22
JVIS TM Jackson Vocational Interest Survey DEZVOLTAT DE DOUGLAS N. JACKSON, PhD RAPORT PREGATIT PENTRU: VISAN DANIEL (Sex: MASCULIN) CHESTIONAR APLICAT SUB LICENTA DE: Psiholog: MARINELA-CLAUDIA DUMITRESCU Data aplicarii: 2010/08/21 Raport generat la data/ora: 21.08.2010 / 00:30:41 Identificator/serie: 00161730

Visan Daniel - JVIS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Visan Daniel - JVIS

JVISTM

Jackson Vocational Interest Survey

DEZVOLTAT DE DOUGLAS N. JACKSON, PhD

RAPORT PREGATIT PENTRU:VISAN DANIEL(Sex: MASCULIN)

CHESTIONAR APLICAT SUB LICENTA DE:Psiholog: MARINELA-CLAUDIA DUMITRESCUData aplicarii: 2010/08/21Raport generat la data/ora: 21.08.2010 / 00:30:41Identificator/serie: 00161730

Page 2: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 1

Douglas N. Jackson

INTERPRETAREA ACESTUI RAPORT

Acest raport ajuta la o mai buna întelegere a ariilor spre care persoanaevaluata are interese, dar si a legaturii acestor interese cu diferiteleprofesii sau ocupatii practicate in România.

Este important sa facem diferenta între interese si aptitudini. Rezultateletestului se refera doar la interese, adica nu spun daca persoana evaluataare aptitudinea, talentul sau educatia necesare pentru a se lansa intr-oanumita meserie. Astfel, de exemplu, un scor mare pe scala Matematicaindica doar un interes ridicat pentru utilizarea rationamentului matematicîn rezolvarea de probleme, dar nu înseamna neaparat ca persoana evaluatachiar are aptitudinile necesare pentru a deveni matematician. Pe lângarezultatele JVIS este necesar ca in consiliere sa fie luate in considerare sialte surse de informatii, in special cele care tin de aptitudini.

De asemenea, interesele într-o anumita arie nu sunt garanti ai succesului.Ele indica în general o mai mare probabilitate de a obtine satisfactie într-oanumita meserie.

JVIS a fost construit pentru a masura interesele vocationale ale elevilor,studentilor sau adultilor de catre diversi specialisti, cum ar fi consilierivocationali, psihologi sau alti profesionisti din zona educationala sauorganizationala. Acest test poate fi utilizat în consilierea vocationala sieducationala a elevilor si studentilor, în planificarea carierei adultilor, învederea reprofilarii si a reconversiei profesionale, in procesul educatieicontinue, în recrutarea si selectia angajatilor, în dezvoltareaorganizationala, in coaching, in planificarea coerenta a potentialitatilor lanivelul unei organizatii, precum si în cercetarea intreprinsa in domeniulintereselor vocationale, a psihologiei muncii si psihologiei educationale.

Rezultatele acestui test ajuta în procesul de alegere a unei cariere. Nutrebuie însa sa se astepte ca acest raport sa ia decizia singur, fara o analizaatenta din partea consilierului si a persoanei evaluate deopotriva. De celemai multe ori se dovedeste ca rezultatele obtinute la test sunt rezultatelepe care persoana evaluata le asteapta. Daca este asa, testul este totusifoarte util in compararea obiectiva a intereselor persoanei evaluate cu celeale altor persoane sau categorii profesionale, confirmand astfel probabildirectia planurilor sale profesionale sau de cariera. Daca însa raportulsugereaza directii în cariera foarte diferite de planurile prezente alepersoanei evaluate, ar trebui ca aceasta sa reanalizeze cu atentie acesteplanuri si motivele care au determinat-o sa le faca. Este important sa tinemcont cu totii de faptul ca oamenii sunt mult mai fericiti si satisfacuti atuncicand sunt activi intr-o zona ocupationala care e similara cu interesele lor.

Subliniem faptul ca testul se refera doar la interesele personale. În alegereaunei directii în cariera aceste rezultate trebuie coroborate cu un numar dealte informatii, printre care enumeram aptitudini, trasaturi de personalitatesi valori personale, disponibilitatea de a urma studiile si formarea necesarecalificarii în meseria vizata, disponibilitatea ocupatiilor pe piata muncii,etc.

SCOP

DEFINIRE

UTILIZARE

INTERPRETARE

Page 3: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 2

Douglas N. Jackson

Desi formulat ca raport de sine statator, care poate fi înteles cu destul demulta usurinta si de catre persoane nespecializate în utilizarea testelorpsihologice, cum ar fi parinti, profesori sau chiar elevi, acest raport a fostproiectat si dezvoltat în asa fel încât sa ofere asistenta profesionistului careinterpreteaza rezultatele testului.

Acest raport se bazeaza pe raspunsurile pe care persoana evaluata le-a datla chestionarul JVIS (Jackson Vocational Interest Survey), un instrumentpsihometric care a fost validat într-o mare varietate de programe decercetare.

Chestionarul JVIS (Jackson Vocational Interest Survey) este o masurastructurata, verbala, omnibus, a intereselor vocationale. Chestionarulconsta în 289 de perechi de afirmatii (itemi), care descriu diverse activitatiocupationale concrete în cuvinte relativ simple. Itemii sunt grupati în 34 descale, numite si Scalele de Interese, fiecare fiind formata din câte 17 itemi.Chestionarul se poate aplica începând cu vârsta de 14 ani.

CE INFORMATII POT FI REGASITE ÎN ACEST RAPORT

Pe lânga aceasta sectiune introductiva, raportul contine un numar de saptealte sectiuni:

Profilul scalelor de interese din JVIS, Profilul Temelor Ocupationale Generale, Profilul rezultat din scorarea experimentala in Hexagonul Holland, Lista similaritatilor cu diverse categorii profesionale, Descrierea celor mai compatibile categorii ocupationale, Satisfactia academica si indicii administrativi, Datele Modus Operandi.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

1. PROFILUL SCALELOR DE INTERESE DIN JVIS

Profilul JVIS prezinta si vizualizeaza configurarea scorurilor pe care le-atiobtinut la cele 34 de scale de interese ale JVIS. Un scor înalt la o scalasemnifica faptul ca aveti o preferinta pentru lucrul în medii care includactivitatile descrise de scala. Un scor scazut indica faptul ca nu preferati salucrati în aceste medii si ca nu ati fi satisfacut de o asemenea munca. Deexemplu, daca profilul dumneavoastra indica un scor mare pe scala DREPT siun scor mic pe scala PLANIFICARE, este probabil sa preferati sa lucrati înactivitati ca cele avute de avocati, dar nu în acelea care necesita un gradridicat de planificare. Aceste scoruri nu înseamna însa neaparat nici ca ati fiun avocat bun, nici ca va lipsesc aptitudinile care tin de planificare.

Scorurile scalelor din JVIS sunt reprezentate sub forma de scoruri brute sisub forma de percentile.

Fiecare dintre numele scalelor reprezinta o arie de interes. Coloanaintitulata ''scor brut'' reprezinta numarul de activitati pe care le-ati preferatîn fiecare arie. Cele trei coloane denumite ''percentile'' arata cum seraporteaza scorurile dumneavoastra brute la etalonul femeilor, barbatilor,precum si la cel combinat, format din esantionul normativ. Fiecare scorprocentual reprezinta procentul de persoane care au primit un scor egal sau

CONSILIERE

FUNDAMENT

CUPRINS

PROFILUL JVIS

SCORURI BRUTESI PERCENTILE

Page 4: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 3

Douglas N. Jackson

mai mic decât dumneavoastra. Barele din dreapta ilustreaza scorurile dincoloana percentilelor combinate. Barele mai lungi indica ariile pentru careaveti cel mai mare interes, comparativ cu esantionul normativ. Barele maiscurte arata ariile pentru care prezentati un interes scazut. Barele care setermina în zona umbrita închisa la culoare din mijloc indica faptul cainteresul fata de respectiva arie de activitati este în zona mediei.

Scorurile în percentile cuprinse între 30 si 70 sunt considerate medii. Unscor în percentile de 51 înseamna ca aproximativ jumatate dintrerespondentii din grupul normativ au primit un scor mai scazut. Cu câtpercentila este mai ridicata cu atât este mai mare procentajul persoanelordin esantionul normativ care au primit un scor mai scazut si, prin urmare,cu atât este mai puternic interesul fata de setul de activitati la care serefera scala intereselor de baza.

De principiu, preferintele cu scoruri intre 50 si 54 sunt considerate slabe,intre 55 si 70 vorbim de preferinte moderate, intre 71 si 84 de preferinteputernice si intre 85 si 99 de preferinte foarte puternice. Similar, putemvorbi despre o respingere mai mult sau mai putin puternica a unei anumearii de interese, la scalele care au scoruri in percentile plasate sub limita de50.

Profilul JVIS este insotit de o descriere detaliata a celor mai puternicepreferinte, adica a scalelor cu scoruri standardizate de peste 85. Pentrufiecare scala în parte este prezentat pe scurt obiectivul scalei si, într-oserie de paragrafe mai elaborate, semnificatiile scalei respective,descriindu-se care sunt activitatile preferate de obicei de persoanele cuscoruri mari pe respectiva scala. De asemenea, pentru fiecare scala seprezinta o serie de adjective care descriu persoanele cu scoruri mari,respectiv mici, la respectiva scala.

Este foarte important de subliniat faptul ca scorurile scalelor nu ar trebuiinterpretate mecanic, pe baza doar a acestei sectiuni. Semnificatiilescalelor se modeleaza între ele si se recomanda ca în discutia dintreconsilier si persoana evaluata, scalele sa fie discutate în sensul interpretariicorelatiei dintre ele.

În aceasta sectiune este prezentat un grafic sub forma de bare, bazat pe 10tipuri generale de interese. Aceste tipuri generale de interese sunt numite„Teme Ocupationale Generale”. Este de remarcat faptul ca temeleocupationale generale se refera mai degraba la tipuri mai largi de interesedecât la interesele fata de activitati specifice. Luând ca punct de plecarecercetarile lui John Holland, care a definit sase teme ocupationale, pe carele-a considerat ca un fel de substrat personal pentru interesele vocationale,studiile prin analiza factoriala cu JVIS au relevat 10 dimensiuni distincte,care subsumeaza interesele specifice.

Cele zece teme sunt urmatoarele: Expresiv, Logic, Curios, Practic, Asertiv,Socializat, Orientat spre ajutorare, Conventional, Întreprinzator,Comunicativ. Semnificatia Temelor Ocupationale Generale este prezentatape scurt în raport, în urma graficului.

În aceasta sectiune este prezentat un grafic sub forma de bare, bazat pecele sase stiluri de interese teoretizate de John Holland si cunoscute în modgeneric ca „Hexagonul Holland”. Scorarea acestor stiluri cu ajutorul JVISeste experimentala si aceste scoruri pot sa difere de scorurile similare

2. PROFILUL TEMELOR OCUPATIONALE GENERALE

3. PROFILUL HEXAGONULUI HOLLAND

PREFERINTESLABE SIACCENTUATE

DETALIEREAPROFILULUI

TEMEOCUPATIONALEGENERALE

SCORURIHOLLAND

Page 5: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 4

Douglas N. Jackson

extrase direct din chestionarul Holland/SDS (Self-Directed Search), însa estefoarte putin probabil ca scorurile sa difere foarte mult.

Cele sase stiluri sunt urmatoarele: Realist (R), Investigativ (I), Artistic (A),Social (S), Întreprinzator (E), Conventional (C). Semnificatia stilurilorHolland si implicatiile acestora sunt prezentate pe scurt în raport, în urmagraficului.

În aceasta sectiune sunt prezentate similaritatile profilului persoaneievaluate cu profilurile modale realizate în România pentru un numar de 32de clustere ocupationale. Aceste profile modale sunt formate pe baza apeste 82000 de chestionare JVIS, aplicate pentru un numar de 350 deocupatii din România, cu sprijinul Bancii Mondiale si a Ministerului Muncii,Solidaritatii Sociale si Familiei din România.

Scorurile de similaritate raportate în acest caz sunt coeficienti de corelatieîntre fiecare grupare de profesii si profilul respondentului. În profil, numelepentru fiecare dintre cele 32 de clustere, însotite de indicii de similaritate,sunt prezentate descrescator, de la cele mai ridicate nivele de similaritatecu cele ale respondentului, la cele mai scazute. Indicii de similaritatevariaza de la -1.00 la +1.00 si în consecinta pot semnala similaritateextrema, neutralitate sau diferenta extrema.

Profilul este organizat în asa fel încât grupurile de profesii care prezintatipurile de interese cele mai asemanatoare cu cele ale respondentului sa fieprezentate primele. Este recomandat ca în munca lor consilierii sa îndrumeclientii spre explorarea ocupatiilor aflate în legatura cu gruparile din vârfullistei, deoarece acestea sunt cele în care este cel mai probabil sa obtinasatisfactie. Cei consiliati trebuie avertizati în legatura cu faptul ca, daca iauîn considerare practicarea uneia dintre ocupatiile din clusterele pentru careau obtinut un indice negativ de similaritate, ar trebui sa acorde o atentiedeosebita cântaririi riscurilor si factorilor care le pot afecta alegerea.

În aceasta sectiune sunt descrise mai pe larg cele trei categorii ocupationalecare au obtinut cel mai mare scor de similaritate cu profilul persoaneievaluate. Sunt enumerate o parte din profesiile cele mai uzuale care facparte din fiecare din cele trei grupari si sunt date si alte detalii, cum ar fiscurte descrieri ale altor aptitudini critice pentru respectiva ocupatie.

Indicele de satisfactie academica releva asemanarea cu un numar mare destudenti si indica satisfactia probabila ce va fi resimtita intr-un mediuacademic de persoana evaluata. Indicii administrativi sunt foarte utilipentru a determina atentia cu care a fost completat JVIS si prin urmarefidelitatea profilului. Indicii administrativi constau din Numarulraspunsurilor nescorabile, Indicele de consistenta a raspunsurilor si Indicelede infrecventa.

Sectiunea Modus Operandi contine o trecere in revista a raspunsurilor laitemi date de persoana evaluata.

4. SIMILARITATEA CU PROFESIILE

5. DESCRIEREA CELOR MAI COMPATIBILE OCUPATII

6. SATISFACTIA ACADEMICA SI INDICII ADMINISTRATIVI

7. MODUS OPERANDI

PROFESIISIMILARE

DESCRIEREAPROFESIILOR

VALIDITATEAPROFILULUI

ITEMI

Page 6: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 5

Douglas N. Jackson

PROFILUL SCALELOR DE INTERESE JVIS

Profilul alaturat vizualizeaza scorurile persoanei evaluate pentru cele 34 de scale de interese ale JVIS. Unscor înalt indica faptul ca persoana evaluata are o preferinta pentru a lucra în medii care presupundesfasurarea activitatilor descrise de numele scalei. Un scor scazut indica faptul ca persoana evaluata nuar prefera activitatea într-un astfel de mediu si ca ar considera o asemenea munca neplacuta. Pe paginacare urmeaza acestui profil poate fi regasita o scurta descriere a fiecarei scale.

Arte Creative 10 82 86 84

Arte Interpretative 9 73 69 73

Matematica 2 27 18 24

Stiinte Fizice 4 38 24 34

Inginerie 2 24 7 18

Stiinte Biologice 9 86 79 82

Stiinte Sociale 6 38 34 38

Aventura 9 73 50 66

Natura-Agricultura 3 27 14 21

Meserii Calificate (Manuale) 7 82 58 73

Servicii Personale 6 27 38 31

Activitati Familiale 4 8 12 8

Servicii Medicale 8 73 69 69

Conducere Dominanta 6 42 27 38

Siguranta Locului de Munca 7 31 31 31

Rezistenta 7 42 34 38

Responsabilitate 8 31 34 31

Predare 6 5 16 10

Servicii Sociale 10 38 62 46

Educatie Elementara 5 4 12 7

Finante 13 84 82 84

Afaceri 11 54 62 54

Munca de Birou 5 4 4 4

Vanzari 15 96 96 96

Supervizare 8 21 24 24

Managementul Relatiilor Umane 14 88 90 90

Drept 10 58 62 58

Consultanta Profesionala 11 54 66 62

Activitate Literara 14 90 96 92

Realizare Academica 12 69 79 73

Redactare Tehnica 8 31 38 34

Independenta 17 99 99 99

Planificare 9 27 31 27

Incredere Interpersonala 14 79 86 82

ScalaScorbrut F M C

Percentile Scazut Mediu Inalt0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99

Page 7: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 6

Douglas N. Jackson

1. ARTE CREATIVEInteresat de aranjarea materialelor într-o maniera estetica placuta;îi place sa fie creativ si original în artele frumoase si aplicate, deexemplu în muzica, desen sau decoratiuni.

2. ARTE INTERPRETATIVEÎi place sa dea spectacole pentru o audienta.

3. MATEMATICAÎi place sa lucreze cu formule matematice si cu conceptecantitative; interesat de realizarea calculelor si de planificarea siaplicarea metodelor matematice în solutionarea problemelor.

4. STIINTE FIZICEInteresat de investigarea sistematica a variatelor aspecte alenaturii moarte, de exemplu de chimie, fizica, geologie sauastronomie.

5. INGINERIEInteresat de proiectarea, testarea si construirea unei game largi deproduse; aplica principii stiintifice în solutionarea problemelorpractice.

6. STIINTE BIOLOGICEInteresat de investigarea aspectelor diverse ale organismelor vii.

7. STIINTE SOCIALEInteresat de investigarea si învatarea aspectelor multiple aleorganizarii societatii, comportamentului uman si interactiuniisociale.

8. AVENTURAÎi plac situatiile noi; cauta neobisnuitul si ceea ce este periculos.

9. NATURA-AGRICULTURAÎi place sa lucreze în aer liber cu animale sau plante.

10. MESERII CALIFICATE (MANUALE)Prefera sa lucreze manual sau cu masini, de obicei la producereasau repararea unui produs.

11. SERVICII PERSONALEÎi place sa furnizeze servicii directe clientilor, de exemplu cele deghid turistic sau de cosmetician.

12. ACTIVITATI FAMILIALEÎi plac activitatile casnice, îi place sa aiba un rol activ în viata defamilie si în îngrijirea copiilor, în decorarea si îngrijirea casei si agradinii, în crearea unui mediu placut pentru oaspeti etc.

13. SERVICII MEDICALEInteresat de munca pentru promovarea sanatatii si pentruvindecarea bolilor oamenilor.

14. CONDUCERE DOMINANTAPrefera un stil de conducere agresiv si bazat pe forta. Îi placepozitia de autoritate, în care sunt implicate supervizarea directa siactiva si criticarea muncii altora.

15. SIGURANTA LOCULUI DE MUNCAPrefera un loc de munca cu un viitor sigur si usor de prezis. Evita saîsi asume riscuri sociale sau economice în ceea ce priveste locul demunca.

16. REZISTENTARaporteaza o dorinta de a lucra la o problema multe ore farapauza. Persevereaza în fata problemelor dificile. Este posibil sa fieprovocat de cerinte dificile.

17. RESPONSABILITATESe observa o preferinta pentru medii de lucru ce presupun un gradînalt de integritate si virtuti traditionale.

18. PREDAREInteresat de predarea unei anumite materii.

19. SERVICII SOCIALEInteresat de ajutorarea oamenilor în a gestiona problemele cu carese confrunta.

20. EDUCATIE ELEMENTARAÎi place sa învete sau sa aiba grija de copiii mici.

21. FINANTEInteresat de cunoasterea nevoilor financiare ale publicului, derezolvarea problemelor financiare si de investitii si comert.

22. AFACERIInteresat de functionarea de zi cu zi a afacerilor si de organizareacomerciala.

23. MUNCA DE BIROUInteresat de munca de birou si de activitati care implica detalii, deobicei în contextul afacerilor.

24. VANZARIInteresat de vânzari; îi place sa lucreze cu alti oameni si sa încercesa îi influenteze.

25. SUPERVIZAREInteresat de planificarea, organizarea si coordonarea activitatilorcelorlalti. Îi place sa detina o pozitie cu responsabilitatemanageriala.

26. MANAGEMENTUL RELATIILOR UMANEÎi place sa fie un mediator între persoane aflate în conflict; îi placesa rezolve situatii interpersonale, incluzându-le pe cele dificile siîncarcate emotional.

27. DREPTInteresat de problemele legale.

28. CONSULTANTA PROFESIONALAÎi place sa consilieze si sa dea sfaturi din pozitia de expert.

29. ACTIVITATE LITERARAÎi place sa fie creativ si original în scris; îi place sa scrie pentru oaudienta generala.

30. REALIZARE ACADEMICAEste interesat de activitatile stiintifice, în special de naturaverbala. Obisnuieste sa studieze sistematic.

31. REDACTARE TEHNICAÎi place sa scrie rapoarte detaliate, factuale, manuale sau eseuridespre chestiuni stiintifice, tehnice, legale sau istorice.

32. INDEPENDENTAPrefera lucrul într-un mediu lipsit de constrângeri si de supervizareatenta. Se simte limitat de reguli si reglementari. Prefera sagaseasca singur solutii la probleme decât sa ceara sfatul celorlalti.

33. PLANIFICAREEste organizat în munca si prefera sa lucreze într-un mediu în careactivitatile se desfasoara în ordinea asteptata.

34. INCREDERE INTERPERSONALAPrefera un mediu de lucru care necesita un grad ridicat desiguranta de sine în contactul cu ceilalti. Nu îi este teama sacunoasca straini si sa vorbeasca cu încredere despre subiectevariate. Crede în abilitatea sa de a se descurca în contextinterpersonal si de a îndeplini sarcinile care îi revin din acest punctde vedere.

Page 8: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 7

Douglas N. Jackson

INDEPENDENTAINDEPENDENCEPuterea preferintei: 99

Obiectivele generale ale scalei INDEPENDENTA

Semnificatiile scalei INDEPENDENTA

Corelatii adjectivale ale scalei INDEPENDENTA

Scala Independenta este o scala a stilului de munca, adica implica mai degraba o preferinta pentrulucrul într-un anumit tip de mediu sau pentru un serviciu în care un anumit tip de comportamentreprezinta norma, decât un interes pentru o activitate anume. Scala Independenta identificapersoanele care prefera lucrul într-un mediu lipsit de constrângeri si de supervizare atenta.

Persoanele care obtin scoruri mari pe scala Independenta prefera sa lucreze independent de ceilaltioameni de la locul de munca si sa execute sarcini în care nu este necesar efortul de grup.

Prefera sa lucreze în locuri în care nu exista regulamente stricte, deoarece pentru ei regulile sireglementarile reprezinta limitari inutile.

Îsi respecta propriul set de reguli si se simt „încoltiti” atunci când le este interzis sa faca acest lucru,neezitând sa îsi arate dezaprobarea.

Îsi exprima deschis dezacordul fata de politicile de munca nedrepte ale superiorilor si fata de regulicare li se par inutile.

Sunt persoane independente si autonome si carora le place sa fie responsabile pentru propriile actiuni,atât pentru succese, cât si pentru esecuri.

Se bazeaza pe judecata proprie si prefera sa gaseasca singuri solutii la probleme decât sa ceara sfatulcelorlalti.

Fac acest lucru chiar daca gasirea solutiei le ia foarte mult timp si le consuma foarte multi nervi,deoarece nu le place sa depinda de altcineva în munca lor.

Lucreaza foarte bine în proiecte pe care trebuie sa le duca la bun sfârsit pe cont propriu, oricât dedificile si de importante ar fi acestea. Lucreaza foarte bine atunci când trebuie sa actioneze faraîndrumari, fara o supervizare atenta din partea superiorilor si fara sa raspunda în fata nimanui.Lucreaza în propriul stil si îsi apara ideile, chiar si pe cele neobisnuite, despre cum cred ei ca ar trebuifi rezolvata o sarcina.

Sunt persoane hotarâte, carora le place sa ia decizii si care nu au nevoie de aprobarea celorlalti.

Aceasta tendinta de a încerca sa faca totul pe cont propriu îi poate face sa para în ochii celorlaltidrept putin aroganti si neconventionali si uneori aceste persoane ar putea sa se integreze mai greu îngrupul de munca. O asemenea impresie nu este în totalitate neadevarata, deoarece în spatele dorinteilor de a face totul independent se pot afla dorinta de control si lipsa încrederii în ceilalti oameni.

Un copil sau adult cu scor mare la aceastascala este descris ca fiind:

Un copil sau adult cu scor mic la aceastascala este descris ca fiind:

ProfundProgresistReceptivPrecipitatEnergicRebelLuptatorImprevizibilPerseverent

LinistitNeperseverentTematorDocilFricosConservatorSupusTraditionalistLenes

OBIECTIVE

DESCRIERE

ADJECTIVE

Page 9: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 8

Douglas N. Jackson

VANZARISALESPuterea preferintei: 96

Obiectivele generale ale scalei VANZARI

Semnificatiile scalei VANZARI

Corelatii adjectivale ale scalei VANZARI

Scala Vânzari identifica persoanele interesate de domeniul vânzarilor.

Scorurile mari pe scala Vânzari sunt caracteristice persoanelor carora le plac vânzarile, carora le placesa lucreze cu alti oameni si sa îi influenteze pe acestia.

Satisfactia acestor oameni provine din placerea negocierii, a exercitarii influentei si puterii deconvingere pe care o au asupra altor oameni.

Le place sa fie persuasivi si se apreciaza pe sine când îi conving pe cei din jur de ceva.

Stiu sa puna în asa fel problema si sa foloseasca astfel argumentele încât au aproape întotdeaunacâstig de cauza într-o discutie.

Le place sa vânda orice fel de produse, de la abonamente la ziare, medicamente si pantofi la polite deasigurari, bijuterii de valoare si proprietati imobiliare.

Apreciaza la fel de mult atât vânzarile directe cât si pe cele prin telefon, sau cele care presupundeplasarea dintr-un loc în altul pe teren.

Sunt persoane carora le place diversitatea, le place contactul cu alti oameni, sunt pline de energie sisunt mereu în miscare.

Din aceste motive nu ar rezista sa aiba o ocupatie în care sa stea toata ziua la un birou.

Le place si exemplificarea si demonstrarea modului de functionare a unui produs sau a altuia, ca sprijinpentru argumentele lor verbale, fie ca este vorba despre un aparat de fotografiat sau despre o casa.Explica deseori cu entuziasm avantajele achizitionarii unui produs. Le place sa citeasca despreresorturile care stau în spatele comportamentului persoanelor si îsi adapteaza discursul în functie depersoana pe care o au în fata.

Prefera sa lucreze pe baza de proiecte si sa primeasca bani în functie de performantele pe care le auîntr-o anumita perioada de timp.

Sunt persoane întreprinzatoare si carora le place sa initieze activitati si sa le duca la bun sfârsit.

Un copil sau adult cu scor mare la aceastascala este descris ca fiind:

Un copil sau adult cu scor mic la aceastascala este descris ca fiind:

Ager la mintePuternicInteligentLuptatorHotarâtReceptivÎntreprinzatorColericEntuziast

IndulgentTacutTaciturnScrupulosFragil emotionalNeperseverentSovaielnicInactivFricos

OBIECTIVE

DESCRIERE

ADJECTIVE

Page 10: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 9

Douglas N. Jackson

ACTIVITATE LITERARAAUTHOR-JOURNALISMPuterea preferintei: 92

Obiectivele generale ale scalei ACTIVITATE LITERARA

Semnificatiile scalei ACTIVITATE LITERARA

Corelatii adjectivale ale scalei ACTIVITATE LITERARA

Scala Autor-Jurnalism identifica persoanele care au o preferinta pentru a scrie, dublata de preferintaca rezultatul scrisului lor sa fie citit de o audienta generala.

Persoanelor cu scoruri înalte pe scala Autor-Jurnalism le place sa fie creative si originale în scris. Estemodul lor de a genera arta si de a-si asuma raspunderea pentru o forma artistica de expresie încomunicare. Împartasesc maselor largi de oameni rezultatul muncii lor si le place sa fie apreciatipentru acesta.

Le place sa modeleze frazele si dialogurile pentru a suna cât mai bine si pentru a sublinia cât mai bineideea intentionata. Pregatesc materialele pentru a fi publicate.

Fiind o forma de comunicare artistica, adesea nu lucreaza dupa niste reguli bine stabilite, ci îsidefinesc un stil propriu. Studiaza modul de exprimare al altor autori si le place sa utilizeze figuri destil. Se bucura de efectul catharctic pe care îl are scrisul asupra lor.

Scala Autor-Jurnalism se refera la opere literare originale, prin acest lucru deosebindu-se de scalaRedactare Tehnica, care se refera la scrierea de texte si lucrari de specialitate, tehnice, specifice unuidomeniu anume.

Interesul pentru activitati literare implica si o preferinta pentru investigatie, pentru cercetare. Acestepersoane observa, intervieveaza, analizeaza psihologia si comportamentul oamenilor reali siempatizeaza cu personajele lor pentru a le conferi acestora autenticitate si credibilitate.

Le plac sarcinile în care se pot exprima liber în scris. Scriu nuvele si romane de suspans, psihologice,de dragoste etc., scriu scenarii pentru filme si piese de teatru, fie ele comedii sau drame, scenariipentru filme de desene animate, carti de fictiune istorica, schite umoristice, carti pentru copii, cartide critica literara.

Aleg sa îsi spuna prin textele pe care le scriu parerea despre anumite probleme de interes general. Înacest sens scriu editoriale pentru reviste, pamflete si alte schite umoristice, redacteaza stiri etc.

Au uneori modele reale recunoscute pentru personajele din operele lor, cum este cazul scrieriibiografiilor unor scriitori celebri sau a unor personalitati contemporane.

La unele dintre aceste persoane latura scrisului predomina peste cea a originalitatii, preferând saediteze opere ale altor autori, acestea putând fi romane, articole de ziar sau stiri.

Un copil sau adult cu scor mare la aceastascala este descris ca fiind:

Un copil sau adult cu scor mic la aceastascala este descris ca fiind:

ImaginativEntuziastDezordonatInformatProfundÎntelegatorProgresistInteresat de multe lucruriPlin de fantezie

InsensibilPasivTacutInconsecventDistantOstilArtagosAgresivCertaret

OBIECTIVE

DESCRIERE

ADJECTIVE

Page 11: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 10

Douglas N. Jackson

MANAGEMENTUL RELATIILOR UMANEHUMAN RELATIONS MANAGEMENTPuterea preferintei: 90

Obiectivele generale ale scalei MANAGEMENTUL RELATIILOR UMANE

Semnificatiile scalei MANAGEMENTUL RELATIILOR UMANE

Corelatii adjectivale ale scalei MANAGEMENTUL RELATIILOR UMANE

Scala Managementul Relatiilor Umane identifica persoanele care au o preferinta pentru medierea înfavoarea aplanarii conflictelor personale, pentru rezolvarea de situatii interpersonale, incluzându-le înmod special pe cele dificile si încarcate emotional.

Persoanelor care obtin scoruri mari pe scala Managementul Relatiilor Umane le place sa detina rolul demediator între persoanele din anturaj.

Sunt persoane cu natura militanta si combativa, persuasive, carora le place sa-i convinga pe ceilalti.

Le place sa participe la negocieri, sa sustina cauze diverse si sa tina discursuri.

Adora sa pledeze pentru o cauza sau o idee si sunt genul de oameni de care lumea asculta.

Aceste persoane au uneori un interes crescut pentru studierea potentialilor adversari si pentrustudierea modului de actiune a oamenilor, cu scopul de a stabili o strategie de abordare a acestora învederea succesului în negociere sau mediere.

Le place sa fie reprezentanti ai acelor grupuri care au nevoie de cineva care sa le sustina cauzele. Suntde exemplu reprezentanti ai sindicatelor muncitorilor care cer mariri de salariu sau ai patronateloratunci când se întâlnesc cu muncitorii pentru a le rezolva problemele si a evita declansarea unei greve.

Se adreseaza grupurilor comunitare pentru a promova un serviciu municipal sau pentru a le convinge saaccepte decizii ale consiliului local sau încearca, ca reprezentanti din partea populatiei, sa convingaoficialitatile de necesitatea luarii unor masuri cum ar fi, de exemplu, construirea mai multor parcuri simai multor locuri de joaca pentru copii.

Fac parte din echipa de campanie a unui candidat la functia suprema în stat, tinând cuvântari pentrusustinerea acestuia în fata alegatorilor. Mediaza conflictele dintre studenti si Senatul universitatii saudintre conducerea unei scoli si parinti.

Conving consiliul unei companii sa nu concedieze un director sau sa mareasca salariile unor angajati.Sunt reprezentantii grupurilor de consumatori care doresc preturi mai mici si servicii mai bune dinpartea companiilor producatoare. Participa la discutii legate de drepturile omului si la mitinguri cudiverse scopuri (de exemplu, împotriva razboiului etc.).

Îi încurajeaza pe ceilalti sa îsi spuna punctul de vedere si sa lupte pentru drepturile lor.

Un copil sau adult cu scor mare la aceastascala este descris ca fiind:

Un copil sau adult cu scor mic la aceastascala este descris ca fiind:

EntuziastConciliantSigur pe sineDinamicRationalInteresat de multe lucruriReceptivBun conducatorHotarât

InactivSovaielnicConservatorDeprimatDistantNemultumitLenesTaciturnFragil emotional

OBIECTIVE

DESCRIERE

ADJECTIVE

Page 12: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 11

Douglas N. Jackson

TEMELE OCUPATIONALE GENERALE

Studiile realizate cu JVIS au relevat un numar de 10 patternuri mai generalizate de interese. Acestepatternuri reflecta orientarile generale spre lumea muncii si nu interese specifice in arii bine delimitate.Scorurile la cele 10 teme ocupationale generale sunt vizualizate mai jos. Sunt prezentate scorurile atatpentru femei cat si pentru barbati, dar sunt reprezentate grafic doar scorurile aferente sexului persoaneievaluate.

Expresiv 42 88 92

Logic 8 27 10

Curios 23 79 66

Practic 17 8 8

Asertiv 37 93 93

Socializat 31 24 24

Orientat spre ajutorare 21 7 21

Conventional 39 38 46

Intreprinzator 96 79 82

Comunicativ 34 73 84

ScalaScorbrut F M

Percentile Scazut Mediu Inalt0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99

Mai jos urmeaza o scurta prezentare a fiecareia dintre cele 10 teme ocupationale generale.

Persoanele care obtin un scor înalt la aceasta tema sunt probabil considerateartistice de catre cei din jurul lor, chiar daca este posibil ca în prezent sa nu fieimplicate în nici o activitate artistica. Este probabil sa le placa activitatileartistice, cum ar fi teatrul, muzica, scrisul, artele vizuale sau oricare dintreartele aplicate, comerciale sau artele fine. Le place de asemenea sa admireoperele creative ale altora. Persoanele care obtin scoruri mari tind sa seconsidere perceptive, sensibile, imaginative si constiente de mediul din jurul lor.Persoanele care lucreaza în domeniul artelor obtin scoruri înalte la aceasta tema,dar la multe alte persoane aceasta tema se combina cu altele în expresiaintereselor.

Persoanele care obtin scoruri înalte prefera gândirea rationala abstracta,orientata spre generalizari testabile, rationament deductiv si precizie. Le placeprovocarea muncii intelectuale complexe, în special în ariile matematicii si astiintelor fizice, si în aplicatii cum ar fi ingineria, informatica, precum si ovarietate de alte arii unde este ceruta munca cu rezultate cantitative si exacte.Daca o persoana a obtinut un scor înalt la aceasta tema, este probabil ca ea saprefere sa lucreze cu lumea fizica si cu idei abstracte, mai degraba decât sainteractioneze cu oameni.

Un scor înalt la aceasta scala indica faptul ca persoana evaluata este foartecurioasa în legatura cu mediul sau, fiind curioasa si deschisa în relatia cu fiintelevii, cu alti oameni si institutii sociale. Aceste persoane îsi doresc sa învete despremulte lucruri si pot fi caracterizate ca fiind înclinate spre investigatie, cercetaresi gândire. Ar fi recomandabil pentru aceste persoane sa aleaga o meserie dindomeniul stiintelor sociale sau biologice, sau sa combine aceasta tema cu alteleîn alegerea unei cariere.

Daca o persoana a obtinut un scor înalt la aceasta scala, probabil sa îi placactivitatile care implica aptitudini fizice si mecanice. O astfel de persoana cautasatisfactie mai mult în calitatea muncii sale, decât în exercitarea influentei sau aputerii asupra altor persoane. Acestor persoane le plac de asemenea activitatile

EXPRESIV

LOGIC

CURIOS

PRACTIC

Page 13: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 12

Douglas N. Jackson

în aer liber si nu se îngrijoreaza foarte mult în legatura cu riscurile fizice aleacestora. E posibil sa evite activitatile în care se afla în centrul atentiei si eposibil sa prefere ideile si creatiile practice si nu lumea ideilor abstracte. Deasemenea, acestor persoane le place deseori sa aiba legaturi strânse cu familia sile place sa asigure confortul si bunastarea altora. Scorurile înalte suntcaracteristice persoanelor dintr-o arie vasta de activitati, cum ar fi agricultura,meseriile manuale si activitatile din domeniul serviciilor.

Un scor înalt la aceasta tema indica o preferinta pentru lucrul în situatii în carepersoana evaluata îsi poate exercita controlul si în care autoritatea sa este clardefinita. Acestor persoane le place sa îsi exercite autoritatea asupra altor oamenisi fac acest lucru cu încredere în sine, fara a cere sfatul sau sprijinul altorpersoane. Persoanele care obtin scoruri mari sunt vazute drept sincere si directecu ceilalti si le place sa lucreze cu alti oameni, în special dintr-o pozitiedominanta. Persoanele care lucreaza în mediile unde acest stil de leadership esteadecvat, cum ar fi mediul militar, obtin scoruri înalte la aceasta tema.

Persoanele care au un scor înalt la aceasta tema sunt privite de ceilalti caangajati responsabili si stabili, disciplinati, punctuali, sistematici si chibzuiti, darnu si creativi. Aceste persoane prefera sa aiba un loc de munca sigur si un salariusigur, decât sa accepte nesiguranta unui viitor loc de munca mai bine remunerat,dar mai riscant. Prefera de asemenea ocupatiile care ofera stabilitate si carerecompenseaza virtutile traditionale.

Persoanele cu scoruri înalte la aceasta tema manifesta o grija sincera pentruceilalti oameni, în special pentru cei care au probleme sau care au nevoie deajutor. Persoanelor cu scoruri înalte le place interactiunea sociala, le place sadea sfaturi si pot fi descrise ca binevoitoare, altruiste, empatice, caritabile,cooperante si saritoare în acordarea ajutorului lor. Persoanele care obtin un scormare la aceasta tema ar trebui sa ia în considerare ocupatiile în care au un rolactiv în ajutorarea, servirea sau dezvoltarea altor oameni.

Persoanele care obtin un scor înalt la aceasta tema prefera un rol bine definit înmediul de afaceri sau într-o organizatie mare. Le plac activitatile cotidiene caretin de munca în afaceri, cum ar fi sa conduca un birou, sa vânda produse, sa iadecizii si sa îi supervizeze pe altii. Prefera sa lucreze într-o organizatie în caretotul este reglementat, decât sa lucreze într-un mediu variabil. Le place deasemenea munca de detaliu si migala, preferând sa nu li se ceara sa fie foartecreative si sa nu fie implicate în activitati care presupun aptitudini mecanice,disconfort sau risc fizic.

Obtinerea unui scor înalt la aceasta tema indica faptul ca persoanei evaluate îiplac activitatile care implica discutiile cu ceilalti, în special daca scopuldiscutiilor este persuasiunea sau influenta. Încrezatoare în sine, rareori timide însituatii dificile, dominante, puternice, persoanele cu scoruri înalte sunt îngeneral interesate de aspectele de marketing si de management în afaceri, maidegraba decât de detaliile activitatilor zilnice sau de anumite specializari aleacestora. Sunt persoane adesea motivate de simbolurile conventionale alestatutului social, cum ar fi banii, influenta si prestigiul si intr-o mai mica masurainteresate de alte forme de recunoastere. Persoanele care obtin scoruri mari laaceasta scala sunt, pe lânga cele active în mediul afacerilor, si cele care aucariere în domeniul legal, în administratie, relatii publice, diplomatie si ariiînrudite.

O persoana care a obtinut un scor înalt la aceasta tema tinde sa fie interesata deidei si de comunicarea acestor idei altor persoane. Persoanelor cu scoruriaccentuate pentru aceasta tema ocupationala le plac expresiile complexe alerationamentelor, le place lectura, le place sa ia parte la conferinte, sa studiezesau sa se implice în discutii intelectuale. Se concentreaza mai mult asupraformularii si exprimarii conceptelor decât pe a-i distra sau întretine pe ceilalti.Persoanele care obtin scoruri înalte pot fi descrise ca fiind intelectuale, clare înexprimare, bine informate si ca având o arie larga de interese. Scriitoriiprofesionisti obtin scoruri înalte la aceasta tema. Oricum, din moment cecomunicarea este importanta pentru o arie larga de ocupatii, multe alte persoaneobtin de asemenea scoruri înalte la aceasta tema.

PRACTIC(contd.)

ASERTIV

SOCIALIZAT

ORIENTAT SPREAJUTORARE

CONVENTIONAL

INTREPRINZATOR

COMUNICATIV

Page 14: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 13

Douglas N. Jackson

HEXAGONUL HOLLAND

Hexagonul Holland este un standard in evaluarea intereselor vocationale ale unei persoane. Scorareaprezentata aici este experimentala si ar trebui tratata ca atare, desi exista foarte putine sanse cascorurile sa difere fundamental de cele obtinute aplicand testul Holland/SDS original.

Realist 7 54 24

Investigativ 5 34 18

Artistic 19 97 99

Social 14 24 58

Intreprinzator 21 93 93

Conventional 7 2 2

ScalaScorbrut F M

Percentile Scazut Mediu Inalt0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99

Mai jos urmeaza o scurta prezentare a fiecaruia dintre cele 6 stiluri Holland.

Tipul Realist agreeaza ocupatii realiste, cum ar fi mecanic de automobile,controlor de trafic de zbor, supraveghetor, fermier, electrician. Are abilitatimecanice, dar poate sa nu aiba abilitati sociale. Prefera activitati care presupunmanipularea masinilor, uneltelor si instrumentelor. Valorizeaza recompensemateriale cu ajutorul carora pot fi atinse realizari tangibile. Se vede pe sine cafiind practic, conservator, ca având abilitati manuale si mecanice dar lipsindu-iabilitatile sociale. Cei din jur îl vad ca fiind normal, obisnuit, direct. Evitainteractiunea cu oamenii. Cere de la cei din jur competente manuale simecanice, aptitudini în interactiunea cu masini, unelte sau obiecte. Admira sirecompenseaza la cei din jur comportamentul conformist, realizarile practice. Lalocul de munca valorizeaza valorile practice, productive si concrete si preferastiluri robuste, orientate spre risc si aventuroase. În general tinde spre activitaticoncrete, practice, care presupun utilizarea masinilor, uneltelor si amaterialelor.

Tipul Investigativ agreeaza ocupatii investigative, cum ar fi biolog, chimist,fizician, antropolog, geolog, tehnician medical. Are abilitati matematice sistiintifice, dar poate sa nu aiba abilitati de conducator. Prefera activitati carepresupun explorarea, întelegerea si predictia sau controlul fenomenelor naturalesi sociale. Valorizeaza dezvoltarea si achizitia de informatii si cunostinte. Se vedepe sine ca fiind analitic, inteligent, sceptic si cu talent academic, dar fiind lipsitde abilitati interpersonale. Cei din jur îl vad ca fiind asocial (lipsit desociabilitate), intelectual. Evita activitatile de vânzari sau cele care implicaconvingerea oamenilor. Cere de la cei din jur competente analitice, tehnice,stiintifice si verbale. Admira si recompenseaza la cei din jur scepticismul sipersistenta în rezolvarea problemelor, achizitionarea de noi cunostinte,întelegerea si solutionarea problemelor. La locul de munca valorizeazaactivitatile intelectuale sau analitice directionate catre rezolvarea de problemesau catre crearea si utilizarea cunoasterii.

Tipul Artistic agreeaza ocupatii artistice, cum ar fi compozitor, muzician, regizor,scriitor, decorator de interioare, actor sau actrita. Are abilitati artistice, darpoate sa nu aiba abilitati de birou. Prefera activitati care presupun tangenta cuzona literara, muzicala, sau artistica. Valorizeaza expresia creativa a ideilor,emotiilor sau sentimentelor, precum si ideile si metodele neconventionale,valorile estetice. Se vede pe sine ca fiind deschis la noi experiente, inovativ,intelectual, dar ca lipsindu-i abilitatile administrative si de birou. Cei din jur îlvad ca fiind neconventional, dezordonat, creativ. Evita rutina si conformarea la

REALIST

INVESTIGATIV

ARTISTIC

Page 15: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 14

Douglas N. Jackson

regulile stabilite. Cere de la cei din jur abilitati creative sau inovative,interactiuni cu ceilalti expresive din punct de vedere emotional. Admira sirecompenseaza la cei din jur imaginatia în ceea ce priveste realizarile literare,artistice sau muzicale. La locul de munca valorizeaza munca creativa în muzica,scriere, performante artistice, sculptura, sau activitatile intelectualenestructurate.

Tipul Social agreeaza ocupatii sociale, cum ar fi profesor, preot, consilier,psiholog clinician, psihiatru, logoped. Are abilitati sociale, dar poate sa nu aibaabilitati mecanice si stiintifice. Prefera activitati care presupun sa îi ajute,învete, îngrijeasca, consilieze sau sa îi serveasca pe cei din jur prin intermediulinteractiunilor personale. Valorizeaza cultivarea bunastarii celorlalti, existentaserviciilor sociale si a actiunilor de ajutorare. Se vede pe sine ca fiind empatic,rabdator, si cu abilitati interpersonale, dar ca lipsindu-i abilitatile mecanice. Ceidin jur îl vad ca fiind grijuliu, agreabil, extravert. Evita activitatile tehnice simecanice. Cere de la cei din jur competente interpersonale, abilitati de a-iîngriji, vindeca sau învata pe cei din jur, precum si de a fi un bun mentor. Admirasi recompenseaza la cei din jur empatia, sociabilitatea umanitara, prietenia,altruismul. La locul de munca valorizeaza lucrul cu ceilalti într-un mod facilitantsau ajutator.

Tipul Întreprinzator agreeaza ocupatii întreprinzatoare, cum ar fi agent devânzari, director, director executiv, producator de televiziune, cumparator. Areabilitati de conducere si lingvistice, dar adesea este lipsit de abilitati stiintifice.Prefera activitati care presupun convingerea, manipularea sau directionarea celordin jur. Valorizeaza realizarile materiale si statutul social. Se vede pe sine cafiind cu abilitati de convingere si de vânzari, dar lipsindu-i abilitatile stiintifice.Cei din jur îl vad ca fiind energic, sociabil. Evita subiectele stiintifice,intelectuale sau confuze. Cere de la cei din jur abilitati de convingere simanipulare a celor din jur. Admira si recompenseaza la cei din jur initiativa de aurmari realizari financiare sau materiale; dominanta si încrederea în sine. Lalocul de munca valorizeaza activitatile de vânzare, conducerea sau manipulareacelorlalti în vederea atingerii unor obiective personale sau organizationale.

Tipul Conventional agreeaza ocupatii conventionale, cum ar fi bibliotecar,stenograf, analist financiar, bancher, expert în taxe si impozite, expert devânzari, director, director executiv, producator de televiziune, cumparator. Areabilitati de birou si aritmetice, dar adesea este lipsit de abilitati artistice.Prefera activitati care presupun stabilirea sau mentinerea ordinii, punerea înpractica a standardelor. Valorizeaza realizarile materiale si financiare, precum siputerea în mediile sociale, de afaceri sau politice. Se vede pe sine ca fiindanimat de abilitati tehnice în afaceri sau productie, dar lipsit de competenteartistice. Cei din jur îl vad ca fiind atent, conformist. Evita sarcinile ambigue saulipsite de structura. Cere de la cei din jur abilitati administrative, aptitudini înatingerea de standarde precise în vederea obtinerii de performante. Admira sirecompenseaza la cei din jur abilitati organizationale, conformismul, admirapersoanele pe care se poate bizui. La locul de munca valorizeaza muncaresponsabila, cu lucruri, numere sau masini pentru a atinge cerinteorganizationale previzibile sau standardele specificate.

ARTISTIC(contd.)

SOCIAL

INTREPRINZATOR

CONVENTIONAL

Page 16: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 15

Douglas N. Jackson

SIMILARITATEA CU PROFILURI OCUPATIONALE

Mai jos se pot regasi profilurile ocupationale pentru un numar de 32 de categorii, ierarhizate descrescatorin ordinea similaritatii cu profilul persoanei evaluate. Un scor pozitiv indica o similaritate a profilului curespectivul grup de ocupatii, iar un scor negativ indica lipsa similaritatii.

Descrieri ale celor trei grupuri ocupationale care sunt cel mai bine plasate sunt prezentate pe paginileurmatoare. Este important de accentuat din nou ca aceste similaritati nu reflecta aptitudinile persoaneievaluate de a realiza aceste meserii, ci doar similaritatea profilului sau JVIS cu profilurile persoanelorcare lucreaza in aceste profesii.

SIMILAR Resurse umane (18)0.44+MODERAT SIMILAR Justitie (2)0.39+MODERAT SIMILAR Vânzari (13)0.37+MODERAT SIMILAR Marketing (23)0.37+MODERAT SIMILAR Birotica / arhivistica (21)0.36+MODERAT SIMILAR Stiinte sociale (17)0.35+MODERAT SIMILAR Servicii sociale (7)0.29+MODERAT SIMILAR Business (12)0.28+MODERAT SIMILAR Cler (3)0.27+NEUTRU Divertisment, arta spectacolului (8)0.22+NEUTRU Jurnalism / scris (16)0.22+NEUTRU Predare elementara (19)0.16+NEUTRU Arte vizuale comerciale (11)0.15+NEUTRU Domeniul muzical (9)0.11+NEUTRU Finante banci (14)0.07+NEUTRU Mestesugari (31)0.06+NEUTRU Predare adulti (20)0.01+NEUTRU Arte vizuale (10)0.04-NEUTRU Servicii publice (5)0.18-NEUTRU Industria prelucratoare si de masini (32)0.18-NEUTRU Industria confectiilor (27)0.19-NEUTRU Telecomunicatii (29)0.22-NEUTRU Sport si recreere (6)0.23-NEUTRU Lucru în aer liber, agronomi (15)0.23-NEUTRU Stiinte matematice aplicate (24)0.23-NESIMILAR Industria extractiva (30)0.26-NESIMILAR Domeniul medical (1)0.28-NESIMILAR Servicii (4)0.28-NESIMILAR Computere si IT (22)0.28-NESIMILAR Stiinte (25)0.32-NESIMILAR Industria alimentara (28)0.33-NESIMILAR Constructii (26)0.46-

Scor Similaritate Cluster ocupational

Page 17: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 16

Douglas N. Jackson

RESURSE UMANEAcest grup este format din analisti resurse umane, inspectori resurse umane, inspectoriprotectia muncii si evaluatori competente profesionale. Acest grup se caracterizeaza prinscoruri înalte pe scalele Afaceri, Finante, Managementul Relatiilor Umane, ConsultantaProfesionala, Supervizare, Drept si Încredere Interpersonala.

Mai jos sunt prezentate o serie de ocupatii tipice pentru acest cluster, impreuna cu codurileHolland aferente si cu codurile sub care pot fi regasite in Codul Ocupatiilor din Romania (COR).

Nr Cod COR Cod Holland Denumire ocupatie1 241219 - Evaluator de competente profesionale2 342306 ESR, SEC Analist resurse umane3 241204 ESR Inspector protectia muncii4 342304 ISR Inspector resurse umane

Decizia de orientare spre o anumita profesie trebuie luata si in functie de aptitudinile persoaneievaluate. In continuare sunt prezentate cateva aptitudini specifice pentru acest cluster deocupatii. Pentru o detaliere a acestor aptitudini, care au fost extrase cu ajutorul F-JAS(Fleishman Job Analysis Survey), va rugam sa va adresati consilierului.

APTITUDININECESARE

DESCRIERECLUSTER

OCUPATII TIPICE

În cazul ocupatiilor din clusterul RESURSE UMANE sunt importante urmatoarele aptitudini:

APTITUDINI COGNITIVE:Întelegerea verbalaÎntelegerea limbajului scrisExprimarea verbalaExprimarea în scrisFluenta ideilorRationament inductivRationament deductivOrdonarea informatiilorFlexibilitatea categoriala

APTITUDINI SENZORIALE / PERCEPTUALE:Acuitatea vizuala de aproapeRecunoasterea vorbiriiClaritatea vorbirii

APTITUDINI SOCIALE / INTERPERSONALE:ResponsabilitateObtinerea de informatii prin conversatieControlul tendintei de a lua decizii pripite

Page 18: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 17

Douglas N. Jackson

JUSTITIEAcest grup este format din persoane care au ocupatii în domeniul legal, si anume: avocati,judecatori, procurori, notari, consilieri de probatiune, consilieri juridici, executorijudecatoresti si grefieri. Sunt persoane pasionate de legi si de verificarea respectarii acestora.Acest grup se caracterizeaza prin scoruri înalte pe scalele Drept, Finante, ManagementulResurselor Umane, Redactare Tehnica si Supervizare. Peste percentila 90 se mai afla intereselepentru Consultanta Profesionala, Activitate Literara, Independenta si Încredere Interpersonala.Grupul corespunzator din esantionul american contine si ocupatii din domeniul politicii.Esantionul nostru nu a cuprins politicieni.

Mai jos sunt prezentate o serie de ocupatii tipice pentru acest cluster, impreuna cu codurileHolland aferente si cu codurile sub care pot fi regasite in Codul Ocupatiilor din Romania (COR).

Nr Cod COR Cod Holland Denumire ocupatie1 242101 ESA, ESI Avocat2 - SIE Consilier de probatiune3 242103 ESA Consilier juridic4 242902 - Executor judecatoresc5 343203 - Grefier6 242202 ESA Judecator7 242907 - Notar8 242201 EIA Procuror

Decizia de orientare spre o anumita profesie trebuie luata si in functie de aptitudinile persoaneievaluate. In continuare sunt prezentate cateva aptitudini specifice pentru acest cluster deocupatii. Pentru o detaliere a acestor aptitudini, care au fost extrase cu ajutorul F-JAS(Fleishman Job Analysis Survey), va rugam sa va adresati consilierului.

APTITUDININECESARE

DESCRIERECLUSTER

OCUPATII TIPICE

Acest grup pune accent pe aptitudinile cognitive si pe aptitudini sociale / interpersonale:

APTITUDINI COGNITIVE:Întelegere verbalaÎntelegerea limbajului scrisExprimarea verbalaExprimarea în scrisFluenta ideilorOriginalitateCapacitate de memorareReceptivitate la problemeRationament deductivRationament inductivOrdonarea informatiilor

APTITUDINI SENZORIALE / PERCEPTUALE:Recunoasterea vorbiriiClaritatea vorbirii

APTITUDINI SOCIALE / INTERPERSONALE:AsertivitateaCapacitatea de negociereReceptivitate socialaÎncredere socialaObtinerea de informatii prin conversatieDorinta de realizareControlul tendintei de a lua decizii pripiteArgumentarea verbala

Page 19: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 18

Douglas N. Jackson

VâNZARIAcest grup este format din persoane care activeaza în domeniul vânzarilor, si anume:reprezentanti comerciali, agenti comerciali, reprezentanti medicali, vânzatori, agentiimobiliari, manageri societati comerciale, vânzatori, Media Planneri si experti evaluatori deproprietati imobiliare si de bunuri mobile. Se caracterizeaza prin scoruri înalte la scaleleAfaceri, Vânzari, Finante, Supervizare, Drept, Consultanta Profesionala si ManagementulRelatiilor Umane.

Mai jos sunt prezentate o serie de ocupatii tipice pentru acest cluster, impreuna cu codurileHolland aferente si cu codurile sub care pot fi regasite in Codul Ocupatiilor din Romania (COR).

Nr Cod COR Cod Holland Denumire ocupatie1 341503 - Reprezentant medical2 341502 ESA, ESR, ESC Reprezentant comercial3 342101 - Agent comercial4 - - Manager societate comerciala5 522004 - Vânzator6 245526 ESC Media Planner7 341301 - Agent imobiliar 8 241702 SCE Expert evaluator de proprietati imobiliare9 241703 - Expert evaluator de bunuri mobile

Decizia de orientare spre o anumita profesie trebuie luata si in functie de aptitudinile persoaneievaluate. In continuare sunt prezentate cateva aptitudini specifice pentru acest cluster deocupatii. Pentru o detaliere a acestor aptitudini, care au fost extrase cu ajutorul F-JAS(Fleishman Job Analysis Survey), va rugam sa va adresati consilierului.

APTITUDININECESARE

DESCRIERECLUSTER

OCUPATII TIPICE

Pentru exercitarea cu succes a unei meserii în domeniul artelor vizuale comerciale sunt necesareurmatoarele aptitudini:

APTITUDINI COGNITIVE:Întelegerea verbalaExprimarea verbalaCapacitatea de memorareUsurinta aritmeticaAtentia distributiva

APTITUDINI SENZORIALE / PERCEPTUALE:Acuitatea vizuala de aproapeAtentia auditivaRecunoasterea vorbiriiClaritatea vorbirii

APTITUDINI SOCIALE / INTERPERSONALE:AmabilitateaCapacitatea de negocierePersuasiuneaSociabilitatea

Page 20: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 19

Douglas N. Jackson

SATISFACTIA ACADEMICA

Scorul de Satisfactie Academica reflecta gradul de similaritate intre profilul JVIS al persoanei evaluate siprofilul studentului mediu, care urmeaza cursurile unei universitati in Romania. Acest indice nu este omasura a aptitudinilor persoanei evaluate de a realiza munca academica si nici nu poate prezice succesulin universitate. Insa acest indice ofera o indicatie a gradului in care persoanei evaluate ii va place sa seimplice in activitati universitare traditionale, precum cititul intens, studiatul, realizarea de cercetari etc.

Satisfactie academica 516 58

Scor brut PercentilaScazut Mediu Inalt0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99

Scorul mediu pentru acest indice este de 500. Aproximativ doua treimi dintre elevii de liceu au scoruricuprinse intre 400 si 600. Graficul vizualizeaza percentila aferenta scorului obtinut de persoana evaluata,aratand cat la suta din studenti obtin un scor mai mic sau egal cu acesta.

INDICI ADMINISTRATIVI

Indicii administrativi arata cu cat de multa incredere pot fi privite rezultatele descrise in acest raport.Pentru majoritatea persoanelor, aceste scoruri sunt plasate in zona de normalitate, indicand raspunsuricoerente si normale la chestionar. Daca unul din indici cade in afara zonei de normalitate, rezultateleJVIS ar trebui privite cu un oarecare scepticism. Daca in astfel de conditii persoana evaluata simte caprofilul JVIS nu reflecta interesele sale, readministrarea chestionarului poate fi o optiune.

Consistenta raspunsurilor 0.80

Scor brutScazut Normal

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.99

Infrecventa raspunsurilor 12 38

Scor brut PercentilaNormal Inalt0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99

Indicele de consistenta a raspunsurilor este bine sa fie cat mai mare. Un indice plasat sub .50 semnaleazapotentiale probleme de coerenta in articularea raspunsurilor (de exemplu existenta unor raspunsuri carese contrazic reciproc). Daca acest indice este plasat sub .20, profilul nu ar trebui interpretat decat dupa oanaliza atenta impreuna cu un consilier specializat.

Indicele de infrecventa este bine sa fie cat mai mic. El masoara cat de neobisnuite sunt raspunsurilepersoanei evaluate, iar un indice plasat peste .97 arata ca persoana evaluata da raspunsuri afirmative laintrebari la care putini alti oameni fac acelasi lucru. Un indice plasat peste .97 ar trebui investigat cuatentie de consilier, insa indica o potentiala problema doar daca si indicele de consistenta a raspunsuriloreste plasat sub .50.

Page 21: Visan Daniel - JVIS

JVISTMJACKSON VOCATIONAL INTEREST SURVEY 20

Douglas N. Jackson

MODUS OPERANDI

RASPUNSURI DATE LA ITEMI(1): 1

(2): 1

(3): 2

(4): 1

(5): 2

(6): 2

(7): 1

(8): 1

(9): 2

(10): 2

(11): 2

(12): 2

(13): 1

(14): 1

(15): 2

(16): 1

(17): 1

(18): 2

(19): 1

(20): 1

(21): 2

(22): 1

(23): 1

(24): 1

(25): 2

(26): 2

(27): 2

(28): 2

(29): 1

(30): 2

(31): 2

(32): 1

(33): 1

(34): 2

(35): 2

(36): 2

(37): 2

(38): 2

(39): 2

(40): 1

(41): 2

(42): 2

(43): 2

(44): 2

(45): 2

(46): 1

(47): 1

(48): 2

(49): 1

(50): 2

(51): 2

(52): 2

(53): 2

(54): 1

(55): 2

(56): 2

(57): 2

(58): 2

(59): 1

(60): 1

(61): 2

(62): 1

(63): 1

(64): 2

(65): 2

(66): 1

(67): 1

(68): 2

(69): 2

(70): 1

(71): 2

(72): 1

(73): 2

(74): 2

(75): 1

(76): 2

(77): 2

(78): 2

(79): 2

(80): 2

(81): 1

(82): 1

(83): 2

(84): 2

(85): 2

(86): 1

(87): 1

(88): 1

(89): 2

(90): 1

(91): 2

(92): 2

(93): 2

(94): 2

(95): 1

(96): 1

(97): 2

(98): 2

(99): 2

(100): 2

(101): 2

(102): 1

(103): 2

(104): 2

(105): 2

(106): 1

(107): 2

(108): 2

(109): 2

(110): 2

(111): 2

(112): 2

(113): 1

(114): 2

(115): 2

(116): 2

(117): 2

(118): 2

(119): 2

(120): 1

(121): 2

(122): 1

(123): 1

(124): 2

(125): 1

(126): 1

(127): 2

(128): 1

(129): 1

(130): 1

(131): 2

(132): 1

(133): 2

(134): 2

(135): 1

(136): 1

(137): 2

(138): 2

(139): 2

(140): 2

(141): 2

(142): 2

(143): 2

(144): 2

(145): 2

(146): 1

(147): 1

(148): 2

(149): 2

(150): 1

(151): 2

(152): 2

(153): 2

(154): 2

(155): 1

(156): 1

(157): 2

(158): 1

(159): 2

(160): 2

(161): 2

(162): 2

(163): 2

(164): 2

(165): 2

(166): 1

(167): 1

(168): 2

(169): 2

(170): 2

(171): 1

(172): 1

(173): 1

(174): 1

(175): 2

(176): 2

(177): 1

(178): 1

(179): 2

(180): 2

(181): 1

(182): 1

(183): 2

(184): 2

(185): 2

(186): 2

(187): 1

(188): 2

(189): 2

(190): 2

(191): 1

(192): 1

(193): 1

(194): 1

(195): 2

(196): 2

(197): 2

(198): 2

(199): 1

(200): 2

(201): 2

(202): 1

(203): 2

(204): 2

(205): 2

(206): 2

(207): 2

(208): 1

(209): 1

(210): 2

(211): 2

(212): 2

(213): 2

(214): 2

(215): 2

(216): 2

(217): 2

(218): 2

(219): 2

(220): 2

(221): 1

(222): 2

(223): 1

(224): 1

(225): 1

(226): 1

(227): 2

(228): 2

(229): 2

(230): 2

(231): 2

(232): 2

(233): 1

(234): 2

(235): 1

(236): 2

(237): 2

(238): 2

(239): 2

(240): 1

(241): 1

(242): 1

(243): 2

(244): 2

(245): 1

(246): 1

(247): 1

(248): 2

(249): 2

(250): 2

(251): 1

(252): 2

(253): 2

(254): 1

(255): 2

(256): 1

(257): 2

(258): 2

(259): 2

(260): 1

(261): 2

(262): 1

(263): 2

(264): 2

(265): 2

(266): 2

(267): 2

(268): 1

(269): 2

(270): 1

(271): 1

(272): 2

(273): 1

(274): 2

(275): 1

(276): 2

(277): 2

(278): 1

(279): 1

(280): 1

(281): 2

(282): 2

(283): 2

(284): 2

(285): 1

(286): 1

(287): 2

(288): 1

(289): 2

STATISTICI GENERALE# de raspunsuri 'A/1': 107 din 289 (37.02%)

# de raspunsuri 'B/2': 182 din 289 (62.98%)

# de raspunsuri lipsa: 0 din 289 (0.00%)

RASPUNSURI LIPSA PENTRU FIECARE SCALA1. Arte Creative: 02. Arte Interpretative: 03. Matematica: 04. Stiinte Fizice: 05. Inginerie: 06. Stiinte Biologice: 07. Stiinte Sociale: 08. Aventura: 09. Natura-Agricultura: 0

10. Meserii Calificate ( ...: 011. Servicii Personale: 012. Activitati Familiale: 013. Servicii Medicale: 014. Conducere Dominanta: 015. Siguranta Locului de ...: 016. Rezistenta: 017. Responsabilitate: 018. Predare: 0

19. Servicii Sociale: 020. Educatie Elementara: 021. Finante: 022. Afaceri: 023. Munca de Birou: 024. Vanzari: 025. Supervizare: 026. Managementul Relatii ...: 027. Drept: 0

28. Consultanta Profesio ...: 029. Activitate Literara: 030. Realizare Academica: 031. Redactare Tehnica: 032. Independenta: 033. Planificare: 034. Incredere Interperso ...: 0

Page 22: Visan Daniel - JVIS

© 1977, 2000, 2003, Sigma Assessment Systems, Inc. Toate drepturile sunt rezervate, asupra testului si a tuturor accesoriilor.

Nici o parte a acestui test, foi de raspuns, caiet de testare sau raport asociat nu poate fi tiparita sau reprodusa prin orice forma, electronic,mecanic sau fotografic, nu poate fi tradusa si nu poate fi inclusa în vreun sistem de stocare a informatiei sau folosit pentru a tipari saureproduce o interpretare electronica, fara permisiunea prealabila si expresa în scris a autorului sau a distribuitorului national autorizat.

Publicat simultan in Statele Unite ale Americii de Sigma Assessment Systems, Inc. si in Canada de Research Psychologists Press, Inc.

Sigma Assessment Systems, Inc. 511 Fort Street, Suite 435, PO Box 610984, Port Huron, MI 48061-0984 Research Psychologists Press, Inc. 700 Richmond Street, Suite 202, PO Box 3292, Station B, London, ON N6A 4K3

Distribuit în România sub licenta de D&D Consultants Grup, SRL.

D&D Consultants Grup, SRL Str. Frederic Chopin, Nr. 16, Ap. 2, Sector 2, Bucuresti Tel/Fax (+4) 021 242 89 63

Acest test nu poate fi revândut, sublicentiat, redistribuit sau în orice alt mod transferat sau folosit în orice modalitate de orice alta parte decâtpersoana sau entitatea careia i-a fost licentiat. Orice violare a acestei prevederi va duce la anularea automata a licentei si va pune partileimplicate în culpa în conformitate cu legea drepturilor de autor.