Click here to load reader

VGM Benchmark 2016 Woningen | Representativiteit TIAS

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VGM Benchmark 2016 Woningen | Representativiteit TIAS

161207 INFOGRAPHIC WONINGEN REPRESENTATIVITEIT_AFDRUK_3WONING PORTEFEUILLE De VGM-database bevatte in 2015 bijna 120.000 woningen (verhuureenheden) verdeeld over ongeveer 4.000 woonobjecten.
De VGM-database vertegenwoordigt naar schatting: 71% van alle wooneenheden in bezit van institutionele beleggers 14% van alle wooneenheden die niet in het bezit zijn van woningcorporaties 3,75% van de gehele Nederlandse huurvoorraad
SPREIDING WONINGEN
De woningen uit de VGM-database is een representatieve afspiegeling van het institutionele bezit.
De spreiding van de woningen in de VGM-database is overeenkomstig met de spreiding van de gehele particuliere huurvoorraad. Verhoudingsgewijs bevat de VGM-database meer woningen in Noord-Brabant en zijn de provincies Zuid-Holland en Friesland licht ondervertegenwoordigd.
VERDELING OVER DE PROVINCIES
Energielabel
Van ruim een kwart is het energielabel niet bekend. Van de woningen waarvan het label wel bekend is heeft ca 20% een A of B label.
ENERGIELABEL
16%
8%
26%
De woningen in de VGM-database zijn relatief jong. Bijna een kwart van de woningen is jonger dan 15 jaar.
Het aantal verhuureenheden is mede door het aansluiten van nieuwe woningbeheerders de afgelopen jaren toegenomen.
2015201420132012
LB
7,8
18,7
1,4
0,9 4,6
NB ZL ZH NH FL UT GL OV DR FR GR
120.000 woningen
4.000 Objecten
<1970
B C D E F G
1971-1980
70.938