Vergiftiging Van Zware Metalen

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vergiftiging Van Zware Metalen

 • 8/13/2019 Vergiftiging Van Zware Metalen

  1/24

  Vergiftiging van Zware Metalen

  Scriptie

  Onderzoeken L

  Steven Brandsma

  Arno den Toom

  Langedijk, 27 oktober 2008

 • 8/13/2019 Vergiftiging Van Zware Metalen

  2/24

  Vergiftiging van Zware Metalen

  Scriptie

  Onderzoeken L

  Steven Brandsma

  Arno den Toom

  Langedijk, 27 oktober 2008

  Hogeschool INHolland

  School of Health

  Hoger Laboratoriumonderwijs

  Coach: Gert-Jan Arts

 • 8/13/2019 Vergiftiging Van Zware Metalen

  3/24

  Vergiftiging van zware metalen

  Samenvatting

  Wat zijn de belangrijkste fysische eigenschappen van zware metalen, hoe kunnen zware

  metalen de normale werking van enzymen verstoren en waarop berust het principe van

  EDTA chelatietherapie tegen de vergiftiging van zware metalen?

  Dit onderzoek zoekt antwoord op drie vragen: Watzijn de belangrijkste fysische

  eigenschappen van zware metalen?Hoe verstoren zware metalen de normale werking van

  enzymen? En Waarop berust het principe van EDTA chelatietherapie?

  De waarde van het extra aspect van dit onderzoek, de belangrijkste fysische eigenschappen

  van een zware metalen, is dat het de lezer meer inzicht geeft over hoe zware metalen in

  elkaar zitten, waardoor de lezer de andere aspecten beter zal begrijpen.

  De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn wat zware metalen globaal zijn, wat

  enzymen globaal zijn en hoe die ongeveer werken, hoe zware metalen de normale werking

  van enzymen kunnen remmen en wat EDTA chelatietherapie is.

  De belangrijkste fysische eigenschappen van metalen zijn er niet, zwaar metaal is een

  definitie die meningloos en misleidend is. Een zwaar metaal verstoort de normale werking

  van een enzym door op te treden als inhibitor, het gaat dan een covelente binding aan

  waardoor het enzym dan niet meer kan katalyseren. De principe van EDTA chelatietherapie

  berust op dat EDTA een chelatie reactie aangaat met een metaal-ion of mineraal, waarna het

  chelatiecomplex via de nieren wordt afgevoerd.

 • 8/13/2019 Vergiftiging Van Zware Metalen

  4/24

  Vergiftiging van zware metalen

  Lijst van gebruikte afkortingen

  EDTAEthyleendiaminetetraazijnzuur

  IUPACInternational Union of Pure and Applied Chemistry

  MMR - MMR - measles, mumps en rubella (Nederlands: mazelen, bof en rode hond)

 • 8/13/2019 Vergiftiging Van Zware Metalen

  5/24

  Vergiftiging van zware metalen

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding.......................................................................................................................................1

  1.1 Probleemstelling ....................................................................................................................1

  1.2 Verantwoording .....................................................................................................................1

  2. Beschouwing ...............................................................................................................................2

  2.1 Inleiding .................................................................................................................................2

  2.2.1 De zware metalen ...............................................................................................................2

  2.2.2 De creatie van zware metalen ............................................................................................3

  2.3.1 Enzymen: de motors van het lichaam ................................................................................4

  2.3.2 Enzym kinetica ....................................................................................................................4

  2.3.3 Enzym omstandigheden .....................................................................................................6

  2.4.1 Hoe komen zware metalen in het lichaam .........................................................................8

  2.4.2 Zwaar metaal als inhibitor en vergiftiging ..........................................................................8

  2.4.3 Zware metalen in autisme ..................................................................................................9

  2.5.1 Behandeling tegen zware metalen vergiftiging ............................................................... 102.5.2 EDTA: hoofdbestanddeel van chelatietherapie .............................................................. 10

  2.5.3 Chelatie ............................................................................................................................ 11

  3. Discussie en conclusie.............................................................................................................. 12

  3.1 Discussie ............................................................................................................................. 12

  3.2 Conclusie ............................................................................................................................. 12

  4. Literatuur................................................................................................................................. 13

  Evaluatieverslag ..................................................................................................................................... 14

  Kopie verworven literatuur ................................................................................................................... 16

  Beoordelingsformulieren........................................................................................................................4

 • 8/13/2019 Vergiftiging Van Zware Metalen

  6/24

  Vergiftiging van zware metalen

  Pagina | 1

  1. Inleiding

  1.1Probleemstelling

  Wat zijn de belangrijkste fysische eigenschappen van zware metalen, hoe kunnen zware metalen de

  normale werking van enzymen verstoren en waarop berust het principe van EDTA chelatietherapie

  tegen de vergiftiging van zware metalen?

  1.2 Verantwoording

  Dit literair onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de onderwijseenheid Onderzoeken L van

  Gert-Jan Arts op het Hoger Laboratorium Onderwijs van Hogeschool INHolland Amsterdam. De naam

  voor deze opdracht is vergiftiging van zware metalen. De opdracht luid; Beschrijf de mechanismen

  waarmee zware metalen de normale werking van enzymen kunnen verstoren en geef aan waarop het

  principe van de behandeling met EDTA berust.

  Dit literair onderzoek kent drie niet-beantwoorde vragen:

  1. Wat zijn de belangrijkste fysische eigenschappen van zware metalen?2. Hoe verstoren zware metalen de normale werking van enzymen?

  3. Waarop berust het principe van EDTA chelatietherapie?

  Voor dit literair onderzoek is n extra aspect gekozen. Dit extra aspect is een verdiepend aspect. Het

  extra aspect gaat dieper in op het aspect zware metalen. In dit verdiepend aspect worden de

  belangrijkste fysische eigenschappen van zware metalen besproken. Dit extra aspect is gekozen om

  meerdere redenen, de eerste reden is puur interesse voor de iets meer natuurkundige kant van dit

  onderzoek. De tweede reden is dat de lezer van dit onderzoek meer inzicht krijgt over zware metalen

  voordat er wordt overgegaan op de twee andere onderwerpen van dit onderzoek. De lezer heeft dan

  een beter beeld hoe zware metalen in elkaar zitten en zal de andere aspecten ook beter begrijpen.

  Aan de probleemstelling is EDTA toegevoegd, omdat in de opdracht staat dat het specifiek over de

  behandeling met EDTA gaat. Er zijn namelijk meerdere stoffen die dezelfde soort werking als EDTA

  hebben en waarbij dit ook chelatietherapie wordt genoemd.

 • 8/13/2019 Vergiftiging Van Zware Metalen

  7/24

  Vergiftiging van zware metalen

  Pagina | 2

  2. Beschouwing

  2.1 Inleiding

  In het dagelijks leven komen we met veel verschillende stoffen in aanraking. Deze stoffen

  hebben allemaal een bepaalde werking op ons. De meeste stoffen die we tegenkomen

  hebben niet genoeg werking dat we er iets van merken, omdat er omstandigheden spelen

  die dat belemmeren. Sommige stoffen wel, en die kunnen een positieve werking op ons

  hebben (de geur van luchtverfrisser in de wc of een kopje koffie op een maandagochtend).

  Echter, sommige stoffen kunnen ook een negatieve werking op ons hebben (als de

  omstandigheden dat toelaten tenminste). Dan heeft een stof een toxische werking, er wordt

  dan ook wel van een vergiftiging gesproken.

  Deze beschouwing gaat over de vergiftiging van zware metalen. Maar voordat er kan wordenuitgelegd hoe dit werkt, wordt er eerst uitgelegd wat zware metalen en enzymen zijn.

  Vervolgens wordt er ingegaan over de vergiftiging van zware metalen, en tot slot iets over de

  behandelingsmethode van een zware metalen vergiftiging, EDTA chelatietherapie.

  2.2.1 De zware metalen

  Zware metalen zijn simpel gezegd een bepaalde groep moleculen die bepaalde fysische

  eigenschappen delen. Moeilijk gezegd is het niet te zeggen wat zware metalen precies zijn.

  Zware metalen hebben over de tijd heen namelijk meerdere definities gekregen. Al deze

  definities worden nog steeds gebruikt voor het aantonen van een zware metalen. Omdat er

  meerdere definities zijn voor een zware metaal, komt het dus tot gevolg dat wat een zwaar

  metaal precies is, onduidelijk is. IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

  heeft gerapporteerd dat de werkelijke term van zware metalen eigenlijk een meningloos en

  misleide