Victaulic - Manual de Instalare

Embed Size (px)

Text of Victaulic - Manual de Instalare

I-100MANUAL DE INSTALARE PE ANTIERPentru produse IPS i metrice din oel,oel inoxidabil i aluminiu INFORMAII DESPRE GARNITURI PREGTIREA CONDUCTEI INSTALAREA PRODUSULUI DATE DESPRE PRODUSI-100-RUM MANUAL DE INSTALARE PE ANTIER AVERTISMENT Citiiinelegeitoateinstruciunilenaintedeancercasmontai,demontai,reglaisauntreineiproduseVictaulic. Depresurizaiigoliisistemuldeconductenaintedeancercasmontai,demontai,reglaisauntreineiproduseVictaulic. Purtaiochelarideprotecie,cascdeprotecie,bocancideprotecieiantifoane.Nerespectarea instruciunilor i avertismentelor poate provoca defectarea sistemului, ducnd la vtmri grave i pagube materiale.Dac avei nevoie de copii suplimentare, de instruciuni sau dac avei ntrebri cu privire la montarea i utilizarea corect a produselor Victaulic, contactai Victaulic.Pentru informaii actualizate cu privire la produse Victaulic, vizitaisite-ul nostru Web la adresa: www.victaulic.comI-100-RUM_ CuprinsCuprinsinDEX............................................................................................................... viinFOrMAii.GEnErALE................................................................................ 1iDEntiFiCArE.risC........................................................................................ 2intrODuCErE................................................................................................ 2inFOrMAii.iMpOrtAntE............................................................................ 3instruCiuni.DE.siGurAn.pEntru.OpErAtOri.rEFEritOArE.LA.unELtE....................................................................................................... 4prEGtirEA.COnDuCtEi............................................................................. 5CArACtEristiCi.unELtE.............................................................................. 5CErinE.DE.LunGiME.pEntru.CAnELArE.............................................. 5Caracteristici unelte pentru canelarea prin roluire .........................................8Caracteristici unelte pentru canelarea prin tiere ........................................ 16DEsCriErEA.DE.DiMEnsiuni.CritiCE.pEntru.CAnELArEA.prin.tiErE.sAu.rOLuirE................................................................................... 17spECiFiCAii.CAnELur............................................................................. 19Specificaii de canelur prin roluire pentru conducte de oeli alte materiale canelate prin roluire standard i RX ............................ 19Specificaii de canelare prin roluire pentru sistemele avansatede canelare (AGS) pentru conducte din oel carbon ........................... 24Specificaii de canelare prin roluire pentru sistemele avansatede canelare (AGS) pentru conducte din oel inoxidabil .....................25Specificaii de canelare prin roluire standard prin tiere pentruconducte din oel i alte conducte NPS...................................................... 26Specificaii de canelare prin roluire conducte standard sau conducte nvelite n plastic mbinate cu racorduri EndSeal model HP-70ES31Specificaii pentru canelarea prin tiere a conductelor cu peretemai gros ori a conductelor nvelite n plastic mbinate cu cuplaje EndSeal model HP-70ES .......................................................................................... 32Specificaii de canelare prin tiere cu col n arc de cerc standardpentru conducte din plastic PVC cu specificaie 80 sau 40(ASTM D-1785-70) ........................................................................................................ 33ALEGErE.GArnitur................................................................................. 35LuBriFiErE.................................................................................................... 37Ghid de utilizare lubrifiant Victaulic ......................................................................38Note despre sistemul uscat de stingere a incendiilor ................................ 39I-100-RUM_ Cuprins I-100-RUM_ CuprinsCuplaj dispozitiv de evacuare model 72 ............................................................80Cuplaj model 74................................................................................................................83Cuplaj model 75................................................................................................................83Cuplaj flexibil standard model 77 pnla 12-oli/323,9-mm...................................................................................................83Cuplaje din oel inoxidabil flexibil cu greutate mic model 475 ........83Cuplaj flexibil standard model 77 (Non-AGS) 14-oli/355,6-mm i mai mare ..............................................................................86Cuplaj model 78 Snap-Joint...................................................................................88Cuplaj cu reducere model 750................................................................................ 91Cuplaj de diametru mare model 770..................................................................94Cuplaj model 791 Vic-Boltless..................................................................................96Cuplaj de tranziie model 707-IJ ANSI i ISO 4200-to-JIS........................99instruCiuni.DE.instALArE.A.CupLAjELOr.DE.sistEM..ADvAnCED.GrOOvE.systEM.(AGs).pEntru.COnDuCtE..Cu.CApEtE.CAnELAtE.............................................................................. 102Cuplaj rigid model W07 AGS................................................................................. 103Cuplaj flexibil model W77 AGS............................................................................ 103instruCiuni.instALArE.ADAptOri.FLAn.pEntru..COnDuCtE.Cu.CApEtE.CAnELAtE........................................................ 106Note privind adaptorul model 441 din oel inoxidabil Vic-Flange 2-oli/60,3-mm i mai mari.................................................................................. 107Adaptor din oel inoxidabil model 441 Vic-Flange.................................. 108Note adaptor Vic-Flange pentru 2 12-oli/60,3 323,9-mm model 741, model 744, i model 743 ............................................................. 112Note aib Vic-Flange pentru 2 12-oli/60,3 323,9-mm model 741, model 744, i model 743 ............................................................. 113Adaptor model 741 Vic-Flange pn la 12-oli/323,9-mm Clasa ANSI 125 sau 150/PN10 i PN16 ............................................................ 114Adaptor model 743 Vic-Flange Clasa ANSI 300 ........................................ 114Adaptor flan model 744 FireLock Clasa ANSI 150 .............................. 114Note adaptor Vic-Flange pentru 14 24-oli/355,6 610,0-mm Model 741 ...................................................................................................................... 120Note aib Vic-Flange pentru 14 24-oli/355,6 610,0-mm Model 741 .......................................................................................................................121Adaptor model 741 Vic-Flange 14-oli/355,6-mm i mai mari(Clasa ANSI 150) .......................................................................................................... 122DistAnArEA.sistEMELOr.DE.COnDuCtE.CAnELAtE...................... 40Distan minim recomandat ntre conducte ..............................................40Spaiul necesar ....................................................................................................................40instALArEA.DOrit.pEntru.OBinErEA.CApACitiLOr.MAXiME.DE.MiCArE.LA.sistEMELE.FLEXiBiLE.................................... 41ELEMEntE.DE.susinErE.A.COnDuCtELOr.pEntru.sistEME.riGiDE.i.FLEXiBiLE..................................................................................... 42.Sisteme rigide ...................................................................................................................... 43Sisteme flexibile .................................................................................................................44Distanele dintre elementele de susinere pentru sisteme rigidedin oel inoxidabil cu perete subire ............................................................... 45sEpArArEA.pErMis.A.CApEtELOr.DE.BAr.pEntru.CupLAjEi.stAnDArD,.riGiDE,.Cu.iMBinArE.unGHiuLArA.Cu.uruBuri...... 47sEpArArEA.pErMis.A.CApEtELOr.DE.BAr.pEntru.CupLAjE.AGs.riGiDE,.Cu.iMBinArE.pLAnA.Cu.uruBuri................................. 49sEpArArEA.pErMis.A.CApEtELOr.COnDuCtELOr.i.DEviErEA.pErMis.A.COnDuCtELOr.n.CAZuL.rCupLAjELOr.FLEXiBiLE.stAnDArD..................................................................................................... 50sEpArArEA.pErMis.A.CApEtELOr.COnDuCtELOr.i.DEviErEA.pErMis.A.COnDuCtELOr.n.CAZuL.C.CupLAjELOr.FLEXiBiLE.AGs.................................................................................................................. 52rECOMAnDri.DE.instALArE.A.prODusELOr.CAnELAtE............... 53instruCiuni.GEnErALE.privinD.utiLiZArEA.MAiniLOr.DE.nuruBAt.............................................................................................. 54vEriFiCArEA.MOntrii............................................................................. 55instruCiuni.DE.instALArE.A.CupLAjELOr.stAnDArD.pEntru.COnDuCtE.Cu.CApEtE.CAnELAtE.......................................................... 59Etape pregtitoare pentru instalarea cuplajelor ...........................................60Cuplaj rigid model 005 FireLock.......................................................................... 62Cuplaj rigid model 07 Zero-Flex pn la 12-oli/323,9-mm........... 62Cuplaj rigid din oel inoxidabil model 489 pentru conductedin oel inoxidabil pn la 4 oli/114,3 mm ............................................. 62Cuplaj rigid model 009/009V FireLock EZ......................................................66Cuplaj rigid model 07 (Non-AGS) Zero-Flex pn la 14-oli/ 355,6-mm i mai mari ................................................................................................ 70Cuplaj rigid model HP-70 pn la 12-oli/323,9-mm.............................72Cuplaj rigid model 89 pentru conducte din oel inoxidabil ..................72Cuplaj rigid din oel inoxidabil model 489 pentru conductedin oel inoxidabil 165,1 mm i mai mari ..................................................72Cuplaj rigid model HP-70 14-oli/355,6-mm i mai mari ...................... 75Cuplaj rigid model HP-70ES EndSeal................................................................77I-100-RUM_v Cuprins I-100-RUM_v CuprinsRobinet cu bil seria 726 Vic-Ball........................................................................ 158Robinet cu bil seria 728 FireLock...................................................................... 158FunCiOnArE.i.instALArE.rOBinEt.Cu.CEp................................... 159Robinet cu cep echilibrat seria 377 Vic-Plug................................................159inFOrMAii.instALArE.prODusE.DE.MsurArE.DEBit................ 160Senzor de msurare a debitului model 733 Venturi................................161Sistem de msurare a debitului de tip orificiu/indicatormodel 734/734S ........................................................................................................ 162Debitmetru de testare pomp de incendiu model 735 ........................ 163DAtE.prODus............................................................................................. 164Fitinguri standard ........................................................................................................... 165Fitinguri extra-rezistente ES EndSeal............................................................. 190Fitinguri prefabricate din oel ..................................................................................191Fitinguri FireLock pentru antiincendiu ............................................................. 192Fitinguri din oel inoxidabil ...................................................................................... 194Fitinguri din aluminiu ................................................................................................... 195Fitinguri pentru sistemul AGS............................................................................... 198Fitinguri pentru conducte JIS................................................................................ 205Cuplaje pentru conducte canelate standard ................................................ 206Cuplaje pentru conducte canelate pentru sistemul AGS.....................216Cuplaje pentru conducte canelate pentru conducte JIS.....................217Adaptori standard Vic-Flange.................................................................................218Adaptor Vic-Flange pentru sistem AGS .............................................................219Produse cu orificii tiate ............................................................................................. 220Robinei pentru conducte canelate standard............................................ 226Robinei pentru conducte canelate pentru sistemul AGS.................. 234Accesorii conduct canelat standard............................................................ 235Accesorii conduct canelat pentru sistem AGS...................................... 245inFOrMAii.utiLE...................................................................................... 247Tabel de conversie ntre uniti englezeti i metrice ............................. 247Dimensiuni de conducte comerciale ANSI .................................................... 248Echivalentul zecimal al fraciilor ............................................................................ 252Minute convertite n zecimi de grad .................................................................. 253Presiunea apei convertit la Feet-of-Head ..................................................... 253Feet-of-Head convertit la presiune ..................................................................... 254AMpLAsri.uniti.................................................................................. B/CinstruCiuni.DE.instALArE.A.CCupLAjELOr.pEntru..COnDuCtE.Cu.CApt.siMpLu................................................................ 126Cuplaj model 99 Roust-A-Bout pn la 12-oli/323,9-mm............127Cuplaj model 99 Roust-A-Bout 14-oli/355,6-mm i mai mare ......131instruCiuni.DE.instALArE.A.ADAptOruLui.FLAn.pEntru.COnDuCtE.Cu.CApt.CAnELAt.LA.sistEMELE.AGs......................... 135Note adaptor AGS Vic-Flange pentru 14 24-oli/355,6 610,0-mm Model W741 ................................................................................................................. 136Note aib AGS Vic-Flange pentru 14 24-oli/355,6 610,0-mm Model W741 ..................................................................................................................137Adaptor model W741 AGS Vic-Flange (Clasa ANSI 150) ......................... 138instruCiuni.instALArE.prODusE.Cu.OriFiCii.tiAtE................ 142Evacuare derivaie cu uruburi T mecanic model 920 ......................... 143Evacuare derivaie cu uruburi T mecanic model 920N ........................ 143Evacuare-T model 922 FireLock........................................................................... 148Dispozitiv de evacuare fr sprijin model 923 Vic-Let......................... 150Dispozitiv de evacuare termometru fr sprijin model 924Vic-O-Well................................................................................................................... 150instALArE.rOBinEi.i.FunCiOnArE..rOBinEi.FLuturE,.rOBinEi.DE.COntrOL,.rOBinEi.Cu.BiL,.rOBinEi.Cu.CEp....... 154FunCiOnArE.i.instALArE.rOBinEt.FLuturE............................... 155Robinei fluture Vic-300 MasterSeal i robinei flutureseria 705W/708W......................................................................................................155Robinei fluture seria 706......................................................................................... 156Robinei fluture seria W706 AGS......................................................................... 156Robinei fluture seria 709......................................................................................... 156Robinei fluture seria W709 AGS......................................................................... 156Robinei fluture seria 763......................................................................................... 156supApA.DE.rEtinErE.FunCiOnArE.i.instALArE.......................... 156Supapa de retinere pivotanta seria 712/712S.............................................. 156Supapa de retinere pivotanta seria 713.......................................................... 156Robinet seria W715 AGS Dual-Disc Vic-Check..........................................157Supapa retinere seria 716 Vic-Check..................................................................157Supape de retinere seria 717/717R FireLock..................................................157Supapa de retinere seria 779 Venturi................................................................157rOBinEt.Cu.BiLFunCiOnArE.i.instALArE.................................. 158Robinet cu bil filetat seria 722............................................................................ 158Robinet cu bil derivator seria 723.................................................................... 158I-100-RUM_vi I-100-RUM_viiIndexUrmtorul tabel ofer o list de produse i informaii referitoare la instalare. Dac avei nevoie de copii suplimentare ale oricror informaii despre instalare, contactai Victaulic la 1-800-PICK VIC. NOT: Dac n acest index se face referire la dou surse de instruciuni, Victaulic recomand folosirea ambelor surse pentru a asigura o instalare corespunztoare a produsului.Produs Unde gsii instruciunileCuplaje Depend-O-Lok Instruciunile expediate cu cuplajeleProduse pentru aspersoare automate FireLockI-40Produse pentru conducte CPVC FireLock I-800Vane pentru antiincendiu i accesorii FireLockManual expediat cu robinetul sau accesoriulInstrumente de pregtire a conductei Manual expediat cu instrumentul de pregtire a conducteiProduse Pressfit I-500Supap de reinere seria 317 AWWA I-317Supap Vic-Plug seria 365 AWWA (dimensiuni de 3 12 oli/88,9 323,9 mm)I-365/366/377.3-12Supap Robinet cu cep Vic seria 365 AWWA (dimensiuni de 14 18 oli/355,6 457,0 mm)I-365.14-18Robinet cu cep Vic seria 366 AWWA I-365/366/377.3-12Robinet cu cep echilibrat Vic seria 377 I-365/366/377.3-12Robinet fluture Copper Connection seria 608I-600Robinet fluture seria 700 I-100Robinet fluture FireLock seria 705W I-705W/708WRobinet fluture seria 706 I-100Robinet fluture FireLock seria 708W I-705W/708WRobinet fluture seria 709 I-100Robinet de control pivotant seria 712/712S I-100Robinet de control pivotant seria 713 I-100Robinet de control Vic seria 716 I-100Supapa de retinere FireLock seria 717 I-100Robinet de control FireLock Riser seria 717R I-100Robinet cu bil derivator seria 723 I-100Robinet cu bil seria 726 I-100Robinet cu bil FireLock seria 728 I-728Robinet fluture seria 763 I-100Robinet de control Venturi seria 779 I-100Dispozitiv de ocolire seria 782 TA Instruciunile expediate cu robinetulProdus Unde gsii instruciunileRobinet echilibrat mini-circuitcu capt lipit seria 785 TA TBVSInstruciunile expediate cu robinetulRobinet echilibrat circuit capt lipit seria 786 TA STASInstruciunile expediate cu robinetulRobinet echilibrat circuit cu filet interior seria 787 TA STAD NPTInstruciunile expediate cu robinetulRobinet echilibrat circuit capt cu flan seria 788 TA STAFInstruciunile expediate cu robinetulRobinet echilibrat circuit capt canelat seria 789 TA STAGInstruciunile expediate cu robinetulRobinet fluture Vic-300 I-100Robinet fluture Vic-300 MasterSeal I-100 i I-VIC300MSCuplaj rigid FireLock model 005 I-100Cuplaj rigid FireLock EZ model 009/009V I-100Cuplaj rigid Zero-Flex model 07(dimensiuni de 1 12 oli/33,7 323,9 mm)I-100Cuplaj rigid Zero-Flex model 07(dimensiuni de 14 24 oli/355,6 610,0 mm)I-100 i IT-07Cuplaj rigid model W07 AGS I-100 i I-W07/W77Cuplaj model 22 pentru adaptori inel Vic i conduct cu capt cu praguriI-6000Cuplaj model 31 pentru fier ductil AWWA I-300Cuplaj model 31 pentru adaptori inel Vic i conduct cu capt cu praguriI-6000Cuplaj model 41 pentru adaptori inel Vic i conduct cu capt cu praguriI-6000Cuplaj model 44 pentru adaptori inel Vic i conduct cu capt cu praguriI-6000Cuplaj dispozitiv de evacuare model 72 I-100Cuplaj flexibil diametru exterior model 74 I-100Cuplaj flexibil model 75 I-100Cuplaj flexibil model 77 I-100Cuplaj flexibil model W77 AGS I-100 i I-W07/W77Cuplaj Snap-Joint model 78 I-100Cuplaj rigid model 89 pentru oel inoxidabil I-100 i IT-89Cuplaj Roust-A-Bout model 99 pentru oel cu capt simpluI-100 i IT-99Articulaie Mover Expansion model 150 Subcapitol 09.06Articulaie expansiune model 155 Subcapitol 09.06Cuplaj model 307 pentru oel IPS canelat la fonta ductila canelat AWWAI-300I-100-RUM_viii I-100-RUM_ixProdus Unde gsii instruciunileAdaptor flan model 341 pentru fonta ductila AWWAI-300Vic-Flange pentru oel inoxidabil model 441 I-100 i I-441Cuplaje din oel inoxidabil flexibil cu greutate mic model 475I-100Cuplaj rigid pentru oel inoxidabil model 489 (dimensiunile 1 1 4 oli/48,3 114,3 mm)I-100 i IT-489,2-4Cuplaj rigid pentru oel inoxidabil model 489 (dimensiuni de 6 12 oli i 139,7 318,5 mm sistem metric i JIS)I-100 i IT-489Cuplaj rigid model 606 pentru evi de cupru I-600Adaptor Vic-Flange pentru evi de cupru model 641I-600Cuplaj de tranziie NPS la JIS model 707-IJ I-100Modul test alarm TestMaster II model 720 I-720Modul test alarm cu opiune de eliberare de presiune TestMaster II model 720I-720PRFiltru Vic tip T model 730 I-730/732Difuzor de suciune model 731-G I-731GDifuzor de suciune model 731-I I-731IFiltru Vic tip Y model 732 I-730/732Senzor de msurare a debitului Venturi model 733I-100Sistem de msurare a debitului Orifice/Indicator model 734/734SI-100Debitmetru de testare pomp de incendiu model735I-100Msurtor diferenial portabil model 738 TA Instruciunile expediate cu msurtorulPortableMaster Meter model 739 Instruciunile expediate cu msurtorulTA CBI Meter model 740 Instruciunile expediate cu msurtorulAdaptor de Vic-Flange IPS i metric model 741I-100Adaptor Vic-Flange AGS model W741 I-100 i IT-W741Adaptor Vic-Flange model 743 I-100Adaptor flan FireLock model 744I-100Cuplaj cu reducere model 750 I-100Cuplaj cu diametru mare model 770 I-100 i IT-770Cuplaj fr urub Vic model 791 I-100Cuplaj Duo-Lock model 808 I-808Dispozitive de evacuare T Mecanic model 920 i 920NI-100 i I-920NT evacuare FireLock model 922 I-100 i I-922Produs Unde gsii instruciunileDispozitiv de evacuare fr sprijin Vic-Let model 923I-100 i I-923Dispozitiv de evacuare termometru fr sprijin Vic-O-Well model 924I-100Ansamblu lagr axial T mecanic model 926 I-100 i I-926T mecanic robinet Vic II model 931 VT-IIAdaptor Vic-Flange pentru HDPE model 994 I-900 i IT-994Cuplaj model 995 pentru IPS cu capt simplu i HDPE metricI-900 i IT-995Cuplaj de tranziie HDPE la oel model 997 I-900 i IT-997Cuplaj Aquamine model 2970 pentru PVC IPS cu capt simpluIT-2970Cuplaj Aquamine model 2971 de tranziie pentru PVC IPS cu capt simplu la HDPE cu capt simpluIT-2971Cuplaj Aquamine model 2972 de tranziie pentru PVC IPS cu capt simplu la oel IPS canelatIT-2972Cuplaj rigid model HP-70 (dimensiuni de 2 12 oli/60,3 323,9 mm)I-100Cuplaj rigid model HP-70 (dimensiuni de 14 16 oli/355,6 406,4 mm)I-100 i IT-70Cuplaj rigid model HP-70 cugarnitur EndSeal (dimensiunide 2 12 oli/60,3 323,9 mm)I-100!-100-PUM_1Informaii generale!-100-PUM_2 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_3 INFORMAII GENERALEOBSERVAIEVictaulic Company practic o politic de mbuntire continu a produselor. Prin urmare, Victaulic i rezerv dreptul de a modifica specificaiile i designul produselor, precum i echipamentele standard fr preaviz ifr a-i asuma obligaii.VICTAULIC NU ESTE RESPONSABIL PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR I COMPANIA NU I ASUM NICI O RESPONSABILITATE PENTRU SISTEMELE PROIECTATE INCORECT.Acest manual nu nlocuiete asistena profesional i competent, care este o condiie esenial pentru orice punere n oper a produsului.Informaiile publicate n acest manual i n alte publicaii Victaulic au prioritate fa de toate informaiile publicate anterior.Figurile i/sau imaginile din acest manual pot fi exagerate pentru claritate.Manualul de asamblare conine mrci comerciale, drepturi de autor i produse cu caracteristici patentate care sunt proprietatea exclusiv a Victaulic.DEIAM DEPUS TOATE EFORTURILE PENTRU A ASIGURA ACURATEEA, VICTAULIC, FILIALELE SALE I COMPANIILE AFILIATE NU OFER NICI UN FELDE GARANII EXPLICITE SAU IMPLICITE CU PRIVIRE LA INFORMAIILE SAUREFERINELE DIN ACEST MANUAL. PERSOANELE CARE UTILIZEAZ INFORMAIILE DIN MANUAL I ASUM TOATE RISCURILE I RESPONSABILITILE CARE REZULT DIN UTILIZARE.INFORMAII IMPORTANTECuplajele Victaulic pentru conducte canelate sunt destinate exclusiv utilizrii cu conducte canelate care respect specificaiile Victaulic. n plus, cuplajele Victaulic pentru conducte canelate trebuie utilizate numai cu fitinguri, valve i componente similare cu capt canelat Victaulic. Cuplajele Victaulic pentru conducte canelate nu sunt destinate utilizrii cu conducte i/sau fitinguri cu capete simple.Cuplajele pentru conducte cu capt simplu sunt destinate exclusiv utilizrii cu conducte din oel cu capt simplu sau teit i cu fitinguri Victaulic cu capt simplu, cu excepia cazurilor n care se specific altfel. Cuplajele Victaulic pentru evi cu capete simple nu pot fi utilizate cu conducte i/sau fitinguri filetate sau cu capete canelate.Garniturile cuplajelor Victaulic pentru conducte cu capt simplu sau canelat trebuie lubrifiate pentru o asamblare corect. Lubrifierea previne ciupirea garniturilor i simplific montarea. Este necesar un strat subire de lubrifiant Victaulic sau alt material compatibil, cum ar fi lubrifiani pe baz de silicon sau spun.Garniturile Victaulic sunt concepute pentru a funciona ntr-un interval larg de temperaturi i ntr-o mare varietate de condiii. Ca i n cazul tuturor instalaiilor, exist o relaie direct ntre temperatur, continuitatea utilizrii i durata de funcionare a garniturii. Se va consulta publicaia Victaulic 05.01, Ghid de selectare a garniturilor, pentru a determina categoria de garnitur recomandat pentru fiecare aplicaie.Clienii canadieni - Provincial Boilers and Pressure Vessels Acts: Pentru instalaii care intr sub incidena normativelor Provincial Boilers and Pressure Vessels, utilizatorii trebuie s obin Fia tehnic Victaulic TS-226, care detaliaz tipurile de instalaii, produsele, presiunilei temperaturile nominale aprobate.IDENTIFICAREA PERICOLELORMai jos sunt prezentate definiiile care identific diverse grade de pericol.Acest simbol indic mesaje importante pentru sigurana dvs. i v avertizeaz cu privire la posibilitatea vtmrii corporale. Citii i nelegei bine mesajul care l nsoete. PERICOLUtilizarea cuvntului PERICOL identific un risc imediat cu posibilitatea provocrii decesului sau unor vtmri grave n cazul nerespectrii instruciunilor, inclusiv a precauiilor recomandate. AVERTISMENTUtilizarea cuvntului AVERTISMENT identific existena unor riscuri sau practici riscante care pot provoca decesul sau unor vtmarea grav n cazul nerespectrii instruciunilor, inclusiv a precauiilor recomandate. ATENIEUtilizarea cuvntului ATENIE identific existena unor poteniale riscuri sau practici riscante care pot provoca vtmri i pagube materiale n cazul nerespectrii instruciunilor, inclusiv a precauiilor recomandate.OBSERVAIEUtilizarea cuvntului OBSERVAIE identific instruciuni speciale care sunt importante, ns nu au legtur cu riscurile.INTRODUCEREManualul de asamblare i montare este un ghid de baz pentru produsele Victaulic destinate conductelor IPS i metrice din oel, oel inoxidabil i aluminiu. Acest manual ofer instruciuni pentru instalarea corect. Pe lng acest manual, Victaulic ofer urmtoarele manuale pentru alte produse/materiale:I-300 Instruciuni de instalare pentru produse AWWAI-500 Instruciuni de instalare pentru produse PressfitI-600 Instruciuni de instalare pentru conectori CopperI-800 Instruciuni de instalare pentru sisteme de aspersoare FireLock CPVCI-900 Instruciuni de instalare pentru produse HDPEPentru a obine copii suplimentare ale manualelor de instalare, contactai Victaulic sau distribuitorii Victaulic.Respectai normele de instalaii. Nu depii presiunile, temperaturile, sarcinile externe, sarcinile interne, standardele de performan i toleranele specificate.n multe situaii se impune identificarea unor condiii speciale sau a unor prevederi speciale din normative i aplicarea unor coeficieni de siguran. Inginerii calificai trebuie s consulte Seciunea 26 a Catalogului general Victaulic (G-100) i publicaia Victaulic 05.01, Ghid de selectare a garniturilor la determinarea cerinelor specifice anumitor situaii. !-100-PUM_4 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_5 INFORMAII GENERALEPREGTIREA CONDUCTEIMetoda conductei canelate se bazeaz pe pregtirea canelurilor pentru introducerea penelor corpului. Canelura din conduct permite racordarea corpului la o adncime suficient pentru fixarea corect a acestuia, lsnd ns un perete suficient de gros pentru a accepta presiunile nominale publicate de Victaulic.Uneltele Victaulic de canelat prin tiere sunt concepute pentru utilizarea pe conducte standard, cu perete gros din metal; font cenuie; font cu grafit nodular; sau plastic. Uneltele de canelat prin roluire accept conducte cu perete standard, conducte cu perete subire i unele conducte X-Strong. AVERTISMENTnainte de a instala i a utiliza unelte Victaulic de pregtire a conductei, citii i nelegei manualul cu instruciuni de utilizare i ntreinere a uneltei.Aflai modul de utilizare, aplicaiile i riscurile asociate cu unealta.Nerespectarea acestor instruciuni poate duce la instalarea incorect a produsului, provocnd vtmri grave i/sau pagube materiale.Conducta trebuie pregtit conform specificaiilor Victaulic pentru fiecare model de produs. Pregtirea poate s varieze n funcie de materialul conductei, grosimea peretelui, dimensiunile exterioare i ali factori. Consultai paginile 17 34 ale acestui manual pentru cerine cu privire la pregtirea conductei.Victaulic recomand utilizarea conductelor tiate drept mpreun cu produse cu capt canelat i simplu. Conductele tiate drept TREBUIE utilizate mpreun cu garnituri Victaulic FlushSeal i EndSeal. Se pot folosi conducte cu capt teit, cu condiia ca grosimea peretelui s fie standard (ANSI B36.10) sau mai mic i ca teitura s respecte ANSI B16.25 (37 1) sau ASTM A-53 (30). NOT: Canelarea prin roluire a conductelor cu capt teit poate avea ca rezultat o evazare exagerat.PARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORTabelele de la paginile 8 16 conin informaii generale despre parametrii nominali ai uneltelor. Anumite unelte sunt concepute pentru prelucrarea intens n atelier, n timp ce altele sunt concepute pentru prelucrare pe antier. Pentru informaii detaliate despre unelte, consultai publicaia Victaulic 24.01. Pentru informaii despre ntreinerea i utilizarea uneltelor, consultai manualul cu instruciuni de utilizare i ntreinere a acestora. NOT: Uneltele Victaulic de canelat prin tiere sunt concepute pentru a fi utilizate cu conducte din font cu grafit nodular, precum i cu oel IPS i alte materiale IPS.CERINE PRIVIND LUNGIMEA CONDUCTEI LA CANELARETabelul urmtor prezint lungimile minime de conduct care pot fi canelate n siguran folosind unelte Victaulic de canelat. n plus, n acest tabel este specificat lungimea maxim a evii care poate fi canelat fr utilizarea unui stand pentru conduct. Conductele care depesc lungimile maxime specificate n acest tabel necesit utilizarea unui stand pentru conduct. Respectai ntotdeauna tehnicile de reglare i canelare specificate n manualul de utilizare i ntreinere a uneltei de canelare utilizate.(Consultai tabelul de la paginile 6 i 7)INSTRUCIUNI PENTRU SIGURANA OPERATORULUI LA UTILIZAREA UNELTELOROBSERVAIEDei uneltele Victaulic pentru pregtirea conductelor sunt fabricate pentru o funcionare fiabil i sigur, este imposibil anticiparea tuturor combinaiilor de circumstane care ar putea provoca un accident. Se recomand respectarea instruciunilor urmtoare pentru utilizarea n siguran a uneltelor Victaulic de pregtire a conductelor. Respectai ntotdeauna toate instruciunile referitoare la siguran din manualele de utilizare i ntreinere.Citii i nelegei manualul cu instruciuni de utilizare i ntreinere a instrumentului. Citii cu atenie manualul primit nainte de a utiliza sau a ntreine orice unealt. Familiarizai-v cu caracteristicile, utilizarea, aplicaiile i limitrile uneltei. Acordai o atenie deosebit riscurilor asociate cu unealta. Pstrai manualul de utilizare ntr-un loc accesibil. Dac avei nevoie de copii suplimentare a oricrei documentaii, contactai Victaulic.Asigurai unealta, sistemul de acionare i echipamentul. Asigurai-v c unealta i sistemul de acionare sunt fixate pe podea.Prevenii pornirea accidental. Deplasai toate comutatoarele n poziia OPRIT nainte de a conecta unealta la sistemul electric. Folosii ntotdeauna un ntreruptor de siguran la picior pentru sursa de alimentare.Sursa de alimentare trebuie mpmntat. Asigurai-v c sursa de alimentare este conectat la un sistem electric mpmntat.Mediul de funcionare. Nu folosii uneltele n medii umede. Purtai protecii auditive n zonele de lucru zgomotoase. Asigurai-v c zona de lucru este bine luminat.Purtai mbrcminte adecvat. Nu purtai jachete descheiate, manete largi, cravate sau alte articole care se pot prinde la componentele n micare. Purtai ntotdeauna ochelari de protecie i bocanci de protecie.Fii vigilent(). Nu folosii unelte cnd puterea de concentrare v este afectat de medicamente sau oboseal. Nu desfurai activiti recreative n apropierea echipamentuluii nu permitei persoanelor strine s se apropie de echipament.Inspectai echipamentul. nainte de a porni echipamentul, verificai toate componentele mobile pentru a v asigura c nu sunt blocate. Asigurai-v c proteciilei componentele uneltei sunt montate i fixate corect.Pstrai curenia zonei de lucru. ndeprtai din zona de lucru obstacolele care ar putea limita deplasarea operatorului. Curai scurgerile de ulei i lichid de rcire. ndeprtai achiile din prelucrare de pe unealt pentru a asigura funcionarea corect.Folosii supori pentru conducte. n cazul seciunilor lungi de conduct i a lucrrilor dificile, folosii standuri amplasate pe podea pentru conducte. Asigurai-v c ansamblul este fixat corect ntr-o menghin pentru conducte fixat pe podea.Folosii unealta numai din partea prevzut cu comutator. Folosii uneltele cu un comutator de siguran la picior ntr-o zon uor accesibil. Nu v ntindei peste componentele n micare sau materialele prelucrate. Comutatorul de siguran la picior trebuie s fie permanent accesibil utilizatorului.Nu folosii uneltele n alte scopuri. Efectuai doar operaiunile pentru care a fost conceput unealta. Nu forai unealta. Nu folosii unealta la turaii mai mari dect cele specificate n manualul cu instruciuni de utilizare i ntreinere.Deconectai cablul de alimentare nainte de a repara unealta. Repararea uneltelor trebuie efectuat numai de personal autorizat. Deconectai cablul de alimentare nainte de a efectua reparaii sau reglaje.ntreinei uneltele. Pstrai curenia uneltelor i ascuii uneltele de tiere pentru o funcionare fiabil i sigur. Respectai toate instruciunile de lubrifiere. Raportai personalului autorizat situaiile periculoase pentru remedierea imediat a acestora.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.!-100-PUM_6 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_7 INFORMAII GENERALEDimensiune LungimeDimensiunea nominaloli/mmDiametru exterior efectivoli/mmMinimoli/mmMaximoli/mm3 1.050 8 3620 26,9 205 9151 1.315 8 3625 33,7 205 915 1 1 1.660 8 3632 42,4 205 9151 1 1.900 8 3640 48,3 205 9152 2.375 8 3650 60,3 205 9152 1 2.875 8 3665 73,0 205 91576,1 mm3.000 8 3676,1 205 9153 3.500 8 3680 88,9 205 9153 1 4.000 8 3690 101,6 205 915108,0 mm4.250 8 36108,0 205 9154 4.500 8 36100 114,3 205 9154 1 5.000 8 32120 127,0 205 815133,0 mm5.250 8 32133,0 205 815139,7 mm5.500 8 32139,7 205 8155 5.563 8 32125 141,3 205 815152,4 mm6.000 10 30152,4 255 765159,0 mm6.250 10 30159,0 255 765165,1 mm6.500 10 30165,1 255 7656 6.625 10 28150 168,3 255 715203,2 mm8.000 10 24203,2 255 610216,3 mm8.500 10 24216,3 255 6108 8.625 10 24200 219,1 255 610254,0 mm10.000 10 20254,0 255 510267,4 mm10.500 10 20267,4 255 51010 10.750 10 20250 273,0 255 510Dimensiune LungimeDimensiunea nominaloli/mmDiametru exterior efectivoli/mmMinimoli/mmMaximoli/mm304,8 mm12.000 12 18304,8 305 460318,5 mm12.500 12 18318,5 305 46012 12.750 12 18300 323,9 305 46014 diametru exterior14.000 12 16355,6 305 410377,0 mm14.843 12 16377,0 305 41015 diametru exterior15.000 12 16381,0 305 41016 diametru exterior16.000 12 16406,4 305 410426,0 mm16.772 12 16426,0 305 41018 diametru exterior18.000NOT: Folosii un stand pentru conducte de fiecare dat cnd canelai prin roluire o conduct de aceste dimensiuni. NU canelai prin roluire conducte de aceste mrimi care sunt mai mici de 18 oli/460 mm.457,0480,0 mm19.000480,020 diametru exterior20.000508,0530,0 mm21.000530,022 diametru exterior22.000559,024 diametru exterior24.000610,0650,0 mm26.000650,026 diametru exterior26.000660,028 diametru exterior28.000711,030 diametru exterior30.000762,032 diametru exterior32.000813,036 diametru exterior36.000914,0n cazul n care conducta trebuie s fie mai scurt dect lungimea minim specificat n acest tabel, scurtai penultima component astfel nct ultima component s aib cel puin lungimea minim specificat.EXEMPLU: Pentru terminarea unei seciuni este necesar o conduct din oel de 6,2 m lungime de 10 oli/ 250 mm, ns sunt disponibile doar lungimi de 6,1 m. n loc s canelai prin roluire o conduct de oel de 6,1 m lungime i o conduct de oel de 102 mm lungime, parcurgei urmtoarele etape:1. Consultai tabelul de mai sus, n care se specific faptul c pentru o conduct de oel cu diametrul de 10 oli/250 mm, lungimea minim la care poate fi canelat prin roluire este de 255 mm.2. Canelai prin roluire o conduct de lungimea 5,9 m i o conduct de lungimea 255 mm. !-100-PUM_8 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_9 INFORMAII GENERALEPARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORCapacitile uneltei de canelare prin roluireModel unealtMaterial conductDIMENSIUNE EAV/SPECIFICAIEoli/mm3 20125 1 1321 1402502 1653803 19041004 112051256150820010250123001435016400VE226SOel5 405 10InoxidabilExclusiv 40SVE226BOel5 40InoxidabilExclusiv 40SAluminiu 5 40Plastic PVC4040 80VE226MOel5 405 10InoxidabilExclusiv 40SVE226CCupruK, L, M, & DWVVE226BSSInoxidabil perete subire5S 10SVE226MSSInoxidabil perete subire5S 10SVE226PAluminiu 5 405 10Plastic PVC40 8040VE108H(numai n Europa)Oel5 405-10InoxidabilExclusiv 40SMaxim 4,77 mmInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SVE266FS OelRole standard 5 40Role standard InoxidabilRole standard 40SInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SAluminu *Role 5 40RP5 20Role RPPlastic PVC *40 * Role RP 40 8040 *CupruRole cupru K, L, M, & DWVVezi notele de la pagina 15.PARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORCapacitile uneltei de canelare prin roluireModel unealtMaterial conductDIMENSIUNE EAV/SPECIFICAIEoli/mm3 20125 1 1321 1402502 1653803 19041004 112051256150820010250123001435016400VE12Oel5 105 40InoxidabilExclusiv 40SAluminiu 5 105 40Plastic PVC40VE26SOel5 405 10InoxidabilExclusiv 40SVE26CCupruK, L, M, & DWVVE26PAluminiu 5 405 10Plastic PVC40VE26SSInoxidabil perete subire5S 10SVE46Oel5 40InoxidabilExclusiv 40SVE46PAluminiu 5 40Plastic PVC4040 80VE106(Groove-N-Go) OelRole standard 5 40InoxidabilRole standard 40SInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SCupruRole cupru K, L, M, & DWVVezi notele de la pagina 15.!-100-PUM_10 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_11 INFORMAII GENERALEPARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORCapacitile uneltei de canelare prin roluireModel unealtMaterial conductDIMENSIUNE EAV/SPECIFICAIEoli/mm320125 1 1321 1402502 1653803 19041004 112051256150820010250123001435016400VE272SFSOelRole standard 5 40Role standard 5 20InoxidabilRole standard 40SInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SAluminu *Role RP 5 405 20Role RPPlastic PVC *40 * Role RP 40 8040 *CupruRole cupru K, L, M, & DWVVE274 OelRole standard 5 405 20Role standardInoxidabilRole standard 40SInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SAluminu *Role RP 5 405 20Role RPPlastic PVC *40 * Role RP 40 8040 *CupruRole cupru K, L, M, & DWVVezi notele de la pagina 15.PARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORCapacitile uneltei de canelare prin roluireModel unealtMaterial conductDIMENSIUNE EAV/SPECIFICAIEoli/mm3 20125 1 1321 1402502 1653803 19041004 112051256150820010250123001435016400VE268OelRole standard 5 40Role standard 5 20InoxidabilRole standard 40SInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SAluminu *Role RP 5 40Role RP 5 20Plastic PVC *40 * Role RP 40 80Role RP 40CupruRole cupru K, L, M, & DWVVE270FSDOelRole standard 5 40Role standard 5 20InoxidabilRole standard 40SInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SAluminu *Role RP 5 40Role RP 5 20Plastic PVC *40 * Role RP 40 8040 *CupruRole cupru K, L, M, & DWVVezi notele de la pagina 15.!-100-PUM_12 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_13 INFORMAII GENERALEPARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORCapacitile uneltei de canelare prin roluireModel unealtMaterial conductDIMENSIUNE EAV/SPECIFICAIEoli/mm3 20125 1 1321 1402502 1653803 19041004 112051256150820010250123001435016400VE416FSVE416FSDOelRole standard 5 405 perete standardInoxidabilRole standard 40SExclusiv perete standardInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SRole 5S 10 RXAluminu *Role RP 5 405 perete stan-dard*Plastic PVC *Role RP 40 8040 *CupruRole cupru K, L, M, & DWVOel AGSPerete stan-dard, role RWAGS inoxidabilPerete stan-dard, role RWAGS perete subireSSRole RWX 5S 10S #Vezi notele de la pagina 15.PARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORCapacitile uneltei de canelare prin roluireModel unealtMaterial conductDIMENSIUNE EAV/SPECIFICAIEoli/mm3 20125 1 1321 1402502 1653803 19041004 112051256150820010250123001435016400VE276FSD OelRole standard 5 40Role standard 5 20InoxidabilRole standard 40SInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SAluminu *Role RP 5 405 20Role RPPlastic PVC *40 * Role RP 40 8040 *CupruRole cupru K, L, M, & DWVVE414MCOelRole standard 5 405 perete standardInoxidabilRole standard 40SExclusiv perete standardInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SRole 5S 10 RXAluminu *Role RP 5 405 Perete stan-dard *Plastic PVC *Role RP 40 8040 *CupruRole cupru K, L, M, & DWVOel AGSPerete stan-dard , role RWAGS inoxidabilPerete stan-dard, role RWAGS inoxidabil perete subireRole RWX 5S 10S #Vezi notele de la pagina 15.!-100-PUM_14 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_15 INFORMAII GENERALEPARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORCapacitile uneltei de canelare prin roluireUnealtModelConductMaterialDIMENSIUNE EAV/SPECIFICAIEoli/mm410051256150820010250123001435016400184502050022550246002665028700307503280036900VE436MCOel5 805 40 @5 Extra dure (0,500 oli) @InoxidabilRole standard 40SPerete standard, role standardInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SRole RX 5S/10S/10Aluminu *Role RP 5 40Plastic PVC40 80 *40 *Oel AGSPerete standard, role RWAGS inoxidabilPerete standard, role RWAGS inoxidabil perete subireRole RWX 5S 10S #* Utilizai role RP. Trebuie utilizate 6061-T4 sau 6063-T4. Trebuie utilizate role RP. Unealta a fost scoas din producie.# Sunt disponibile role speciale pentru canelarea specif. 10 (0,250 6,4 mm). @ Pentru dimensiuni de 6 14 oli/150 350 mm sunt disponibile unelte speciale pentru conducte extra-dure. Pentru dimensiuni de 8 24 oli/200 600 mm, grosimea maxim a peretelui este limitat la perete standard pentru lungimi mai mici de 1,2 m Este disponibil o rol inferioar exclusiv pentru canelarea PVC specificaie 80 de 2.PARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORCapacitile uneltei de canelare prin roluireUnealtModelConductMaterialDIMENSIUNE EAV/SPECIFICAIEoli/mm41004 11205125615082001025012300143501640018450205002255024600VE424MC Oel5 805 perete standardInoxidabilRole standard 40SPerete standard, role standardInoxidabil perete subireRole RX 5S 10SRole RX 5S/10S/10Aluminu *Role RP 5 40Plastic PVC *40 80 *40 *Oel AGSPerete standard, role RWAGS inoxidabilPerete standard, role RWAGS inoxidabil perete subireRole RWX 5S 10S #Vezi notele de la pagina 15.!-100-PUM_16 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_17 INFORMAII GENERALEEXPLICAII CU PRIVIRE LA DIMENSIUNILE CRITICE ALE CANELURILOR PRACTICATE PRIN TIERE I ROLUIRE AVERTISMENTDimensiunile conductelor i canelurilor trebuie s respecte toleranele specificate n tabelele de pe paginile urmtoare pentru a asigura funcionarea corect a mbinrii.Nerespectarea acestor specificaii poate avea ca rezultat vtmarea corporal, pagube materiale, scurgeri pe la mbinare i/sau desfacerea mbinrii.Exaggerated for ClarityA BDBTC ODBA BOD CTDTExaggerated for ClarityA BOD CBR TExaggerated for clarityCanelur prin roluire standardCanelur prin tiere standardCanelur prin tiere cu col n arc de cercIlustraiile sunt exagerate pentru claritate Consultai pagina 24 pentru canelura AGSDiametru exterior conduct Dimensiune conduct NPS nominal (ANSI B36.10) i dimensiune conduct metric de baz (ISO 4200) Diametrul exterior mediu al conductei nu trebuie s difere de specificaiile indicate n tabelele din paginile urmtoare. Ovalitatea maxim permis a conductei nu trebuie s varieze cu mai mult de 1%. Variaiile mai mari ntre diametrul interior i exterior vor provoca dificulti la asamblarea racordului. n cazul conductelor IPS, tolerana maxim permis de la capetele tiate drept ale conductelor este de 0.030 oli/0,8 mm pentru dimensiuni de 3 3 1 oli/20 90 mm; 0.045 oli/1,1 mm pentru dimensiuni de 4 6 oli/100 150 mm; i 0.060 oli/1,5 mm pentru dimensiuni de 8oli/ 200 mm i mai mari. Aceasta este msurat de la linia tierii drepte. Toate mrgelele sau cordoanele de sudur interioare i exterioare trebuie polizate astfel nct suprafaa conductei s fie neted. Diametrul interior al captului conductei trebuie curat pentru ndeprtarea piliturii, murdriei i a altor materiale strine care ar putea s interfereze cu rolele de canelare sau s le deterioreze.n cazul conductelor canelate conform specificaiilor Advanced Groove System (AGS), diametrul exterior trebuie s respecte specificaiile indicate n tabelul aferent (toleran capt API 5L). Tolerana maxim permis la capetele tiate drept este de 0.063 oli/1,5 mm. Aceasta este msurat de la linia tierii drepte.Dimensiunea A -Dimensiunea A, sau distana de la captul conductei la canelur, identific reazemul garniturii. Aceast zon trebuie s nu conin crestturi, protuberane (inclusiv cordoane de sudur) i urme de role ntre captul conductei i canelur, pentru asigurarea etaneitii garniturii. Trebuie ndeprtate toate materialele strine, cum ar fi vopseaua exfoliat, achiile, uleiul, unsoarea, bucile de material, rugina i murdria.n cazul produselor AGS, se poate utiliza conduct din oel carbon cu capt teit, cu condiia ca grosimea peretelui s fie standard (0.375 oli/9,5 mm), iar teitura s respecte ASTM A53 i/sau API 5L (30 +5/-0).Dimensiunea B -Dimensiunea B, sau limea canelurii, controleaz dilatarea, contracia i deviaia unghiular a cuplajelor flexibile, n funcie de distana la care este amplasat de conduct i n funcie de limea sa raportat la limea penelor corpului racordului. Partea inferioar a canelurii trebuie s nu conin materiale strine, cum ar fi murdrie, achii, rugin i pilitur care s mpiedice asamblarea corect a racordului.PARAMETRI NOMINALI AI UNELTELORCapacitile uneltei de canelare prin tiereUnealtModelConductMaterialDIMENSIUNE EAV/SPECIFICAIEoli/mm3 20125 1 1321 1402502 1653803 19041004 11205125615082001025012300143501640018450205002255024600Vic-GrooverIndividualOel40 80Inox 40 80Aluminu40 80PVC40 80Vic-GrooverReglabilOel40 80Inoxidabil40 80Aluminu40 80Vic-GrooverFont cu grafit nodularClasa53Clasa53VG28GDReglabilreglabilOel40 80Inoxidabil40 80Aluminu40 80Font cu grafit nodularClasa 53VG824ReglabilreglabilOel40 8030 perete standardInoxidabil30 perete standardAluminu30 perete standardFont cu grafit nodularClasa 53VG412Unealt de canelat reglabilOel40 80Font cu grafit nodularClasa 53VPG26PVC40 80 PVCVPG824PVC40 80 PVCExagerat pentru claritateExagerat pentru claritateExagerat pentru claritate!-100-PUM_18 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_19 INFORMAII GENERALESPECIFICAII DE CANELARESpecificaii de canelare prin roluire pentru conducte din oel i orice materiale canelate cu role standard si RX DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDimensiunea nominaloli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TDiam. max. permis evazareMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.31.0501.0601.0400.6250.6560.5940.2810.3120.2500.9380.9230.0560.0491.152026,926,926,415,916,715,17,17,96,423,823,41,51,229,211.3151.3281.3020.6250.6560.5940.2810.3120.2501.1901.1750.0630.0491.432533,733,733,115,916,715,17,17,96,430,229,91,61,236,3 1 11.6601.6761.6440.6250.6560.5940.2810.3120.2501.5351.5200.0630.0491.773242,442,641,815,916,715,17,17,96,439,038,61,61,245,01 11.9001.9191.8810.6250.6560.5940.2810.3120.2501.7751.7600.0630.0492.014048,348,747,815,916,715,17,17,96,445,144,71,61,251,122.3752.3992.3510.6250.6560.5940.3440.3750.3132.2502.2350.0630.0492.485060,360,959,715,916,715,18,79,58,057,256,81,61,263,02 12.8752.9042.8460.6250.6560.5940.3440.3750.3132.7202.7020.0780.0782.986573,073,872,315,916,715,18,79,58,069,168,62,02,075,776,1 mm3.0003.0302.9700.6250.6560.5940.3440.3750.3132.8452.8270.0780.0783.1076,177,075,415,916,715,18,79,58,072,371,82,02,078,733.5003.5353.4690.6250.6560.5940.3440.3750.3133.3443.3260.0780.0783.608088,989,888,115,916,715,18,79,58,084,984,52,02,091,43 14.0004.0403.9690.6250.6560.5940.3440.3750.3133.8343.8140.0830.0784.1090101,6102,6100,815,916,715,18,79,58,097,496,92,22,0104,1108,0 mm4.2504.2934.2190.6250.6560.5940.3440.3750.3134.0844.0640.0830.0784.35108,0109,0107,215,916,715,18,79,58,0103,7103,22,22,0110,5 Vezi nota de la pagina 23.n cazul conductelor canelate conform specificaiilor AGS, colurile din partea inferioar a canelurii trebuie s aib o raz R 0,09/R 2.3. Limea canelurii B va fi obinut folosind unelte Victaulic corect ntreinute, dotate cu seturi de role speciale Victaulic AGS (RW) pentru conducte din oel sau seturi de role AGS (RWX) pentru conducte din oel inoxidabil.Dimensiunea C Dimensiunea C reprezint diametrul corect la baza canelurii. Aceast dimensiune trebuie s se ncadreze n toleranele diametrului i s fie concentric cu diametrul exterior pentru cuplare corect. Canelura trebuie s aib o adncime uniform pe ntreaga circumferin a conductei. n cazul conductelor canelate conform specificaiilor AGS, trebuie utilizate seturi de role Victaulic RW pentru conductele de oel i seturi de role Victaulic RWX pentru conducte din oel inoxidabil.Dimensiunea D Dimensiunea D reprezint adncimea normal a canelurii, fiind folosit ca referin numai pentru o canelare de prob. Variaiile diametrului exterior al conductei afecteaz aceast dimensiune; n caz de nevoie, dimensiunea trebuie corectat pentru a menine dimensiunea C n cadrul toleranelor. Aceast canelur trebuie s respecte dimensiunea C descris mai sus.F numai pentru canelur prin roluire standard Diametrul evazrii maxime permise la captul conductei este msurat la diametrul de la captul conductei. NOT: Aceasta se aplic la citirile medii (band Pi Tape) i citirile ntr-un singur punct.Dimensiunea T Dimensiunea T reprezint cel mai uor tip (grosimea minim nominal a peretelui) de conduct adecvat pentru canelarea prin tiere sau roluire. Conductele cu grosimea peretelui mai mic dect grosimea minim nominal pentru canelarea prin tiere pot fi canelate prin roluire sau adaptate pentru racordurile Victaulic folosind adaptori Vic-Ring. Adaptorii Vic-Ring pot fi utilizai n urmtoarele situaii (contactai Victaulic pentru detalii): Cnd grosimea peretelui conductei este mai mic dect grosimea minim nominal permis pentru canelarea prin roluire Cnd diametrul exterior al conductei este prea mare pentru canelarea prin roluire sau tiereCnd conducta este folosit n instalaii abrazivePentru conductele canelate conform specificaiilor AGS, grosimea minim absolut a peretelui este de 0.290 oli/7,4 mm pentru conducte de 14 oli/355,6 mm i de 0.318 oli/8,1 mm pentru conducte de 16 oli/406,4 mm, conform EN 10217. Grosimea minim absolut a peretelui pentru conducte de 18 oli/457,0 mm, 20 oli/508,0 mm i 24 oli/610,0 mm este de 0.328 oli/8,3 mm, conform ASTM A-53.Dimensiunea R Dimensiunea R reprezint raza necesar la baza canelurii pentru eliminarea concentrrii punctuale a tensiunilor n cazul conductelor din font (gri sau ductil) i din plastic PVC.OBSERVAIEnveliurile aplicate pe suprafeele interioare ale racordurilor de conducte Victaulic cu capt simplu i canelat nu trebuie s depeasc 0.010 oli/0,25 mm. Se includ aici i suprafeele de contact ale plcuelor uruburilor.n plus, grosimea nveliului aplicat pe suprafaa de etanare a garniturii i n cadrul canelurilor pe exteriorul conductei nu trebuie s depeasc 0.010 oli/0,25 mm.!-100-PUM_20 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_21 INFORMAII GENERALESPECIFICAII DE CANELARESpecificaii de canelare prin roluire pentru conducte din oel i orice materiale canelate cu role standard si RX (continuare) DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDimensiunea nominaloli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TDiam. max. permis evazareMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.216,3 mm8.5158.5788.4840.7500.7810.7190.4690.5000.4388.3318.3060.0920.1098.69216,3217,9215,519,119,818,311,912,711,1211,6211,02,42,8220,782008.6258.6888.5940.7500.7810.7190.4690.5000.4388.4418.4160.0920.1098.80219,1220,7218,319,119,818,311,912,711,1214,4213,82,42,8223,5254,0 mm10.00010.0639.9690.7500.7810.7190.4690.5000.4389.8129.7850.0940.13410.17254,0255,6253,219,119,818,311,912,711,1249,2248,52,43,4258,3267,4 mm10.52810.59110.4970.7500.7810.7190.4690.5000.43810.34010.3130.0940.13410.70267,4269,0266,619,119,818,311,912,711,1262,6262,02,43,4271,81025010.75010.81310.7190.7500.7810.7190.4690.5000.43810.56210.5350.0940.13410.92273,0274,7272,319,119,818,311,912,711,1268,3267,62,43,4277,4304,8 mm12.00012.06311.9690.7500.7810.7190.4690.5000.43811.78111.7510.1090.15612.17304,8306,4304,019,119,818,311,912,711,1299,2298,52,84,0309,1318,5 mm12.53912.60212.5080.7500.7810.7190.4690.5000.43812.32112.2910.1090.15612.71318,5320,1317,719,119,818,311,912,711,1313,0312,22,84,0322,81230012.75012.81312.7190.7500.7810.7190.4690.5000.43812.53112.5010.1090.15612.92323,9325,5323,119,119,818,311,912,711,1318,3317,52,84,0328,214 diametru exterior *14.00014.06313.9690.9380.9690.9070.4690.5000.43813.78113.7510.1090.15614.16355,6357,2354,823,824,623,011,912,711,1350,0349,32,84,0359,7377,0 mm14.84314.93714.8110.9380.9690.9070.4690.5000.43814.61114.5810.1160.17715.00377,0379,4376,223,824,623,011,912,711,1371,1370,42,94,5381,0 Vezi nota de la pagina 23.SPECIFICAII DE CANELARESpecificaii de canelare prin roluire pentru conducte din oel i orice materiale canelate cu role standard si RX (continuare) DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDimensiunea nominaloli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TDiam. max. permis evazareMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.44.5004.5454.4690.6250.6560.5940.3440.3750.3134.3344.3140.0830.0784.60100114,3115,4113,515,916,715,18,79,58,0110,1109,62,22,0116,84 15.0005.0504.9690.6250.6560.5940.3440.3750.3134.8344.8140.0830.0785.10120127,0128,3126,215,916,715,18,79,58,0122,8122,32,22,0129,5133,0 mm5.2505.3035.2190.6250.6560.5940.3440.3750.3135.0845.0640.0830.0785.35133,0134,7132,615,916,715,18,79,58,0129,1128,62,22,0135,9139,7 mm5.5005.5565.4690.6250.6560.5940.3440.3750.3135.3345.3140.0830.0785.60139,7141,1138,915,916,715,18,79,58,0135,5135,02,22,0142,255.5635.6195.5320.6250.6560.5940.3440.3750.3135.3955.3730.0840.0785.66125141,3142,7140,515,916,715,18,79,58,0137,0136,52,22,0143,8152,4 mm6.0006.0565.9690.6250.6560.5940.3440.3750.3135.8305.8080.0850.0786.10152,4153,8151,615,916,715,18,79,58,0148,1147,52,22,0154,9159,0 mm6.2506.3136.2190.6250.6560.5940.3440.3750.3136.0326.0020.1090.1096.35159,0160,4158,015,916,715,18,79,58,0153,2152,52,82,8161,3165,1 mm6.5006.5636.4690.6250.6560.5940.3440.3750.3136.3306.3080.0850.0786.60165,1166,7164,315,916,715,18,79,58,0160,8160,22,22,8167,661506.6256.6886.5940.6250.6560.5940.3440.3750.3136.4556.4330.0850.0786.73168,3169,9167,515,916,715,18,79,58,0164,0163,42,22,8170,9203,2 mm8.0008.0637.9690.7500.7810.7190.4690.5000.4387.8167.7910.0920.1098.17203,2204,8202,419,119,818,311,912,711,1198,5197,92,42,8207,5 Vezi nota de la pagina 23.!-100-PUM_22 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_23 INFORMAII GENERALESPECIFICAII DE CANELARESpecificaii de canelare prin roluire pentru conducte din oel i orice materiale canelate cu role standard si RX (continuare) DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDimensiunea nominaloli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TDiam. max. permis evazareMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.30 diametru exterior30.00030.09329.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59429.50029.4370.2500.25030.20762,0764,4761,244,545,242,815,916,715,1749,3747,76,46,4767,132 diametru exterior32.00032.09331.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59431.50031.4370.2500.25032.20813,0815,2812,044,545,242,815,916,715,1800,1798,56,46,4817,936 diametru exterior36.00036.09335.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59435.50035.4370.2500.25036.20914,0916,8913,644,545,242,815,916,715,1901,7900,16,46,4919,542 diametru exterior42.00042.09341.9692.0002.0311.9370.6250.6560.59441.50041.4370.2500.25042.201067,01069,21066,050,851,649,215,916,715,11054,11052,56,46,41071,948 diametru exterior48.00048.09347.9692.0002.0311.9370.6250.6560.59447.50047.4370.2500.25048.201219,01221,61218,450,851,649,215,916,715,11206,51204,96,46,41224,3 nveliurile aplicate pe suprafeele interioare ale racordurilor de conducte, inclusiv pe suprafeele de contact ale plcuelor uruburilor, nu trebuie s depeasc 0,010 oli/0,3 mm. n plus, grosimea nveliului aplicat pe suprafaa de etanare a garniturii i n cadrul canelurilor pe exteriorul conductei nu trebuie s depeasc 0.010 oli/0,3 mm.* Specificaii pentru canelare standard. Pentru specificaii destinate canelrii AGS la aceste dimensiuni, consultai pagina 24.SPECIFICAII DE CANELARESpecificaii de canelare prin roluire pentru conducte din oel i orice materiale canelate cu role standard si RX (continuare) DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDimensiunea nominaloli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TDiam. max. permis evazareMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.15 diametru exterior15.00015.06314.9690.9380.9690.9070.4690.5000.43814.78114.7510.1090.16515.16381,0382,6380,223,824,623,011,912,711,1375,4374,72,84,2385,116 diametru exterior *16.00016.06315.9690.9380.9690.9070.4690.5000.43815.78115.7510.1090.16516.16406,4408,0405,623,824,623,011,912,711,1400,8400,12,84,2410,5426,0 mm16.77216.86616.7400.9380.9690.9070.4690.5000.43816.51416.4790.1290.17716.93426,0428,4425,223,824,623,011,912,711,1419,5418,63,34,5430,018 diametru exterior *18.00018.06317.9691.0001.0310.9690.4690.5000.43817.78117.7510.1090.16518.16457,0458,8456,425,426,224,611,912,711,1451,6450,92,84,2461,320 diametru exterior *20.00020.06319.9691.0001.0310.9690.4690.5000.43819.78119.7510.1090.18820.16508,0509,6507,225,426,224,611,912,711,1502,4501,72,84,8512,122 diametru exterior22.00022.06321.9691.0001.0310.9690.5000.5310.46921.65621.6260.1720.18822.20559,0560,4558,025,426,224,612,713,511,9550,1549,34,44,8563,924 diametru exterior *24.00024.06323.9691.0001.0310.9690.5000.5310.46923.65623.6260.1720.21824.20610,0611,2608,825,426,224,612,713,511,9600,9600,14,45,5614,726 diametru exterior26.00026.09325.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59425.00025.4370.2500.25026.20660,0662,8659,644,545,242,815,916,715,1647,7646,16,46,4665,528 diametru exterior28.00028.09327.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59427.50027.4370.2500.25028.20711,0713,6710,444,545,242,815,916,715,1698,5696,96,46,4716,3 Vezi nota de la pagina 23.* Vezi nota de la pagina 23.!-100-PUM_24 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_25 INFORMAII GENERALESPECIFICAII DE CANELARESpecificaii de canelare prin roluire conform Advanced Groove System (AGS) pentru conducte din oel inoxidabilDimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mm realiDiametru exterior ODLoca garnitur ALime canelur B Diametru canelur CDiam. max. permis evazare FMaximMinimDe bazMaximMinimDe bazMaximMinimMaximMinim14355,614.09413.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45013.50013.45514.23358,0354,838,138,936,511,611,711,4342,9341,8361,416406,416.09415.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45015.50015.45516.23408,8405,638,138,936,511,611,711,4393,7392,6412,218457,018.09417.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45017.50017.45518.23459,6456,438,138,936,511,611,711,4444,5443,4463,020508,020.12519.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45019.50019.45520.23511,2507,238,138,936,511,611,711,4495,3494,2513,824610,024.12523.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45023.50023.45524.23612,8608,838,138,936,511,611,711,4596,9595,8615,4 Dimensiunea B - limea canelurii - este specificat doar informativ. Dimensiunea B limea canelurii va fi obinut folosind unelte Victaulic corect ntreinute, echipate cu seturi de role speciale Victaulic AGS (RWX) produse special pentru utilizarea cu conducte din oel inoxidabil.SPECIFICAII DE CANELAREOBSERVAIECanelarea conductei conform specificaiilor Advanced Groove System (AGS) lungete conducta cu aproximativ 1/8 oli/0.125 oli/3,2 mm pentru fiecare canelur. n cazul unei conducte cu caneluri AGS la ambele capete, lungimea va crete n total cu aproximativ 1 oli 0.250 oli/6,4 mm. Prin urmare, lungimea de tiere trebuie ajustat pentru a permite aceast alungire. EXEMPLU: Dac avei nevoie de o bucat de conduct de 24 oli/610 mm cu caneluri AGS la ambele capete, tiai conducta la lungimea de 23 3 oli/603 mm, lund n calcul aceast alungire. Este esenial msurarea dimensiunii C diametrul canelurii, dimensiunii A locaul garniturii, precum i a dimensiunii F diametrul evazrii. Aceste msurtori trebuie s se ncadreze n specificaiile din tabelele de mai jos pentru funcionarea corect a mbinrilor. Canelare prin roluire conform Advanced Groove System (AGS) (exagerat pentru claritate)Specificaii de canelare prin roluire conform Advanced Groove System (AGS) pentru conducte din oel carbonDimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mm realiDiametru exterior ODLoca garnitur ALime canelur B Diametru canelur CDiam. max. permis evazare FMaximMinimDe bazMaximMinimDe bazMaximMinimMaximMinim14355,614.09413.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45013.50013.45514.23358,0354,838,138,936,511,611,711,4342,9341,8361,416406,416.09415.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45015.50015.45516.23408,8405,638,138,936,511,611,711,4393,7392,6412,218457,018.09417.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45017.50017.45518.23459,6456,438,138,936,511,611,711,4444,5443,4463,020508,020.09419.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45019.50019.45520.23510,4507,238,138,936,511,611,711,4495,3494,2513,824610,024.09423.9691.5001.5311.4370.4550.4600.45023.50023.45524.23612,0608,838,138,936,511,611,711,4596,9595,8615,4 Dimensiunea B - limea canelurii - este specificat doar informativ. Dimensiunea B limea canelurii va fi obinut folosind unelte Victaulic corect ntreinute, echipate cu seturi de role speciale Victaulic AGS (RW) produse special pentru utilizarea cu conducte de greutate standard.AFODCB!-100-PUM_26 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_27 INFORMAII GENERALESPECIFICAII DE CANELARESpecificaii pentru canelarea prin tiere standard a conductelor din oel i alte tipuri de conducte NPS DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.44.5004.5454.4690.6250.6560.5940.3750.4060.3444.3344.3140.0830.203100114,3115,4113,515,916,715,19,510,38,7110,1109,62,25,24 15.0005.0504.9690.6250.6560.5940.3750.4060.3444.8344.8140.0830.203120127,0128,3126,215,916,715,19,510,38,7122,8122,32,25,25 15.2505.3035.2190.6250.6560.5940.3750.4060.3445.0845.0640.0830.203Diametru exterior133,0134,7132,615,916,715,19,510,38,7129,1128,62,25,25 15.5005.5565.4690.6250.6560.5940.3750.4060.3445.3345.3140.0830.203Diametru exterior139,7141,1138,915,916,715,19,510,38,7135,5135,02,25,255.5635.6195.5320.6250.6560.5940.3750.4060.3445.3955.3730.0840.203125141,3142,7140,515,916,715,19,510,38,7137,0136,52,25,266.0006.0565.9690.6250.6560.5940.3750.4060.3445.8305.8080.0850.219Diametru exterior152,4153,8151,615,916,715,19,510,38,7148,1147,52,25,66 16.2506.3136.2190.6250.6560.5940.3750.4060.3446.0326.0020.1090.249Diametru exterior159,0160,4158,015,916,715,19,510,38,7153,2152,52,86,36 16.5006.5636.4690.6250.6560.5940.3750.4060.3446.3306.3080.0850.219Diametru exterior165,1166,7164,315,916,715,19,510,38,7160,8160,22,25,666.6256.6886.5940.6250.6560.5940.3750.4060.3446.4556.4330.0850.219150168,3169,9167,515,916,715,19,510,38,7164,0163,42,25,688.0008.0637.9690.7500.7810.7190.4380.4690.4077.8167.7910.0920.238Diametru exterior203,2204,8202,419,119,818,311,111,910,3198,5197,92,46,1 Vezi nota de la pagina 30.SPECIFICAII DE CANELARESpecificaii pentru canelarea prin tiere standard a conductelor din oel i alte tipuri de conducte NPS DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.31.0501.0601.0400.6250.6560.5940.3130.3440.2820.9380.9230.0560.1132026,926,926,415,916,715,18,08,77,223,823,41,52,911.3151.3281.3020.6250.6560.5940.3130.3440.2821.1901.1750.0630.1332533,733,733,115,916,715,18,08,77,230,229,91,63,4 1 11.6601.6761.6440.6250.6560.5940.3130.3440.2821.5351.5200.0630.1403242,442,641,815,916,715,18,08,77,239,038,61,63,61 11.9001.9191.8810.6250.6560.5940.3130.3440.2821.7751.7600.0630.1454048,348,747,815,916,715,18,08,77,245,144,71,63,722.3752.3992.3510.6250.6560.5940.3130.3440.2822.2502.2350.0630.1545060,360,959,715,916,715,18,08,77,257,256,81,63,92 12.8752.9042.8460.6250.6560.5940.3130.3440.2822.7202.7020.0780.1886573,073,872,315,916,715,18,08,77,269,168,62,04,876,1 mm3.0003.0302.9700.6250.6560.5940.3130.3440.2822.8452.8270.0780.18876,177,075,415,916,715,18,08,77,272,371,82,04,833.5003.5353.4690.6250.6560.5940.3130.3440.2823.3443.3260.0780.1888088,989,888,115,916,715,18,08,77,284,984,52,04,83 14.0004.0403.9690.6250.6560.5940.3130.3440.2823.8343.8140.0830.18890101,6102,6100,815,916,715,18,08,77,297,496,92,24,8108,04.2504.2934.2190.6250.6560.5940.3750.4060.3444.0844.0640.0830.203108,0109,0107,215,916,715,19,510,38,7103,7103,22,25,2 Vezi nota de la pagina 30.!-100-PUM_28 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_29 INFORMAII GENERALESPECIFICAII DE CANELARESpecificaii pentru canelarea prin tiere standard a conductelor din oel i alte tipuri de conducte NPS DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.15 diametru exterior15.00015.06314.9690.9380.9690.9070.5000.5310.46914.78114.7510.1090.312381,0382,6380,223,824,623,012,713,511,9375,4374,72,87,916 diametru exterior16.00016.06315.9690.9380.9690.9070.5000.5310.46915.78115.7510.1090.312406,4408,0405,623,824,623,012,713,511,9400,8400,12,87,9426,0 mm16.77216.86616.7400.9380.9690.9070.5000.5310.46916.51416.4790.1290.335426,0428,4425,223,824,623,012,713,511,9419,5418,63,38,518 diametru exterior18.00018.06317.9691.0001.0310.9690.5000.5310.46917.78117.7510.1090.312457,0458,8456,425,426,224,612,713,511,9451,6450,92,87,920 diametru exterior20.00020.06319.9691.0001.0310.9690.5000.5310.46919.78119.7510.1090.312508,0509,6507,225,426,224,612,713,511,9502,4501,72,87,922 diametru exterior22.00022.06321.9691.0001.0310.9690.5630.5940.53221.65621.6260.1720.375559,0560,4558,025,426,224,614,315,113,5550,1549,34,49,524 diametru exterior24.00024.06323.9691.0001.0310.9690.5630.5940.53223.65623.6260.1720.375610,0611,2608,825,426,224,614,315,113,5600,9600,14,49,526 diametru exterior26.00026.09325.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59425.50025.4370.2500.625660,0662,8659,644,545,242,815,916,715,1647,7646,16,415,928 diametru exterior28.00028.09327.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59427.50027.4370.2500.625711,0713,6710,444,545,242,815,916,715,1698,5696,96,415,928 diametru interior28.87528.93828.8441.0001.0310.9690.6250.6560.59428.53128.5010.1720.437733,4735,0732,625,426,224,615,916,715,1724,7723,94,411,1 Vezi nota de la pagina 30.SPECIFICAII DE CANELARESpecificaii pentru canelarea prin tiere standard a conductelor din oel i alte tipuri de conducte NPS DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.216,3 mm8.5158.5788.4840.7500.7810.7190.4380.4690.4078.3318.3060.0920.238216,3217,9215,519,119,818,311,111,910,3211,6211,02,46,188.6258.6888.5940.7500.7810.7190.4380.4690.4078.4418.4160.0920.238200219,1220,7218,319,119,818,311,111,910,3214,4213,82,46,110 diametru exterior10.00010.0639.9690.7500.7810.7190.5000.5310.4699.8129.7850.0940.250254,0255,6253,219,119,818,312,713,511,9249,2248,52,46,4267,4 mm10.52810.59110.4970.7500.7810.7190.5000.5310.46910.34010.3130.0940.250267,4269,0266,619,119,818,312,713,511,9262,6262,02,46,41010.75010.81310.7190.7500.7810.7190.5000.5310.46910.56210.5350.0940.250250273,0274,7272,319,119,818,312,713,511,9268,3267,62,46,4304,8 mm12.00012.06311.9690.7500.7810.7190.5000.5310.46911.78111.7510.1090.279304,8306,4304,019,119,818,312,713,511,9299,2298,52,87,1318,5 mm12.53912.60212.5080.7500.7810.7190.5000.5310.46912.32112.2910.1090.279318,5320,1317,719,119,818,312,713,511,9313,0312,22,87,11212.75012.81312.7190.7500.7810.7190.5000.5310.46912.53112.5010.1090.279300323,9325,5323,119,119,818,312,713,511,9318,3317,52,87,114 diametru exterior14.00014.06313.9690.9380.9690.9070.5000.5310.46913.78113.7510.1090.281355,6357,2354,823,824,623,012,713,511,9350,0349,32,87,1377,0 mm14.84314.93714.8110.9380.9690.9070.5000.5310.46914.61114.5810.1160.315377,0379,4376,223,824,623,012,713,511,9371,1370,42,98,0 Vezi nota de la pagina 30.!-100-PUM_30 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_31 INFORMAII GENERALESPECIFICAII DE CANELARESpecificaii pentru canelarea prin roluire a conductelor cu perete standard sau a conductelor nvelite n plastic mbinate cu racorduri EndSeal model HP-70ES DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mmDiametru exterior real oli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime perete minim permis TDiam. max. permis evazareMax.Min.Max.Min.Max.Min.Max.Min.22.3752.3992.3510.5720.5520.2650.2502.2502.2350.0630.1542.4805060,360,959,714,514,06,76,457,256,81,63,963,02 12.8752.9042.8460.5720.5520.2650.2502.7202.7020.0780.2032.9806573,073,872,314,514,06,76,469,168,62,05,275,733.5003.5353.4690.5720.5520.2650.2503.3443.3260.0830.2163.6008088,989,888,114,514,06,76,484,984,52,15,591,444.5004.5454.4690.6100.5900.3200.3004.3344.3140.0830.2374.600100114,3115,4113,515,515,08,17,6110,1109,62,16,0116,866.6256.6886.5940.6100.5900.3200.3006.4556.4330.0850.2806.730150168,3169,9167,515,515,08,17,6164,0163,42,27,1170,988.6258.6888.5940.7190.6990.4100.3908.4418.4160.0920.3228.800200219,1220,7218,318,317,810,49,9214,4213,82,38,2223,51010.75010.81310.7190.7190.6990.4100.39010.56210.5350.0940.36510.920250273,0274,7272,318,317,810,49,9268,3267,62,49,3277,41212.75012.81312.7190.7190.6990.4100.39012.53112.5010.1090.37512.920300323,9325,5323,118,317,810,49,9318,3317,52,89,5328,2 nveliurile aplicate pe suprafeele interioare ale racordurilor de conducte, inclusiv pe suprafeele de contact ale plcuelor uruburilor, nu trebuie s depeasc 0.010 oli/0,3 mm. n plus, grosimea nveliului aplicat pe suprafaa de etanare a garniturii i n cadrul canelurilor pe exteriorul conductei nu trebuie s depeasc 0.010 oli/0,3 mm.SPECIFICAII DE CANELARESpecificaii pentru canelarea prin tiere standard a conductelor din oel i alte tipuri de conducte NPS DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.30 diametru exterior30.00030.09329.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59429.50029.4370.2500.625762,0764,4761,244,545,242,815,916,715,1749,3747,76,415,930 diametru interior31.00031.06330.9691.2501.2811.2190.6250.6560.59430.59430.5640.2030.500787,4789,0786,625,432,531,015,916,715,1777,1776,35,212,732 diametru exterior32.00032.09331.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59431.50031.4370.2500.625813,0815,2812,044,545,242,815,916,715,1800,1798,56,415,936 diametru exterior36.00036.09335.9691.7501.7811.6870.6250.6560.59435.50035.4370.2500.625914,0916,8913,644,545,242,815,916,715,1901,7900,16,415,942 diametru exterior42.00042.09341.9692.0002.0311.9370.6250.6560.59441.50041.4370.2500.6251067,01069,21066,050,851,649,215,916,715,11054,11052,56,415,948 diametru exterior48.00048.09347.9692.0002.0311.9370.6250.6560.59447.50047.4370.2500.6251219,01221,61218,450,851,649,215,916,715,11206,51204,96,415,9 nveliurile aplicate pe suprafeele interioare ale racordurilor de conducte, inclusiv pe suprafeele de contact ale plcuelor uruburilor, nu trebuie s depeasc 0,010 oli/0,3 mm. n plus, grosimea nveliului aplicat pe suprafaa de etanare a garniturii i n cadrul canelurilor pe exteriorul conductei nu trebuie s depeasc 0.010 oli/0,3 mm.!-100-PUM_32 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_33 INFORMAII GENERALESPECIFICAII DE CANELARESpecificaii de canelare prin tiere cu col n arc de cerc standard pentru conducte din plastic PVC cu specificaie 80 sau 40 (ASTM D-1785-70) DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Max.Min.Max.Min.De bazMax.Min.Max.Min.31.0501.0621.0380.6560.5940.3120.3430.2810.9380.9230.0562026,927,026,416,715,17,98,77,123,823,41,411.3151.3271.3030.6560.5940.3120.3430.2811.1901.1750.0622533,733,733,116,715,17,98,77,130,229,81,6 1 11.6601.6721.6480.6560.5940.3120.3430.2811.5351.5200.0623242,442,541,916,715,17,98,77,139,038,61,61 11.9001.9121.8880.6560.5940.3120.3430.2811.7751.7600.0624048,348,648,016,715,17,98,77,145,144,71,622.3752.3872.3630.6560.5940.3120.3430.2812.2502.2350.0625060,360,660,016,715,17,98,77,157,256,81,62 12.8752.8872.8630.6560.5940.3120.3430.2812.7202.7020.0786573,073,372,716,715,17,98,77,169,168,62,033.5003.5153.4850.6560.5940.3120.3430.2813.3443.3260.0788088,989,388,516,715,17,98,77,184,984,52,044.5004.5204.4800.6560.5940.3750.4060.3444.3344.3140.083100114,3114,8113,816,715,19,510,38,7110,1109,62,1 Vezi nota de la pagina 34 Nu se recomand folosirea cuplajelor Zero-Flex model 07 cu conducte de plastic PVC.SPECIFICAII DE CANELARESpecificaii pentru canelarea prin tiere a conductelor cu perete standard sau mai gros ori a conductelor nvelite n plastic mbinate cu racorduri EndSeal model HP-70ES DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Grosime minim permis perete TMax.Min.De bazMax.Min.De bazMax.Min.Max.Min.22.3752.3992.3510.5620.5720.5520.2550.2650.2502.2502.2350.0630.1545060,360,959,714,314,514,06,56,76,457,256,81,63,92 12.8752.9042.8460.5620.5720.5520.2550.2650.2502.7202.7020.0780.2036573,073,872,314,314,514,06,56,76,469,168,62,05,233.5003.5353.4690.5620.5720.5520.2550.2650.2503.3443.3260.0780.2168088,989,888,114,314,514,06,56,76,484,984,52,05,544.5004.5454.4690.6050.6200.5900.3050.3150.3004.3344.3140.0830.237100114,3115,4113,515,415,715,07,78,07,6110,1109,62,16,066.6256.6886.5940.6050.6200.5900.3050.3150.3006.4556.4330.0850.280150168,3169,9167,515,415,715,07,78,07,6164,0163,42,27,188.6258.6888.5940.7140.7290.6990.4000.4100.3908.4418.4160.0920.322200219,1220,7218,318,118,517,810,210,49,9214,4213,82,38,21010.75010.81310.7190.7140.7290.6990.4000.4100.39010.56210.5350.0940.365250273,0274,7272,318,118,517,810,210,49,9268,3267,62,49,31212.75012.81312.7190.7140.7290.6990.4000.4100.39012.53112.5010.1090.375300323,9325,5323,118,118,517,810,210,49,9318,3317,52,89,5 nveliurile aplicate pe suprafeele interioare ale racordurilor de conducte, inclusiv pe suprafeele de contact ale plcuelor uruburilor, nu trebuie s depeasc 0.010 oli/0,3 mm. n plus, grosimea nveliului aplicat pe suprafaa de etanare a garniturii i n cadrul canelurilor pe exteriorul conductei nu trebuie s depeasc 0.010 oli/0,3 mm.ABDODCB0.078"RadiusRaz 0.078!-100-PUM_34 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_35 INFORMAII GENERALESELECTAREA GARNITURII ATENIEPentru asigurarea funcionrii garniturii la parametri optimi, specificai ntotdeauna categoria de garnitur adecvat tipului de instalaie dorit.Alegea unei garnituri incorecte n raport cu tipul de instalaie poate duce la cedarea mbinrii, provocnd pagube materiale.Pentru asigurarea funcionrii optime a garniturii, trebuie luai n considerare mai muli factori.Nu supunei garniturile la temperaturi ce depesc limitele recomandate, deoarece temperaturile excesive vor reduce durata de funcionare i performanele garniturii.Tipurile de instalaii specificate mai jos constituie recomandri generale i se aplic exclusiv garniturilor Victaulic. Recomandrile pentru un anumit tip de instalaie nu presupun compatibilitatea cu tipul respectiv de instalaie a corpului cuplajelor, fitingurilor asociate sau a altor componente. Consultai ntotdeauna cel mai recent Ghid de selectare a garniturilor Victaulic (05.01) pentru tipurile de instalaii recomandate pentru garnituri.NOT: Aceste recomandri nu se aplic robinetelor cptuite cu cauciuc sau altor produse cptuite cu cauciuc. Consultai documentaia produsului sau contactai Victaulic pentru recomandri.Garnituri standard (IPS)Categorie Interval temp. Compoziie Cod culoare Tipuri de instalaii recomandateEDe la 30F/34C la +230F/+110C EPDMBand verdeRecomandat pentru instalaii cu ap fierbinte n cadrul intervalului de tem-peraturi specificat, plus o varietate de acizi diluai, aer fr uleiuri i mai multe tipuri de instalaii pentru substane chimice. Atestate de UL conform ANSI/NSF 61 pentru instalaii cu ap potabil rece +86F/+30C i cald +180F/+82C. NERECOMANDATE PENTRU PRODUSE PETROLIERE.TDe la 20F/29C la +180F/+82CNitrilBand portocalieRecomandat pentru produse petro-liere, hidrocarburi, aer cu vapori de ulei, uleiuri vegetale i minerale, n intervalul de temperaturi specificat.NERECOMANDAT PENTRU INSTALAII CU AP CALD PESTE +150F/ +66C SAU PENTRU AER CALD I USCAT PESTE +140F/+60C.E(Tip A)Ambiental EPDMVioletportocalieAplicabil numai pentru instalaii de aspersoare ude i uscate (aer fr ulei). Pentru instalaii uscate, Victaulic recomand folosirea garniturilor FlushSeal. NERECOMANDATE PENTRU INSTALAII CU AP CALD.SPECIFICAII DE CANELARESpecificaii de canelare prin tiere cu col n arc de cerc standard pentru conducte din plastic PVC cu specificaie 80 sau 40 (ASTM D-1785-70) DimensiuneDimensiuni oli/milimetriDim. nom.oli/mmDiametru exterior realoli/mmDiametru exterior conductLoca garnitur ALime canelur BDiametru canelur CAdncime canelur D (ref.)Max.Min.Max.Min.De bazMax.Min.Max.Min.66.6256.6606.5900.6560.5940.3750.4060.3446.4556.4330.085150168,3169,2167,416,715,19,510,38,7164,0163,42,288.6258.6878.5940.7810.7190.4370.4680.4068.4418.4160.092200219,1220,6218,319,818,311,111,910,3214,4213,82,31010.75010.81210.7190.7810.7190.5000.5310.46910.56210.5350.094250273,0274,6272,319,818,312,713,511,9268,3267,62,41212.75012.81212.7190.7810.7190.5000.5310.46912.53112.5010.109300323,9325,4323,119,818,312,713,511,9318,3317,52,81414.00014.06213.9690.9690.9070.5000.5310.46913.78113.7510.109350355,6357,2354,824,623,012,713,511,9350,0349,32,81616.00016.06215.9690.9690.9070.5000.5310.46915.78115.7510.109400406,4408,0405,624,623,012,713,511,9400,8400,12,8 Conducta de plastic PVC se bazeaz pe conducta de plastic PVC modificat conform ASTM D-1785-70; tip 1, categoria 1 - PVC 1120; sau categoria 11 - PVC 1220 la temperaturi de funcionare de maxim 75 F/24 C. Pentru alte tipuri de utilizare a conductei din PVC i alte temperaturi de funcionare, contactai Victaulic.Nu se recomand folosirea cuplajelor Zero-Flex model 07 cu conducte de plastic PVC.ABDODCB0.078"RadiusRaz 0.078!-100-PUM_36 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_37 INFORMAII GENERALELUBRIFIERELubrifierea buzelor de etanare/exteriorului garniturilor sau a interiorului corpului/captului de conduct sunt eseniale pentru prevenirea ciupirii garniturii. n plus, lubrifierea simplific montarea garniturii pe captul conductei. Folosii lubrifiant Victaulic sau alte materiale compatibile, cum ar fi siliconul, pentru garniturile categoria E i L. NOT: Nu se recomand folosirea lubrifiantului Victaulic pe conducte din polietilen. Consultai publicaia Victaulic 05.02 pentru fia de siguran a lubrifiantului Victaulic.Clienii din Canada Cerinele de protecia muncii (WHMIS) canadiene: clienii din Canada trebuie s contacteze Victaulic Company of Canada pentru a primi o fi de siguran a lubrifiantului Victaulic conform cu cerinele de protecie a muncii (WHMIS) din Canada.OBSERVAIENumai pentru produsele Victaulic FireLock:Cuplajele Victaulic FireLock sunt concepute EXCLUSIV pentru utilizarea n cadrul sistemelor uscate i ude de stingere a incendiilor. Anumite produse Victaulic FireLock pot fi furnizate cu sistemul de garnituri Vic-Plus. Dac produsul este furnizat cu sistemul de garnituri Vic-Plus. Nu este necesar lubrifierea suplimentar la prima montare a sistemelor de conducte ude care sunt instalate la peste 0F/ -18 C sau care funcioneaz constant peste aceast temperatur. Consultai publicaia Victaulic 05.03 pentru fia de siguran a garniturilor Vic-Plus. Garniturile Vic-Plus necesit lubrifiere suplimentar doar dac este ndeplinit oricare dintre urmtoarele condiii. Dac oricare din urmtoarele condiii este ndeplinit, aplicai un strat subire de lubrifiant Victaulic sau de lubrifiant cu silicon pe buzele i exteriorul garniturii. Dac garnitura a fost expus la lichide naintea instalriiDac suprafaa garniturii nu are un aspect neclarDac garnitura este montat sub temperatura de 0F/-18C sau funcioneaz continuu la o temperatur mai joas de 0F/-18C. Dac garnitura este instalat n orice sistem uscat de conducte. Consultai seciunea Note despre sistemul uscat de stingere a incendiilor de la pagina urmtoare.Dac sistemul va fi supus testelor cu aer nainte de a fi umplut cu apDac garnitura a mai fost montat n alt instalaieDac suprafaa de etanare a garniturii pe conduct conine cordoane de sudur ridicate sau coborte, crpturi sau goluri la cordoanele de sudur. Totui, este posibil ca garniturile lubrifiate s nu mbunteasc etaneitatea n cazul n care conducta prezint anumite defecte. Starea conductei i pregtirea acesteia trebuie s respecte cerinele prezentate n instruciunile de montare a produsului. Garnituri speciale (IPS)Categorie Interval temp. Compoziie Cod culoare Tipuri de instalaii recomandateM-2De la 40F/40C la +160F/+71CEpichloro-hydrinBandalbCompus special pentru performane superioare n cadrul instalaiilor cu carburani normali, aromatici la temperaturi joase. De asemenea, este adecvat pentru unele instalaii de ap la temperatura mediului.VDe la +30F/1C la +180F/+82CNeoprenBand galbenRecomandat pentru uleiuri de lubrifiere fierbini i anumite substane chimice. Rezisten bun la oxidare. Nu ntreine arderea.ODe la +20F/7C la +300F/+149CFluorelastomer Band albastrRecomandat pentru un numr mare de acizi oxidani, produse petroliere, hidrocarburi haloge-nate, lubrifiani, lichide hidraulice, lichide organice i aer cu hidro-carburi pn la +300F/+149C.LDe la 30F/34C la +350F/+177CSiliconGarnitur roieRecomandat pentru aer cald uscat, pentru aer fr hidro-carburi pn la +350F/+177C i instalaii pentru anumite substane chimice.Garniturile din silicon sunt recomandate pentru sisteme uscate de stingere a incendiilor, pentru toate sistemele care funcioneaz sub 0F/18C,pentru aer cald uscat, aer fr hidrocarburi, instalaii pentru anumite substane chimice i pentru ap pn la +160F/+71C.ADe la +20F/7C la +180F/+82CNitril albGarnitur albNu conine negru de fum. Poate fi utilizat la instalaii pentru produse alimentare. ndeplinete cerinele FDA. Respect CFR titlul 21, partea 177.2600.T(EndSeal)De la 20F/29C la +150F/+66C NitrilGarnitur neagrFr elemente externedeidentificareCompoziie special, cu rezisten excelent la ulei i un coeficient ridicat de rezisten la extrudare. Interval de temperaturi de la 20F/7C la + 150F/+66C. Recomandat pentru produse petroliere, aer cu vapori de ulei, uleiuri vegetale i minerale, n intervalul de temperaturi specificat.Pentru a spori durata de funcionare a garniturii la presiuni extreme, limitai temperaturile la +120F/+49C. Sunt disponibile garnituri EndSeal speciale, care respect standardele API 607. Contactai Victaulic pentru detalii. NERECOMANDAT PENTRU INSTALAII CU AP CALD PESTE +150F/ +66C SAU PENTRU AER CALD I USCAT PESTE +140F/+60C.!-100-PUM_38 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_39 INFORMAII GENERALEGHID DE UTILIZARE A LUBRIFIANTULUI VICTAULICTabelul urmtor prezint numrul aproximativ de garnituri ce pot fi lubrifiate folosind un tip de 4.5 uncii/125 grade sau un recipient de 1 quart/32 uncii/907 grame de lubrifiant Victaulic.Dimensiune racord Numr de garnituriDimensiunea nominaloli/mmDiametru exteriorefectivoli/mm Pe tub Pe 907 grame2 2.37555 40050 60,33 3.50036 27080 88,94 4.50026 200100 114,36 6.62517 125150 168,38 8.62513 100200 219,110 10.75011 80250 273,012 12.7508 60300 323,914 diametruexterior14.0007 50355,616 diametruexterior16.0006 45406,418 diametruexterior18.0005 35457,020 diametruexterior20.0004 30508,024 diametruexterior24.0003 20610,0NOT: Lubrifiantul Victaulic este integral aprobat de WRAS (aprobare nr. 0507514). NOTE PRIVIND SISTEMELE USCATE DE STINGERE A INCENDIILORGarniturile Victaulic FireLock categoria E, (tip A) sunt aprobate de Factory Mutual (FM) i de Underwriters Laboratories, Inc. (UL) pentru utilizarea n cadrul sistemelor uscate de stingere a incendiilor. n congelatoare sau n sisteme supuse ngheului, pregtirea suprafeei captului conductei devine critic. EPDM se va ntri pe msur ce temperaturile negative se apropie de limita inferioar a temperaturii permise pentru materialul garniturii (40). Prin urmare, toate crestturile, proeminenele, vopseaua exfoliat, pilitura, murdria, achiile, unsoarea i rugina trebuie ndeprtate de pe poriunea dintre captul conductei i canelur pentru a asigura etaneitatea garniturii.Victaulic recomand utilizarea garniturilor FireLock FlushSeal categoria E (tip A) (sau garnituri model 009/009V) n sistemele supuse att ngheului, ct i testelor de presiune hidrostatic. Proeminena central din cavitatea garniturii reduce potenialul formrii gheii datorit apei reziduale care poate rmne n cavitatea garniturii n timpul testrii presiunii hidrostatice. Ca o alternativ practic la respectarea strict a cerinelor Victaulic de pregtire a suprafeelor, sau pentru cazurile n care este necesar mbinarea flexibil a conductelor, se recomand garniturile din categoria L (silicon). La temperaturi reduse, garniturile tip L i menin fineea i elasticitatea, contribuind la etaneitatea garniturii pe suprafaa unei conducte cu defecte. n plus, garniturile categoria L se adapteaz mai uor la variaiile de temperatur care genereaz dilatare/contractare att liniar ct i radial, sporind fiabilitatea mbinrilor n care apar deplasri.Responsabilitatea pentru selectarea garniturilor adecvate pentru instalaia dorit aparine proiectantului sistemului, persoanei care determin specificaiile materialelor i/sau contractantului care se ocup de instalare.Sistemele uscate de stingere a incendiilor sunt supuse condiiilor de lubrifiere suplimentar menionate mai sus.!-100-PUM_40 INFORMAII GENERALE !-100-PUM_41 INFORMAII GENERALEDISTANAREA SISTEMELOR DE CONDUCTE CANELATEDeoarece conductele cu caneluri includ corpuri montate extern, trebuie luate n considerare i alte dimensiuni externe n afar de diametrul exterior al conductei. NOT: n exemplele urmtoare nu s-a luat n considerare spaiul necesar pentru izolaie, dac aceasta este necesar.Distan minim recomandat ntre conducteY + 20%YExample with Bolt Pads Facing Each OtherY + 20%YExample with Bolt Pads Facing OutExemplu cu plcuele cu uruburi orientate una spre cealaltExemplu cu plcuele cu uruburi orientate spre exteriorExagerat pentru claritatePentru simplificarea instalrii, izolrii i ntreinerii, trebuie calculat distana corect ntre conducte. Deoarece cuplajele Victaulic canelate pentru conducte sunt corpuri montate extern ce conin plcue cu uruburi, trebuie lsat suficient spaiu pentru strngerea uruburilor. n plus, trebuie lsat spaiu suficient pentru prevenirea interferenelor ntre conducte i cuplaje adiacente.Linia median a conductei trebuie s fie distanat cu limea corpului cuplajului (dimensiunea Y) n cazul sistemelor cu cuplaje decalate. n cazul cuplajelor aliniate conform figurii de mai sus, se va lsa un spaiu mai mare cu 20% din lime (Y).NOT: Dimensiunea Y reprezint dimensiunea maxim transversal a cuplajului. Plcuele cu uruburi pot fi orientate n orice direcie, astfel nct s ofere spaiu suficient dac direcia indicat interfereaz cu alte componente ale sistemului.Spaiul necesarLa instalarea sistemelor de conducte cu caneluri n zone restrnse, cum ar fi un orificiu pentru conducte, un tunel, un an ngust, sau la mbinarea unei coloane i coborrea acesteia prin orificiile pentru coloan, trebuie luat n considerare spaiul necesar pentru corpurile racordurilor. Acest spaiu trebuie