Villy Sørensen og kulturkonservatismen

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ethvert forfatterskab skal læses på en ny måde, hvis det skal have noget at sige en ny tids læsere og bevare sin kanoniske status. Således også Villy Sørensens. Hos Sørensen findes indsigter, der er relevante i forhold til kritikken af de herskende ideologier, især socialismen og liberalismen og deres fremskridtstro. Her findes nødvendige bidrag til diskussionen om samfundets naturlige værdigrundlag, hvor forurening og global opvarmning truer. Her findes også en mangesidig analyse af menneskets potentiale og et mere realistisk begreb om humanisme, som i dag er blevet reduceret til et moraliserende plusord. Desuden er Sørensens overvejelser over samfundets udvikling og menneskets natur i en stadig mere foranderlig verden fortsat aktuelle, ligesom hans skepsis over for teknologien er relevant på et tidspunkt, hvor mange stadig begejstres over den fagre nye verden.

Text of Villy Sørensen og kulturkonservatismen

 • KASPER STVRING

  Villy Srensen og kulturkonservatismen

  INFORMATIONS FORLAG

 • Villy Srensen og kulturkonservatismen Kasper Stvring og Informations Forlag, 2011

  Grafisk tilrettelggelse og omslag: Remote Grafik

  Foto p forsiden: Polfoto/Haines Richard

  Trykt i Polen1. udgave, 1. oplagISBN: 978-87-7514-281-1

  Kopiering fra denne bog m kun finde sted p institutioner eller virksomheder, der har indget aftale med Copydan og kun inden for de rammer, der er nvnt i aftalen.

  Informations ForlagSt. Kongensgade 40 C, 1264 Kbenhavn K

  www.informationsforlag.dk

 • INDHOLD

  INDLEDNINGDEN KULTURKONSERVATIVE VINKEL P VILLY SRENSENS ESSAYISTIK . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Revision af den kulturradikale tolkning . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Tematisk opdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13En biografisk og historisk skitse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  KAPITEL 1 KULTURKONSERVATISME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Fr-politisk og kritisk konservatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Forfatterfiguren i en konservativ optik . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Villy Srensens hverken-eller-tnkning . . . . . . . . . . . . . . . . 39Mytisk radikalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Den historiske spaltningsproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Den moderne kulturkrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  KAPITEL 2 KULTURKRITIK P KOLOGISK GRUNDLAG . . . . . . 65Kritik af fremskridtstroen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Samfundet uden ml: liberalismekritik . . . . . . . . . . . . . . . . . 74kologisk krise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Et dybdekologisk naturbegreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Samfundet med ml: utopien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

  KAPITEL 3 NATUR OG MORAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Moral som styringsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Naturretten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Den progressive tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Den reaktionre tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

 • Srensens position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Opgr med ideen om det plastiske menneske . . . . . . . . . . . 150Institutionskonservatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Kritik af den radikale reformvilje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Kritik af planlgningstroen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Minimal og maksimal kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

  KAPITEL 4 NATUR OG ANTROPOLOGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Humanisme er en realisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Problemet med den naturlige aggression . . . . . . . . . . . . . . 179Kritik af marxismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190Ret, magt og natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Kritik af behaviorismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

  KAPITEL 5SAMFUND OG MORAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Normoplsning i det moderne massesamfund . . . . . . . . . . 209Den kommunitaristiske kritik af staten . . . . . . . . . . . . . . . . 218Sdelig integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Ekskurs om Hegels retsfilosofi i kommunitaristisk belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Ekskurs slut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Den nationale kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

  AFRUNDINGDen kulturkonservative tnkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Villy Srensens kulturkonservatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

  APPENDIKSBehovstavlen fra Uden ml og med . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

  ANVENDT LITTERATUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

  NOTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

 • INDLEDNING

  Den kulturkonservative vinkel p Villy Srensens essayistik

  Ethvert forfatterskab skal lses p en ny mde, hvis det stadig

  skal have noget at sige samtidens lsere og bevare sin kanoni-

  ske status. Det glder ogs Villy Srensens forfatterskab. Det har

  haft en enorm betydning i efterkrigstidens danske kulturliv og

  br stadig have det. Her findes nemlig indsigter, der er relevante i

  forhold til kritikken af de herskende ideologiers ensidighed, isr

  socialismen og liberalismen og disse ideologiers fremskridtstro;

  her findes ndvendige bidrag til diskussionen om samfundets na-

  turlige vrdigrundlag, hvor miljforurening og klimaopvarmning

  truer, og her findes en reflekteret forstelse af menneskets dybeste

  behov og deres tilfredsstillelse i en tid, hvor mennesket opfattes

  som uendeligt formbart og tilpasningsdueligt; her findes en spn-

  dingsfyldt og mangesidig analyse af menneskets potentiale og et mere realistisk begreb om humanisme, som er relevant i dag, hvor

  begrebet er blevet reduceret til et moraliserende plusord; her fin-

  des hjst aktuelle overvejelser over, dels hvor hurtigt samfundet

  skal udvikle sig i en stadig mere foranderlig verden, dels hvordan

  staten kan tillade sig at behandle mennesket, og dels hvorfor man

  skal vre skeptisk over for den moderne teknologi p et tidspunkt,

  hvor mange stadig begejstres over den fagre nye verden. Alt dette

  skal ses i sammenhng med forfatterens skarpe blik for totalitre

 • 8 VILLY SRENSEN OG KULTURKONSERVATISMEN

  tendenser i efterkrigstidens samfund og hans originale bud p,

  hvordan et godt samfund hnger sammen, hvilke normer og

  vrdier det er prget af, og hvordan mennesker moralsk styrer

  sig selv og hinanden. Det er alt sammen relevant i en splittet tid,

  hvor der hersker stor forvirring om disse sprgsml, ja, hvor hele

  det omfattende filosofiske sprgsml om forholdet mellem indi-

  vid, samfund og stat trnger sig mere og mere p.

  Denne bog handler om Srensens essayistik og den kultur-

  konservative tnkning, som stter alle disse temaer p dags-

  ordenen. Bogen nsker at fremme kendskabet til en vigtig side af forfatterskabet, nemlig det filosofiske, og nsker samtidig at

  kaste nyt lys over det. Bogens motivation er sledes at udfylde et tomrum i litteratur- og kulturhistorien. Det skal isr ske ved

  at analysere de mange kulturkonservative temaer, der lber som en trd igennem forfatterskabet, og som ikke tidligere er blevet undersgt indgende. Denne analyse baseres p en tematisk og komparativ tilgang til stoffet. Der arbejdes p tvrs af de filosofi-

  ske og sociologiske sider af Srensens forfatterskab, og samtidig

  inddrages konstant andre relevante forfattere og vrker fra den

  konservative tradition, der enten har en betydningsfuld status i

  traditionen eller p markant vis formulerer konservative ideer.Ved at anlgge en kulturkonservativ vinkel p Srensens essay-

  istik bliver det ogs muligt at perspektivere hans filosofi og lse

  den ind i en bredere sammenhng i forhold til konservatismens

  idhistorie. Sledes bliver perspektivet p Srensens essayistik en

  mde at afgrnse fremstillingen af kulturkonservatismen. Visse

  sider af Srensens forfatterskab illuminerer konservatismen, mens andre kritiserer den. Jeg gr sledes i nogle sammenhnge videre

  end Srensen og i nogle tilflde ogs imod ham.

  I Srensens kulturkonservatisme ligger endelig et ndvendigt korrektiv til kulturradikalismen, som han selv er blevet opfattet

 • DEN KULTURKONSERVATIVE VINKEL P VILLY SRENSENS ESSAYISTIK 9

  som reprsentant for. Ikke mindst har Srensen et blik for det,

  der ikke kommer med i den opbyggelige kulturradikale tnk-

  ning, der har prget det meste af efterkrigstiden. Det er derfor p

  tide, at vi dels kommer ud over det evolutionistiske, historiefilo-

  sofiske dogme, der n gang for alle vil lgge det gamle bag sig,

  et dogme, der prger kulturradikalismens ideologi samt store

  dele af den receptionshistorie, der knytter sig til forfatterskabet.

  Med andre ord er det p tide, at der skrives en ny historie om en

  af de strste forfattere i dansk kulturliv.

  Revision af den kulturradikale tolkning

  Selv om Villy Srensen ikke bruger ordet konservativ om sig selv og endda kun sjldent bruger ordet, og nr det sker, er det

  oftest kritisk er det imidlertid min antagelse, at konservatismen

  altid, i det mindste i kulturkritisk