Vilma  lentnerien— 2008 rugpj«io 2 2 d., Kaunas

 • View
  42

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ESF Projekt o Profesijos pedagogų rengimo tinklo išplėtimas į Lietuvos regionus eiga ir rezultatai BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0033. Vilma Šlentnerienė 2008 rugpjūčio 2 2 d., Kaunas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2005 m. kovo m ėn. – 2008 m. rugpjūčio mėn. Projekto vykdytojas – - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vilma  lentnerien— 2008 rugpj«io 2 2 d., Kaunas

 • ESF Projekto

  Profesijos pedagog rengimo tinklo ipltimas Lietuvos regionus

  eiga ir rezultatai

  BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0033Vilma lentnerien2008 rugpjio 22 d., Kaunas

  Vilma lentnerien

 • Projekto gyvendinimo laikotarpis 2005 m. kovo mn. 2008 m. rugpjio mn.

  Vilma lentnerien

 • Projekto vykdytojas Vytauto Didiojo universitetas

  Projekto partneriai:Vilniaus pedagoginis universitetasKlaipdos universitetasiauli universitetas

  VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

  Vilma lentnerien

 • Pagrindinis projekto tikslas apimant didiausius Lietuvos regionus (Vilniaus, Kauno, iauli ir Klaipdos), iplsti profesijos pedagog rengimo sistem, siekiant mokymosi paslaug prieinamumo didinimo, teritorini skirtum mainimo bei mokymosi vis gyvenim principo gyvendinimo

  Vilma lentnerien

 • I rezultatasModernizuota profesijos pedagog rengimo programa

  60 kr. apimties specialij profesini studij programa PROFESIN PEDAGOGIKA:

  Profesinio mokymo propedeutika (4 kr.)Mokymo/si organizavimas (4 kr.)Mokymo/si metodai (4 kr.)Dalyko metodinis modeliavimas (mokslinis tiriamasis projektas) (6 kr.)Mokyklos organizacija ir kaita (4 kr.)Veiklos pasaulis ir profesinis rengimas (4 kr.)Mokymo turinio projektavimas (4 kr.)Mokymosi pasiekim vertinimas (4 kr.)Mokymo kokybs vertinimas (4 kr.)Pedagogin praktika (4 kr.)Mokslinis tiriamasis baigiamasis darbas (18 kr.) Parengtos Mokytojo ir Besimokaniojo knygos 11-kai moduli

  Vilma lentnerien

 • Vilma lentnerien

 • II rezultatas11 moduli (60 kredit) profesijos pedagog rengimo programa PROFESIN PEDAGOGIKA buvo akredituota ir kaip VDU, KU, U ir VPU specialij profesini studij programa bei traukta studij registr www.aikos.smm.lt/istorija/SpMetai_ireg.html

  Vilma lentnerien

 • III rezultatasModernizuota modulin Mentori rengimo programa

  8 moduli (8 kredit) programa VDU SMF Edukologijos katedroje buvo patvirtinta kaip nenuoseklij studij programa, skirta profesijos pedagog kvalifikacijai tobulinimui.

  Vilma lentnerien

 • IV rezultatasRealizuoti profesijos pedagog (profesini mokykl ir pirminio profesinio mokymo bei suaugusij profesinio mokymo centr mokytoj) mokymai VDU, KU, U ir VPU. Mokymai VDU 2006 m. rugsjo mn.

  Vilma lentnerien

 • projekto metu naudotos vieinimo priemons: informacinis lankstinukas plakatas stendas straipsniai (mokslinis urnalas Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2006 Nr. 11, 2007 Nr.14) praneimas spaudai (2006-03-28)projekto internetin svetain http://www.vdu.lt/esf/esf0033/

  Vilma lentnerien

 • 2005 m. organizuotas metodinis renginys programos PROFESIN PEDAGOGIKA gyvendinimo ekspertams

  2006 organizuotas papildomas susitikimas su projekto partnerio VPU dstytojais.

  2005 gruodio mn.

  Vilma lentnerien

 • Studij program PROFESIN PEDAGOGIKA skmingai baig, baigiamj darb apgyn ir pedagogin kvalifikacij gijo 89 profesijos mokytojai:

  VDU 22VPU 22KU 22U - 23

  2008 m. vasario 29 d.

  Vilma lentnerien

 • V rezultatasVDU gyvendinta modulin MENTORI RENGIMO programa. 26 patyr profesijos mokytojai gijo mentoriaus kompetencijas.2007 m. kovo mn.

  Vilma lentnerien

 • VI rezultatasSukurta interaktyvi biblioteka.Joje talpinami duomenys apie PRSC saugomus leidinius.

  Vilma lentnerien

 • VII rezultatasProjekto vykdymo metu partnerinse institucijose kurti profesijos pedagog studijoms skirti centrai:

  VPU - Profesijos pedagog rengimo centras. VDU i veikl atlieka PRSC KU - Profesini kompetencij ugdymo centras

  Vilma lentnerien

 • VIII rezultatassusijung profesijos pedagog rengimo centrai traukiami Europos profesinio rengimo institucij tinkl CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training).

  Vilma lentnerien

 • IX rezultatasSukurtas profesijos pedagog rengimo valdymo modelis.

  Vilma lentnerien

 • apibendrinant

  Projekto lomis sigyta kompiuterin ranga, mokslo leidiniai bei parengtos program moduli knygos, taip pat interaktyvi biblioteka sudar galimyb projekto partnerinse institucijose pradti kurti mokymo/si baz ir aplink, atitinkani profesijos pedagog mokymo/si poreikius.

  Norintieji gyti profesijos pedagogo kvalifikacij, galjo rinktis jiems priimtinausi universitet (iki projekto vykdymo pradios profesijos pedagogo kvalifikacija bdavo suteikiama tik VDU).

  Dstytojai, projekto metu ibandydami bendromis pastangomis parengtus modulius, i VDU ekspert perimdami metodin patirt, gijo nauj kompetencij, btin darbui su profesijos pedagogais.

  Tokiu bdu buvo perduota mokslin, metodin, informacin patirtis profesijos pedagog rengimo veikl sitraukusioms institucijoms Vilniaus pedagoginiam, iauli ir Klaipdos universitetams. Profesijos pedagog rengimo tinkl Lietuvos regionus (Kauno, Klaipdos, iauli, Vilniaus) iplsti pavyko, projekto pagrindinis tikslas buvo pasiektas.

  Vilma lentnerien

 • DKOJU U DMES

  Vilma lentnerien