29
Viscerocraniul

Viscerocraniul

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Viscerocraniu

Citation preview

Page 1: Viscerocraniul

Viscerocraniul

Page 2: Viscerocraniul

Maxilla

Este piesa centrala a masivului facial,intercalată între cav.bucală,orbită și cav.nazală

Este suportul arcadei dentare superioare

Corpus maxillaeProcessus frontalis Processus zygomaticusProcessus palatinusProcessus alveolaris Sinus maxillaris

Page 3: Viscerocraniul

Maxilla

Corpus maxillaeFacies anterior

-margo infraorbitalis-incisura nasalis-apertura piriformis nasalis anterior-fossa incisiva-fossa canina -foramen infraorbitale -creasta zigomaticoalveolara

Page 4: Viscerocraniul

Maxilla

Corpus maxillaeFacies orbitalis

-fisura orbitalis posterior-sulcus infraorbitalis-canalis infraorbitalis

Page 5: Viscerocraniul

Maxilla

Corpus maxillaeFacies infratemporalis

-tuber maxillae -foramina alveolaris

Page 6: Viscerocraniul

Maxilla

Corpus maxillaeFacies nasalis

-hiatus maxillaris -sulcus lacrimalis-canalis nasolacrimalis

Page 7: Viscerocraniul

Maxilla

Processus frontalis-crista lacrimalis anterior-crista ethmoidalis-crista conchalis

Page 8: Viscerocraniul

Maxilla

Processus zygomaticus

Page 9: Viscerocraniul

Maxilla

Processus palatinus Facies superior

-crista nasalis-spina nasalis anterior

Facies inferior-torus palatin-sulci palatini

Canalis incisivus (nazopalatin)-orificiile nasale-orificiul bucal-orificiile Stenon-orificiile Scarpa

Page 10: Viscerocraniul

Maxilla

Processus alveolaris-arcus alveolaris -tuberculul alveolar-alveoli dentales-juga alveolaria -septa interalveolaria-septa interradicularia

Page 11: Viscerocraniul

Maxilla

Sinus maxillaris

Page 12: Viscerocraniul

Os nasale

Intercalat între partea nazală a frontalului și procesul frontal al maxilei

Facies externa Facies interna

-sulcus ethmoidalis

Page 13: Viscerocraniul

Os lacrimaleSituat în partea anterioară a

peretelui medial al orbitei, între osul frontal,etmoid și maxilă

Facies lateralis -crista lacrimalis posterior-hamulus lacrimalis-sulcus lacrimalis-fossa saci lacrimalis-canalis nasolacrimalis

Facies medialis:privește spre cavitățile nazale

Page 14: Viscerocraniul

Concha nasalis inferior

Situată pe peretele lateral al cav.nazale

Facies medialis Facies lateralis

-meatus nasi inferiorProcessus lacrimalisProcessus maxillaris Processus ethmoidalis

Page 15: Viscerocraniul

Vomer

Participă la formarea septului nazal

Margini-superioara –ala vomeris-inferioara-anterioara-posterioara

Page 16: Viscerocraniul

Os Palatinum

Localizat posterior de maxilăParticipă la formarea palatului

dur,a cav.nazale,a orbitei ,a fosei pterigopalatine

Lamina horizontalis Lamina perpendicularis

Page 17: Viscerocraniul

Os Palatinum

Lamina horizontalisFacies nasalis

-crista nasalis -spina nasalis posterior

Facies palatina -foramina palatina minora-canales palatini minores

Page 18: Viscerocraniul

Os PalatinumLamina perpendicularisFacies maxilaris

-sulcus palatinus major-canalis palatinus major

Facies nasalis -crista ethmoidalis -crista conchalis

Processus orbitalis Processus sphenoidalis

-incisura sphenopalatina-foramen sphenopalatinum

Processus pyramindalis

Page 19: Viscerocraniul

Os ethmoidale

Lamina cribrosa (Orizontala,Ciuruita)

Lamina perpendicularisLabiryntus ethmoidalis

Page 20: Viscerocraniul

Lamina perpendicularisCrista galli(servește pt.inserția

durei mater) Ala cristae galli

Page 21: Viscerocraniul

Labiryntus ethmoidalis(între cav.orbitală și cav.nazală)-cellulae ethmoidale-cellulae ethmoidofrontale

Lamina orbitalis - lateralisLamina medialis

-concha nasalis superior-concha nasalis media -concha nasalis suprema-processus uncinatus -bula ethmoidalis-hiatus semilunaris-infundibulum ethmoidale

Page 22: Viscerocraniul

Os zygomaticum Situat în partea supero-laterală a

feței,e străbătut de canalul zigomatic în forma de Y,ce se deschide printr-un orificiu pe fiecare față a osului

Facies lateralis-foramen zygomaticofaciale

Facies temporalis-foramen zygomaticotemporale

Facies orbitalis -foramen zygomaticoorbitale

Processus frontalis Processus temporalis

-arcus zygomaticusProcessus maxillaris

Page 23: Viscerocraniul

Mandibula

Corpus mandibulae Ramus mandibulae Angulus mandibulaeCanalis mandibulae

Page 24: Viscerocraniul

Mandibula

Corpus mandibulae Basis mandibulae facies externa-symphysis mandibulae mentalis-protuberantia mentalis-tuberculum mentale -foseta mentoniera-foramen mentale -linea obliqua

Page 25: Viscerocraniul

Mandibula

Corpus mandibulae Basis mandibulae facies interna-linea mylohyoidea-fossa digastrica-fovea sublingualis-fovea submandibularis-torus mandibularis

Page 26: Viscerocraniul

Mandibula

Corpus mandibulae Basis mandibulae Pars alveolaris -lamele alveolare interna si externa -septa interalveolaria -septa interradicularia -juga alveolaria

Page 27: Viscerocraniul

MandibulaRamus mandibulaeAngulus mandibulae Margo inferior Margo posterior Margo superior

-processus coronoideus -processus condylaris -caput mandibulae-foveea pterygoidea-creasta mandibulara

Margo anterior -creasta mediala -creasta mediala -trigonul retromolar

Page 28: Viscerocraniul

Mandibula

Ramus mandibulaeFacies externa – lateralis

-tuberositas maseterica Facies interna – medialis

-foramen mandibulae-lingula mandibulae SPIX-antilingula -sulcus mylohyoideus -tuberozitas pterygoidea

Page 29: Viscerocraniul

MandibulaCanalis mandibulaeForamen mandibulaeForamen mentale Foramina mandibulare accesoriaCanalul SeresSegmentul posterior Segmentul mijlociuSegmentul anterior /canal mental

- canalis incisivus