of 37 /37
Anexa 3 CONTRACT DE FINANŢARE Nr. C .............................. /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ROMÂNIA Între: AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel.021-402.27.50/Fax: 021- 315.67.79; email: [email protected], reprezentată legal de .................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale...................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte, şi PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ .............................. înfiinţată/autorizată la data de.................., Cod Unic de înregistrare/Autorizaţie ...................................., cu sediul în str. ..........................., judeţul................, cod poştal ...................., tel. ....................., fax. ......................., email....................................... cod RO.............(Cod Unic de Identificare alocat de APIA), reprezentată prin .....(nume și prenume).................................. în funcţia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea și funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective și conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective), identificat prin B.I/C.I/PASS seria .......... nr. ..............................., CNP ................... în calitate de Beneficiar pe de altă parte, s-a convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanţare nr. F …………….. în următoarele condiţii: 1

 · Web viewACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ROMÂNIA

  • Author
    hathu

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIŢIILE PROGRAMULUI NAŢIONAL...

Anexa 3

CONTRACT DE FINANARE

Nr. C .............................. /...................................

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDIIILE PROGRAMULUI NAIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURAL

ROMNIA

ntre:

AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE- Romnia, cu sediul n str. tirbei Vod, nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.021-402.27.50/Fax: 021-315.67.79; email: [email protected], reprezentat legal de .................................., n funcia de Director General, prin mandatar ...................................................... Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanarea Investiiilor Rurale...................................... n calitate de Autoritate Contractant, pe de o parte,

i

PERSOAN JURIDIC/PERSOAN FIZIC AUTORIZAT .............................. nfiinat/autorizat la data de.................., Cod Unic de nregistrare/Autorizaie ...................................., cu sediul n str. ..........................., judeul................, cod potal ...................., tel. ....................., fax. ......................., email....................................... cod RO.............(Cod Unic de Identificare alocat de APIA), reprezentat prin .....(nume i prenume).................................. n funcia de ....... (calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii/persoanei juridice respective i conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective), identificat prin B.I/C.I/PASS seria .......... nr. ..............................., CNP ................... n calitate de Beneficiar pe de alt parte,

s-a convenit ncheierea prezentului Contract de Finanare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanare nr. F .. n urmtoarele condiii:

Articolul 1 Obiectul Contractului

1(1)Obiectul acestui Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant, n regim de minimis[footnoteRef:1] pentru punerea n aplicare a Cererii de finanare nr. .... pentru Proiectul: [1: Regulamentul (UE) nr. 1407/2014 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat n JO nr. 352, 24.12.2013, p. 1-8]

1(2)Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n acest Contract, care este constituit din Contractul de Finanare i anexele acestuia, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept.

Cererea de Finanare depus de beneficiar, insotita de toate documentele anexate, rezultata n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul etapelor de evaluare i selecie, face parte integrant din contract i este obligatorie pentru beneficiar, pe ntreaga perioad de valabilitate a contractului prevzut la art. 2(6).

Bugetul indicativ din Cererea de Finanare aprobat n urma evalurii cererii de finanare devine Anexa III la prezentul contract.

1(3)Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze proiectul pe propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i cu legislaia naional i comunitar n vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul trebuie s-i respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse n vederea obinerii ajutorului financiar nerambursabil.

Articolul 2 Durata de valabilitate a contractului.

Durata de execuie, implementare si monitorizare a proiectului

2(1) Durata de valabilitate a contractului cuprinde durata de execuie i implementare a proiectului, la care se adaug durata de monitorizare a proiectului.

Durata de executie, respectiv durata de valabilitate a prezentului contract ncep la data semnrii acestuia de ctre ambele pri.

Durata de implementare a proiectului reprezint durata de realizare a investitiei, inclusiv derularea procedurilor de achiziii si reprezinta termenul limita pn la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plat.

Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului la care se adauga termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plati.

2(2)Durata de execuie poate fi de maximum 36 luni de la data semnrii Contractului de Finanare n cazul investiiei cofinanate din FEADR ce deruleaz achiziii cu construcii-montaj.

2(3)Durata de execuie poate fi de maxim 24 de luni pentru investiiile n achiziii simple fr leasing financiar.

2(4)Durata de execuie prevzut la alin. (2) i (3) poate fi prelungit cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR i cu aplicarea penalitilor prevzute la art.12(2) din Anexa I - Prevederi Generale la contractul de finanare, cu excepia investiiilor care prevd adaptarea la standardele europene.

2(5) Durata de execuie prevzut la alin. (2) i (3) se suspend, n situaia n care pe parcursul implementrii proiectului se impune obinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaii, dup caz, pentru perioada de timp necesar obinerii acestora.

2(6) Durata de valabilitate a contractului de finanare cuprinde durata de execuie a contractului la care se adaug durata de monitorizare de 5 ani de la data efecturii ultimei pli de ctre Autoritatea Contractant.

2(7) n cazuri temeinic justificate, conform art. 8 (3) din Anexa I Prevederi generale, prile pot conveni prin Act Adiional, ulterior efectuarii ultimei pli, prelungirea duratei de monitorizare a Contractului de Finanare.

Articolul 3 Valoarea Contractului

3(1)Valoarea total eligibil a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile de ctre Autoritatea Contractant este de maxim ..................... (suma n cifre) (litere) lei echivalentul a maxim................ (suma n cifre) (litere) euro, cu o intensitate a sprijinului de ....... (se menioneaza % intensitii).

3(2) Autoritatea Contractant se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maxim............. (suma n cifre) (litere) lei echivalentul a maxim (suma n cifre) (litere) euro.

Cursul de schimb utilizat este cursul leu-euro stabilit de ctre Banca Central European, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului n cursul cruia este luat Decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul ncheierii Contractului de Finanare).

3(3) Pe parcursul implementrii investiiei, la fiecare tran de plat, conform Declaraiei de ealonare a cererilor de plat depus de ctre beneficiar, se va calcula valoarea platit n euro i n lei la cursul de schimb leu-euro stabilit de ctre Banca Central European, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului n cursul cruia este luat Decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul ncheierii Contractului de Finanare).

3(4) Suma final acordat Beneficiarului se va stabili n conformitate cu prevederile art. 15 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 Avansuri

4(1) Beneficiarul poate solicita avans pn la data depunerii primului dosar al cererii de plat la Autoritatea Contractant.

4(2) Avansul se acord conform prevederilor Regulamentului Consiliului 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificrile i completrile ulterioare i respectiv ale legislaiei naionale n vigoare.

4(3) Autoritatea Contractant poate s acorde beneficiarului privat un avans de maxim ................... (litere) lei i care nu depaete 50% (conform legislaiei aplicabile n vigoare) din valoarea ajutorului public nscris la Articolul 3 alineatul 2.

4(4) Beneficiarul poate primi valoarea avansului dupa semnarea contractului de finantare si numai dup primirea avizului favorabil din partea AFIR asupra unei achizitii.

4(5) Beneficiarul este obligat s depun o garanie financiar, care s acopere suma solicitat n avans n procent de 100%, eliberat de o instituie financiar bancar sau nebancar nscris n registrul special al Bncii Naionale a Romniei sau poli de asigurare, n cazul beneficiarului privat, eliberat de ctre o societate de asigurri autorizat conform legislaiei naionale n domeniu, constituit la dispoziia AFIR.

Valoarea avansului acordat se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n Instruciuni de plat, pn la expirarea duratei maxime de implementare a proiectului prevzut n Contractul de Finanare, respectiv la data autorizrii ultimei trane de plat.

Garania financiar se depune odat cu Dosarul Cererii de Plat a avansului i trebuie s fie la dispoziia AFIR pentru o perioad de timp egal cu durata de execuie a contractului i este eliberat n cazul n care AFIR constat c valoarea cheltuielilor declarate eligibile, care corespund contribuiei financiare a Uniunii Europene i contribuiei publice naionale pentru investiii, depete valoarea avansului.

n cazul nejustificrii avansului la termenul prevzut mai sus, recuperarea sumelor de ctre AFIR se face cu perceperea dobnzilor i penalitilor de ntrziere existente pentru creane bugetare, calculate pentru perioada de cnd s-a acordat avansul i pn n momentul recuperrii.

Articolul 5 Modalitatea de plat

5(1) Beneficiarul va ntocmi rapoarte tehnice i financiare pentru a fundamenta cererile de plat n conformitate cu Instruciunile de plata, Anexa V la prezentul contract.

5(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plat autorizate de Agenie depuse de beneficiari i nsoite de documente justificative. Autorizarea cererilor de plat se face n urma verificrii documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinelor Autoritii Contractante prezentate n Instruciuni de plat, Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plat poate fi invalidat ulterior prin constatarea de nereguli.

5(3) Beneficiarul poate opta pentru plata finanrii nerambursabile n maximum cinci trane.

5(4) Avansul nu reprezint tran de plat.

Articolul 6 Dispoziii de plat

6(1)Plata se va efectua pe baza declaraiilor de cheltuieli i a rapoartelor de execuie fcute de beneficiar n conformitate cu Anexa V - Instruciuni de plat.

6(2) Plile se vor efectua n lei n urmtorul cont:

numr cont IBAN:

titular cont:

denumirea si adresa Bncii sau Trezoreriei de Stat:

6(3) Pentru rambursarea fiecrei trane de plat, termenul limit de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data nregistrarii cererii de plat conforme.

Articolul 7 Anexe

Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i sunt parte integrant a acestuia, avnd aceeai for juridic:

Anexa I

Prevederi Generale

Anexa II

Materiale i activiti de informare de tip publicitar

Anexa III

Bugetul indicativ i planul financiar

Anexa IV

Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii privai PNDR 2014-2020

Anexa V

Anexa VI

Instruciuni de plat

Raport de monitorizare submsura

Articolul 8 Dispoziii legale

8(1) Prezentul contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre prile contractante n temeiul articolului 1270 din Codul civil si reglementrilor n vigoare.

8(2) Prezentul contract are natur administrativ n condiiile dispoziiilor legale aplicabile n materie de contencios administrativ, fiind ncheiat n dou exemplare originale, n limba Romn, un original fiind pentru Autoritatea Contractant i un original pentru Beneficiar.

8(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

8(4) Acest contract intr n vigoare la data ultimei semnturi menionate n contract.

8(5) Datele beneficiarilor vor fi fcute publice n conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanarea, gestionarea i monitorizarea politicii agricole comune i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului i pot fi prelucrate de ctre organisme de audit i de investigare ale Comunitilor sau ale statelor membre, n vederea protejrii intereselor financiare ale Comunitilor.

n cazul datelor cu caracter personal, informaiile sunt puse la dispoziie n conformitate cu cerinele Directivei 95/46/CE, iar beneficiarii sunt informai cu privire la drepturile lor n calitate de persoane vizate n temeiul respectivei directive i cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.

Potrivit Legii nr.677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completarile ulterioare, AFIR consult i prelucreaz, prin operaiunile prevzute de lege n vederea desfurrii activitii specifice, datele cu caracter personal furnizate AFIR de ctre solicitant/beneficiar, pentru care acesta a declarat c a luat la cunotina odat cu depunerea cererii de finanare, n contextul acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal lund la cunotin despre dreptul de acces la date, de intervenie i de opoziie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, drepturi care pot fi exercitate n limitele legale, trimind o adresa scris, datat i semnat ctre AFIR n care s se precizeze numele complet i domiciliul pentru identificare, ct i dreptul de a se adresa Autoritii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal sau justiiei.

8(6) Beneficiarul va pune la dispoziia autoritii contractante, la solicitarea acesteia lista cu preurile tuturor mainilor, utilajelor i echipamentelor specializate achiziionate din surse proprii, pentru a fi folosite de AFIR n scop statistic, dac nu exist interdicie n contractele ncheiate de beneficiar i furnizorii acestor bunuri.

Articolul 9 Notificri i Comunicri

9(1) Orice comunicare sau notificare adresat de una din pri celeilalte, va fi socotit ca valabil ndeplinit dac este transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract.

9(2) n cazul n care notificarea/comunicarea se face prin pot, aceasta se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.

9(3) Dac notificarea/comunicarea se trimite prin fax sau email, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup ziua n care a fost expediat.

9(4) Notificrile verbale nu se iau n considerare de niciuna dintre pri, dac nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitile prevzute la alin 1), alin. 2) i alin. 3).

9(5) n cazul n care notificarea/comunicarea prin fax, email sau pe cale postal nu este posibil, din motive neimputabile Autoritii Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza concomitent, att la sediul Autoritii Contractante ct i pe pagina de internet a Autoritii Contractante prin afiarea concomitent, la sediul Autoritii Contractante i pe pagina de internet a Autoritatii Contractante unui anun n care se menioneaza c a fost emis un act administrativ pe numele Beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afirii anunului. Autoritatea Contractant va menine afiarea anunului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

Pentru Beneficiar

Pentru Autoritatea Contractant

Reprezentant legal

Nume/prenume

Data:

Semntura

Director General Adjunct CRFIR

Nume/prenume

Data:

Semntura

Director Economic/Contabil Sef Nume/prenume

Data:

Semntura

Vizat Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume

Data:

Semntura

Compartiment Juridic i Contencios

Nume/prenume

Data:

Semntura

Director CRFIR

Nume/prenume

Data:

Semntura

ANEXA I PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 Obligaii generale

1(1) Beneficiarul se oblig s execute Proiectul n conformitate cu descrierea acestuia cuprins n Cererea de finanare astfel cum a fost aprobat mpreun cu toate documentele anexate i n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare.

1(2) Regulile privind achiziiile realizate de beneficiari sunt emise de ctre Autoritatea Contractant, iar Beneficiarul finanrii nerambursabile este obligat s le respecte.

1(3) Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa Autoritii Contractante pentru implementarea proiectului. Subcontractarea total sau parial a proiectului este strict interzis.

1(4) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien i vigilen, n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu acest contract.

Articolul 2 Obligaii privind informarea i raportarea financiar i tehnic

2(1) Beneficiarul este obligat s ntocmeasc i s ataeze la fiecare cerere de plat declaraii de cheltuieli i rapoarte de execuie, respectnd Instruciunile de Plat - Anexa V la prezentul contract.

2(2) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice alte informaii de natur tehnic sau financiar solicitate de Autoritatea Contractant.

2(3) La solicitarea Autoritii Contractante, beneficiarul este obligat s furnizeze toate informaiile legate de contractorii i subcontractorii acestora, potrivit cerinelor acesteia.

Articolul 3 Obligaii

3(1) Beneficiarul se oblig s respecte pe toata durata contractului, criteriile de eligibilitate i de selecie nscrise n Cererea de finanare, aprobat ca urmare a procesului de evaluare i selecie. De asemenea, n cursul perioadei de monitorizare stabilit conform art.2(7) din contract, calculat de la ultima plat efectuat de Agenie, Beneficiarul se oblig s nu modifice substantial proiectul.

Modificrile substaniale sunt acelea care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de implementare, respectiv de punere n aplicare a proiectului sau creeaz un avantaj nejustificat beneficiarului, iar finanarea public se recupereaz dac Autoritatea Contractant constat:

a)ncetarea sau delocalizarea unei activitii n afara zonei rurale vizate de submsura;

b)o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructur care d un avantaj nejustificat unei ntreprinderi sau unui organism public;

Dac Autoritatea Contractant constat c obiectivele finanate nu sunt folosite conform scopului destinat sau n cazul n care acestea au fost vndute sau nchiriate pe perioada de valabilitate a contractului, i rezerv dreptul de a recupera sprijinul acordat.

3(2) Beneficiarul care pentru realizarea investiiei are prevzut un termen pentru adaptarea la standardele comunitare, va depune un document emis de autoritatea in domeniu din care s rezulte c standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat, n termenul de graie impus de reglementrile n vigoare.

3(3) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe parcursul derulrii proiectului. Autoritatea Contractant va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa Beneficiarului.

Beneficiarul a crui investiie cuprinde construcii-montaj, va putea proceda la publicarea pe site-ul AFIR a anunului n vederea derulrii procedurii de achiziii i va avea dreptul de a demara execuia lucrrilor, dup avizarea dosarului de achiziii.

Urmare a finalizrii i avizrii procedurii de achiziie, beneficiarul privat va depune la OJFIR/ CRFIR bugetul actualizat, care va actualiza Anexa III Bugetul indicativ i planul financiar.

3(4) Beneficiarul prezint cererea pentru prima tran de plat i documentele justificative n termen de cel mult 6 luni de la data semnrii Contractului de Finanare n cazul proiectelor pentru investiii n achiziii simple, respectiv n termen de cel mult 12 luni de la data semnrii Contractului de Finanare n cazul proiectelor pentru investiii ce presupun construcii- montaj. Pentru motive temeinice i justificate n mod corespunztor, aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalitilor prevzute la art.9(8).

n cazul proiectelor care se realizeaz pe baz de proiect tehnic, acesta se va depune la sediul CRFIR n vederea avizrii, nainte de depunerea primei trane de plat, respectiv dup verificarea i avizarea procedurii de achiziii servicii i naintea avizrii procedurii de achiziii de lucrri.

3(5) n cazul nedepunerii de ctre beneficiar a cererii pentru prima tran de plat n termenele prevzute la art.3(4) prelungite dup caz in cazul achitrii penalitilor menionate la art.9(8), Autoritatea Contractant va demara procedura de ncetare a Contractului de Finanare.

3(6) Activele corporale i necorporale rezultate din implementarea proiectului cofinanat din FEADR PNDR 2014-2020 vor fi incluse n categoria activelor proprii ale beneficiarului i vor fi utilizate pentru activitatea pentru care a beneficiat de finanare nerambursabil pentru minimum 5 ani, de la data efecturii ultimei pli.

Articolul 4 Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduit care va evita conflictul de interese, definit conform legislatiei in vigoare.

Articolul 5 Transparena, Confidenialitata si protecia datelor cu caracter personal i

publicarea acestora

(1) Contractul de finanare, inclusiv anexele sale, precum i informaiile i documentele viznd executarea acestora constituie informaii de interes public n condiiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare, cu respectarea excepiilor prevzute de aceasta i a celor stabilite prin prezentul contract.

(2) Urmtoarele elemente, aa cum rezult acestea din contractul de finanare i anexele acestuia, inclusiv, dac e cazul, din actele adiionale prin care se aduc modificri contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenial i vor fi puse la dispoziia solicitanilor, la cerere, de ctre beneficiar:

a. Denumirea proiectului, denumirea complet a beneficiarului i, dac acetia exist, a partenerilor, data de ncepere i cea de finalizare ale proiectului, date de contact minimum o adres de e mail i numr de telefon funcionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului localitate, jude, regiune i, dac proiectul include activiti care se adreseaz publicului, adresa exact i datele de contact pentru spaiile dedicate acestor activiti n cadrul proiectului;

b. Valoarea total a finanrii nerambursabile acordate, i intensitatea sprijinului exprimate att ca sum concret, ct i ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum i valoarea plilor efectuate.

c. Dimensiunea i caracteristicile grupului int i, dup caz, beneficiarii finali ai proiectului;

d. Informaii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;

e. Rezultatele estimate i cele realizate ale proiectului, att cele corespunztoare obiectivelor, ct i cele corespunztoare activitilor, cu referire la indicatorii stabilii;

f. Denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii i executanilor de lucrri contractai n cadrul proiectului, precum i obiectul contractului, valoarea acestuia i plile efectuate;

g.Elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a investiiilor n infrastructur sau producie informaii conform contractului de finanare, respectiv conform condiiilor prevzute n art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.

(3)Autoritatea Contractant, beneficiarul i, dup caz, partenerii sunt exonerai de rspunderea pentru dezvluirea de documente sau informaii considerate ca fiind confideniale dac:

a. Informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri contractante pentru asemenea dezvluire, sau

b. Partea a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.

(4) a. Datele cu caracter personal, aa cum sunt acestea definite n Legea nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, colectate n cadrul proiectului sunt folosite n scopul ndeplinirii obiectivelor proiectului, n scop statistic, cu respectarea prevederilor legale n vigoare

b. Beneficiarul este de acord ca datele sale cu caracter personal s fie prelucrate n conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE.

c. Datele cu caracter personal ale grupului int i, dup caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate i publicate, pentru informarea publicului, dect cu informarea prealabil a acestora asupra scopului prelucrrii sau publicrii i obinerea consimmntului acestoira, n condiiile legii.

(5) Beneficiarul este de acord ca datele sale s fie fcute publice n conformitate cu articolul 111 din Regulamentul nr. 1306/2013 i c datele pot fi prelucrate de ctre organisme de audit i de investigare ale Uniunii i ale statelor membre n vederea protejrii intereselor financiare ale Uniunii.

Articolul 6 Publicitate

6(1) Autoritatea Contractant cere ca prin orice not sau publicare fcut de Beneficiar privind Proiectul, incluznd o conferin sau un seminar, s specifice c Proiectul a primit fonduri de la Uniunea European. Beneficiarul trebuie s fac referiri la Proiect i la contribuia financiar a Comunitii Europene n informaia oferit, n rapoartele interne i anuale i n orice relaie cu mass-media.

6(2) Toate panourile/autocolantele vor fi realizate de ctre beneficiar n conformitate cu Anexa II a prezentului contract.

Articolul 7 Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor

7(1) Drepturile de proprietate industrial i intelectual rezultate din implementarea proiectului sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, acesta fiind singurul rspunztor pentru drepturile de proprietate industrial sau intelectual revendicate de tere persoane.

7(2) Prin derogare de la prevederile primului paragraf, Beneficiarul poate acorda Autoritii Contractante dreptul de a utiliza n mod liber aa cum crede de cuviin, toate documentele care deriv din Proiect, n orice form a lor.

Articolul 8 Monitorizarea i Evaluarea Proiectului

8(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, Beneficiarul trebuie s i asume obligaia furnizrii Autoritii Contractante, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai, a oricrui document sau informaie n vederea ndeplinirii procedurilor de rapoartare i de monitorizare i evaluare ale proiectului i s admit drepturile lor de acces descrise n art.14 (2).

8(2) Rezultatul oricrei evaluri va fi pus la dispoziia prilor contractante.

8(3) Dac pe parcursul perioadei de monitorizare a contractului se constat urmtoarele situaii:

obiectivele finanate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanare sau sunt nchiriate (date n folosina unei tere persoane),

proiectului i se aduc modificri substaniale,

nerespectarea obligaiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate prin Cererea de Finanare,

Autoritatea Contractant va soma cu termen beneficiarul s remedieze deficienele identificate. Beneficiarul are obligaia de a realiza, la termenele specificate, remedierea deficienelor identificate, implementarea recomandrilor rezultate n urma misiunilor de control ale Autoritii Contractante i/sau CE.

n cazul n care deficienele nu sunt remediate n termenul acordat sau beneficiarul nu procedeaz la demararea operaiunilor de remediere n maximum 30 de zile calendaristice de la somare, Autoritatea Contractant va proceda la recuperarea integral a contravalorii ajutorului financiar public nerambursabil pltit.

8(4) n cazul n care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constat c obiectivele/componentele investiiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar nerambursabil au fost nstrinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul nstrinrii sau nchirierii), contravaloarea ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperat integral.

8(5) n cazul n care, pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului, se constat c Beneficiarul nu mai respect condiiile de implementare sau nu mai sunt ndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractant va proceda dup caz (funcie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc.):

a) fie la recuperarea integral a ajutorului financiar nerambursabil pltit, cu ncetarea Contractului de Finanare;

b) fie la recuperarea parial, respectiv aferenta componentei/componentelor sau aciunii/aciunilor afectate de neregul, care nu mai ndeplinesc condiiile menionate, nefiind influenat integral eligibilitatea general a proiectului, respectiv utilitatea n considerarea creia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.

8(6) Beneficiarul are responsabilitatea ca pe ntreaga perioad de valabilitate a contractului s menin n funciune investiia realizat i s demonstreze utilitatea acesteia conform descrierilor formulate si a angajamentelor asumate prin Cererea de Finanare.

8(7) In cazul proiectelor prin care se finanteaza agropensiuni beneficiarul va avea obligatia ca in perioada de monitorizare sa prezinte rapoarte anuale in care sa fie specificat atat gradul de ocupare al agropensiunii cat si veniturile aferente acestei activitati. Raportul va fi depus la sediul CRFIR in luna imediat urmatoare inchiderii anului fiscal, apoi anual in aceeasi luna pana la finalizarea perioadei de monitorizare (anexa Raport de monitorizare la contractul de finantare). Raportul va fi insotit de balantele analitice sau de Registrul de incasari si plati (dupa caz).

Rezultatul financiar trebuie s fie pozitiv, n fiecare an de monitorizare. n caz contrar, beneficiarul trebuie s depun la AFIR un plan de redresare, urmnd s se prelungeasc perioada de monitorizare, cu cea prevzut n planul de redresare. n cazul n care nu se depune planul de redresare sau nu se respect acest plan, proiectul urmeaz s fie reziliat.

8(8) Sprijinul acordat va fi recuperat dac obiectivele finanate nu sunt utilizate/folosite conform scopului destinat din obiectivul Cererii de Finanare, dac se modific substanial proiectul sau n cazul n care acestea i modific destinaia n perioada de valabilitate a prezentului Contract de Finanare.

8(9) Dreptul de recuperare a ajutorului financiar public nerambursabil, conform prevederilor legislaiei n vigoare, se prescrie n termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor datei de nchidere a programului, comunicat oficial de ctre Comisia European prin emiterea declaraiei finale de nchidere, cu excepia cazului n care normele europene prevd un termen mai mare.

n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie, contribuia din PNDR 2014 - 2020 se ramburseaz dac, n termen de 7 ani de la efectuarea plii finale ctre beneficiar, activitatea de producie n cauz este delocalizat n afara Uniunii.

8(10) Pentru categoriile de beneficiari ai finanrii din FEADR, care pe parcursul perioadei de valabilitate a Contractului de Finanare i schimb tipul i dimensiunea ntreprinderii avute la data depunerii Cererii de Finanare, n sensul trecerii de la categoria de microntreprindere la categoria de mica sau mijlocie, respectiv de la categoria ntreprindere mic sau mijlocie la categoria alte ntreprinderi, cheltuielile pentru finanare rmn eligibile.

8(11)Avnd n vedere caracterul de minimis al ajutorului, beneficiarul are obligaia pstrrii unei evidene a informaiilor despre ajutoarele primite pentru o perioad de minimum 10 ani de la data la care a fost acordat ultima plat. Aceast eviden trebuie s conin informaiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: date cu privire la identificarea i dimensiunea economic a beneficiarului la momentul acordrii sprijinului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul i modalitatea acordrii ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

8(12)n conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, precum i pentru modificarea i completarea Legii concurenei nr.21/1996, aprobat prin Legea nr. 20/2015, constituie contravenii i se sancioneaz cu amend cuprins ntre 5.000 lei i 40.000 lei urmtoarele fapte ale beneficiarului:

a)furnizarea de informaii i documente incomplete, precum i nefurnizarea informaiilor i documentelor solicitate n termenele stabilite de Consiliul Concurenei sau de furnizori autoriti publice;

b)refuzul nejustificat de a se supune controlului desfurat conform prevederilor art. 26 alin. (3) i art. 32 din OUG nr. 77/2014;

c)nendeplinirea obligaiei de organizare a evidenei specifice privind ajutoarele de stat primite prevzute la art. 43 alin (1) din OUG nr. 77/2014.

Articolul 9 Amendament la Contract

9(1) Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai n cursul duratei de execuie a acestuia stabilit prin contract i nu poate avea efect retroactiv.

Prin derogare, n cazuri temeinic justificate, conform art. 8(3) din Anexa I Prevederi generale, prile pot conveni, ultimativ, prin Act Adiional, ulterior efecturii ultimei pli, prelungirea duratei

de valabilitate i a duratei de monitorizare a Contractului de Finanare, cu o durat echivalent cu perioada de la data finalizrii proiectului pn la data la care a fost remediat deficiena constatat, la care se mai adaug nc 90 de zile pentru a se asigura efectuarea unui control ex-post.

n cazul n care echipa de control ex-post constat c beneficiarul nu a remediat deficienele constatate n termenul de prorogare a Contractului de Finanare, respectiv nu a demonstrat respectarea criteriilor de eligibilitate i selecie, precum i condiiile de durabilitate i sustenabilitate, se va demara procedura de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil asupra componentei/componentelor afectate de nereguli.

9(2) Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se oblig a le respecta ntocmai.

9(3) Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie fcut n scris printr-un act adiional/nota de aprobare a modificrii solicitate. Actele adiionale/notele de aprobare a modificrii vor fi ncheiate n aceleai condiii ca i Contractul de Finanare.

9(4) Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniial.

9(5) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat i prevzut n contract nu poate fi majorat.

9(6) Beneficiarul poate efectua pe proprie rspundere modificri tehnice i financiare, n sensul realocrilor ntre liniile bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al proiectului i nu afecteaz funcionalitatea investiiei, criteriile de eligibilitate i selecie pentru care proiectul a fost selectat i contractat iar modificarea financiar se limiteaz la transferul de maxim 10% din suma nscris iniial n cadrul bugetului ntre capitole bugetare de cheltuieli eligibile i fr diminuarea valorii totale a proiectului, cu notificarea prealabil a Autoritii Contractante, fr a fi necesar amendarea Contractului de Finanare prin act adiional.

9(7) n cazul modificrii adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau a bncii pentru proiectul PNDR, n caz de nlocuire a responsabilului legal sau n cazul schimbrii structurii acionariatului fr a se modifica datele de identificare ale societatii , Beneficiarul se oblig s notifice Autoritatea Contractant n vederea obinerii acordului acesteia.n cazul schimbrii structurii acionariatului, fr a se modifica datele de identificare ale beneficiarului, acesta se oblig s notifice aceast intenie Autoritii Contractante, n scris i prealabil operrii oricror modificri n acest sens, iar notificarea va fi nsoit de documente justificative corespunztoare.

Autoritatea Contractant poate aproba modificarea solicitat de beneficiar, caz n care nota de aprobare a modificrilor tehnice/financiare devine parte integrant a contractului.

9(8) n cazul n care beneficiarul depete termenul de 6 luni n cazul achiziiilor simple, respectiv 12 luni n cazul proiectelor n investiii ce presupun construcii-montaj, de la data semnrii Contractului de Finanare, pentru depunerea primei trane de plat, se aplic o penalitate valoric de 0,5%, la valoarea eligibil nerambursabil rmas de pltit, pentru prelungirea acestui termen cu maxim 6 luni.

Beneficiarul are obligaia de a achita penalitatea n procentul prevzut mai sus n contul Autoritii Contractante n maxim 10 zile lucrtoare calculate de la data primirii notificrii de acceptare a modificrii Contractului de Finanare.

Articolul 10 Ipotecarea investiiei. Cesiunea investiiei.

10(1) Contractul n integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din acesta, nu pot face obiectul cesiunii, fr acordul expres i prealabil al Autoritii Contractante.

10(2) Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a aproba sau nu cesiunea n urma analizrii i verificrii respectrii n continuare a condiiilor de selecie i eligibilitate avute n vedere la selectarea cererii de finanare n persoana noului beneficiar.

10(3) Beneficiarul finanrii nerambursabile care a ncheiat contract de credit pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare derulrii proiectului de investiii poate constitui garanii n favoarea unei instituii de credit, sub forma ipotecrii investiiei care face obiectul contractului de finanare numai cu condiia notificrii n prealabil i n scris a Autoritii Contractante, cu respectarea prevederilor contractului de finanare.

Beneficiarul se oblig s transmit Autoritii Contractante (AFIR), o copie a contractului de credit i ipotec.

Articolul 11 ncetarea contractului

11(1) a) n cazuri excepionale i temeinic dovedite, inclusiv cazurile de for major invocate i comunicate ntre pri n condiiile legii, Autoritatea Contractant poate decide ncetarea Contractului printr-o notificare scris, fr a fi cerut returnarea finanrii nerambursabile.

b) n cazurile prevzute la alin.(1)lit.a activitatea poate fi preluat de succesorii n drepturi, cu aprobarea expres i prealabil a Autoritii Contractante.

11(2) Prile pot decide, prin acord, ncetarea Contractului, ca urmare a solicitrii scrise din partea beneficiarului, aprobat de Autoritatea Contractant, n cazul n care beneficiarului nu i-a fost efectuat nicio plat.

11(3) n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului, se constata ca acesta nu ndeplinete criteriile de eligibilitate/selecie, respectiv n cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat procedura falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele/ autorizaiile/ avizele depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevrate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scris adresat beneficiarului, fr punere n ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr intervenia instanei judectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil, mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare, n conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anex.

Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a afecta condiiile de eligibilitate i selecie ale proiectului, recuperarea sprijinului financiar se realizeaz n mod proporional cu gradul de nendeplinire.

11(4) Anterior ncetrii Contractului de Finanare, Autoritatea Contractant poate suspenda contractul i/sau plile ca o msur de precauie, fr o avertizare prealabil.

Articolul 12 Modificarea duratei de execuie a Contractului de Finanare

12(1) Beneficiarul trebuie s informeze Autoritatea Contractant fr ntrziere despre orice circumstan probabil s mpiedice sau s ntrzie executarea contractului, altele dect cele reglementate la art. 11 i 18. Beneficiarul poate cere, nainte de sfritul duratei de execuie a contractului, prelungirea duratei de execuie a acestuia. Toate dovezile de susinere necesare pentru aprobare trebuie s nsoeasc cererea. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de execuie a contractului sau stadiul fizic i financiar sczut confer Autoritii Contractante dreptul de a nu prelungi durata de execuie i de a proceda la ncetarea contractului n condiiile prevzute de art. 11 alin. (3) din Anexa I Ia prezentul contract.

12(2) n cazul in care beneficiarul depaeste durata de execuie de maximum 24 luni, respectiv 36 luni, cu respectarea art. 12(2) i 12(3), se aplic o penalitate valoric n procent de 0,5% la valoarea eligibil nerambursabil rmas de pltit, pentru prelungirea termenului de execuie cu maximum 6 luni.

Beneficiarul are obligaia de a achita penalitatea n procentul prevzut mai sus n contul Autoritii Contractante n maximum 10 zile lucrtoare calculate de la data primirii notificrii de acceptare a modificrii Contractului de Finanare.

12(3) Beneficiarul care a ncasat avans, este obligat s justifice pe baz de documente acoperirea avansului pn la expirarea duratei de implementare a proiectului prevazut n Contractul de Finanare, respectiv la data autorizrii ultimei trane de plat.

12(4) Dup aprobarea modificrii duratei de execuie, beneficiarul va depune la OJFIR/CRFIR graficul de execuie fizic/financiar i declaraia de ealonare a depunerii dosarelor cererilor de plat - rectificat.

12(5) Contractul de Finanare nceteaz la data limit menionat n articolul 2 al prezentului Contract. Autoritatea Contractant va informa Beneficiarul despre orice modificare a datei finale.

PREVEDERILE FINANCIARE

Articolul 13 Eligibilitatea cheltuielilor

13(1)Cheltuielile neeligibile pentru finanarea n cadrul Programului sunt prevzute n Fiele submsurilor din PNDR 2014-2020i n Ordinul MADR nr. 1731/2015, cu modificrile i completrile ulterioare.

Articolul 14 Contabilitate i controale tehnice i financiare

14(1) Beneficiarul trebuie s in nregistrri contabile sistematice i precise referitoare la executarea contractului. Sistemul contabil utilizat va urma procedurile dictate de uzanele profesionale i legale. Pentru fiecare proiect trebuie inut o eviden separat, cu toate veniturile i cheltuielile, pe perioada de valabilitate a contractului.

14(2) Beneficiarul trebuie s consimt la inspeciile pe baz de documente sau la faa locului efectuate de Autoritatea Contractant, Consiliul Concurenei, Comisia European i orice alt organism cu atribuii n domeniu asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. n acest scop, Beneficiarul se angajeaz s acorde personalului Autoritii Contractante, Consiliul Concurenei, Comisiei Europene sau al oricrui organism cu atribuii n domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituii, dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate, astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze Autoritatea Contractant de locul unde sunt arhivate documentele.

Articolul 15 Suma final a finanrii comunitare

15(1) Valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea Contractant nu va depi suma finanrii nerambursabile prevzut n lei i n euro la Art. 3 alin. 3(2) din Contract.

15(2) n cazul n care la ultima tran de plat, costurile eligibile sunt mai mici dect costul total estimat menionat la Art. 3 alin. 3(2) al Contractului, valoarea contribuiei financiare acordat de Autoritatea Contractant se va limita la valoarea corespunztoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de ctre Beneficiar.

Articolul 16 - Reduceri i excluderi

16(1) n conformitate cu Regulamentul CE nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete sistemul integrat de administrare i control, msurile de dezvoltare rural i eco-condiionalitatea, valoarea total a ajutorului financiar care urmeaz a fi pltit de Autoritatea Contractant se calculeaz n funcie de cheltuielile eligibile.

1) Autoritatea Contractant, urmare a verificrii cererilor de plat primite de la beneficiari, stabilete:

a) suma care trebuie pltit beneficiarului pe baza cererii de plat i a deciziei de acordare a sprijinului;

b) suma care trebuie pltit beneficiarului dup examinarea eligibilitii cheltuielilor incluse n cererea de plat.

Dac suma stabilit n conformitate cu litera (a) depete cu mai mult de 10% suma stabilit n conformitate cu litera (b) din respectivul paragraf, se aplic o sanciune administrativ pentru suma stabilit n conformitate cu respectiva liter (b). Cuantumul sanciunii este diferena dintre cele dou sume, ns sanciunea nu trebuie s implice mai mult dect retragerea total a sprijinului.

Totui, nu se aplic niciun fel de sanciune dac beneficiarul poate demonstra, spre satisfacia autoritii competente, c nu este responsabil pentru includerea sumei neeligibile sau dac autoritatea competent este convins, din alte motive, c beneficiarul n cauz nu este vinovat.

2) Sanciunea administrativ menionat la alineatul (1) se aplic mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile identificate n urma controalelor efectuate de ctre Autoritatea Contractant.

16(2) n cazul n care Autoritatea Contractant constat c un beneficiar a fcut n mod deliberat o declaraie fals, operaiunea n cauz se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sum deja pltit pentru operaiunea respectiv se recupereaz i beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului n conformitate cu aceeai msur pe durata anului FEADR n cauz i a anului urmtor.

16(3) Sanciunile prevzute la alineatele (1) i (2) se aplic fr a aduce atingere sanciunilor suplimentare prevzute n prezentul contract.

Articolul 17 Nereguli, sume necuvenite i restituirea finanrii

17(1a) Prin neregul n accepiunea prezentului contract, se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate, n raport de dispoziiile naionale i/sau europene, precum i de prevederile contractelor ori a altor angajamente legale ncheiate n baza acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune a beneficiarului ori a Autoritii Contractante cu competene n gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene i/sau fondurile publice naionale aferente acestora printr-o sum pltit necuvenit.

17(1b) Prin fraud n accepiunea legii speciale, se nelege infraciunea svrit n legtur cu obinerea ori utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, ncriminat de Codul penal ori de alte legi speciale.

17(2) Dac Autoritatea Contractant constat c actele/faptele Beneficiarului au drept scop obinerea unui avantaj care contravine condiiilor de eligibilitate sau/i de selecie a proiectului n cadrul Programului sau obinerea unei intensiti suplimentare a sprijinului, prin crearea n mod artificial a condiiilor necesare pentru obinerea avantajului, n orice etap de derulare a proiectului, acesta va fi declarat neeligibil i se va proceda fie la neacordarea sprijinului, fie la retragerea acestuia.

17(3) n cazul nregistrrii unei nereguli sau fraude definite la alin. 17(1a) i 17(1b), beneficiarul va restitui n conformitate cu prevederile art. 8 alin. 8(5), valoarea finanrii necuvenite primite din partea Autoritii Contractante n termenele prevzute n cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractant.

Dac Beneficiarul nu se conformeaz acestei obligaii, Autoritatea Contactant va stabili penaliti pentru ntrziere i va proceda la recuperarea sumei n conformitate cu prevederile dispozitiilor legale n vigoare.

Dac Beneficiarul a depus o garanie financiar, conform art. 4 alin. 4(4) al prezentului contract, la expirarea termenului acordat pentru restituirea sumelor afectate de nereguli, Autoritatea Contactant va proceda la executarea garaniei financiare, fr a mai fi necesar realizarea niciunei alte formaliti.

17(4) n cazul n care neregula este depistat nainte de efectuarea ultimei pli conform prezentului contract sau conform oricrui alt contract de finanare ncheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractant va proceda la diminuarea sumei rambursate ncepnd cu trana urmtoare aferent oricrui contract de finanare, pn la stingerea integral a debitului la care se adaug valoarea penalitilor.

n cazul n care neregula este depistat dup efectuarea ultimei trane de plat aferent prezentului contract i debitul nu poate fi recuperat n totalitate prin diminuarea sumei aferent oricrui alt Contract de Finanare ncheiat de Beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractant va sesiza instituia competent n domeniu, n vederea declanrii executrii silite, conform prevederilor legislaiei naionale in vigoare.

17(5) n cazul constatrii unor indicii de fraud sau de tentativ de fraud, Autoritatea Contractant va sesiza de ndat DLAF i organele de urmrire penal.

17(6) n cazul n care, ca urmare a sesizrii menionate la alin. 17(5), organul de urmrire penal transmite cazul spre soluionare instanelor de judecat, Autoritatea Contractant va lua urmtoarea msur pn la pronunarea deciziei definitive a instanei privind caracterul penal sau nepenal al faptei ncriminate:

- pentru beneficiarii privai suspend aplicarea prevederilor contractului de finanare i n mod subsecvent suspend plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar;

17(7) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autoritii Contractante cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului.

Articolul 18 - For major

18(1) Prin for major se nelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, independent de voina prilor contractante, intervenit dup data semnrii contractului, care impiedic executarea contractului i care exonereaza de rspundere partea care o invoc.

Nu constituie for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia dintre pri.

18(2) Partea contractant care invoc For Major are obligaia de a notifica celeilalte pri, n termen de 5 zile de la data apariiei respectivului caz de for major, s transmit acte doveditoare emise de autoritile competente n termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia i este obligat s-i comunice data ncetrii cazului de fora major, n termen de 5 zile i de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.

n cazul decesului beneficiarului, succesorii n drepturi vor notifica AFIR cu privire la producerea evenimentului i vor transmite acte doveditoare emise de autoritile competente nu mai trziu de 5 zile de la data acceptrii succesiunii.

18(3) Dac prile nu procedeaz la anunarea, n condiiile i termenele prevzute, a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care o invoc va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.

18(4) Fiecare caz de for major trebuie dovedit i va constitui obiectul verificrilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de ctre Autoritatea Contractant.

18(5) ndeplinirea contractului va fi suspendat pe perioada de aciune a Forei Majore, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor, pn la apariia acesteia.

18(6) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii prezentului contract pe o perioad mai mare de 6 luni, prile se vor ntlni ntr-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a contractului, fie asupra desfiinrii acestuia.

18(7) Rambursarea ajutorului primit nu se solicit n cazuri de for major i n circumstane excepionale, astfel cum sunt menionate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

18(8) Cazul fortuit nu este exonerator de rspundere contractual.

Articolul 19 Legea aplicabil i dispoziii finale

19(1) Prezentul Contract de Finanare este guvernat de legea romn.

19(2) n eventualitatea apariiei unui diferend ntre Autoritatea Contractant i Beneficiar, survenit din ncheierea ori executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe cale amiabil.

n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil, partea interesat se va adresa instanelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluionare, potrivit dispoziiilor legale aplicabile n materia contenciosului administrativ.

Anexa II

Materiale i activiti de informare de tip publicitar

Elementele de identitate vizual ale proiectului, reprezentate de panouri, plcue i autocolante informative, trebuie s asigure transparena necesar privind alocarea i utilizarea fondurilor europene nerambursabile acordate de ctre Uniunea European i Guvernul Romniei n cazul proiectelor care au fost aprobate pentru finanare prin Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020 (PNDR). De asemenea, trebuie s furnizeze informaii clare privind beneficiarul, denumirea investiiei finanate, valoarea proiectului contractat, autoritatea contractant, proiectantul i executantul proiectului.

Pentru realizarea de ctre beneficiarii PNDR a materialelor de informare de tip publicitar (respectiv panouri informative publicitare, plcue informative publicitare, autocolante informative publicitare i afie informative publicitare) se vor respecta urmtoarele prevederi obligatorii generale minime:

1. vor respecta un format strict, pus la dispoziie de ctre DRP prin intermediul paginii oficiale de internet a Ageniei, fiind adaptate doar informaii specifice fiecrui proiect n parte;

2. vor fi realizate i aplicate n perioada de implementare a proiectului i pe o perioad obligatorie de minim 5 ani de la data semnrii Contractului de finanare, majorat corespunztor cu prelungirea duratei de execuie a Contractului de finanare peste termenul de 36 de luni, aprobat prin acte adiionale;

3. trebuie expuse n mod corect i continuu, de la momentul afirii i cel puin pn la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

4. vor fi amplasate n imediata vecintate a spaiului n care se implementeaz proiectul, astfel nct s se asigure vizibilitatea optim din toate punctele de acces public i fr a fi obturat sau ngreunat vizualizarea informaiilor de ctre alte elemente stradale sau naturale;

5. n cazul n care se degradeaz, astfel nct nu se mai permite vizualizarea corect a informaiilor, beneficiarul PNDR va avea obligaia s le nlocuiasc pentru a permite publicului vizualizarea corect a informaiilor, pe toat durata expunerii acestora;

6. nu se aplic soluii creative;

7. se vor respecta ntocmai modelele puse la dispoziie prin pagina de internet oficial a Ageniei n format editabil (www.afir.info Informaii utile Elemente de identitate vizual);

8. vor fi respectate i aplica specificaiile menionate la punctele C1.1 (1), C1.1 (2), C1.1 (3) i C1.1 (4).

C1.1 (1) PANOURI INFORMATIVE PUBLICITARE

Panoul informativ publicitar, de tip panou stradal, va fi aplicat de ctre beneficiarii PNDR care au obinut finanare cu fonduri europene prin PNDR de peste 500.000 de euro.

Pentru realizarea panourilor, beneficiarii vor consulta i descrca modelul disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info Informaii utile Elemente de identitate vizual) i vor respecta urmtoarele prevederi minime:

(1) Amplasarea:

1. respectarea normelor specifice circulaiei pe drumuri publice;

2. n cazul proiectelor de modernizare sau dezvoltare a infrastructurii rurale, vor fi amplasate minim 2 panouri informative astfel nct s fie marcat clar zona n care se desfoar investiia respectiv;

3. se vor amplasa la sol, la o nlime recomandat de 150 cm fa de nivelul solului, n apropierea cii de acces.

(2) Elaborarea i producerea:

1. vor fi realizate n policromie;

2. dimensiunea va fi de: nlime 150 cm; lime 200 cm;

3. fundalul va fi alb;

4. fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat n caseta albastr) i albastru (pentru PNDR i FEADR);

5. marginea exterioar de siguran va fi de 5 cm ntre limita exterioar a panoului i elemente de coninut ale acestuia;

6. se recomand realizarea din materiale rezistente la intemperii, pe o durat mare de timp (ex.: tabl, PVC etc.).

(3) Elementele de informare afiate (dimensiuni: elemente = nlime x lungime; text = puncte/ pt):

1. stnga sus: stema Guvernului Romniei (25 x 25 cm);

2. dreapta sus: steagul UE i textul UNIUNEA EUROPEAN (25 x 29 cm);

3. centru sus, n mijloc, urmtoarele texte:

a. Programul Naional de Dezvoltare Rural (majuscule, bold, 165 pt);

b. Program finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin (bold, 130 pt);

c. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (majuscule, bold, 125 pt);

d. Europa investete n zonele rurale. (majuscule, 80 pt).

4. caseta1, stnga sus, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Proiect finanat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR): (100 pt );

b. denumirea proiectului (bold, 100 pt);

c. Textul Beneficiar: (100 pt);

d. denumirea beneficiarului (bold, 100 pt).

5. caseta 2, stnga jos, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Valoarea total eligibil a proiectului (90 pt);

b. menionarea valorii respective (bold, 100 pt);

c. Textele din care, Finanare public i Cofinanare privat (90 pt);

d. menionarea fondurilor respective (bold, 100 pt).

6. spaiul 1, dreapta sus, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Autoritatea Contractant: (100 pt);

b. Textul AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE (bold, majuscule, 115 pt);

c. Textul din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (115 pt);

d. Sigla Autoritii Contractante (18 x 27 cm);

7. doar pentru proiectele finanate prin LEADER: dreapta mijloc, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Proiect finanat prin LEADER (bold, 115 pt);

b. Sigla LEADER (10 x 10 cm)

8. spaiul 2, dreapta jos va conine urmtoarele informaii:

a. Textele Proiectant i Executant (100 pt),

b. meniunea denumirii proiectantului i a executantului (bold, 100 pt);

c. Textele Demarare i Finalizare (100 pt);

d. cu meniunea datei la care a fost demarat implementarea proiectului i a datei la care se prevede finalizarea implementrii proiectului (bold, 100 pt.).

C1.1 (2) PLCUE INFORMATIVE PUBLICITARE

Plcua informativ publicitar va fi aplicat de ctre beneficiarii PNDR care au obinut finanare cu fonduri europene prin PNDR de peste 50.000 de euro i la sediile Grupurilor de Aciune Local.

Pentru realizarea plcuelor, beneficiarii vor consulta i descrca modelul disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info Informaii utile Elemente de identitate vizual) i vor respecta urmtoarele prevederi minime:

(1) Amplasarea:

1. se vor aplica pe un corp imobil, la o nlime recomandat de 130 200 cm (calculat de la sol la marginea de jos a plcuei) fa de nivelul solului;

2. se vor amplasa n apropierea cii de acces.

(2) Elaborarea i producerea:

1. vor fi realizate n policromie;

2. dimensiunea va fi de: nlime 50 cm; lime 70 cm;

3. fundalul va fi alb;

4. fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat n caseta albastr) i albastru (pentru PNDR i FEADR);

5. marginea exterioar de siguran va fi de 3 cm ntre limita exterioar a plcuei i elemente de coninut ale acestuia;

6. se recomand realizarea din materiale rezistente la intemperii, pe o durat mare de timp (ex.: tabl, PVC etc.).

(3) Elementele de informare afiate (dimensiuni: elemente = nlime x lungime; text = puncte/ pt):

1. stnga sus: stema Guvernului Romniei (8,5 x 8,5 cm);

2. dreapta sus: steagul UE i textul UNIUNEA EUROPEAN (8,5 x 9,7 cm);

3. centru sus, n mijloc, urmtoarele texte:

a. Programul Naional de Dezvoltare Rural (60 pt);

b. Program finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin (45 pt);

c. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (45 pt);

d. Europa investete n zonele rurale. (25 pt).

4. Caseta1, stnga sus, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Proiect finanat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR): (35 pt);

b. denumirea proiectului (bold, 40 pt);

c. Textul Beneficiar: (35 pt);

d. denumirea beneficiarului (bold, 40 pt).

5. Caseta 2, stnga jos, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Valoarea total eligibil a proiectului (30 pt);

b. menionarea valorii respective (bold, 40 pt);

c. Textele din care, Finanare public i Cofinanare privat (30 pt);

d. menionarea fondurilor respective (bold, 40 pt).

6. Spaiul 1, dreapta sus, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Autoritatea Contractant: (35 pt);

b. Textul AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE (bold, majuscule, 40 pt);

c. Textul din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (40 pt);

d. Sigla Autoritii Contractante (6 x 9 cm);

7. doar pentru proiectele finanate prin LEADER: dreapta mijloc, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Proiect finanat prin LEADER (bold, 40 pt);

b. Sigla LEADER (4 x 4 cm).

8. spaiul 2, dreapta jos va conine urmtoarele informaii:

a. Textele Proiectant i Executant (35 pt),

b. meniunea denumirii proiectantului i a executantului (bold, 35 pt);

c. Textele Demarare i Finalizare (35 pt);

d. cu meniunea datei la care a fost demarat implementarea proiectului i a datei la care se prevede finalizarea implementrii proiectului (bold, 35 pt.).

C1.1 (3) AUTOCOLANTE INFORMATIVE PUBLICITARE

Autocolantul informativ publicitar va fi aplicat de ctre beneficiarii PNDR pe toate mainiile, utilajele i echipamentele achiziionate prin proiectele finanate cu fonduri europene.

Autocolantul va fi realizat n cursul implementrii proiectului i aplicat pe maini, utilaje i echipamente n termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data recepionrii respectivelor bunuri.

Pentru realizarea autocolantelor, beneficiarii vor consulta i descrca modelul disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info Informaii utile Elemente de identitate vizual) i vor respecta urmtoarele prevederi minime:

(1) Amplasarea:

1. se vor aplica pe suprafaa exterioar a mainii, utilajului i echipamentului, la o distan minim de 10 cm de marginile exterioare;

2. se vor amplasa n cea mai vizibil zon pe toate suprafeele care sunt vizibile publicului;

3. se vor amplasa minimum 2 autocolante pe suprafee diferite (se recomand realizarea a aproximativ 9 autocolante, astfel nct s se poat nlocui n timp, n cazul n care acestea se degradeaz).

(2) Elaborarea i producerea:

1. vor fi realizate n policromie;

2. dimensiunea va fi de: nlime 15 cm; lime 21 cm;

3. fundalul va fi alb;

4. fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat n caseta albastr) i albastru (pentru PNDR i FEADR);

5. marginea exterioar de siguran va fi de 0,5 cm ntre limita exterioar a autocolantului i elemente de coninut ale acestuia;

(3) Elementele de informare afiate (dimensiuni: elemente = nlime x lungime; text = puncte/ pt):

1. stnga sus: stema Guvernului Romniei (3 x 3 cm);

2. dreapta sus: steagul UE i textul UNIUNEA EUROPEAN (3 x 3,4 cm);

3. centru sus, n mijloc, urmtoarele texte:

a. Programul Naional de Dezvoltare Rural (18 pt);

b. Program finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin (13 pt);

c. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (13 pt);

d. Europa investete n zonele rurale. (7 pt).

4. Caseta1, stnga sus, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Proiect finanat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR): (10 pt);

b. denumirea proiectului (bold, 12 pt);

c. Textul Beneficiar: (10 pt);

d. denumirea beneficiarului (bold, 12 pt).

5. caseta 2, stnga jos, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Valoarea total eligibil a proiectului (9 pt);

b. menionarea valorii respective (bold, 12 pt);

c. Textele din care, Finanare public i Cofinanare privat (9 pt);

d. menionarea fondurilor respective (bold, 12 pt).

6. spaiul 1, dreapta sus, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Autoritatea Contractant: (10 pt);

b. Textul AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE (bold, majuscule, 12 pt);

c. Textul din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (12 pt);

d. Sigla Autoritii Contractante (2,1 x 3,2 cm);

7. doar pentru proiectele finanate prin LEADER: dreapta mijloc, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Proiect finanat prin LEADER (bold, 12 pt);

b. Sigla LEADER (1,2 x 1,2 cm).

8. spaiul 2, dreapta jos va conine urmtoarele informaii:

a. Textele Proiectant i Executant (10 pt),

b. meniunea denumirii proiectantului i a executantului (bold, 10 pt);

c. Textele Demarare i Finalizare (10 pt);

d. cu meniunea datei la care a fost demarat implementarea proiectului i a datei la care se prevede finalizarea implementrii proiectului (bold, 10 pt.).

C1.1 (4) AFIE INFORMATIVE PUBLICITARE

Afiul informativ publicitar va fi aplicat de ctre beneficiarii PNDR care au obinut finanare cu fonduri europene prin PNDR de maximum 50.000 de euro fonduri europene.

Pentru realizarea afielor, beneficiarii vor consulta i descrca modelul disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info Informaii utile Elemente de identitate vizual) i vor respecta urmtoarele prevederi minime:

(1) Amplasarea:

1. se vor aplica pe suprafaa exterioar sau n imediata vecintate (dac nu se poate aplica corect pe suprafaa exterioar) a spaiului n care se implementeaz proiectul, la o distan minim de 10 cm de marginile exterioare;

2. se vor amplasa n cea mai vizibil zon pe toate suprafeele vizibile publicului;

3. se vor amplasa minimum 2 afie pe suprafee diferite (se recomand realizarea a aproximativ 9 afie, astfel nct s se poat nlocui n timp, n cazul n care acestea se deterioreaz).

4. afiele vor fi amplasate astfel nct partea de jos a afiului s fie la o nlime de minim 130 cm i maxim 200 cm.

(2) Elaborarea i producerea:

1. vor fi realizate n policromie;

2. dimensiunea va fi de: nlime 59,4 x 42 cm (format standard A2), portrait/ vertical;

3. fundalul va fi alb;

4. fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat n caseta albastr) i albastru (pentru PNDR i FEADR);

5. marginea exterioar de siguran va fi de 0,5 cm ntre limita exterioar a autocolantului i elemente de coninut ale acestuia;

6. tiprirea se va realiza pe hrtie lucioas (tip waterproof), cu o densitate recomandat de 150 gr/m2, dar nu mai puin de 100 gr/m2;

(3) Elementele de informare afiate (dimensiuni: elemente = nlime x lungime; text = puncte/ pt):

1. stnga sus: stema Guvernului Romniei (5 x 5 cm);

2. dreapta sus: steagul UE i textul UNIUNEA EUROPEAN (5 x 5,7 cm);

3. centru sus, n mijloc, urmtoarele texte:

a. Programul Naional de Dezvoltare Rural (60 pt);

b. Program finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin (30 pt);

c. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (40 pt);

d. Europa investete n zonele rurale. (20 pt).

4. Caseta1, centru sus, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Proiect finanat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR): (35 pt);

b. denumirea proiectului (bold, 30 pt);

c. Textul Beneficiar: (35 pt);

d. denumirea beneficiarului (bold, 30 pt).

5. Caseta 2, centru mijloc, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Valoarea total eligibil a proiectului (30 pt);

b. menionarea valorii respective (bold, 30 pt);

c. Textele din care, Finanare public i Cofinanare privat (30 pt);

d. menionarea fondurilor respective (bold, 30 pt).

6. spaiul 1, dreapta i stnga mijloc, va conine urmtoarele informaii:

a. Textele Proiectant i Executant (30 pt),

b. meniunea denumirii proiectantului i a executantului (bold, 30 pt);

c. Textele Demarare i Finalizare (30 pt);

d. cu meniunea datei la care a fost demarat implementarea proiectului i a datei la care se prevede finalizarea implementrii proiectului (bold, 30 pt.).

7. caseta 3, dreapta sus, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Autoritatea Contractant: (35 pt);

b. Textul AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE (bold, majuscule, 35 pt);

c. Textul din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (35 pt);

d. Sigla Autoritii Contractante (5 x 7,7 cm);

8. doar pentru proiectele finanate prin LEADER: dreapta mijloc, va conine urmtoarele informaii:

a. Textul Proiect finanat prin LEADER (bold, 30 pt);

b. Sigla LEADER (3,5 x 3,5 cm).

C1.1 (5) MEDIATIZAREA PRIN INTERNET

Beneficiarul PNDR va afia cel puin pe prima pagin a site-ului propriu de internet, doar dac aceasta exist, o caset informativ, astfel nct aceasta s fie vizibil n jumtatea de sus a primei pagini a site-ului.

Caseta informativ va conine exact informaiile menionate n materialele prezentate la punctele C1.1 (1), C1.1 (2), C1.1 (3) i C1.1 (4), iar modul de afiare al acestora va fi integrat cu site-ul beneficiarului i proporionat astfel nct s se asigure o vizibilitate corect a informaiilor.

De asemenea, n interiorul casetei sau n vecintatea ei trebuie s existe i un hyperlink ctre site-ul internet al Comisiei referitor la FEADR.

C1.1 (6) MEDIATIZAREA PRIN DOCUMENTE

Beneficiarul PNDR va meniona, n cadrul documentelor care fac referire sau prezint operaiunea finanat cu fonduri europene prin PNDR, informaii privind finanarea respectivei operaiuni.

Informaiile i elementele minime pe care trebuie s le menioneze beneficiarul PNDR sunt:

1. Proiect finanat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR).

2. Programul Naional de Dezvoltare Rural este implementat de Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale.

3. PNDR este finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural;

4. Alte informaii privind operaiunea finanat.

C1.1 (7) MEDIATIZAREA PRIN DECLARAII PUBLICE

Beneficiarul va susine mediatizarea proiectului finanat cu fonduri europene prin participarea benevol la evenimente de prezentare media sau public a proiectului.

n cazul identificrii proiectului ca fiind un exemplu de bun practic va participa benevol la evenimente pentru diseminarea celor mai bune practici n domeniu.

Anexa VI

RAPORT DE MONITORIZARE SUBMSURA

AGROPENSIUNI

(Anex la contractul de finanare)

Raportul de monitorizare, depus anual de ctre beneficiarii submsurii, cu proiecte viznd nfiinarea i dezvoltarea agropensiunilor, la compartimentele Ex-post din cadrul Centrelor Regionale pentru Finanarea Investiiilor Rurale, trebuie s cuprind:

Luna

Numr camere agropensiune

Grad de ocupare lunar

Venituri lunare conform documentelor contabile[footnoteRef:2] [2: Balan analitic / Registrul de ncasri i pli]

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Observaie!

Rezultatul financiar trebuie s fie pozitiv, n fiecare an de monitorizare. n caz contrar, beneficiarul trebuie s depun la AFIR un plan de redresare, urmnd s se prelungeasc perioada de monitorizare, cu cea prevzut n planul de redresare. n cazul n care nu se depune planul de redresare sau nu se respect acest plan, proiectul urmeaz s fie reziliat.

1