of 9/9

VipoZápisnica zo zasadania 20. riadneho valného zhromaždenia spoloënosti VIPO a. s., gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, ICO 31409911, zapísanej v obchodnom registri Okresného

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)