sijih obvezno zapišem.

  Mislim, da so najboljši govorci duhovni učitelji, in to iz več razlogov.Nikoli se še ni zgodilo, da bi imeli napisan govor in ga prebrali. Znajozačutiti vibracije v poslušalstvu, prepustijo se in začnejo govoriti, kar jimpride na misel. Govorijo resnico in so polni prijetnih energij, zato ničudno, da jih prepolna Cankarjeva dvorana posluša z odprtimi usti.

  Ni dovolj, da znate nekaj narediti, to morate znati tudi predstaviti,oznaniti in prodati, zato pa morate obvladati govorniške veščine, moratepostati govorec.

  Če si tega ne želite narediti, boste morali to prepustiti drugim, kipoznajo vašo resnično vrednost in vas bodo drago prodali ter velik delzaslužka preusmerili na svoj bančni račun. Splača se postati dobergovorec.

  32

 • 33

  K O M U N I K A C I J S K I K R O G

  Borec vedno vidi rešitev,mevža vedno vidi problem.

  Gotovo se vam je že zgodilo, da se z nekom niste mogli ničesardogovoriti. Poskusili ste vse, kar znate, bili ste uspešni pri mnogihpogovorih, potem pa ste naleteli na nekoga, ki kot da govori "drug jezik".Če za neuspeh pri komunikaciji krivite njega, potem ne boste prišli dalečin tudi ne boste našli odgovora in rešitve problema. Namesto da bi gasprejeli takšnega, kot je, ste jezni, že ko nanj pomislite, destimulira vas.A on ni kriv za to stanje, odgovorni ste vi sami. Z nekom na tem svetu setudi on gotovo razume, NEKDO GOVORI "NJEGOV JEZIK". Če vam niuspelo doseči dogovora, brez njegove pomoči pa ne morete nadaljevatizastavljenega, že razmišljate, koga bi poslali, sodelavca, ženo, moža aliprijatelja, NEKOGA, KI GOVORI NJEGOV JEZIK.

  Ali pa drugi primer. Nekdo je na vas naredil čaroben vtis, poopravljenem poslovnem pogovoru pa ste ugotovili, da ni povedal ničesaruporabnega in da se niste dogovorili ničesar konkretnega, niste naprimer natančno definirali specifikacije blaga in storitev, termina innačina plačila. Kaj narediti, da se nam to ne bi več dogajalo? Spoznatinačela uspešne komunikacije. Ta načela so v resnici zelo preprosta:

  1. Zvedeti samo to, kar nas zanima.2. Povedati samo to, kar je potrebno.Doseči to dvoje je včasih prava umetnost. Ker vedno izhajamo iz sebe,

  želimo uporabljati svoj vzorec komunikacije povsod, na vseh ravneh, panaj se pogovarjamo s kupcem, prodajalcem, delavci ali sodelavci. Čenismo zadovoljni z našimi rezultati komunikacije, ki se največkratodražajo v denarju, ali pa če želimo na tem področju izvedeti kaj novega,je prav, da se seznanimo s pravili uspešne komunikacije. Za podjetnikain managerja je to najpomembnejša lastnost. Je že pomembno, daobvlada stroko, a še pomembnejše je, da zna komunicirati in na podlagitega voditi ljudi. Če ne bi bilo tako, bi bili vrhunski managerji velikihkorporacij doktorji znanosti različnih strok, kar velikokrat niso. So ljudje,ki znajo odlično komunicirati, ki so "psihološko pismeni". Kot se pisanjaučimo, se je mogoče naučiti tudi načel uspešne komunikacije.

  Dobra komunikacija mora vsebovati:

  VPRAŠANJEODGOVORPOTRDITEV

 • 34

  VPRAŠANJEKo se srečamo, je naše prvo vprašanje: "Kako si kaj?", pa naj gre za

  neposredno srečanje ali pa za pogovor po telefonu. Sledi največkratformalno vprašanje in sčasoma preidemo na konkretno vsebinopogovora. Vprašanje vedno postavimo jasno in smiselno. Odvetniki, kivodijo razprave, in novinarji, ki vodijo intervjuje ali kontaktne oddaje nateleviziji ali radiu, so pravi virtuozi v postavljanju takšnih vprašanj.Vprašanja oblikujejo tako natančno, da zlahka dobijo resničen odgovorin zahtevano preciznost. Slab primer postavljanja vprašanj je, ko k nampristopi sodelavec: "Tako ne bo šlo več naprej!", se pritožuje in vali krivdona nas. S takšnim načinom ne boste prišli do rešitve. Sogovornikupostavite, pač odvisno od vsebine pogovora, eno od naslednjih vprašanj:

  Kaj pravzaprav hoče?Kaj bi želel povedati?Kaj se z njim dogaja? Kaj ga še zanima?S temi in podobnimi vprašanji pridete hitro do bistva in zagotovite

  pravo smer pogovora. Če tega ne boste storili takoj, izgubljate čas. Nečudite se, če se boste po dveh urah pogovora razšli z medsebojnimobtoževanjem in brez rezultatov.

  Če ste v vlogi spraševalca, si pripravite vprašanja v pisni obliki. Kobodo na papirju, se vanje poglobite, in tudi vam bo vsebina pogovorapostala vse bolj jasna. Pri nas v službi smo vsebino vprašanj in temepogovora največkrat poslali skupaj z obvestilom za sestanek, kar se jepokazalo kot zelo učinkovita metoda.

  ODGOVOR Po konkretno postavljenem vprašanju sledi odgovor. To je osrednji in

  najpomembnejši del komunikacije. Če ste v vlogi, ko dajete odgovor,vključite vse svoje sposobnosti, možgani naj delajo brezhibno,informacije analizirajte hitro in takoj odgovorite. Odgovor je odkrivanjevas samih, vaših ciljev, namenov, stanja, v katerem ste. Podajte ga vkratki in jasni obliki. Glejte končni cilj, kaj želite doseči. Če pa ste v vlogiposlušalca, se odprite in spremljajte z vsemi načini komunikacije:slušnim, vizualnim, čustvenim kanalom... Vsaka reakcija vašegasogovornika je odgovor na vaše vprašanje. Molčanje je odgovor,smejanje je odgovor, jeza je odgovor, premiki oči so odgovor, kot tudi vsedruge reakcije sogovornika. V tej fazi bodite kar najbolj odprti in obdržitepozornost na sogovorniku brez pričakovanja želenega odgovora. V tejfazi želite izvedeti resnico, na podlagi katere se boste odločali bodisi zanadaljnji potek pogovora bodisi že za konkretno aktivnost.

 • 35

  POTRDITEVTo fazo v vsakdanjem življenju največkrat izpustimo. Če te zadnje

  faze nismo opravili, komunikacije nismo zaključili, pustili smo jo odprto,"visečo v zraku". Karkoli ste dobili za odgovor, potrdite z "JA", "DA", "VREDU", "DOBRO", "FINO", "OK", "RAZUMEL SEM TE", včasih pa tudi"RAZUMEL SEM TVOJE SPOROČILO".

  Pri tem ločite naslednje: ni nujno, da se strinjate s sogovornikovoteorijo, ponudbo, vi samo potrdite, da ste razumeli, kar vam je sporočeno,zadržite si pravico, da se s tem ne strinjate. Gre izključno za to, darazumete sporočilo in da ste ga sprejeli. Pri vsakdanjem pogovoru ni takopomembno, ali smo izrazili potrditev ali ne; v situacijah, ki soživljenjskega pomena, pa je treba odgovor - naročilo ponoviti in s temnepreklicno dokazati, da smo ga sprejeli in pravilno razumeli. Primer zato je komunikacija v letalu ali v podmornici.

  Pravilno je, da sogovorniku dajete delne potrditve že medtem, kogovori, s čimer mu sporočate, da spremljate njegovo razlago, ter daizrazite potrditev na koncu sporočila, in s tem prižgete zeleno luč zadrugo temo. Ta zadnja faza je največkrat stvar manipulacij. Če prehitropotrdite odgovor, ga lahko zmedete ali pa ugotovi, da ga niste razumeli,in začel bo razlagati bolj natančno in široko, kar bo za vas kot podjetnikavelika izguba časa in pozornosti.

  Zanimiv je primer mandatarja, ki mu je bilo zaupano, da sestavi novovlado iz koalicijskih strank. Vodje strank so prihajali na dogovorjenisestanek in predstavljali svoje predloge za oblikovanje vlade. Mandatarje samo poslušal, ničesar ni potrjeval, in po petnajstminutni razlagivprašal: "Ali bi mogoče kavo?" V tem primeru je šlo za prebrisan primermanipulacije s sogovornikom, ki se mu je najbrž obrestoval.

  V dajanju potrditev so ženske v vsakdanjem pogovoru bolj radodarnekot moški. Poslušajte jih, ko komunicirajo v živo ali po telefonu. Karnaprej ponavljajo: "Ja, a res? Pa daj no! Je to mogoče? Kaj takega!"

  Moški niso radodarni v dajanju potrditev, ker jih bolj zanima bistvostvari kot čustva. Zato se pri telefonskem pogovoru ženske z moškimneredko sliši: "Ali me še slišiš, si še tukaj?"

 • 36

  K O M U N I K A C I J S K I S T I L I

  V knjigi Družina za naš čas pisateljica Virginia Satir opisujenagnjenost ljudi do tega, da v stresnih situacijah in v primerih, ko jeogrožena njihova samozavest, reagirajo v glavnem na štiri načinekomunikacije: z ustrežljivostjo, z obtoževanjem, s preračunljivostjo in zumikanjem. Takšnega načina odzivanja se tako navadijo, da sploh večne opazijo, da gre v resnici za obrambo pred partnerjem, pred katerim sevedejo, kot da je njihov sovražnik. Ker se ti načini uporabljajoavtomatsko, postajajo že sami problem. Dobro je prepoznati te identitetev sebi, v svojih družinskih in poslovnih partnerjih ter sodelavcih, pa tudinegotovost, ki se skriva za njimi.

  S komunikacijskimi vzorci sem se srečal pri tečaju holističnegarebirthinga. Rebirthinge smo delali v kombinaciji z dialogom glasov,"voice dialogom", avtorjev Heralda Stonea, ph. d., in Sidre Vinkelman, ph.d. Dialog glasov je ena izmed tehnik za transformacijo osebnosti, saj prinjem ozaveščamo podosebnosti, kot so kritik, nadzornik, tlačitelj,užaljeni, veseli, magični, ranjeni otrok ... V nekaterih situacijah vsinezavedno vstopamo v te vloge. Včasih nam koristijo, večkrat pa ne. Kojih s procesom dialoga glasov ozavestimo, po svoji volji vstopamo inizstopamo iz njih.

  Na tej delavnici sem spoznal v sebi ustrežljiveža in kritika in juozavestil kot družinski vzorec vedenja. Oče je bil v mladosti sluga priveleposestniku, pozneje natakar, mama pa je raje kritizirala kot da bi sespoprijemala s težavami. Odkril sem tudi neizživeto podosebnost klovna,ki se je znal izraziti v nekaterih redkih življenjskih trenutkih. Vedno pa nibil pripravljen na to, kajti starši so hoteli imeti pametnega, resnega,izobraženega sina, ne pa sina, ki uganja norčije.

  Ker se vloge pri dialogu glasov in komunikacijskih vzorcih večkratprekrivajo, tudi pri praktičnem delu uporabljam kombinacijo obeh.

 • 37

  Pa si oglejmo nekaj teh komunikacijskih stilov, ki so prirejeni zamedsebojne odnose v podjetju in poslovneže:

  USTREŽLJIVEŽ je pripravljen ustreči, rad seopravičuje, je lepljiv prikimovalec in priliznjenec,pogosto hoče biti mučenec.

  Njegovi običajni stavki so:"Karkoli ti želiš.""Brez tebe sem nič in nihče.""Ne razburjaj se, pusti to.""Ne skrbi zame."

  V sebi nosi občutek, da ničesar ne pomeni inda ne more brez partnerja. Misli, da nima nobenevrednosti. Ustrežljivež je preplašen in prizadet.

  Pogosto je opisan kot nekdo, ki se prilizuje, opravičuje, dolgotrajnotrpi, slabič, odvisniško se oprijemlje drugih, je odvisen, žrtev. V skrajnihprimerih je depresiven in dovzeten za bolezni.

  OBTOŽEVALEC - KRITIKIšče napake, je diktator, nadzira z obtoževanjem,

  nemilostno obtožuje, govori zelo na splošno.

  Njegovi običajni stavki so:"Nikoli ne narediš ničesar pošteno.""Če ne bi bilo tebe, bi bilo vse v redu.""Ti si tako neumen (bolan, slab, nor, zloben itd.).""Takšna si kot tvoja mati (oče...)"Njegovi notranji občutki pa so: "Osamljen sem in

  verjetno neljubljen." Jezen je, ker že vnaprejpredvideva, da ne bo dobil, kar želi, in to vključujetudi odobravanje.

  Za problem ali grožnjo je napad najboljša obramba ali: uničisovražnika, preden on uniči tebe.

  Pogosto opisuje sebe kot: tisti, ki nadzira, ki je nasilen, se ne strinja,tiran, daje pripombe, išče napake.

  Bolj se ukvarja z obtožbami kot z odkrivanjem dejanskih vzrokov.

 • 38

  RAZUMNEŽ, PRERAČUNLJIVEŽ, NADZORNIKJe umirjen, hladen, zbran, superrazumen, "računalnik", pazljivo

  izbira primerno (pogosto abstraktno) besedo, od drugih pričakujeizvrševanje in prilagajanje (čemur se "je treba"), izmika se prepoznavanjunapak, odpoveduje se občutkom, trudi se z dejstvi, statističnimimpodatki, avtoritetami in tradicijo.

  Običajni stavki:"Razburjen? Jaz nisem razburjen. Zakaj mi

  praviš, da sem razburjen?""Umirjen sem.""To se vendar ve, to je vendar znano."Ta "stroj" v svoji notranjosti občuti: "Ranljiv

  sem." Računalnik se boji vsakršnih čustev.Ko pride do težav ali stresov, se ukvarja

  samo še s pričakovanji, dejstvi in statistiko.

  Pogosto se ima za militarista, obremenjen je z legalnostjo, zobveznostmi in prisilami, s principi, trd je, okorel, brezčuten, primanjkujemu sočutja, v skrajnosti je robot.

  PREUSMERJEVALEC, KRETNIČARJe zgovoren, nepomemben, panično aktiven, nezbran. Izogiba se

  neposrednim pogledom in konkretnim odgovorom. Hitro spreminja temopogovora ali pa jo ignorira.

  Pogosti stavki:"Problem? Kakšen problem? Gremo v kino!"V svoji notranjosti je oseba preplašena in

  nezaupljiva in občuti: "Nikomur ni mar zame.Nikjer ni kotička zame. Če bom prezrl probleme,bodo morda izginili ali se uredili sami od sebeali pa bo zanje poskrbel bog."

  Pogosto je opisan kot tisti, ki ovira, nagnjenk napakam, neustrezen, klepetav, trčen,hiperaktiven, brezciljen, v skrajnosti zunajrealnosti.

 • 39

  USKLAJENI STIL KOMUNIKACIJEZdružuje kvalitete drugih stilov na

  humanizirani način.

  HUMANIZIRANI USTREŽLJIVEŽ jesposoben biti čuteč, poln ljubezni inpazljivosti, z občutkom za partnerja, vendarne iz strahu, ampak zato, ker partnerju želisrečo.

  HUMANIZIRANI OBTOŽEVALEC jesposobnost biti jasen, ne da bi partnerjauničeval.

  HUMANIZIRANI RAZUMNEŽ jesposoben uporabljati logiko in inteligenco,vendar ne za ceno žrtvovanja občutkov inčustev partnerja.

  HUMANIZIRANI PREUSMERJEVALECje sposoben zabavati se, uravnotežatizadovoljstvo in smiselnost. Sposoben jereči: "Nocoj se s tem ne bom ukvarjal, ker seželim zabavati. Za to bo čas jutri."

  USKLAJENI TIP (ki se pogosto opisujekot zrel, živahen, kreativen, celovit, zdrav inpristojen) govori:

  "Ne da bi obtoževal tebe, lahko povem, kako vidim stvari.""Brez priliznjenosti sem lahko čuteč.""Lahko uporabljam svojo inteligenco in občutke in lahko poskrbim za

  ohranitev zadovoljstva v najinem odnosu.""O tem, kaj mislim in občutim, ti bom povedal brez obtožb ali

  prilizovanja, brez nesprejemanja mojih ali tvojih čustev in brezignoriranja problema. Prosim te, da tudi ti ravnaš tako. Moje vedenje inmoji odgovori povedo, kako mislim in kaj občutim; nočem se skrivati zakrinko, za nasmeškom ali za praznim pogledom."

  USKLAJENI meni, da bo obstal le z uporabljanjem svojih lastnih sposobnosti.Za presego obrambnih stilov komunikacije se je treba spoprijeti

  ravno s tistim, česar se bojimo. Treba je tudi sprejeti strahove in drugeneprijetne občutke v zvezi s partnerji.

 • 40

  OBTOŽEVALEC bi moral sprejeti svojo bolečino in razočaranje zaraditega, ker ni dobil, kar želi. Sprejeti mora, kar je sprejemljivo za obapartnerja. RAZUMNEŽ se mora prenehati bati svojih emocij in priti v stikz njimi. Najbližje je verjetno zavest o jezi, ki nastaja zaradi nesprejemanjaljudi, ki ne delajo tako, kot si želi, ali ki se ne ukalupljajo v utečenetokove. Le prek stika s svojimi čustvi je možno sočutje z drugimi.

  PREUSMERJEVALEC naj se potrudi priti v stik s svojo lastno močjo.Spozna in nauči naj se, da je to potrebno za bivanje v resničnosti,kakršna je, ne pa da beži v iluzije ali da vidi stvari takšne, kakršne bi siželel.

  Moški so bolj nagnjeni k temu, da so SUPER RACIONALNIOBTOŽEVALCI, ker so bolj nagnjeni k družbeno cenjenemu: karieri,uspešnosti, obvezam. Žene so bolj nagnjene k PREUSMERJEVALCU,USTREŽLJIVEŽU, ker se bojijo pokazati svoje sposobnosti in jezo.Nagnjene so k verovanju, da je njihov življenjski uspeh odvisen od tega,koliko so ljubljene, zaščitene in preskrbljene od moških.

  To so tipični vzorci, ki ne veljajo za vse ljudi. Prav tako nekateri ljudjemočneje občutijo enega od stilov komunikacije, v življenju pa izražajodrugi stil - radi ustrežejo ljudem okrog sebe, v svoji notranjosti paobtožujejo. Mnogi imamo v sebi te stile prepletene in hkrati uresničujemoveč stilov.

  Za poslovneža je pomembno, da takoj spozna stil sogovornika, garazbremeni napetosti, dvigne samozavest in zapelje pogovor v normalnevode. Pri takšnem pristopu bo pogovor imel svojo težo in verodostojnost,ker bo komunikacija potekala v normalnem stanju.

 • 41

  R E P R E Z E N T A C I J S K I S I S T E M I

  Poglej me v oči, da vidim če govoriš resnico!

  Komuniciranje lahko pomeni tudi gledanje iz oči v oči. In če žegledamo sogovornika v oči ter se z njim soočamo, je pomembno vedeti,kaj pomenijo premiki oči navzgor ali navzdol, v levo ali desno. Ko seenkrat navadimo gledati sogovornika v oči, se šele zavemo, kolikoinformacij je šlo mimo nas neopaženih, ker jih nismo znali videti, slišatiin občutiti.

  In kako najlažje izzovemo premike oči sogovornika? Postavimo munekaj preprostih vsakdanjih vprašanj:

  1. ZA VIZUALNO KOMUNIKACIJOPovej mi, prosim, kako pridem ali kako se pripeljem z avtom do

  tvojega stanovanja ali pošte?

  2. ZA SLIŠNO ALI AVDITIVNO KOMUNIKACIJOKatera melodija ti je najbolj pri srcu, mi jo lahko zapoješ?

  3. ZA KINESTETIČNO - ČUSTVENO KOMUNIKACIJOKaj te je v življenju najbolj prizadelo, na kaj najmočneje odreagiraš?

  Ko smo mu postavili eno izmed navedenih vprašanj, opazujemosamo premike oči in tako vstopimo v njegov notranji svet, spoznavatizačnemo, kako funkcionira in kateri od navedenih treh sistemov je prisogovorniku reprezentacijski, to je dominanten ali najpogostejeuporabljen. Tako ugotovimo, ali komuniciramo z vizualnim, slišnim aličustvenim tipom, in začnemo govoriti v njegovem jeziku. Naj vam zaboljšo ponazoritev navedem primer prodajalca pralnih strojev.

  Vizualnemu tipu bi pralni stroj predstavil takole:"Videli boste, kako lepo in čisto pere. Tudi sosedje bodo videli, kako

  lepo perilo se suši pri vas."Slišnemu tipu boste pralni stroj predstavili:"To je novi model stroja, ki dela zelo tiho, ne ropota več tako kot stari

  stroji. Lahko ga vključite zvečer, ko greste spat, ker dela skoraj neslišno,in ne bo vas motil pri spanju, pa še cenejši tok uporabljate."

 • Čutnemu tipu, kar so pogosteje ženske kot moški, boste povedali:"Oprano perilo bo mehko, prijetno in nežno za vašo kožo. Posebej

  boste to lahko občutili, ko boste zvečer legli v posteljo s svežimi rjuhami,zares boste doživeli enkraten občutek."

  Premiki oči so pomembni tudi zaradi tega, da ugotovimo alisogovornik išče ali ustvarja sliko. V tem primeru ga pustimo, da zaključiproces, in šele na to nadaljujemo komunikacijo. Če bi mu v tem časupostavili vprašanje, bi ga vznemirili in zmotili komunikacijo.

  42

  levo desno

  VIZUALNOzgoraj

  zapomnjeno ustvarjanje slike

  AUDITIVNO(ZVOČNO)

  sredinazapomnjeno ustvarjanje zvokov

  KINESTETIČNO(INTERNO)

  spodajnotranji dialog občutki, čustva

  zamegljeno

  VIZUALNO

  jasno

  mentalna vizualizacija

 • 43

  Če spoznate reprezentacijski sistem sogovornika, kupca, poslovnegapartnerja, lahko začnete govoriti v njegovem jeziku in on vas bo razumel,se strinjal in spoštoval vaše mnenje. Dali mu boste vedeti, da mu služitein da mu v nobenem primeru ne prodajate svojega ega, naučenegabesedila, kot to počnejo prodajalci po telefonu. Ne nameravate gaprevzgojiti ali prisiliti, da se potrudi razumeti vaše sporočilo v vašemnaučenem reprezentacijskem sistemu, temveč se mu s pogovorom vnjegovem jeziku - njegovem reprezentacijskem sistemu približate inzačnete globljo komunikacijo, ki vas bo pripeljala do resnice.

  Najlažje boste učinkovitost takšne komunikacije prepoznali spoklonom sogovornika, ki nam bo že po nekaj stavkih povedal: "Zdi semi, da vas že od nekod poznam, pa ne vem, kje sem vas srečal," ali "Takoznani se mi zdite." Zame je to neizpodbiten dokaz, da govorim vnjegovem jeziku.

 • 44

 • 45

  P E T E KO LO Š K I H Z A KO N OV U S P E H A

 • 46

 • 47

  U V O D

  Red ohranja svet. Brez zakonov ni uspešnosti. Za uspeh v življenju seje izkazalo, da so ena pravila uspešnejša od drugih. V svojih dolgoletnihizkušnjah sem osvojil pet zakonov. Zakaj pet? Ker so po besedah šeživečega duhovnega mojstra Sai Babe prsti rok bolj sveti kot usta, kimolijo, in tudi zato, ker vse, kar dosežemo, dosežemo z rokami, s prsti.

  Svet lahko deluje samo kot celota. Že od nekdaj je deloval tako, ni panujno, da so se takrat tega zavedali. Z napredkom znanostimehanističnega - enodimenzionalnega tehnološkega razvoja se je in sevse bolj oddaljuje od te celote. Posledice odtujenosti so vidne na vsakemkoraku, kajti le holistični - celostni osebni razvoj lahko prinese praverezultate v splošnem in osebnostnem razvoju. Vsako odtujenost od svetadrago plačamo z neuspehi in nesrečami ter različnimi boleznimi.

  Iskanje sreče, biti srečen, osrečiti sebe in druge je osrednji motoVIZIJE USPEHA. To pa lahko dosežemo le s sodelovanjem z vsem živimin neživim svetom okrog nas. Ekološki zakoni uspeha ponazarjajozdravo, polno, ozaveščeno in odgovorno ravnanje s samim sabo in zvsem okrog nas. Pri tem se opiram na definicijo Ernsta Haeckla, ki pravi:"Ekologija je celostna znanost o razmerju organizmov (živih bitij, to sorastline, živali in človek) do obdajajočega jih sveta, h kateremu moramošteti v širšem okolju vse eksistenčne okoliščine." Ta definicija je ena odmnogih, ki želi definirati široki pojem EKOLOGIJE, v katerem semehanistični akcijski vzorec (VZROK - POSLEDICA) nadomesti zmrežastim vsesplošno povezanim ekološkim načinom mišljenja indelovanja. Ta pojem je ekološko najbližji vsebini VIZIJE USPEHA.

  V Viziji uspeha uvajam nov pojem: EKOLOŠKI MANAGEMENT. Ekološki management je celostno upravljanje podjetij s poudarkom

  na ekološko usklajeni dolgoročni rasti in osebnostni rasti vsehzaposlenih.

  Pri tem je posebej poudarjena vloga dobrega gospodarja, kot to"stvarnik" počne z naravo in jo ohranja za prihodnje rodove.

  Pet ekoloških zakonov uspeha ponazarjamo z dlanjo, s prsti narokah, ker so roke posnemali pri izdelavi prvih orodij in tudi v sodobnemsvetu so simbol zdravega ustvarjanja na vseh področjih proizvodnjedobrin in umetnosti.

 • 48

  Poten

  ciali

  Bogastv

  o

  Kre

  ati

  vn

  ost

  Ino

  va

  tiv

  no

  st

  Delo

  Nev

  eza

  no

  st

  Bre

  zpogojn

  a lju

  bez

  en

  Slu

  žiti

  dru

  gim

 • 49

  Sedaj si poglejmo pomen in povezavo posameznih prstov z zakoni.

  PALECOdkrijte, zavedajte se in prebudite notranje potenciale. Tu izhajamo

  iz dejstva, da je vsak za nekaj sposoben in da je bogastva na tem svetuza vse dovolj. Pod materialno bogastvo štejemo tudi današnji pomendenarja in pri tem metaforo "kaj imaš pod palcem".

  KAZALECZ njim ponazarjamo in on nam kaže smer zdravega razvoja

  osebnosti. Razvijajte svoje sposobnosti na kreativen in inovativen način.

  SREDINECJe največji in osrednji prst dlani in nam ponazarja delo kot

  najpomembnejšo človeško dejavnost in osrednji zakon Vizije uspeha.Edino z delom se lahko uresničimo in osebnostno rastemo. Pomembnostdela je tako velika, da je pravica do dela zapisana v vseh ustavah sveta.Brez dela, aktivnosti bi vsi drugi zakoni padli v vodo. Delo nas vedno siliv konkretnost, kjer se najlažje preizkusimo.

  PRSTANECŽivljenje je ena sama velika sprememba. Če ga jemljemo kot igro,

  vemo, da je vsaka igra enkrat odigrana. Skozi življenje vstopamo v višje,zanimivejše, izzivalnejše in zahtevnejše igre, pa naj bo poklicno delo,družina ali osebnostni razvoj. Navezanost na odigrane igre, ki jih dobroobvladamo, je ponavadi hrana za naš ego, ničesar pa ne doprinese knašemu uspehu.

  MEZINECPooseblja služenje drugim ali brezpogojno ljubezen, ki nam je

  potrebna, da zaokrožimo ciklus ustvarjanja in osebnostne rasti. Brezsluženja drugim - pa naj bo to skozi naše proizvode, usluge ali umetnost- naše življenje ne bi imelo nobenega smisla. Pogosto boste slišali: nelotevajte se posla, ki ga družba - okolica ne bi sprejela in ga nekdo ne bipotreboval - mu služil. Z brezpogojno ljubeznijo sprejemamo sebe indovolimo, da ob nas rastejo in se razvijajo naši otroci, sodelavci inkončno tudi naši delavci.

  V naštetih zakonih sem želel ujeti tako potrebe današnjega časa kotkompatibilnost - uskladitev z neskončnostjo.

  Po teh zakonih delam, živim in žanjem uspehe. Ko mi kaj ne gre alisem v krizi, samo dvignem desnico, razširim prste in se vprašam,katerega od zakonov nisem upošteval. Na tak način sem že neštetokratnašel najboljšo možno rešitev iz velikih kriz ali zastavil vizijo cilja.

 • 50

  Odkar obiskujem tečaje osebne rasti, večkrat slišim: "Pustite šolo,samo svojemu srcu prisluhnite, in vse bo prav." To banaliziranjeproblema izobraževanja me močno razjezi; mislim, da mlade pelje vneuspeh. Danes si je nemogoče zamisliti svet brez vse tehnike, ki nasobdaja, brez informacijskih in transportnih tokov, proizvodnje hrane instanovanj. Za vse to potrebujemo kreatorje proizvodnje, servisnodejavnost in nekoga, ki zna z vsem tem upravljati. Vse to je v domenirazuma. Poslušati samo srce, ko se pokvari avto ali televizor, je premalo,ker potrebujemo strokovnjaka z ustrezno usposobljenostjo, ki zna vse topopraviti.

  Potrebujemo usklajeno delovanje obojega, srca in razuma.Pet ekoloških zakonov uspeha je nastalo na slovenskih tleh in so

  prirejeni našemu prostoru, kulturi in času.

 • 51

  P R V I Z A K O NBOGAST VO IN NOTRANJI POTENCIALI

 • 52

 • 53

  B O G A S T VA J E Z A V S E D O V O L J

  Večina velikih in bogatih ljudi je začela iz nič. Vse najprej nastane kotideja v možganih. Vse prepogosto slišim: "Začel bi, pa nimam kapitala" ali"Njemu je bilo lahko, starši so mu zapustili dobro osnovo, kapital,zgradbe, ustrezno lokacijo..." Zapuščina je dobrodošla, še zdaleč pa nidovolj.

  Bogastvo je v naših glavah. Ko so vprašali filozofa, ki je z množicoljudi zapuščal goreče mesto, zakaj kot preostali ne nosi v rokah cule, jimje odgovoril: "Vse svoje nosim s seboj." Vse je nosil v glavi. Želimobogastvo ali revščino? Naši podzavesti je vseeno, tudi našim angelom induhovnim voditeljem, ki so verni sluge in bodo brez prigovarjanjauresničevali naše cilje. Odločitev je v nas. V čisti zavesti se odločimo zavrsto izkušnje, ki jo bomo imeli. Vse okoliščine nam bodo pomagale, dase nam želja uresniči. Zavest bogataša ali zavest reveža, nizka ali visokamaterialna zavest - odločitev je v nas samih. Z modernimi metodamilahko hitro diskreiramo stare programe in programiramo nove.Poslušajmo sebe, svoje srce. Povedalo nam bo, koliko skritih potencialovše nimamo izkoriščenih in ozaveščenih, in krenimo po tej poti.

  Zanesi se nase, prebudi v sebi speče energije, premakni meje! Kristusje rekel apostolom: "Vaše bogastvo je tako daleč, kot seže vaš pogled," aomejitve videnja si postavljamo sami.

  Prebujanje notranjih potencialov je najmočnejše v času velikih kriz.Takrat zberemo vse moči in naredimo konkreten preboj. Kriza ne pridezato, da nas uniči, temveč da nas okrepi, da prebudimo v sebi notranjepotenciale in jih uporabimo za svoj napredek.

  Bogastva je dovolj tudi okrog nas. Vsakdo ima notranji potencial,treba pa ga je izkoristiti. Začnite v domačem kraju in poiščite potenciale,ki so vam na voljo: poljedelstvo, proizvodnja mleka, zapuščeni travniki inneobdelana zemlja, ki je je vse preveč. Potem je tu proizvodnja ekološkoneoporečne hrane, počitniški turizem, kmečki turizem, ribogojstvo in šein še. V informacijski dobi imajo mlajši, ki so z računalniki ob sebi takorekoč odrasli, možnost poučevati starejše generacije, kako do informacij,interneta, najboljše izrabe računalnika. Vprašajte, kaj lahko ponudite inkaj drugi potrebujejo, s čim jih lahko osrečite.

 • 54

  BITI DELATI IMETI

  Kakšna je tvoja Katera vloga bi V kakšnem delu Kaj bi želela idealna izpolnjevala bi uživala tvoja imeti tvoja

  osebnost? idealno osebnost? idealna osebnost? idealna osebnost?

  VAŠA NAJBOLJŠA KARIERA

  V socializmu so postavljali tovarne in obrate v manj razvitihpodročjih. Veliko tovarn je propadlo in zopet moramo poiskati bogastvov sebi in okrog nas. To bo v prihajajočem obdobju trend razvoja. Velikamesta se ne bodo več tako hitro polnila in širila, razvoj bo disperzen.Ostani, kjer si se rodil, ter izkoristi naravno bogastvo in potenciale!Možnosti so praktično neomejene, vendar je vrstni red takšen, da najprejspodbudimo notranje potenciale in energijo v sebi, potem pa izkoristimobogastvo okolice, v kateri živimo. Tudi država naj razišče geopolitičnepotenciale za vstop v Evropsko unijo in na svetovni trg.

  Če želite ugotoviti vašo najboljšo kariero - sposobnost, izpolnitetabelo, kot zahtevajo posamezne rubrike. Z ničemer se ne omejujte.Resnično napišite kakšne lastnosti bi želeli da ima vaša idealnaosebnost.

  Izpolnjena tabela je kažipot za razvoj vaših sposobnosti.In to ste vi.

 • 55

  O D I G R A J T E U S T R E Z N O V L O G OV T E M Ž I V L J E N J U

  - U R E S N I Č I T E C I L J

  Vaše želje so kažipot vaših sposobnosti.W. Goethe

  RAZVIJAJTE SPOSOBNOSTI

  Nismo brez razloga na tem svetu. Nanj smo prišli z nekimposlanstvom. Prej ko ugotovimo, zakaj smo tu in kaj je naša naloga, prejbomo našli svoj smisel in srečo v sebi. Za to iskanje moramo biti precejpogumni. Moramo odrasti, se prebuditi iz spanja, zadihati s polnimipljuči. Naloge ne moremo opraviti sami, lahko pa jo opravimo skupaj zdrugimi ljudmi, in to dosti hitreje, učikovitejše ter skozi igro. Kako najspoznamo pravo vlogo in smisel življenja? Vaše sanje so kažipot vašihsposobnosti. Torej uresničite vaše sanje - želje. Že kot otrok ste imelidoločene želje. Zakaj je to toliko pomembno? Ker ste takrat bili v stiku ssamim seboj, niste imeli tako močnega ega, kot ga imate sedaj. Kot otrokniste želeli nikomur nič dokazovati, nič škodovati. Želeli ste se samoigrati s svojim talentom. Naša sposobnost, talent, je nekaj, kar steprinesli s seboj, to je zaklad, bogastvo, ki ga imate v sebi. Na svojihtečajih Kreaton in vizija uspeha, v seriji vaj o smislu življenja, se, ko sepribližujemo najbolj vroči, to je zadnji vaji, podamo v vodeno meditacijoin ugotovimo ta smisel. Odgovori so lahko bodisi zelo nazorni ali pa vobliki simbolov, ki jih rešujemo tudi po več tednov. Podzavest namsporoča odgovore na zelo prefinjen, kompleksen in umetniški način.

  Pa poglejmo en takšen odgovor. Udeleženka tečaja je dobila tarotkarto čarovnik. Sama si je ni znala razložiti, s pomočjo skupine pa je bilovse jasno. Njena naloga je, da prevzame odgovornost za svojeustvarjanje, da se igra. Motite se, če mislite, da so odgovori v stilu: pustislužbo in družino in se posveti samo duhovnosti - meditaciji alioznanjanju te ali one verske sekte. Vodil sem veliko delavnic in največpozornosti smo namenili prav delu, ki ga nekdo že opravlja ali ki bi gaželel opravljati. Že ko ugotovimo smisel življenja, ga začnimo pogumnouresničevati - ne na vrat na nos, temveč načrtno. Če ste še v službi, kivam prinaša denar za eksistenco in plačevanje položnic, le ostanite takodolgo, dokler se ne pojavi priložnost za novo vlogo v vašem življenju.Naredite si ciljno strukturo - program, kaj natančno želite, in investirajteenergijo v cilj. Bodite pozorni na priložnosti, ki se vam bodo ponudile, injih izrabite v svoj prid.

 • 56

  DENAR IN KAKO GA ZASLUŽITI

  Po desetih letih intenzivnega ukvarjanja z duhovnimi tehnikami semse odločil to znanje izkoristiti za uspeh v materialnem svetu. Tako sem vpoznih osemdesetih letih začel graditi hišo. Začel sem brez denarjaoziroma z 200 DEM dolga. Hiša je bila zgrajena v treh letih - s fasado inpoloženimi ter lakiranimi parketi vred. Vprašali boste, kako. Tudi sam sevečkrat sprašujem. Dano mi je bilo, da jo zgradim. Imel sem dobro ciljnostrukturo, vse mi je šlo od rok. Hiša je bila zgrajena na pošten način. Vtistih časih mi je nečak neke noči ukradel avto in ga popolnoma razbil.Zaradi gradnje sem avto takrat krvavo potreboval. Vse je prednost, semsi rekel. Bo pa moj ego bolj trpel. Roka, ki prosi, je spodaj. Nič nisemmogel ukazovati, samo prosil sem, bil sem ponižen, potreboval sem toizkušnjo. Pri tem sem se veliko naučil in ni zaman povedano: zgradi hišo,imej otroka in napiši knjigo, pa si svoje življenje polno preživel.

  V današnjem času mora človek znati prodati svoje znanje, se znativnovčiti. Obseg izdelkov in storitev je zelo velik, ponudbe najdemo vsakdan v poštnih nabiralnikih. Vse, kar ponujamo in prodajamo, mora imetiza nekoga neko vrednost. In ravno to je vrh ledene gore našega problemaz denarjem. Dobro blago je lahko prodati. Slabo pa tudi z razprodajamitežko. Na tečajih Vizija uspeha denarju namenjamo posebno pozornost,ker imeti denar pomeni imeti zdrav stik z zemeljskim svetom in pretokomenergije v našem telesu. Že dolgo je znano, da lahko razvijemo svojduhovni del samo toliko, kot smo razvili zemeljskega. Če hočemoresnično doživeti preobrat na tem področju, se ga moramo lotitivečplastno in vsestransko.

  Navadno začnemo z vrstnim redom vrednot, kajti le-te so ponavaditiste, ki usmerjajo naše področje delovanja in investiranja energije. Če pridejanskem vrstnem redu vrednot ugotovimo, da je denar na šestnajstemmestu, je skoraj gotovo, da ga nimamo in ga tudi nikoli ne bomo imeli.Premalo pozornosti mu posvečamo. Pa ne gre za to, da bi ves danrazmišljali samo o tem, koliko bomo zaslužili, zvečer pa šteli, kolikodenarja se nam je nabralo. In tudi ne zato, da bi svet videli le skozi denar,ampak da mu poiščemo pravo mesto v našem življenju.

 • 57

  PROCES ZA ODPRAVLJANJE PROBLEMA Z DENARJEM

  Za služenje dena