22
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató a Veszprém megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programokról 2012. évre vonatkozóan

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Tájékoztató a Veszprém megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programokról 2012. évre vonatkozóan. A közfoglalkoztatás irányítása. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Tájékoztató a Veszprém megyében megvalósuló közfoglalkoztatási

programokról 2012. évre vonatkozóan

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A közfoglalkoztatás irányítása

A közfoglalkoztatás tervezése, koordinálása 2011. július 01-től a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága, és a Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály szakmai iránymutatása, ajánlása alapján országosan egységes elvek alkalmazásával történik.

A támogatások nyújtásának szabályozása:

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Kormányrendelet

A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A 2011. évi CVI. tv. meghatározása szerint közfoglalkoztató

Helyi és nemzetiségi önkormányzat, és ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,

Költségvetési szerv, Egyházak, közhasznú, vagy civil szervezetek, Állami, vagy önkormányzati tulajdon kezelésével, fenntartásával

megbízott, vagy erre a célra létrehozott szervezet, Állami, vagy magán erdőgazdálkodó, Vizitársulat, Vasúti pályahálózat üzemeltető, Szociális szövetkezet.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A 2011. évi CVI. tv. meghatározása szerint közfoglalkoztatott

Az a természetes személy, aki

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet, 16. életévét betöltötte és

regisztrált álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesül. Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető,

amely nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó hatósági szerződésben rögzített időszak.

Ennek időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, és próbaidő nem köthető ki.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Közfoglalkoztatási bér és garantált bér

A közfoglalkoztatási jogviszony esetében, a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet alapján kötelező a közfoglalkoztatási bér és garantált bér alkalmazása.

A bér összegétől kizárólag teljesítménybérezés esetén lehet eltérni. Ebben az esetben a 100%-os teljesítménykövetelmény túlteljesítése esetén magasabb bér is adható, azonban a támogatás alapja ekkor is a közfoglalkoztatási bér és garantált bér összege.

A közfoglalkoztató ezen kívül csak béren kívüli juttatással növelheti a közfoglalkoztatási bér összegét, (étkezési hozzájárulás, tűzifa, ruhapénz, jutalom) –ehhez azonban a munkaügyi központ nem nyújt támogatást.

A közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér részletekben történik. Ennek alkalmazása kötelező, amelytől a közfoglalkoztatott kifejezett kérelmére sem lehet eltérni.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Közfoglalkoztatási bér és garantált bér

A közfoglalkoztatási bér bruttó összege 2012. január 01-től:

Napi 8 órás foglalkoztatás esetén: Napi 6 órás foglalkoztatás esetén: Havibér: 71.800 Ft; Havibér: 53.850 Ft; Hetibér: 16.525 Ft; Hetibér: 12.395 Ft Napibér: 3.305 Ft. Napibér: 2.479 Ft. A közfoglalkoztatási bér szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör

betöltése esetén adható, és teljes munkaidős foglalkoztatásra vonatkozik.

A közfoglalkoztatási garantált bér összege 2012. január 01-től:

Napi 8 órás foglalkoztatás esetén: Napi 6 órás foglalkoztatás esetén:

Havibér: 92.000 Ft; Havibér: 69.000 Ft; Hetibér: 21.175 Ft; Hetibér: 15.881 Ft; Napibér: 4.235 Ft. Napibér: 3.176 Ft. A közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő

munkakör betöltése esetén állapítható meg, és ugyancsak teljes munkaidős foglalkoztatásra vonatkozik.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A közfoglalkoztatás főbb területei Veszprém megyében 2012. évben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6-8 órás);

Kistérségi Startmunka Mintaprogram (Sümegi és Devecseri

Kistérség);

Országos Közfoglalkoztatási Programok;

Egyéb Kistérségi Startmunka Mintaprogram (Közép-dunántúli

Vízügyi Igazgatóság -Tapolca-patak revitalizációja, Nyárád Község

Önkormányzata –mezőgazdasági összekötő és feltáró út építése).

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A közfoglalkoztatás támogatásának finanszírozási forrásai Veszprém megyében 2012. évben

Támogatás megnevezése Keret (Ft) Érintett létszám (fő)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

763 042 504 4 968

Országos közfoglalkoztatási program

1 500 241 831 2 446

Kistérségi startmunka mintaprogram

707 963 138 870

Egyéb kistérségi startmunka mintaprogram

119 708 682 52

Összesen 3 090 956 155 8 336

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

A támogatás elsősorban FHT-ben részesülők foglalkoztatására nyújtható, de regisztrált álláskeresők is közvetíthetők.

Időtartama 2-12 hónap, azonban a támogatás átlagos időtartama kirendeltségi keret függvényében 2-6 hónap, elsősorban 6 órás foglalkoztatásra nyújtható –átmeneti foglalkoztatás.

Támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és szociális hozzájárulási adó összegének 70-100%-a.

Közvetlen költségként a megállapított bérköltség támogatás legfeljebb 20%-a adható (foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja, munka- és védőruha, egyéni védőeszköz, munkába járással, munkásszállítással kapcsolatos költségek, munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök költsége).

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jellemző munkakörök:

Kommunális tevékenység (közterületek tisztántartása, parkgondozás, hulladékgyűjtés, ároktisztítás, fűnyírás);

Parlagfű és egyéb allergén növények irtása; Idősek, szociálisan rászorulók gondozása, segítése; Konyhai kisegítő munka Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása; Iskolák, óvodák, hivatali helyiségek karbantartása Irodai kisegítő tevékenység (adatrögzítés, irattárazás, postázás,

kézbesítés);

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban érintett létszám kirendeltségi bontásban

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Ajka Balatonfüred Pápa Sümeg Tapolca Várpalota Zirc Veszprém Balatonalmádi

Érintett létszám

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Országos Közfoglalkoztatási Program

Az országos közfoglalkoztatási programban elsősorban állami feladatok ellátása, „vis major” helyzetek kezelése a feladat, egész ágazatokat átfogó programok keretében:

ár- és belvíz védelem, csatornák, védelmi művek tisztítása, karbantartása, iszapkiszedés, nádirtás, földmunkavégzés, erdészeti utak, séta és turista utak karbantartása, erdőtelepítések, erdők tisztítása, ápolása, fák nyesése, erdőművelési munkák, tűzpászták karbantartása, allergén növények irtása, természetvédelmi munkálatok.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Országos Közfoglalkoztatási Program

Támogatás mértéke a bérköltség 100%-a (közfoglalkoztatási bér és garantált bér, valamint a szociális hozzájárulási adó összege);

Közvetlen költségként a megállapított bérköltség támogatás legfeljebb 20%-a számolható el az alábbiak szerint:

• munka- és védőruha, egyéni védőeszköz költsége; • munkába járással, munkásszállítással kapcsolatos költségek; • foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja; • munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, tárgyi eszközök, kis

értékű tárgyi eszközök költsége; 100 fő feletti foglalkoztatásnál a bérköltség 3%-a felhasználható

szervezési költségre.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Országos Közfoglalkoztatási Program

Közfoglalkoztató típusaTámogatás

összege (Ft)Támogatott

létszám (fő)Érintett létszám

(fő)

Állami erdőgazdaságok 959 057 198 767  1531

Nemzeti park 45 481 854 40 50

Vizitársulatok 292 452 621 225 348

Rendvédelmi szervek 80 108 012 80 117

Balaton-parti települések (idegenforgalmi közfoglalkoztatás)

38 087 082 90 129

Magánerdőgazdaságok 37 230 147 44 54

Kistérségi társulások (parlagfűmentesítési program)

47 824 917 165 217

Összesen 1 500 241 831 1 411 2446 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Kistérségi startmunka programok

Veszprém megyében a 311/2007.(XI.17.) Korm. rendelet szerint hátrányos helyzetű sümegi, valamint a 2010. évi vörös iszap ömlés miatt katasztrófa sújtotta kistérségnek nyilvánított devecseri kistérség vesz részt a programban.

A program projektelemei:

Mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés), Mezőgazdasági utak rendbetétele; Belvízelvezetés (árkok, patakmedrek karbantartása, tisztítása); Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása; Téli értékteremtő közfoglalkoztatás.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Kistérségi startmunka programok

Támogatás mértéke a bérköltség 100%-a (közfoglalkoztatási bér és garantált bér, valamint a szociális hozzájárulási adó összege).

Támogatható közvetlen költségek: Anyagköltség, Gépek, járművek működtetéséhez szükséges üzemanyag költség, Közfoglalkoztatás szervezésének, adminisztrációjának, ellenőrzésének

költségei (80 fő foglalkoztatása felett), A munkák elvégzéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök

beszerzése.

A támogatás mértéke ebben az évben legfeljebb 120.000 Ft/fő/hó összegű volt.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Kistérségi startmunka programok

Veszprém megye 48 településén 2012. február 01-én megkezdődött a kistérségi startmunka program négy projekteleme (belvízelvezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, téli értékteremtő közfoglalkoztatás) 473 fő közfoglalkoztatott teljes munkaidős foglalkoztatásával.

A mezőgazdasági projektelem 2012. március 01-én indult el 209 fő foglalkoztatásával. Ennek keretében a települések szántóföldi, konyhakerti és fóliás növényeket (burgonya, borsó, bab, uborka, káposzta, saláta, paprika, paradicsom, csemege kukorica) termesztenek amelyből ellátják az önkormányzati intézményeket (iskola, óvoda, szociális otthon), természetbeni juttatásként a szociálisan rászorulók részére kiosztják, és kisebb részben értékesítésre is termelnek.

Alapvetően a mezőgazdasági projektelemhez kapcsolódóan beszélhetünk

értékteremtésről, amelyben az érintett 48 településből 21 önkormányzat vesz részt. A többi program elsősorban a mezőgazdasági projektelemet szolgálja ki, annak zavartalan működtetéséhez biztosítja a feltételeket.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A kistérségi startmunka program 2012. évi forrásai

  MezőgazdaságMezőgazdasági utak

karbantartásaBelvízelvezetés

Illegális hulladéklerakó helyek

felszámolásaTéli közfoglalkoztatás Összesen

Kistérség Támogatás

Létszám

Támogatás

Létszám Támogatás

Létszám

Támogatás

Létszám Támogatás

Létszám

Támogatás

Létszám

Sümegi 125 735 112 120 927 107 64 613 59 21 894 25 5 167 10 338 336 313

Devecseri 111 577 97 121 652 105 102 067 98 16 248 24 18 084 45 369 628 369

Veszprém megye összesen

237 312 209 242 579 212 166 680 157 38 142 49 23 251 55 707 964 682

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés

A kistérségi startmunka program mezőgazdasági projekteleméhez kapcsolódóan 2012. szeptember hónapban 11 tanfolyam indult el a településeken. A képzésen háztáji növénytermesztés-tartósítást oktatnak heti 1 nap elméleti és 2 nap gyakorlati oktatás keretében, 187 fő közfoglalkoztatott részvételével.

Az országos közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódva kisgépkezelő és motorfűrész kezelő tanfolyamot indítunk 2012. október hónapban, 32 fő részvételével.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Egyéb startmunka mintaprogramok

Veszprém megyében 2012. évben egyéb startmunka mintaprogram a pápai kistérséget érinti.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság –Tapolca patak revitalizációja Közfoglalkoztatottak létszáma: 20 fő

Támogatás mértéke: 21.253.617 Ft Feladatok: medertisztítás, cserje- és növényzet irtás, régi műtárgyak

feltárása, tisztítása, felújítása A közfoglalkoztató 2013-ban a program folytatását tervezi magasabb

létszám alkalmazásával

Nyárád Község Önkormányzata – Nyárád-Kispodárpuszta közötti összekötő és mezőgazdasági feltáró út építése

Közfoglalkoztatottak létszáma: 30 fő Támogatás mértéke: 98.455.065 Ft Feladat: 1.456 m útszakasz kiépítése.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram

A program célja az önkormányzati tulajdonban levő intézményekben a meglehetősen drága gázfűtés kiváltása alternatív fűtési rendszer kialakításával.

A program a társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott, munkanélküliséggel sújtott települések támogatását célozza meg.

A támogatás elemei: Bio- és megújuló energia felhasználású kazán beruházásának költsége (tervek

elkészítése, hatósági engedélyek díja, kazán beszerzése, beüzemelése, faapríték tároló hely kialakítása).

Faapríték előállító berendezés beszerzése (3-4 település összefogásával). A kazán üzemeltetéséhez 2 fő közfoglalkoztatott bérköltségének támogatása

legfeljebb 12 hónap időtartamban. Veszprém megyében 10 település összesen 14 db kazán beszerzésére nyújtott

be kérelmet, amelynek elbírálása folyamatban van.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Köszönöm a figyelmet!