Click here to load reader

VILNIAUS MIESTO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

 • View
  63

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VILNIAUS MIESTO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS. Tikslas . Pasirinkti vieną Vilniaus miesto viešąją įstaigą bei parengti projektą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti šios įstaigos pritaikymui neįgaliųjų poreikiams. Uždaviniai . - PowerPoint PPT Presentation

Text of VILNIAUS MIESTO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

 • VILNIAUS MIESTO VIEOSIOS STAIGOS PRITAIKYMAS NEGALIESIEMS

 • Tikslas Pasirinkti vien Vilniaus miesto viej staig bei parengti projekt Europos Sjungos struktrini fond loms gauti ios staigos pritaikymui negalij poreikiams.

 • Udaviniai Analizuojant literatr inagrinti negalij situacij Lietuvoje.Iskirti kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamas Vilniaus miesto viej staig pritaikymas negaliesiems.Pagal pasirinktus kriterijus itirti esam Vilniaus miesto viej staig pritaikym negaliesiems.Parengti projekt vieosios staigos pritaikymui pagal negalij poreikius.

 • Diskriminacijos atsiradimas

 • Netiesiogins diskriminacijos altiniai

  Nepritaikytos darbo vietos ir prijimas prie j;Nepritaikytos vieosios staigos, mokymo institucijos;Nepritaikytas vieasis transportas ir fizin miest aplinka;Nepritaikyti bstai.

 • Negalij integracijos modeliai

  Medicininis Socialinis

 • Kriterijaistaigos pritaikymas negaliesiems;Strategin vieta;Pasiekiamumas; Naudos gavj grups dydis.

 • Institucij analiz

  Kriterijai

  Vieoji institucijastaigos pritaikymas negaliesiemsStrategin vietaPasiekiamumasNaudos gavj grups dydis1. Vilniaus darbo biros centrin bstin.pritaikyta negaliesiemsnetoli miesto centrolengvai pasiekiama vieuoju transportuaptarnauja vis amiaus grupi asmenis2. Vilniaus darbo biros Jaunimo darbo centras.pritaikyta negaliesiemsgera strategin vieta, t. y. beveik miesto centresunkiai pasiekiama vieuoju transportuaptarnauja tik vien amiaus grup3. Vilniaus darbo biros Informacijos ir konsultacij centras.nepritaikytas negaliesiemsmiesto pakratyjesunkiai pasiekiamas vieuoju transportuaptarnauja vis amiaus grupi asmenis4. Vilniaus darbo biros Darbo centras.nepritaikyta negaliesiemsbeveik miesto centrelengvai pasiekiama vieuoju transportuaptarnauja vis amiaus grupi asmenis

 • Vilniaus darbo biros centrin bstin

 • Vilniaus darbo biros Jaunimo darbo centras

 • Vilniaus darbo biros Informacijos ir konsultacij centras

 • Vilniaus darbo biros Darbo centras

 • Sanglaudos skatinimo veiksm programa2 prioritetas Viej paslaug kokyb ir prieinamumas: sveikatos, vietimo ir socialin infrastruktra

  4 udavinys Paskatinti socialins rizikos asmen bei socialin atskirt patiriani asmen ir j eim nari geresn integracij visuomen ir darbo rink.

  Priemon Paslaugas, tarp j ir profesins reabilitacijos, negaliesiems teikiani staig pltra

 • Mes u gyvenim be klii. Visiems. Tau ir man.